Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1780-ΟΝΤΕΝΣΕ vs ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ
10/12/2017 ΔΑΝ1 1780 1,65 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,35 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 4 - - -
15/9/2017 ΔΑΝ1 1666 2,4 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 2,95 ΟΝΤΕΝΣΕ 2,55 1 1-0 11
16/5/2017 ΔΑΝΔ 1259 2,45 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,15 ΟΝΤΕΝΣΕ 2,35 1 2-1 X1
13/5/2017 ΔΑΝΔ 2460 1,75 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,1 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,85 1 3-1 X1
28/10/2016 ΔΑΝ1 520 2,35 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,05 ΟΝΤΕΝΣΕ 2,55 X 1-1 2X
15/7/2016 ΔΑΝ1 1740 1,67 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,35 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,9 X 0-0 XX
20/5/2015 ΔΑΝ1 143 1,4 ΟΝΤΕΝΣΕ 4 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 5,25 X 1-1 XX
29/11/2014 ΔΑΝ1 241 2,65 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,25 ΟΝΤΕΝΣΕ 2,15 2 0-1 22
4/10/2014 ΔΑΝ1 239 2,05 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,3 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 2,75 1 2-0 11
20/5/2013 ΔΑΝ1 284 1,7 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,35 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,75 X 3-3 1X
24/11/2012 ΔΑΝ1 222 3,2 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,2 ΟΝΤΕΝΣΕ 1,9 2 0-2 22
3/8/2012 ΔΑΝ1 202 2,5 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,15 ΟΝΤΕΝΣΕ 2,3 2 0-1 X2
30/4/2012 ΔΑΝ1 366 1,95 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,35 ΟΝΤΕΝΣΕ 2,9 X 1-1 XX
5/3/2012 ΔΑΝ1 338 1,85 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,3 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,2 X 2-2 1X
10/9/2011 ΔΑΝ1 327 2,9 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,25 ΟΝΤΕΝΣΕ 2 2 1-3 12
8/5/2011 ΔΑΝ1 399 1,6 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,4 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 4,3 X 0-0 XX
19/3/2011 ΔΑΝ1 326 3 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,1 ΟΝΤΕΝΣΕ 2 X 1-1 XX
19/9/2010 ΔΑΝ1 395 3 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,1 ΟΝΤΕΝΣΕ 2 1 3-1 11
24/4/2010 ΔΑΝ1 306 1,45 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,65 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 5,25 1 1-0 X1
7/11/2009 ΔΑΝ1 305 3,2 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,3 ΟΝΤΕΝΣΕ 1,85 2 0-1 X2
31/8/2009 ΔΑΝ1 369 4 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,3 ΟΝΤΕΝΣΕ 1,65 1 3-1 X1
19/11/2006 ΔΑΝ1 553 4,25 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,2 ΟΝΤΕΝΣΕ 1,6 2 1-3 22
1/10/2006 ΔΑΝ1 513 3 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,1 ΟΝΤΕΝΣΕ 2 2 0-1 X2
23/4/2006 ΔΑΝ1 445 1,5 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,5 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 5 1 2-1 11
23/10/2005 ΔΑΝ1 463 3,2 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,1 ΟΝΤΕΝΣΕ 1,9 1 1-0 11
18/9/2005 ΔΑΝ1 422 1,6 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,3 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 4,5 1 3-1 11
1/5/2005 ΔΑΝ1 443 2,3 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 2,9 ΟΝΤΕΝΣΕ 2,4 1 4-2 11
24/10/2004 ΔΑΝ1 452 1,6 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,2 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,75 1 3-0 11
12/9/2004 ΔΑΝ1 443 2,5 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 2,9 ΟΝΤΕΝΣΕ 2,2 2 1-2 22
18/6/2003 ΔΑΝ1 436 1,45 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,6 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 5 1 4-3 11
6/4/2003 ΔΑΝ1 521 2,5 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3 ΟΝΤΕΝΣΕ 2,3 X 1-1 2X
4/8/2002 ΔΑΝ1 256 1,6 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,2 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 4,5 X 2-2 1X
14/4/2002 ΔΑΝ1 465 2,3 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 2,9 ΟΝΤΕΝΣΕ 2,6 X 2-2 2X
21/10/2001 ΔΑΝ1 464 1,45 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,6 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 5,5 1 2-1 X1
30/7/2001 ΔΑΝ1 434 2,3 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,2 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 2,5 1 3-1 X1
6/5/2001 ΔΑΝ1 425 2,45 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,15 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 2,35 1 1-0 X1
6/11/2000 ΔΑΝ1 436 1,7 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,2 ΟΝΤΕΝΣΕ 4 2 0-1 22
20/8/2000 ΔΑΝ1 333 2 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,35 ΟΝΤΕΝΣΕ 2,8 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΝΤΕΝΣΕ = 51,35 % Ποσοστό (X) Χι = 29,73 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ = 18,92 % σε 37 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1782-ΣΟΣΙΕΔΑΔ vs ΜΑΛΑΓΑ
10/12/2017 ΙΣΠ1 1782 1,4 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 4,25 ΜΑΛΑΓΑ 6 - - -
14/5/2017 ΙΣΠ1 1185 1,4 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,85 ΜΑΛΑΓΑ 6,25 X 2-2 XX
16/1/2017 ΙΣΠ1 2028 2,15 ΜΑΛΑΓΑ 2,9 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,1 2 0-2 X2
27/2/2016 ΙΣΠ1 2179 2 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3 ΜΑΛΑΓΑ 3,3 X 1-1 XX
3/10/2015 ΙΣΠ1 698 2,2 ΜΑΛΑΓΑ 2,9 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3 1 3-1 11
4/4/2015 ΙΣΠ1 316 1,8 ΜΑΛΑΓΑ 3,25 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,75 X 1-1 XX
1/11/2014 ΙΣΠ1 284 2,05 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,1 ΜΑΛΑΓΑ 3,1 2 0-1 X2
17/2/2014 ΙΣΠ1 346 2,4 ΜΑΛΑΓΑ 3,35 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 2,4 2 0-1 22
21/9/2013 ΙΣΠ1 236 1,85 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,3 ΜΑΛΑΓΑ 3,45 X 0-0 XX
6/4/2013 ΙΣΠ1 224 1,5 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,65 ΜΑΛΑΓΑ 5 1 4-2 11
10/11/2012 ΙΣΠ1 254 1,45 ΜΑΛΑΓΑ 3,75 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 5,1 2 1-2 X2
4/12/2011 ΙΣΠ1 389 2,6 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,2 ΜΑΛΑΓΑ 2,2 1 3-2 X1
13/3/2011 ΙΣΠ1 410 1,9 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,2 ΜΑΛΑΓΑ 3,2 2 0-2 22
31/10/2010 ΙΣΠ1 320 2 ΜΑΛΑΓΑ 3,2 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 2,95 2 1-2 22
25/11/2007 ΙΣΠ2 636 2,3 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3 ΜΑΛΑΓΑ 2,55 1 2-0 11
8/11/2006 ΙΣΠΚ 265 1,6 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,1 ΜΑΛΑΓΑ 4,5 1 2-1 11
25/10/2006 ΙΣΠΚ 334 2,1 ΜΑΛΑΓΑ 2,8 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 2,9 1 4-1 X1
1/4/2006 ΙΣΠ1 452 1,7 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,1 ΜΑΛΑΓΑ 4 1 3-0 11
20/11/2005 ΙΣΠ1 552 2,1 ΜΑΛΑΓΑ 2,9 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3 1 3-1 X1
15/5/2005 ΙΣΠ1 451 1,75 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 2,9 ΜΑΛΑΓΑ 3,5 2 1-3 22
22/12/2004 ΙΣΠ1 222 2,2 ΜΑΛΑΓΑ 2,7 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 2,7 2 1-5 X2
16/5/2004 ΙΣΠ1 531 1,65 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,3 ΜΑΛΑΓΑ 4 X 1-1 XX
4/1/2004 ΙΣΠ1 451 1,9 ΜΑΛΑΓΑ 2,8 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,2 2 1-2 22
25/5/2003 ΙΣΠ1 623 2,6 ΜΑΛΑΓΑ 2,8 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 2,3 2 0-2 X2
5/1/2003 ΙΣΠ1 562 1,7 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,1 ΜΑΛΑΓΑ 4 X 2-2 1X
14/4/2002 ΙΣΠ1 611 1,85 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 2,9 ΜΑΛΑΓΑ 3,6 1 2-1 X1
2/12/2001 ΙΣΠ1 534 1,9 ΜΑΛΑΓΑ 2,9 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,6 1 1-0 11
20/5/2001 ΙΣΠ1 555 2,1 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 2,85 ΜΑΛΑΓΑ 3,1 1 4-0 11
20/12/2000 ΙΣΠ1 216 1,65 ΜΑΛΑΓΑ 3,2 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 4,25 1 3-0 11
30/4/2000 ΙΣΠ1 346 1,75 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,2 ΜΑΛΑΓΑ 3,75 X 2-2 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΟΣΙΕΔΑΔ = 48,28 % Ποσοστό (X) Χι = 24,14 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΑΛΑΓΑ = 27,59 % σε 29 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1783-ΚΟΡΔΟΒΑ vs ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ
10/12/2017 ΙΣΠ2 1783 2,65 ΚΟΡΔΟΒΑ 3 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 2,25 - - -
4/6/2017 ΙΣΠ2 1321 2,3 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 2,2 ΚΟΡΔΟΒΑ 3,8 2 1-2 X2
7/1/2017 ΙΣΠ2 1291 2,4 ΚΟΡΔΟΒΑ 2,9 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 2,55 X 0-0 XX
17/5/2015 ΙΣΠ1 418 4 ΚΟΡΔΟΒΑ 3,6 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 1,65 2 1-2 22
12/1/2015 ΙΣΠ1 244 1,55 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 3,5 ΚΟΡΔΟΒΑ 5 2 0-1 22
5/2/2011 ΙΣΠ2 324 1,45 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 3,5 ΚΟΡΔΟΒΑ 5,5 1 4-2 21
8/9/2010 ΙΣΠΚ 247 2,4 ΚΟΡΔΟΒΑ 3,1 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 2,4 X 1-1 1X
4/9/2010 ΙΣΠ2 292 2,35 ΚΟΡΔΟΒΑ 3 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 2,55 2 2-3 12
6/6/2010 ΙΣΠ2 252 1,6 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 3,2 ΚΟΡΔΟΒΑ 4,6 1 3-2 11
3/2/2010 ΙΣΠ2 150 2,55 ΚΟΡΔΟΒΑ 2,9 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 2,4 X 0-0 XX
7/10/2009 ΙΣΠΚ 126 2,35 ΚΟΡΔΟΒΑ 3 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 2,55 X 0-0 XX
16/5/2009 ΙΣΠ2 276 1,5 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 3,35 ΚΟΡΔΟΒΑ 5,25 1 5-0 11
13/12/2008 ΙΣΠ2 308 2,25 ΚΟΡΔΟΒΑ 2,85 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 2,75 2 0-1 22
6/6/2004 ΙΣΠ2 311 2 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 2,7 ΚΟΡΔΟΒΑ 3 1 2-0 X1
11/1/2004 ΙΣΠ2 425 1,85 ΚΟΡΔΟΒΑ 2,5 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 3,75 2 2-3 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΡΔΟΒΑ = 14,29 % Ποσοστό (X) Χι = 28,57 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ = 57,14 % σε 14 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2503-ΟΥΝΙΟΝ ΑΝΤΑΡΒΕ vs ΠΟΝΤΕΒΕΔΡΑ
10/12/2017 ΙΣΠ3 2503 2,2 ΟΥΝΙΟΝ ΑΝΤΑΡΒΕ 2,75 ΠΟΝΤΕΒΕΔΡΑ 3 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΥΝΙΟΝ ΑΝΤΑΡΒΕ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΟΝΤΕΒΕΔΡΑ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2506-ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡΑΔΑ vs ΚΟΡΟΥΞΟ
10/12/2017 ΙΣΠ3 2506 1,33 ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡΑΔΑ 3,75 ΚΟΡΟΥΞΟ 7,25 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡΑΔΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΟΡΟΥΞΟ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2508-ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ Β vs ΧΙΜΝΑΣΤΙΚΑ ΣΕΓΚΟΒΙΑΝΑ
10/12/2017 ΙΣΠ3 2508 2,25 ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ Β 2,75 ΧΙΜΝΑΣΤΙΚΑ ΣΕΓΚΟΒΙΑΝΑ 2,95 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ Β = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΙΜΝΑΣΤΙΚΑ ΣΕΓΚΟΒΙΑΝΑ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2509-ΝΤΕ ΛΟΣ ΡΕΓΙΕΣ vs ΡΑΓΙΟ ΜΑΓΙΑΝΤΑΧΟΝΤΑ
10/12/2017 ΙΣΠ3 2509 2,3 ΝΤΕ ΛΟΣ ΡΕΓΙΕΣ 2,7 ΡΑΓΙΟ ΜΑΓΙΑΝΤΑΧΟΝΤΑ 2,85 - - -
29/1/2017 ΙΣΠ3 1913 2,2 ΝΤΕ ΛΟΣ ΡΕΓΙΕΣ 2,9 ΡΑΓΙΟ ΜΑΓΙΑΝΤΑΧΟΝΤΑ 2,8 1 4-1 11
11/9/2016 ΙΣΠ3 1331 1,92 ΡΑΓΙΟ ΜΑΓΙΑΝΤΑΧΟΝΤΑ 3 ΝΤΕ ΛΟΣ ΡΕΓΙΕΣ 3,35 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΕ ΛΟΣ ΡΕΓΙΕΣ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΑΓΙΟ ΜΑΓΙΑΝΤΑΧΟΝΤΑ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2534-ΒΙΤΟΡΙΑ vs ΛΕΑΛΤΑΝΤ
10/12/2017 ΙΣΠ3 2534 1,67 ΒΙΤΟΡΙΑ 3 ΛΕΑΛΤΑΝΤ 4,7 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΙΤΟΡΙΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΕΑΛΤΑΝΤ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2535-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ Β vs ΡΕΑΛ ΓΙΟΥΝΙΟΝ
10/12/2017 ΙΣΠ3 2535 1,53 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ Β 3,35 ΡΕΑΛ ΓΙΟΥΝΙΟΝ 4,9 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ Β = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΕΑΛ ΓΙΟΥΝΙΟΝ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2536-ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ vs ΜΑΓΙΟΡΚΑ
10/12/2017 ΙΣΠ3 2536 4,4 ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ 2,85 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 1,75 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΑΓΙΟΡΚΑ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2541-ΠΕΝΑ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΑ vs ΕΜΠΡΟ
10/12/2017 ΙΣΠ3 2541 2,75 ΠΕΝΑ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΑ 2,6 ΕΜΠΡΟ 2,45 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΕΝΑ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΜΠΡΟ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2544-ΡΕΑΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ Β vs ΦΟΡΜΕΝΤΕΡΑ
10/12/2017 ΙΣΠ3 2544 2,7 ΡΕΑΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ Β 2,75 ΦΟΡΜΕΝΤΕΡΑ 2,4 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΕΑΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ Β = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΟΡΜΕΝΤΕΡΑ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2545-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΑΛΕΑΡΕΣ vs ΚΟΡΝΕΛΑ
10/12/2017 ΙΣΠ3 2545 2,12 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΑΛΕΑΡΕΣ 2,75 ΚΟΡΝΕΛΑ 3,15 - - -
22/1/2017 ΙΣΠ3 1190 1,85 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΑΛΕΑΡΕΣ 2,95 ΚΟΡΝΕΛΑ 3,7 1 1-0 11
4/9/2016 ΙΣΠ3 2506 2,25 ΚΟΡΝΕΛΑ 2,85 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΑΛΕΑΡΕΣ 2,8 X 0-0 XX
13/9/2015 ΙΣΠ3 1354 1,66 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΑΛΕΑΡΕΣ 3,18 ΚΟΡΝΕΛΑ 4,29 2 1-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΑΛΕΑΡΕΣ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΟΡΝΕΛΑ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2546-ΧΟΥΜΙΓΙΑ vs ΕΧΙΖΑ ΜΠΑΛΟΜΠΙ
10/12/2017 ΙΣΠ3 2546 1,95 ΧΟΥΜΙΓΙΑ 2,85 ΕΧΙΖΑ ΜΠΑΛΟΜΠΙ 3,5 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΟΥΜΙΓΙΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΧΙΖΑ ΜΠΑΛΟΜΠΙ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2554-ΣΑΝ ΦΕΡΝΑΝΤΟ vs ΜΕΛΙΛΑ
10/12/2017 ΙΣΠ3 2554 2,05 ΣΑΝ ΦΕΡΝΑΝΤΟ 2,8 ΜΕΛΙΛΑ 3,25 - - -
19/2/2017 ΙΣΠ3 1151 1,45 ΜΕΛΙΛΑ 3,3 ΣΑΝ ΦΕΡΝΑΝΤΟ 6 1 1-0 11
2/10/2016 ΙΣΠ3 2900 2,9 ΣΑΝ ΦΕΡΝΑΝΤΟ 2,8 ΜΕΛΙΛΑ 2,2 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΑΝ ΦΕΡΝΑΝΤΟ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΕΛΙΛΑ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1781-ΑΜΚΑΡ ΠΕΡΜ vs ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ
10/12/2017 ΡΩΣ1 1781 3,4 ΑΜΚΑΡ ΠΕΡΜ 2,7 ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ 2,05 - - -
13/8/2017 ΡΩΣ1 1233 1,35 ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ 3,75 ΑΜΚΑΡ ΠΕΡΜ 7,25 X 1-1 1X
27/4/2017 ΡΩΣ1 1300 3,45 ΑΜΚΑΡ ΠΕΡΜ 2,85 ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ 1,95 2 0-2 X2
23/10/2016 ΡΩΣ1 1651 1,55 ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ 3,15 ΑΜΚΑΡ ΠΕΡΜ 5,25 1 1-0 11
21/5/2016 ΡΩΣ1 856 1,18 ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ 5 ΑΜΚΑΡ ΠΕΡΜ 9,5 1 1-0 11
20/7/2015 ΡΩΣ1 366 3,45 ΑΜΚΑΡ ΠΕΡΜ 3,1 ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ 1,85 2 0-1 X2
11/5/2015 ΡΩΣ1 479 1,3 ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ 4 ΑΜΚΑΡ ΠΕΡΜ 7,5 X 1-1 XX
22/9/2014 ΡΩΣ1 416 3,35 ΑΜΚΑΡ ΠΕΡΜ 3,35 ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ 1,8 2 1-2 X2
15/5/2014 ΡΩΣ1 121 4,15 ΑΜΚΑΡ ΠΕΡΜ 3,25 ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ 1,65 X 2-2 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΜΚΑΡ ΠΕΡΜ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 37,50 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ = 62,50 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1784-ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ vs ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ
10/12/2017 ΤΟΥ1 1784 1,95 ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ 3,25 ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ 3,2 - - -
22/4/2017 ΤΟΥ1 746 2,2 ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ 3,3 ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ 2,65 2 0-1 X2
19/11/2016 ΤΟΥ1 1554 1,55 ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ 3,6 ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ 4,75 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1785-ΚΟΒΙΛΙΑ vs ΟΥΝ. ΜΑΔΕΪΡΑ
10/12/2017 ΠΟΡ2 1785 1,92 ΚΟΒΙΛΙΑ 2,95 ΟΥΝ. ΜΑΔΕΪΡΑ 3,45 - - -
19/2/2017 ΠΟΡ2 1238 2,08 ΟΥΝ. ΜΑΔΕΪΡΑ 2,7 ΚΟΒΙΛΙΑ 3,35 X 1-1 XX
17/9/2016 ΠΟΡ2 691 2,1 ΚΟΒΙΛΙΑ 2,8 ΟΥΝ. ΜΑΔΕΪΡΑ 3,2 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΒΙΛΙΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΥΝ. ΜΑΔΕΪΡΑ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1787-ΚΙΕΒΟ vs ΡΟΜΑ
10/12/2017 ΙΤΑ1 1787 5 ΚΙΕΒΟ 3,65 ΡΟΜΑ 1,55 - - -
20/5/2017 ΙΤΑ1 1751 12 ΚΙΕΒΟ 6,5 ΡΟΜΑ 1,12 2 3-5 X2
22/12/2016 ΙΤΑ1 1943 1,23 ΡΟΜΑ 4,75 ΚΙΕΒΟ 9 1 3-1 X1
8/5/2016 ΙΤΑ1 952 1,13 ΡΟΜΑ 6 ΚΙΕΒΟ 12 1 3-0 11
6/1/2016 ΙΤΑ1 524 2,85 ΚΙΕΒΟ 2,9 ΡΟΜΑ 2,3 X 3-3 2X
8/3/2015 ΙΤΑ1 351 4,25 ΚΙΕΒΟ 3,25 ΡΟΜΑ 1,7 X 0-0 XX
18/10/2014 ΙΤΑ1 265 1,2 ΡΟΜΑ 5,25 ΚΙΕΒΟ 9 1 3-0 11
22/3/2014 ΙΤΑ1 272 5,75 ΚΙΕΒΟ 3,45 ΡΟΜΑ 1,5 2 0-2 22
31/10/2013 ΙΤΑ1 175 1,15 ΡΟΜΑ 6 ΚΙΕΒΟ 10,5 1 1-0 X1
7/5/2013 ΙΤΑ1 105 1,18 ΡΟΜΑ 5,25 ΚΙΕΒΟ 9,5 2 0-1 X2
16/12/2012 ΙΤΑ1 266 3,45 ΚΙΕΒΟ 3,45 ΡΟΜΑ 1,75 1 1-0 X1
1/5/2012 ΙΤΑ1 112 3,1 ΚΙΕΒΟ 3 ΡΟΜΑ 2 X 0-0 XX
8/1/2012 ΙΤΑ1 261 1,45 ΡΟΜΑ 3,55 ΚΙΕΒΟ 5,5 1 2-0 11
23/4/2011 ΙΤΑ1 187 1,3 ΡΟΜΑ 4 ΚΙΕΒΟ 7,5 1 1-0 11
4/12/2010 ΙΤΑ1 291 2,85 ΚΙΕΒΟ 3,2 ΡΟΜΑ 2,05 X 2-2 2X
16/5/2010 ΙΤΑ1 297 6,5 ΚΙΕΒΟ 5 ΡΟΜΑ 1,25 2 0-2 22
9/1/2010 ΙΤΑ1 152 1,4 ΡΟΜΑ 3,75 ΚΙΕΒΟ 5,75 1 1-0 11
3/5/2009 ΙΤΑ1 282 1,4 ΡΟΜΑ 3,65 ΚΙΕΒΟ 6,15 X 0-0 XX
6/12/2008 ΙΤΑ1 219 4,75 ΚΙΕΒΟ 3,2 ΡΟΜΑ 1,6 2 0-1 X2
28/2/2007 ΙΤΑ1 213 3,3 ΚΙΕΒΟ 3,1 ΡΟΜΑ 1,95 X 2-2 1X
22/10/2006 ΙΤΑ1 561 1,35 ΡΟΜΑ 3,4 ΚΙΕΒΟ 8 X 1-1 2X
30/4/2006 ΙΤΑ1 525 2,9 ΚΙΕΒΟ 2,8 ΡΟΜΑ 2,2 X 4-4 2X
21/12/2005 ΙΤΑ1 316 1,75 ΡΟΜΑ 2,9 ΚΙΕΒΟ 4 1 4-0 11
29/5/2005 ΙΤΑ1 432 4 ΡΟΜΑ 1,6 ΚΙΕΒΟ 3 X 0-0 XX
16/1/2005 ΙΤΑ1 336 2,9 ΚΙΕΒΟ 2,8 ΡΟΜΑ 2 X 2-2 1X
10/4/2004 ΙΤΑ1 155 1,4 ΡΟΜΑ 3,4 ΚΙΕΒΟ 7 1 3-1 X1
7/12/2003 ΙΤΑ1 624 4 ΚΙΕΒΟ 3 ΡΟΜΑ 1,65 2 0-3 X2
17/5/2003 ΙΤΑ1 213 1,75 ΚΙΕΒΟ 3 ΡΟΜΑ 3,75 X 0-0 XX
12/1/2003 ΙΤΑ1 463 1,7 ΡΟΜΑ 3 ΚΙΕΒΟ 4,3 2 0-1 X2
28/4/2002 ΙΤΑ1 432 1,35 ΡΟΜΑ 3,4 ΚΙΕΒΟ 8 1 5-0 11
22/12/2001 ΙΤΑ1 353 2,6 ΚΙΕΒΟ 2,75 ΡΟΜΑ 2,45 2 0-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΙΕΒΟ = 10,00 % Ποσοστό (X) Χι = 36,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΟΜΑ = 53,33 % σε 30 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1786-ΡΟΝΤΑ vs ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ
10/12/2017 ΟΛΛ1 1786 2,75 ΡΟΝΤΑ 3,1 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 2,25 - - -
25/10/2017 ΟΛΛΚ 1335 2,65 ΡΟΝΤΑ 3,3 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 2,2 1 3-1 11
12/3/2017 ΟΛΛ1 2080 2,75 ΡΟΝΤΑ 3,1 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 2,25 1 3-1 11
9/12/2016 ΟΛΛ1 693 1,5 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,75 ΡΟΝΤΑ 5 1 2-0 11
19/4/2016 ΟΛΛ1 1715 2,1 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,15 ΡΟΝΤΑ 2,95 1 1-0 X1
6/12/2015 ΟΛΛ1 2137 2,65 ΡΟΝΤΑ 3,15 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 2,3 X 0-0 XX
26/7/2015 ΔΦ 485 1,6 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,7 ΡΟΝΤΑ 3,85 1 2-1 11
27/4/2014 ΟΛΛ1 293 2,1 ΡΟΝΤΑ 3,4 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 2,6 2 1-2 12
3/11/2013 ΟΛΛ1 293 1,8 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,45 ΡΟΝΤΑ 3,25 X 3-3 XX
3/3/2013 ΟΛΛ1 294 2,1 ΡΟΝΤΑ 3,25 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 2,7 1 4-1 11
30/9/2012 ΟΛΛ1 319 1,65 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,45 ΡΟΝΤΑ 3,85 1 3-2 X1
15/4/2012 ΟΛΛ1 277 1,85 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,2 ΡΟΝΤΑ 3,35 2 0-1 22
6/8/2011 ΟΛΛ1 360 2 ΡΟΝΤΑ 3,4 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 2,75 1 2-1 21
19/2/2011 ΟΛΛ1 354 1,6 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,6 ΡΟΝΤΑ 4 2 1-4 22
27/11/2010 ΟΛΛ1 327 2,15 ΡΟΝΤΑ 3,3 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 2,6 1 1-0 11
21/3/2010 ΟΛΛ1 361 1,5 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,75 ΡΟΝΤΑ 4,5 1 1-0 11
8/8/2009 ΟΛΛ1 299 2,4 ΡΟΝΤΑ 3,4 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 2,25 X 1-1 XX
13/3/2009 ΟΛΛ1 221 1,55 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,5 ΡΟΝΤΑ 4,6 1 2-0 X1
20/12/2008 ΟΛΛ1 231 2,3 ΡΟΝΤΑ 3,4 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 2,35 2 2-5 X2
3/2/2008 ΟΛΛ1 511 1,8 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,45 ΡΟΝΤΑ 3,15 X 1-1 1X
11/11/2007 ΟΛΛ1 553 1,9 ΡΟΝΤΑ 3,35 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 2,95 1 5-1 11
30/3/2007 ΟΛΛ1 134 1,8 ΡΟΝΤΑ 3,25 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,3 2 0-1 22
4/11/2006 ΟΛΛ1 444 1,8 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,1 ΡΟΝΤΑ 3,4 1 2-1 X1
30/12/2005 ΟΛΛ1 111 1,9 ΡΟΝΤΑ 3,1 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,2 2 1-3 12
30/10/2005 ΟΛΛ1 464 2 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,1 ΡΟΝΤΑ 3 1 1-0 X1
8/5/2005 ΟΛΛ1 424 2,1 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 2,9 ΡΟΝΤΑ 2,6 X 4-4 2X
4/12/2004 ΟΛΛ1 315 1,8 ΡΟΝΤΑ 3,1 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,1 1 5-1 11
16/5/2004 ΟΛΛ1 355 2,5 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 2,9 ΡΟΝΤΑ 2,35 X 2-2 2X
28/9/2003 ΟΛΛ1 444 1,55 ΡΟΝΤΑ 3,3 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 4,3 X 0-0 XX
13/5/2003 ΟΛΛ1 314 1,5 ΡΟΝΤΑ 3,4 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 5 1 5-1 11
13/12/2002 ΟΛΛ1 116 2,5 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3 ΡΟΝΤΑ 2,3 1 3-2 21
24/3/2002 ΟΛΛ1 443 2 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,1 ΡΟΝΤΑ 3 2 0-2 X2
4/11/2001 ΟΛΛ1 423 1,7 ΡΟΝΤΑ 3,25 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 4 1 3-1 X1
8/4/2001 ΟΛΛ1 442 2,4 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3 ΡΟΝΤΑ 2,5 2 1-3 22
14/10/2000 ΟΛΛ1 266 1,3 ΡΟΝΤΑ 4 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 7,5 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΟΝΤΑ = 41,18 % Ποσοστό (X) Χι = 20,59 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ = 38,24 % σε 34 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1788-ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ vs ΑΡΣΕΝΑΛ
10/12/2017 ΑΓΓΠ 1788 3,65 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,3 ΑΡΣΕΝΑΛ 1,85 - - -
10/5/2017 ΑΓΓΠ 748 3,3 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,45 ΑΡΣΕΝΑΛ 1,85 2 0-2 X2
28/1/2017 ΑΓΓΚ 1732 3,1 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,35 ΑΡΣΕΝΑΛ 1,95 2 0-5 22
30/11/2016 ΑΓΛΚ 1286 1,87 ΑΡΣΕΝΑΛ 3,2 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,5 2 0-2 22
10/9/2016 ΑΓΓΠ 922 1,47 ΑΡΣΕΝΑΛ 3,9 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 5,2 1 2-1 X1
2/2/2016 ΑΓΓΠ 1340 1,65 ΑΡΣΕΝΑΛ 3,3 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 4,5 X 0-0 XX
26/12/2015 ΑΓΓΠ 2244 2,9 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,2 ΑΡΣΕΝΑΛ 2,1 1 4-0 11
1/1/2015 ΑΓΓΠ 113 2,55 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,25 ΑΡΣΕΝΑΛ 2,3 1 2-0 11
3/12/2014 ΑΓΓΠ 160 1,65 ΑΡΣΕΝΑΛ 3,6 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 4,35 1 1-0 X1
23/9/2014 ΑΓΛΚ 136 1,95 ΑΡΣΕΝΑΛ 3,3 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,15 2 1-2 22
28/1/2014 ΑΓΓΠ 102 3,6 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,35 ΑΡΣΕΝΑΛ 1,8 X 2-2 1X
23/11/2013 ΑΓΓΠ 165 1,5 ΑΡΣΕΝΑΛ 3,75 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 5 1 2-0 11
1/1/2013 ΑΓΓΠ 153 4,35 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,75 ΑΡΣΕΝΑΛ 1,55 X 1-1 XX
15/9/2012 ΑΓΓΠ 177 1,3 ΑΡΣΕΝΑΛ 4,25 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 6,75 1 6-1 11
26/2/2005 ΑΓΓΠ 211 4,3 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,3 ΑΡΣΕΝΑΛ 1,5 X 1-1 2X
30/10/2004 ΑΓΓΠ 141 1,1 ΑΡΣΕΝΑΛ 5,5 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 10 X 2-2 XX
10/2/2004 ΑΓΓΠ 112 1,2 ΑΡΣΕΝΑΛ 4,6 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 9 1 2-0 11
29/12/2003 ΑΓΓΠ 531 3,4 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,2 ΑΡΣΕΝΑΛ 1,7 2 0-1 22
17/5/2003 ΑΓΓΚ 256 1,45 ΑΡΣΕΝΑΛ 3,4 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 5,5 1 1-0 11
7/5/2003 ΑΓΓΠ 213 1,3 ΑΡΣΕΝΑΛ 4 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 7 1 6-1 11
23/11/2002 ΑΓΓΠ 161 3,6 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,3 ΑΡΣΕΝΑΛ 1,75 1 3-2 X1
2/2/2002 ΑΓΓΠ 136 1,3 ΑΡΣΕΝΑΛ 3,75 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 9 X 1-1 1X
13/10/2001 ΑΓΓΠ 163 4 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,2 ΑΡΣΕΝΑΛ 1,7 2 0-2 22
19/5/2001 ΑΓΓΠ 263 2,85 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,1 ΑΡΣΕΝΑΛ 2,1 1 3-2 21
2/12/2000 ΑΓΓΠ 144 1,2 ΑΡΣΕΝΑΛ 4,75 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 9 1 1-0 X1
26/2/2000 ΑΓΓΠ 162 1,35 ΑΡΣΕΝΑΛ 3,75 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 7 1 3-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ = 24,00 % Ποσοστό (X) Χι = 24,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΡΣΕΝΑΛ = 52,00 % σε 25 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2382-ΒΙΤΕΖ vs ΣΑΡΑΓΕΒΟ
10/12/2017 ΒΣΝ1 2382 7,25 ΒΙΤΕΖ 4 ΣΑΡΑΓΕΒΟ 1,3 - - -
9/9/2017 ΒΣΝ1 2709 1,22 ΣΑΡΑΓΕΒΟ 4,5 ΒΙΤΕΖ 9,25 1 4-0 X1
26/2/2017 ΒΣΝ1 2404 1,13 ΣΑΡΑΓΕΒΟ 5,4 ΒΙΤΕΖ 12,5 1 1-0 11
11/9/2016 ΒΣΝ1 1219 3,7 ΒΙΤΕΖ 3,2 ΣΑΡΑΓΕΒΟ 1,77 2 0-1 X2
27/9/2015 ΒΣΝ1 1365 1,19 ΣΑΡΑΓΕΒΟ 4,8 ΒΙΤΕΖ 9,75 1 4-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΙΤΕΖ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΡΑΓΕΒΟ = 100,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2383-ΜΠΑΝΙΑ ΛΟΥΚΑ vs ΣΙΡΟΚΙ ΜΠΡΙΓΙΕΓΚ
10/12/2017 ΒΣΝ1 2383 2,75 ΜΠΑΝΙΑ ΛΟΥΚΑ 3 ΣΙΡΟΚΙ ΜΠΡΙΓΙΕΓΚ 2,2 - - -
10/9/2017 ΒΣΝ1 2710 1,53 ΣΙΡΟΚΙ ΜΠΡΙΓΙΕΓΚ 3,4 ΜΠΑΝΙΑ ΛΟΥΚΑ 4,9 1 2-0 11
4/5/2016 ΒΣΝ1 2090 1,33 ΣΙΡΟΚΙ ΜΠΡΙΓΙΕΓΚ 4,2 ΜΠΑΝΙΑ ΛΟΥΚΑ 6,5 1 1-0 X1
24/10/2015 ΒΣΝ1 2721 2,71 ΜΠΑΝΙΑ ΛΟΥΚΑ 2,95 ΣΙΡΟΚΙ ΜΠΡΙΓΙΕΓΚ 2,26 2 0-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΑΝΙΑ ΛΟΥΚΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΙΡΟΚΙ ΜΠΡΙΓΙΕΓΚ = 100,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1789-ΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ vs ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ
10/12/2017 ΟΚΡΝ 1789 6,25 ΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ 4,4 ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ 1,3 - - -
25/10/2017 ΟΚΡΚ 1318 5 ΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ 3,6 ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ 1,48 X 1-1 2X
10/9/2017 ΟΚΡΝ 1129 1,17 ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ 5 ΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ 10,5 1 3-0 X1
2/4/2017 ΟΚΡΝ 2680 9 ΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ 4,6 ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ 1,22 2 1-4 12
23/10/2016 ΟΚΡΝ 2768 6,75 ΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ 4 ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ 1,33 X 1-1 XX
2/4/2016 ΟΚΡΝ 1019 11 ΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ 5,2 ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ 1,15 2 0-2 22
12/9/2015 ΟΚΡΝ 992 1,07 ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ 6,25 ΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ 17 1 3-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ = 66,67 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1790-ΚΟΛΩΝΙΑ vs ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ
10/12/2017 ΓΕΡ1 1790 2,05 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,25 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 3,1 - - -
12/2/2017 ΓΕΡ1 1891 2,45 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 3 ΚΟΛΩΝΙΑ 2,55 1 2-1 X1
16/9/2016 ΓΕΡ1 546 1,65 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,45 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 4,25 1 3-0 11
4/4/2015 ΓΕΡ1 405 2,35 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 3 ΚΟΛΩΝΙΑ 2,7 1 1-0 11
3/3/2015 ΓΕΡΚ 107 2,4 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 3,1 ΚΟΛΩΝΙΑ 2,55 1 2-1 11
2/11/2014 ΓΕΡ1 369 1,8 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,35 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 3,6 2 0-1 X2
28/4/2012 ΓΕΡ1 174 2,15 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 3,3 ΚΟΛΩΝΙΑ 2,6 1 4-1 11
10/12/2011 ΓΕΡ1 234 2 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,1 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 3 1 4-0 11
26/2/2011 ΓΕΡ1 248 2 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,2 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 2,95 1 1-0 X1
2/10/2010 ΓΕΡ1 150 2,1 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 3,25 ΚΟΛΩΝΙΑ 2,7 1 3-2 11
1/5/2010 ΓΕΡ1 230 2,2 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,2 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 2,6 X 2-2 XX
12/12/2009 ΓΕΡ1 219 2,05 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 3,2 ΚΟΛΩΝΙΑ 2,85 X 0-0 XX
17/3/2008 ΓΕΡ2 742 2,1 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 3,1 ΚΟΛΩΝΙΑ 2,75 1 1-0 X1
26/9/2007 ΓΕΡ2 314 1,7 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,35 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 3,55 2 1-3 X2
15/4/2007 ΓΕΡ2 536 2,15 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,15 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 2,65 2 0-3 22
12/11/2006 ΓΕΡ2 535 2,3 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 3 ΚΟΛΩΝΙΑ 2,4 X 0-0 XX
27/3/2004 ΓΕΡ1 136 1,6 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 3,4 ΚΟΛΩΝΙΑ 4,3 1 3-0 11
18/10/2003 ΓΕΡ1 131 2,1 ΚΟΛΩΝΙΑ 2,9 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 2,7 1 1-0 X1
2/5/2003 ΓΕΡ2 113 2,1 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 2,9 ΚΟΛΩΝΙΑ 2,8 1 3-0 11
25/11/2002 ΓΕΡ2 661 1,9 ΚΟΛΩΝΙΑ 2,9 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 3,5 1 1-0 11
27/4/2002 ΓΕΡ1 144 2,1 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,1 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 2,7 1 2-0 11
9/12/2001 ΓΕΡ1 545 1,7 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 3,2 ΚΟΛΩΝΙΑ 4 X 0-0 XX
3/2/2001 ΓΕΡ1 135 1,65 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,2 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 4,25 2 0-1 X2
