Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.599-ΤΟΚΥΟ vs ΣΑΠΟΡΟ
21/10/2017 ΙΑΠ1 599 1,72 ΤΟΚΥΟ 3,2 ΣΑΠΟΡΟ 3,9 - - -
3/5/2017 ΙΑΛΚ 2486 1,35 ΤΟΚΥΟ 3,95 ΣΑΠΟΡΟ 6 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΟΚΥΟ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΠΟΡΟ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.600-ΓΚΙΦΟΥ vs ΤΟΚΥΟ ΒΕΡΝΤΙ
21/10/2017 ΙΑΠ2 600 2,85 ΓΚΙΦΟΥ 3,15 ΤΟΚΥΟ ΒΕΡΝΤΙ 2,08 - - -
20/11/2016 ΙΑΠ2 1331 2,02 ΓΚΙΦΟΥ 3,05 ΤΟΚΥΟ ΒΕΡΝΤΙ 3,05 1 4-2 X1
8/7/2015 ΙΑΠ2 125 2,5 ΓΚΙΦΟΥ 3,05 ΤΟΚΥΟ ΒΕΡΝΤΙ 2,35 2 0-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΚΙΦΟΥ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΟΚΥΟ ΒΕΡΝΤΙ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.601-ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ vs ΕΧΙΜΕ
21/10/2017 ΙΑΠ2 601 1,57 ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ 3,5 ΕΧΙΜΕ 4,4 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΧΙΜΕ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.602-ΓΙΑΝΜΠΙΑΝ vs ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΙΕ
21/10/2017 ΚΙΝ1 602 1,82 ΓΙΑΝΜΠΙΑΝ 3,4 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΙΕ 3,3 - - -
23/4/2016 ΚΙΝ1 2133 2,3 ΓΙΑΝΜΠΙΑΝ 2,85 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΙΕ 2,75 2 1-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΙΑΝΜΠΙΑΝ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΙΕ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.603-ΣΚΑ ΧΑΜΠΑΡΟΦΣΚ vs ΟΥΦΑ
21/10/2017 ΡΩΣ1 603 3 ΣΚΑ ΧΑΜΠΑΡΟΦΣΚ 2,6 ΟΥΦΑ 2,3 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΚΑ ΧΑΜΠΑΡΟΦΣΚ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΥΦΑ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.604-ΣΙΔΝΕΪ vs ΣΙΔΝΕΪ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ
21/10/2017 ΑΥΣΛ 604 1,65 ΣΙΔΝΕΪ 3,4 ΣΙΔΝΕΪ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3,9 - - -
14/1/2017 ΑΥΣΛ 1673 1,65 ΣΙΔΝΕΪ 3,4 ΣΙΔΝΕΪ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3,95 X 0-0 XX
20/2/2016 ΑΥΣΛ 511 2,35 ΣΙΔΝΕΪ 3,15 ΣΙΔΝΕΪ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 2,4 X 1-1 XX
24/10/2015 ΑΥΣΛ 2063 2,05 ΣΙΔΝΕΪ 3,1 ΣΙΔΝΕΪ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 2,95 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΙΔΝΕΪ = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 66,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΙΔΝΕΪ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.605-ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ vs ΚΑΣΙΜΑ
21/10/2017 ΙΑΠ1 605 3,3 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ 3,1 ΚΑΣΙΜΑ 1,91 - - -
27/8/2016 ΙΑΠ1 982 2,9 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ 3 ΚΑΣΙΜΑ 2,12 X 2-2 XX
20/6/2015 ΙΑΠ1 125 2,55 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ 3,15 ΚΑΣΙΜΑ 2,25 2 0-3 22
29/3/2014 ΙΑΠ1 137 2 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ 3,25 ΚΑΣΙΜΑ 2,9 2 1-3 12
30/6/2013 ΙΑΛΚ 133 1,95 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ 3,35 ΚΑΣΙΜΑ 2,95 1 3-1 11
16/5/2012 ΙΑΛΚ 110 2,1 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ 3,2 ΚΑΣΙΜΑ 2,75 1 3-2 11
20/7/2008 ΙΑΠ1 313 2,8 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ 3,4 ΚΑΣΙΜΑ 1,95 2 0-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 16,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΑΣΙΜΑ = 50,00 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.606-Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ vs ΝΑΓΚΟΓΙΑ
21/10/2017 ΙΑΠ2 606 2,8 Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ 3,2 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 2,08 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΑΓΚΟΓΙΑ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.607-ΓΕΝΙΣΕΪ ΚΡΑΣΝΟΓΙΑΡΣΚ vs ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ ΣΙΝΙΚ
21/10/2017 ΡΩΣ2 607 1,38 ΓΕΝΙΣΕΪ ΚΡΑΣΝΟΓΙΑΡΣΚ 3,6 ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ ΣΙΝΙΚ 6,5 - - -
22/10/2016 ΡΩΣ2 2565 2,15 ΓΕΝΙΣΕΪ ΚΡΑΣΝΟΓΙΑΡΣΚ 2,8 ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ ΣΙΝΙΚ 3,1 2 1-3 22
28/9/2015 ΡΩΣ2 1377 2,3 ΓΕΝΙΣΕΪ ΚΡΑΣΝΟΓΙΑΡΣΚ 2,9 ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ ΣΙΝΙΚ 2,7 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΕΝΙΣΕΪ ΚΡΑΣΝΟΓΙΑΡΣΚ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ ΣΙΝΙΚ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.608-ΠΕΝΑΦΙΕΛ vs ΣΠ. ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Β
21/10/2017 ΠΟΡ2 608 2 ΠΕΝΑΦΙΕΛ 3,05 ΣΠ. ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Β 3,1 - - -
19/4/2017 ΠΟΡ2 2151 2,12 ΠΕΝΑΦΙΕΛ 3,05 ΣΠ. ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Β 2,85 1 2-1 11
2/4/2016 ΠΟΡ2 824 1,91 ΠΕΝΑΦΙΕΛ 3 ΣΠ. ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Β 3,45 X 2-2 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΕΝΑΦΙΕΛ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΠ. ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Β = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.609-ΤΑΜΠΟΦ vs ΣΙΜΠΙΡ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ
21/10/2017 ΡΩΣ2 609 1,63 ΤΑΜΠΟΦ 3,1 ΣΙΜΠΙΡ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ 4,6 - - -
23/7/2016 ΡΩΣ2 710 2,2 ΤΑΜΠΟΦ 2,9 ΣΙΜΠΙΡ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ 2,85 1 3-2 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΑΜΠΟΦ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΙΜΠΙΡ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.612-ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ vs ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ
21/10/2017 ΓΕΡ2 612 1,6 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3,35 ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 4,75 - - -
16/12/2016 ΓΕΡ2 1329 1,55 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3,5 ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 4,8 X 1-1 XX
20/9/2015 ΓΕΡ2 592 2,65 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3,15 ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 2,3 2 1-2 12
31/10/2014 ΓΕΡ2 102 2,3 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3,3 ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 2,55 2 0-1 22
20/9/2013 ΓΕΡ2 103 2,25 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3,25 ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 2,5 2 2-4 12
23/7/2011 ΓΕΡ2 230 2,35 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3,1 ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 2,45 2 0-4 22
28/8/2010 ΓΕΡ2 133 2,15 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3,25 ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 2,65 2 1-2 X2
19/10/2009 ΓΕΡ2 366 2,05 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3,25 ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 2,8 2 1-2 22
24/8/2003 ΓΕΡ2 431 2,2 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 2,9 ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 2,6 1 3-0 11
27/9/2002 ΓΕΡ2 113 1,85 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 2,75 ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 3,75 X 2-2 XX
28/3/2002 ΓΕΡ2 513 1,95 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 2,75 ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 3,5 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ = 10,00 % Ποσοστο (X) Χι : 30,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ = 60,00 % σε 10 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.613-ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ vs ΜΠΟΧΟΥΜ
21/10/2017 ΓΕΡ2 613 2,25 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ 3,2 ΜΠΟΧΟΥΜ 2,65 - - -
23/4/2017 ΓΕΡ2 950 1,65 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ 3,35 ΜΠΟΧΟΥΜ 4,4 1 2-0 X1
27/11/2015 ΓΕΡ2 550 2,25 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ 3,1 ΜΠΟΧΟΥΜ 2,75 1 1-0 11
31/8/2014 ΓΕΡ2 330 1,95 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ 3,15 ΜΠΟΧΟΥΜ 3,3 2 1-2 X2
6/10/2012 ΓΕΡ2 149 1,55 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ 3,6 ΜΠΟΧΟΥΜ 4,35 1 3-0 11
27/11/2011 ΓΕΡ2 371 2,1 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ 3,25 ΜΠΟΧΟΥΜ 2,7 1 4-0 11
16/10/2005 ΓΕΡ2 452 2,45 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ 3,1 ΜΠΟΧΟΥΜ 2,35 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ = 66,67 % Ποσοστο (X) Χι : 16,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΟΧΟΥΜ = 16,67 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.614-ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ vs ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ
21/10/2017 ΓΕΡ2 614 1,6 ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ 3,5 ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 4,5 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.618-ΛΕΒΑΝΤΕ vs ΧΕΤΑΦΕ
21/10/2017 ΙΣΠ1 618 2,2 ΛΕΒΑΝΤΕ 2,95 ΧΕΤΑΦΕ 3,1 - - -
30/10/2016 ΙΣΠ2 900 1,7 ΛΕΒΑΝΤΕ 2,95 ΧΕΤΑΦΕ 4,4 X 1-1 XX
19/2/2016 ΙΣΠ1 2824 2 ΛΕΒΑΝΤΕ 3 ΧΕΤΑΦΕ 3,35 1 3-0 11
8/12/2014 ΙΣΠ1 353 2,3 ΛΕΒΑΝΤΕ 3 ΧΕΤΑΦΕ 2,75 X 1-1 XX
19/4/2014 ΙΣΠ1 274 2,3 ΛΕΒΑΝΤΕ 3,25 ΧΕΤΑΦΕ 2,55 X 0-0 XX
10/3/2013 ΙΣΠ1 332 2,05 ΛΕΒΑΝΤΕ 3,35 ΧΕΤΑΦΕ 2,8 X 0-0 XX
29/1/2012 ΙΣΠ1 368 2,25 ΛΕΒΑΝΤΕ 3,25 ΧΕΤΑΦΕ 2,5 2 1-2 22
29/1/2011 ΙΣΠ1 302 2,55 ΛΕΒΑΝΤΕ 3,25 ΧΕΤΑΦΕ 2,2 1 2-0 X1
20/4/2008 ΙΣΠ1 641 2,65 ΛΕΒΑΝΤΕ 3,3 ΧΕΤΑΦΕ 2,05 1 3-1 11
16/1/2008 ΙΣΠΚ 226 2,35 ΛΕΒΑΝΤΕ 3,2 ΧΕΤΑΦΕ 2,35 2 0-1 X2
22/4/2007 ΙΣΠ1 623 2,15 ΛΕΒΑΝΤΕ 3,2 ΧΕΤΑΦΕ 2,75 X 1-1 1X
5/12/2004 ΙΣΠ1 522 1,65 ΛΕΒΑΝΤΕ 3,1 ΧΕΤΑΦΕ 3,75 X 0-0 XX
11/4/2004 ΙΣΠ2 542 1,8 ΛΕΒΑΝΤΕ 2,65 ΧΕΤΑΦΕ 4 X 1-1 XX
9/2/2003 ΙΣΠ2 511 1,75 ΛΕΒΑΝΤΕ 2,7 ΧΕΤΑΦΕ 4,3 1 1-0 X1
29/4/2001 ΙΣΠ2 622 1,6 ΛΕΒΑΝΤΕ 3,1 ΧΕΤΑΦΕ 5 X 3-3 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΕΒΑΝΤΕ = 28,57 % Ποσοστο (X) Χι : 57,14 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΕΤΑΦΕ = 14,29 % σε 14 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.620-ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣΚ vs ΖΙΡΚΑ ΚΙΡΟΒΟΧΑΡΝΤ
21/10/2017 ΟΚΡΝ 620 1,72 ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 3,05 ΖΙΡΚΑ ΚΙΡΟΒΟΧΑΡΝΤ 4,1 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣΚ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΖΙΡΚΑ ΚΙΡΟΒΟΧΑΡΝΤ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.615-ΤΟΣΝΟ vs ΡΟΣΤΟΦ
21/10/2017 ΡΩΣ1 615 2,85 ΤΟΣΝΟ 2,65 ΡΟΣΤΟΦ 2,35 - - -
24/9/2015 ΡΩΣΚ 1543 3,5 ΤΟΣΝΟ 3,15 ΡΟΣΤΟΦ 1,82 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΟΣΝΟ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΟΣΤΟΦ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.616-ΓΚΑΖΟΒΙΚ ΟΡΕΝΜΠ. vs ΑΒΑΝΓΚΑΡΝΤ ΚΟΥΡΣΚ
21/10/2017 ΡΩΣ2 616 1,47 ΓΚΑΖΟΒΙΚ ΟΡΕΝΜΠ. 3,35 ΑΒΑΝΓΚΑΡΝΤ ΚΟΥΡΣΚ 5,9 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΚΑΖΟΒΙΚ ΟΡΕΝΜΠ. = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΒΑΝΓΚΑΡΝΤ ΚΟΥΡΣΚ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.617-ΡΟΤΟΡ ΦΟΛΓΚΟΓΚΡΑΝΤ vs ΤΟΜ ΤΟΣΚ
21/10/2017 ΡΩΣ2 617 1,75 ΡΟΤΟΡ ΦΟΛΓΚΟΓΚΡΑΝΤ 3,05 ΤΟΜ ΤΟΣΚ 3,95 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΟΤΟΡ ΦΟΛΓΚΟΓΚΡΑΝΤ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΟΜ ΤΟΣΚ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.619-ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ vs ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ
21/10/2017 ΤΟΥ1 619 1,6 ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ 3,65 ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ 4,3 - - -
4/12/2016 ΤΟΥ1 1705 1,57 ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ 3,5 ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ 4,75 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.621-ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ vs ΣΕΛΤΙΚ
21/10/2017 ΣΚΛΚ 621 7 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 4,5 ΣΕΛΤΙΚ 1,3 - - -
26/1/2014 ΣΚΩΠ 253 7 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 4,35 ΣΕΛΤΙΚ 1,28 2 0-4 22
19/10/2013 ΣΚΩΠ 152 6,75 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 4,25 ΣΕΛΤΙΚ 1,3 X 1-1 1X
26/5/2013 ΣΚΩΚ 177 6,15 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 4,35 ΣΕΛΤΙΚ 1,35 2 0-3 22
29/12/2012 ΣΚΩΠ 160 6,5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 4,35 ΣΕΛΤΙΚ 1,3 1 1-0 11
19/2/2012 ΣΚΩΠ 384 8,5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 4,25 ΣΕΛΤΙΚ 1,25 2 0-5 22
26/10/2011 ΣΚΛΚ 180 5,75 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,75 ΣΕΛΤΙΚ 1,4 2 1-4 12
24/7/2011 ΣΚΩΠ 273 7 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 4,2 ΣΕΛΤΙΚ 1,3 2 0-2 22
15/1/2011 ΣΚΩΠ 113 6 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,7 ΣΕΛΤΙΚ 1,4 2 0-3 22
30/8/2009 ΣΚΩΠ 274 4,6 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,4 ΣΕΛΤΙΚ 1,55 2 0-1 22
17/5/2009 ΣΚΩΠ 337 5,5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,5 ΣΕΛΤΙΚ 1,45 X 0-0 XX
7/12/2008 ΣΚΩΠ 288 5,25 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,65 ΣΕΛΤΙΚ 1,45 1 2-0 X1
1/3/2008 ΣΚΩΠ 146 4 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,4 ΣΕΛΤΙΚ 1,6 2 0-2 X2
23/9/2007 ΣΚΩΠ 564 3,85 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,4 ΣΕΛΤΙΚ 1,65 1 3-2 11
20/5/2007 ΣΚΩΠ 434 2,9 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,3 ΣΕΛΤΙΚ 1,95 1 2-1 X1
26/11/2006 ΣΚΩΠ 612 5,5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,5 ΣΕΛΤΙΚ 1,45 X 2-2 1X
12/3/2006 ΣΚΩΠ 556 5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,5 ΣΕΛΤΙΚ 1,5 2 1-2 X2
18/9/2005 ΣΚΩΠ 441 5,5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,6 ΣΕΛΤΙΚ 1,45 2 0-1 22
6/3/2005 ΣΚΩΠ 536 5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,5 ΣΕΛΤΙΚ 1,4 2 1-3 22
19/9/2004 ΣΚΩΠ 446 8 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 4,3 ΣΕΛΤΙΚ 1,2 X 2-2 XX
21/3/2004 ΣΚΩΠ 444 8,5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 4,3 ΣΕΛΤΙΚ 1,25 2 0-4 22
18/12/2003 ΣΚΛΚ 344 8 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 4,5 ΣΕΛΤΙΚ 1,2 1 2-1 X1
27/9/2003 ΣΚΩΠ 113 10 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 5 ΣΕΛΤΙΚ 1,15 2 1-2 X2
4/12/2002 ΣΚΩΠ 313 8,5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 5 ΣΕΛΤΙΚ 1,2 2 0-1 X2
2/2/2002 ΣΚΩΠ 322 8 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 4,5 ΣΕΛΤΙΚ 1,25 X 1-1 1X
25/8/2001 ΣΚΩΠ 254 4,25 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,5 ΣΕΛΤΙΚ 1,6 2 1-4 22
6/5/2001 ΣΚΩΠ 446 3,75 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,4 ΣΕΛΤΙΚ 1,7 2 2-5 22
29/11/2000 ΣΚΩΠ 656 3,4 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,3 ΣΕΛΤΙΚ 1,8 X 0-0 XX
5/3/2000 ΣΚΩΠ 435 5,75 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,5 ΣΕΛΤΙΚ 1,45 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ = 21,43 % Ποσοστο (X) Χι : 21,43 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΕΛΤΙΚ = 57,14 % σε 28 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2232-ΜΑΛΙ U17 vs ΓΚΑΝΑ U17
21/10/2017 U17Π 2232 2,85 ΜΑΛΙ U17 3,05 ΓΚΑΝΑ U17 2,12 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΑΛΙ U17 = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΑΝΑ U17 = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.622-ΤΣΕΛΣΙ vs ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ
21/10/2017 ΑΓΓΠ 622 1,22 ΤΣΕΛΣΙ 5,25 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 9,5 - - -
15/5/2017 ΑΓΓΠ 1239 1,17 ΤΣΕΛΣΙ 5,5 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 10,5 1 4-3 11
26/12/2015 ΑΓΓΠ 2131 1,4 ΤΣΕΛΣΙ 3,95 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 6 X 2-2 XX
4/1/2015 ΑΓΓΚ 241 1,1 ΤΣΕΛΣΙ 6,75 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 10,25 1 3-0 X1
3/1/2010 ΑΓΓΚ 190 1,1 ΤΣΕΛΣΙ 5,75 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 14 1 5-0 11
11/11/2006 ΑΓΓΠ 233 1,1 ΤΣΕΛΣΙ 5,5 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 15 1 4-0 11
14/1/2004 ΑΓΓΚ 555 1,1 ΤΣΕΛΣΙ 5 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 15 1 4-0 11
26/2/2000 ΑΓΓΠ 216 1,2 ΤΣΕΛΣΙ 4,6 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 10 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΣΕΛΣΙ = 85,71 % Ποσοστο (X) Χι : 14,29 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ = 0,00 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.625-ΤΙΑΝΖΙΝ ΚΟΥΑΝΓΙΑΝΓΚ vs ΧΕΜΠΕΪ ΖΧΟΝΓΚΖΙ
21/10/2017 ΚΙΝ1 625 2,12 ΤΙΑΝΖΙΝ ΚΟΥΑΝΓΙΑΝΓΚ 3,25 ΧΕΜΠΕΪ ΖΧΟΝΓΚΖΙ 2,7 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΙΑΝΖΙΝ ΚΟΥΑΝΓΙΑΝΓΚ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΕΜΠΕΪ ΖΧΟΝΓΚΖΙ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.626-ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ vs ΟΥΝΤΕΡΧΑΚΙΝΓΚ
21/10/2017 ΓΕΡ3 626 1,6 ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,4 ΟΥΝΤΕΡΧΑΚΙΝΓΚ 4,2 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΥΝΤΕΡΧΑΚΙΝΓΚ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.627-ΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ. vs ΒΕΧΕΝ
21/10/2017 ΓΕΡ3 627 2,35 ΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ. 2,85 ΒΕΧΕΝ 2,7 - - -
15/7/2016 ΔΦ 1424 1,98 ΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ. 3,25 ΒΕΧΕΝ 2,95 1 2-0 X1
12/12/2015 ΓΕΡ3 596 1,72 ΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ. 3,05 ΒΕΧΕΝ 4,15 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ. = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΕΧΕΝ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.628-ΕΡΦΟΥΡΤ vs ΧΑΛΕΣΚΕΡ
21/10/2017 ΓΕΡ3 628 2,45 ΕΡΦΟΥΡΤ 2,9 ΧΑΛΕΣΚΕΡ 2,5 - - -
30/7/2016 ΓΕΡ3 1910 2,12 ΕΡΦΟΥΡΤ 2,95 ΧΑΛΕΣΚΕΡ 2,95 2 0-3 22
5/3/2016 ΓΕΡ3 1202 2,45 ΕΡΦΟΥΡΤ 2,95 ΧΑΛΕΣΚΕΡ 2,5 X 1-1 XX
11/4/2015 ΓΕΡ3 250 2,35 ΕΡΦΟΥΡΤ 3,15 ΧΑΛΕΣΚΕΡ 2,45 2 1-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΡΦΟΥΡΤ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΛΕΣΚΕΡ = 66,67 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.629-ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ vs ΑΑΛΕΝ
21/10/2017 ΓΕΡ3 629 1,57 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 3,4 ΑΑΛΕΝ 4,7 - - -
5/11/2016 ΓΕΡ3 2575 2,08 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 3 ΑΑΛΕΝ 3 X 0-0 XX
11/5/2014 ΓΕΡ2 233 1,2 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 5,5 ΑΑΛΕΝ 7,25 1 2-1 11
28/4/2013 ΓΕΡ2 282 1,95 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 3,25 ΑΑΛΕΝ 3 X 2-2 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 66,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΑΛΕΝ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.630-ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ vs ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ
21/10/2017 ΓΕΡ3 630 2,15 ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ 2,95 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 2,9 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.631-ΜΕΠΠΕΝ vs ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ
21/10/2017 ΓΕΡ3 631 2,25 ΜΕΠΠΕΝ 3,15 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 2,55 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΕΠΠΕΝ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.632-ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ ΙΙ vs ΣΠΟΡΤΦΡΟΥΝΤΕ ΛΟΤΤΕ
21/10/2017 ΓΕΡ3 632 2,25 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ ΙΙ 2,95 ΣΠΟΡΤΦΡΟΥΝΤΕ ΛΟΤΤΕ 2,7 - - -
31/7/2016 ΓΕΡ3 2226 2,95 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ ΙΙ 3 ΣΠΟΡΤΦΡΟΥΝΤΕ ΛΟΤΤΕ 2,1 2 0-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ ΙΙ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΠΟΡΤΦΡΟΥΝΤΕ ΛΟΤΤΕ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.635-ΓΚΑΪΣ vs ΝΟΡΜΠΙ
21/10/2017 ΣΟΥ2 635 1,9 ΓΚΑΪΣ 3,4 ΝΟΡΜΠΙ 3,05 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΚΑΪΣ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΟΡΜΠΙ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.636-ΓΚΕΦΛΕ vs ΦΡΕΪ