5/9/2000 ΓΕΡ1 161 1,8 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 3,2 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,5 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΛΩΝΙΑ = 26,09 % Ποσοστό (X) Χι = 21,74 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ = 52,17 % σε 23 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1791-ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ vs ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ
10/12/2017 ΓΕΡ2 1791 4,3 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 3,3 ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 1,67 - - -
24/5/2015 ΓΕΡ2 339 1,47 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 4 ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 5 X 1-1 1X
14/12/2014 ΓΕΡ2 255 2,2 ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 3,2 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 2,75 1 2-0 X1
23/12/2013 ΓΕΡ2 309 3,35 ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 3,35 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 1,8 2 1-2 X2
26/7/2013 ΓΕΡ2 111 1,4 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 3,75 ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 5,75 1 3-1 11
17/3/2013 ΓΕΡ2 306 1,5 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 3,5 ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 5 1 3-0 11
7/10/2012 ΓΕΡ2 316 2,75 ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 3,2 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 2,1 X 1-1 XX
15/2/2009 ΓΕΡ2 363 1,45 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 3,65 ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 5,25 1 2-0 11
29/8/2008 ΓΕΡ2 100 2,45 ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 3,1 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 2,3 2 1-3 12
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ = 62,50 % Ποσοστό (X) Χι = 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ = 12,50 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1792-ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ vs ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ
10/12/2017 ΓΕΡ2 1792 2,1 ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ 3,05 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,05 - - -
28/2/2016 ΓΕΡ2 2257 2,45 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 3 ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ 2,6 2 0-2 X2
14/9/2015 ΓΕΡ2 548 1,57 ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ 3,52 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 4,77 1 2-0 X1
5/5/2013 ΓΕΡ2 222 2,25 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,15 ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ 2,55 X 0-0 XX
25/11/2012 ΓΕΡ2 274 1,6 ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ 3,4 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 4,25 1 4-1 X1
17/2/2012 ΓΕΡ2 201 2,5 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,3 ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ 2,2 2 0-1 22
22/8/2011 ΓΕΡ2 378 1,8 ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ 3,2 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,5 1 2-1 X1
29/1/2010 ΓΕΡ2 202 2,15 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,2 ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ 2,65 2 0-2 22
22/8/2009 ΓΕΡ2 339 2,1 ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ 3,15 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,75 X 2-2 1X
12/4/2009 ΓΕΡ2 271 2,5 ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ 3,1 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,3 X 2-2 1X
29/10/2008 ΓΕΡ2 169 1,45 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,65 ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ 5,2 2 1-2 X2
18/5/2003 ΓΕΡ2 442 1,9 ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ 3,1 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,1 1 4-0 11
6/12/2002 ΓΕΡ2 113 1,5 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,3 ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ 5,5 1 2-1 X1
18/2/2001 ΓΕΡ2 421 1,85 ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ 3,2 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,4 1 1-0 11
15/9/2000 ΓΕΡ2 115 2 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,1 ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ 3 1 4-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ = 64,29 % Ποσοστό (X) Χι = 21,43 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ = 14,29 % σε 14 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1793-ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ vs ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ
10/12/2017 ΓΕΡ2 1793 2,15 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 3,1 ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 2,9 - - -
7/4/2017 ΓΕΡ2 1023 2,3 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 2,9 ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 2,85 2 1-3 22
28/10/2016 ΓΕΡ2 522 2,2 ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 2,95 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 2,95 1 1-0 X1
9/4/2016 ΓΕΡ2 2148 2,3 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 2,8 ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 2,95 2 1-4 X2
25/10/2015 ΓΕΡ2 2636 1,98 ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 3,45 X 0-0 XX
17/8/2014 ΓΕΡΚ 386 2,35 ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3,3 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 2,35 1 4-1 11
16/3/2014 ΓΕΡ2 299 1,95 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 3,15 ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3,15 1 1-0 11
21/9/2013 ΓΕΡ2 160 1,8 ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3,25 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 3,45 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ = 14,29 % Ποσοστό (X) Χι = 14,29 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ = 71,43 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1794-ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ vs ΣΕΛΤΙΚ
10/12/2017 ΣΚΩΠ 1794 6,25 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 4,1 ΣΕΛΤΙΚ 1,37 - - -
21/10/2017 ΣΚΛΚ 621 7 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 4,5 ΣΕΛΤΙΚ 1,3 2 2-4 22
30/9/2017 ΣΚΩΠ 1507 1,18 ΣΕΛΤΙΚ 5,75 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 9 X 2-2 1X
26/1/2014 ΣΚΩΠ 253 7 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 4,35 ΣΕΛΤΙΚ 1,28 2 0-4 22
14/12/2013 ΣΚΩΠ 194 1,12 ΣΕΛΤΙΚ 6,35 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 9,75 1 1-0 11
19/10/2013 ΣΚΩΠ 152 6,75 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 4,25 ΣΕΛΤΙΚ 1,3 X 1-1 1X
26/5/2013 ΣΚΩΚ 177 6,15 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 4,35 ΣΕΛΤΙΚ 1,35 2 0-3 22
6/4/2013 ΣΚΩΠ 227 1,2 ΣΕΛΤΙΚ 5,25 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 7,75 1 3-0 11
29/12/2012 ΣΚΩΠ 160 6,5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 4,35 ΣΕΛΤΙΚ 1,3 1 1-0 11
1/9/2012 ΣΚΩΠ 223 1,15 ΣΕΛΤΙΚ 5,5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 10 X 2-2 1X
19/2/2012 ΣΚΩΠ 384 8,5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 4,25 ΣΕΛΤΙΚ 1,25 2 0-5 22
29/10/2011 ΣΚΩΠ 166 1,15 ΣΕΛΤΙΚ 5,2 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 11 X 0-0 XX
26/10/2011 ΣΚΛΚ 180 5,75 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,75 ΣΕΛΤΙΚ 1,4 2 1-4 12
24/7/2011 ΣΚΩΠ 273 7 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 4,2 ΣΕΛΤΙΚ 1,3 2 0-2 22
6/4/2011 ΣΚΩΠ 132 1,2 ΣΕΛΤΙΚ 4,75 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 9 1 3-1 11
15/1/2011 ΣΚΩΠ 113 6 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,7 ΣΕΛΤΙΚ 1,4 2 0-3 22
25/9/2010 ΣΚΩΠ 352 1,2 ΣΕΛΤΙΚ 4,85 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 8,7 1 2-1 11
17/4/2010 ΣΚΩΠ 125 1,3 ΣΕΛΤΙΚ 4 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 7,5 1 3-2 X1
27/1/2010 ΣΚΩΠ 158 1,3 ΣΕΛΤΙΚ 4,2 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 7 2 1-2 X2
30/8/2009 ΣΚΩΠ 274 4,6 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,4 ΣΕΛΤΙΚ 1,55 2 0-1 22
17/5/2009 ΣΚΩΠ 337 5,5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,5 ΣΕΛΤΙΚ 1,45 X 0-0 XX
24/1/2009 ΣΚΩΠ 171 1,25 ΣΕΛΤΙΚ 4,35 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 8,2 1 3-1 11
7/12/2008 ΣΚΩΠ 288 5,25 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,65 ΣΕΛΤΙΚ 1,45 1 2-0 X1
25/10/2008 ΣΚΩΠ 289 1,25 ΣΕΛΤΙΚ 4,5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 7,5 1 4-2 11
11/5/2008 ΣΚΩΠ 363 1,2 ΣΕΛΤΙΚ 5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 7,5 1 2-0 11
1/3/2008 ΣΚΩΠ 146 4 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,4 ΣΕΛΤΙΚ 1,6 2 0-2 X2
22/12/2007 ΣΚΩΠ 252 1,28 ΣΕΛΤΙΚ 4,2 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 7 X 1-1 2X
23/9/2007 ΣΚΩΠ 564 3,85 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,4 ΣΕΛΤΙΚ 1,65 1 3-2 11
20/5/2007 ΣΚΩΠ 434 2,9 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,3 ΣΕΛΤΙΚ 1,95 1 2-1 X1
10/2/2007 ΣΚΩΠ 344 1,2 ΣΕΛΤΙΚ 5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 8 1 1-0 X1
26/11/2006 ΣΚΩΠ 612 5,5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,5 ΣΕΛΤΙΚ 1,45 X 2-2 1X
26/8/2006 ΣΚΩΠ 313 1,25 ΣΕΛΤΙΚ 4,5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 8 1 2-1 21
16/4/2006 ΣΚΩΠ 533 1,25 ΣΕΛΤΙΚ 4,5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 8 X 1-1 2X
12/3/2006 ΣΚΩΠ 556 5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,5 ΣΕΛΤΙΚ 1,5 2 1-2 X2
10/12/2005 ΣΚΩΠ 312 1,3 ΣΕΛΤΙΚ 4,25 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 7 1 3-2 11
18/9/2005 ΣΚΩΠ 441 5,5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,6 ΣΕΛΤΙΚ 1,45 2 0-1 22
30/4/2005 ΣΚΩΠ 241 1,2 ΣΕΛΤΙΚ 4,3 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 8 2 1-3 22
6/3/2005 ΣΚΩΠ 536 5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,5 ΣΕΛΤΙΚ 1,4 2 1-3 22
4/12/2004 ΣΚΩΠ 235 1,1 ΣΕΛΤΙΚ 5,5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 10 1 2-1 11
19/9/2004 ΣΚΩΠ 446 8 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 4,3 ΣΕΛΤΙΚ 1,2 X 2-2 XX
21/3/2004 ΣΚΩΠ 444 8,5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 4,3 ΣΕΛΤΙΚ 1,25 2 0-4 22
27/12/2003 ΣΚΩΠ 316 1,1 ΣΕΛΤΙΚ 5,5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 12 1 6-0 11
18/12/2003 ΣΚΛΚ 344 8 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 4,5 ΣΕΛΤΙΚ 1,2 1 2-1 X1
27/9/2003 ΣΚΩΠ 113 10 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 5 ΣΕΛΤΙΚ 1,15 2 1-2 X2
2/3/2003 ΣΚΩΠ 561 1,15 ΣΕΛΤΙΚ 5,5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 10 1 3-2 11
4/12/2002 ΣΚΩΠ 313 8,5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 5 ΣΕΛΤΙΚ 1,2 2 0-1 X2
14/9/2002 ΣΚΩΠ 251 1,15 ΣΕΛΤΙΚ 5,5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 9 1 1-0 11
2/2/2002 ΣΚΩΠ 322 8 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 4,5 ΣΕΛΤΙΚ 1,25 X 1-1 1X
1/12/2001 ΣΚΩΠ 254 1,15 ΣΕΛΤΙΚ 5,5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 10 1 3-0 11
25/8/2001 ΣΚΩΠ 254 4,25 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,5 ΣΕΛΤΙΚ 1,6 2 1-4 22
26/5/2001 ΣΚΩΚ 155 1,5 ΣΕΛΤΙΚ 3,5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 5 1 3-0 11
6/5/2001 ΣΚΩΠ 446 3,75 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,4 ΣΕΛΤΙΚ 1,7 2 2-5 22
25/2/2001 ΣΚΩΠ 513 1,4 ΣΕΛΤΙΚ 3,6 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 6,25 X 1-1 1X
29/11/2000 ΣΚΩΠ 656 3,4 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,3 ΣΕΛΤΙΚ 1,8 X 0-0 XX
9/9/2000 ΣΚΩΠ 311 1,35 ΣΕΛΤΙΚ 4 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 6,25 1 3-0 11
5/3/2000 ΣΚΩΠ 435 5,75 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,5 ΣΕΛΤΙΚ 1,45 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ = 14,55 % Ποσοστό (X) Χι = 21,82 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΕΛΤΙΚ = 63,64 % σε 55 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2558-ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ vs ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ
10/12/2017 ΤΟΥ2 2558 2,2 ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ 3,1 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 2,65 - - -
4/5/2017 ΤΟΥ2 2405 2,35 ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ 3,2 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 2,4 2 0-2 22
11/12/2016 ΤΟΥ2 2587 1,72 ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ 3,3 ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ 3,75 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1795-ΑΛΤΑΧ vs ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ
10/12/2017 ΑΥΣ1 1795 2,15 ΑΛΤΑΧ 3,15 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 2,75 - - -
1/10/2017 ΑΥΣ1 1712 2,12 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 3,25 ΑΛΤΑΧ 2,7 1 2-0 X1
23/7/2017 ΑΥΣ1 1870 2,65 ΑΛΤΑΧ 3 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 2,3 1 3-0 11
7/5/2017 ΑΥΣ1 2287 2,75 ΑΛΤΑΧ 3 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 2,2 X 1-1 XX
25/2/2017 ΑΥΣ1 1934 1,67 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 3,35 ΑΛΤΑΧ 4 2 1-3 22
6/11/2016 ΑΥΣ1 1842 2,25 ΑΛΤΑΧ 3 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 2,65 1 5-1 11
21/8/2016 ΑΥΣ1 2619 1,91 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 3,2 ΑΛΤΑΧ 3,2 1 3-1 11
2/4/2016 ΑΥΣ1 1006 3,1 ΑΛΤΑΧ 3,1 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 2 1 2-0 11
12/12/2015 ΑΥΣ1 737 1,57 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 3,5 ΑΛΤΑΧ 4,4 2 1-2 12
3/10/2015 ΑΥΣ1 792 2,65 ΑΛΤΑΧ 3,05 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 2,25 2 1-2 X2
2/8/2015 ΑΥΣ1 347 1,35 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 4 ΑΛΤΑΧ 6,25 1 3-1 X1
26/4/2015 ΑΥΣ1 413 2,5 ΑΛΤΑΧ 3,25 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 2,25 1 2-0 11
21/2/2015 ΑΥΣ1 221 1,75 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 3,3 ΑΛΤΑΧ 3,6 1 5-2 11
18/10/2014 ΑΥΣ1 271 2,65 ΑΛΤΑΧ 3,25 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 2,15 X 1-1 XX
2/8/2014 ΑΥΣ1 176 1,55 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 3,5 ΑΛΤΑΧ 4,5 X 0-0 XX
16/5/2009 ΑΥΣ1 260 1,35 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 3,9 ΑΛΤΑΧ 6,55 1 4-1 11
27/2/2009 ΑΥΣ1 204 3,75 ΑΛΤΑΧ 3,35 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 1,7 1 2-1 X1
24/9/2008 ΑΥΣ1 174 1,2 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 4,75 ΑΛΤΑΧ 8,5 1 2-1 X1
21/9/2008 ΑΥΣ1 330 3,8 ΑΛΤΑΧ 3,4 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 1,65 2 0-1 22
13/4/2008 ΑΥΣ1 634 2,65 ΑΛΤΑΧ 3,1 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 2,15 2 0-4 X2
16/2/2008 ΑΥΣ1 365 1,3 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 4 ΑΛΤΑΧ 7 X 1-1 2X
3/11/2007 ΑΥΣ1 354 3,25 ΑΛΤΑΧ 3,2 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 1,85 1 1-0 X1
25/8/2007 ΑΥΣ1 441 1,25 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 4,4 ΑΛΤΑΧ 7 1 1-0 X1
18/11/2006 ΑΥΣ1 414 1,6 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 3,2 ΑΛΤΑΧ 4,25 1 2-0 11
9/9/2006 ΑΥΣ1 373 2,8 ΑΛΤΑΧ 3,1 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 2,1 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΛΤΑΧ = 37,50 % Ποσοστό (X) Χι = 16,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ = 45,83 % σε 24 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1796-ΒΕΡΕΓΙΑ vs ΒΙΤΟΣΑ
10/12/2017 ΒΟΥ1 1796 1,23 ΒΕΡΕΓΙΑ 4,6 ΒΙΤΟΣΑ 8 - - -
28/8/2017 ΒΟΥ1 1244 2,7 ΒΙΤΟΣΑ 2,85 ΒΕΡΕΓΙΑ 2,35 2 0-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΕΡΕΓΙΑ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΙΤΟΣΑ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1799-ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ vs ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ
10/12/2017 ΓΕΡ3 1799 1,65 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3,3 ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ 4,1 - - -
20/5/2017 ΓΕΡ3 1685 1,98 ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ 3,25 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3 1 2-0 11
17/12/2016 ΓΕΡ3 1392 2,35 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 2,85 ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ 2,7 2 1-3 22
19/12/2015 ΓΕΡ3 1362 1,88 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3 ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ 3,5 1 1-0 X1
1/8/2015 ΓΕΡ3 168 1,7 ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ 3,3 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3,8 X 1-1 XX
7/3/2015 ΓΕΡ3 161 2,25 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3,15 ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ 2,55 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ = 40,00 % Ποσοστό (X) Χι = 20,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ = 40,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2309-ΣΒΙΚΑΟΥ vs ΧΑΛΕΣΚΕΡ
10/12/2017 ΓΕΡ3 2309 2,12 ΣΒΙΚΑΟΥ 2,95 ΧΑΛΕΣΚΕΡ 2,9 - - -
2/4/2017 ΓΕΡ3 2222 2,45 ΣΒΙΚΑΟΥ 2,8 ΧΑΛΕΣΚΕΡ 2,55 1 2-0 11
15/10/2016 ΓΕΡ3 2731 1,62 ΧΑΛΕΣΚΕΡ 3,3 ΣΒΙΚΑΟΥ 4,3 1 3-2 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΒΙΚΑΟΥ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΛΕΣΚΕΡ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2308-ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ vs ΧΟΜΠΡΟ
10/12/2017 ΔΑΝ1 2308 1,48 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,85 ΧΟΜΠΡΟ 4,6 - - -
1/11/2017 ΔΑΝΚ 662 2,45 ΧΟΜΠΡΟ 3,2 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 2,3 X 1-1 1X
22/10/2017 ΔΑΝ1 854 2,4 ΧΟΜΠΡΟ 3,3 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 2,35 1 4-0 11
15/4/2016 ΔΑΝ1 838 1,32 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 4,1 ΧΟΜΠΡΟ 6,75 1 2-1 X1
7/11/2015 ΔΑΝ1 2588 3,5 ΧΟΜΠΡΟ 2,95 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 1,9 2 0-1 X2
21/8/2015 ΔΑΝ1 120 3,2 ΧΟΜΠΡΟ 3 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 2 2 1-3 22
25/5/2015 ΔΑΝ1 420 1,75 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,25 ΧΟΜΠΡΟ 3,65 1 4-2 X1
28/2/2015 ΔΑΝ1 259 2,2 ΧΟΜΠΡΟ 3,2 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 2,6 1 1-0 11
18/8/2014 ΔΑΝ1 438 2,6 ΧΟΜΠΡΟ 3,3 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 2,15 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΟΜΠΡΟ = 25,00 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1800-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ vs ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
10/12/2017 ΕΛΛ1 1800 2,65 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2,75 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2,55 - - -
19/1/2014 ΕΛΛ1 254 2,9 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2,9 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2,25 2 1-2 22
1/9/2013 ΕΛΛ1 368 1,45 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3,5 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 6,35 1 2-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ = 100,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1801-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ vs ΚΑΛΛΙΘΕΑ
10/12/2017 ΕΛΛ2 1801 1,3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 3,8 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 8,25 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΑΛΛΙΘΕΑ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1802-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1964 vs ΒΕΡΟΙΑ
10/12/2017 ΕΛΛ2 1802 1,6 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1964 3,3 ΒΕΡΟΙΑ 4,5 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1964 = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΕΡΟΙΑ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2497-ΝΑΠΡΕΝΤΑΚ vs ΠΑΡΤΙΖΑΝ
10/12/2017 ΣΕΡ1 2497 5,2 ΝΑΠΡΕΝΤΑΚ 3,5 ΠΑΡΤΙΖΑΝ 1,48 - - -
25/11/2016 ΣΕΡ1 2448 1,33 ΠΑΡΤΙΖΑΝ 4 ΝΑΠΡΕΝΤΑΚ 7 1 3-2 21
31/7/2016 ΣΕΡ1 2351 4,2 ΝΑΠΡΕΝΤΑΚ 3,4 ΠΑΡΤΙΖΑΝ 1,62 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΑΠΡΕΝΤΑΚ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΑΡΤΙΖΑΝ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1803-ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ vs ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ
10/12/2017 ΣΛΟ1 1803 2,5 ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ 3,1 ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ 2,35 - - -
16/9/2017 ΣΛΟ1 2581 1,6 ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ 3,6 ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ 4 1 2-1 11
16/4/2017 ΣΛΟ1 2593 2,3 ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ 3 ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ 2,65 1 2-1 X1
20/11/2016 ΣΛΟ1 2446 1,42 ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ 3,9 ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ 5,2 1 2-1 X1
13/8/2016 ΣΛΟ1 2468 2,02 ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ 3,05 ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ 3,05 1 3-2 11
1/11/2015 ΣΛΟ1 1551 3,65 ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ 3,25 ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ 1,77 X 1-1 XX
9/8/2015 ΣΛΟ1 446 1,43 ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ 3,8 ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ 5,25 1 2-1 21
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 16,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ = 50,00 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1804-ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ vs ΛΟΚΕΡΕΝ
10/12/2017 ΒΕΛ1 1804 1,15 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 5,5 ΛΟΚΕΡΕΝ 10 - - -
29/7/2017 ΒΕΛ1 1018 3,8 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,3 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,7 2 0-4 22
12/2/2017 ΒΕΛ1 1892 4,25 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,4 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,6 1 1-0 11
14/8/2016 ΒΕΛ1 2704 1,23 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 4,7 ΛΟΚΕΡΕΝ 8 1 1-0 11
31/1/2016 ΒΕΛ1 1099 1,28 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 4,4 ΛΟΚΕΡΕΝ 7 1 2-1 11
3/12/2015 ΒΕΛΚ 1587 1,28 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 4,5 ΛΟΚΕΡΕΝ 6,75 1 1-0 X1
27/9/2015 ΒΕΛ1 997 3,09 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,35 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,89 2 0-1 22
15/2/2015 ΒΕΛ1 323 1,4 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 4 ΛΟΚΕΡΕΝ 5,25 X 1-1 2X
19/10/2014 ΒΕΛ1 377 2,45 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,25 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 2,3 2 1-3 X2
26/4/2014 ΒΕΛ1 219 2,95 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,35 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,95 2 1-3 12
28/3/2014 ΒΕΛ1 123 1,45 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 3,75 ΛΟΚΕΡΕΝ 5,15 1 5-1 11
24/11/2013 ΒΕΛ1 337 2,25 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,25 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 2,5 2 0-3 22
3/11/2013 ΒΕΛ1 347 1,65 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 3,45 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,9 1 1-0 11
5/5/2013 ΒΕΛ1 250 1,5 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 3,55 ΛΟΚΕΡΕΝ 4,85 1 2-1 X1
5/4/2013 ΒΕΛ1 123 2,45 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,25 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 2,3 2 1-4 22
17/2/2013 ΒΕΛ1 274 2,25 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,25 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 2,5 X 1-1 XX
28/10/2012 ΒΕΛ1 350 1,45 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 3,75 ΛΟΚΕΡΕΝ 5 2 2-3 22
25/1/2012 ΒΕΛ1 143 1,5 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 3,55 ΛΟΚΕΡΕΝ 4,85 1 3-0 11
18/9/2011 ΒΕΛ1 453 3,25 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,25 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,85 2 1-2 X2
14/5/2011 ΒΕΛ1 269 3,35 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,35 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,8 2 0-1 22
17/4/2011 ΒΕΛ1 463 1,35 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 4 ΛΟΚΕΡΕΝ 6 X 0-0 XX
19/2/2011 ΒΕΛ1 348 1,45 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 3,6 ΛΟΚΕΡΕΝ 5,25 1 2-1 11
24/10/2010 ΒΕΛ1 465 2,65 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,2 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 2,15 1 1-0 11
23/12/2009 ΒΕΛΚ 123 1,3 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 4,15 ΛΟΚΕΡΕΝ 7 1 2-1 X1
6/12/2009 ΒΕΛ1 308 4,1 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,3 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,65 2 0-1 X2
9/8/2009 ΒΕΛ1 383 1,45 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 3,6 ΛΟΚΕΡΕΝ 5,4 1 2-0 X1
1/5/2009 ΒΕΛ1 121 1,35 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 3,65 ΛΟΚΕΡΕΝ 7 2 2-3 22
7/12/2008 ΒΕΛ1 327 2,7 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,25 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 2,1 1 2-0 11
24/2/2008 ΒΕΛ1 655 3,1 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,2 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,9 2 0-1 X2
15/9/2007 ΒΕΛ1 451 1,35 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 3,85 ΛΟΚΕΡΕΝ 6,5 X 1-1 XX
5/11/2006 ΒΕΛ1 734 4 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,2 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,65 1 3-2 X1
4/3/2006 ΒΕΛ1 336 4 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,3 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,65 1 2-0 11
24/9/2005 ΒΕΛ1 344 1,3 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 4,25 ΛΟΚΕΡΕΝ 7 2 0-1 22
19/3/2005 ΒΕΛ1 421 1,2 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 4,3 ΛΟΚΕΡΕΝ 8 X 0-0 XX
17/10/2004 ΒΕΛ1 626 3,75 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,2 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,6 2 0-2 22
3/4/2004 ΒΕΛ1 345 1,15 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 5,5 ΛΟΚΕΡΕΝ 10 1 2-1 11
1/11/2003 ΒΕΛ1 363 4,3 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,3 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,55 1 2-0 11
11/5/2003 ΒΕΛ1 626 2,6 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,2 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 2,1 2 2-5 12
4/12/2002 ΒΕΛ1 231 1,4 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 3,6 ΛΟΚΕΡΕΝ 6,25 1 5-0 11
6/3/2002 ΒΕΛΚ 426 2,4 ΛΟΚΕΡΕΝ 3 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 2,4 2 0-3 22
6/2/2002 ΒΕΛΚ 216 1,5 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 3,5 ΛΟΚΕΡΕΝ 5 1 3-0 11
20/1/2002 ΒΕΛ1 333 1,35 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 3,6 ΛΟΚΕΡΕΝ 7 2 2-4 X2
19/8/2001 ΒΕΛ1 633 2,75 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,2 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 2,1 2 0-1 22
27/1/2001 ΒΕΛ1 315 4,3 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,4 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,6 X 2-2 1X
27/8/2000 ΒΕΛ1 263 1,2 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 4,75 ΛΟΚΕΡΕΝ 9 1 3-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ = 63,64 % Ποσοστό (X) Χι = 13,64 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΟΚΕΡΕΝ = 22,73 % σε 44 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1807-ΑΡΖΑΚΕΝΑ vs ΠΡΟ ΠΙΑΤΣΕΝΖΑ
10/12/2017 ΛΙΠΡ 1807 1,95 ΑΡΖΑΚΕΝΑ 2,9 ΠΡΟ ΠΙΑΤΣΕΝΖΑ 3,4 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΡΖΑΚΕΝΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΡΟ ΠΙΑΤΣΕΝΖΑ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1808-ΚΑΡΑΡΕΖΕ vs ΛΙΒΟΡΝΟ
10/12/2017 ΛΙΠΡ 1808 3,15 ΚΑΡΑΡΕΖΕ 3,25 ΛΙΒΟΡΝΟ 1,91 - - -
22/1/2017 ΛΙΠΡ 1152 3,15 ΚΑΡΑΡΕΖΕ 3 ΛΙΒΟΡΝΟ 2 2 0-2 22
11/9/2016 ΛΙΠΡ 1349 1,57 ΛΙΒΟΡΝΟ 3,35 ΚΑΡΑΡΕΖΕ 4,75 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΑΡΑΡΕΖΕ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΙΒΟΡΝΟ = 100,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1809-ΜΟΝΤΖΑ vs ΚΟΥΝΕΟ
10/12/2017 ΛΙΠΡ 1809 1,72 ΜΟΝΤΖΑ 3 ΚΟΥΝΕΟ 4,2 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΟΝΤΖΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΟΥΝΕΟ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1810-ΦΟΝΤΙ vs ΑΚΡΑΓΑΣ
10/12/2017 ΛΙΠΡ 1810 1,72 ΦΟΝΤΙ 3 ΑΚΡΑΓΑΣ 4,2 - - -
28/1/2017 ΛΙΠΡ 1537 5,3 ΑΚΡΑΓΑΣ 3,35 ΦΟΝΤΙ 1,5 X 2-2 1X
14/9/2016 ΛΙΠΡ 1639 1,75 ΦΟΝΤΙ 3,1 ΑΚΡΑΓΑΣ 3,85 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΟΝΤΙ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΚΡΑΓΑΣ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1811-ΜΟΝΟΠΟΛΙ vs ΤΡΑΠΑΝΙ
10/12/2017 ΛΙΠΡ 1811 3,75 ΜΟΝΟΠΟΛΙ 3 ΤΡΑΠΑΝΙ 1,82 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΟΝΟΠΟΛΙ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΡΑΠΑΝΙ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1812-ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ vs ΠΙΣΤΟΪΕΖΕ
10/12/2017 ΛΙΠΡ 1812 1,77 ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ 3,1 ΠΙΣΤΟΪΕΖΕ 3,8 - - -
4/3/2017 ΛΙΠΡ 1177 3,15 ΠΙΣΤΟΪΕΖΕ 2,95 ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ 2,02 X 0-0 XX
16/10/2016 ΛΙΠΡ 2551 1,32 ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ 3,9 ΠΙΣΤΟΪΕΖΕ 7,25 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΙΣΤΟΪΕΖΕ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1813-ΓΚΑΒΟΡΑΝΟ vs ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ
10/12/2017 ΛΙΠΡ 1813 3,2 ΓΚΑΒΟΡΑΝΟ 3,2 ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ 1,91 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΚΑΒΟΡΑΝΟ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1814-ΣΙΡΑΚΟΥΣΑ vs ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ
10/12/2017 ΛΙΠΡ 1814 1,95 ΣΙΡΑΚΟΥΣΑ 2,9 ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ 3,4 - - -
4/2/2017 ΛΙΠΡ 753 2,8 ΣΙΡΑΚΟΥΣΑ 2,9 ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ 2,2 1 3-2 21
18/9/2016 ΛΙΠΡ 2949 1,42 ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ 3,6 ΣΙΡΑΚΟΥΣΑ 5,9 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΙΡΑΚΟΥΣΑ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1815-ΒΙΤΕΡΜΠΕΣΕ vs ΟΛΜΠΙΑ
10/12/2017 ΛΙΠΡ 1815 1,91 ΒΙΤΕΡΜΠΕΣΕ 3,15 ΟΛΜΠΙΑ 3,25 - - -
1/4/2017 ΛΙΠΡ 2587 2,25 ΟΛΜΠΙΑ 2,9 ΒΙΤΕΡΜΠΕΣΕ 2,8 2 1-2 22
13/11/2016 ΛΙΠΡ 985 1,68 ΒΙΤΕΡΜΠΕΣΕ 3,15 ΟΛΜΠΙΑ 4,25 2 0-3 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΙΤΕΡΜΠΕΣΕ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΛΜΠΙΑ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1887-ΚΟΖΕΝΤΣΑ vs ΒΙΡΤΟΥΣ ΦΡΑΝΚΑΒΙΛΑ
10/12/2017 ΛΙΠΡ 1887 1,8 ΚΟΖΕΝΤΣΑ 2,9 ΒΙΡΤΟΥΣ ΦΡΑΝΚΑΒΙΛΑ 3,95 - - -
18/2/2017 ΛΙΠΡ 823 2,08 ΒΙΡΤΟΥΣ ΦΡΑΝΚΑΒΙΛΑ 2,95 ΚΟΖΕΝΤΣΑ 3,05 1 1-0 X1
2/10/2016 ΛΙΠΡ 2784 1,7 ΚΟΖΕΝΤΣΑ 3,1 ΒΙΡΤΟΥΣ ΦΡΑΝΚΑΒΙΛΑ 4,1 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΖΕΝΤΣΑ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΙΡΤΟΥΣ ΦΡΑΝΚΑΒΙΛΑ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1805-ΟΥΤΡΕΧΤΗ vs ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ
10/12/2017 ΟΛΛ1 1805 3,3 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,3 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 1,9 - - -
16/4/2017 ΟΛΛ1 1990 1,35 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 4,3 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 6,25 1 2-0 X1
27/11/2016 ΟΛΛ1 961 3,25 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,35 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 1,9 X 3-3 XX
24/4/2016 ΟΛΛΚ 2612 1,75 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3,45 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,7 1 2-1 11
28/2/2016 ΟΛΛ1 2296 2,25 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,2 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 2,65 2 1-2 22
8/8/2015 ΟΛΛ1 201 1,35 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 4,25 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 5,65 1 3-2 11
1/3/2015 ΟΛΛ1 323 3,45 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,45 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 1,75 X 0-0 XX
24/8/2014 ΟΛΛ1 320 1,3 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 4,5 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 6,25 2 1-2 X2
19/1/2014 ΟΛΛ1 246 4,15 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,5 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 1,6 2 2-5 22
22/9/2013 ΟΛΛ1 332 1,25 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 4,75 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 7 1 1-0 11
17/3/2013 ΟΛΛ1 315 1,35 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 4,1 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 6 1 2-1 11
12/8/2012 ΟΛΛ1 344 3,1 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,3 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 1,9 2 0-1 22
11/3/2012 ΟΛΛ1 387 1,25 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 4,5 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 7,5 X 1-1 1X
11/12/2011 ΟΛΛ1 357 2,7 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,4 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 2,05 X 2-2 XX
10/4/2011 ΟΛΛ1 392 1,7 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,45 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3,65 2 0-4 22
8/8/2010 ΟΛΛ1 332 1,65 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3,35 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 4 1 3-1 21
14/2/2010 ΟΛΛ1 349 2,3 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,25 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 2,45 X 0-0 XX
22/11/2009 ΟΛΛ1 348 1,6 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3,6 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 4 X 0-0 XX
3/5/2009 ΟΛΛ1 271 2,45 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,2 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 2,3 X 2-2 XX
9/11/2008 ΟΛΛ1 370 1,65 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3,4 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 4 1 5-2 11
6/4/2008 ΟΛΛ1 614 1,5 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3,5 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 4,75 1 3-1 11
26/9/2007 ΟΛΛΚ 421 1,36 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 4,1 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 5,25 1 3-0 X1
19/8/2007 ΟΛΛ1 546 2,85 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,45 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 1,9 2 0-3 22
18/2/2007 ΟΛΛ1 563 1,55 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3,6 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 4,3 1 2-0 11
17/12/2006 ΟΛΛ1 515 2,6 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 2,9 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 2,1 1 2-1 11
5/3/2006 ΟΛΛ1 463 1,45 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3,6 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 5,5 1 3-0 11
2/10/2005 ΟΛΛ1 366 4 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,3 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 1,8 1 3-1 X1
20/2/2005 ΟΛΛ1 412 2,6 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 2,9 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 2,1 2 0-2 22
19/9/2004 ΟΛΛ1 412 1,3 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3,75 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 6,25 2 0-3 22
18/4/2004 ΟΛΛ1 416 3,4 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,2 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 1,8 2 0-3 X2
25/1/2004 ΟΛΛ1 363 1,35 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3,75 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 6,5 1 3-2 21
1/6/2003 ΟΛΛΚ 354 4,3 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,4 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 1,55 1 4-1 11
4/5/2003 ΟΛΛ1 413 3,1 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,1 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 1,9 2 1-2 X2
1/12/2002 ΟΛΛ1 466 1,3 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3,75 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 8,5 1 2-1 11
27/1/2002 ΟΛΛ1 351 2,35 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 2,4 X 2-2 1X
28/10/2001 ΟΛΛ1 514 1,4 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3,75 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 6 1 4-0 11
20/5/2001 ΟΛΛ1 361 1,55 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3,4 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 4,75 X 2-2 XX
29/10/2000 ΟΛΛ1 426 4,3 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,4 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 1,6 X 1-1 2X
9/4/2000 ΟΛΛ1 431 1,25 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 4,5 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 7,75 2 1-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΥΤΡΕΧΤΗ = 15,79 % Ποσοστό (X) Χι = 26,32 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ = 57,89 % σε 38 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1806-ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ vs ΦΙΤΕΣΕ
10/12/2017 ΟΛΛ1 1806 3 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 3,2 ΦΙΤΕΣΕ 2,05 - - -
10/3/2017 ΟΛΛ1 1851 1,6 ΦΙΤΕΣΕ 3,45 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 4,6 1 5-0 11
1/3/2017 ΟΛΛΚ 2313 2,95 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 3,15 ΦΙΤΕΣΕ 2,1 2 1-2 22
11/12/2016 ΟΛΛ1 905 2,9 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 3,2 ΦΙΤΕΣΕ 2,1 2 0-1 X2
3/2/2010 ΟΛΛ1 147 2,4 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 3,2 ΦΙΤΕΣΕ 2,35 X 1-1 XX
2/10/2009 ΟΛΛ1 319 1,6 ΦΙΤΕΣΕ 3,4 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 4,3 1 2-0 11
15/2/2009 ΟΛΛ1 374 2,3 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 3,3 ΦΙΤΕΣΕ 2,4 X 0-0 XX
20/9/2008 ΟΛΛ1 226 1,7 ΦΙΤΕΣΕ 3,4 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 3,55 X 1-1 XX
5/4/2008 ΟΛΛ1 525 2 ΦΙΤΕΣΕ 3,2 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 2,85 1 3-0 X1
19/8/2007 ΟΛΛ1 551 2 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 3,45 ΦΙΤΕΣΕ 2,7 2 1-2 12
18/8/2006 ΟΛΛ1 141 2,2 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 3,1 ΦΙΤΕΣΕ 2,6 2 1-2 22
24/3/2006 ΟΛΛ1 145 1,65 ΦΙΤΕΣΕ 3,3 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 4 1 3-1 21
16/12/2005 ΟΛΛ1 131 2,7 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 3,1 ΦΙΤΕΣΕ 2,15 1 1-0 X1
20/4/2002 ΟΛΛ1 345 7 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 3,6 ΦΙΤΕΣΕ 1,35 2 0-1 22
15/9/2001 ΟΛΛ1 411 1,3 ΦΙΤΕΣΕ 4 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 7,5 X 1-1 1X
27/5/2001 ΟΛΛ1 231 6 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 3,75 ΦΙΤΕΣΕ 1,4 X 2-2 XX
6/9/2000 ΟΛΛ1 423 1,4 ΦΙΤΕΣΕ 3,75 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 5,75 1 5-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ = 6,25 % Ποσοστό (X) Χι = 31,25 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΙΤΕΣΕ = 62,50 % σε 16 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1816-ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ vs ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ
10/12/2017 ΡΩΣ1 1816 2,05 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 2,95 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 3,05 - - -
12/8/2017 ΡΩΣ1 1080 1,95 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 3,2 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 3,25 1 2-1 X1
30/4/2017 ΡΩΣ1 1747 1,9 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 3,15 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 3,25 2 1-2 X2
29/10/2016 ΡΩΣ1 697 2,05 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 2,9 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 3,15 1 3-1 11
6/3/2016 ΡΩΣ1 1587 1,72 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 3,2 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 3,8 1 1-0 11
14/8/2015 ΡΩΣ1 117 2,6 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 3 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 2,3 2 1-2 22
17/5/2015 ΡΩΣ1 344 3,1 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 3,15 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 1,95 2 0-4 22
17/8/2014 ΡΩΣ1 368 1,9 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 3,15 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 3,25 2 0-1 X2
23/11/2013 ΡΩΣ1 145 2,2 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 3,1 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 2,65 1 1-0 11
22/9/2013 ΡΩΣ1 316 2,7 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 3,15 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 2,15 1 3-0 11
9/9/2006 ΡΩΣ1 214 2,1 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 2,8 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 3,1 X 2-2 XX
20/5/2006 ΡΩΣΚ 222 2 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 2,8 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 3,3 1 3-0 11
1/4/2006 ΡΩΣ1 211 3 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 2,8 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 2,15 X 1-1 XX
11/3/2006 ΡΣΣΚ 162 2,25 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 2,8 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 2,8 1 3-2 X1
24/9/2005 ΡΩΣ1 111 2,4 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 2,8 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 2,6 1 1-0 11
22/5/2005 ΡΩΣ1 522 2,4 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 2,7 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 2,4 2 1-3 12
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ = 26,67 % Ποσοστό (X) Χι = 13,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ = 60,00 % σε 15 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1819-ΣΙΒΑΣΠΟΡ vs ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ
10/12/2017 ΤΟΥ1 1819 3,1 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 3,25 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 2 - - -
23/4/2016 ΤΟΥ1 2187 1,68 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 3,4 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 4,1 X 2-2 2X
28/11/2015 ΤΟΥ1 735 2,5 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 3 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 2,5 X 2-2 1X
12/5/2015 ΤΟΥ1 100 1,45 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 3,65 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 5,25 1 2-1 21
20/12/2014 ΤΟΥ1 126 2,5 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 3,15 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 2,3 2 0-2 22
27/4/2013 ΤΟΥ1 235 1,85 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 3,15 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 3,4 1 4-1 11
2/12/2012 ΤΟΥ1 259 2,25 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 3,1 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 2,6 1 2-0 X1
2/5/2012 ΤΟΥΔ 137 1,95 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 3,1 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 3,15 2 1-2 12
28/4/2012 ΤΟΥΔ 156 2,1 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 3,2 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 2,75 1 4-2 X1
31/3/2012 ΤΟΥ1 245 1,8 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 3,2 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 3,5 2 0-1 X2
18/12/2011 ΤΟΥ1 358 1,75 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 3,2 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 3,7 X 1-1 XX
10/4/2011 ΤΟΥ1 383 2,35 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 3,25 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 2,35 2 1-2 22
7/11/2010 ΤΟΥ1 373 2,25 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 3,25 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 2,5 2 0-4 22
6/3/2010 ΤΟΥ1 222 2,05 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 3,25 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 2,75 2 0-1 22
26/9/2009 ΤΟΥ1 253 2 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 3,25 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 2,85 1 1-0 X1
9/5/2009 ΤΟΥ1 281 1,3 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 4,5 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 6,3 2 1-2 22
7/12/2008 ΤΟΥ1 259 2,6 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 3,15 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 2,25 2 0-3 22
19/1/2008 ΤΟΥ1 132 2,5 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 3,2 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 2,2 2 0-2 22
19/8/2007 ΤΟΥ1 711 1,8 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 3,25 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 3,1 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΙΒΑΣΠΟΡ = 27,78 % Ποσοστό (X) Χι = 16,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ = 55,56 % σε 18 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1822-ΑΜΙΑΝ vs ΛΥΩΝ
10/12/2017 ΓΑΛ1 1822 5 ΑΜΙΑΝ 4 ΛΥΩΝ 1,5 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΜΙΑΝ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΥΩΝ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1823-ΣΠΑΛ 2013 vs ΒΕΡΟΝΑ
10/12/2017 ΙΤΑ1 1823 1,95 ΣΠΑΛ 2013 3,25 ΒΕΡΟΝΑ 3,35 - - -
20/2/2017 ΙΤΑ2 1401 1,85 ΒΕΡΟΝΑ 2,95 ΣΠΑΛ 2013 3,65 X 0-0 XX
20/9/2016 ΙΤΑ2 1067 2,6 ΣΠΑΛ 2013 2,9 ΒΕΡΟΝΑ 2,4 2 1-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΠΑΛ 2013 = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΕΡΟΝΑ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1824-ΝΑΠΟΛΙ vs ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ
10/12/2017 ΙΤΑ1 1824 1,25 ΝΑΠΟΛΙ 5,25 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 8 - - -
20/5/2017 ΙΤΑ1 1777 1,18 ΝΑΠΟΛΙ 7,75 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 13 1 4-1 11
24/1/2017 ΙΤΑΚ 1343 1,42 ΝΑΠΟΛΙ 4,1 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 5,5 1 1-0 X1
22/12/2016 ΙΤΑ1 1942 4 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,4 ΝΑΠΟΛΙ 1,7 X 3-3 2X
29/2/2016 ΙΤΑ1 2501 3,05 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,05 ΝΑΠΟΛΙ 2,1 X 1-1 XX
18/10/2015 ΙΤΑ1 1345 1,65 ΝΑΠΟΛΙ 3,45 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 4,25 1 2-1 X1
12/4/2015 ΙΤΑ1 425 1,95 ΝΑΠΟΛΙ 3,35 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,1 1 3-0 11
9/11/2014 ΙΤΑ1 332 2,55 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,15 ΝΑΠΟΛΙ 2,55 2 0-1 X2
3/5/2014 ΙΤΑΚ 251 3,25 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,25 ΝΑΠΟΛΙ 1,95 2 1-3 22
23/3/2014 ΙΤΑ1 345 1,65 ΝΑΠΟΛΙ 3,45 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 4,25 2 0-1 X2
30/10/2013 ΙΤΑ1 159 2,45 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,2 ΝΑΠΟΛΙ 2,45 2 1-2 22
20/1/2013 ΙΤΑ1 246 2,25 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,15 ΝΑΠΟΛΙ 2,65 X 1-1 XX
2/9/2012 ΙΤΑ1 397 1,65 ΝΑΠΟΛΙ 3,35 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 4 1 2-1 X1
17/2/2012 ΙΤΑ1 223 2,15 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3 ΝΑΠΟΛΙ 2,9 2 0-3 22
24/9/2011 ΙΤΑ1 415 1,7 ΝΑΠΟΛΙ 3,2 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 4 X 0-0 XX
15/1/2011 ΙΤΑ1 214 1,6 ΝΑΠΟΛΙ 3,3 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 4,5 X 0-0 XX
29/8/2010 ΙΤΑ1 352 2,15 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3 ΝΑΠΟΛΙ 2,85 X 1-1 2X
13/3/2010 ΙΤΑ1 337 1,95 ΝΑΠΟΛΙ 3,1 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,15 2 1-3 X2
25/10/2009 ΙΤΑ1 396 1,6 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,4 ΝΑΠΟΛΙ 4,3 2 0-1 X2
28/1/2009 ΙΤΑ1 181 1,65 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,2 ΝΑΠΟΛΙ 4,35 1 2-1 X1
14/9/2008 ΙΤΑ1 386 2,2 ΝΑΠΟΛΙ 3 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 2,65 1 2-1 21
19/3/2008 ΙΤΑ1 353 2,5 ΝΑΠΟΛΙ 2,85 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 2,4 1 2-0 11
31/10/2007 ΙΤΑ1 315 1,65 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,15 ΝΑΠΟΛΙ 4,2 1 1-0 X1
22/5/2004 ΙΤΑ2 236 1,2 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,6 ΝΑΠΟΛΙ 12 1 2-1 21
21/12/2003 ΙΤΑ2 454 1,8 ΝΑΠΟΛΙ 2,5 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 4 X 2-2 XX
17/6/2001 ΙΤΑ1 452 3 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,3 ΝΑΠΟΛΙ 1,95 2 1-2 X2
4/2/2001 ΙΤΑ1 543 2,9 ΝΑΠΟΛΙ 2,75 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 2,25 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΑΠΟΛΙ = 53,85 % Ποσοστό (X) Χι = 26,92 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ = 19,23 % σε 26 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1825-ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ vs ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ
10/12/2017 ΙΤΑ1 1825 1,35 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 4,25 ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ 7 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1820-ΛΟΚΟΜ. ΖΑΓΚΡΕΜΠ vs ΧΑΪΝΤΟΥΚ
10/12/2017 ΚΡΟ1 1820 3,1 ΛΟΚΟΜ. ΖΑΓΚΡΕΜΠ 3 ΧΑΪΝΤΟΥΚ 2,02 - - -
24/9/2017 ΚΡΟ1 2627 1,37 ΧΑΪΝΤΟΥΚ 4 ΛΟΚΟΜ. ΖΑΓΚΡΕΜΠ 5,8 X 2-2 XX
16/7/2017 ΚΡΟ1 1265 3,25 ΛΟΚΟΜ. ΖΑΓΚΡΕΜΠ 3 ΧΑΪΝΤΟΥΚ 1,98 2 1-3 22
16/5/2017 ΚΡΟ1 1282 1,23 ΧΑΪΝΤΟΥΚ 4,6 ΛΟΚΟΜ. ΖΑΓΚΡΕΜΠ 8,25 X 1-1 2X
17/3/2017 ΚΡΟ1 664 2,8 ΛΟΚΟΜ. ΖΑΓΚΡΕΜΠ 3,05 ΧΑΪΝΤΟΥΚ 2,15 X 0-0 XX
19/11/2016 ΚΡΟ1 1549 1,37 ΧΑΪΝΤΟΥΚ 4 ΛΟΚΟΜ. ΖΑΓΚΡΕΜΠ 5,9 1 1-0 X1
28/8/2016 ΚΡΟ1 1460 2,1 ΛΟΚΟΜ. ΖΑΓΚΡΕΜΠ 3,15 ΧΑΪΝΤΟΥΚ 2,8 2 0-2 22
20/4/2016 ΚΡΟ1 1607 1,58 ΧΑΪΝΤΟΥΚ 3,5 ΛΟΚΟΜ. ΖΑΓΚΡΕΜΠ 4,25 1 2-0 X1
24/10/2015 ΚΡΟ1 2475 1,33 ΧΑΪΝΤΟΥΚ 4,15 ΛΟΚΟΜ. ΖΑΓΚΡΕΜΠ 6,25 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΟΚΟΜ. ΖΑΓΚΡΕΜΠ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 37,50 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΪΝΤΟΥΚ = 62,50 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1821-ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
10/12/2017 ΚΥΠ1 1821 2,2 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 3,05 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2,7 - - -
26/8/2017 ΚΥΠ1 1024 2,5 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 3 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2,4 X 1-1 1X
22/4/2017 ΚΥΠΔ 872 1,52 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 3,5 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 4,9 X 1-1 2X
11/3/2017 ΚΥΠΔ 2463 2,75 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 3 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2,2 2 0-3 22
3/1/2017 ΚΥΠ1 1001 2,35 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 3 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2,55 2 1-2 X2
18/9/2016 ΚΥΠ1 848 1,9 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 3,25 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 3,15 X 0-0 XX
6/2/2016 ΚΥΠ1 1759 1,72 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 3,3 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 3,8 X 0-0 XX
2/11/2015 ΚΥΠ1 1834 1,98 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 3,15 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 3,05 1 2-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ = 14,29 % Ποσοστό (X) Χι = 57,14 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ = 28,57 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1826-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ vs ΕΒΕΡΤΟΝ
10/12/2017 ΑΓΓΠ 1826 1,25 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 5,5 ΕΒΕΡΤΟΝ 7,5 - - -
1/4/2017 ΑΓΓΠ 1954 1,5 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3,75 ΕΒΕΡΤΟΝ 5 1 3-1 11
19/12/2016 ΑΓΓΠ 1709 3,7 ΕΒΕΡΤΟΝ 3,1 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1,85 2 0-1 X2
20/4/2016 ΑΓΓΠ 1619 1,5 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3,75 ΕΒΕΡΤΟΝ 5 1 4-0 11
4/10/2015 ΑΓΓΠ 661 2,55 ΕΒΕΡΤΟΝ 3,2 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2,35 X 1-1 XX
7/2/2015 ΑΓΓΠ 235 2,95 ΕΒΕΡΤΟΝ 3,15 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2,1 X 0-0 XX
27/9/2014 ΑΓΓΠ 148 1,7 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3,45 ΕΒΕΡΤΟΝ 3,9 X 1-1 XX
28/1/2014 ΑΓΓΠ 141 1,7 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3,35 ΕΒΕΡΤΟΝ 4,05 1 4-0 11
23/11/2013 ΑΓΓΠ 143 2,65 ΕΒΕΡΤΟΝ 3,2 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2,25 X 3-3 2X
5/5/2013 ΑΓΓΠ 225 1,8 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3,35 ΕΒΕΡΤΟΝ 3,45 X 0-0 XX
28/10/2012 ΑΓΓΠ 321 2,4 ΕΒΕΡΤΟΝ 3,2 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2,5 X 2-2 XX
14/4/2012 ΑΓΓΚ 201 2,2 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3,1 ΕΒΕΡΤΟΝ 2,9 1 2-1 21
13/3/2012 ΑΓΓΠ 125 1,7 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3,35 ΕΒΕΡΤΟΝ 4,25 1 3-0 11
1/10/2011 ΑΓΓΠ 241 2,7 ΕΒΕΡΤΟΝ 3,1 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2,3 2 0-2 X2
16/1/2011 ΑΓΓΠ 256 2,1 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3 ΕΒΕΡΤΟΝ 3,1 X 2-2 1X
17/10/2010 ΑΓΓΠ 393 2,35 ΕΒΕΡΤΟΝ 2,9 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2,75 1 2-0 11
6/2/2010 ΑΓΓΠ 223 1,75 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3,2 ΕΒΕΡΤΟΝ 4 1 1-0 X1
29/11/2009 ΑΓΓΠ 253 3 ΕΒΕΡΤΟΝ 3,2 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2 2 0-2 22
4/2/2009 ΑΓΓΚ 164 2,8 ΕΒΕΡΤΟΝ 3,05 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2,15 X 0-0 XX
25/1/2009 ΑΓΓΚ 253 1,6 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3,2 ΕΒΕΡΤΟΝ 4,75 X 1-1 2X
19/1/2009 ΑΓΓΠ 292 1,5 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3,3 ΕΒΕΡΤΟΝ 5,5 X 1-1 XX
27/9/2008 ΑΓΓΠ 321 3,1 ΕΒΕΡΤΟΝ 3,15 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1,95 2 0-2 X2
30/3/2008 ΑΓΓΠ 644 1,7 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3,2 ΕΒΕΡΤΟΝ 3,85 1 1-0 11
20/10/2007 ΑΓΓΠ 146 2,75 ΕΒΕΡΤΟΝ 3,2 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2,05 2 1-2 12
3/2/2007 ΑΓΓΠ 153 1,5 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3,5 ΕΒΕΡΤΟΝ 5 X 0-0 XX
9/9/2006 ΑΓΓΠ 212 3 ΕΒΕΡΤΟΝ 2,9 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2,1 1 3-0 11
25/3/2006 ΑΓΓΠ 211 1,55 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3,3 ΕΒΕΡΤΟΝ 5 1 3-1 11
28/12/2005 ΑΓΓΠ 515 3,1 ΕΒΕΡΤΟΝ 3 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2 2 1-3 22
20/3/2005 ΑΓΓΠ 566 1,75 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3,1 ΕΒΕΡΤΟΝ 3,3 1 2-1 11
11/12/2004 ΑΓΓΠ 113 2,3 ΕΒΕΡΤΟΝ 2,9 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2,4 1 1-0 X1
31/1/2004 ΑΓΓΠ 131 1,6 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3,1 ΕΒΕΡΤΟΝ 4,3 X 0-0 XX
30/8/2003 ΑΓΓΠ 111 2,4 ΕΒΕΡΤΟΝ 2,9 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2,4 2 0-3 22
19/4/2003 ΑΓΓΠ 215 2,4 ΕΒΕΡΤΟΝ 2,85 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2,45 2 1-2 22
22/12/2002 ΑΓΓΠ 531 1,9 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3 ΕΒΕΡΤΟΝ 3,4 X 0-0 XX
23/2/2002 ΑΓΓΠ 155 1,45 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3,6 ΕΒΕΡΤΟΝ 5,5 X 1-1 XX
15/9/2001 ΑΓΓΠ 125 2,75 ΕΒΕΡΤΟΝ 3 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2,2 2 1-3 22
16/4/2001 ΑΓΓΠ 262 2,7 ΕΒΕΡΤΟΝ 3,1 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2,2 2 2-3 X2
29/10/2000 ΑΓΓΠ 311 1,55 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3,25 ΕΒΕΡΤΟΝ 5 1 3-1 X1
21/4/2000 ΑΓΓΠ 114 2,75 ΕΒΕΡΤΟΝ 3,2 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2,1 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ = 52,63 % Ποσοστό (X) Χι = 39,47 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΒΕΡΤΟΝ = 7,89 % σε 38 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1827-ΑΝΝΟΒΕΡΟ vs ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ
10/12/2017 ΓΕΡ1 1827 2,6 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3,25 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 2,35 - - -
7/5/2016 ΓΕΡ1 712 2,75 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3,4 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 2,1 1 1-0 11
12/12/2015 ΓΕΡ1 653 1,75 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 3,3 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3,85 1 1-0 11
25/4/2015 ΓΕΡ1 303 2,15 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3,45 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 2,65 2 1-2 X2
29/11/2014 ΓΕΡ1 256 1,6 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 3,95 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3,95 1 4-3 11
26/3/2014 ΓΕΡ1 194 1,85 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 3,3 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3,45 1 3-1 X1
26/10/2013 ΓΕΡ1 173 2,05 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3,45 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 2,8 2 1-4 22
9/2/2013 ΓΕΡ1 144 2 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3,35 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 2,9 1 1-0 11
23/9/2012 ΓΕΡ1 364 2,3 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 3,25 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 2,45 1 3-1 X1
21/1/2012 ΓΕΡ1 133 1,85 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 3,3 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3,3 X 0-0 XX
6/8/2011 ΓΕΡ1 297 2,1 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3,1 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 2,8 1 2-1 11
19/3/2011 ΓΕΡ1 256 2,05 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3,25 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 2,8 1 2-0 11
31/10/2010 ΓΕΡ1 329 1,65 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 3,35 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 4 1 4-0 11
6/2/2010 ΓΕΡ1 229 1,5 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 3,55 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 4,85 1 2-1 11
29/8/2009 ΓΕΡ1 127 2,4 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3,25 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 2,3 2 0-1 22
21/3/2009 ΓΕΡ1 236 1,45 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 3,65 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 5,2 X 2-2 XX
18/10/2008 ΓΕΡ1 230 2,25 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3,25 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 2,5 2 2-5 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΝΝΟΒΕΡΟ = 25,00 % Ποσοστό (X) Χι = 12,50 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ = 62,50 % σε 16 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1828-ΜΟΥΜΠΑΪ ΣΙΤΙ vs ΤΣΕΝΑΪΝ
10/12/2017 ΙΝΔ1 1828 2,02 ΜΟΥΜΠΑΪ ΣΙΤΙ 2,95 ΤΣΕΝΑΪΝ 3,1 - - -
23/11/2016 ΙΝΔ1 1921 1,98 ΜΟΥΜΠΑΪ ΣΙΤΙ 2,9 ΤΣΕΝΑΪΝ 3,35 1 2-0 11
2/11/2016 ΙΝΔ1 1082 2,2 ΤΣΕΝΑΪΝ 2,9 ΜΟΥΜΠΑΪ ΣΙΤΙ 2,8 X 1-1 XX
1/12/2015 ΙΝΔ1 1368 1,35 ΤΣΕΝΑΪΝ 4 ΜΟΥΜΠΑΪ ΣΙΤΙ 6 1 3-0 11
16/10/2015 ΙΝΔ1 521 2,76 ΜΟΥΜΠΑΪ ΣΙΤΙ 2,96 ΤΣΕΝΑΪΝ 2,22 2 0-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΟΥΜΠΑΪ ΣΙΤΙ = 25,00 % Ποσοστό (X) Χι = 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΣΕΝΑΪΝ = 50,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1829-ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ vs ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ
10/12/2017 ΠΟΛ1 1829 2,25 ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ 3,05 ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ 2,65 - - -
5/8/2017 ΠΟΛ1 1900 2,02 ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ 3 ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ 3,1 1 3-0 11
27/6/2017 ΔΦ 1101 2,02 ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ 3,15 ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ 2,95 1 2-1 11
9/12/2016 ΠΟΛ1 676 2,05 ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ 2,95 ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ 3,1 X 1-1 XX
7/8/2016 ΠΟΛ1 1118 1,83 ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ 3,05 ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ 3,6 X 1-1 XX
8/5/2016 ΠΟΛΔ 1041 2,5 ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ 2,9 ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ 2,45 2 1-3 X2
13/3/2016 ΠΟΛ1 2660 1,8 ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ 3,05 ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ 3,7 X 1-1 2X
19/10/2015 ΠΟΛ1 1616 2,5 ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ 2,9 ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ 2,45 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ = 14,29 % Ποσοστό (X) Χι = 57,14 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ = 28,57 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1830-ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ vs ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ
10/12/2017 ΠΟΛ1 1830 1,82 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 3,2 ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ 3,5 - - -
8/8/2017 ΠΟΛΚ 737 1,58 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 3,35 ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ 4,6 1 2-1 X1
4/8/2017 ΠΟΛ1 1559 2,75 ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ 3 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 2,2 2 0-1 X2
17/3/2017 ΠΟΛ1 710 1,63 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 3,35 ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ 4,15 1 3-2 X1
1/10/2016 ΠΟΛ1 683 2,1 ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ 3 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 2,95 2 2-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ = 0,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2510-ΘΕΛΤΑ ΒΙΓΚΟ Β vs ΝΑΒΑΛΚΑΡΝΕΡΟ
10/12/2017 ΙΣΠ3 2510 1,63 ΘΕΛΤΑ ΒΙΓΚΟ Β 3,1 ΝΑΒΑΛΚΑΡΝΕΡΟ 4,6 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΘΕΛΤΑ ΒΙΓΚΟ Β = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΑΒΑΛΚΑΡΝΕΡΟ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1831-ΑΛ ΤΑΒΟΥΝ vs ΑΛ ΙΤΤΙΦΑΚ
10/12/2017 ΣΑΡ 1831 1,75 ΑΛ ΤΑΒΟΥΝ 3,3 ΑΛ ΙΤΤΙΦΑΚ 3,6 - - -
9/3/2017 ΣΑΡ 1809 2,15 ΑΛ ΤΑΒΟΥΝ 3,2 ΑΛ ΙΤΤΙΦΑΚ 2,7 1 1-0 X1
5/11/2016 ΣΑΡ 2680 2,15 ΑΛ ΙΤΤΙΦΑΚ 3,15 ΑΛ ΤΑΒΟΥΝ 2,7 1 3-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΛ ΤΑΒΟΥΝ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΛ ΙΤΤΙΦΑΚ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1832-ΤΟΥΜΠΙΖΕ vs KFCO ΓΟΥΙΡΓΙΚ
10/12/2017 ΒΕΛ2 1832 3,4 ΤΟΥΜΠΙΖΕ 3,15 KFCO ΓΟΥΙΡΓΙΚ 1,85 - - -
4/10/2017 ΒΕΛ2 604 3,8 ΤΟΥΜΠΙΖΕ 3,5 KFCO ΓΟΥΙΡΓΙΚ 1,65 2 0-1 X2
20/8/2017 ΒΕΛ2 2625 2,15 KFCO ΓΟΥΙΡΓΙΚ 3,15 ΤΟΥΜΠΙΖΕ 2,75 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΟΥΜΠΙΖΕ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : KFCO ΓΟΥΙΡΓΙΚ = 100,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1833-ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ vs ΜΠΕΡΟΕ
10/12/2017 ΒΟΥ1 1833 1,38 ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ 4 ΜΠΕΡΟΕ 5,5 - - -
26/8/2017 ΒΟΥ1 1007 4,5 ΜΠΕΡΟΕ 3,15 ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ 1,63 2 0-3 22
25/2/2017 ΒΟΥ1 1805 3,5 ΜΠΕΡΟΕ 2,7 ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ 2,02 2 0-1 X2
25/9/2016 ΒΟΥ1 2608 1,52 ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ 3,25 ΜΠΕΡΟΕ 5,4 1 4-0 11
20/4/2016 ΒΟΚ 1603 2,65 ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ 3,1 ΜΠΕΡΟΕ 2,2 1 2-0 11
6/4/2016 ΒΟΚ 1857 1,65 ΜΠΕΡΟΕ 3,15 ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ 4,4 2 0-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΕΡΟΕ = 0,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1835-ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ vs ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
10/12/2017 ΔΑΝ1 1835 3,15 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2 - - -
15/7/2017 ΔΑΝ1 1008 1,55 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,4 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 4,75 X 1-1 1X
18/11/2016 ΔΑΝ1 1403 5,25 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3,65 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1,45 2 1-2 22
20/8/2016 ΔΑΝ1 2281 1,42 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,8 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 5,6 X 1-1 XX
12/5/2016 ΔΑΝ1 1955 2,75 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2,2 2 0-2 22
13/3/2016 ΔΑΝ1 2717 1,63 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,25 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 4,3 1 6-2 11
13/9/2015 ΔΑΝ1 862 1,53 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,45 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 4,9 1 4-2 21
20/5/2015 ΔΑΝ1 160 1,9 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,2 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3,2 1 1-0 11
30/11/2014 ΔΑΝ1 340 2,55 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3,15 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2,25 2 0-1 22
13/9/2014 ΔΑΝ1 298 2,45 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3,25 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2,3 1 1-0 11
15/5/2014 ΔΑΝΚ 130 3,15 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3,15 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1,95 1 4-2 11
30/3/2014 ΔΑΝ1 361 2,5 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3,25 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2,25 1 2-1 11
20/10/2013 ΔΑΝ1 370 1,6 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,6 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 4 1 3-0 11
21/7/2013 ΔΑΝ1 170 3,3 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3,25 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1,85 1 2-1 X1
21/4/2013 ΔΑΝ1 365 3,2 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3,2 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1,9 X 1-1 1X
11/11/2012 ΔΑΝ1 314 1,5 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,75 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 4,5 1 4-0 11
28/7/2012 ΔΑΝ1 230 1,45 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,5 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 5,5 1 3-0 11
29/4/2012 ΔΑΝ1 349 1,25 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 4,5 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 7,5 1 3-0 11
4/3/2012 ΔΑΝ1 322 3,8 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3,3 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1,7 X 1-1 XX
18/9/2011 ΔΑΝ1 437 1,35 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 4 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 6,2 1 2-0 X1
29/5/2011 ΔΑΝ1 250 1,65 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,35 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 4 1 2-0 11
12/3/2011 ΔΑΝ1 342 4,3 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3,4 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1,6 2 0-1 X2
31/7/2010 ΔΑΝ1 123 1,4 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,75 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 5,75 X 1-1 2X
25/4/2010 ΔΑΝ1 379 1,45 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,65 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 5,25 1 2-0 11
8/11/2009 ΔΑΝ1 410 2,7 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3,25 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2,1 1 1-0 X1
27/9/2009 ΔΑΝ1 334 2,8 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3,25 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2,05 2 1-2 12
21/5/2009 ΔΑΝΚ 117 1,55 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,5 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 4,5 1 1-0 11
3/5/2009 ΔΑΝ1 306 1,35 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,65 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 7 1 3-0 X1
30/11/2008 ΔΑΝ1 298 3,1 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3,25 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1,9 1 3-1 11
21/9/2008 ΔΑΝ1 324 1,55 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,45 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 4,35 1 3-0 11
12/5/2008 ΔΑΝ1 634 1,95 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,2 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3 1 4-0 11
20/10/2007 ΔΑΝ1 436 2,9 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3,3 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1,95 X 0-0 XX
25/7/2007 ΔΑΝ1 216 3,45 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3,4 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1,72 X 1-1 XX
12/11/2006 ΔΑΝ1 644 3,4 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3,1 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1,8 2 0-1 22
27/8/2006 ΔΑΝ1 565 1,55 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,4 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 4,75 2 0-2 22
29/3/2006 ΔΑΝ1 336 1,45 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,6 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 5,5 1 1-0 X1
27/11/2005 ΔΑΝ1 613 2,55 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3,1 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2,25 2 0-2 22
20/7/2005 ΔΑΝ1 515 2,4 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3,1 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2,4 2 0-1 X2
15/6/2005 ΔΑΝ1 242 2,3 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 2,9 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2,4 X 1-1 XX
21/11/2004 ΔΑΝ1 446 1,7 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,1 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3,5 1 4-0 11
20/7/2004 ΔΑΣ 311 1,8 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,1 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3,4 1 2-1 11
23/5/2004 ΔΑΝ1 331 1,45 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,6 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 5,5 X 1-1 2X
20/5/2004 ΔΑΝΚ 313 3,2 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1,9 2 0-1 22
29/10/2003 ΔΑΝ1 222 2,5 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2,2 2 0-1 X2
26/7/2003 ΔΑΝ1 152 2,8 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 2,9 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2,1 2 0-2 22
21/4/2003 ΔΑΝ1 262 1,5 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,4 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 5 2 0-1 X2
24/11/2002 ΔΑΝ1 631 2,5 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2,3 X 1-1 2X
1/9/2002 ΔΑΝ1 546 2,5 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 2,9 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2,35 1 3-0 11
16/5/2002 ΔΑΝ1 444 2,6 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 2,9 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2,3 2 2-4 22
1/12/2001 ΔΑΝ1 131 1,75 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,1 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 4 1 3-0 11
23/9/2001 ΔΑΝ1 534 2,1 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3,2 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2,75 X 1-1 XX
12/4/2001 ΔΑΝ1 221 2,3 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3,2 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2,5 X 1-1 2X
11/3/2001 ΔΑΝ1 512 1,7 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,4 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3,75 X 1-1 2X
11/9/2000 ΔΑΝ1 434 1,75 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3,35 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,5 2 1-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ = 16,98 % Ποσοστό (X) Χι = 24,53 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ = 58,49 % σε 53 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1844-ΛΟΥΓΚΑΝΟ vs ΛΩΖΑΝΝΗ
10/12/2017 ΕΛΒ1 1844 1,65 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,45 ΛΩΖΑΝΝΗ 3,9 - - -
9/8/2017 ΕΛΒ1 820 2,3 ΛΩΖΑΝΝΗ 3,05 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 2,6 2 2-3 X2
28/5/2017 ΕΛΒ1 839 2,4 ΛΩΖΑΝΝΗ 3,15 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 2,4 2 1-2 12
4/3/2017 ΕΛΒ1 1151 1,65 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,5 ΛΩΖΑΝΝΗ 3,75 1 2-1 X1
2/10/2016 ΕΛΒ1 770 1,9 ΛΩΖΑΝΝΗ 3,35 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,05 1 4-1 11
27/8/2016 ΕΛΒ1 1182 2 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,3 ΛΩΖΑΝΝΗ 2,85 X 1-1 XX
28/10/2001 ΕΛΒ1 565 2,75 ΛΩΖΑΝΝΗ 3,2 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 2,1 2 1-2 12
8/8/2001 ΕΛΒ1 333 1,6 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,3 ΛΩΖΑΝΝΗ 4,5 1 2-1 11
21/4/2001 ΕΛΒ1 346 1,85 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,2 ΛΩΖΑΝΝΗ 3,4 1 4-1 11
16/4/2001 ΕΛΒ1 245 1,8 ΛΩΖΑΝΝΗ 3,25 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,5 2 0-3 22
21/10/2000 ΕΛΒ1 255 1,8 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,2 ΛΩΖΑΝΝΗ 3,5 X 2-2 XX
29/7/2000 ΕΛΒ1 141 1,65 ΛΩΖΑΝΝΗ 3,35 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 4 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΟΥΓΚΑΝΟ = 63,64 % Ποσοστό (X) Χι = 18,18 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΩΖΑΝΝΗ = 18,18 % σε 11 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1845-ΖΥΡΙΧΗ vs ΛΟΥΚΕΡΝΗ
10/12/2017 ΕΛΒ1 1845 1,45 ΖΥΡΙΧΗ 3,8 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 5 - - -
27/8/2017 ΕΛΒ1 1133 2,3 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,15 ΖΥΡΙΧΗ 2,5 X 1-1 1X
16/4/2016 ΕΛΒ1 1153 2,2 ΖΥΡΙΧΗ 3,15 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 2,6 2 0-1 X2
14/2/2016 ΕΛΒ1 947 1,65 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,45 ΖΥΡΙΧΗ 3,9 2 1-2 22
27/9/2015 ΕΛΒ1 1139 1,91 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,3 ΖΥΡΙΧΗ 3,1 1 1-0 X1
22/8/2015 ΕΛΒ1 350 2,3 ΖΥΡΙΧΗ 3,2 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 2,5 2 2-5 X2
25/5/2015 ΕΛΒ1 429 1,7 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,45 ΖΥΡΙΧΗ 3,65 2 0-1 X2
4/4/2015 ΕΛΒ1 271 2,05 ΖΥΡΙΧΗ 3,25 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 2,8 2 0-1 X2
1/11/2014 ΕΛΒ1 242 1,55 ΖΥΡΙΧΗ 3,75 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 4,15 2 2-3 X2
16/8/2014 ΕΛΒ1 344 2,5 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,15 ΖΥΡΙΧΗ 2,3 X 1-1 XX
26/4/2014 ΕΛΒ1 240 1,95 ΖΥΡΙΧΗ 3,25 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3 2 1-2 12
16/3/2014 ΕΛΒ1 302 2,55 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,25 ΖΥΡΙΧΗ 2,2 1 1-0 11
5/10/2013 ΕΛΒ1 262 1,95 ΖΥΡΙΧΗ 3,3 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 2,95 2 0-2 22
28/7/2013 ΕΛΒ1 188 2,4 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,2 ΖΥΡΙΧΗ 2,35 1 3-2 11
18/5/2013 ΕΛΒ1 169 1,6 ΖΥΡΙΧΗ 3,6 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 4 1 4-1 11
17/2/2013 ΕΛΒ1 269 2,15 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,1 ΖΥΡΙΧΗ 2,75 X 1-1 1X
17/11/2012 ΕΛΒ1 247 1,75 ΖΥΡΙΧΗ 3,35 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,5 2 0-2 22
15/7/2012 ΕΛΒ1 141 2 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,2 ΖΥΡΙΧΗ 2,95 X 1-1 2X
4/2/2012 ΕΛΒ1 304 1,8 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,2 ΖΥΡΙΧΗ 3,5 X 1-1 1X
30/10/2011 ΕΛΒ1 264 2,1 ΖΥΡΙΧΗ 3,2 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 2,75 X 1-1 XX
10/9/2011 ΕΛΒ1 328 2,3 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,2 ΖΥΡΙΧΗ 2,45 1 3-1 X1
22/5/2011 ΕΛΒ1 312 3,1 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,3 ΖΥΡΙΧΗ 1,9 2 0-5 22
5/2/2011 ΕΛΒ1 316 1,95 ΖΥΡΙΧΗ 3,15 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,1 1 2-0 11
11/12/2010 ΕΛΒ1 288 2,25 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,2 ΖΥΡΙΧΗ 2,5 X 1-1 XX
27/10/2010 ΕΛΒ1 151 1,9 ΖΥΡΙΧΗ 3,25 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,1 X 2-2 1X
24/4/2010 ΕΛΒ1 309 2,35 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,1 ΖΥΡΙΧΗ 2,5 1 4-1 11
7/3/2010 ΕΛΒ1 386 1,75 ΖΥΡΙΧΗ 3,35 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,55 1 1-0 11
8/11/2009 ΕΛΒ1 389 2,45 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,2 ΖΥΡΙΧΗ 2,3 1 1-0 X1
22/8/2009 ΕΛΒ1 422 1,4 ΖΥΡΙΧΗ 3,85 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 5,5 1 4-0 X1
9/5/2009 ΕΛΒ1 271 1,2 ΖΥΡΙΧΗ 5 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 8,5 X 1-1 1X
8/3/2009 ΕΛΒ1 262 4,3 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,4 ΖΥΡΙΧΗ 1,6 2 1-3 12
6/10/2008 ΕΛΒ1 485 4,25 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,3 ΖΥΡΙΧΗ 1,6 2 0-3 22
23/7/2008 ΕΛΒ1 225 1,4 ΖΥΡΙΧΗ 3,75 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 5,5 1 1-0 11
24/2/2008 ΕΛΒ1 626 2,75 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,2 ΖΥΡΙΧΗ 2,05 1 2-1 11
29/9/2007 ΕΛΒ1 413 3,6 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,35 ΖΥΡΙΧΗ 1,7 X 2-2 1X
26/7/2007 ΕΛΒ1 316 1,33 ΖΥΡΙΧΗ 3,85 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 6,5 1 4-1 11
16/5/2007 ΕΛΒ1 242 1,18 ΖΥΡΙΧΗ 4,85 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 9 1 2-0 X1
26/4/2007 ΕΛΒΚ 315 1,3 ΖΥΡΙΧΗ 3,85 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 7,5 2 2-3 12
24/2/2007 ΕΛΒ1 362 3,6 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,2 ΖΥΡΙΧΗ 1,75 1 2-0 11
4/10/2006 ΕΛΒ1 123 1,35 ΖΥΡΙΧΗ 4 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 6,25 1 2-1 11
19/7/2006 ΕΛΒ1 445 3,4 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,1 ΖΥΡΙΧΗ 1,85 2 0-3 22
16/5/2005 ΕΛΒΚ 615 1,4 ΖΥΡΙΧΗ 3,5 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 5 1 3-1 11
6/10/2002 ΕΛΒ1 542 1,75 ΖΥΡΙΧΗ 3,2 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,5 1 2-1 X1
31/7/2002 ΕΛΒ1 346 2,5 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 2,9 ΖΥΡΙΧΗ 2,4 2 1-3 22
1/12/2001 ΕΛΒ1 324 1,25 ΖΥΡΙΧΗ 4,5 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 8 X 1-1 1X
8/9/2001 ΕΛΒ1 352 2,75 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,2 ΖΥΡΙΧΗ 2,1 1 3-0 11
5/11/2000 ΕΛΒ1 342 1,9 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,25 ΖΥΡΙΧΗ 3,1 2 0-2 22
20/8/2000 ΕΛΒ1 335 1,9 ΖΥΡΙΧΗ 3,25 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,1 1 4-2 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΖΥΡΙΧΗ = 40,43 % Ποσοστό (X) Χι = 23,40 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΟΥΚΕΡΝΗ = 36,17 % σε 47 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1846-ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ vs ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ
10/12/2017 ΕΛΒ1 1846 1,3 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 4,6 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 6 - - -
29/7/2017 ΕΛΒ1 1036 3,15 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,4 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 1,85 2 0-4 22
17/4/2017 ΕΛΒ1 2038 1,4 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 4,1 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 5,1 2 0-1 X2
25/2/2017 ΕΛΒ1 1962 3,45 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,45 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 1,75 2 2-3 22
26/10/2016 ΕΛΒΚ 2063 1,35 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 4,3 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 5,5 1 5-0 11
23/10/2016 ΕΛΒ1 1588 1,35 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 4,1 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 6 1 4-0 11
28/8/2016 ΕΛΒ1 1317 2,9 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,4 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 1,95 1 4-1 11
30/4/2016 ΕΛΒ1 1119 2,8 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,35 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 2,05 2 1-2 22
6/2/2016 ΕΛΒ1 1808 1,6 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3,75 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,9 X 1-1 XX
4/10/2015 ΕΛΒ1 522 2 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3,29 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,89 1 3-1 11
30/8/2015 ΕΛΒ1 1192 1,75 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,5 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3,4 1 3-2 11
26/4/2015 ΕΛΒ1 411 2,45 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,15 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 2,35 X 2-2 2X
14/2/2015 ΕΛΒ1 262 1,75 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3,4 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,5 1 4-2 11
6/12/2014 ΕΛΒ1 243 2,15 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,25 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 2,65 2 0-1 22
13/8/2014 ΕΛΒ1 176 2,1 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3,25 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,7 1 4-0 11
4/5/2014 ΕΛΒ1 299 1,6 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,6 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 4 1 5-0 11
23/3/2014 ΕΛΒ1 325 2,25 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3,35 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,45 2 0-4 X2
3/11/2013 ΕΛΒ1 329 1,8 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,35 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3,35 2 0-1 X2
25/8/2013 ΕΛΒ1 308 1,7 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3,35 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,75 2 1-2 X2
7/5/2013 ΕΛΒ1 101 2,15 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3,2 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,65 1 4-0 11
16/2/2013 ΕΛΒ1 231 2,25 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,25 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 2,5 1 2-0 11
21/10/2012 ΕΛΒ1 287 2,2 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,2 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 2,6 1 3-2 11
22/7/2012 ΕΛΒ1 249 1,35 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 4 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 6,2 2 0-1 X2
17/3/2012 ΕΛΒ1 323 3,8 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,3 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 1,7 1 2-0 X1
23/10/2011 ΕΛΒ1 408 1,25 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 4,5 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 7,5 2 0-1 X2
14/8/2011 ΕΛΒ1 395 2,6 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,2 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 2,2 2 0-3 22
10/5/2011 ΕΛΒ1 101 1,6 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3,4 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 4,3 X 2-2 1X
5/3/2011 ΕΛΒ1 231 2,75 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,2 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 2,1 1 3-2 11
31/10/2010 ΕΛΒ1 311 1,5 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3,45 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 5 1 1-0 X1
8/8/2010 ΕΛΒ1 339 2,3 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,2 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 2,45 2 1-2 22
13/4/2010 ΕΛΒ1 104 2,55 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,25 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 2,2 1 2-1 X1
20/3/2010 ΕΛΒ1 305 1,55 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3,4 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 4,7 1 4-0 11
24/10/2009 ΕΛΒ1 320 3,7 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,35 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 1,7 1 2-1 11
2/8/2009 ΕΛΒ1 281 1,6 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3,4 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 4,2 1 2-0 X1
11/4/2009 ΕΛΒ1 212 2,85 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,25 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 2 X 3-3 2X
4/3/2009 ΕΛΒΚ 173 1,75 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3,25 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,6 1 3-0 X1
7/12/2008 ΕΛΒ1 294 2,05 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,1 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 2,9 2 0-1 22
31/8/2008 ΕΛΒ1 284 1,8 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3,25 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,35 2 1-3 X2
6/5/2008 ΕΛΒ1 135 1,6 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3,45 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 4 1 2-0 11
10/2/2008 ΕΛΒ1 621 2,25 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,1 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 2,5 X 3-3 1X
29/9/2007 ΕΛΒ1 412 1,95 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,35 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 2,85 X 3-3 XX
25/7/2007 ΕΛΒ1 232 2,05 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3,25 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,7 1 3-2 11
28/4/2007 ΕΛΒ1 434 2,1 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,1 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 2,75 2 1-2 X2
31/3/2007 ΕΛΒ1 411 2,15 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3,15 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,65 1 1-0 11
3/12/2006 ΕΛΒ1 612 1,65 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,2 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3,6 2 1-2 X2
18/9/2006 ΕΛΒ1 764 2,2 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3,1 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,6 2 1-3 22
3/5/2006 ΕΛΒ1 366 2,1 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,1 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 2,8 1 1-0 X1
26/2/2006 ΕΛΒ1 544 2 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3,1 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3 X 1-1 1X
30/10/2005 ΕΛΒ1 541 1,85 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,1 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3,4 X 1-1 2X
6/8/2005 ΕΛΒ1 364 1,9 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3,1 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,2 2 0-3 22
18/5/2005 ΕΛΒ1 314 2,2 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 2,9 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,5 1 3-2 11
27/2/2005 ΕΛΒ1 546 2 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 2,7 X 1-1 XX
17/10/2004 ΕΛΒ1 541 2,1 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,9 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 2,6 2 0-1 22
25/8/2004 ΕΛΒ1 313 1,85 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3,1 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3 X 1-1 XX
7/4/2004 ΕΛΒ1 316 1,8 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3,1 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,5 1 1-0 11
4/4/2004 ΕΛΒ1 551 2,4 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 2,4 1 4-2 11
30/11/2003 ΕΛΒ1 561 2 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,9 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 2,9 X 3-3 XX
3/9/2003 ΕΛΒ1 413 2,4 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 2,9 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,4 1 4-0 11
31/5/2003 ΕΛΒ1 163 4,3 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3,4 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 1,55 2 2-4 22
2/3/2003 ΕΛΒ1 562 1,45 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,6 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 5,5 1 4-0 11
27/10/2002 ΕΛΒ1 563 2,5 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,3 2 0-2 X2
3/8/2002 ΕΛΒ1 165 1,5 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,4 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 5 1 4-0 11
4/5/2002 ΕΛΒ1 156 2,1 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,8 2 1-4 22
2/3/2002 ΕΛΒ1 326 1,6 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,3 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 4,5 X 1-1 XX
10/10/2001 ΕΛΒ1 541 2,3 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,6 2 1-3 22
18/7/2001 ΕΛΒ1 333 1,4 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,6 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 6,25 X 1-1 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ = 41,54 % Ποσοστό (X) Χι = 20,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ = 38,46 % σε 65 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1847-ΡΑΠΠΕΡΣΒΙΛ-ΤΖΟΝΑ vs ΑΑΡΑΟΥ
10/12/2017 ΕΛΒ2 1847 2,5 ΡΑΠΠΕΡΣΒΙΛ-ΤΖΟΝΑ 3,05 ΑΑΡΑΟΥ 2,4 - - -
23/9/2017 ΕΛΒ2 735 1,45 ΑΑΡΑΟΥ 3,75 ΡΑΠΠΕΡΣΒΙΛ-ΤΖΟΝΑ 5,25 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΑΠΠΕΡΣΒΙΛ-ΤΖΟΝΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΑΡΑΟΥ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1848-ΒΟΛΕΝ vs ΣΕΡΒΕΤ
10/12/2017 ΕΛΒ2 1848 5,2 ΒΟΛΕΝ 3,8 ΣΕΡΒΕΤ 1,45 - - -
24/9/2017 ΕΛΒ2 859 1,28 ΣΕΡΒΕΤ 4,4 ΒΟΛΕΝ 7 1 5-1 11
21/5/2017 ΕΛΒ2 1861 1,55 ΣΕΡΒΕΤ 3,7 ΒΟΛΕΝ 4,15 1 2-0 X1
4/3/2017 ΕΛΒ2 1152 3,5 ΒΟΛΕΝ 3,2 ΣΕΡΒΕΤ 1,81 2 0-2 X2
6/11/2016 ΕΛΒ2 2447 2,7 ΒΟΛΕΝ 3,1 ΣΕΡΒΕΤ 2,2 2 1-2 22
11/9/2016 ΕΛΒ2 1218 1,95 ΣΕΡΒΕΤ 3,15 ΒΟΛΕΝ 3,15 1 6-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΟΛΕΝ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΕΡΒΕΤ = 100,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1843-ΛΟΥΓΚΟ vs ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ
10/12/2017 ΙΣΠ2 1843 1,6 ΛΟΥΓΚΟ 3,2 ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ 4,6 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΟΥΓΚΟ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1834-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
10/12/2017 ΚΥΠ1 1834 7,25 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 4,4 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 1,27 - - -
27/8/2017 ΚΥΠ1 1144 1,12 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 5,2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 15 1 2-0 11
12/1/2013 ΚΥΠ1 180 4,35 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 1,7 2 0-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ = 100,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2489-ΡΑΣΙΝΓΚ ΑΘΛΕΤΙΚ vs ΚΡΑ ΝΤΕ ΧΟΣΕΪΜΑ
10/12/2017 ΜΑΡΟ 2489 2,65 ΡΑΣΙΝΓΚ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,8 ΚΡΑ ΝΤΕ ΧΟΣΕΪΜΑ 2,4 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΑΣΙΝΓΚ ΑΘΛΕΤΙΚ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΡΑ ΝΤΕ ΧΟΣΕΪΜΑ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1836-ΒΙΣΕΟΥ vs ΜΠΡΑΓΚΑ Β
10/12/2017 ΠΟΡ2 1836 1,53 ΒΙΣΕΟΥ 3,35 ΜΠΡΑΓΚΑ Β 4,9 - - -
25/2/2017 ΠΟΡ2 1891 1,78 ΜΠΡΑΓΚΑ Β 3,15 ΒΙΣΕΟΥ 3,7 X 2-2 2X
21/9/2016 ΠΟΡ2 1247 2,15 ΒΙΣΕΟΥ 2,85 ΜΠΡΑΓΚΑ Β 3 X 1-1 XX
23/1/2016 ΠΟΡ2 2135 2,1 ΜΠΡΑΓΚΑ Β 2,9 ΒΙΣΕΟΥ 3,05 X 0-0 XX
22/8/2015 ΠΟΡ2 680 1,87 ΒΙΣΕΟΥ 3 ΜΠΡΑΓΚΑ Β 3,6 X 1-1 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΙΣΕΟΥ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΡΑΓΚΑ Β = 0,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1837-ΑΡΟΥΚΑ vs ΛΕΪΣΟΕΣ
10/12/2017 ΠΟΡ2 1837 1,95 ΑΡΟΥΚΑ 2,85 ΛΕΪΣΟΕΣ 3,5 - - -
18/10/2015 ΠΟΡΚ 1406 4,9 ΛΕΪΣΟΕΣ 3,1 ΑΡΟΥΚΑ 1,6 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΡΟΥΚΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΕΪΣΟΕΣ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1838-ΠΟΡΤΟ Β vs ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ Β
10/12/2017 ΠΟΡ2 1838 1,57 ΠΟΡΤΟ Β 3,6 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ Β 4,25 - - -
12/5/2017 ΠΟΡ2 979 1,63 ΠΟΡΤΟ Β 3,65 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ Β 3,85 1 1-0 X1
22/12/2016 ΠΟΡ2 1923 2,3 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ Β 3 ΠΟΡΤΟ Β 2,6 1 3-0 11
13/5/2016 ΠΟΡ2 2503 2,75 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ Β 3,15 ΠΟΡΤΟ Β 2,12 1 3-1 X1
3/1/2016 ΠΟΡ2 2663 1,37 ΠΟΡΤΟ Β 4 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ Β 5,9 1 5-2 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΟΡΤΟ Β = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ Β = 50,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1840-ΒΑΡΖΙΜ vs ΚΟΒΑ ΠΙΕΝΤΑΝΤΕ
10/12/2017 ΠΟΡ2 1840 1,85 ΒΑΡΖΙΜ 2,95 ΚΟΒΑ ΠΙΕΝΤΑΝΤΕ 3,65 - - -
30/4/2017 ΠΟΡ2 1759 1,87 ΚΟΒΑ ΠΙΕΝΤΑΝΤΕ 3 ΒΑΡΖΙΜ 3,5 1 1-0 11
10/12/2016 ΠΟΡ2 844 2,2 ΒΑΡΖΙΜ 2,75 ΚΟΒΑ ΠΙΕΝΤΑΝΤΕ 3 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΑΡΖΙΜ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΟΒΑ ΠΙΕΝΤΑΝΤΕ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1841-ΟΛΙΒΕΪΡΕΝΣΕ vs ΠΕΝΑΦΙΕΛ
10/12/2017 ΠΟΡ2 1841 2,4 ΟΛΙΒΕΪΡΕΝΣΕ 2,9 ΠΕΝΑΦΙΕΛ 2,55 - - -
13/2/2016 ΠΟΡ2 704 2,85 ΟΛΙΒΕΪΡΕΝΣΕ 2,95 ΠΕΝΑΦΙΕΛ 2,18 X 1-1 1X
12/9/2015 ΠΟΡ2 1166 1,45 ΠΕΝΑΦΙΕΛ 3,45 ΟΛΙΒΕΪΡΕΝΣΕ 5,8 X 2-2 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΛΙΒΕΪΡΕΝΣΕ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΕΝΑΦΙΕΛ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1842-ΓΚΑΖ ΜΕΤΑΝ ΜΕΝΤΙΑΣ vs ΟΥΝΙΒ. ΚΡΑΪΟΒΑ
10/12/2017 ΡΟΥ1 1842 4,5 ΓΚΑΖ ΜΕΤΑΝ ΜΕΝΤΙΑΣ 3,15 ΟΥΝΙΒ. ΚΡΑΪΟΒΑ 1,63 - - -
25/8/2017 ΡΟΥ1 2492 1,42 ΟΥΝΙΒ. ΚΡΑΪΟΒΑ 3,45 ΓΚΑΖ ΜΕΤΑΝ ΜΕΝΤΙΑΣ 6,25 1 2-0 X1
5/3/2017 ΡΟΥ1 1146 1,6 ΟΥΝΙΒ. ΚΡΑΪΟΒΑ 3,15 ΓΚΑΖ ΜΕΤΑΝ ΜΕΝΤΙΑΣ 4,75 1 1-0 X1