21/10/2017 ΣΟΥ2 636 1,7 ΓΚΕΦΛΕ 3,4 ΦΡΕΪ 3,65 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΚΕΦΛΕ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΡΕΪ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.638-ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ vs ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ
21/10/2017 ΒΟΥ1 638 2,7 ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 3,3 ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ 2,1 - - -
4/3/2017 ΒΟΥ1 2416 3,15 ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 2,7 ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ 2,15 1 2-1 21
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.640-ΛΑΝΣ vs ΡΕΜΣ
21/10/2017 ΓΑΛ2 640 2,4 ΛΑΝΣ 3 ΡΕΜΣ 2,5 - - -
22/10/2016 ΓΑΛ2 1406 2,3 ΛΑΝΣ 2,7 ΡΕΜΣ 2,9 X 1-1 XX
30/8/2014 ΓΑΛ1 279 1,95 ΛΑΝΣ 3,15 ΡΕΜΣ 3,15 1 4-2 X1
30/7/2011 ΓΑΛ2 232 1,7 ΛΑΝΣ 3,1 ΡΕΜΣ 4,1 2 0-2 22
11/5/2009 ΓΑΛ2 395 1,5 ΛΑΝΣ 3,35 ΡΕΜΣ 5,25 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΑΝΣ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΕΜΣ = 25,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.641-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
21/10/2017 ΕΛΛ1 641 2,4 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2,85 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2,75 - - -
26/2/2017 ΕΛΛ1 2036 2,45 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2,95 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2,6 1 2-1 X1
3/4/2016 ΕΛΛ1 1267 2,75 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2,3 X 1-1 XX
7/2/2015 ΕΛΛ1 143 1,55 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3,25 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 5,5 2 1-2 22
22/9/2013 ΕΛΛ1 362 2,4 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2,95 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2,65 1 1-0 11
4/2/2013 ΕΛΛ1 313 1,95 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2,95 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3,45 X 1-1 XX
14/3/2012 ΕΛΛ1 131 1,55 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3,25 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 4,9 X 1-1 1X
11/12/2010 ΕΛΛ2 217 2,05 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2,85 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2,9 1 1-0 X1
28/2/2010 ΕΛΛ1 383 2,05 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3 1 4-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 37,50 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ = 12,50 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.642-ΤΣΕΖΕΝΑ vs ΦΟΤΖΙΑ
21/10/2017 ΙΤΑ2 642 2,2 ΤΣΕΖΕΝΑ 3,1 ΦΟΤΖΙΑ 2,65 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΣΕΖΕΝΑ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΟΤΖΙΑ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.643-ΠΑΛΕΡΜΟ vs ΝΟΒΑΡΑ
21/10/2017 ΙΤΑ2 643 1,6 ΠΑΛΕΡΜΟ 3,15 ΝΟΒΑΡΑ 4,75 - - -
30/11/2013 ΙΤΑ2 149 1,5 ΠΑΛΕΡΜΟ 3,5 ΝΟΒΑΡΑ 5 1 2-1 11
29/1/2012 ΙΤΑ1 361 1,4 ΠΑΛΕΡΜΟ 3,75 ΝΟΒΑΡΑ 5,75 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΑΛΕΡΜΟ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΟΒΑΡΑ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.644-ΠΑΡΜΑ vs ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ
21/10/2017 ΙΤΑ2 644 1,55 ΠΑΡΜΑ 3,2 ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ 5,1 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΑΡΜΑ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.645-ΠΕΣΚΑΡΑ vs ΑΒΕΛΙΝΟ
21/10/2017 ΙΤΑ2 645 1,65 ΠΕΣΚΑΡΑ 3,5 ΑΒΕΛΙΝΟ 3,8 - - -
20/11/2015 ΙΤΑ2 1756 1,91 ΠΕΣΚΑΡΑ 2,95 ΑΒΕΛΙΝΟ 3,5 1 3-2 11
13/12/2014 ΙΤΑ2 144 2,1 ΠΕΣΚΑΡΑ 3 ΑΒΕΛΙΝΟ 2,9 X 0-0 XX
24/9/2013 ΙΤΑ2 122 1,65 ΠΕΣΚΑΡΑ 3,3 ΑΒΕΛΙΝΟ 4,15 X 1-1 1X
8/4/2006 ΙΤΑ2 333 1,85 ΠΕΣΚΑΡΑ 2,6 ΑΒΕΛΙΝΟ 4,25 2 0-2 22
21/12/2003 ΙΤΑ2 456 1,6 ΠΕΣΚΑΡΑ 2,6 ΑΒΕΛΙΝΟ 5 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΕΣΚΑΡΑ = 40,00 % Ποσοστο (X) Χι : 40,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΒΕΛΙΝΟ = 20,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.646-ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ vs ΚΑΡΠΙ
21/10/2017 ΙΤΑ2 646 2,3 ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ 2,75 ΚΑΡΠΙ 2,85 - - -
5/11/2016 ΙΤΑ2 1590 2,95 ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ 2,7 ΚΑΡΠΙ 2,25 X 0-0 XX
28/2/2015 ΙΤΑ2 174 2,7 ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ 2,9 ΚΑΡΠΙ 2,3 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΑΡΠΙ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.647-ΣΠΕΤΣΙΑ vs ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ
21/10/2017 ΙΤΑ2 647 2,1 ΣΠΕΤΣΙΑ 2,85 ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 3,1 - - -
17/12/2016 ΙΤΑ2 1415 2,25 ΣΠΕΤΣΙΑ 2,65 ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 3,05 1 2-1 21
22/9/2015 ΙΤΑ2 634 1,78 ΣΠΕΤΣΙΑ 2,96 ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 4,02 1 1-0 11
4/10/2014 ΙΤΑ2 156 2,35 ΣΠΕΤΣΙΑ 2,9 ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 2,6 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΠΕΤΣΙΑ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.648-ΒΕΝΕΤΣΙΑ vs ΕΜΠΟΛΙ
21/10/2017 ΙΤΑ2 648 2,7 ΒΕΝΕΤΣΙΑ 2,8 ΕΜΠΟΛΙ 2,35 - - -
16/10/2004 ΙΤΑ2 356 3,2 ΒΕΝΕΤΣΙΑ 2,4 ΕΜΠΟΛΙ 2,1 1 1-0 X1
1/10/2003 ΙΤΑΚ 315 2,35 ΒΕΝΕΤΣΙΑ 2,7 ΕΜΠΟΛΙ 2,5 1 2-0 X1
10/6/2001 ΙΤΑ2 235 1,9 ΒΕΝΕΤΣΙΑ 2,8 ΕΜΠΟΛΙ 3,75 X 2-2 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΕΝΕΤΣΙΑ = 66,67 % Ποσοστο (X) Χι : 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΜΠΟΛΙ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.649-ΤΕΡΝΑΝΑ vs ΑΣΚΟΛΙ
21/10/2017 ΙΤΑ2 649 1,9 ΤΕΡΝΑΝΑ 3,1 ΑΣΚΟΛΙ 3,3 - - -
30/12/2016 ΙΤΑ2 691 2,1 ΤΕΡΝΑΝΑ 2,85 ΑΣΚΟΛΙ 3,05 2 0-1 X2
23/4/2016 ΙΤΑ2 2181 2 ΤΕΡΝΑΝΑ 2,95 ΑΣΚΟΛΙ 3,2 2 1-3 22
23/12/2012 ΙΤΑ2 255 2 ΤΕΡΝΑΝΑ 3 ΑΣΚΟΛΙ 3,15 2 1-2 12
7/5/2005 ΙΤΑ2 342 2,1 ΤΕΡΝΑΝΑ 2,4 ΑΣΚΟΛΙ 3,2 1 2-0 11
16/11/2003 ΙΤΑ2 333 1,45 ΤΕΡΝΑΝΑ 2,85 ΑΣΚΟΛΙ 6 X 1-1 XX
30/3/2003 ΙΤΑ2 442 1,7 ΤΕΡΝΑΝΑ 2,7 ΑΣΚΟΛΙ 4,5 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΕΡΝΑΝΑ = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 16,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΣΚΟΛΙ = 50,00 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.650-ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919 vs ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ
21/10/2017 ΙΤΑ2 650 2,6 ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919 2,9 ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ 2,35 - - -
1/5/2017 ΙΤΑ2 1849 2,3 ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919 2,95 ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ 2,65 2 1-3 22
21/8/2009 ΙΤΑ2 327 2 ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919 2,9 ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ 3,25 2 1-2 22
15/9/2008 ΙΤΑ2 476 2 ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919 2,75 ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ 3,3 1 3-2 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919 = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ = 66,67 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.639-ΤΣΙΜΠΑΛΙΑ vs ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ
21/10/2017 ΚΡΟ1 639 2,65 ΤΣΙΜΠΑΛΙΑ 2,85 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 2,35 - - -
21/4/2017 ΚΡΟ1 703 4,1 ΤΣΙΜΠΑΛΙΑ 3,05 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 1,72 1 3-1 11
2/10/2016 ΚΡΟ1 2549 2,95 ΤΣΙΜΠΑΛΙΑ 2,95 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 2,12 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΣΙΜΠΑΛΙΑ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.651-ΑΡΕΝΤΑΛ vs ΣΤΑΡΤ
21/10/2017 ΝΟΡ2 651 3,9 ΑΡΕΝΤΑΛ 3,4 ΣΤΑΡΤ 1,67 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΡΕΝΤΑΛ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΤΑΡΤ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.633-ΒΑΛΤΙΚΑ ΚΑΛΙΝΙΓΚΡΑΝΤ vs ΝΤΙΝΑΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
21/10/2017 ΡΩΣ2 633 1,91 ΒΑΛΤΙΚΑ ΚΑΛΙΝΙΓΚΡΑΝΤ 2,8 ΝΤΙΝΑΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 3,7 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΑΛΤΙΚΑ ΚΑΛΙΝΙΓΚΡΑΝΤ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΙΝΑΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.652-ΝΤΟΥΝΑΪΣΚΑ ΣΤΡΕΝΤΑ vs ΤΡΕΝΤΣΙΝ
21/10/2017 ΣΛΟ1 652 1,91 ΝΤΟΥΝΑΪΣΚΑ ΣΤΡΕΝΤΑ 3,15 ΤΡΕΝΤΣΙΝ 3,25 - - -
13/8/2016 ΣΛΟ1 2465 2,75 ΝΤΟΥΝΑΪΣΚΑ ΣΤΡΕΝΤΑ 3,05 ΤΡΕΝΤΣΙΝ 2,2 2 2-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΟΥΝΑΪΣΚΑ ΣΤΡΕΝΤΑ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΡΕΝΤΣΙΝ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.657-ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ vs ΑΝΝΟΒΕΡΟ
21/10/2017 ΓΕΡ1 657 1,9 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,3 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3,45 - - -
20/9/2015 ΓΕΡ1 627 1,8 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,35 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3,6 1 2-0 11
16/5/2015 ΓΕΡ1 201 1,95 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,35 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3,1 2 1-2 X2
1/3/2014 ΓΕΡ1 156 1,7 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,5 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3,85 X 1-1 2X
30/3/2013 ΓΕΡ1 176 1,95 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,25 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3 2 0-2 X2
24/9/2011 ΓΕΡ1 293 2,6 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,2 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 2,2 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ = 20,00 % Ποσοστο (X) Χι : 40,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΝΝΟΒΕΡΟ = 40,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.658-ΛΕΙΨΙΑ vs ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ
21/10/2017 ΓΕΡ1 658 1,45 ΛΕΙΨΙΑ 3,95 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 5,75 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΕΙΨΙΑ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1036-ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ vs ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ
21/10/2017 ΓΕΡ1 1036 2,3 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3,3 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 2,65 - - -
27/8/2016 ΓΕΡ1 1202 2,25 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3,2 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 2,65 1 2-1 11
7/5/2016 ΓΕΡ1 714 1,67 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3,7 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 3,8 1 2-1 X1
9/5/2015 ΓΕΡ1 205 2,4 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3,15 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 2,65 1 3-0 X1
7/2/2014 ΓΕΡ1 119 2,45 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3,2 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 2,45 2 0-1 X2
9/2/2013 ΓΕΡ1 145 2,95 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3,25 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 2,05 X 3-3 1X
15/10/2011 ΓΕΡ1 251 2,4 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3,15 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 2,4 X 2-2 2X
23/1/2011 ΓΕΡ1 277 3,35 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3,35 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 1,8 2 1-3 22
27/10/2010 ΓΕΡΚ 159 3,25 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3,25 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 1,85 X 0-0 XX
8/5/2010 ΓΕΡ1 127 4 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3,6 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 1,6 X 1-1 2X
6/12/2008 ΓΕΡ1 128 4 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3,4 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 1,65 2 1-3 22
28/10/2006 ΓΕΡ1 216 2 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 2,9 2 0-2 22
19/11/2005 ΓΕΡ1 156 2,1 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3,1 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 2,8 X 1-1 XX
12/12/2004 ΓΕΡ1 546 2,3 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 2,9 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 2,4 X 1-1 XX
3/4/2004 ΓΕΡ1 133 2,4 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 2,8 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 2,5 X 0-0 XX
26/4/2003 ΓΕΡ1 143 2,2 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 2,85 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 2,7 X 2-2 XX
8/9/2001 ΓΕΡ1 133 2,45 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 2,9 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 2,5 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ = 18,75 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ = 31,25 % σε 16 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1037-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ vs ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ
21/10/2017 ΓΕΡ1 1037 4,3 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3,85 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1,6 - - -
27/5/2017 ΓΕΡΚ 770 7,75 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 4,75 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1,4 2 1-2 X2
26/11/2016 ΓΕΡ1 761 4,6 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3,8 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1,53 1 2-1 X1
7/5/2016 ΓΕΡ1 713 5,5 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 4,5 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1,37 1 1-0 11
30/11/2014 ΓΕΡ1 335 4,3 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 4,3 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1,5 1 2-0 11
11/2/2014 ΓΕΡΚ 127 5 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3,85 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1,45 2 0-1 X2
1/9/2013 ΓΕΡ1 342 6 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 4 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1,4 2 1-2 X2
25/9/2012 ΓΕΡ1 108 3,35 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3,35 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1,8 X 3-3 2X
18/12/2010 ΓΕΡ1 136 4 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3,35 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1,65 1 1-0 X1
29/8/2009 ΓΕΡ1 126 2,65 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3,25 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2,15 X 1-1 XX
2/5/2009 ΓΕΡ1 136 2,8 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3,15 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2,1 2 0-2 X2
25/4/2008 ΓΕΡ1 263 2,05 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3,1 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2,8 X 1-1 XX
25/11/2006 ΓΕΡ1 225 2,3 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2,4 X 1-1 1X
10/12/2005 ΓΕΡ1 143 2,35 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3,1 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2,45 1 2-0 11
4/10/2003 ΓΕΡ1 134 3,1 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 2,9 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1,9 2 0-1 22
29/9/2000 ΓΕΡ1 113 2,3 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2,6 X 1-1 1X
5/3/2000 ΓΕΡ1 341 2,4 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3,15 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2,4 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ = 31,25 % Ποσοστο (X) Χι : 37,50 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ = 31,25 % σε 16 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.654-ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ vs ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ
21/10/2017 ΔΑΝ1 654 2,3 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,15 ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 2,5 - - -
5/12/2016 ΔΑΝ1 1816 2,45 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3 ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 2,45 X 1-1 XX
2/5/2015 ΔΑΝ1 172 3,05 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,2 ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 1,95 X 2-2 XX
1/8/2014 ΔΑΝ1 101 2,15 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,2 ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 2,65 2 0-2 X2
28/3/2013 ΔΑΝ1 152 2,1 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,2 ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 2,75 2 0-5 22
20/5/2012 ΔΑΝ1 277 1,9 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,2 ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 3,2 X 1-1 1X
31/7/2011 ΔΑΝ1 310 1,85 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,1 ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 3,4 X 1-1 1X
20/4/2011 ΔΑΝ1 124 1,95 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,25 ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 3 1 1-0 X1
3/10/2010 ΔΑΝ1 325 1,9 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,1 ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 3,3 1 3-1 X1
22/11/2009 ΔΑΝ1 358 1,5 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,5 ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 5 2 1-2 12
13/9/2009 ΔΑΝ1 285 1,7 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,5 ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 3,5 X 1-1 XX
30/10/2005 ΔΑΝ1 521 1,7 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,3 ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 3,75 2 0-1 X2
31/7/2005 ΔΑΝ1 325 1,7 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,3 ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 3,75 1 3-2 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ = 25,00 % Ποσοστο (X) Χι : 41,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ = 33,33 % σε 12 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.659-ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ vs ΧΑΛΑΝΤΑΣ
21/10/2017 ΟΥΓ1 659 1,62 ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ 3,5 ΧΑΛΑΝΤΑΣ 4 - - -
22/4/2017 ΟΥΓ1 2687 1,81 ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ 3,05 ΧΑΛΑΝΤΑΣ 3,7 1 4-2 11
17/8/2016 ΟΥΓ1 831 1,72 ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ 3,15 ΧΑΛΑΝΤΑΣ 3,95 2 0-1 X2
9/8/2015 ΟΥΓ1 452 1,35 ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ 4 ΧΑΛΑΝΤΑΣ 6,25 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΛΑΝΤΑΣ = 66,67 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.660-ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ vs ΟΥΙΠΕΣΤ
21/10/2017 ΟΥΓ1 660 1,63 ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ 3,5 ΟΥΙΠΕΣΤ 3,95 - - -
27/5/2017 ΟΥΓ1 2506 1,52 ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ 3,7 ΟΥΙΠΕΣΤ 4,5 1 2-0 11
24/9/2016 ΟΥΓ1 2636 1,48 ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ 3,65 ΟΥΙΠΕΣΤ 4,9 X 3-3 2X
12/12/2015 ΟΥΓ1 816 1,5 ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ 3,6 ΟΥΙΠΕΣΤ 4,8 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΥΙΠΕΣΤ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.661-ΠΑΞΙ vs ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ ΖΟΡΙ
21/10/2017 ΟΥΓ1 661 1,68 ΠΑΞΙ 3,45 ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ ΖΟΡΙ 3,75 - - -
25/2/2017 ΟΥΓ1 897 2 ΠΑΞΙ 2,85 ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ ΖΟΡΙ 3,35 1 5-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΑΞΙ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ ΖΟΡΙ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.662-ΒΑΑΣΑΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ vs ΜΠΑΛΑΜΖΟΥΒΑΡΟΣ
21/10/2017 ΟΥΓ1 662 1,37 ΒΑΑΣΑΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 3,85 ΜΠΑΛΑΜΖΟΥΒΑΡΟΣ 6,25 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΑΑΣΑΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΑΛΑΜΖΟΥΒΑΡΟΣ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.663-ΒΙΝΤΕΟΤΟΝ vs ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ
21/10/2017 ΟΥΓ1 663 1,58 ΒΙΝΤΕΟΤΟΝ 3,5 ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ 4,25 - - -
3/10/2015 ΟΥΓ1 1154 1,3 ΒΙΝΤΕΟΤΟΝ 3,95 ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ 7,5 1 3-2 21
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΙΝΤΕΟΤΟΝ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.667-ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ vs ΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ
21/10/2017 ΟΥΛΠ 667 1,57 ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ 3,6 ΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ 4,3 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.668-ΣΕΦΝ ΝΤΡΟΥΙΝΤΣ vs ΚΑΡΜΑΡΘΕΝ ΤΑΟΥΝ
21/10/2017 ΟΥΛΠ 668 1,95 ΣΕΦΝ ΝΤΡΟΥΙΝΤΣ 3,45 ΚΑΡΜΑΡΘΕΝ ΤΑΟΥΝ 2,85 - - -
14/1/2017 ΟΥΛΠ 1845 2,55 ΣΕΦΝ ΝΤΡΟΥΙΝΤΣ 3,2 ΚΑΡΜΑΡΘΕΝ ΤΑΟΥΝ 2,25 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΕΦΝ ΝΤΡΟΥΙΝΤΣ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΑΡΜΑΡΘΕΝ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.905-ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ vs ΝΙΟΥΤΑΟΥΝ
21/10/2017 ΟΥΛΠ 905 1,72 ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 3,45 ΝΙΟΥΤΑΟΥΝ 3,5 - - -
20/9/2016 ΟΥΛΠ 1106 2,65 ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 3,25 ΝΙΟΥΤΑΟΥΝ 2,15 1 2-1 21
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΙΟΥΤΑΟΥΝ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.664-ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ vs ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ
21/10/2017 ΠΟΛ1 664 2,18 ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ 2,95 ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 2,8 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.665-ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ vs ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ
21/10/2017 ΡΩΣ1 665 1,75 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 2,9 ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ 4,2 - - -
9/4/2016 ΡΩΣ1 2334 1,93 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 2,95 ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ 3,4 1 4-1 11
30/11/2014 ΡΩΣ1 309 2,35 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 3,15 ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ 2,45 X 1-1 1X
5/11/2006 ΡΩΣ1 545 1,7 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 2,9 ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ 4,25 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.666-ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ vs ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ
21/10/2017 ΤΟΥ1 666 1,6 ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ 3,5 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 4,5 - - -
30/9/2016 ΤΟΥ1 515 2,4 ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ 2,85 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 2,75 X 0-0 XX
26/9/2015 ΤΟΥ1 1061 2,35 ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ 2,9 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 2,8 1 1-0 X1
13/12/2014 ΤΟΥ1 147 1,75 ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ 3,25 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 3,65 X 1-1 XX
2/2/2014 ΤΟΥ1 282 2,05 ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ 3,2 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 2,85 1 3-1 11
25/8/2012 ΤΟΥ1 274 2,45 ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ 3 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 2,45 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ = 40,00 % Ποσοστο (X) Χι : 60,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ = 0,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.684-ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ vs ΠΛΙΜΟΥΘ
21/10/2017 ΑΓΓ1 684 1,62 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,3 ΠΛΙΜΟΥΘ 4,3 - - -
4/10/2016 ΑΛΤ 1028 1,95 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,1 ΠΛΙΜΟΥΘ 3,2 1 2-1 21
30/5/2016 ΑΓΔ 2392 2,7 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 2,95 ΠΛΙΜΟΥΘ 2,35 1 2-0 X1
1/9/2015 ΑΛΤ 691 2,5 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3 ΠΛΙΜΟΥΘ 2,39 2 2-3 12
8/8/2015 ΑΓΓ2 252 2,35 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,1 ΠΛΙΜΟΥΘ 2,5 2 0-2 22
21/10/2014 ΑΓΓ2 135 2,15 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,25 ΠΛΙΜΟΥΘ 2,65 X 0-0 XX
29/12/2013 ΑΓΓ2 267 2,2 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,2 ΠΛΙΜΟΥΘ 2,6 X 1-1 XX
26/2/2013 ΑΓΓ2 123 2 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,25 ΠΛΙΜΟΥΘ 2,9 X 1-1 XX
6/3/2012 ΑΓΓ2 132 2 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,25 ΠΛΙΜΟΥΘ 2,9 2 1-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ = 25,00 % Ποσοστο (X) Χι : 37,50 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΛΙΜΟΥΘ = 37,50 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.685-ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ vs ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ
21/10/2017 ΑΓΓ1 685 1,82 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3,15 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,5 - - -
7/11/2009 ΑΓΓΠ 252 2 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3,25 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 2,9 1 3-1 21
9/5/2009 ΑΓΓΠ 238 1,85 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 2,8 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,85 1 2-0 11
23/9/2007 ΑΓΓΠ 616 1,7 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3,2 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,85 2 0-1 22
25/2/2007 ΑΓΓΠ 556 2,05 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3,1 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3 1 3-0 11
2/1/2006 ΑΓΓΠ 426 1,55 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3,3 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 5 1 2-1 11
18/9/2004 ΑΓΓΠ 132 1,9 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 2,9 1 1-0 X1
27/3/2004 ΑΓΓΠ 145 1,7 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3,3 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,75 2 1-2 X2
29/4/2001 ΑΓΓΤ 543 1,3 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 4,25 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 7 1 3-1 21
19/9/2000 ΑΓΛΚ 134 1,4 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3,6 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 6,25 1 4-0 11
15/4/2000 ΑΓΓΤ 225 1,45 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3,6 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 5,5 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ = 70,00 % Ποσοστο (X) Χι : 10,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ = 20,00 % σε 10 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.686-ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ vs ΓΟΥΙΓΚΑΝ
21/10/2017 ΑΓΓ1 686 3,6 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,2 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 1,78 - - -
29/8/2017 ΑΛΤ 1320 3 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,25 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 1,95 X 1-1 XX
30/4/2016 ΑΓΓ1 954 4,6 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,4 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 1,55 2 0-4 X2
28/2/2015 ΑΓΓΤ 193 3,15 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,2 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 2 2 1-3 22
19/10/2013 ΑΓΓΤ 151 2,4 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,2 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 2,35 1 1-0 11
16/4/2011 ΑΓΓΠ 262 2,1 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,15 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 2,8 2 1-3 22
26/8/2009 ΑΓΛΚ 147 3 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,35 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 1,9 1 4-1 11
9/11/2002 ΑΓΓ1 364 2,5 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 2,3 2 0-2 22
29/9/2001 ΑΓΓ1 125 2,35 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,1 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 2,5 1 3-1 11
21/8/2001 ΑΓΛΚ 153 2,4 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,2 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 2,4 1 3-2 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ = 44,44 % Ποσοστο (X) Χι : 11,11 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΟΥΙΓΚΑΝ = 44,44 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.687-ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ vs ΤΣΑΡΛΤΟΝ
21/10/2017 ΑΓΓ1 687 2,08 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,05 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 2,95 - - -
10/12/2016 ΑΓΓ1 775 1,72 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,2 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3,85 X 0-0 XX
13/4/2001 ΑΓΓΠ 241 2,5 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,1 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 2,35 1 2-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΣΑΡΛΤΟΝ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.688-ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ vs ΓΟΥΟΛΣΟΛ
21/10/2017 ΑΓΓ1 688 1,7 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3,3 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,8 - - -
2/2/2016 ΑΓΓ1 1322 2,55 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 2,95 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 2,35 2 1-2 X2
7/2/2015 ΑΓΓ1 183 2,1 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3,2 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 2,75 2 0-2 22
9/2/2013 ΑΓΓ1 171 1,85 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3,25 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,25 2 1-2 X2
2/10/2007 ΑΓΓ1 165 1,6 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3,4 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 4 2 2-3 12
17/4/2006 ΑΓΓ1 715 1,7 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3,1 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 4 1 1-0 11
4/9/2004 ΑΓΓ1 216 2,1 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 2,9 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 2,6 1 3-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΟΥΟΛΣΟΛ = 66,67 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.689-ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ vs ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ
21/10/2017 ΑΓΓ1 689 2,1 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,15 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 2,8 - - -
12/11/2016 ΑΓΓ1 804 2,7 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,05 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 2,2 1 2-1 21
29/1/2013 ΑΓΓ2 115 1,75 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,3 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 3,6 1 2-0 11
5/11/2011 ΑΓΓ2 280 1,65 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,35 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 4 1 4-3 11
15/1/2011 ΑΓΓ2 173 1,9 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,2 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 3,2 1 1-0 11
19/1/2008 ΑΓΓ1 222 1,8 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,25 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 3,35 2 0-1 22
19/8/2006 ΑΓΓ1 313 1,75 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,2 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 3,6 2 0-1 22
24/8/2004 ΑΓΛΚ 155 1,45 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,4 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 4,6 2 1-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ = 57,14 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ = 42,86 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.691-ΟΞΦΟΡΝΤ vs ΡΟΔΕΡΑΜ
21/10/2017 ΑΓΓ1 691 2,4 ΟΞΦΟΡΝΤ 3,2 ΡΟΔΕΡΑΜ 2,35 - - -
5/3/2013 ΑΓΓ2 116 2,3 ΟΞΦΟΡΝΤ 3,25 ΡΟΔΕΡΑΜ 2,45 2 0-4 22
17/3/2012 ΑΓΓ2 289 2 ΟΞΦΟΡΝΤ 3,2 ΡΟΔΕΡΑΜ 2,95 1 2-1 11
12/2/2011 ΑΓΓ2 182 2,15 ΟΞΦΟΡΝΤ 3,2 ΡΟΔΕΡΑΜ 2,65 1 2-1 X1
24/3/2001 ΑΓΓ1 256 4,5 ΟΞΦΟΡΝΤ 3,3 ΡΟΔΕΡΑΜ 1,6 1 4-3 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΞΦΟΡΝΤ = 75,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΟΔΕΡΑΜ = 25,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.692-ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ vs ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ
21/10/2017 ΑΓΓ1 692 2,05 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 3,25 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 2,8 - - -
4/2/2017 ΑΓΓ1 920 1,98 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 3,2 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 3,05 X 0-0 XX
29/12/2013 ΑΓΓ2 273 1,65 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 3,4 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 4 1 2-0 X1
17/11/2012 ΑΓΓ2 190 1,9 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 3,3 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 3,1 1 2-1 X1
8/2/2011 ΑΓΓ1 106 1,65 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 3,35 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 4 1 3-1 X1
13/1/2007 ΑΓΓ2 231 2,1 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 2,9 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 2,6 2 0-1 X2
29/4/2006 ΑΓΓ2 244 2,4 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 3 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 2,45 1 2-0 11
18/12/2004 ΑΓΓ2 166 1,9 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 3 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 2,9 X 0-0 XX
17/1/2004 ΑΓΓ2 211 2,1 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 3 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 2,6 X 2-2 1X
8/4/2003 ΑΓΓ2 325 2 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 3,1 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 2,85 X 1-1 XX
17/12/2002 ΑΓΓΚ 123 1,55 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 3,5 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 4,5 1 3-2 X1
20/4/2002 ΑΓΓ2 226 1,25 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 4,25 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 8 1 2-1 21
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ = 54,55 % Ποσοστο (X) Χι : 36,36 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ = 9,09 % σε 11 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.693-ΣΚΑΝΘΟΡΠ vs ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ
21/10/2017 ΑΓΓ1 693 2,2 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 3,15 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 2,65 - - -
2/1/2017 ΑΓΓ1 838 2 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 3,15 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 3 X 1-1 1X
28/11/2015 ΑΓΓ1 774 2,2 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 3,25 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 2,6 2 0-4 22
3/4/2015 ΑΓΓ1 120 2,4 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 3,15 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 2,4 1 2-0 11
23/3/2010 ΑΓΓΤ 112 1,8 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 3,25 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 3,45 1 4-0 11
23/8/2008 ΑΓΓ1 313 2,45 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 3,2 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 2,25 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΚΑΝΘΟΡΠ = 60,00 % Ποσοστο (X) Χι : 20,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ = 20,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.694-ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ vs ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ
21/10/2017 ΑΓΓ1 694 2 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,05 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 3,1 - - -
2/1/2017 ΑΓΓ1 839 2,65 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 2,95 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 2,3 2 0-1 22
3/12/2016 ΑΓΓΚ 1533 2,55 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,1 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 2,4 X 0-0 XX
26/12/2015 ΑΓΓ1 2113 2,4 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 2,45 X 1-1 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 66,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.695-ΣΑΟΥΘΕΝΤ vs ΜΠΕΡΙ
21/10/2017 ΑΓΓ1 695 1,75 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,3 ΜΠΕΡΙ 3,6 - - -
30/4/2017 ΑΓΓ1 1708 1,67 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,4 ΜΠΕΡΙ 3,9 1 1-0 11
18/12/2015 ΑΓΓ1 1333 2,08 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3 ΜΠΕΡΙ 2,95 1 4-1 11
25/10/2014 ΑΓΓ2 219 2,3 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,25 ΜΠΕΡΙ 2,45 X 1-1 1X
15/3/2014 ΑΓΓ2 205 2,1 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,25 ΜΠΕΡΙ 2,7 X 0-0 XX
11/12/2012 ΑΓΓΚ 110 2,05 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,25 ΜΠΕΡΙ 2,8 X 1-1 XX
21/1/2011 ΑΓΓ2 108 2,2 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,2 ΜΠΕΡΙ 2,6 X 1-1 XX
26/2/2005 ΑΓΓ2 326 1,5 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,3 ΜΠΕΡΙ 4,3 1 1-0 11
30/8/2003 ΑΓΓ2 215 2,1 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,1 ΜΠΕΡΙ 2,6 1 1-0 X1
26/4/2003 ΑΓΓ2 253 2,7 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,1 ΜΠΕΡΙ 2,1 2 1-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΑΟΥΘΕΝΤ = 44,44 % Ποσοστο (X) Χι : 44,44 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΕΡΙ = 11,11 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2397-Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ vs ΟΛΝΤΑΜ
21/10/2017 ΑΓΓ1 2397 2,05 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 3,1 ΟΛΝΤΑΜ 2,95 - - -
7/2/2017 ΑΓΓ1 1342 1,63 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 3,25 ΟΛΝΤΑΜ 4,4 1 1-0 X1
20/12/2014 ΑΓΓ1 169 1,65 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 3,5 ΟΛΝΤΑΜ 3,85 1 7-0 11
15/2/2014 ΑΓΓ1 176 1,9 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 3,2 ΟΛΝΤΑΜ 3,2 1 2-1 21
18/8/2012 ΑΓΓ1 177 1,55 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 3,5 ΟΛΝΤΑΜ 4,5 1 2-0 11
18/2/2012 ΑΓΓ1 263 1,45 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 3,75 ΟΛΝΤΑΜ 5 1 5-0 11
22/2/2011 ΑΓΓ1 117 2,05 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 3,25 ΟΛΝΤΑΜ 2,8 X 0-0 XX
13/4/2010 ΑΓΓ1 117 1,75 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 3,3 ΟΛΝΤΑΜ 3,6 X 0-0 XX
14/3/2009 ΑΓΓ1 263 1,75 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 3,2 ΟΛΝΤΑΜ 3,7 1 6-2 X1
2/1/2006 ΑΓΓ1 342 2,35 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 3 ΟΛΝΤΑΜ 2,5 2 0-1 22
2/4/2005 ΑΓΓ1 243 2 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 3 ΟΛΝΤΑΜ 2,7 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ = 60,00 % Ποσοστο (X) Χι : 30,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΛΝΤΑΜ = 10,00 % σε 10 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.696-ΜΠΑΡΝΕΤ vs ΓΕΟΒΙΛ
21/10/2017 ΑΓΓ2 696 1,82 ΜΠΑΡΝΕΤ 3,2 ΓΕΟΒΙΛ 3,5 - - -
15/3/2017 ΑΓΓ2 2323 1,85 ΜΠΑΡΝΕΤ 3,1 ΓΕΟΒΙΛ 3,45 X 2-2 XX
30/4/2016 ΑΓΓ2 1029 2,1 ΜΠΑΡΝΕΤ 3,05 ΓΕΟΒΙΛ 2,9 2 3-4 12
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΑΡΝΕΤ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΕΟΒΙΛ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.697-ΚΕΜΠΡΙΤΖ vs ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ
21/10/2017 ΑΓΓ2 697 1,63 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 3,35 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 4,2 - - -
2/4/2002 ΑΓΓ1 324 2,4 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 3 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 2,4 1 4-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΕΜΠΡΙΤΖ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.698-ΚΑΡΛΑΪΛ vs ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ
21/10/2017 ΑΓΓ2 698 2,3 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,1 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,5 - - -
8/4/2017 ΑΓΓ2 1147 2,25 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,05 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,65 2 1-2 X2
19/12/2015 ΑΓΓ2 1421 2,2 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,3 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,5 1 3-0 11
28/9/2013 ΑΓΓ1 188 2,2 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,25 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,55 1 2-1 X1
13/10/2012 ΑΓΓ1 153 2,25 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,25 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,5 2 0-4 22
6/8/2011 ΑΓΓ1 312 2 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,25 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,9 2 0-3 22
9/10/2010 ΑΓΓ1 229 1,95 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,2 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,05 1 1-0 X1
17/4/2006 ΑΓΓ2 725 1,3 ΚΑΡΛΑΪΛ 4 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 7,5 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΑΡΛΑΪΛ = 57,14 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ = 42,86 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.699-ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ vs ΛΙΝΚΟΛΝ
21/10/2017 ΑΓΓ2 699 2,45 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3,05 ΛΙΝΚΟΛΝ 2,45 - - -
30/4/2016 ΑΓΝΛ 1150 1,38 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 4,1 ΛΙΝΚΟΛΝ 5,4 1 3-1 X1
25/1/2011 ΑΓΓ2 121 1,7 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3,4 ΛΙΝΚΟΛΝ 3,7 2 1-2 22
3/4/2010 ΑΓΓ2 215 2,2 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3,25 ΛΙΝΚΟΛΝ 2,55 1 1-0 X1
18/11/2005 ΑΓΓ2 132 1,9 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3 ΛΙΝΚΟΛΝ 3,3 1 4-1 11
26/2/2005 ΑΓΓ2 332 2,2 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 2,9 ΛΙΝΚΟΛΝ 2,5 1 1-0 X1
6/3/2004 ΑΓΓ2 223 2,2 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 2,9 ΛΙΝΚΟΛΝ 2,65 1 3-2 21
5/10/2001 ΑΓΓ2 144 1,85 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3,2 ΛΙΝΚΟΛΝ 3,4 1 2-1 11
14/4/2001 ΑΓΓ2 444 1,6 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3,3 ΛΙΝΚΟΛΝ 4,5 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ = 87,50 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΙΝΚΟΛΝ = 12,50 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.700-ΚΟΒΕΝΤΡΙ vs ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ
21/10/2017 ΑΓΓ2 700 1,6 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,35 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 4,3 - - -
29/3/2016 ΑΓΓ1 578 1,65 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,4 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,9 2 0-1 22
11/4/2015 ΑΓΓ1 290 1,85 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,4 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,15 1 1-0 11
8/9/2013 ΑΓΓ1 246 1,65 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,45 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,9 1 2-0 11
12/3/2013 ΑΓΓ1 107 1,6 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,5 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 4,1 X 2-2 2X
27/10/2007 ΑΓΓΤ 224 1,85 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,35 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,1 1 1-0 X1
23/10/2006 ΑΓΓΤ 764 1,65 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,2 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 4 1 2-1 11
24/1/2004 ΑΓΓΚ 133 1,45 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,5 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 5,5 X 1-1 XX
11/9/2002 ΑΓΛΚ 413 1,35 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,6 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 7 1 3-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΒΕΝΤΡΙ = 62,50 % Ποσοστο (X) Χι : 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ = 12,50 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.701-ΚΡΟΟΥΛΙ vs ΛΟΥΤΟΝ
21/10/2017 ΑΓΓ2 701 3,3 ΚΡΟΟΥΛΙ 3,1 ΛΟΥΤΟΝ 1,91 - - -
17/9/2016 ΑΓΓ2 640 4,15 ΚΡΟΟΥΛΙ 3,4 ΛΟΥΤΟΝ 1,63 1 2-0 11
7/11/2015 ΑΓΓΚ 2964 2,8 ΚΡΟΟΥΛΙ 3,14 ΛΟΥΤΟΝ 2,11 2 1-2 X2
17/10/2015 ΑΓΓ2 859 3,24 ΚΡΟΟΥΛΙ 3,14 ΛΟΥΤΟΝ 1,91 1 2-1 21
12/4/2011 ΑΓΝΛ 123 1,75 ΚΡΟΟΥΛΙ 3,35 ΛΟΥΤΟΝ 3,5 X 1-1 XX
27/2/2010 ΑΓΝΛ 282 2,7 ΚΡΟΟΥΛΙ 3,35 ΛΟΥΤΟΝ 2,05 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΡΟΟΥΛΙ = 60,00 % Ποσοστο (X) Χι : 20,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΟΥΤΟΝ = 20,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.702-ΚΡΟΥ vs ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ
21/10/2017 ΑΓΓ2 702 2,75 ΚΡΟΥ 3,1 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 2,15 - - -
31/12/2016 ΑΓΓ2 747 3,15 ΚΡΟΥ 2,95 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 2,02 2 0-1 22
3/9/2013 ΑΛΤ 108 1,5 ΚΡΟΥ 3,65 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 4,75 1 1-0 X1
21/2/2012 ΑΓΓ2 112 2,1 ΚΡΟΥ 3,25 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 2,7 1 2-0 X1
22/3/2011 ΑΓΓ2 104 2,05 ΚΡΟΥ 3,25 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 2,8 X 0-0 XX
24/4/2010 ΑΓΓ2 270 1,95 ΚΡΟΥ 3,3 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 2,95 1 5-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΡΟΥ = 60,00 % Ποσοστο (X) Χι : 20,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ = 20,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.703-ΕΞΕΤΕΡ vs ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ
21/10/2017 ΑΓΓ2 703 1,85 ΕΞΕΤΕΡ 3,2 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 3,3 - - -
6/12/2015 ΑΓΓΚ 2074 2,8 ΕΞΕΤΕΡ 3,15 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 2,1 1 2-0 11
6/10/2012 ΑΓΓ2 202 2,25 ΕΞΕΤΕΡ 3,25 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 2,5 2 0-2 22
31/3/2009 ΑΓΓ2 104 1,55 ΕΞΕΤΕΡ 3,5 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 4,5 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΞΕΤΕΡ = 66,67 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.704-ΜΟΡΚΑΜ vs ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ
21/10/2017 ΑΓΓ2 704 2,6 ΜΟΡΚΑΜ 3,05 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 2,3 - - -
25/2/2017 ΑΓΓ2 1876 2,65 ΜΟΡΚΑΜ 2,95 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 2,3 1 1-0 11
13/3/2010 ΑΓΓ2 275 1,7 ΜΟΡΚΑΜ 3,35 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3,75 X 1-1 1X
8/11/2008 ΑΓΓΚ 248 1,9 ΜΟΡΚΑΜ 3,2 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3,2 1 2-1 11
20/9/2008 ΑΓΓ2 168 1,95 ΜΟΡΚΑΜ 3,2 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 2,95 X 1-1 2X
1/3/2008 ΑΓΓ2 254 2,05 ΜΟΡΚΑΜ 3,2 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 2,75 2 0-4 22
26/2/2008 ΑΛΤ 145 2,1 ΜΟΡΚΑΜ 3,1 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 2,75 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΟΡΚΑΜ = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ = 33,33 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.705-ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ vs ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ
21/10/2017 ΑΓΓ2 705 2,45 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,95 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 2,45 - - -
6/8/2016 ΑΓΓ2 779 2,55 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,9 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 2,45 2 2-3 X2
27/2/2016 ΑΓΓ2 1934 2,35 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,95 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 2,55 1 1-0 X1
3/3/2015 ΑΓΓ2 146 1,9 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,2 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 3,2 2 0-1 X2
7/9/2013 ΑΓΓ2 163 2,15 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,2 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 2,65 X 1-1 1X
12/2/2013 ΑΓΝΛ 122 2,65 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,2 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 2,15 1 2-0 X1
18/2/2012 ΑΓΝΛ 284 2,3 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,2 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 2,45 1 1-0 11
18/9/2010 ΑΓΝΛ 291 2,2 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,25 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 2,55 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ = 57,14 % Ποσοστο (X) Χι : 14,29 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ = 28,57 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.706-ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ vs ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ
21/10/2017 ΑΓΓ2 706 1,82 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 3,4 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 3,3 - - -
10/4/2010 ΑΓΝΛ 187 1,2 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 5 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 8,5 1 2-0 11
3/3/2009 ΑΓΝΛ 147 1,35 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 3,85 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 6,5 X 1-1 XX
13/2/2008 ΑΓΝΛ 326 1,57 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 3,4 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 4,2 X 0-0 XX
27/11/2004 ΑΓΝΛ 246 1,35 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 3,6 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 5,5 X 2-2 2X
1/3/2003 ΑΓΝΛ 321 2,2 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 3,1 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 2,6 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ = 20,00 % Ποσοστο (X) Χι : 80,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ = 0,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.707-ΣΟΥΙΝΤΟΝ vs ΓΟΥΙΚΟΜ
21/10/2017 ΑΓΓ2 707 2,5 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3,05 ΓΟΥΙΚΟΜ 2,35 - - -
12/11/2013 ΑΛΤ 105 1,45 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3,65 ΓΟΥΙΚΟΜ 5,25 1 2-1 21
26/9/2009 ΑΓΓ1 162 1,6 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3,45 ΓΟΥΙΚΟΜ 4,2 X 1-1 1X
26/12/2006 ΑΓΓ2 622 1,85 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3,1 ΓΟΥΙΚΟΜ 3 1 2-1 11
23/8/2005 ΑΓΛΚ 156 1,85 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,5 2 1-3 22
1/11/2003 ΑΓΓ1 216 1,6 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3,2 ΓΟΥΙΚΟΜ 4 1 2-0 11
15/2/2003 ΑΓΓ1 221 1,8 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3,2 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,5 2 0-3 22
11/9/2002 ΑΓΛΚ 424 2,3 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3 ΓΟΥΙΚΟΜ 2,5 X 0-0 XX
20/4/2002 ΑΓΓ1 213 2,05 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 2,9 ΓΟΥΙΚΟΜ 3 X 1-1 2X
30/1/2001 ΑΛΤ 544 2,5 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3,15 ΓΟΥΙΚΟΜ 2,3 1 2-1 11
4/11/2000 ΑΓΓ1 126 2,4 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3,1 ΓΟΥΙΚΟΜ 2,4 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΟΥΙΝΤΟΝ = 40,00 % Ποσοστο (X) Χι : 40,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΟΥΙΚΟΜ = 20,00 % σε 10 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.718-ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ vs ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.
21/10/2017 ΑΓΓΠ 718 8,5 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 5 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 1,25 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.719-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ vs ΜΠΕΡΝΛΙ
21/10/2017 ΑΓΓΠ 719 1,05 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 8,75 ΜΠΕΡΝΛΙ 20 - - -
2/1/2017 ΑΓΓΠ 886 1,08 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 7 ΜΠΕΡΝΛΙ 15,5 1 2-1 X1
28/12/2014 ΑΓΓΠ 222 1,1 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 6,5 ΜΠΕΡΝΛΙ 15 X 2-2 1X
7/11/2009 ΑΓΓΠ 251 1,25 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 4,35 ΜΠΕΡΝΛΙ 8 X 3-3 2X
29/12/2001 ΑΓΓΤ 312 1,75 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3 ΜΠΕΡΝΛΙ 4 1 5-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΕΡΝΛΙ = 0,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.720-ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ vs ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ
21/10/2017 ΑΓΓΠ 720 1,8 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 3,3 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3,85 - - -
30/4/2016 ΑΓΓΠ 1038 1,75 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 3,35 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3,8 1 1-0 X1
30/8/2014 ΑΓΓΠ 170 1,6 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 3,5 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 4,5 X 3-3 XX
22/3/2014 ΑΓΓΠ 172 1,75 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 3,4 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3,75 1 1-0 X1
27/1/2010 ΑΓΓΤ 150 1,55 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 3,45 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 4,6 1 2-0 11
30/4/2005 ΑΓΓΠ 134 1,7 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 3,2 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3,3 X 0-0 XX
5/1/2002 ΑΓΓΚ 143 1,2 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 4,5 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 10 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ = 66,67 % Ποσοστο (X) Χι : 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ = 0,00 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.721-ΣΤΟΟΥΚ vs ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ
21/10/2017 ΑΓΓΠ 721 1,9 ΣΤΟΟΥΚ 3,4 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,35 - - -
19/11/2016 ΑΓΓΠ 1501 2 ΣΤΟΟΥΚ 3,15 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,15 2 0-1 22
26/9/2015 ΑΓΓΠ 541 2,35 ΣΤΟΟΥΚ 3,1 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 2,6 1 2-1 11
26/1/2003 ΑΓΓΚ 452 1,6 ΣΤΟΟΥΚ 3,4 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 4,3 1 3-0 11
29/9/2001 ΑΓΓ1 226 1,5 ΣΤΟΟΥΚ 3,5 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 5 1 2-0 11
28/10/2000 ΑΓΓ1 135 1,4 ΣΤΟΟΥΚ 3,6 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 6,25 1 2-1 11
22/4/2000 ΑΓΓ1 136 1,3 ΣΤΟΟΥΚ 4 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 7,5 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΤΟΟΥΚ = 83,33 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ = 16,67 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.722-ΣΟΥΟΝΣΙ vs ΛΕΣΤΕΡ
21/10/2017 ΑΓΓΠ 722 2,4 ΣΟΥΟΝΣΙ 3,15 ΛΕΣΤΕΡ 2,6 - - -
12/2/2017 ΑΓΓΠ 1887 2,25 ΣΟΥΟΝΣΙ 3,1 ΛΕΣΤΕΡ 2,75 1 2-0 11
5/12/2015 ΑΓΓΠ 1777 2,5 ΣΟΥΟΝΣΙ 3,15 ΛΕΣΤΕΡ 2,4 2 0-3 22
25/10/2014 ΑΓΓΠ 261 1,75 ΣΟΥΟΝΣΙ 3,55 ΛΕΣΤΕΡ 3,55 1 2-0 11
23/10/2010 ΑΓΓΤ 274 1,8 ΣΟΥΟΝΣΙ 3,25 ΛΕΣΤΕΡ 3,4 1 2-0 X1
16/1/2010 ΑΓΓΤ 149 2,15 ΣΟΥΟΝΣΙ 3,1 ΛΕΣΤΕΡ 2,75 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΟΥΟΝΣΙ = 80,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΕΣΤΕΡ = 20,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.708-ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ vs ΦΟΥΛΑΜ
21/10/2017 ΑΓΓΤ 708 2,15 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,2 ΦΟΥΛΑΜ 2,8 - - -
22/10/2016 ΑΓΓΤ 1454 1,85 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,25 ΦΟΥΛΑΜ 3,5 1 1-0 X1
5/4/2014 ΑΓΓΠ 164 1,85 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,3 ΦΟΥΛΑΜ 3,45 2 1-2 X2
13/4/2013 ΑΓΓΠ 172 2,05 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,3 ΦΟΥΛΑΜ 2,85 X 1-1 XX
10/3/2012 ΑΓΓΠ 255 2,2 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,2 ΦΟΥΛΑΜ 2,6 1 1-0 X1
5/2/2011 ΑΓΓΠ 252 1,85 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,2 ΦΟΥΛΑΜ 3,4 X 2-2 1X
30/8/2009 ΑΓΓΠ 291 1,65 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,25 ΦΟΥΛΑΜ 4,2 1 2-0 11
29/11/2008 ΑΓΓΠ 138 1,6 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,3 ΦΟΥΛΑΜ 4,6 X 0-0 XX
25/8/2007 ΑΓΓΠ 162 1,6 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,3 ΦΟΥΛΑΜ 4,3 1 2-1 21
21/10/2006 ΑΓΓΠ 375 1,55 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,2 ΦΟΥΛΑΜ 4,75 X 1-1 XX
25/3/2006 ΑΓΓΠ 225 1,85 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3 ΦΟΥΛΑΜ 3,5 X 0-0 XX
23/10/2004 ΑΓΓΠ 125 1,6 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,2 ΦΟΥΛΑΜ 3,75 1 2-0 11
28/12/2003 ΑΓΓΠ 421 2 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3 ΦΟΥΛΑΜ 2,8 1 3-0 11
9/11/2002 ΑΓΓΠ 153 2,1 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3 ΦΟΥΛΑΜ 2,8 1 3-1 11
14/10/2001 ΑΓΓΠ 552 1,7 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,2 ΦΟΥΛΑΜ 4 1 2-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ = 57,14 % Ποσοστο (X) Χι : 35,71 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΟΥΛΑΜ = 7,14 % σε 14 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.709-ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ vs ΧΑΛ
21/10/2017 ΑΓΓΤ 709 2,65 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,2 ΧΑΛ 2,25 - - -
26/7/2016 ΔΦ 1543 2,6 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,1 ΧΑΛ 2,25 X 2-2 XX
27/4/2013 ΑΓΓΤ 166 2,6 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,2 ΧΑΛ 2,2 1 2-0 11
1/11/2011 ΑΓΓΤ 123 2,55 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,2 ΧΑΛ 2,25 1 2-1 X1
30/10/2010 ΑΓΓΤ 230 2,1 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,25 ΧΑΛ 2,7 X 1-1 1X
15/4/2008 ΑΓΓΤ 135 2,4 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,1 ΧΑΛ 2,35 2 1-3 22
20/2/2007 ΑΓΓΤ 121 2,2 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,1 ΧΑΛ 2,75 1 3-0 11
28/8/2004 ΑΓΓ1 233 2,1 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 2,9 ΧΑΛ 2,6 2 1-2 12
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ = 42,86 % Ποσοστο (X) Χι : 28,57 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΛ = 28,57 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.710-ΜΠΟΛΤΟΝ vs ΚΠΡ
21/10/2017 ΑΓΓΤ 710 2,75 ΜΠΟΛΤΟΝ 3,1 ΚΠΡ 2,25 - - -
20/2/2016 ΑΓΓΤ 1289 2,6 ΜΠΟΛΤΟΝ 2,95 ΚΠΡ 2,45 X 1-1 XX
24/8/2013 ΑΓΓΤ 147 2,3 ΜΠΟΛΤΟΝ 3,15 ΚΠΡ 2,5 2 0-1 X2
10/3/2012 ΑΓΓΠ 240 2,2 ΜΠΟΛΤΟΝ 3,1 ΚΠΡ 2,85 1 2-1 11
31/10/2000 ΑΓΓΤ 114 1,4 ΜΠΟΛΤΟΝ 3,4 ΚΠΡ 7 1 3-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΟΛΤΟΝ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΠΡ = 25,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.711-ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ vs ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ
21/10/2017 ΑΓΓΤ 711 1,7 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 3,5 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 3,85 - - -
28/1/2006 ΑΓΓΚ 236 2,9 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 3 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 2,1 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.712-ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ vs ΛΙΝΤΣ
21/10/2017 ΑΓΓΤ 712 2 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3,15 ΛΙΝΤΣ 3,15 - - -
27/9/2016 ΑΓΓΤ 2060 1,95 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3,15 ΛΙΝΤΣ 3,3 1 1-0 X1
19/8/2015 ΑΓΓΤ 196 1,95 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3,1 ΛΙΝΤΣ 3,35 X 2-2 2X
29/9/2012 ΑΓΓΤ 175 2,25 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3,25 ΛΙΝΤΣ 2,5 2 2-3 X2
4/2/2012 ΑΓΓΤ 256 2,25 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3,25 ΛΙΝΤΣ 2,5 2 0-3 22
12/2/2011 ΑΓΓΤ 159 2,7 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3,25 ΛΙΝΤΣ 2,1 2 0-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ = 20,00 % Ποσοστο (X) Χι : 20,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΙΝΤΣ = 60,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.713-ΝΤΕΡΜΠΙ vs ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ.