22/10/2016 ΡΟΥ1 2433 3,4 ΓΚΑΖ ΜΕΤΑΝ ΜΕΝΤΙΑΣ 2,9 ΟΥΝΙΒ. ΚΡΑΪΟΒΑ 1,95 X 2-2 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΚΑΖ ΜΕΤΑΝ ΜΕΝΤΙΑΣ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΥΝΙΒ. ΚΡΑΪΟΒΑ = 66,67 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2557-ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ vs ΡΙΖΕΣΠΟΡ
10/12/2017 ΤΟΥ2 2557 2,08 ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ 3,05 ΡΙΖΕΣΠΟΡ 2,95 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΙΖΕΣΠΟΡ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1849-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ vs ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
10/12/2017 ΕΛΛ1 1849 1,35 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 4 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 7 - - -
22/1/2017 ΕΛΛ1 1148 2,6 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2,8 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2,55 X 1-1 2X
7/1/2017 ΕΛΛ1 1134 1,4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3,65 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 7 1 2-0 11
17/2/2016 ΕΛΛ1 2641 2,75 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2,7 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2,5 X 1-1 XX
23/8/2015 ΕΛΛ1 513 1,25 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 4,3 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 10 1 1-0 11
26/4/2015 ΕΛΛ1 313 1,55 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3,25 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 5 1 2-1 11
17/12/2014 ΕΛΛ1 129 1,4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3,6 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 7 1 1-0 11
15/2/2014 ΕΛΛ1 219 3,25 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2,85 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2,1 1 1-0 X1
19/10/2013 ΕΛΛ1 155 1,4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3,65 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 7 1 3-0 11
17/2/2013 ΕΛΛ1 272 2,3 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2,75 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2,9 X 0-0 XX
21/10/2012 ΕΛΛ1 298 1,6 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3,15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 4,75 X 0-0 XX
18/3/2012 ΕΛΛ1 382 2,2 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2,85 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2,9 X 2-2 1X
20/11/2011 ΕΛΛ1 368 1,4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3,75 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 5,85 X 1-1 1X
14/2/2010 ΕΛΛ1 357 2,05 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3 X 1-1 XX
18/10/2009 ΕΛΛ1 312 1,6 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3,25 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 4,4 1 3-0 X1
13/1/2008 ΕΛΛ1 456 2,1 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2,8 1 2-1 21
2/9/2007 ΕΛΛ1 721 1,55 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3,25 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 4,5 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ = 37,50 % Ποσοστό (X) Χι = 43,75 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ = 18,75 % σε 16 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1850-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ vs ΛΑΜΙΑ
10/12/2017 ΕΛΛ1 1850 1,5 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3,35 ΛΑΜΙΑ 6 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΑΜΙΑ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1851-ΜΠΕΤΙΣ vs ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
10/12/2017 ΙΣΠ1 1851 5 ΜΠΕΤΙΣ 3,65 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1,55 - - -
14/5/2017 ΙΣΠ1 1182 5,75 ΜΠΕΤΙΣ 3,75 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1,45 X 1-1 XX
14/1/2017 ΙΣΠ1 1851 1,13 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 5,8 ΜΠΕΤΙΣ 13 1 1-0 11
2/4/2016 ΙΣΠ1 960 1,22 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 4,75 ΜΠΕΤΙΣ 9,75 1 5-1 11
22/11/2015 ΙΣΠ1 2474 5,5 ΜΠΕΤΙΣ 3,5 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1,5 2 0-1 22
23/3/2014 ΙΣΠ1 336 7,25 ΜΠΕΤΙΣ 4,45 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1,3 2 0-2 X2
27/10/2013 ΙΣΠ1 384 1,2 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 5,25 ΜΠΕΤΙΣ 9 1 5-0 11
3/2/2013 ΙΣΠ1 308 1,4 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3,9 ΜΠΕΤΙΣ 5,75 1 1-0 X1
24/1/2013 ΙΣΠΚ 143 2,75 ΜΠΕΤΙΣ 3,3 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2,05 X 1-1 2X
17/1/2013 ΙΣΠΚ 138 1,3 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 4,35 ΜΠΕΤΙΣ 6,5 1 2-0 11
26/9/2012 ΙΣΠ1 210 3,3 ΜΠΕΤΙΣ 3,1 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1,9 2 2-4 12
29/4/2012 ΙΣΠ1 356 2,95 ΜΠΕΤΙΣ 3,2 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2 X 2-2 XX
18/12/2011 ΙΣΠ1 356 1,45 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3,75 ΜΠΕΤΙΣ 5,5 2 0-2 X2
3/5/2009 ΙΣΠ1 334 2,55 ΜΠΕΤΙΣ 3,2 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2,25 2 0-2 22
14/12/2008 ΙΣΠ1 398 1,6 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3,3 ΜΠΕΤΙΣ 4,6 1 2-0 11
19/4/2008 ΙΣΠ1 455 1,5 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3,55 ΜΠΕΤΙΣ 4,65 2 1-3 X2
2/12/2007 ΙΣΠ1 661 3 ΜΠΕΤΙΣ 3,15 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1,95 2 0-2 22
28/4/2007 ΙΣΠ1 512 1,83 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3,2 ΜΠΕΤΙΣ 3,75 X 0-0 XX
2/12/2006 ΙΣΠ1 511 2,5 ΜΠΕΤΙΣ 2,7 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2,3 2 0-1 22
13/5/2006 ΙΣΠ1 354 1,85 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3 ΜΠΕΤΙΣ 3,5 X 1-1 1X
14/1/2006 ΙΣΠ1 355 2,05 ΜΠΕΤΙΣ 2,9 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3,1 1 1-0 11
15/5/2005 ΙΣΠ1 514 2,1 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2,7 ΜΠΕΤΙΣ 2,8 2 1-2 22
21/12/2004 ΙΣΠ1 124 1,75 ΜΠΕΤΙΣ 2,9 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3,5 1 1-0 11
20/3/2004 ΙΣΠ1 422 2,1 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2,8 ΜΠΕΤΙΣ 3 1 2-1 X1
2/11/2003 ΙΣΠ1 616 1,8 ΜΠΕΤΙΣ 2,9 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3,4 2 1-2 X2
20/4/2003 ΙΣΠ1 643 1,9 ΜΠΕΤΙΣ 3 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3,2 X 2-2 2X
24/11/2002 ΙΣΠ1 644 2,2 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2,75 ΜΠΕΤΙΣ 2,9 1 1-0 11
25/2/2001 ΙΣΠ2 351 2,25 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2,75 ΜΠΕΤΙΣ 2,9 1 2-1 X1
5/3/2000 ΙΣΠ1 356 1,65 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3,25 ΜΠΕΤΙΣ 4,25 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΕΤΙΣ = 17,86 % Ποσοστό (X) Χι = 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ = 57,14 % σε 28 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1852-ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ vs ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
10/12/2017 ΑΥΣ1 1852 6,75 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 4 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 1,33 - - -
1/10/2017 ΑΥΣ1 1769 1,19 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 4,8 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 9,5 1 2-1 11
22/7/2017 ΑΥΣ1 1760 5,75 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 3,8 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 1,4 2 0-2 22
15/4/2017 ΑΥΣ1 1868 6,25 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 3,85 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 1,37 2 0-2 22
17/12/2016 ΑΥΣ1 1525 1,15 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 5,4 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 10,5 1 3-0 11
15/10/2016 ΑΥΣ1 677 4,6 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 3,4 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 1,55 X 2-2 2X
30/7/2016 ΑΥΣ1 1968 1,3 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 4,4 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 6,5 X 1-1 XX
15/5/2016 ΑΥΣ1 2725 1,38 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 4,15 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 5,2 1 1-0 X1
12/3/2016 ΑΥΣ1 2379 4,7 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 3,5 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 1,53 X 1-1 2X
1/12/2015 ΑΥΣ1 1383 1,09 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 6,75 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 14,5 X 1-1 2X
19/9/2015 ΑΥΣ1 716 5,3 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 4,1 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 1,4 X 1-1 1X
24/5/2015 ΑΥΣ1 372 1,15 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 5,75 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 9 1 3-0 11
21/3/2015 ΑΥΣ1 273 5,25 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 4 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 1,4 1 3-2 X1
30/11/2014 ΑΥΣ1 324 1,15 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 6 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 8,5 X 2-2 2X
14/9/2014 ΑΥΣ1 360 6 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 4,65 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 1,3 1 1-0 11
11/5/2014 ΑΥΣ1 250 7,5 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 5 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 1,22 1 2-0 11
16/3/2014 ΑΥΣ1 325 1,28 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 5 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 5,85 1 5-0 11
4/12/2013 ΑΥΣ1 148 7 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 4,35 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 1,28 2 1-2 X2
22/9/2013 ΑΥΣ1 384 1,1 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 6,5 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 11 X 2-2 1X
20/4/2013 ΑΥΣ1 254 1,3 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 4,35 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 6,5 1 6-2 X1
6/3/2013 ΑΥΣ1 143 4,75 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 3,35 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 1,55 X 1-1 1X
20/10/2012 ΑΥΣ1 162 1,3 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 4,25 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 6,75 1 4-1 11
4/8/2012 ΑΥΣ1 273 4 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 3,35 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 1,65 2 0-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ = 13,64 % Ποσοστό (X) Χι = 36,36 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ = 50,00 % σε 22 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2507-ΣΕΡΣΕΝΤΑ vs ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ Β
10/12/2017 ΙΣΠ3 2507 3,7 ΣΕΡΣΕΝΤΑ 2,75 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ Β 1,93 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΕΡΣΕΝΤΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ Β = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1853-ΦΙΝΤΕΛΙΣ ΑΝΤΡΙΑ vs ΡΕΝΤΕ
10/12/2017 ΛΙΠΡ 1853 2,4 ΦΙΝΤΕΛΙΣ ΑΝΤΡΙΑ 2,7 ΡΕΝΤΕ 2,75 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΙΝΤΕΛΙΣ ΑΝΤΡΙΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΕΝΤΕ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1854-ΠΑΓΚΑΝΕΖΕ ΚΑΛΤΣΙΟ vs ΛΕΤΣΕ
10/12/2017 ΛΙΠΡ 1854 4,5 ΠΑΓΚΑΝΕΖΕ ΚΑΛΤΣΙΟ 3,45 ΛΕΤΣΕ 1,55 - - -
30/4/2017 ΛΙΠΡ 2436 2,1 ΠΑΓΚΑΝΕΖΕ ΚΑΛΤΣΙΟ 3 ΛΕΤΣΕ 2,95 X 1-1 1X
10/12/2016 ΛΙΠΡ 840 1,47 ΛΕΤΣΕ 3,4 ΠΑΓΚΑΝΕΖΕ ΚΑΛΤΣΙΟ 5,7 1 3-1 11
24/4/2016 ΛΙΠΡ 2523 1,21 ΛΕΤΣΕ 4,5 ΠΑΓΚΑΝΕΖΕ ΚΑΛΤΣΙΟ 10 1 1-0 X1
13/12/2015 ΛΙΠΡ 911 3,5 ΠΑΓΚΑΝΕΖΕ ΚΑΛΤΣΙΟ 2,85 ΛΕΤΣΕ 1,95 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΑΓΚΑΝΕΖΕ ΚΑΛΤΣΙΟ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΕΤΣΕ = 50,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1902-ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ vs ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ
10/12/2017 ΧΙΛ1 1902 2,3 ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ 3,15 ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ 2,5 - - -
12/3/2017 ΧΙΛ1 2638 1,53 ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ 3,65 ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ 4,4 1 4-1 11
20/11/2016 ΧΙΛ1 1701 3,1 ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ 3,3 ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ 1,9 2 1-5 22
13/3/2016 ΧΙΛ1 2564 1,45 ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ 3,9 ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ 4,8 1 2-1 X1
17/10/2015 ΧΙΛ1 1011 4,7 ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ 3,8 ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ 1,48 1 2-1 11
4/1/2015 ΧΙΛ1 255 4,25 ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ 3,4 ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ 1,6 2 2-3 22
19/7/2014 ΧΙΛ1 148 1,35 ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ 4 ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ 6,25 1 1-0 11
13/4/2014 ΧΙΛ1 290 1,35 ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ 4,1 ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ 6 1 2-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ = 14,29 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ = 85,71 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2505-ΡΑΠΙΝΤΟ ΝΤΕ ΜΠΟΥΖΑΣ vs ΤΑΛΑΒΕΡΑ
10/12/2017 ΙΣΠ3 2505 1,82 ΡΑΠΙΝΤΟ ΝΤΕ ΜΠΟΥΖΑΣ 2,95 ΤΑΛΑΒΕΡΑ 3,8 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΑΠΙΝΤΟ ΝΤΕ ΜΠΟΥΖΑΣ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΑΛΑΒΕΡΑ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1855-ΑΓΙΑΞ vs ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ
10/12/2017 ΟΛΛ1 1855 1,7 ΑΓΙΑΞ 3,4 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 4 - - -
23/4/2017 ΟΛΛ1 981 2,05 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,35 ΑΓΙΑΞ 2,9 1 1-0 11
18/12/2016 ΟΛΛ1 1626 1,9 ΑΓΙΑΞ 3,25 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,35 X 1-1 XX
20/3/2016 ΟΛΛ1 1244 1,85 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,35 ΑΓΙΑΞ 3,45 2 0-2 22
4/10/2015 ΟΛΛ1 730 1,78 ΑΓΙΑΞ 3,45 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,6 2 1-2 X2
1/3/2015 ΟΛΛ1 340 1,5 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,85 ΑΓΙΑΞ 4,85 2 1-3 22
24/8/2014 ΟΛΛ1 327 1,7 ΑΓΙΑΞ 3,65 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,65 2 1-3 12
19/1/2014 ΟΛΛ1 257 1,45 ΑΓΙΑΞ 4 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 4,75 1 1-0 X1
22/9/2013 ΟΛΛ1 350 1,9 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,35 ΑΓΙΑΞ 3,15 1 4-0 X1
14/4/2013 ΟΛΛ1 321 1,9 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,35 ΑΓΙΑΞ 3,2 2 2-3 X2
1/12/2012 ΟΛΛ1 248 2,3 ΑΓΙΑΞ 3,15 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 2,6 1 3-1 X1
5/8/2012 ΟΛΣΚ 335 2,9 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,25 ΑΓΙΑΞ 2 1 4-2 11
25/3/2012 ΟΛΛ1 418 2,05 ΑΓΙΑΞ 3,3 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 2,75 1 2-0 X1
18/9/2011 ΟΛΛ1 390 2,1 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,1 ΑΓΙΑΞ 2,8 X 2-2 XX
27/2/2011 ΟΛΛ1 380 1,9 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,2 ΑΓΙΑΞ 3,2 X 0-0 XX
20/11/2010 ΟΛΛ1 330 2,15 ΑΓΙΑΞ 3,4 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 2,6 X 0-0 XX
14/3/2010 ΟΛΛ1 391 1,8 ΑΓΙΑΞ 3,3 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,4 1 4-1 11
16/8/2009 ΟΛΛ1 350 2,1 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,25 ΑΓΙΑΞ 2,7 1 4-3 21
19/4/2009 ΟΛΛ1 254 2,2 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,2 ΑΓΙΑΞ 2,6 1 6-2 11
16/11/2008 ΟΛΛ1 362 2,05 ΑΓΙΑΞ 3,3 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 2,75 1 4-1 11
19/3/2008 ΟΛΛ1 364 2 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3 ΑΓΙΑΞ 3 X 0-0 XX
30/1/2008 ΟΛΛ1 352 2,15 ΑΓΙΑΞ 3,25 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 2,55 2 0-2 22
11/8/2007 ΟΛΣΚ 515 2,15 ΑΓΙΑΞ 3,25 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 2,65 1 1-0 11
18/3/2007 ΟΛΛ1 565 2 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,2 ΑΓΙΑΞ 3,2 2 1-5 22
12/11/2006 ΟΛΛ1 513 2,1 ΑΓΙΑΞ 3 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 2,7 2 0-1 X2
13/8/2006 ΟΛΣΚ 546 2,2 ΑΓΙΑΞ 3,1 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 2,6 1 3-1 11
7/5/2006 ΟΛΛΚ 663 3 ΑΓΙΑΞ 3,1 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 2 1 2-1 X1
11/3/2006 ΟΛΛ1 422 2,4 ΑΓΙΑΞ 3,1 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 2,4 X 0-0 XX
23/10/2005 ΟΛΛ1 431 1,8 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,2 ΑΓΙΑΞ 3,5 1 1-0 11
5/8/2005 ΟΛΣΚ 134 2,4 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,1 ΑΓΙΑΞ 2,4 2 1-2 X2
20/3/2005 ΟΛΛ1 453 2,2 ΑΓΙΑΞ 2,9 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 2,5 2 0-4 22
24/10/2004 ΟΛΛ1 425 1,9 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3 ΑΓΙΑΞ 2,9 1 2-0 11
8/2/2004 ΟΛΛ1 432 2,1 ΑΓΙΑΞ 2,9 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 2,8 1 2-1 21
26/10/2003 ΟΛΛ1 462 2 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 2,8 ΑΓΙΑΞ 3 X 2-2 XX
23/3/2003 ΟΛΛ1 452 1,9 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3 ΑΓΙΑΞ 3,3 1 2-0 11
15/12/2002 ΟΛΛ1 425 2 ΑΓΙΑΞ 3 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3 2 2-4 X2
11/8/2002 ΟΛΣΚ 523 2 ΑΓΙΑΞ 2,9 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,1 1 3-1 X1
10/4/2002 ΟΛΛΚ 416 2,05 ΑΓΙΑΞ 2,9 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3 1 3-0 11
24/3/2002 ΟΛΛ1 433 1,9 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 2,9 ΑΓΙΑΞ 3,5 X 1-1 XX
25/11/2001 ΟΛΛ1 422 2 ΑΓΙΑΞ 3 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,1 2 1-3 22
8/4/2001 ΟΛΛ1 434 2,35 ΑΓΙΑΞ 3,1 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 2,5 2 0-1 X2
29/10/2000 ΟΛΛ1 423 1,8 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,2 ΑΓΙΑΞ 3,5 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΓΙΑΞ = 39,02 % Ποσοστό (X) Χι = 21,95 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ = 39,02 % σε 41 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1857-ΝΑΝΤ vs ΝΙΣ
10/12/2017 ΓΑΛ1 1857 2,1 ΝΑΝΤ 2,9 ΝΙΣ 3,35 - - -
18/3/2017 ΓΑΛ1 842 2,25 ΝΑΝΤ 2,9 ΝΙΣ 2,9 X 1-1 XX
30/10/2016 ΓΑΛ1 834 1,7 ΝΙΣ 3,15 ΝΑΝΤ 4,4 1 4-1 11
30/4/2016 ΓΑΛ1 961 2,85 ΝΑΝΤ 3,05 ΝΙΣ 2,2 1 1-0 X1
4/11/2015 ΓΑΛ1 1986 1,85 ΝΙΣ 3,05 ΝΑΝΤ 3,7 2 1-2 X2
3/10/2015 ΓΑΛ1 676 1,8 ΝΙΣ 3,15 ΝΑΝΤ 3,6 X 2-2 XX
8/2/2015 ΓΑΛ1 300 2 ΝΙΣ 3,05 ΝΑΝΤ 3,3 X 0-0 XX
20/9/2014 ΓΑΛ1 286 1,7 ΝΑΝΤ 3,3 ΝΙΣ 4,15 1 2-1 11
15/2/2014 ΓΑΛ1 248 1,95 ΝΙΣ 3,15 ΝΑΝΤ 3,3 X 0-0 XX
15/1/2014 ΓΑΛΚ 127 1,95 ΝΑΝΤ 3,15 ΝΙΣ 3,1 1 4-3 21
5/1/2014 ΓΑΚ 190 1,95 ΝΑΝΤ 3,05 ΝΙΣ 3,2 2 0-2 22
25/9/2013 ΓΑΛ1 176 2,2 ΝΑΝΤ 3,1 ΝΙΣ 2,8 1 2-0 11
18/4/2009 ΓΑΛ1 211 2 ΝΑΝΤ 3 ΝΙΣ 3,1 1 2-0 11
16/11/2008 ΓΑΛ1 402 1,65 ΝΙΣ 3,1 ΝΑΝΤ 4,5 1 2-1 X1
13/1/2007 ΓΑΛ1 334 1,9 ΝΑΝΤ 2,7 ΝΙΣ 3,3 1 1-0 X1
12/8/2006 ΓΑΛ1 344 2,1 ΝΙΣ 2,7 ΝΑΝΤ 3,2 X 1-1 XX
14/1/2006 ΓΑΛ1 346 1,95 ΝΑΝΤ 2,8 ΝΙΣ 3,5 X 0-0 XX
20/8/2005 ΓΑΛ1 432 1,95 ΝΙΣ 2,8 ΝΑΝΤ 3,5 X 1-1 1X
7/5/2005 ΓΑΛ1 321 2 ΝΙΣ 2,6 ΝΑΝΤ 3,2 X 0-0 XX
4/12/2004 ΓΑΛ1 333 1,8 ΝΑΝΤ 2,8 ΝΙΣ 3,4 2 0-1 22
14/2/2004 ΓΑΛ1 352 1,8 ΝΑΝΤ 2,8 ΝΙΣ 3,75 1 3-1 11
13/9/2003 ΓΑΛ1 363 2,1 ΝΙΣ 2,85 ΝΑΝΤ 2,75 1 1-0 11
28/2/2003 ΓΑΛ1 126 2,1 ΝΙΣ 2,9 ΝΑΝΤ 3 X 1-1 1X
19/10/2002 ΓΑΛ1 356 2 ΝΑΝΤ 2,8 ΝΙΣ 3,2 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΑΝΤ = 34,78 % Ποσοστό (X) Χι = 43,48 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΙΣ = 21,74 % σε 23 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2511-ΤΟΛΕΝΤΟ ΣΑΝΤ vs ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ
10/12/2017 ΙΣΠ3 2511 1,75 ΤΟΛΕΝΤΟ ΣΑΝΤ 3 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 4 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΟΛΕΝΤΟ ΣΑΝΤ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2512-ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ vs ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β
10/12/2017 ΙΣΠ3 2512 1,65 ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ 3,1 ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β 4,4 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2513-ΜΠΑΡΑΚΑΛΝΤΟ vs ΚΑΟΥΝΤΑΛ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ
10/12/2017 ΙΣΠ3 2513 1,48 ΜΠΑΡΑΚΑΛΝΤΟ 3,4 ΚΑΟΥΝΤΑΛ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ 5,4 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΑΡΑΚΑΛΝΤΟ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΑΟΥΝΤΑΛ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2515-ΜΙΡΑΝΤΕΣ vs ΑΡΕΝΑΣ ΚΛΑΜΠ
10/12/2017 ΙΣΠ3 2515 1,47 ΜΙΡΑΝΤΕΣ 3,5 ΑΡΕΝΑΣ ΚΛΑΜΠ 5,4 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΙΡΑΝΤΕΣ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΡΕΝΑΣ ΚΛΑΜΠ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2537-ΠΕΡΑΛΑΝΤΑ vs ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β
10/12/2017 ΙΣΠ3 2537 3,65 ΠΕΡΑΛΑΝΤΑ 2,85 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β 1,91 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΕΡΑΛΑΝΤΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2542-ΟΛΟΤ vs ΓΕΪΔΑ
10/12/2017 ΙΣΠ3 2542 2,8 ΟΛΟΤ 2,65 ΓΕΪΔΑ 2,4 - - -
24/1/2016 ΙΣΠ3 2311 1,4 ΓΕΪΔΑ 3,45 ΟΛΟΤ 6,5 1 2-0 X1
6/9/2015 ΙΣΠ3 1045 2,6 ΟΛΟΤ 2,86 ΓΕΪΔΑ 2,41 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΛΟΤ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΕΪΔΑ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2543-ΟΝΤΙΝΙΕΝΤ vs ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ
10/12/2017 ΙΣΠ3 2543 2,1 ΟΝΤΙΝΙΕΝΤ 2,75 ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ 3,2 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΝΤΙΝΙΕΝΤ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2547-ΜΠΑΝΤΑΧΟΘ vs ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ Β
10/12/2017 ΙΣΠ3 2547 2,05 ΜΠΑΝΤΑΧΟΘ 2,8 ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ Β 3,25 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΑΝΤΑΧΟΘ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ Β = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2549-ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ vs ΛΙΝΕΝΣΕ
10/12/2017 ΙΣΠ3 2549 1,62 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 3,1 ΛΙΝΕΝΣΕ 4,8 - - -
7/5/2017 ΙΣΠ3 2729 7 ΛΙΝΕΝΣΕ 3,75 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 1,35 1 2-0 11
11/12/2016 ΙΣΠ3 2578 1,38 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 3,7 ΛΙΝΕΝΣΕ 6,5 X 1-1 XX
24/1/2016 ΙΣΠ3 2316 1,78 ΛΙΝΕΝΣΕ 2,9 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 4,1 1 3-1 11
6/9/2015 ΙΣΠ3 1059 1,78 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 3,14 ΛΙΝΕΝΣΕ 3,71 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΙΝΕΝΣΕ = 50,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2551-ΜΑΡΜΠΕΛΑ vs ΟΥΚΑΜ ΜΟΥΡΘΙΑ
10/12/2017 ΙΣΠ3 2551 2,35 ΜΑΡΜΠΕΛΑ 2,65 ΟΥΚΑΜ ΜΟΥΡΘΙΑ 2,9 - - -
19/3/2016 ΙΣΠ3 1329 1,48 ΟΥΚΑΜ ΜΟΥΡΘΙΑ 3,2 ΜΑΡΜΠΕΛΑ 5,9 1 2-0 11
31/10/2015 ΙΣΠ3 1692 2,31 ΜΑΡΜΠΕΛΑ 2,89 ΟΥΚΑΜ ΜΟΥΡΘΙΑ 2,7 X 1-1 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΑΡΜΠΕΛΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΥΚΑΜ ΜΟΥΡΘΙΑ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1856-ΡΙΕΚΑ vs ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ
10/12/2017 ΚΡΟ1 1856 1,2 ΡΙΕΚΑ 4,4 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 10,5 - - -
23/9/2017 ΚΡΟ1 2637 7,25 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 3,5 ΡΙΕΚΑ 1,38 X 1-1 XX
15/7/2017 ΚΡΟ1 1137 1,19 ΡΙΕΚΑ 4,6 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 10,5 1 2-0 11
17/5/2017 ΚΡΟ1 1432 5,4 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 3,5 ΡΙΕΚΑ 1,47 2 0-2 22
19/3/2017 ΚΡΟ1 2465 1,22 ΡΙΕΚΑ 4,1 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 11,5 1 3-2 X1
20/11/2016 ΚΡΟ1 1684 6 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 3,3 ΡΙΕΚΑ 1,45 X 0-0 XX
27/8/2016 ΚΡΟ1 1265 1,25 ΡΙΕΚΑ 4,25 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 8,25 1 2-0 11
5/4/2016 ΚΡΟΚ 1718 3,65 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 3 ΡΙΕΚΑ 1,83 1 3-0 11
15/3/2016 ΚΡΟΚ 523 1,28 ΡΙΕΚΑ 4,15 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 7,5 1 2-1 11
13/12/2015 ΚΡΟ1 952 1,17 ΡΙΕΚΑ 4,8 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 11 X 1-1 1X
26/9/2015 ΚΡΟ1 692 4,2 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 3,35 ΡΙΕΚΑ 1,63 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΙΕΚΑ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 40,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ = 10,00 % σε 10 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1858-ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ vs ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ
10/12/2017 ΠΟΡ2 1858 1,72 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ 3,1 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 4 - - -
13/1/2016 ΠΟΡΚ 1146 2,55 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 2,8 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ 2,45 1 1-0 11
12/4/2015 ΠΟΡΤ 453 1,4 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ 3,75 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 5,75 1 3-2 11
30/11/2014 ΠΟΡΤ 333 2,75 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 3,1 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ 2,15 X 0-0 XX
11/5/2014 ΠΟΡΤ 263 2,55 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 3,25 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ 2,2 1 1-0 11
12/1/2014 ΠΟΡΤ 246 1,6 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ 3,3 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 4,5 1 2-0 11
3/3/2013 ΠΟΡΤ 318 2,6 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 3,1 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ 2,25 2 1-2 12
7/10/2012 ΠΟΡΤ 353 1,8 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ 3,2 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 3,5 2 0-1 X2
5/5/2012 ΠΟΡΤ 372 1,75 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ 3,25 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 3,65 1 3-1 X1
8/1/2012 ΠΟΡΤ 269 2,1 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 3 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ 2,9 2 0-3 22
29/1/2006 ΠΟΡΤ 562 1,5 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ 3,2 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 5,75 1 2-0 11
11/9/2005 ΠΟΡΤ 523 1,9 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 2,9 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ 3,4 2 0-1 X2
20/3/2005 ΠΟΡΤ 563 2,2 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 2,7 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ 2,7 1 3-2 11
7/11/2004 ΠΟΡΤ 556 1,45 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ 3,2 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 5 X 0-0 XX
10/4/2004 ΠΟΡΤ 424 1,6 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ 3,2 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 4,6 1 2-1 X1
7/12/2003 ΠΟΡΤ 552 1,9 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 3 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ 3 X 4-4 XX
20/1/2003 ΠΟΡΤ 541 1,7 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 3,2 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ 4 1 2-0 11
25/8/2002 ΠΟΡΤ 465 2,1 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ 3 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 2,8 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ = 47,06 % Ποσοστό (X) Χι = 17,65 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ = 35,29 % σε 17 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1859-ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β vs ΣΠ. ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Β
10/12/2017 ΠΟΡ2 1859 1,95 ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β 3,3 ΣΠ. ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Β 3 - - -
5/5/2017 ΠΟΡ2 2006 1,55 ΣΠ. ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Β 3,7 ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β 4,2 X 2-2 XX
16/12/2016 ΠΟΡ2 1333 1,7 ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β 3,35 ΣΠ. ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Β 3,75 X 0-0 XX
17/4/2016 ΠΟΡ2 1358 1,67 ΣΠ. ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Β 3,35 ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β 3,95 1 2-1 11
6/12/2015 ΠΟΡ2 2154 2,4 ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β 3,05 ΣΠ. ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Β 2,45 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β = 25,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΠ. ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Β = 25,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1860-ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ vs ΤΣΑΒΕΣ
10/12/2017 ΠΟΡΤ 1860 1,9 ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ 3,25 ΤΣΑΒΕΣ 3,35 - - -
8/5/2016 ΠΟΡ2 951 2,2 ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ 2,9 ΤΣΑΒΕΣ 2,9 X 1-1 2X
20/12/2015 ΠΟΡ2 1691 1,95 ΤΣΑΒΕΣ 2,95 ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ 3,35 X 2-2 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΣΑΒΕΣ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1861-ΡΟΣΤΟΦ vs ΟΥΦΑ
10/12/2017 ΡΩΣ1 1861 1,9 ΡΟΣΤΟΦ 2,7 ΟΥΦΑ 3,9 - - -
12/8/2017 ΡΩΣ1 997 2,6 ΟΥΦΑ 2,6 ΡΟΣΤΟΦ 2,6 2 1-4 X2
25/4/2017 ΡΩΣ1 1136 1,45 ΡΟΣΤΟΦ 3,35 ΟΥΦΑ 6 1 1-0 11
22/10/2016 ΡΩΣ1 1402 2,75 ΟΥΦΑ 2,65 ΡΟΣΤΟΦ 2,45 X 0-0 XX
23/11/2015 ΡΩΣ1 2546 1,47 ΡΟΣΤΟΦ 3,39 ΟΥΦΑ 5,65 X 1-1 1X
25/7/2015 ΡΩΣ1 188 2,6 ΟΥΦΑ 2,85 ΡΟΣΤΟΦ 2,4 2 1-2 X2
9/4/2015 ΡΩΣ1 187 1,8 ΡΟΣΤΟΦ 3,1 ΟΥΦΑ 3,65 1 2-0 X1
9/11/2014 ΡΩΣ1 283 2,25 ΟΥΦΑ 3,15 ΡΟΣΤΟΦ 2,55 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΟΣΤΟΦ = 57,14 % Ποσοστό (X) Χι = 42,86 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΥΦΑ = 0,00 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1862-ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. vs ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ
10/12/2017 ΣΚΩ1 1862 4,5 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 3,7 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 1,52 - - -
23/9/2017 ΣΚΩ1 687 1,28 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 4,6 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 6,75 1 2-0 X1
23/3/2013 ΣΚΩΤ 176 3,05 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 3,35 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 1,9 2 1-2 X2
5/1/2013 ΣΚΩΤ 158 1,5 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,75 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 4,5 1 2-0 11
24/11/2012 ΣΚΩΤ 207 3,35 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 3,35 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 1,8 X 0-0 XX
13/11/2012 ΣΚΩΚ 109 1,5 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,65 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 4,75 X 3-3 XX
3/11/2012 ΣΚΩΚ 210 2,95 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 3,3 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 1,95 X 2-2 XX
15/9/2012 ΣΚΩΤ 235 1,8 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,45 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 3,25 1 2-0 11
23/8/2011 ΣΚΛΚ 135 3,25 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 3,4 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 1,8 1 2-0 11
26/4/2010 ΣΚΩΤ 443 2,6 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,45 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 2,1 2 0-1 X2
14/4/2010 ΣΚΩΤ 202 2,35 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 3,3 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 2,35 1 3-0 11
25/1/2010 ΣΚΩΚ 292 1,7 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,35 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 3,75 X 1-1 2X
15/12/2009 ΣΚΩΤ 108 1,65 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,6 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 3,75 X 1-1 1X
10/10/2009 ΣΚΩΤ 259 2,5 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 3,5 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 2,15 2 1-2 22
15/3/2008 ΣΚΩ1 363 2,4 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,3 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 2,25 1 1-0 11
2/2/2008 ΣΚΩ1 325 2,1 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 3,5 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 2,5 1 3-0 X1
20/10/2007 ΣΚΩ1 425 1,65 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,5 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 3,6 1 2-1 21
4/8/2007 ΣΚΩ1 225 2,05 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 3,45 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 2,6 2 0-1 22
19/2/2005 ΣΚΩΤ 252 1,45 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 3,4 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 4,6 1 2-1 X1
18/12/2004 ΣΚΩΤ 241 3,3 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,2 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 1,7 2 0-2 X2
21/8/2004 ΣΚΩΤ 342 1,45 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 3,5 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 4,5 X 1-1 2X
5/4/2003 ΣΚΩ1 316 2,3 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 3,1 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 2,4 X 1-1 XX
18/1/2003 ΣΚΩ1 262 1,6 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,6 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 4 1 1-0 X1
16/11/2002 ΣΚΩ1 312 3 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 3,3 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 1,9 X 0-0 XX
6/8/2002 ΣΚΤΚ 516 2,1 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 3,1 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 2,75 1 3-0 11
13/4/2002 ΣΚΩΤ 265 2,6 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,1 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 2,2 1 2-1 X1
15/12/2001 ΣΚΩΤ 356 1,35 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 3,75 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 7 X 1-1 2X
6/10/2001 ΣΚΩΤ 212 2,6 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,2 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 2,2 X 2-2 2X
4/8/2001 ΣΚΩΤ 252 2,1 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 3,2 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 2,75 X 2-2 1X
28/4/2001 ΣΚΩΤ 265 2 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,3 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 2,9 1 5-0 11
10/2/2001 ΣΚΩΤ 261 1,8 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 3,5 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,25 1 3-0 11
12/8/2000 ΣΚΩΤ 225 2,2 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 3,3 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 2,5 X 1-1 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. = 25,81 % Ποσοστό (X) Χι = 38,71 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ = 35,48 % σε 31 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1863-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. vs ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ
10/12/2017 ΑΓΓΠ 1863 3,05 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 3,3 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2,05 - - -
21/7/2017 ΔΠΣ 2653 2,35 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 3,1 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2,6 1 2-0 11
27/4/2017 ΑΓΓΠ 1321 1,7 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,45 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 3,9 X 0-0 XX
26/10/2016 ΑΓΛΚ 2087 2,05 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 3,1 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,1 1 1-0 X1
10/9/2016 ΑΓΓΠ 826 2,15 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 2,85 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,15 2 1-2 22
20/3/2016 ΑΓΓΠ 1246 1,75 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,3 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 3,85 2 0-1 22
25/10/2015 ΑΓΓΠ 2705 2,4 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 3,15 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2,55 X 0-0 XX
12/4/2015 ΑΓΓΠ 444 2,25 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 3,35 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2,7 1 4-2 11
2/11/2014 ΑΓΓΠ 331 1,8 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,6 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 3,6 1 1-0 X1
25/3/2014 ΑΓΓΠ 124 3 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 3,5 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2,05 2 0-3 22
22/9/2013 ΑΓΓΠ 352 2,15 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,15 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 3,15 1 4-1 11
8/4/2013 ΑΓΓΠ 386 2,1 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 3,25 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2,95 2 1-2 X2
9/12/2012 ΑΓΓΠ 265 2,1 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,3 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 2,85 2 2-3 22
30/4/2012 ΑΓΓΠ 369 1,9 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,25 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 3,45 1 1-0 11
8/1/2012 ΑΓΓΚ 249 1,95 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,25 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 3,15 2 2-3 22
23/10/2011 ΑΓΓΠ 391 2 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 3,25 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,4 2 1-6 22
7/8/2011 ΑΓΣΚ 416 2,15 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 3,1 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2,85 1 3-2 21
16/4/2011 ΑΓΓΚ 343 3,3 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,1 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 1,95 1 1-0 X1
12/2/2011 ΑΓΓΠ 120 1,65 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 3,3 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 4,4 1 2-1 11
10/11/2010 ΑΓΓΠ 185 2,4 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,2 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 2,5 X 0-0 XX
17/4/2010 ΑΓΓΠ 126 2,75 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,2 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 2,15 2 0-1 X2
27/1/2010 ΑΓΛΚ 165 1,55 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 3,3 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 5 1 3-1 X1
19/1/2010 ΑΓΛΚ 131 2,7 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 2,2 1 2-1 X1
20/9/2009 ΑΓΓΠ 385 1,5 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 3,25 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 5,5 1 4-3 X1
10/5/2009 ΑΓΓΠ 322 1,25 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 4,5 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 8 1 2-0 11
30/11/2008 ΑΓΓΠ 263 3,7 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,15 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 1,8 2 0-1 22
10/2/2008 ΑΓΓΠ 561 1,25 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 4,2 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 8 2 1-2 22
19/8/2007 ΑΓΓΠ 544 3,65 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,25 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 1,75 1 1-0 11
5/5/2007 ΑΓΓΠ 152 6,25 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,7 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 1,42 2 0-1 22
9/12/2006 ΑΓΓΠ 213 1,25 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 4 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 7 1 3-1 11
14/1/2006 ΑΓΓΠ 151 3,75 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,1 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 1,75 1 3-1 11
10/9/2005 ΑΓΓΠ 144 1,45 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 3,6 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 5,5 X 1-1 1X
13/2/2005 ΑΓΓΠ 422 3,5 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,1 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 1,7 2 0-2 X2
7/11/2004 ΑΓΓΠ 561 1,35 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 3,6 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 5,5 X 0-0 XX
14/3/2004 ΑΓΓΠ 466 3,1 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,1 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 1,9 1 4-1 11
14/2/2004 ΑΓΓΚ 114 1,35 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 3,75 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 6,5 1 4-2 11
13/12/2003 ΑΓΓΠ 114 1,4 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 3,5 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 5,5 1 3-1 11
9/2/2003 ΑΓΓΠ 523 1,45 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 3,6 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 5,5 X 1-1 1X
9/11/2002 ΑΓΓΠ 131 3 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 2 1 3-1 11
21/4/2001 ΑΓΓΠ 133 1,4 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 3,6 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 6,25 X 1-1 XX
18/11/2000 ΑΓΓΠ 123 5 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,25 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 1,55 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. = 47,50 % Ποσοστό (X) Χι = 17,50 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ = 35,00 % σε 40 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1864-ΜΠΑΡΙ vs ΠΑΛΕΡΜΟ
10/12/2017 ΙΤΑ2 1864 1,95 ΜΠΑΡΙ 2,95 ΠΑΛΕΡΜΟ 3,3 - - -
12/8/2016 ΙΤΑΚ 2885 2,25 ΠΑΛΕΡΜΟ 3 ΜΠΑΡΙ 2,7 X 0-0 XX
1/3/2014 ΙΤΑ2 149 1,5 ΠΑΛΕΡΜΟ 3,4 ΜΠΑΡΙ 5,25 1 2-1 X1
24/9/2013 ΙΤΑ2 119 2,85 ΜΠΑΡΙ 2,95 ΠΑΛΕΡΜΟ 2,15 1 2-1 11
7/5/2011 ΙΤΑ1 338 1,25 ΠΑΛΕΡΜΟ 4,5 ΜΠΑΡΙ 7,5 1 2-1 X1
19/12/2010 ΙΤΑ1 270 2,95 ΜΠΑΡΙ 3,2 ΠΑΛΕΡΜΟ 2 X 1-1 2X
30/1/2010 ΙΤΑ1 308 2,25 ΜΠΑΡΙ 3 ΠΑΛΕΡΜΟ 2,65 1 4-2 11
13/9/2009 ΙΤΑ1 293 1,55 ΠΑΛΕΡΜΟ 3,25 ΜΠΑΡΙ 5 X 1-1 2X
10/1/2006 ΙΤΑΚ 511 1,35 ΠΑΛΕΡΜΟ 3,5 ΜΠΑΡΙ 8 1 5-4 11
7/12/2005 ΙΤΑΚ 211 3,1 ΜΠΑΡΙ 2,8 ΠΑΛΕΡΜΟ 2,1 X 0-0 XX
18/1/2004 ΙΤΑ2 433 2,9 ΜΠΑΡΙ 2,3 ΠΑΛΕΡΜΟ 2,35 1 2-1 11
4/4/2003 ΙΤΑ2 121 1,8 ΠΑΛΕΡΜΟ 2,5 ΜΠΑΡΙ 4,5 X 2-2 XX
2/11/2002 ΙΤΑ2 444 2 ΜΠΑΡΙ 2,6 ΠΑΛΕΡΜΟ 3,4 2 0-1 22
11/2/2002 ΙΤΑ2 531 1,75 ΠΑΛΕΡΜΟ 2,75 ΜΠΑΡΙ 4,5 X 0-0 XX
17/9/2001 ΙΤΑ2 655 1,6 ΜΠΑΡΙ 2,9 ΠΑΛΕΡΜΟ 5,5 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΑΡΙ = 28,57 % Ποσοστό (X) Χι = 42,86 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΑΛΕΡΜΟ = 28,57 % σε 14 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1865-ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ vs ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ
10/12/2017 ΤΟΥ1 1865 3,85 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 3,5 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 1,7 - - -
2/9/2017 ΔΦ 2602 1,6 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3,75 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 3,8 X 1-1 XX
12/3/2017 ΤΟΥ1 2109 1,35 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 4 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 7 X 2-2 XX
15/10/2016 ΤΟΥ1 702 4,25 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 3,45 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 1,65 2 0-1 X2
30/4/2016 ΤΟΥ1 1136 1,35 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 4,2 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 6,5 1 4-0 11
5/12/2015 ΤΟΥ1 1919 3,15 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 3,1 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 2,05 2 1-2 22
5/4/2014 ΤΟΥ1 243 1,5 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3,65 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 4,75 1 2-1 11
9/11/2013 ΤΟΥ1 227 3,45 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 3,45 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 1,75 2 0-3 22
19/5/2013 ΤΟΥ1 250 2,3 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 3,25 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 2,45 1 2-0 X1
21/12/2012 ΤΟΥ1 110 1,5 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3,65 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 4,75 1 3-1 11
30/1/2012 ΤΟΥ1 398 3,4 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 3,15 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 1,85 1 1-0 11
15/10/2011 ΤΟΥ1 336 1,45 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3,65 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 5,25 2 0-2 X2
19/3/2011 ΤΟΥ1 338 1,65 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3,35 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 4 1 4-2 21
25/10/2010 ΤΟΥ1 485 2,4 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 3,1 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 2,4 1 1-0 X1
27/2/2010 ΤΟΥ1 324 2,35 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 3,1 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 2,45 2 1-2 22
19/9/2009 ΤΟΥ1 355 1,35 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3,75 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 6,5 2 0-1 X2
4/4/2009 ΤΟΥ1 328 1,3 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 4 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 7,5 1 1-0 11
2/11/2008 ΤΟΥ1 482 2,85 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 3,25 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 2 1 1-0 X1
9/2/2008 ΤΟΥ1 143 2,5 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 3,2 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 2,2 1 2-0 11
1/9/2007 ΤΟΥ1 466 1,55 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3,35 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 4,35 X 0-0 XX
25/5/2007 ΤΟΥ1 113 1,9 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 3,2 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3,05 1 3-0 11
9/12/2006 ΤΟΥ1 424 1,45 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3,4 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 4,6 1 2-1 X1
21/3/2006 ΤΟΥΚ 215 2,35 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 3 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 2,5 1 1-0 X1
17/3/2006 ΤΟΥ1 134 2,45 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 3 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 2,4 2 0-1 22
9/3/2006 ΤΟΥΚ 416 1,5 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3,3 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 5,5 1 2-0 X1
16/10/2005 ΤΟΥ1 621 1,35 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3,75 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 7 X 0-0 XX
21/5/2005 ΤΟΥ1 212 1,3 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 4,3 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 5 1 3-2 11
10/12/2004 ΤΟΥ1 414 4,3 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 3,1 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 1,55 2 1-2 12
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 14,81 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ = 51,85 % σε 27 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1866-ΑΛ ΦΑΤΕΧ vs ΑΛ ΧΙΛΑΛ
10/12/2017 ΣΑΡ 1866 7 ΑΛ ΦΑΤΕΧ 4,4 ΑΛ ΧΙΛΑΛ 1,28 - - -
9/3/2017 ΣΑΡ 1814 1,18 ΑΛ ΧΙΛΑΛ 5,1 ΑΛ ΦΑΤΕΧ 9,5 1 1-0 X1
5/11/2016 ΣΑΡ 2681 5,6 ΑΛ ΦΑΤΕΧ 3,75 ΑΛ ΧΙΛΑΛ 1,42 2 0-1 X2
5/2/2016 ΣΑΡ 1491 1,18 ΑΛ ΧΙΛΑΛ 4,8 ΑΛ ΦΑΤΕΧ 10,5 X 3-3 2X
29/8/2015 ΣΑΡ 1586 5,56 ΑΛ ΦΑΤΕΧ 3,72 ΑΛ ΧΙΛΑΛ 1,43 2 1-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΛ ΦΑΤΕΧ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΛ ΧΙΛΑΛ = 75,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1867-ΟΧΟΥΝΤ ΜΕΝΤΙΝΑ vs ΑΛ ΑΧΛΙ (ΣΑ)
10/12/2017 ΣΑΡ 1867 5,9 ΟΧΟΥΝΤ ΜΕΝΤΙΝΑ 3,85 ΑΛ ΑΧΛΙ (ΣΑ) 1,38 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΧΟΥΝΤ ΜΕΝΤΙΝΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΛ ΑΧΛΙ (ΣΑ) = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2392-ΜΙΣΤ ΛΕΛ ΜΑΚΑΣΑ vs ΑΛ ΑΧΛΙ
10/12/2017 ΑΙΓΠ 2392 4,6 ΜΙΣΤ ΛΕΛ ΜΑΚΑΣΑ 2,75 ΑΛ ΑΧΛΙ 1,77 - - -
29/5/2017 ΑΙΓΠ 946 4 ΜΙΣΤ ΛΕΛ ΜΑΚΑΣΑ 3,15 ΑΛ ΑΧΛΙ 1,72 X 2-2 2X
4/12/2016 ΑΙΓΠ 2533 4,4 ΜΙΣΤ ΛΕΛ ΜΑΚΑΣΑ 3,1 ΑΛ ΑΧΛΙ 1,65 2 0-1 22
5/3/2016 ΑΙΓΠ 1358 1,4 ΑΛ ΑΧΛΙ 3,6 ΜΙΣΤ ΛΕΛ ΜΑΚΑΣΑ 6 1 2-1 11
5/11/2015 ΑΙΓΠ 2086 1,39 ΑΛ ΑΧΛΙ 3,62 ΜΙΣΤ ΛΕΛ ΜΑΚΑΣΑ 6,46 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΙΣΤ ΛΕΛ ΜΑΚΑΣΑ = 25,00 % Ποσοστό (X) Χι = 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΛ ΑΧΛΙ = 50,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1868-ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ vs ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ
10/12/2017 ΒΕΛ1 1868 1,35 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 3,85 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 6,5 - - -
13/8/2017 ΒΕΛ1 1207 3,6 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,15 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,8 1 2-0 X1
18/5/2017 ΒΕΛ1 1512 3,7 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,4 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,7 2 1-3 12
27/4/2017 ΒΕΛ1 1318 1,3 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 4,15 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 7 2 0-1 22
26/12/2016 ΒΕΛ1 2241 3 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,15 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 2 2 0-2 X2
1/12/2016 ΒΕΛΚ 1347 2,55 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 2,9 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 2,4 X 2-2 XX
11/9/2016 ΒΕΛ1 1294 1,5 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 3,65 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 4,75 1 3-2 21
24/1/2016 ΒΕΛ1 2250 1,42 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 3,7 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 5,6 1 2-1 X1
20/9/2015 ΒΕΛ1 672 3,3 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,15 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,89 X 1-1 XX
3/5/2015 ΒΕΛ1 410 3,65 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,45 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,7 2 0-1 22
6/4/2015 ΒΕΛ1 471 1,4 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 4 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 5,25 1 1-0 X1
22/11/2014 ΒΕΛ1 247 3,75 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,35 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,7 1 3-1 X1
10/8/2014 ΒΕΛ1 311 1,22 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 5 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 7,5 1 1-0 11
23/11/2013 ΒΕΛ1 239 5,25 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,65 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,45 1 2-1 X1
25/8/2013 ΒΕΛ1 341 1,15 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 6 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 8,5 1 5-2 11
15/2/2013 ΒΕΛ1 104 1,1 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 6,25 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 12 1 2-0 11
27/10/2012 ΒΕΛ1 253 5,75 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 4,15 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,35 1 2-0 11
27/11/2010 ΒΕΛ1 328 1,1 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 6 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 12 1 4-1 21
7/8/2010 ΒΕΛ1 297 5,5 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,85 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,4 X 0-0 XX
6/3/2010 ΒΕΛ1 315 5,5 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,6 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,45 2 0-2 22
17/10/2009 ΒΕΛ1 255 1,2 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 5 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 8 1 2-0 11
15/2/2009 ΒΕΛ1 402 4 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,6 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,6 2 0-1 X2
19/9/2008 ΒΕΛ1 115 1,35 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 3,9 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 6 1 2-0 X1
9/3/2008 ΒΕΛ1 663 3,1 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,2 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,9 2 0-2 22
29/9/2007 ΒΕΛ1 445 1,28 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 4,25 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 7 2 0-1 22
3/3/2007 ΒΕΛ1 443 1,3 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 4,2 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 7 1 3-2 11
22/9/2006 ΒΕΛ1 136 3,5 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,2 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,8 X 1-1 XX
7/4/2006 ΒΕΛ1 132 3,6 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,2 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,75 X 1-1 2X
5/11/2005 ΒΕΛ1 342 1,3 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 4,25 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 7 1 3-1 11
8/3/2005 ΒΕΛ1 216 1,45 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 3,4 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 4,6 1 3-0 11
24/9/2004 ΒΕΛ1 631 4 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,3 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,55 1 2-1 X1
13/3/2004 ΒΕΛ1 355 1,2 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 5 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 8,5 1 3-2 21
17/10/2003 ΒΕΛ1 432 5,5 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,5 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,4 2 0-1 22
2/3/2003 ΒΕΛ1 642 1,2 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 4,6 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 10 1 2-0 11
27/9/2002 ΒΕΛ1 121 4 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,2 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,65 2 1-3 22
16/3/2002 ΒΕΛ1 335 3,75 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,4 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,7 X 1-1 XX
20/10/2001 ΒΕΛ1 344 1,3 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 4 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 8 1 2-1 11
2/2/2001 ΒΕΛ1 114 4 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,4 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,65 2 0-4 22
5/9/2000 ΒΕΛ1 155 1,35 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 3,75 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 6,75 1 7-2 11
11/5/2000 ΒΕΛ1 126 2,3 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 2,8 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 2,8 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ = 64,10 % Ποσοστό (X) Χι = 17,95 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ = 17,95 % σε 39 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1870-ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ vs ΧΕΡΤΑ
10/12/2017 ΓΕΡ1 1870 1,8 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,2 ΧΕΡΤΑ 4 - - -
9/4/2017 ΓΕΡ1 1312 1,7 ΧΕΡΤΑ 3,2 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 4,3 1 2-0 11
19/11/2016 ΓΕΡ1 1465 2,5 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,8 ΧΕΡΤΑ 2,65 X 0-0 XX
23/1/2016 ΓΕΡ1 2013 2 ΧΕΡΤΑ 3,15 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,15 X 0-0 XX
15/8/2015 ΓΕΡ1 345 1,85 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,2 ΧΕΡΤΑ 3,6 2 0-1 X2
28/2/2015 ΓΕΡ1 181 2,75 ΧΕΡΤΑ 3,2 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,2 1 1-0 X1
28/9/2014 ΓΕΡ1 346 1,9 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,3 ΧΕΡΤΑ 3,3 1 1-0 11
19/4/2014 ΓΕΡ1 238 1,7 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,4 ΧΕΡΤΑ 4 X 0-0 XX
30/11/2013 ΓΕΡ1 157 1,8 ΧΕΡΤΑ 3,35 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,6 X 0-0 XX
25/2/2012 ΓΕΡ1 238 2,4 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,1 ΧΕΡΤΑ 2,4 1 3-0 X1
17/9/2011 ΓΕΡ1 255 1,45 ΧΕΡΤΑ 3,85 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 4,85 X 2-2 2X
15/5/2011 ΓΕΡ2 303 1,85 ΧΕΡΤΑ 3,3 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,2 1 2-1 11
18/12/2010 ΓΕΡ2 121 2,15 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,2 ΧΕΡΤΑ 2,65 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ = 16,67 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΕΡΤΑ = 33,33 % σε 12 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1869-ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ vs ΑΑΡΧΟΥΣ
10/12/2017 ΔΑΝ1 1869 1,25 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 4,8 ΑΑΡΧΟΥΣ 7 - - -
20/8/2017 ΔΑΝ1 1757 3,4 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,3 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 1,8 1 2-0 11
23/10/2016 ΔΑΝ1 1643 1,55 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,6 ΑΑΡΧΟΥΣ 4,4 1 1-0 X1
21/8/2016 ΔΑΝ1 2498 2,7 ΑΑΡΧΟΥΣ 3 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2,25 2 0-7 22
24/4/2016 ΔΑΝ1 2611 1,85 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,1 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,45 1 2-1 X1
22/11/2015 ΔΑΝ1 2445 2,9 ΑΑΡΧΟΥΣ 3 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2,1 X 1-1 2X
19/7/2015 ΔΑΝ1 312 3,05 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,2 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 1,95 1 2-1 X1
10/11/2013 ΔΑΝ1 346 1,9 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,2 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,2 1 3-0 X1
22/9/2013 ΔΑΝ1 355 2,15 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,25 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2,65 2 1-3 22
1/4/2013 ΔΑΝ1 382 2,3 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,25 ΑΑΡΧΟΥΣ 2,45 1 3-2 21
10/3/2013 ΔΑΝ1 342 1,9 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,35 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,05 2 0-3 22
5/8/2012 ΔΑΝ1 339 2,3 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,2 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2,45 1 3-1 11
13/5/2012 ΔΑΝ1 331 2,1 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,2 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2,75 1 5-1 11
11/3/2012 ΔΑΝ1 414 1,8 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,3 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,4 X 0-0 XX
21/8/2011 ΔΑΝ1 324 2,45 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,25 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2,3 X 0-0 XX
18/4/2010 ΔΑΝ1 285 1,55 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,4 ΑΑΡΧΟΥΣ 4,7 1 1-0 11
29/11/2009 ΔΑΝ1 292 2,6 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,2 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2,2 1 1-0 11
13/9/2009 ΔΑΝ1 329 1,6 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,55 ΑΑΡΧΟΥΣ 4 1 1-0 X1
24/5/2009 ΔΑΝ1 324 3,65 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,45 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 1,7 1 1-0 11
15/3/2009 ΔΑΝ1 409 1,35 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,85 ΑΑΡΧΟΥΣ 6,5 1 2-0 11
17/8/2008 ΔΑΝ1 661 2,75 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,3 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2 1 2-1 X1
11/5/2008 ΔΑΝ1 466 3 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,25 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 1,9 X 1-1 2X
21/10/2007 ΔΑΝ1 656 1,55 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,5 ΑΑΡΧΟΥΣ 4,35 1 2-1 11
18/8/2007 ΔΑΝ1 411 1,3 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 4 ΑΑΡΧΟΥΣ 6 2 0-1 X2
13/4/2006 ΔΑΝ1 416 5,5 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,6 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 1,45 2 0-1 22
30/10/2005 ΔΑΝ1 515 1,25 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 4,5 ΑΑΡΧΟΥΣ 8 1 4-0 11
28/8/2005 ΔΑΝ1 615 3,75 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,3 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 1,7 1 3-0 11
15/6/2005 ΔΑΝ1 243 3,1 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,1 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 1,8 2 1-2 22
21/11/2004 ΔΑΝ1 544 1,5 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,3 ΑΑΡΧΟΥΣ 4,3 1 4-0 11
8/8/2004 ΔΑΝ1 555 3,1 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,1 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 1,8 X 0-0 XX
2/5/2004 ΔΑΝ1 551 1,3 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 4 ΑΑΡΧΟΥΣ 7,5 1 2-0 11
19/10/2003 ΔΑΝ1 511 4 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,2 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 1,6 2 1-2 X2
10/8/2003 ΔΑΝ1 551 1,35 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,6 ΑΑΡΧΟΥΣ 7 1 2-0 X1
11/5/2003 ΔΑΝ1 551 1,4 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,4 ΑΑΡΧΟΥΣ 6,5 X 1-1 2X
2/11/2002 ΔΑΝ1 263 3,2 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,1 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 1,9 1 2-1 X1
11/9/2002 ΔΑΝ1 254 3,1 ΑΑΡΧΟΥΣ 2,9 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2 X 2-2 XX
10/4/2002 ΔΑΝ1 415 1,3 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,75 ΑΑΡΧΟΥΣ 8 X 2-2 2X
28/10/2001 ΔΑΝ1 524 3,75 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,25 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 1,75 2 1-2 X2
22/7/2001 ΔΑΝ1 443 1,4 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,6 ΑΑΡΧΟΥΣ 6,25 1 5-0 11
13/5/2001 ΔΑΝ1 416 1,4 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,75 ΑΑΡΧΟΥΣ 6 1 2-1 11
29/10/2000 ΔΑΝ1 352 3,75 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,35 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 1,7 1 2-0 X1
22/7/2000 ΔΑΝ1 112 1,3 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 4,25 ΑΑΡΧΟΥΣ 6,75 2 1-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ = 51,22 % Ποσοστό (X) Χι = 19,51 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΑΡΧΟΥΣ = 29,27 % σε 41 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1874-ΤΑΡΑΓΟΝΑ vs ΣΕΒΙΛΛΗ Β
10/12/2017 ΙΣΠ2 1874 1,8 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 3 ΣΕΒΙΛΛΗ Β 3,8 - - -
12/3/2017 ΙΣΠ2 2097 2,1 ΣΕΒΙΛΛΗ Β 2,75 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 3,2 X 2-2 2X