21/10/2017 ΑΓΓΤ 713 2,05 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,1 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,1 - - -
29/10/2016 ΑΓΓΤ 654 2,35 ΝΤΕΡΜΠΙ 2,8 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 2,85 1 2-0 11
23/4/2016 ΑΓΓΤ 2163 1,85 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,2 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,6 X 1-1 XX
21/2/2015 ΑΓΓΤ 197 1,45 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,75 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 5,75 1 3-2 21
9/11/2013 ΑΓΓΤ 195 1,75 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,4 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,5 1 3-0 11
18/8/2012 ΑΓΓΤ 171 2,25 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,1 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 2,6 X 2-2 1X
3/10/2009 ΑΓΓΤ 354 2,2 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,25 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 2,55 1 3-0 11
15/11/2008 ΑΓΓΤ 252 1,8 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,25 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,45 1 3-0 11
6/1/2008 ΑΓΓΚ 515 1,75 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,3 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,4 X 2-2 XX
13/1/2007 ΑΓΓΤ 154 1,65 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,2 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,6 1 1-0 X1
30/4/2006 ΑΓΓΤ 446 1,9 ΝΤΕΡΜΠΙ 3 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,3 2 0-2 22
15/2/2003 ΑΓΓΤ 162 1,6 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,4 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 4,3 X 2-2 2X
5/2/2000 ΑΓΓΠ 162 1,65 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,4 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 4 X 3-3 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΕΡΜΠΙ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 41,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. = 8,33 % σε 12 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.714-ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ vs ΚΑΡΝΤΙΦ
21/10/2017 ΑΓΓΤ 714 2 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3 ΚΑΡΝΤΙΦ 3,35 - - -
23/2/2016 ΑΓΓΤ 656 1,65 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3,25 ΚΑΡΝΤΙΦ 4,6 1 3-1 X1
20/1/2015 ΑΓΓΤ 103 1,45 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3,75 ΚΑΡΝΤΙΦ 5,75 1 2-1 X1
2/3/2013 ΑΓΓΤ 168 2,55 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3,25 ΚΑΡΝΤΙΦ 2,2 1 2-1 11
7/4/2012 ΑΓΓΤ 204 2,1 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3,25 ΚΑΡΝΤΙΦ 2,7 2 0-2 22
11/12/2010 ΑΓΓΤ 239 2,6 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3,2 ΚΑΡΝΤΙΦ 2,2 1 1-0 11
13/12/2009 ΑΓΓΤ 337 2 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3,25 ΚΑΡΝΤΙΦ 2,9 2 0-1 X2
9/3/2008 ΑΓΓΚ 552 1,55 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3,25 ΚΑΡΝΤΙΦ 4,75 2 0-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ = 57,14 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΑΡΝΤΙΦ = 42,86 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.715-ΝΟΤΙΓΧΑΜ vs ΜΠΕΡΤΟΝ
21/10/2017 ΑΓΓΤ 715 1,7 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,4 ΜΠΕΡΤΟΝ 4 - - -
6/8/2016 ΑΓΓΤ 2574 1,8 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,1 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,9 1 4-3 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΟΤΙΓΧΑΜ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΕΡΤΟΝ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.716-ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. vs ΡΕΝΤΙΝΓΚ
21/10/2017 ΑΓΓΤ 716 1,9 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,2 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,4 - - -
15/2/2011 ΑΓΓΤ 109 2,55 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,2 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 2,25 X 1-1 XX
26/1/2010 ΑΓΓΤ 112 1,65 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,3 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 4,1 1 3-0 11
15/11/2008 ΑΓΓΤ 254 2,35 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,25 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 2,35 2 0-2 22
16/9/2006 ΑΓΓΠ 212 2,2 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 2,7 2 1-2 22
14/2/2006 ΑΓΓΤ 126 2,4 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 2,45 X 1-1 XX
14/8/2004 ΑΓΓΤ 244 1,8 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,1 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,1 2 0-1 22
24/10/2003 ΑΓΓΤ 425 1,7 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,1 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,6 2 1-2 22
18/2/2003 ΑΓΓΤ 122 1,75 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,3 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,6 2 1-3 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. = 12,50 % Ποσοστο (X) Χι : 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΕΝΤΙΝΓΚ = 62,50 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.717-ΓΟΥΛΒΣ vs ΠΡΕΣΤΟΝ
21/10/2017 ΑΓΓΤ 717 1,7 ΓΟΥΛΒΣ 3,25 ΠΡΕΣΤΟΝ 4,25 - - -
7/5/2017 ΑΓΓΤ 2231 1,9 ΓΟΥΛΒΣ 3,2 ΠΡΕΣΤΟΝ 3,4 1 1-0 11
13/2/2016 ΑΓΓΤ 630 2,15 ΓΟΥΛΒΣ 2,95 ΠΡΕΣΤΟΝ 3,05 2 1-2 22
11/1/2014 ΑΓΓ1 139 1,8 ΓΟΥΛΒΣ 3,25 ΠΡΕΣΤΟΝ 3,45 1 2-0 11
10/1/2009 ΑΓΓΤ 131 1,55 ΓΟΥΛΒΣ 3,4 ΠΡΕΣΤΟΝ 4,75 2 1-3 22
1/12/2007 ΑΓΓΤ 236 1,55 ΓΟΥΛΒΣ 3,45 ΠΡΕΣΤΟΝ 4,35 1 1-0 X1
11/8/2006 ΑΓΓΤ 141 2 ΓΟΥΛΒΣ 3,1 ΠΡΕΣΤΟΝ 3 2 1-3 X2
22/10/2005 ΑΓΓΤ 145 1,65 ΓΟΥΛΒΣ 3,1 ΠΡΕΣΤΟΝ 4,25 X 1-1 XX
11/8/2004 ΑΓΓΤ 262 1,45 ΓΟΥΛΒΣ 3,5 ΠΡΕΣΤΟΝ 4,5 X 2-2 2X
24/9/2002 ΑΓΓΤ 333 1,65 ΓΟΥΛΒΣ 3,2 ΠΡΕΣΤΟΝ 4 1 4-0 11
26/12/2001 ΑΓΓΤ 236 1,65 ΓΟΥΛΒΣ 3,1 ΠΡΕΣΤΟΝ 4,5 2 2-3 12
26/12/2000 ΑΓΓΤ 361 1,9 ΓΟΥΛΒΣ 3,1 ΠΡΕΣΤΟΝ 3,25 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΟΥΛΒΣ = 36,36 % Ποσοστο (X) Χι : 18,18 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΡΕΣΤΟΝ = 45,45 % σε 11 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.672-ΦΙΛΝΤΕ vs ΜΕΪΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ.
21/10/2017 ΑΓΝΛ 672 2,18 ΦΙΛΝΤΕ 3,25 ΜΕΪΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ. 2,6 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΙΛΝΤΕ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΕΪΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ. = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.673-ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ vs ΤΡΑΝΜΙΡ
21/10/2017 ΑΓΝΛ 673 2,6 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 2,95 ΤΡΑΝΜΙΡ 2,3 - - -
3/5/2017 ΑΓΔ 2472 2,45 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 2,95 ΤΡΑΝΜΙΡ 2,5 2 0-3 22
3/9/2016 ΑΓΝΛ 2340 2,9 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 2,95 ΤΡΑΝΜΙΡ 2,15 1 3-1 X1
13/2/2016 ΑΓΝΛ 587 3,1 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 3,05 ΤΡΑΝΜΙΡ 2 X 0-0 XX
8/12/2009 ΑΓΓΚ 115 2,1 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 3,2 ΤΡΑΝΜΙΡ 2,75 2 1-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ = 25,00 % Ποσοστο (X) Χι : 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΡΑΝΜΙΡ = 50,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.674-ΜΠΡΟΜΛΕΪ vs ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ
21/10/2017 ΑΓΝΛ 674 1,85 ΜΠΡΟΜΛΕΪ 3,3 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 3,2 - - -
4/10/2016 ΑΓΝΛ 1055 2,08 ΜΠΡΟΜΛΕΪ 3,3 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 2,75 1 2-1 X1
20/2/2016 ΑΓΝΛ 1255 2,6 ΜΠΡΟΜΛΕΪ 3,25 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 2,18 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΡΟΜΛΕΪ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.675-ΤΣΕΣΤΕΡ vs ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ
21/10/2017 ΑΓΝΛ 675 3 ΤΣΕΣΤΕΡ 3,1 ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ 2,02 - - -
29/4/2017 ΑΓΝΛ 1494 2,35 ΤΣΕΣΤΕΡ 3,05 ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ 2,55 2 0-2 22
2/4/2016 ΑΓΝΛ 885 2 ΤΣΕΣΤΕΡ 3,05 ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ 3,1 X 2-2 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΣΕΣΤΕΡ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.676-ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ vs ΡΕΞΑΜ
21/10/2017 ΑΓΝΛ 676 1,72 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3,2 ΡΕΞΑΜ 3,9 - - -
27/8/2016 ΑΓΝΛ 998 1,92 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3,1 ΡΕΞΑΜ 3,25 1 3-0 11
8/12/2007 ΑΓΓ2 251 2,2 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3,2 ΡΕΞΑΜ 2,5 1 3-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΕΞΑΜ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.677-ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ vs ΜΕΪΝΤΕΝΧΕΝΤ ΓΙΟΥΝ.
21/10/2017 ΑΓΝΛ 677 1,72 ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,4 ΜΕΪΝΤΕΝΧΕΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,65 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΕΪΝΤΕΝΧΕΝΤ ΓΙΟΥΝ. = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.678-ΙΣΤΛΙΧ vs ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ
21/10/2017 ΑΓΝΛ 678 2,08 ΙΣΤΛΙΧ 3 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 3 - - -
25/3/2017 ΑΓΝΛ 1344 2,75 ΙΣΤΛΙΧ 3,1 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 2,15 X 1-1 XX
12/9/2015 ΑΓΝΛ 713 1,6 ΙΣΤΛΙΧ 3,4 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 4,25 2 1-2 22
16/8/2014 ΑΓΝΛ 292 2,3 ΙΣΤΛΙΧ 3,25 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 2,45 X 2-2 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΙΣΤΛΙΧ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 66,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.679-ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. vs ΜΠΑΡΟΟΥ
21/10/2017 ΑΓΝΛ 679 1,81 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 3,3 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,4 - - -
22/9/2012 ΑΓΝΛ 214 1,9 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 3,25 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,1 2 2-4 22
3/9/2011 ΑΓΝΛ 264 2,05 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 3,2 ΜΠΑΡΟΟΥ 2,85 2 1-2 X2
27/2/2010 ΑΓΝΛ 279 1,95 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 3,25 ΜΠΑΡΟΟΥ 3 2 1-4 22
15/11/2008 ΑΓΝΛ 279 2,05 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 3,25 ΜΠΑΡΟΟΥ 2,8 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. = 25,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΑΡΟΟΥ = 75,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.680-ΓΚΙΣΕΛΙ vs ΣΟΛΙΧΟΥΛ ΜΟΡΣ
21/10/2017 ΑΓΝΛ 680 1,98 ΓΚΙΣΕΛΙ 3,2 ΣΟΛΙΧΟΥΛ ΜΟΡΣ 3,05 - - -
29/4/2017 ΑΓΝΛ 1498 1,62 ΓΚΙΣΕΛΙ 3,5 ΣΟΛΙΧΟΥΛ ΜΟΡΣ 4,1 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΚΙΣΕΛΙ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΟΛΙΧΟΥΛ ΜΟΡΣ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.681-ΧΑΛΙΦΑΞ vs ΤΟΡΚΙ
21/10/2017 ΑΓΝΛ 681 1,78 ΧΑΛΙΦΑΞ 3,25 ΤΟΡΚΙ 3,6 - - -
15/8/2015 ΑΓΝΛ 179 2,05 ΧΑΛΙΦΑΞ 3,4 ΤΟΡΚΙ 2,7 2 2-3 22
18/4/2015 ΑΓΝΛ 270 1,8 ΧΑΛΙΦΑΞ 3,35 ΤΟΡΚΙ 3,35 2 0-2 X2
11/3/2008 ΑΓΝΛ 214 3,1 ΧΑΛΙΦΑΞ 3,2 ΤΟΡΚΙ 1,9 1 3-2 11
24/11/2001 ΑΓΓ2 252 2,3 ΧΑΛΙΦΑΞ 3 ΤΟΡΚΙ 2,6 1 2-0 11
24/2/2001 ΑΓΓ2 251 1,7 ΧΑΛΙΦΑΞ 3,4 ΤΟΡΚΙ 3,75 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΑΛΙΦΑΞ = 60,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΟΡΚΙ = 40,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.682-ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ vs ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ.