1/10/2016 ΙΣΠ2 686 1,9 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 2,95 ΣΕΒΙΛΛΗ Β 3,5 X 1-1 XX
17/5/2009 ΙΣΠ2 326 3,4 ΣΕΒΙΛΛΗ Β 3 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 1,9 2 1-3 12
14/12/2008 ΙΣΠ2 380 1,7 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 3 ΣΕΒΙΛΛΗ Β 4,35 1 3-1 11
18/5/2008 ΙΣΠ2 514 1,6 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 3,15 ΣΕΒΙΛΛΗ Β 4,5 1 1-0 X1
16/12/2007 ΙΣΠ2 462 2,1 ΣΕΒΙΛΛΗ Β 2,9 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 2,9 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΑΡΑΓΟΝΑ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΕΒΙΛΛΗ Β = 16,67 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1875-ΟΒΙΕΔΟ vs ΟΣΑΣΟΥΝΑ
10/12/2017 ΙΣΠ2 1875 2 ΟΒΙΕΔΟ 2,85 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 3,3 - - -
4/6/2016 ΙΣΠ2 2785 4,5 ΟΒΙΕΔΟ 3,5 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 1,55 2 0-5 22
16/1/2016 ΙΣΠ2 1458 1,83 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 2,9 ΟΒΙΕΔΟ 3,85 X 0-0 XX
25/2/2001 ΙΣΠ1 453 1,55 ΟΒΙΕΔΟ 3,4 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 4,75 2 2-3 12
15/10/2000 ΙΣΠ1 361 1,9 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 3,1 ΟΒΙΕΔΟ 3,25 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΒΙΕΔΟ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΣΑΣΟΥΝΑ = 50,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2539-ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ vs ΕΛΤΣΕ
10/12/2017 ΙΣΠ3 2539 2,55 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 2,8 ΕΛΤΣΕ 2,5 - - -
20/9/2017 ΙΣΠΚ 2582 2,9 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 2,85 ΕΛΤΣΕ 2,2 2 0-1 X2
26/1/2013 ΙΣΠ2 235 1,5 ΕΛΤΣΕ 3,6 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 4,75 1 2-0 11
26/8/2012 ΙΣΠ2 364 2 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 3,2 ΕΛΤΣΕ 2,95 2 1-2 22
29/4/2012 ΙΣΠ2 296 2,1 ΕΛΤΣΕ 3,1 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 2,8 2 0-3 X2
27/11/2011 ΙΣΠ2 362 2,1 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 3,1 ΕΛΤΣΕ 2,8 2 1-2 22
7/3/2010 ΙΣΠ2 354 2,5 ΕΛΤΣΕ 2,85 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 2,5 1 2-0 11
3/10/2009 ΙΣΠ2 424 1,6 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 3 ΕΛΤΣΕ 5 1 3-0 11
22/3/2009 ΙΣΠ2 361 2,4 ΕΛΤΣΕ 2,8 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 2,65 X 2-2 XX
19/10/2008 ΙΣΠ2 371 1,7 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 3,1 ΕΛΤΣΕ 4 X 0-0 XX
7/6/2008 ΙΣΠ2 216 2,25 ΕΛΤΣΕ 3 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 2,55 2 0-2 22
13/1/2008 ΙΣΠ2 414 2 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 3 ΕΛΤΣΕ 3 2 0-1 22
16/6/2007 ΙΣΠ2 233 2,05 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 3 ΕΛΤΣΕ 2,95 2 0-2 22
20/1/2007 ΙΣΠ2 316 2,3 ΕΛΤΣΕ 2,6 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 2,6 1 2-0 11
20/5/2006 ΙΣΠ2 226 2,2 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 2,6 ΕΛΤΣΕ 3,1 X 0-0 XX
18/12/2005 ΙΣΠ2 512 1,85 ΕΛΤΣΕ 2,8 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 3,75 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ = 20,00 % Ποσοστό (X) Χι = 26,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΛΤΣΕ = 53,33 % σε 15 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2552-ΜΟΥΡΘΙΑ vs ΛΟΡΚΑ
10/12/2017 ΙΣΠ3 2552 1,27 ΜΟΥΡΘΙΑ 4,2 ΛΟΡΚΑ 7,75 - - -
5/5/2007 ΙΣΠ2 344 1,28 ΜΟΥΡΘΙΑ 4,2 ΛΟΡΚΑ 7 1 1-0 X1
2/12/2006 ΙΣΠ2 423 2,3 ΛΟΡΚΑ 2,4 ΜΟΥΡΘΙΑ 2,9 X 1-1 1X
12/2/2006 ΙΣΠ2 561 2,2 ΜΟΥΡΘΙΑ 2,6 ΛΟΡΚΑ 3,1 2 0-1 X2
11/9/2005 ΙΣΠ2 641 2,35 ΛΟΡΚΑ 2,7 ΜΟΥΡΘΙΑ 2,75 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΟΥΡΘΙΑ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΟΡΚΑ = 25,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2553-ΕΞΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑ vs ΜΕΡΙΔΑ
10/12/2017 ΙΣΠ3 2553 1,67 ΕΞΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑ 2,95 ΜΕΡΙΔΑ 4,7 - - -
12/3/2017 ΙΣΠ3 2511 2,3 ΕΞΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑ 2,75 ΜΕΡΙΔΑ 2,85 X 1-1 XX
23/10/2016 ΙΣΠ3 2804 1,6 ΜΕΡΙΔΑ 3,2 ΕΞΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑ 4,6 1 5-1 11
13/8/2016 ΔΦ 2892 2,4 ΕΞΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑ 3,1 ΜΕΡΙΔΑ 2,4 X 1-1 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΞΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 66,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΕΡΙΔΑ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1871-ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ Κ.Σ vs ΧΑΠΟΕΛ ΑΚΚΟ
10/12/2017 ΙΣΡ 1871 1,6 ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ Κ.Σ 3,25 ΧΑΠΟΕΛ ΑΚΚΟ 4,5 - - -
16/5/2016 ΙΣΔ 2515 2,5 ΧΑΠΟΕΛ ΑΚΚΟ 3 ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ Κ.Σ 2,4 X 1-1 2X
6/2/2016 ΙΣΡ 1787 3,8 ΧΑΠΟΕΛ ΑΚΚΟ 3,05 ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ Κ.Σ 1,78 1 1-0 X1
31/10/2015 ΙΣΡ 1270 1,38 ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ Κ.Σ 3,75 ΧΑΠΟΕΛ ΑΚΚΟ 6,25 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ Κ.Σ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 66,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΠΟΕΛ ΑΚΚΟ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1872-ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ vs ΚΡΟΤΟΝΕ
10/12/2017 ΙΤΑ1 1872 1,7 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3,45 ΚΡΟΤΟΝΕ 4,15 - - -
5/3/2017 ΙΤΑ1 1401 2,9 ΚΡΟΤΟΝΕ 3,1 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 2,15 X 0-0 XX
16/10/2016 ΙΤΑ1 823 1,4 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3,9 ΚΡΟΤΟΝΕ 6,25 1 2-1 21
25/1/2013 ΙΤΑ2 123 3,25 ΚΡΟΤΟΝΕ 3 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 1,95 1 2-1 11
1/9/2012 ΙΤΑ2 290 1,7 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3,1 ΚΡΟΤΟΝΕ 4,1 1 2-1 11
5/5/2012 ΙΤΑ2 278 1,6 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3,3 ΚΡΟΤΟΝΕ 4,4 1 2-0 X1
3/12/2011 ΙΤΑ2 244 2,5 ΚΡΟΤΟΝΕ 2,8 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 2,5 X 1-1 2X
19/2/2011 ΙΤΑ2 245 1,8 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 2,8 ΚΡΟΤΟΝΕ 4,2 1 2-0 11
25/9/2010 ΙΤΑ2 289 2,25 ΚΡΟΤΟΝΕ 2,85 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 2,8 1 2-0 11
18/1/2010 ΙΤΑ2 307 2,35 ΚΡΟΤΟΝΕ 2,75 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 2,75 2 1-2 X2
21/8/2009 ΙΤΑ2 328 1,6 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3,2 ΚΡΟΤΟΝΕ 4,65 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ = 60,00 % Ποσοστό (X) Χι = 20,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΡΟΤΟΝΕ = 20,00 % σε 10 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1873-ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ vs ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ
10/12/2017 ΠΟΛ1 1873 1,48 ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 3,6 ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 5,2 - - -
6/8/2017 ΠΟΛ1 2137 3,1 ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 3,15 ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 1,98 2 0-2 X2
17/12/2016 ΠΟΛ1 1550 2,7 ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 3 ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 2,2 X 1-1 1X
12/8/2016 ΠΟΛ1 2096 1,75 ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 3,2 ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 3,7 1 2-1 X1
8/5/2016 ΠΟΛΔ 1040 2,3 ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 2,95 ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 2,65 1 2-0 11
6/3/2016 ΠΟΛ1 1620 1,92 ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 3,1 ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 3,25 1 2-1 X1
4/10/2015 ΠΟΛ1 898 2,75 ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 2,95 ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 2,25 1 5-2 11
27/2/2015 ΠΟΛ1 131 3,4 ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 3,15 ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 1,85 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ = 42,86 % Ποσοστό (X) Χι = 28,57 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ = 28,57 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1876-ΠΑΟΚ vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
10/12/2017 ΕΛΛ1 1876 1,35 ΠΑΟΚ 3,95 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 7,25 - - -
31/5/2017 ΕΛΛΔ 1062 1,4 ΠΑΟΚ 3,75 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 6,5 2 2-3 X2
17/5/2017 ΕΛΛΔ 1346 2,25 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3,25 ΠΑΟΚ 3,35 1 1-0 11
27/4/2017 ΕΚΥ 1302 1,8 ΠΑΟΚ 3,5 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4,75 1 4-0 11
12/4/2017 ΕΚΥ 1553 1,75 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3,25 ΠΑΟΚ 5,75 1 2-0 11
9/4/2017 ΕΛΛ1 1345 1,7 ΠΑΟΚ 3,6 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 5,5 1 3-0 11
4/12/2016 ΕΛΛ1 1773 1,7 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3,3 ΠΑΟΚ 4,15 1 1-0 X1
31/5/2016 ΕΛΛΔ 2503 1,9 ΠΑΟΚ 3 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3,65 X 1-1 XX
15/5/2016 ΕΛΛΔ 2082 1,7 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3,2 ΠΑΟΚ 4,3 X 1-1 XX
21/2/2016 ΕΛΛ1 1700 1,55 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3,4 ΠΑΟΚ 5,2 X 2-2 1X
25/10/2015 ΕΛΛ1 2853 1,85 ΠΑΟΚ 3,15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3,65 1 3-1 11
31/5/2015 ΕΛΛΔ 398 1,47 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3,6 ΠΑΟΚ 5,75 1 2-0 11
27/5/2015 ΕΛΛΔ 131 2,25 ΠΑΟΚ 3,2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2,65 2 0-1 22
8/3/2015 ΕΛΛ1 383 1,8 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3,35 ΠΑΟΚ 4 1 4-3 X1
9/11/2014 ΕΛΛ1 407 1,6 ΠΑΟΚ 3,6 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 5 2 1-2 X2
17/5/2014 ΕΛΛΔ 172 1,4 ΠΑΟΚ 3,75 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 5,75 1 1-0 X1
4/5/2014 ΕΛΛΔ 351 1,65 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3,35 ΠΑΟΚ 4,35 X 1-1 1X
26/4/2014 ΕΚΥ 300 2,75 ΠΑΟΚ 3,3 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2,3 2 1-4 22
9/2/2014 ΕΛΛ1 312 2,4 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3,3 ΠΑΟΚ 2,55 1 2-1 X1
6/10/2013 ΕΛΛ1 382 1,75 ΠΑΟΚ 3,4 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4,25 1 2-1 X1
17/3/2013 ΕΛΛ1 347 2,15 ΠΑΟΚ 3,2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3,05 1 2-0 X1
18/11/2012 ΕΛΛ1 322 2,25 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3 ΠΑΟΚ 2,8 1 2-0 X1
13/5/2012 ΕΛΛΔ 350 1,85 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3,3 ΠΑΟΚ 3,25 1 2-0 X1
10/5/2012 ΕΛΛΔ 123 2,25 ΠΑΟΚ 3 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2,7 1 1-0 11
4/3/2012 ΕΛΛ1 325 1,5 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3,4 ΠΑΟΚ 5,25 2 0-2 X2
30/10/2011 ΕΛΛ1 287 2,5 ΠΑΟΚ 3,1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2,5 2 1-3 22
22/5/2011 ΕΛΛΔ 361 1,55 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3,4 ΠΑΟΚ 4,75 1 1-0 X1
8/5/2011 ΕΛΛΔ 425 2,3 ΠΑΟΚ 2,9 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2,7 1 2-1 X1
6/2/2011 ΕΛΛ1 407 2,4 ΠΑΟΚ 3 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2,55 2 0-1 22
16/10/2010 ΕΛΛ1 347 1,6 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3,2 ΠΑΟΚ 4,75 1 1-0 11
21/2/2010 ΕΛΛ1 398 2,7 ΠΑΟΚ 2,85 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2,5 1 2-1 X1
25/10/2009 ΕΛΛ1 430 1,35 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3,6 ΠΑΟΚ 7,5 1 2-1 X1
24/5/2009 ΕΛΛΔ 365 1,3 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3,75 ΠΑΟΚ 7,5 1 4-1 11
10/5/2009 ΕΛΛΔ 365 2,55 ΠΑΟΚ 2,9 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2,6 2 0-1 X2
8/2/2009 ΕΛΛ1 401 1,5 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3,25 ΠΑΟΚ 5,5 1 3-0 X1
19/10/2008 ΕΛΛ1 431 2,6 ΠΑΟΚ 2,95 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2,35 X 0-0 XX
27/1/2008 ΕΛΛ1 564 2,7 ΠΑΟΚ 3,1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2,1 2 0-1 22
29/9/2007 ΕΛΛ1 424 1,35 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3,6 ΠΑΟΚ 7 1 2-0 11
3/2/2007 ΕΛΛ1 412 2,5 ΠΑΟΚ 2,9 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2,3 1 2-1 X1
31/1/2007 ΕΚΥ 243 1,5 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3,1 ΠΑΟΚ 6,5 1 2-1 11
17/1/2007 ΕΚΥ 615 2,3 ΠΑΟΚ 2,7 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2,5 1 2-1 11
24/9/2006 ΕΛΛ1 676 1,35 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3,5 ΠΑΟΚ 8 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΑΟΚ = 29,27 % Ποσοστό (X) Χι = 12,20 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ = 58,54 % σε 41 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1879-ΛΕΒΑΝΤΕ vs ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ
10/12/2017 ΙΣΠ1 1879 3 ΛΕΒΑΝΤΕ 3,15 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 2,15 - - -
24/4/2016 ΙΣΠ1 2463 3,15 ΛΕΒΑΝΤΕ 3,15 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 2 X 2-2 1X
20/12/2015 ΙΣΠ1 1737 1,33 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 4,1 ΛΕΒΑΝΤΕ 7,25 1 2-0 X1
1/2/2015 ΙΣΠ1 275 2,85 ΛΕΒΑΝΤΕ 3,05 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 2,2 2 0-2 X2
30/8/2014 ΙΣΠ1 266 1,27 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 4,75 ΛΕΒΑΝΤΕ 7,5 1 3-0 11
7/4/2014 ΙΣΠ1 407 3,5 ΛΕΒΑΝΤΕ 3,25 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 1,85 2 1-2 22
9/11/2013 ΙΣΠ1 252 1,45 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 3,9 ΛΕΒΑΝΤΕ 5,35 1 2-1 21
26/5/2013 ΙΣΠ1 209 1,35 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 4,1 ΛΕΒΑΝΤΕ 6,35 2 0-1 X2
5/1/2013 ΙΣΠ1 154 2,05 ΛΕΒΑΝΤΕ 3,25 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 2,8 1 3-1 11
13/5/2012 ΙΣΠ1 356 1,5 ΛΕΒΑΝΤΕ 3,5 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 5 1 3-0 11
15/1/2012 ΙΣΠ1 263 1,45 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 3,55 ΛΕΒΑΝΤΕ 5,5 1 3-0 11
7/5/2011 ΙΣΠ1 326 1,45 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 3,85 ΛΕΒΑΝΤΕ 4,85 1 3-2 11
18/12/2010 ΙΣΠ1 213 2,4 ΛΕΒΑΝΤΕ 3,2 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 2,35 2 1-2 X2
10/2/2008 ΙΣΠ1 635 1,6 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 3,3 ΛΕΒΑΝΤΕ 4,2 1 1-0 X1
23/9/2007 ΙΣΠ1 642 2,15 ΛΕΒΑΝΤΕ 3,15 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 2,65 2 1-2 22
17/6/2007 ΙΣΠ1 321 1,28 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 4 ΛΕΒΑΝΤΕ 7,5 1 2-0 X1
21/1/2007 ΙΣΠ1 512 2,1 ΛΕΒΑΝΤΕ 2,8 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 2,7 X 0-0 XX
20/3/2005 ΙΣΠ1 551 1,55 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 3,1 ΛΕΒΑΝΤΕ 4,3 1 3-1 11
7/11/2004 ΙΣΠ1 535 1,9 ΛΕΒΑΝΤΕ 2,8 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 3,2 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΕΒΑΝΤΕ = 22,22 % Ποσοστό (X) Χι = 11,11 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ = 66,67 % σε 18 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1877-ΠΡΑΤΟ vs ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ
10/12/2017 ΛΙΠΡ 1877 3,1 ΠΡΑΤΟ 2,95 ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ 2,05 - - -
1/4/2017 ΛΙΠΡ 2594 1,83 ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ 3 ΠΡΑΤΟ 3,65 1 1-0 11
13/11/2016 ΛΙΠΡ 1080 2,05 ΠΡΑΤΟ 2,95 ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ 3,1 2 0-1 X2
2/4/2016 ΛΙΠΡ 1044 2 ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ 3 ΠΡΑΤΟ 3,15 1 2-0 11
21/11/2015 ΛΙΠΡ 2192 2,3 ΠΡΑΤΟ 2,8 ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ 2,75 1 3-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΡΑΤΟ = 25,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ = 75,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1878-ΠΙΖΑ vs ΑΡΕΤΣΟ
10/12/2017 ΛΙΠΡ 1878 1,68 ΠΙΖΑ 2,9 ΑΡΕΤΣΟ 4,7 - - -
7/2/2016 ΛΙΠΡ 1929 1,95 ΠΙΖΑ 2,8 ΑΡΕΤΣΟ 3,6 1 2-0 11
26/9/2015 ΛΙΠΡ 1243 2,65 ΑΡΕΤΣΟ 2,75 ΠΙΖΑ 2,45 X 1-1 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΙΖΑ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΡΕΤΣΟ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1880-ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ vs ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ
10/12/2017 ΟΚΡΝ 1880 6 ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ 4,2 ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 1,33 - - -
25/10/2017 ΟΚΡΚ 1306 7,5 ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ 4,25 ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 1,28 X 2-2 1X
9/9/2017 ΟΚΡΝ 854 1,22 ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 4,6 ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ 9 1 3-1 X1
2/4/2017 ΟΚΡΝ 2305 7,25 ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ 4,3 ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 1,28 2 1-2 X2
12/3/2017 ΟΚΡΝ 2881 7,25 ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ 4,4 ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 1,27 2 1-2 22
15/5/2016 ΟΚΡΝ 2797 1,38 ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 4,2 ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ 5,2 2 2-3 12
30/10/2015 ΟΚΡΝ 867 7,25 ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ 4,4 ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 1,28 2 1-7 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ = 16,67 % Ποσοστό (X) Χι = 16,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ = 66,67 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1881-ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ vs ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ
10/12/2017 ΠΟΡΤ 1881 2 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 2,95 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 3,4 - - -
30/4/2017 ΠΟΡΤ 1812 2,1 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 2,9 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 3,2 2 1-2 X2
16/12/2016 ΠΟΡΤ 1368 2,4 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 2,85 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 2,75 1 1-0 X1
30/4/2016 ΠΟΡΤ 1104 2,7 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 3,05 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 2,3 2 0-2 22
2/1/2016 ΠΟΡΤ 2722 1,85 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 3 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 3,85 X 2-2 XX
2/3/2015 ΠΟΡΤ 384 2,2 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 3 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 2,75 2 0-1 22
29/9/2014 ΠΟΡΤ 443 1,85 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 3,1 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 3,45 1 2-0 11
28/3/2014 ΠΟΡΤ 132 2,45 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 2,9 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 2,5 X 1-1 XX
24/11/2013 ΠΟΡΤ 339 2 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 3,3 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 2,85 1 1-0 11
3/4/2010 ΠΟΡΤ 220 1,55 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 3,3 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 4,9 X 0-0 XX
6/11/2009 ΠΟΡΤ 226 2,05 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 3 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 3 2 0-3 22
9/2/2009 ΠΟΡΤ 424 2,15 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 2,9 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 2,9 X 1-1 XX
29/8/2008 ΠΟΡΤ 122 1,65 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 3,2 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 4 X 2-2 1X
3/3/2008 ΠΟΡΤ 741 2,35 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 3 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 2,45 2 1-2 22
8/12/2007 ΠΟΡΚ 432 1,7 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 3,25 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 3,75 X 2-2 2X
30/9/2007 ΠΟΡΤ 713 1,75 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 3,2 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 3,6 1 1-0 11
18/3/2007 ΠΟΡΤ 721 2 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 3,1 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 2,95 2 0-2 22
20/10/2006 ΠΟΡΤ 162 2 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 2,8 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 3,1 1 2-0 11
23/4/2006 ΠΟΡΤ 546 2,1 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 2,8 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 3,1 X 1-1 XX
17/12/2005 ΠΟΡΤ 363 2,2 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 2,8 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 2,9 1 2-0 11
3/1/2004 ΠΟΡΤ 413 1,5 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 3,4 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 4,5 2 0-2 22
9/2/2003 ΠΟΡΤ 646 2,2 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 3,1 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 2,6 1 3-2 X1
21/9/2002 ΠΟΡΤ 324 1,75 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 3,2 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 3,6 1 1-0 11
13/1/2002 ΠΟΡΤ 465 1,8 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 3,1 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 3,5 2 1-2 22
12/8/2001 ΠΟΡΤ 522 2,2 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 3 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 2,75 1 3-1 11
1/4/2001 ΠΟΡΤ 514 2,1 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 2,85 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 3,1 X 2-2 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ = 24,00 % Ποσοστό (X) Χι = 32,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ = 44,00 % σε 25 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1882-ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ vs ΦΚ ΣΤΕΑΟΥΑ
10/12/2017 ΡΟΥ1 1882 3,5 ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ 2,9 ΦΚ ΣΤΕΑΟΥΑ 1,92 - - -
27/8/2017 ΡΟΥ1 2498 1,38 ΦΚ ΣΤΕΑΟΥΑ 3,7 ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ 6,25 1 2-0 11
27/11/2016 ΡΟΥ1 2605 1,55 ΦΚ ΣΤΕΑΟΥΑ 3,4 ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ 4,7 X 0-0 XX
8/9/2016 ΡΟΛΚ 647 4,4 ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ 3,2 ΦΚ ΣΤΕΑΟΥΑ 1,63 2 0-2 22
12/8/2016 ΡΟΥ1 2089 2,95 ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ 3 ΦΚ ΣΤΕΑΟΥΑ 2,08 2 0-2 X2
8/11/2015 ΡΟΥ1 626 1,42 ΦΚ ΣΤΕΑΟΥΑ 3,5 ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ 5,9 1 5-3 11
1/8/2015 ΡΟΥ1 273 2,6 ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ 3 ΦΚ ΣΤΕΑΟΥΑ 2,3 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 16,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΚ ΣΤΕΑΟΥΑ = 83,33 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1883-ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΣΑΚΝΙΝ vs ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ
10/12/2017 ΙΣΡ 1883 8 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΣΑΚΝΙΝ 4 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ 1,28 - - -
20/5/2017 ΙΣΔ 1750 1,42 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ 3,95 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΣΑΚΝΙΝ 5,2 1 2-0 11
22/4/2017 ΙΣΔ 894 7,25 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΣΑΚΝΙΝ 3,85 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ 1,33 2 1-3 X2
1/1/2017 ΙΣΡ 822 6,25 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΣΑΚΝΙΝ 3,8 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ 1,37 X 0-0 XX
10/9/2016 ΙΣΡ 1018 1,38 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ 3,85 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΣΑΚΝΙΝ 6,25 1 3-0 X1
21/5/2016 ΙΣΔ 988 1,16 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ 5,2 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΣΑΚΝΙΝ 11 1 3-1 11
16/4/2016 ΙΣΔ 1132 5,2 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΣΑΚΝΙΝ 3,5 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ 1,48 2 1-4 22
7/3/2016 ΙΣΡ 1310 1,25 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ 4,1 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΣΑΚΝΙΝ 8,75 X 2-2 XX
5/12/2015 ΙΣΡ 1878 3,9 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΣΑΚΝΙΝ 3,25 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ 1,7 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΣΑΚΝΙΝ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ = 75,00 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1884-ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ vs ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ
10/12/2017 ΒΕΛ1 1884 2 ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 3,2 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 2,95 - - -
5/8/2017 ΒΕΛ1 1950 1,6 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,45 ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 4,25 1 2-0 X1
18/2/2017 ΒΕΛ1 1073 1,45 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,65 ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 5,25 1 4-1 21
14/12/2016 ΒΕΛΚ 1208 1,52 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,5 ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 4,75 1 2-0 11
26/10/2016 ΒΕΛ1 2061 2,45 ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 3,15 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 2,35 2 0-2 22
27/2/2016 ΒΕΛ1 2136 2,55 ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 3,15 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 2,25 2 1-2 22
28/10/2015 ΒΕΛ1 717 1,7 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,4 ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 3,65 1 4-0 11
3/3/2012 ΒΕΛ1 263 2,9 ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 3,1 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 2,05 1 1-0 11
5/11/2011 ΒΕΛ1 349 1,7 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,35 ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 3,75 X 0-0 XX
12/3/2011 ΒΕΛ1 348 1,7 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,25 ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 3,85 2 1-2 X2
6/11/2010 ΒΕΛ1 337 2,2 ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 3,2 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 2,6 2 0-3 22
24/4/2010 ΒΕΛ1 335 1,5 ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 3,6 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 4,85 2 1-2 22
31/3/2010 ΒΕΛ1 134 1,9 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,1 ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 3,25 2 1-2 22
23/1/2010 ΒΕΛ1 212 1,7 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,3 ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 3,75 1 2-0 X1
3/10/2009 ΒΕΛ1 445 2,15 ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 3,2 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 2,65 2 1-2 22
22/3/2008 ΒΕΛ1 452 1,7 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,4 ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 3,6 1 3-2 11
20/10/2007 ΒΕΛ1 515 2,45 ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 3,25 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 2,25 1 2-1 X1
5/11/2006 ΒΕΛ1 733 1,7 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,2 ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 3,75 1 3-0 11
25/3/2006 ΒΕΛ1 435 2,5 ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 3,1 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 2,3 1 2-0 11
22/10/2005 ΒΕΛ1 352 1,65 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,3 ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 4 2 1-5 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ = 31,58 % Ποσοστό (X) Χι = 5,26 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ = 63,16 % σε 19 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1894-ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΟΤΟΣΙ vs ΜΠΟΛΙΒΑΡ
10/12/2017 ΒΟΛΒ 1894 2,85 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΟΤΟΣΙ 3,45 ΜΠΟΛΙΒΑΡ 1,98 - - -
28/9/2017 ΒΟΛΒ 1183 1,19 ΜΠΟΛΙΒΑΡ 5,2 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΟΤΟΣΙ 8,75 1 3-1 11
19/6/2017 ΒΟΛΒ 2144 2,65 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΟΤΟΣΙ 3,35 ΜΠΟΛΙΒΑΡ 2,1 2 0-3 22
1/4/2017 ΒΟΛΒ 2449 1,21 ΜΠΟΛΙΒΑΡ 5,2 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΟΤΟΣΙ 7,75 1 3-1 X1
3/12/2016 ΒΟΛΒ 2506 2,9 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΟΤΟΣΙ 3,3 ΜΠΟΛΙΒΑΡ 2 2 1-4 22
21/9/2016 ΒΟΛΒ 1479 1,33 ΜΠΟΛΙΒΑΡ 4,4 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΟΤΟΣΙ 5,7 1 4-2 X1
22/10/2015 ΒΟΛΒ 1868 1,23 ΜΠΟΛΙΒΑΡ 5 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΟΤΟΣΙ 7 1 6-3 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΟΤΟΣΙ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΟΛΙΒΑΡ = 100,00 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1896-ΓΚΟΥΑΜΠΙΡΑ ΜΟΝΤΕΡΟ vs ΟΡΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ
10/12/2017 ΒΟΛΒ 1896 1,95 ΓΚΟΥΑΜΠΙΡΑ ΜΟΝΤΕΡΟ 3,4 ΟΡΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ 2,9 - - -
28/9/2017 ΒΟΛΒ 1189 1,7 ΟΡΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ 3,4 ΓΚΟΥΑΜΠΙΡΑ ΜΟΝΤΕΡΟ 3,65 1 3-1 21
11/6/2017 ΒΟΛΒ 2479 2,4 ΓΚΟΥΑΜΠΙΡΑ ΜΟΝΤΕΡΟ 3,2 ΟΡΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ 2,4 1 2-1 21
18/3/2017 ΒΟΛΒ 2458 1,75 ΟΡΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ 3,4 ΓΚΟΥΑΜΠΙΡΑ ΜΟΝΤΕΡΟ 3,5 1 3-1 11
4/12/2016 ΒΟΛΒ 2510 3,05 ΓΚΟΥΑΜΠΙΡΑ ΜΟΝΤΕΡΟ 3,2 ΟΡΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ 1,98 2 1-2 X2
25/8/2016 ΒΟΛΒ 2886 1,37 ΟΡΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ 3,95 ΓΚΟΥΑΜΠΙΡΑ ΜΟΝΤΕΡΟ 5,9 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΚΟΥΑΜΠΙΡΑ ΜΟΝΤΕΡΟ = 20,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΡΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ = 80,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1898-ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΟΡΟΥΡΟ vs ΣΠΟΡΤ ΜΠΟΪΣ
10/12/2017 ΒΟΛΒ 1898 1,3 ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΟΡΟΥΡΟ 4,25 ΣΠΟΡΤ ΜΠΟΪΣ 6,5 - - -
28/9/2017 ΒΟΛΒ 1221 1,6 ΣΠΟΡΤ ΜΠΟΪΣ 3,5 ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΟΡΟΥΡΟ 4,1 1 1-0 X1
30/4/2017 ΒΟΛΒ 2540 1,82 ΣΠΟΡΤ ΜΠΟΪΣ 3,4 ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΟΡΟΥΡΟ 3,25 X 0-0 XX
11/3/2017 ΒΟΛΒ 2620 1,67 ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΟΡΟΥΡΟ 3,45 ΣΠΟΡΤ ΜΠΟΪΣ 3,85 1 3-1 11
11/12/2016 ΒΟΛΒ 2538 1,32 ΣΠΟΡΤ ΜΠΟΪΣ 4 ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΟΡΟΥΡΟ 6,75 1 3-1 11
16/10/2016 ΒΟΛΒ 2685 1,72 ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΟΡΟΥΡΟ 3,35 ΣΠΟΡΤ ΜΠΟΪΣ 3,7 X 2-2 XX
21/4/2016 ΒΟΛΒ 1969 1,67 ΣΠΟΡΤ ΜΠΟΪΣ 3,3 ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΟΡΟΥΡΟ 4 X 2-2 1X
1/11/2015 ΒΟΛΒ 1742 1,52 ΣΠΟΡΤ ΜΠΟΪΣ 3,62 ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΟΡΟΥΡΟ 4,65 1 2-1 11