21/10/2017 ΑΓΝΛ 682 2,75 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3 ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. 2,2 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.683-ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ vs ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ
21/10/2017 ΑΓΝΛ 683 1,93 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,15 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 3,15 - - -
6/8/2005 ΑΓΓ2 253 2,15 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 2,8 1 2-1 11
7/8/2004 ΑΓΓ2 264 1,75 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,1 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 3,3 2 1-3 22
13/8/2002 ΑΓΓ2 165 1,75 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,1 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 3,75 1 3-2 11
9/3/2002 ΑΓΓ2 226 2,3 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 2,5 1 2-0 11
25/11/2000 ΑΓΓ2 232 1,45 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,5 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 5,5 1 2-1 X1
1/4/2000 ΑΓΓ2 146 1,65 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,25 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 4,25 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ = 66,67 % Ποσοστο (X) Χι : 16,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ = 16,67 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.669-ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ vs ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ
21/10/2017 ΑΥΣ1 669 1,47 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 3,8 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 4,8 - - -
22/4/2017 ΑΥΣ1 834 1,72 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 3,25 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,85 2 0-2 22
22/10/2016 ΑΥΣ1 1476 1,28 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 4,4 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 7,25 X 2-2 2X
11/5/2016 ΑΥΣ1 1883 1,3 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 4,4 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 6,25 X 1-1 XX
28/11/2015 ΑΥΣ1 840 1,37 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 4,1 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 5,7 X 0-0 XX
20/4/2013 ΑΥΣ1 211 1,45 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 3,65 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 5,25 X 2-2 1X
20/10/2012 ΑΥΣ1 204 1,45 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 3,65 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 5,25 X 0-0 XX
11/2/2012 ΑΥΣ1 331 1,3 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 4 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 7,5 1 1-0 11
23/7/2011 ΑΥΣ1 246 1,3 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 4,3 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 6,6 X 2-2 XX
30/4/2011 ΑΥΣ1 345 1,25 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 4,5 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 7,5 1 4-0 11
11/9/2010 ΑΥΣ1 444 1,25 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 4,4 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 8 1 2-0 X1
20/2/2010 ΑΥΣ1 308 1,35 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 3,8 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 6,6 1 4-0 11
2/8/2009 ΑΥΣ1 314 1,3 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 4 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 7,25 1 2-0 11
21/3/2009 ΑΥΣ1 313 1,4 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 3,8 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 5,75 1 1-0 X1
23/7/2008 ΑΥΣ1 223 1,75 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 3,3 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,45 1 3-0 11
1/12/2007 ΑΥΣ1 364 1,85 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 3,2 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,25 1 2-1 X1
5/10/2007 ΑΥΣ1 126 2 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 3,2 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,85 X 0-0 XX
21/10/2006 ΑΥΣ1 413 1,8 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 3,1 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,4 X 0-0 XX
13/5/2006 ΑΥΣ1 326 1,75 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 3,2 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,6 2 0-1 22
5/11/2005 ΑΥΣ1 354 1,65 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 3,3 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 4 2 0-2 X2
19/3/2005 ΑΥΣ1 356 1,65 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 3,2 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,6 2 2-3 X2
14/7/2004 ΑΥΣ1 356 1,8 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 3,1 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,4 1 3-1 X1
7/3/2004 ΑΥΣ1 544 1,8 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 3,1 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,4 1 4-0 11
27/9/2003 ΑΥΣ1 122 1,7 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 3,1 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,6 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ = 43,48 % Ποσοστο (X) Χι : 34,78 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ = 21,74 % σε 23 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.744-ΟΥΕΣΚΑ vs ΚΑΝΤΙΘ
21/10/2017 ΙΣΠ2 744 1,8 ΟΥΕΣΚΑ 3,1 ΚΑΝΤΙΘ 3,65 - - -
15/4/2017 ΙΣΠ2 1942 1,75 ΟΥΕΣΚΑ 2,9 ΚΑΝΤΙΘ 4,2 X 1-1 XX
13/6/2010 ΙΣΠ2 215 2 ΟΥΕΣΚΑ 3 ΚΑΝΤΙΘ 3,15 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΥΕΣΚΑ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΑΝΤΙΘ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.748-ΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ vs ΒΕΡΕΣ ΡΙΒΝΕ
21/10/2017 ΟΚΡΝ 748 1,88 ΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ 2,9 ΒΕΡΕΣ ΡΙΒΝΕ 3,65 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΕΡΕΣ ΡΙΒΝΕ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.723-ΦΑΚΕΛ ΒΟΡΕΝΕΣΧ vs ΚΙΜΚΙ
21/10/2017 ΡΩΣ2 723 2,4 ΦΑΚΕΛ ΒΟΡΕΝΕΣΧ 2,75 ΚΙΜΚΙ 2,75 - - -
17/8/2016 ΡΩΣ2 811 1,67 ΦΑΚΕΛ ΒΟΡΕΝΕΣΧ 3,15 ΚΙΜΚΙ 4,3 1 2-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΑΚΕΛ ΒΟΡΕΝΕΣΧ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΙΜΚΙ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.724-ΚΟΥΜΠΑΝ vs ΚΡΙΛΙΑ
21/10/2017 ΡΩΣ2 724 4,9 ΚΟΥΜΠΑΝ 3,15 ΚΡΙΛΙΑ 1,58 - - -
11/3/2016 ΡΩΣ1 2165 2,05 ΚΟΥΜΠΑΝ 2,85 ΚΡΙΛΙΑ 3,2 1 2-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΥΜΠΑΝ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΡΙΛΙΑ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.725-ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ vs ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ
21/10/2017 ΣΚΩ1 725 1,82 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,4 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,3 - - -
4/4/2017 ΣΚΩ1 762 2,55 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 2,85 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 2,45 X 1-1 1X
1/10/2016 ΣΚΩ1 650 2 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,05 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,1 1 2-0 11
31/1/2015 ΣΚΩ2 223 1,9 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,55 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 2,9 1 2-1 11
30/8/2014 ΣΚΩ2 237 1,65 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,65 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,65 1 1-0 X1
3/5/2014 ΣΚΩ2 209 1,7 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,55 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,55 1 1-0 11
28/12/2013 ΣΚΩ2 214 1,5 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 4 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 4,2 1 2-1 11
14/5/2011 ΣΚΔ 233 1,9 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,2 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,2 1 2-0 X1
18/1/2011 ΣΚΩ2 136 1,5 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,65 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 4,7 2 1-2 12
21/8/2010 ΣΚΩ2 306 2,25 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,4 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 2,4 1 2-1 11
17/4/2010 ΣΚΩ2 196 2,25 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,45 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 2,4 1 1-0 X1
17/10/2009 ΣΚΩ2 222 1,7 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,65 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,4 2 0-1 X2
29/11/2008 ΣΚΩΚ 188 2,85 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,6 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 1,9 2 1-2 22
19/4/2003 ΣΚΩ2 356 1,35 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,75 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 6,5 1 2-1 11
14/1/2003 ΣΚΩΚ 512 1,65 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,6 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,75 2 0-2 22
14/12/2002 ΣΚΩ2 335 1,6 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,6 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 4 2 0-2 22
5/3/2002 ΣΚΩ2 222 1,75 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,4 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,5 1 2-0 X1
8/9/2001 ΣΚΩ2 321 2,2 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,2 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 2,6 1 2-1 21
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ = 64,71 % Ποσοστο (X) Χι : 5,88 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ = 29,41 % σε 17 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.726-ΑΛΟΑ vs ΙΣΤ ΦΑΪΦ
21/10/2017 ΣΚΩ1 726 1,98 ΑΛΟΑ 3,25 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 3 - - -
28/2/2017 ΣΚΩ1 2406 1,85 ΑΛΟΑ 3,1 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 3,45 1 3-0 11
3/9/2016 ΣΚΤΚ 2365 1,53 ΑΛΟΑ 3,6 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 4,5 1 3-0 11
20/8/2016 ΣΚΩ1 2182 1,67 ΑΛΟΑ 3,4 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 3,9 1 2-1 11
19/1/2013 ΣΚΩ1 193 1,6 ΑΛΟΑ 3,6 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 4 X 1-1 XX
11/8/2012 ΣΚΩ1 286 2,15 ΑΛΟΑ 3,3 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 2,6 X 1-1 2X
5/3/2011 ΣΚΩ1 216 2 ΑΛΟΑ 3,3 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 2,85 2 1-3 22
14/8/2010 ΣΚΩ1 295 1,65 ΑΛΟΑ 3,45 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 3,85 1 3-2 X1
13/2/2010 ΣΚΩ1 286 1,55 ΑΛΟΑ 3,6 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 4,25 1 2-0 11
3/10/2009 ΣΚΩ1 403 1,9 ΑΛΟΑ 3,25 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 3 X 0-0 XX
21/2/2009 ΣΚΩ1 198 2,25 ΑΛΟΑ 3,5 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 2,35 2 0-1 X2
20/9/2008 ΣΚΩ1 209 2,35 ΑΛΟΑ 3,4 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 2,25 2 0-3 22
10/4/2004 ΣΚΩ1 364 1,8 ΑΛΟΑ 3,4 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 3,2 X 1-1 1X
2/12/2003 ΣΚΩ1 115 2,7 ΑΛΟΑ 3,1 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 2 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΛΟΑ = 46,15 % Ποσοστο (X) Χι : 30,77 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΙΣΤ ΦΑΪΦ = 23,08 % σε 13 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.727-ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ vs ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ.
21/10/2017 ΣΚΩ1 727 1,6 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,6 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 3,95 - - -
15/3/2014 ΣΚΩ1 228 2,15 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,4 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 2,55 2 0-1 22
12/10/2013 ΣΚΩ1 182 1,95 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,4 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 2,9 1 3-2 11
29/2/2012 ΣΚΩ1 157 1,55 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,5 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 4,5 X 2-2 1X
17/9/2011 ΣΚΩ1 317 1,95 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,4 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 2,9 1 3-1 11
10/4/2004 ΣΚΩ1 365 3,5 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,5 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 1,7 2 0-4 22
16/2/2002 ΣΚΩΤ 236 2,9 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,2 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 2 1 2-1 X1
11/8/2001 ΣΚΩΤ 254 2,2 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,2 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 2,6 2 0-6 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ = 42,86 % Ποσοστο (X) Χι : 14,29 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. = 42,86 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.728-ΦΟΡΦΑΡ vs ΕΪΡ
21/10/2017 ΣΚΩ1 728 4,6 ΦΟΡΦΑΡ 3,7 ΕΪΡ 1,5 - - -
19/3/2016 ΣΚΩ1 997 3,05 ΦΟΡΦΑΡ 3,3 ΕΪΡ 1,92 1 3-1 X1
17/10/2015 ΣΚΩ1 963 2,21 ΦΟΡΦΑΡ 3,28 ΕΪΡ 2,55 X 2-2 1X
2/5/2015 ΣΚΩ1 164 1,4 ΦΟΡΦΑΡ 4 ΕΪΡ 5,25 2 1-3 22
22/11/2014 ΣΚΩ1 236 1,35 ΦΟΡΦΑΡ 4,25 ΕΪΡ 5,75 1 2-0 11
26/4/2014 ΣΚΩ1 208 2,9 ΦΟΡΦΑΡ 3,4 ΕΪΡ 1,95 1 4-2 11
21/12/2013 ΣΚΩ1 209 2,05 ΦΟΡΦΑΡ 3,3 ΕΪΡ 2,75 2 0-1 X2
4/5/2013 ΣΚΩ1 178 1,5 ΦΟΡΦΑΡ 4,25 ΕΪΡ 4 1 2-1 11
12/1/2013 ΣΚΩ1 171 1,9 ΦΟΡΦΑΡ 3,4 ΕΪΡ 3 1 2-1 11
1/12/2012 ΣΚΩΚ 208 2,1 ΦΟΡΦΑΡ 3,25 ΕΪΡ 2,7 1 2-1 21
11/5/2011 ΣΚΔ 160 2,25 ΦΟΡΦΑΡ 3,3 ΕΪΡ 2,45 2 1-4 22
5/4/2011 ΣΚΩ1 102 2,3 ΦΟΡΦΑΡ 3,2 ΕΪΡ 2,45 1 3-2 21
16/10/2010 ΣΚΩ1 313 2,4 ΦΟΡΦΑΡ 3,4 ΕΪΡ 2,25 1 4-1 11
4/9/2007 ΣΚΤΚ 164 3,35 ΦΟΡΦΑΡ 3,5 ΕΪΡ 1,7 2 0-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΟΡΦΑΡ = 61,54 % Ποσοστο (X) Χι : 7,69 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΪΡ = 30,77 % σε 13 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.729-ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ vs ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ
21/10/2017 ΣΚΩ1 729 3,5 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 3,45 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 1,72 - - -
25/10/2008 ΣΚΩ1 302 3 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 3,4 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 1,9 2 0-2 22
26/4/2003 ΣΚΩ1 336 2,7 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 3,3 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 2 1 1-0 X1
26/10/2002 ΣΚΩ1 315 2,1 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 3,25 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 2,6 X 2-2 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.730-ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ vs ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ
21/10/2017 ΣΚΩ2 730 2,6 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 3,3 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 2,15 - - -
22/4/2017 ΣΚΩ2 846 2,25 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 3,05 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 2,6 2 0-1 22
17/12/2016 ΣΚΩ2 1484 1,95 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 3,3 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3 2 1-2 X2
27/2/2016 ΣΚΩ2 2027 1,75 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 3,45 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,45 1 1-0 X1
8/8/2015 ΣΚΩ2 292 1,6 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 3,7 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,85 1 2-1 X1
17/1/2015 ΣΚΩ2 211 1,45 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 4 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 4,75 X 3-3 1X
15/10/2014 ΣΚΩ2 129 1,7 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 3,35 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,75 X 2-2 1X
8/3/2014 ΣΚΩ2 225 1,85 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 3,45 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,1 1 5-0 11
20/11/2013 ΣΚΩ2 135 2,1 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 3,25 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 2,7 X 1-1 2X
9/3/2013 ΣΚΩ2 161 2,25 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 3,35 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 2,45 1 4-0 11
1/12/2012 ΣΚΩ2 210 1,95 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 3,3 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 2,95 2 1-4 22
2/1/2012 ΣΚΩ2 315 1,7 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 3,5 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,6 X 2-2 1X
10/9/2011 ΣΚΩ2 320 1,8 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 3,45 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,2 2 1-2 X2
9/4/2011 ΣΚΩ2 324 1,6 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 3,6 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 4 2 0-1 X2
22/2/2011 ΣΚΩ2 150 1,95 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 3,35 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 2,9 1 1-0 X1
26/9/2009 ΣΚΩ2 210 1,65 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 3,45 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,9 1 2-0 11
2/5/2009 ΣΚΩ2 196 2,75 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 3,45 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 2 2 0-1 X2
27/12/2008 ΣΚΩ2 179 2,25 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 3,4 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 2,4 1 3-2 21
10/2/2007 ΣΚΩ2 413 1,35 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 4,25 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 5,5 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ = 44,44 % Ποσοστο (X) Χι : 22,22 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ = 33,33 % σε 18 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.731-ΚΛΑΪΝΤ vs ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ
21/10/2017 ΣΚΩ2 731 3,3 ΚΛΑΪΝΤ 3,6 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 1,75 - - -
12/4/2014 ΣΚΩ2 189 3,3 ΚΛΑΪΝΤ 3,4 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 1,8 2 0-2 22
7/12/2013 ΣΚΩ2 205 2,4 ΚΛΑΪΝΤ 3,3 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 2,3 2 1-3 22
2/3/2013 ΣΚΩ2 227 3,45 ΚΛΑΪΝΤ 3,45 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 1,75 1 2-0 X1
18/8/2012 ΣΚΩ2 231 2,95 ΚΛΑΪΝΤ 3,3 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 1,95 2 0-2 22
21/1/2012 ΣΚΩ2 203 2,3 ΚΛΑΪΝΤ 3,3 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 2,4 2 0-1 22
6/8/2011 ΣΚΩ2 348 2,65 ΚΛΑΪΝΤ 3,3 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 2,1 1 2-0 11
17/4/2010 ΣΚΩ1 193 3,1 ΚΛΑΪΝΤ 3,4 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 1,85 1 3-1 11
17/10/2009 ΣΚΩ1 219 2,25 ΚΛΑΪΝΤ 3,4 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 2,4 2 1-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΛΑΪΝΤ = 37,50 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ = 62,50 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.732-ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ vs ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ
21/10/2017 ΣΚΩ2 732 3 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 3,3 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 1,95 - - -
4/3/2017 ΣΚΩ2 1101 2 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 3,25 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 2,9 2 0-2 22
1/10/2016 ΣΚΩ2 656 1,85 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 3,4 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,15 2 0-2 22
11/2/2012 ΣΚΩ1 306 1,25 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 4,5 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 7,5 1 4-1 X1
15/10/2011 ΣΚΩ1 312 1,65 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 3,6 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,65 1 2-0 11
30/4/2011 ΣΚΩΤ 303 1,45 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 4 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 4,75 1 1-0 X1
6/11/2010 ΣΚΩΤ 227 2,1 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 3,45 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 2,6 1 5-1 11
27/4/2010 ΣΚΩ1 108 2,6 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 3,4 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 2,1 X 3-3 1X
26/9/2009 ΣΚΩ1 204 2,75 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 3,6 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 1,95 2 1-2 22
6/3/2007 ΣΚΩ1 145 3,65 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 3,4 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 1,65 2 1-2 22
1/11/2003 ΣΚΩ2 314 3,5 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 3,4 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 1,65 1 2-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 10,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ = 40,00 % σε 10 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.733-ΕΔΙΒΟΥΡΓΟ vs ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ
21/10/2017 ΣΚΩ2 733 2,8 ΕΔΙΒΟΥΡΓΟ 3,25 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,05 - - -
22/4/2017 ΣΚΩ2 843 2,2 ΕΔΙΒΟΥΡΓΟ 3,05 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,7 1 2-0 11
12/11/2016 ΣΚΩ2 881 2,2 ΕΔΙΒΟΥΡΓΟ 3,2 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,6 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΔΙΒΟΥΡΓΟ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.734-ΕΛΓΚΙΝ vs ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ
21/10/2017 ΣΚΩ2 734 2,6 ΕΛΓΚΙΝ 3,3 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 2,15 - - -
18/10/2008 ΣΚΩ2 311 4,2 ΕΛΓΚΙΝ 3,6 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 1,55 1 4-2 21
29/12/2007 ΣΚΩ2 266 2,4 ΕΛΓΚΙΝ 3,5 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 2,15 1 2-0 X1
10/3/2007 ΣΚΩ2 354 2,4 ΕΛΓΚΙΝ 3,4 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 2,15 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΛΓΚΙΝ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.740-ΧΑΡΤΣ vs ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ
21/10/2017 ΣΚΩΠ 740 1,8 ΧΑΡΤΣ 3,25 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,7 - - -
5/11/2016 ΣΚΩΠ 1671 1,7 ΧΑΡΤΣ 3,35 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 4,1 X 2-2 XX
15/5/2016 ΣΚΩΠ 2644 1,95 ΧΑΡΤΣ 3,2 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,25 X 2-2 XX
19/3/2016 ΣΚΩΠ 1009 1,75 ΧΑΡΤΣ 3,25 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 4,1 2 0-3 22
2/8/2015 ΣΚΩΠ 218 1,85 ΧΑΡΤΣ 3,1 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,45 1 4-3 11
2/11/2013 ΣΚΩΠ 220 2,9 ΧΑΡΤΣ 3,25 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 2 2 0-2 22
5/3/2013 ΣΚΩΠ 127 2,25 ΧΑΡΤΣ 3,25 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 2,5 1 2-0 11
4/8/2012 ΣΚΩΠ 245 1,8 ΧΑΡΤΣ 3,3 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,4 1 2-0 11
6/5/2012 ΣΚΩΠ 432 1,95 ΧΑΡΤΣ 3,3 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 2,95 1 2-0 11
5/2/2012 ΣΚΩΚ 378 1,8 ΧΑΡΤΣ 3,2 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,5 X 1-1 1X
3/12/2011 ΣΚΩΠ 296 1,9 ΧΑΡΤΣ 3,1 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,3 2 1-2 22
29/1/2011 ΣΚΩΠ 283 1,45 ΧΑΡΤΣ 3,6 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 5,25 1 1-0 11
11/1/2011 ΣΚΩΚ 102 1,5 ΧΑΡΤΣ 3,5 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 5 2 0-1 X2
14/8/2010 ΣΚΩΠ 289 1,75 ΧΑΡΤΣ 3,35 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,5 X 1-1 XX
21/11/2009 ΣΚΩΠ 213 1,8 ΧΑΡΤΣ 3,3 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,4 2 1-2 12
23/3/2002 ΣΚΩΠ 256 1,3 ΧΑΡΤΣ 4 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 7,5 2 1-3 22
13/10/2001 ΣΚΩΠ 266 1,55 ΧΑΡΤΣ 3,6 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 4,5 1 3-0 11
28/10/2000 ΣΚΩΠ 266 1,65 ΧΑΡΤΣ 3,35 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 4 2 0-3 X2
6/5/2000 ΣΚΩΠ 253 1,5 ΧΑΡΤΣ 3,5 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 5 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΑΡΤΣ = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 27,78 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ = 38,89 % σε 18 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.742-ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ vs ΝΤΑΝΤΙ
21/10/2017 ΣΚΩΠ 742 2,2 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3 ΝΤΑΝΤΙ 2,9 - - -
28/12/2016 ΣΚΩΠ 2270 1,85 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,15 ΝΤΑΝΤΙ 3,65 1 2-0 11
23/4/2016 ΣΚΩΠ 2268 2,4 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,05 ΝΤΑΝΤΙ 2,65 2 1-2 22
16/1/2016 ΣΚΩΠ 1406 1,98 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,1 ΝΤΑΝΤΙ 3,3 2 2-4 22
12/9/2015 ΣΚΩΠ 909 2,5 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 2,95 ΝΤΑΝΤΙ 2,55 2 0-1 X2
20/12/2014 ΣΚΩΠ 201 2,05 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,25 ΝΤΑΝΤΙ 2,8 X 1-1 XX
21/1/2012 ΣΚΩΤ 192 2,55 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,25 ΝΤΑΝΤΙ 2,2 X 0-0 XX
6/8/2011 ΣΚΩΤ 337 2,65 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,35 ΝΤΑΝΤΙ 2,1 2 0-1 X2
5/3/2011 ΣΚΩΤ 213 2,7 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,4 ΝΤΑΝΤΙ 2,05 X 0-0 XX
14/8/2010 ΣΚΩΤ 292 2,85 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,4 ΝΤΑΝΤΙ 1,95 1 1-0 X1
10/4/2010 ΣΚΩΤ 195 2,75 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,3 ΝΤΑΝΤΙ 2,05 2 0-1 X2
5/12/2009 ΣΚΩΤ 205 2,4 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,3 ΝΤΑΝΤΙ 2,3 2 0-2 22
22/3/2009 ΣΚΩΤ 392 2 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,4 ΝΤΑΝΤΙ 2,75 X 1-1 2X
4/10/2008 ΣΚΩΤ 297 2 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,3 ΝΤΑΝΤΙ 2,75 X 0-0 XX
1/4/2008 ΣΚΩΤ 141 3,3 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,4 ΝΤΑΝΤΙ 1,75 1 1-0 X1
27/10/2007 ΣΚΩΤ 342 2,5 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,25 ΝΤΑΝΤΙ 2,2 X 1-1 1X
14/4/2007 ΣΚΩΤ 351 2,4 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,35 ΝΤΑΝΤΙ 2,2 1 2-1 X1
28/10/2006 ΣΚΩΤ 345 1,9 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3 ΝΤΑΝΤΙ 3,1 1 3-1 11
17/1/2004 ΣΚΩΠ 243 2,1 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3 ΝΤΑΝΤΙ 2,6 2 1-2 12
1/3/2003 ΣΚΩΠ 326 2,2 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,1 ΝΤΑΝΤΙ 2,6 2 1-3 22
25/1/2003 ΣΚΩΚ 264 2,2 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,3 ΝΤΑΝΤΙ 2,5 2 0-2 22
22/10/2002 ΣΚΛΚ 221 2,4 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,15 ΝΤΑΝΤΙ 2,3 1 1-0 X1
14/9/2002 ΣΚΩΠ 246 2,1 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,1 ΝΤΑΝΤΙ 2,7 X 1-1 1X
26/1/2002 ΣΚΩΚ 234 2,4 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,25 ΝΤΑΝΤΙ 2,2 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ = 26,09 % Ποσοστο (X) Χι : 34,78 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΑΝΤΙ = 39,13 % σε 23 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.743-ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ vs ΧΑΜΙΛΤΟΝ
21/10/2017 ΣΚΩΠ 743 1,8 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,35 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,6 - - -
16/5/2017 ΣΚΩΠ 1304 2 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,15 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,15 1 3-2 X1
26/11/2016 ΣΚΩΠ 835 1,85 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,2 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,35 X 1-1 1X
20/2/2016 ΣΚΩΠ 1375 1,65 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,4 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 4,25 1 2-1 11
8/8/2015 ΣΚΩΠ 195 1,85 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,25 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,3 1 2-0 11
16/5/2015 ΣΚΩΠ 242 1,65 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,35 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 4 1 2-1 21
20/12/2014 ΣΚΩΠ 202 2,8 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,4 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 2 2 0-1 22
28/4/2012 ΣΚΩΤ 215 1,65 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,45 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,85 1 5-1 11
22/10/2011 ΣΚΩΤ 310 2,35 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,3 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 2,35 1 1-0 11
25/8/2009 ΣΚΛΚ 105 3 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,5 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 1,85 1 2-1 11
10/1/2009 ΣΚΩΚ 181 2,8 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,35 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 2 2 0-1 22
13/3/2007 ΣΚΩΤ 165 2,35 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,25 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 2,3 1 4-1 11
23/9/2006 ΣΚΩΤ 325 2,3 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,1 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 2,5 2 0-1 22
11/2/2006 ΣΚΩΤ 335 2 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,1 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3 1 2-1 X1
30/8/2005 ΣΚΤΚ 315 2,2 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,3 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 2,5 2 0-1 22
20/8/2005 ΣΚΩΤ 333 2,1 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,1 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 2,8 X 0-0 XX
16/4/2005 ΣΚΩΤ 264 2,1 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,1 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 2,5 1 2-1 11
4/12/2004 ΣΚΩΤ 245 1,75 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,2 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,2 X 1-1 XX
24/9/2002 ΣΚΛΚ 314 1,55 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,5 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 4,25 1 3-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ = 61,11 % Ποσοστο (X) Χι : 16,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΜΙΛΤΟΝ = 22,22 % σε 18 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.735-ΜΠΡΕΧΙΝ vs ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ
21/10/2017 ΣΚΩΤ 735 5,7 ΜΠΡΕΧΙΝ 4 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 1,38 - - -
27/3/2013 ΣΚΩ1 149 3,85 ΜΠΡΕΧΙΝ 3,5 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 1,65 2 0-6 22
22/9/2012 ΣΚΩ1 238 4,55 ΜΠΡΕΧΙΝ 3,65 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 1,5 2 0-3 22
22/4/2006 ΣΚΩΤ 261 3,75 ΜΠΡΕΧΙΝ 3,3 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 1,7 X 1-1 2X
25/10/2005 ΣΚΩΤ 144 2,35 ΜΠΡΕΧΙΝ 3,1 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 2,45 X 1-1 1X
14/2/2004 ΣΚΩΤ 243 2,5 ΜΠΡΕΧΙΝ 3,3 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 2,1 1 2-1 X1
20/10/2002 ΣΚΤΚ 554 2,6 ΜΠΡΕΧΙΝ 3,25 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 2,1 2 0-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΡΕΧΙΝ = 16,67 % Ποσοστο (X) Χι : 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ = 50,00 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.736-ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. vs ΙΝΒΕΡΝΕΣ
21/10/2017 ΣΚΩΤ 736 1,63 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3,4 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 4,1 - - -
9/4/2016 ΣΚΩΠ 2274 2 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3,1 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 3,25 2 0-2 22
19/9/2015 ΣΚΩΠ 751 2,2 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3,15 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 2,8 X 1-1 1X
24/2/2015 ΣΚΩΠ 130 2,35 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3,3 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 2,35 X 1-1 2X
26/3/2014 ΣΚΩΠ 214 1,75 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3,45 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 3,45 1 2-1 X1
10/8/2013 ΣΚΩΠ 202 2,2 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3,25 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 2,55 2 0-1 22
15/12/2012 ΣΚΩΠ 189 2 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3,25 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 2,9 X 4-4 1X
5/3/2012 ΣΚΩΠ 353 1,6 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3,6 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 4 1 3-0 11
17/9/2011 ΣΚΩΠ 309 1,7 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3,25 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 3,85 1 3-1 11
19/3/2011 ΣΚΩΠ 308 1,7 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3,3 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 3,75 1 1-0 11
22/8/2010 ΣΚΩΠ 385 1,6 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3,4 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 4,25 2 0-4 22
14/2/2009 ΣΚΩΠ 287 1,55 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3,35 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 4,75 X 1-1 2X
4/10/2008 ΣΚΩΠ 292 1,7 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3,2 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 3,8 1 2-1 11
1/12/2007 ΣΚΩΠ 323 1,5 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3,35 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 5 2 0-1 22
28/4/2007 ΣΚΩΠ 356 2 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3,15 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 3 X 1-1 1X
9/12/2006 ΣΚΩΠ 362 2 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 2,7 1 3-1 X1
18/2/2006 ΣΚΩΠ 321 2,3 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3,1 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 2,5 2 2-4 X2
28/8/2005 ΣΚΩΠ 513 2 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3,1 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 3 X 1-1 XX
19/2/2005 ΣΚΩΠ 246 1,9 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 2,9 X 1-1 XX
28/8/2004 ΣΚΩΠ 313 1,65 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3,2 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 3,6 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. = 36,84 % Ποσοστο (X) Χι : 36,84 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΙΝΒΕΡΝΕΣ = 26,32 % σε 19 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.737-ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ vs ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ
21/10/2017 ΣΚΩΤ 737 1,93 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 3,2 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,1 - - -
26/1/2013 ΣΚΩΤ 193 1,75 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 3,35 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,5 2 0-1 22
22/9/2012 ΣΚΩΤ 231 1,55 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 3,5 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 4,5 1 4-0 11
30/12/2008 ΣΚΩΤ 256 1,85 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 3,5 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,05 1 1-0 X1
30/8/2008 ΣΚΩΤ 200 1,75 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 3,4 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,35 2 1-2 22
1/3/2008 ΣΚΩΤ 362 1,7 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 3,5 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,4 X 1-1 XX
3/11/2007 ΣΚΩΤ 334 1,75 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 3,4 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,35 2 0-4 22
22/4/2006 ΣΚΩΠ 254 1,9 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 3,1 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,2 1 3-2 X1
25/1/2006 ΣΚΛΚ 235 2,25 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 3,1 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 2,55 1 1-0 11
19/11/2005 ΣΚΩΠ 332 2 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 3,1 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3 2 0-1 X2
27/12/2004 ΣΚΩΠ 515 1,8 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 3,1 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,1 X 0-0 XX
3/1/2004 ΣΚΩΠ 334 1,8 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 3,1 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,2 X 2-2 XX
4/2/2003 ΣΚΩΚ 115 1,7 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 3,5 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,6 1 2-0 X1
2/1/2003 ΣΚΩΠ 314 1,75 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 3,1 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,75 1 2-0 11
10/8/2002 ΣΚΩΠ 241 2,6 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 3,1 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 2,2 1 2-1 11
2/3/2002 ΣΚΩΠ 253 2,5 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 3 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 2,3 1 1-0 X1
22/9/2001 ΣΚΩΠ 246 2,5 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 3,1 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 2,35 2 1-2 12
1/4/2000 ΣΚΩΤ 316 1,55 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 3,5 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 4,5 1 4-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ = 52,94 % Ποσοστο (X) Χι : 17,65 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ = 29,41 % σε 17 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.738-ΦΟΛΚΕΡΚ vs ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ
21/10/2017 ΣΚΩΤ 738 2,35 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,2 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2,4 - - -
15/4/2017 ΣΚΩΤ 1887 1,85 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,2 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,35 X 2-2 XX
3/12/2016 ΣΚΩΤ 1566 1,65 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,4 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,95 1 3-1 21
9/4/2016 ΣΚΩΤ 2280 1,57 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,4 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 4,6 1 3-2 11
31/10/2015 ΣΚΩΤ 1263 2,02 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,1 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3 1 3-0 11
1/5/2010 ΣΚΩΠ 267 2 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,25 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2,85 X 1-1 1X
10/4/2010 ΣΚΩΠ 190 2,15 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,2 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2,65 1 2-1 11
17/10/2009 ΣΚΩΠ 210 2,2 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,2 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2,6 2 1-3 X2
16/5/2009 ΣΚΩΠ 251 1,9 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,25 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,15 2 0-2 22
6/12/2008 ΣΚΩΠ 198 1,75 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,2 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,75 2 1-2 22
16/2/2008 ΣΚΩΠ 334 1,9 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,2 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,1 1 4-0 11
25/8/2007 ΣΚΩΠ 346 1,7 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,25 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,65 2 0-1 X2
23/4/2007 ΣΚΩΠ 753 2 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,2 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2,95 2 0-2 22
31/3/2007 ΣΚΩΠ 343 1,95 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,15 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3 1 2-0 11
14/10/2006 ΣΚΩΠ 334 2,2 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,1 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2,6 X 1-1 XX
23/10/2004 ΣΚΩΤ 261 1,65 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,3 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,4 X 0-0 XX
13/12/2003 ΣΚΩΤ 265 1,5 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,6 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 4,3 X 0-0 XX
15/2/2003 ΣΚΩΤ 314 1,45 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,6 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 5,5 1 3-1 11
10/8/2002 ΣΚΩΤ 251 1,7 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,4 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,6 1 2-0 11
9/2/2002 ΣΚΩΤ 255 2,3 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,2 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2,4 X 0-0 XX
18/8/2001 ΣΚΩΤ 365 2,5 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,2 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2,3 1 3-2 21
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΟΛΚΕΡΚ = 45,00 % Ποσοστο (X) Χι : 30,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ = 25,00 % σε 20 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.739-ΜΟΡΤΟΝ vs ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ
21/10/2017 ΣΚΩΤ 739 1,47 ΜΟΡΤΟΝ 3,65 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 5,2 - - -
7/1/2017 ΣΚΩΤ 1272 1,7 ΜΟΡΤΟΝ 3,3 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,8 1 2-1 11
20/8/2016 ΣΚΩΤ 2197 1,7 ΜΟΡΤΟΝ 3,35 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,75 X 1-1 2X
13/2/2016 ΣΚΩΤ 717 1,67 ΜΟΡΤΟΝ 3,5 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,8 1 2-0 X1
12/9/2015 ΣΚΩΤ 755 1,9 ΜΟΡΤΟΝ 3,2 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,2 X 0-0 XX
25/7/2015 ΣΚΤΚ 215 2,05 ΜΟΡΤΟΝ 3,4 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 2,7 2 2-3 22
1/4/2014 ΣΚΩΤ 101 3 ΜΟΡΤΟΝ 3,4 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 1,9 1 3-0 11
9/11/2013 ΣΚΩΤ 207 1,8 ΜΟΡΤΟΝ 3,45 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,25 1 2-0 X1
2/1/2013 ΣΚΩΤ 160 1,25 ΜΟΡΤΟΝ 4,75 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 7 2 0-3 22