23/8/2015 ΒΟΛΒ 686 1,42 ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΟΡΟΥΡΟ 3,6 ΣΠΟΡΤ ΜΠΟΪΣ 5,8 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΟΡΟΥΡΟ = 12,50 % Ποσοστό (X) Χι = 37,50 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΠΟΡΤ ΜΠΟΪΣ = 50,00 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1899-ΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ vs ΡΕΑΛ ΠΟΤΟΣΙ
10/12/2017 ΒΟΛΒ 1899 1,22 ΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ 4,75 ΡΕΑΛ ΠΟΤΟΣΙ 8,25 - - -
28/9/2017 ΒΟΛΒ 1184 2,85 ΡΕΑΛ ΠΟΤΟΣΙ 3,25 ΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ 2,02 2 1-2 22
12/6/2017 ΒΟΛΒ 2482 3,65 ΡΕΑΛ ΠΟΤΟΣΙ 3,65 ΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ 1,67 2 1-3 22
4/12/2016 ΒΟΛΒ 2509 2,7 ΡΕΑΛ ΠΟΤΟΣΙ 3,25 ΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ 2,12 2 0-2 22
22/9/2016 ΒΟΛΒ 1389 1,28 ΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ 4,6 ΡΕΑΛ ΠΟΤΟΣΙ 6,75 X 0-0 XX
22/5/2016 ΒΟΛΒ 1333 2,6 ΡΕΑΛ ΠΟΤΟΣΙ 3,25 ΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ 2,2 X 2-2 1X
22/10/2015 ΒΟΛΒ 1869 5,2 ΡΕΑΛ ΠΟΤΟΣΙ 3,9 ΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ 1,42 2 1-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ = 66,67 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΕΑΛ ΠΟΤΟΣΙ = 0,00 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1885-ΤΕΝΕΡΙΦΗ vs ΡΕΟΥΣ
10/12/2017 ΙΣΠ2 1885 1,6 ΤΕΝΕΡΙΦΗ 3 ΡΕΟΥΣ 5,2 - - -
19/3/2017 ΙΣΠ2 988 1,7 ΤΕΝΕΡΙΦΗ 2,85 ΡΕΟΥΣ 4,7 2 0-1 22
8/10/2016 ΙΣΠ2 1499 2,15 ΡΕΟΥΣ 2,75 ΤΕΝΕΡΙΦΗ 3,1 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΕΝΕΡΙΦΗ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΕΟΥΣ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2487-ΧΟΥΣΑ ΧΑΣΑΝΙΑ ΑΓΚΑΝΤΙΡ vs ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ
10/12/2017 ΜΑΡΟ 2487 2,08 ΧΟΥΣΑ ΧΑΣΑΝΙΑ ΑΓΚΑΝΤΙΡ 2,9 ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ 3,1 - - -
3/5/2017 ΜΑΡΟ 1888 2,35 ΧΟΥΣΑ ΧΑΣΑΝΙΑ ΑΓΚΑΝΤΙΡ 2,7 ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ 2,8 1 2-1 X1
20/11/2016 ΜΑΡΟ 2441 1,57 ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ 2,95 ΧΟΥΣΑ ΧΑΣΑΝΙΑ ΑΓΚΑΝΤΙΡ 5,9 2 1-2 12
13/12/2015 ΜΑΡΟ 1005 1,63 ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ 3,05 ΧΟΥΣΑ ΧΑΣΑΝΙΑ ΑΓΚΑΝΤΙΡ 4,75 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΟΥΣΑ ΧΑΣΑΝΙΑ ΑΓΚΑΝΤΙΡ = 66,67 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1886-ΚΑΤΑΝΙΑ vs ΜΑΤΕΡΑ
10/12/2017 ΛΙΠΡ 1886 1,81 ΚΑΤΑΝΙΑ 3,1 ΜΑΤΕΡΑ 3,65 - - -
7/2/2017 ΛΙΠΡ 1361 2,3 ΚΑΤΑΝΙΑ 2,85 ΜΑΤΕΡΑ 2,75 1 2-0 11
18/9/2016 ΛΙΠΡ 2951 1,92 ΜΑΤΕΡΑ 3 ΚΑΤΑΝΙΑ 3,35 X 0-0 XX
20/9/2015 ΛΙΠΡ 1082 3,05 ΜΑΤΕΡΑ 2,9 ΚΑΤΑΝΙΑ 2,1 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΑΤΑΝΙΑ = 66,67 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΑΤΕΡΑ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1888-ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 vs ΣΙΚΟΥΛΑ ΛΕΟΝΤΣΙΟ
10/12/2017 ΛΙΠΡ 1888 1,98 ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 2,85 ΣΙΚΟΥΛΑ ΛΕΟΝΤΣΙΟ 3,4 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΙΚΟΥΛΑ ΛΕΟΝΤΣΙΟ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1889-ΚΑΣΕΡΤΑΝΑ 1908 vs ΜΠΙΣΚΕΓΛΙΕ
10/12/2017 ΛΙΠΡ 1889 2,15 ΚΑΣΕΡΤΑΝΑ 1908 2,8 ΜΠΙΣΚΕΓΛΙΕ 3,05 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΑΣΕΡΤΑΝΑ 1908 = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΙΣΚΕΓΛΙΕ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1891-ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ vs ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
10/12/2017 ΙΣΠ1 1891 5,25 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 4,25 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,45 - - -
6/5/2017 ΙΣΠ1 2177 1,07 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 7,75 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 14 1 4-1 11
8/1/2017 ΙΣΠ1 1437 6 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 4,2 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,37 X 1-1 XX
20/3/2016 ΙΣΠ1 1237 7,75 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 4,5 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,28 X 2-2 2X
8/11/2015 ΙΣΠ1 515 1,18 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 5,3 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 10 1 3-0 X1
4/3/2015 ΙΣΠΚ 177 5,5 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 4,25 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,4 2 1-3 X2
11/2/2015 ΙΣΠΚ 152 1,15 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 6 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 10,5 1 3-1 11
1/2/2015 ΙΣΠ1 320 1,12 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 6,25 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 12,5 1 3-2 X1
31/8/2014 ΙΣΠ1 390 4,5 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 3,75 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,55 2 0-1 X2
27/4/2014 ΙΣΠ1 365 5,85 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 4,5 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,35 2 2-3 12
14/12/2013 ΙΣΠ1 241 1,2 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 5,5 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 8,5 1 2-1 11
28/1/2012 ΙΣΠ1 339 10 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 5,5 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,15 X 0-0 XX
29/8/2011 ΙΣΠ1 537 1,2 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 5 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 8,5 1 5-0 11
2/4/2011 ΙΣΠ1 368 4,5 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 3,6 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,55 2 0-1 X2
13/11/2010 ΙΣΠ1 263 1,15 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 5 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 12 1 3-1 X1
1/5/2010 ΙΣΠ1 305 5,2 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 3,75 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,45 2 1-4 22
2/1/2010 ΙΣΠ1 179 1,25 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 4,35 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 8 X 1-1 1X
10/5/2009 ΙΣΠ1 369 1,2 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 4,8 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 9 X 3-3 1X
21/12/2008 ΙΣΠ1 282 3,85 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 3,45 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,7 2 1-2 X2
9/3/2008 ΙΣΠ1 666 1,4 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 3,75 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 5,5 2 1-2 22
31/1/2008 ΙΣΠΚ 415 1,45 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 3,6 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 5 1 1-0 11
24/1/2008 ΙΣΠΚ 323 2,25 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 3,2 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2,45 X 0-0 XX
20/10/2007 ΙΣΠ1 516 3,5 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 3,3 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,75 1 3-1 11
22/4/2007 ΙΣΠ1 722 4,2 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 3,35 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,7 1 2-0 X1
25/11/2006 ΙΣΠ1 455 1,3 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 3,75 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 8 1 4-0 11
14/4/2006 ΙΣΠ1 156 1,5 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 3,3 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 5,5 1 1-0 11
4/12/2005 ΙΣΠ1 624 3,4 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 2,9 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,9 2 0-2 22
22/5/2005 ΙΣΠ1 651 1,7 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 3 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 3,6 X 3-3 XX
9/1/2005 ΙΣΠ1 416 3,5 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 2,9 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,75 1 3-0 11
3/4/2004 ΙΣΠ1 434 1,3 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 3,75 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 8,5 X 0-0 XX
22/11/2003 ΙΣΠ1 435 2,6 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 2,7 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2,3 1 2-1 11
5/4/2003 ΙΣΠ1 433 3,1 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 2,7 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2,1 1 2-0 X1
9/11/2002 ΙΣΠ1 455 1,2 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 4,6 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 9 1 1-0 X1
27/4/2002 ΙΣΠ1 311 1,25 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 4,25 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 8 1 4-1 21
16/12/2001 ΙΣΠ1 562 3,2 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 2,75 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2,1 2 0-1 22
8/4/2001 ΙΣΠ1 544 2,7 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 2,9 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2,3 X 4-4 1X
12/11/2000 ΙΣΠ1 462 1,15 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 5 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 12 2 1-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ = 19,44 % Ποσοστό (X) Χι = 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ = 55,56 % σε 36 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1890-ΜΙΛΑΝ vs ΜΠΟΛΟΝΙΑ
10/12/2017 ΙΤΑ1 1890 1,4 ΜΙΛΑΝ 4,25 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 6 - - -
21/5/2017 ΙΤΑ1 1864 1,25 ΜΙΛΑΝ 4,8 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 8 1 3-0 X1
8/2/2017 ΙΤΑ1 1434 3,3 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3,15 ΜΙΛΑΝ 1,95 2 0-1 X2
7/5/2016 ΙΤΑ1 852 3,45 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3,15 ΜΙΛΑΝ 1,9 2 0-1 22
6/1/2016 ΙΤΑ1 526 1,45 ΜΙΛΑΝ 3,65 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 6,25 2 0-1 X2
14/2/2014 ΙΤΑ1 128 1,25 ΜΙΛΑΝ 4,75 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 8,25 1 1-0 X1
25/9/2013 ΙΤΑ1 205 3,35 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3,1 ΜΙΛΑΝ 1,95 X 3-3 XX
20/1/2013 ΙΤΑ1 259 1,35 ΜΙΛΑΝ 4,15 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 6 1 2-1 X1
1/9/2012 ΙΤΑ1 283 3,6 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3,1 ΜΙΛΑΝ 1,8 2 1-3 X2
22/4/2012 ΙΤΑ1 400 1,15 ΜΙΛΑΝ 5,5 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 10 X 1-1 2X
11/12/2011 ΙΤΑ1 360 7 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3,75 ΜΙΛΑΝ 1,35 X 2-2 XX
1/5/2011 ΙΤΑ1 397 1,1 ΜΙΛΑΝ 6,25 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 12 1 1-0 11
12/12/2010 ΙΤΑ1 328 5,6 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3,5 ΜΙΛΑΝ 1,45 2 0-3 22
7/2/2010 ΙΤΑ1 366 4 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3,2 ΜΙΛΑΝ 1,7 X 0-0 XX
20/9/2009 ΙΤΑ1 393 1,25 ΜΙΛΑΝ 4,15 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 9 1 1-0 X1
25/1/2009 ΙΤΑ1 244 4,5 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3,1 ΜΙΛΑΝ 1,65 2 1-4 22
31/8/2008 ΙΤΑ1 278 1,3 ΜΙΛΑΝ 3,75 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 8 2 1-2 X2
30/1/2005 ΙΤΑ1 442 1,25 ΜΙΛΑΝ 3,75 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 8 2 0-1 22
19/9/2004 ΙΤΑ1 443 4,3 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3,1 ΜΙΛΑΝ 1,55 2 0-2 X2
1/2/2004 ΙΤΑ1 433 3,75 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 2,8 ΜΙΛΑΝ 1,8 2 0-2 22
13/9/2003 ΙΤΑ1 425 1,25 ΜΙΛΑΝ 4 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 8,5 1 2-1 X1
17/5/2003 ΙΤΑ1 215 1,35 ΜΙΛΑΝ 3,75 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 6,5 1 3-1 11
12/1/2003 ΙΤΑ1 456 2,7 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 2,8 ΜΙΛΑΝ 2,3 2 0-2 X2
10/3/2002 ΙΤΑ1 443 2,3 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 2,75 ΜΙΛΑΝ 2,75 1 2-0 11
28/10/2001 ΙΤΑ1 534 1,4 ΜΙΛΑΝ 3,4 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 7 X 0-0 XX
17/2/2001 ΙΤΑ1 352 1,4 ΜΙΛΑΝ 3,5 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 6,75 X 3-3 1X
15/10/2000 ΙΤΑ1 411 3,5 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 2,9 ΜΙΛΑΝ 1,9 1 2-1 11
12/2/2000 ΙΤΑ1 256 2,8 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 2,8 ΜΙΛΑΝ 2,3 2 2-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΙΛΑΝ = 59,26 % Ποσοστό (X) Χι = 22,22 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΟΛΟΝΙΑ = 18,52 % σε 27 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1773-ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ vs ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ
10/12/2017 ΑΡΓ1 1773 1,77 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 2,9 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 4,2 - - -
14/5/2017 ΑΡΓ1 1219 2,4 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 2,8 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 2,65 2 1-3 22
23/10/2016 ΑΡΓ1 1670 1,85 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 2,9 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 3,75 2 0-1 X2
24/4/2016 ΑΡΓ1 2679 2,95 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 2,85 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 2,2 X 0-0 XX
14/2/2016 ΑΡΓ1 2142 1,67 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 3,1 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 4,3 1 2-0 X1
13/9/2015 ΑΡΓ1 723 1,88 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 2,85 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 3,75 X 0-0 XX
26/7/2015 ΑΡΓ1 405 2,4 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 2,8 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 2,65 2 0-1 X2
19/10/2014 ΑΡΓ1 394 2,3 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 2,85 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 2,75 1 2-0 11
6/4/2014 ΑΡΓ1 377 2 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 2,9 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 3,25 2 0-1 X2
20/10/2013 ΑΡΓ1 386 2,6 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 3 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 2,3 1 2-1 11
18/4/2010 ΑΡΓ1 329 2,3 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 3,1 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 2,55 X 1-1 XX
22/11/2009 ΑΡΓ1 408 1,85 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 3,1 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 3,45 X 2-2 XX
10/5/2009 ΑΡΓ1 373 1,95 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 3,1 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 3,1 X 1-1 2X
2/11/2008 ΑΡΓ1 530 1,8 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 3 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 3,75 1 1-0 11
5/4/2008 ΑΡΓ1 532 2,2 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 3,1 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 2,6 2 0-1 22
16/9/2007 ΑΡΓ1 712 1,75 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 3,1 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 3,65 2 0-1 X2
6/5/2007 ΑΡΓ1 611 2,05 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 2,8 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 3,15 1 1-0 X1
29/10/2006 ΑΡΓ1 711 2,1 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 2,8 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 2,9 1 4-1 11
2/4/2006 ΑΡΓ1 661 2,9 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 2,8 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 2,2 X 0-0 XX
6/11/2005 ΑΡΓ1 636 2,2 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 2,8 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 2,9 1 2-1 21
30/8/2005 CPSA 224 2,2 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 2,8 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 2,9 1 1-0 11
19/8/2005 CPSA 314 1,85 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 3,1 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 3,4 X 0-0 XX
20/2/2005 ΑΡΓ1 556 1,65 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 3,1 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 3,75 X 0-0 XX
22/8/2004 ΑΡΓ1 622 2,4 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 2,75 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 2,4 2 0-1 X2
18/4/2004 ΑΡΓ1 644 2,3 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 2,8 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 2,65 X 0-0 XX
19/10/2003 ΑΡΓ1 641 2,2 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 2,7 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 2,7 X 1-1 XX
22/3/2003 ΑΡΓ1 434 1,85 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 2,85 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 3,75 1 3-0 11
1/9/2002 ΑΡΓ1 566 2,7 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 2,7 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 2,35 2 0-2 22
14/4/2002 ΑΡΓ1 653 2,3 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 2,75 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 2,75 X 0-0 XX
11/11/2001 ΑΡΓ1 365 2,25 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 2,9 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 2,75 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ = 37,93 % Ποσοστό (X) Χι = 41,38 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ = 20,69 % σε 29 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2368-ΛΟΣ ΑΝΤΕΣ vs ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ
10/12/2017 ΑΡΓ2 2368 1,91 ΛΟΣ ΑΝΤΕΣ 2,8 ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ 3,7 - - -
24/6/2017 ΑΡΓ2 883 2,02 ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ 2,8 ΛΟΣ ΑΝΤΕΣ 3,35 1 2-1 X1
29/11/2016 ΑΡΓ2 1191 2,2 ΛΟΣ ΑΝΤΕΣ 2,8 ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ 2,95 X 1-1 1X
18/6/2016 ΑΡΓ2 1691 2 ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ 2,95 ΛΟΣ ΑΝΤΕΣ 3,2 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΟΣ ΑΝΤΕΣ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2370-ΜΠΟΚΑ ΟΥΝΙΔΟΣ vs ΑΓΚΡΟΠΕΚΟΥΑΡΙΟ
10/12/2017 ΑΡΓ2 2370 2,55 ΜΠΟΚΑ ΟΥΝΙΔΟΣ 2,7 ΑΓΚΡΟΠΕΚΟΥΑΡΙΟ 2,55 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΟΚΑ ΟΥΝΙΔΟΣ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΓΚΡΟΠΕΚΟΥΑΡΙΟ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2371-ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ vs ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ
10/12/2017 ΑΡΓ2 2371 2,18 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ 2,65 ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ 3,2 - - -
23/7/2017 ΑΡΓ2 1800 2,18 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ 2,75 ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ 3,05 2 0-3 22
11/3/2017 ΑΡΓ2 2922 2,05 ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ 2,8 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ 3,3 1 3-0 11
14/6/2009 ΑΡΓ1 167 1,5 ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ 3,5 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ 5 2 0-1 22
30/11/2008 ΑΡΓ1 239 1,9 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ 3,2 ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ 3,2 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ = 50,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2374-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΡΟΝ vs ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΜΠΡΑΟΥΝ
10/12/2017 ΑΡΓ2 2374 2,35 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΡΟΝ 2,7 ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΜΠΡΑΟΥΝ 2,85 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΡΟΝ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΜΠΡΑΟΥΝ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1897-ΧΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ vs ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ Σ.ΚΡ
10/12/2017 ΒΟΛΒ 1897 1,55 ΧΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ 3,7 ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ Σ.ΚΡ 4,2 - - -
29/9/2017 ΒΟΛΒ 1235 2,08 ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ Σ.ΚΡ 3,1 ΧΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ 2,9 1 1-0 11
15/5/2017 ΒΟΛΒ 2530 1,48 ΧΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ 3,9 ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ Σ.ΚΡ 4,6 1 3-1 X1
19/2/2017 ΒΟΛΒ 1376 1,91 ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ Σ.ΚΡ 3,2 ΧΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ 3,2 1 3-2 11
1/12/2016 ΒΟΛΒ 1318 1,38 ΧΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ 3,95 ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ Σ.ΚΡ 5,7 2 1-2 22
15/8/2016 ΒΟΛΒ 2883 2,08 ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ Σ.ΚΡ 3,1 ΧΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ 2,9 X 1-1 XX
29/1/2016 ΒΟΛΒ 602 1,45 ΧΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ 3,7 ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ Σ.ΚΡ 5,1 1 1-0 X1
1/11/2015 ΒΟΛΒ 1795 1,82 ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ Σ.ΚΡ 3,25 ΧΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ 3,4 1 3-1 11
24/8/2015 ΒΟΛΒ 688 1,75 ΧΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ 3,35 ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ Σ.ΚΡ 3,8 1 3-2 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ = 37,50 % Ποσοστό (X) Χι = 12,50 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ Σ.ΚΡ = 50,00 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1900-ΜΑΡΣΕΪΓ vs ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ
10/12/2017 ΓΑΛ1 1900 1,45 ΜΑΡΣΕΪΓ 3,95 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 5,75 - - -
16/4/2017 ΓΑΛ1 2018 1,6 ΜΑΡΣΕΪΓ 3,35 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 4,75 1 4-0 11
30/11/2016 ΓΑΛ1 1264 2,05 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2,8 ΜΑΡΣΕΪΓ 3,45 X 0-0 XX
21/2/2016 ΓΑΛ1 1565 1,8 ΜΑΡΣΕΪΓ 3,15 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3,85 X 1-1 XX
22/11/2015 ΓΑΛ1 2477 2,25 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3,05 ΜΑΡΣΕΪΓ 2,8 2 0-2 22
22/2/2015 ΓΑΛ1 369 2,25 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3 ΜΑΡΣΕΪΓ 2,8 X 2-2 XX
28/9/2014 ΓΑΛ1 408 1,7 ΜΑΡΣΕΪΓ 3,25 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 4,25 1 2-1 11
16/2/2014 ΓΑΛ1 328 1,9 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3,15 ΜΑΡΣΕΪΓ 3,45 X 1-1 XX
24/9/2013 ΓΑΛ1 164 1,9 ΜΑΡΣΕΪΓ 3,15 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3,45 1 2-1 11
18/5/2013 ΓΑΛ1 184 1,75 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3,3 ΜΑΡΣΕΪΓ 3,75 1 2-0 11
23/12/2012 ΓΑΛ1 267 1,75 ΜΑΡΣΕΪΓ 3,2 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3,75 1 1-0 11
7/5/2012 ΓΑΛ1 475 2,1 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3 ΜΑΡΣΕΪΓ 2,9 X 0-0 XX
21/8/2011 ΓΑΛ1 358 1,45 ΜΑΡΣΕΪΓ 3,55 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 5,5 X 0-0 XX
19/2/2011 ΓΑΛ1 341 1,5 ΜΑΡΣΕΪΓ 3,5 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 5 1 2-1 X1
2/10/2010 ΓΑΛ1 268 2,65 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3,1 ΜΑΡΣΕΪΓ 2,2 X 1-1 2X
25/4/2010 ΓΑΛ1 418 1,2 ΜΑΡΣΕΪΓ 4,7 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 9,5 1 1-0 11
13/1/2010 ΓΑΛΚ 144 3,1 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3 ΜΑΡΣΕΪΓ 2 2 2-3 12
19/12/2009 ΓΑΛ1 244 4 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3,2 ΜΑΡΣΕΪΓ 1,7 X 0-0 XX
5/4/2009 ΓΑΛ1 443 2,75 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3 ΜΑΡΣΕΪΓ 2,2 2 0-3 X2
1/11/2008 ΓΑΛ1 448 1,55 ΜΑΡΣΕΪΓ 3,15 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 5,3 1 3-1 11
9/3/2008 ΓΑΛ1 645 1,6 ΜΑΡΣΕΪΓ 3,25 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 4,35 1 2-0 X1
6/10/2007 ΓΑΛ1 414 2,2 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2,9 ΜΑΡΣΕΪΓ 2,75 1 1-0 X1
19/5/2007 ΓΑΛ1 335 2,62 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3 ΜΑΡΣΕΪΓ 2,3 2 1-2 X2
22/12/2006 ΓΑΛ1 153 1,8 ΜΑΡΣΕΪΓ 2,8 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3,4 1 2-1 X1
25/10/2006 ΓΑΛΚ 221 2,3 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2,6 ΜΑΡΣΕΪΓ 2,8 1 4-1 11
12/3/2006 ΓΑΛ1 656 1,75 ΜΑΡΣΕΪΓ 2,8 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 4,25 1 2-0 11
23/10/2005 ΓΑΛ1 656 2,2 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2,7 ΜΑΡΣΕΪΓ 3 1 2-1 X1
6/3/2005 ΓΑΛ1 633 2,4 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2,6 ΜΑΡΣΕΪΓ 2,5 1 2-0 11
17/10/2004 ΓΑΛ1 642 1,45 ΜΑΡΣΕΪΓ 3,2 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 5 X 1-1 2X
4/3/2003 ΓΑΛΚ 331 3,5 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2,9 ΜΑΡΣΕΪΓ 1,9 2 0-2 22
29/11/2000 ΓΑΛ1 613 1,8 ΜΑΡΣΕΪΓ 3,2 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3,5 1 2-1 X1
4/8/2000 ΓΑΛ1 112 2,25 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2,9 ΜΑΡΣΕΪΓ 2,75 1 3-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΑΡΣΕΪΓ = 51,61 % Ποσοστό (X) Χι = 29,03 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ = 19,35 % σε 31 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1904-ΚΟΥΡΙΚΟ ΓΙΟΝΙΝΤΟ vs Ο ΧΙΓΚΙΝΣ
10/12/2017 ΧΙΛ1 1904 1,6 ΚΟΥΡΙΚΟ ΓΙΟΝΙΝΤΟ 3,3 Ο ΧΙΓΚΙΝΣ 4,5 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΥΡΙΚΟ ΓΙΟΝΙΝΤΟ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : Ο ΧΙΓΚΙΝΣ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1906-ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ vs ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΓΟΥΟΝ.
10/12/2017 ΧΙΛ1 1906 2,2 ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ 3,1 ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΓΟΥΟΝ. 2,65 - - -
2/4/2017 ΧΙΛ1 2156 2,08 ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΓΟΥΟΝ. 3,15 ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ 2,85 1 5-2 11
10/9/2016 ΧΙΛ1 1081 1,75 ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ 3,25 ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΓΟΥΟΝ. 3,75 X 0-0 XX
20/2/2016 ΧΙΛ1 2831 2,5 ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΓΟΥΟΝ. 3,15 ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ 2,35 X 0-0 XX
14/9/2015 ΧΙΛ1 735 2,32 ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ 3,18 ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΓΟΥΟΝ. 2,47 1 2-0 X1
2/4/2015 ΧΙΛ1 141 1,95 ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΓΟΥΟΝ. 3,15 ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ 3,15 2 0-3 22
21/12/2014 ΧΙΛ1 306 2,05 ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΓΟΥΟΝ. 3,25 ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ 2,8 2 1-6 22
17/12/2014 ΧΙΛ1 164 2,35 ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ 3,3 ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΓΟΥΟΝ. 2,35 1 3-1 11
18/10/2014 ΧΙΛ1 259 2,45 ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ 3,15 ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΓΟΥΟΝ. 2,35 2 0-1 X2
14/1/2014 ΧΙΛ1 259 2,2 ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΓΟΥΟΝ. 3,1 ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ 2,65 X 2-2 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ = 44,44 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΓΟΥΟΝ. = 22,22 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1901-ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ vs ΠΟΡΤΟ
10/12/2017 ΠΟΡΤ 1901 15 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 6,5 ΠΟΡΤΟ 1,1 - - -
19/3/2017 ΠΟΡΤ 1002 1,07 ΠΟΡΤΟ 7 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 18 X 1-1 1X
29/10/2016 ΠΟΡΤ 725 11,5 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 5 ΠΟΡΤΟ 1,18 X 0-0 XX
19/3/2016 ΠΟΡΤ 1084 9,5 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 4,75 ΠΟΡΤΟ 1,22 2 0-1 22
8/11/2015 ΠΟΡΤ 623 1,06 ΠΟΡΤΟ 7,75 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 17 1 2-0 X1
3/5/2015 ΠΟΡΤ 433 12 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 6,25 ΠΟΡΤΟ 1,1 2 0-2 22
19/12/2014 ΠΟΡΤ 124 1,05 ΠΟΡΤΟ 7,5 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 15 1 4-0 11
19/1/2014 ΠΟΡΤ 275 1,35 ΠΟΡΤΟ 4,1 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 6 1 3-0 11
18/8/2013 ΠΟΡΤ 385 8,25 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 5 ΠΟΡΤΟ 1,2 2 1-3 12
27/4/2013 ΠΟΡΤ 260 1,3 ΠΟΡΤΟ 4,25 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 6,75 1 2-0 X1
23/1/2013 ΠΟΡΤ 135 9 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 4,75 ΠΟΡΤΟ 1,2 2 0-3 22
9/1/2013 ΠΡΛΚ 116 1,3 ΠΟΡΤΟ 4,75 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 5,75 1 1-0 11
19/2/2012 ΠΟΡΤ 404 10 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 4,5 ΠΟΡΤΟ 1,2 2 1-3 22
5/2/2012 ΠΡΛΚ 399 1,15 ΠΟΡΤΟ 5,5 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 10 1 2-0 11
9/9/2011 ΠΟΡΤ 229 1,1 ΠΟΡΤΟ 6,25 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 12 1 3-0 X1
1/5/2011 ΠΟΡΤ 441 4,75 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,6 ΠΟΡΤΟ 1,5 2 0-4 22
6/12/2010 ΠΟΡΤ 407 1,35 ΠΟΡΤΟ 4 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 6 1 1-0 11
24/4/2010 ΠΟΡΤ 337 6,65 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,85 ΠΟΡΤΟ 1,35 2 2-5 22
13/12/2009 ΠΟΡΤ 387 1,35 ΠΟΡΤΟ 4,3 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 5,5 1 2-0 11
26/4/2009 ΠΟΡΤ 430 1,1 ΠΟΡΤΟ 6 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 13 1 2-0 X1
8/1/2009 ΠΡΛΚ 104 1,3 ΠΟΡΤΟ 4 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 7 1 2-1 11
6/12/2008 ΠΟΡΤ 251 4,5 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,3 ΠΟΡΤΟ 1,6 2 0-3 X2
15/4/2008 ΠΟΡΚ 165 4 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,25 ΠΟΡΤΟ 1,65 2 0-3 22
12/4/2008 ΠΟΡΤ 523 3 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3 ΠΟΡΤΟ 2 2 1-2 22
25/11/2007 ΠΟΡΤ 642 1,25 ΠΟΡΤΟ 4,35 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 7,5 1 2-0 11
6/11/2006 ΠΟΡΤ 766 7 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3 ΠΟΡΤΟ 1,45 2 0-3 22
19/8/2006 ΠΟΣΚ 455 1,4 ΠΟΡΤΟ 3,4 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 7 1 3-0 X1
14/5/2006 ΠΟΡΚ 553 1,35 ΠΟΡΤΟ 3,5 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 8 1 1-0 11
10/3/2006 ΠΟΡΤ 154 5,25 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3 ΠΟΡΤΟ 1,6 2 0-2 22
29/10/2005 ΠΟΡΤ 431 1,25 ΠΟΡΤΟ 4 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 10 X 0-0 XX
16/4/2005 ΠΟΡΤ 363 1,25 ΠΟΡΤΟ 3,75 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 8 1 2-1 X1
29/11/2004 ΠΟΡΤ 656 3,5 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 2,9 ΠΟΡΤΟ 1,75 2 0-1 22
6/4/2003 ΠΟΡΤ 651 1,2 ΠΟΡΤΟ 4,5 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 10 1 3-0 11
9/11/2002 ΠΟΡΤ 461 3,75 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,1 ΠΟΡΤΟ 1,75 2 0-1 22
16/2/2002 ΠΟΡΤ 362 4,25 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3 ΠΟΡΤΟ 1,7 2 1-4 22
22/9/2001 ΠΟΡΤ 324 1,2 ΠΟΡΤΟ 5 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 9 1 3-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 8,57 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΟΡΤΟ = 91,43 % σε 35 παιχνίδια.