1/9/2012 ΣΚΩΤ 226 1,5 ΜΟΡΤΟΝ 3,6 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 4,8 1 3-0 11
28/11/2009 ΣΚΩΚ 191 1,65 ΜΟΡΤΟΝ 3,6 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,65 X 0-0 XX
13/3/2004 ΣΚΩ1 312 1,7 ΜΟΡΤΟΝ 3,4 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,6 1 3-2 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΟΡΤΟΝ = 54,55 % Ποσοστο (X) Χι : 27,27 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ = 18,18 % σε 11 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.745-ΑΦΚ ΕΣΚΙΛΣΤΟΥΝΑ vs ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ
21/10/2017 ΣΟΥ1 745 2,55 ΑΦΚ ΕΣΚΙΛΣΤΟΥΝΑ 3,4 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 2,15 - - -
1/3/2015 ΣΟΚ 337 7 ΑΦΚ ΕΣΚΙΛΣΤΟΥΝΑ 4,75 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 1,25 2 1-5 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΦΚ ΕΣΚΙΛΣΤΟΥΝΑ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.746-ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ vs ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ
21/10/2017 ΣΟΥ2 746 2,3 ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ 3,2 ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ 2,45 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.747-ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ vs ΕΡΓΚΡΙΤΕ
21/10/2017 ΣΟΥ2 747 1,88 ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ 3,15 ΕΡΓΚΡΙΤΕ 3,3 - - -
31/8/2016 ΣΟΥ2 1850 2,3 ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ 3,05 ΕΡΓΚΡΙΤΕ 2,55 1 1-0 11
23/5/2013 ΣΟΥ2 142 2,05 ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ 3,25 ΕΡΓΚΡΙΤΕ 2,8 1 5-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΡΓΚΡΙΤΕ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.749-ΜΠΕΤΙΣ vs ΑΛΑΒΕΣ
21/10/2017 ΙΣΠ1 749 1,45 ΜΠΕΤΙΣ 3,85 ΑΛΑΒΕΣ 6 - - -
30/4/2017 ΙΣΠ1 1750 1,5 ΜΠΕΤΙΣ 3,8 ΑΛΑΒΕΣ 5 2 1-4 12
23/11/2014 ΙΣΠ2 342 1,55 ΜΠΕΤΙΣ 3,5 ΑΛΑΒΕΣ 4,5 2 1-2 22
21/12/2005 ΙΣΠ1 241 1,7 ΜΠΕΤΙΣ 3,1 ΑΛΑΒΕΣ 4 1 3-0 11
12/1/2003 ΙΣΠ1 523 1,6 ΜΠΕΤΙΣ 3,2 ΑΛΑΒΕΣ 4,6 X 2-2 1X
7/10/2001 ΙΣΠ1 322 1,95 ΜΠΕΤΙΣ 2,9 ΑΛΑΒΕΣ 3,4 1 1-0 X1
23/4/2000 ΙΣΠ1 345 2 ΜΠΕΤΙΣ 3 ΑΛΑΒΕΣ 3,15 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΕΤΙΣ = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 16,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΛΑΒΕΣ = 50,00 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.2230-ΗΠΑ U17 vs ΑΓΓΛΙΑ U17
21/10/2017 U17Π 2230 3,9 ΗΠΑ U17 3,85 ΑΓΓΛΙΑ U17 1,58 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΗΠΑ U17 = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΓΓΛΙΑ U17 = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.750-ΛΙΡΣ vs ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ
21/10/2017 ΒΕΛ2 750 2,75 ΛΙΡΣ 3,2 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 2,1 - - -
21/1/2017 ΒΕΛ2 1021 1,78 ΛΙΡΣ 3,3 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,5 X 1-1 XX
9/9/2015 ΒΕΛ2 936 2,94 ΛΙΡΣ 3,07 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 2,07 2 2-3 22
26/4/2015 ΒΕΛ1 449 1,8 ΛΙΡΣ 3,35 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,35 1 3-1 21
10/4/2015 ΒΕΛ1 223 1,95 ΛΙΡΣ 3,25 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3 2 0-1 22
14/2/2015 ΒΕΛ1 255 1,9 ΛΙΡΣ 3,2 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,2 1 2-1 X1
10/8/2013 ΒΕΛ1 248 2,15 ΛΙΡΣ 3,25 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 2,65 X 1-1 1X
15/12/2012 ΒΕΛ1 232 2,3 ΛΙΡΣ 3,15 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 2,5 X 1-1 XX
21/4/2012 ΒΕΛ1 360 2,3 ΛΙΡΣ 3,2 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 2,45 X 2-2 XX
25/1/2012 ΒΕΛ1 145 2,4 ΛΙΡΣ 3,2 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 2,35 X 2-2 1X
30/4/2011 ΒΕΛ1 356 2,4 ΛΙΡΣ 3,1 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 2,4 1 3-0 11
2/10/2010 ΒΕΛ1 256 2,15 ΛΙΡΣ 3,1 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 2,75 2 0-1 22
24/2/2007 ΒΕΛ1 424 2 ΛΙΡΣ 3,1 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 2,9 2 0-2 X2
29/10/2005 ΒΕΛ1 351 1,9 ΛΙΡΣ 3,1 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,2 2 0-4 22
24/4/2005 ΒΕΛ1 441 1,9 ΛΙΡΣ 3 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 2,9 1 2-0 X1
6/3/2004 ΒΕΛ1 341 1,75 ΛΙΡΣ 3,2 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,4 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΙΡΣ = 26,67 % Ποσοστο (X) Χι : 40,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ = 33,33 % σε 15 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.754-ΜΟΝΑΚΟ vs ΚΑΕΝ
21/10/2017 ΓΑΛ1 754 1,25 ΜΟΝΑΚΟ 4,75 ΚΑΕΝ 9,5 - - -
21/12/2016 ΓΑΛ1 1895 1,2 ΜΟΝΑΚΟ 5,25 ΚΑΕΝ 9 1 2-1 X1
2/12/2015 ΓΑΛ1 1491 1,7 ΜΟΝΑΚΟ 3,25 ΚΑΕΝ 4,2 X 1-1 XX
22/11/2014 ΓΑΛ1 271 1,5 ΜΟΝΑΚΟ 3,6 ΚΑΕΝ 5,25 X 2-2 1X
4/5/2013 ΓΑΛ2 153 1,65 ΜΟΝΑΚΟ 3,15 ΚΑΕΝ 4,35 2 0-1 22
26/2/2011 ΓΑΛ1 345 1,8 ΜΟΝΑΚΟ 3,2 ΚΑΕΝ 3,5 X 2-2 1X
23/8/2008 ΓΑΛ1 445 1,65 ΜΟΝΑΚΟ 3,1 ΚΑΕΝ 4,3 X 1-1 XX
27/10/2007 ΓΑΛ1 444 1,6 ΜΟΝΑΚΟ 3,25 ΚΑΕΝ 4,3 X 0-0 XX
15/1/2005 ΓΑΛ1 266 1,3 ΜΟΝΑΚΟ 3,5 ΚΑΕΝ 7 1 5-2 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΟΝΑΚΟ = 25,00 % Ποσοστο (X) Χι : 62,50 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΑΕΝ = 12,50 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.751-ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
21/10/2017 ΚΥΠ1 751 2,25 ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ 2,9 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 2,75 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.752-ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ
21/10/2017 ΚΥΠ1 752 1,7 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3,45 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 3,65 - - -
12/4/2017 ΚΥΠ 1518 2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3,25 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 2,9 1 2-1 11
25/2/2017 ΚΥΠ1 1843 2,1 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3,2 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 2,75 1 4-1 11
3/3/2016 ΚΥΠ1 767 1,55 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3,7 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 3,75 1 4-2 X1
22/11/2014 ΚΥΠ1 161 2,55 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 2,35 1 2-0 11
29/9/2013 ΚΥΠ1 368 2,3 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2,95 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 2,65 X 0-0 XX
10/4/2013 ΚΥΠΚ 138 1,8 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3,25 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 3,45 X 0-0 XX
13/1/2013 ΚΥΠ1 208 2,2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3,2 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 2,6 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ = 71,43 % Ποσοστο (X) Χι : 28,57 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ = 0,00 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.755-ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ vs ΒΙΣΕΟΥ
21/10/2017 ΠΟΡ2 755 2,18 ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ 2,85 ΒΙΣΕΟΥ 2,95 - - -
14/5/2017 ΠΟΡ2 1153 1,72 ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ 3,2 ΒΙΣΕΟΥ 3,9 1 2-1 X1
20/9/2015 ΠΟΡ2 1305 1,98 ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ 2,85 ΒΙΣΕΟΥ 3,45 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΙΣΕΟΥ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.756-ΛΕΪΣΟΕΣ vs ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ
21/10/2017 ΠΟΡ2 756 2,02 ΛΕΪΣΟΕΣ 2,95 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ 3,15 - - -
14/4/2017 ΠΟΡ2 1793 1,9 ΛΕΪΣΟΕΣ 2,85 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ 3,7 1 2-1 21
4/12/2011 ΠΟΡΚ 416 2,4 ΛΕΪΣΟΕΣ 2,9 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ 2,55 X 2-2 XX
25/4/2010 ΠΟΡΤ 395 2,2 ΛΕΪΣΟΕΣ 3 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ 2,75 2 1-3 22
24/1/2010 ΠΡΛΚ 280 2,45 ΛΕΪΣΟΕΣ 3,05 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ 2,4 2 0-1 X2
10/5/2009 ΠΟΡΤ 370 2 ΛΕΪΣΟΕΣ 3 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ 3,1 2 0-1 22
1/3/2008 ΠΟΡΤ 522 2,05 ΛΕΪΣΟΕΣ 3 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ 2,9 X 2-2 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΕΪΣΟΕΣ = 16,67 % Ποσοστο (X) Χι : 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ = 50,00 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.757-ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ vs ΚΟΒΑ ΠΙΕΝΤΑΝΤΕ
21/10/2017 ΠΟΡ2 757 1,81 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ 3,15 ΚΟΒΑ ΠΙΕΝΤΑΝΤΕ 3,6 - - -
22/11/2015 ΠΟΡΚ 2388 1,23 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ 4,7 ΚΟΒΑ ΠΙΕΝΤΑΝΤΕ 8,25 1 5-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΟΒΑ ΠΙΕΝΤΑΝΤΕ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.758-ΜΠΡΑΓΚΑ Β vs ΚΟΒΙΛΙΑ
21/10/2017 ΠΟΡ2 758 1,9 ΜΠΡΑΓΚΑ Β 3,1 ΚΟΒΙΛΙΑ 3,3 - - -
4/2/2017 ΠΟΡ2 911 2,35 ΜΠΡΑΓΚΑ Β 2,85 ΚΟΒΙΛΙΑ 2,7 2 0-1 22
27/2/2016 ΠΟΡ2 2077 2,5 ΜΠΡΑΓΚΑ Β 2,8 ΚΟΒΙΛΙΑ 2,55 2 0-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΡΑΓΚΑ Β = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΟΒΙΛΙΑ = 100,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.759-ΟΛΙΒΕΪΡΕΝΣΕ vs ΡΕΑΛ ΣΠΟΡΤΕ
21/10/2017 ΠΟΡ2 759 1,92 ΟΛΙΒΕΪΡΕΝΣΕ 3,05 ΡΕΑΛ ΣΠΟΡΤΕ 3,35 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΛΙΒΕΪΡΕΝΣΕ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΕΑΛ ΣΠΟΡΤΕ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.760-ΦΕΪΡΕΝΣΕ vs ΡΙΟ ΑΒΕ
21/10/2017 ΠΟΡΤ 760 2,65 ΦΕΪΡΕΝΣΕ 2,8 ΡΙΟ ΑΒΕ 2,5 - - -
6/2/2017 ΠΟΡΤ 1197 2,7 ΦΕΪΡΕΝΣΕ 2,85 ΡΙΟ ΑΒΕ 2,45 1 2-1 11
27/11/2011 ΠΟΡΤ 396 2,4 ΦΕΪΡΕΝΣΕ 2,9 ΡΙΟ ΑΒΕ 2,55 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΕΪΡΕΝΣΕ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΙΟ ΑΒΕ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.761-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ ΚΟΛΕΝΤΙΝΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ vs ΣΕΠΣΙ
21/10/2017 ΡΟΥ1 761 2,05 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ ΚΟΛΕΝΤΙΝΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 2,8 ΣΕΠΣΙ 3,25 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ ΚΟΛΕΝΤΙΝΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΕΠΣΙ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.762-ΣΠΑΡΤΑΚ ΤΡΝΑΒΑ vs ΣΠΟΡ ΠΟΝΜΠΡΕΖΟΒΑ
21/10/2017 ΣΛΟ1 762 1,27 ΣΠΑΡΤΑΚ ΤΡΝΑΒΑ 4,5 ΣΠΟΡ ΠΟΝΜΠΡΕΖΟΒΑ 7 - - -
15/10/2016 ΣΛΟ1 2810 1,62 ΣΠΑΡΤΑΚ ΤΡΝΑΒΑ 3,25 ΣΠΟΡ ΠΟΝΜΠΡΕΖΟΒΑ 4,5 2 0-2 X2
2/3/2016 ΣΛΟ1 685 1,38 ΣΠΑΡΤΑΚ ΤΡΝΑΒΑ 3,75 ΣΠΟΡ ΠΟΝΜΠΡΕΖΟΒΑ 6,25 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΠΑΡΤΑΚ ΤΡΝΑΒΑ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΠΟΡ ΠΟΝΜΠΡΕΖΟΒΑ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.763-ΖΛΑΤΕ ΜΟΡΑΦΤΣΕ vs ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ
21/10/2017 ΣΛΟ1 763 3,7 ΖΛΑΤΕ ΜΟΡΑΦΤΣΕ 3,2 ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ 1,75 - - -
22/10/2016 ΣΛΟ1 2835 4,8 ΖΛΑΤΕ ΜΟΡΑΦΤΣΕ 3,5 ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ 1,53 2 1-5 22
19/7/2015 ΣΛΟ1 324 5,25 ΖΛΑΤΕ ΜΟΡΑΦΤΣΕ 3,65 ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ 1,45 2 1-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΖΛΑΤΕ ΜΟΡΑΦΤΣΕ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ = 100,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.764-ΣΕΝΙΤΣΑ vs ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ
21/10/2017 ΣΛΟ1 764 4,5 ΣΕΝΙΤΣΑ 3,45 ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ 1,55 - - -
6/5/2017 ΣΛΟ1 2732 3,6 ΣΕΝΙΤΣΑ 3,1 ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ 1,83 2 1-2 X2
10/9/2016 ΣΛΟ1 1064 2,7 ΣΕΝΙΤΣΑ 3 ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ 2,25 X 1-1 XX
24/7/2015 ΣΛΟ1 112 1,9 ΣΕΝΙΤΣΑ 3,15 ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ 3,25 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΕΝΙΤΣΑ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 66,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.753-ΤΕΠΛΙΤΣΕ vs ΚΑΡΒΙΝΑ
21/10/2017 ΤΣΧ1 753 1,45 ΤΕΠΛΙΤΣΕ 3,65 ΚΑΡΒΙΝΑ 5,25 - - -
22/4/2017 ΤΣΧ1 862 1,38 ΤΕΠΛΙΤΣΕ 3,7 ΚΑΡΒΙΝΑ 6,25 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΕΠΛΙΤΣΕ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΑΡΒΙΝΑ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.978-ΙΚΙΚΕ vs ΤΕΜΟΥΚΟ
21/10/2017 ΧΙΛ1 978 2 ΙΚΙΚΕ 3,05 ΤΕΜΟΥΚΟ 3,1 - - -
20/5/2017 ΧΙΛ1 1970 1,7 ΙΚΙΚΕ 3,5 ΤΕΜΟΥΚΟ 3,65 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΙΚΙΚΕ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΕΜΟΥΚΟ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.765-ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ vs ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
21/10/2017 ΕΛΛ1 765 2,45 ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ 2,9 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2,65 - - -
25/2/2017 ΕΛΛ1 1912 2,3 ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ 2,75 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3 X 0-0 XX
8/11/2014 ΕΛΛ1 401 2,15 ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ 3 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3 2 1-2 22
17/9/2011 ΕΛΛ1 327 2,2 ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ 2,8 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2,95 2 2-3 12
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ = 66,67 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.766-ΛΟΚΕΡΕΝ vs ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ
21/10/2017 ΒΕΛ1 766 2,6 ΛΟΚΕΡΕΝ 3 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 2,3 - - -
12/3/2017 ΒΕΛ1 2076 3,45 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,1 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 1,85 X 0-0 XX
2/4/2016 ΒΕΛ1 1043 2,25 ΛΟΚΕΡΕΝ 3 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 2,65 1 1-0 11
2/8/2015 ΒΕΛ1 328 1,85 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,35 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,2 X 2-2 XX
29/10/2014 ΒΕΛ1 164 1,5 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,65 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 4,75 1 5-2 11
8/2/2014 ΒΕΛ1 243 1,3 ΛΟΚΕΡΕΝ 4,25 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 6,75 1 3-1 11
9/3/2013 ΒΕΛ1 270 1,45 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,65 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 5,25 X 1-1 XX
12/2/2011 ΒΕΛ1 255 1,4 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,85 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 5,5 X 1-1 XX
26/9/2009 ΒΕΛ1 261 2,15 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,25 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 2,6 1 4-1 11
14/3/2009 ΒΕΛ1 341 1,85 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,2 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,4 X 0-0 XX
20/10/2007 ΒΕΛ1 512 2,1 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,2 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 2,7 1 1-0 X1
25/11/2006 ΒΕΛ1 441 2,1 ΛΟΚΕΡΕΝ 3 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 2,7 X 0-0 XX
15/10/2005 ΒΕΛ1 346 1,9 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,1 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,2 1 4-2 21
18/12/2004 ΒΕΛ1 313 2,1 ΛΟΚΕΡΕΝ 2,9 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 2,6 X 1-1 XX
22/11/2003 ΒΕΛ1 412 1,45 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,5 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 5 2 0-2 X2
9/11/2002 ΒΕΛ1 421 1,3 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,75 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 8 1 4-1 X1
31/10/2001 ΒΕΛ1 211 1,75 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,4 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,5 1 1-0 X1
17/3/2001 ΒΕΛ1 344 1,7 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,4 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,75 1 1-0 X1
15/4/2000 ΒΕΛ1 242 1,6 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,6 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 4 X 1-1 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΟΚΕΡΕΝ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 44,44 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ = 5,56 % σε 18 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.774-ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ vs ΓΡΑΝΑΔΑ
21/10/2017 ΙΣΠ2 774 1,85 ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 3,1 ΓΡΑΝΑΔΑ 3,45 - - -
21/11/2010 ΙΣΠ2 387 2,15 ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 3 ΓΡΑΝΑΔΑ 2,8 1 3-2 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΡΑΝΑΔΑ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.769-ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ vs ΚΡΟΤΟΝΕ
21/10/2017 ΙΤΑ1 769 1,5 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,75 ΚΡΟΤΟΝΕ 5,5 - - -
23/4/2017 ΙΤΑ1 966 1,75 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,5 ΚΡΟΤΟΝΕ 3,65 2 1-2 12
1/11/2011 ΙΤΑ2 109 1,6 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,2 ΚΡΟΤΟΝΕ 4,65 1 2-0 11
21/4/2002 ΙΤΑ2 512 1,45 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 1 ΚΡΟΤΟΝΕ 1,95 2 0-2 22
25/3/2001 ΙΤΑ2 413 1,65 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 2,9 ΚΡΟΤΟΝΕ 5 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΡΟΤΟΝΕ = 50,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.767-ΠΑΦΟΣ FC vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
21/10/2017 ΚΥΠ1 767 1,65 ΠΑΦΟΣ FC 3,2 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 4,3 - - -
18/1/2016 ΚΥΠ1 1631 2,2 ΠΑΦΟΣ FC 3,05 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2,75 X 2-2 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΑΦΟΣ FC = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.770-ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ vs ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ
21/10/2017 ΝΟΡ1 770 1,9 ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ 3,35 ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ 3,05 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.768-ΝΤΙΣΓΚΙΡΙ vs ΧΟΝΒΕΝΤ
21/10/2017 ΟΥΓ1 768 2,55 ΝΤΙΣΓΚΙΡΙ 3,15 ΧΟΝΒΕΝΤ 2,25 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΙΣΓΚΙΡΙ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΟΝΒΕΝΤ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.771-ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ vs ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ
21/10/2017 ΠΟΛ1 771 1,75 ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ 3,15 ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ 3,8 - - -
17/5/2017 ΠΟΛΔ 1443 1,63 ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ 3,35 ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ 4,2 X 1-1 XX
13/8/2016 ΠΟΛ1 2494 1,98 ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ 2,95 ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ 3,3 1 5-0 11
28/2/2016 ΠΟΛ1 2323 2,02 ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ 2,95 ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ 3,15 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 66,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.772-ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ vs ΑΜΚΑΡ ΠΕΡΜ
21/10/2017 ΡΩΣ1 772 1,3 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 3,85 ΑΜΚΑΡ ΠΕΡΜ 8 - - -
20/11/2016 ΡΩΣ1 1662 1,45 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 3,35 ΑΜΚΑΡ ΠΕΡΜ 6 1 1-0 X1
12/3/2016 ΡΩΣ1 2358 1,62 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 3,25 ΑΜΚΑΡ ΠΕΡΜ 4,5 1 2-1 21
30/5/2015 ΡΩΣ1 217 1,7 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 3,45 ΑΜΚΑΡ ΠΕΡΜ 3,65 X 3-3 2X
7/7/2006 ΡΩΣ1 112 1,3 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 3,75 ΑΜΚΑΡ ΠΕΡΜ 9 1 4-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ = 75,00 % Ποσοστο (X) Χι : 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΜΚΑΡ ΠΕΡΜ = 0,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.773-ΖΕΝΙΤ ΙΙ vs ΒΟΛΓΑΡ-ΓΚΑΖΠΡΟΜ ΑΣΤΡ
21/10/2017 ΡΩΣ2 773 2,2 ΖΕΝΙΤ ΙΙ 2,95 ΒΟΛΓΑΡ-ΓΚΑΖΠΡΟΜ ΑΣΤΡ 2,8 - - -
17/8/2016 ΡΩΣ2 813 2 ΖΕΝΙΤ ΙΙ 3,05 ΒΟΛΓΑΡ-ΓΚΑΖΠΡΟΜ ΑΣΤΡ 3,1 1 2-1 X1
12/3/2016 ΡΩΣ2 2313 3,45 ΖΕΝΙΤ ΙΙ 3,25 ΒΟΛΓΑΡ-ΓΚΑΖΠΡΟΜ ΑΣΤΡ 1,82 2 2-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΖΕΝΙΤ ΙΙ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΟΛΓΑΡ-ΓΚΑΖΠΡΟΜ ΑΣΤΡ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.777-ΚΟΝΝΑΧΣ Κ. ΝΟΜΑΝΤΣ vs ΛΑΝΤΟΥΝΤΝΟ
21/10/2017 ΟΥΛΠ 777 1,47 ΚΟΝΝΑΧΣ Κ. ΝΟΜΑΝΤΣ 3,5 ΛΑΝΤΟΥΝΤΝΟ 5,4 - - -
20/9/2016 ΟΥΛΠ 1107 1,55 ΚΟΝΝΑΧΣ Κ. ΝΟΜΑΝΤΣ 3,5 ΛΑΝΤΟΥΝΤΝΟ 4,5 X 1-1 XX
13/2/2016 ΟΥΛΠ 578 2,02 ΚΟΝΝΑΧΣ Κ. ΝΟΜΑΝΤΣ 3,2 ΛΑΝΤΟΥΝΤΝΟ 2,9 2 2-3 X2
19/9/2015 ΟΥΛΠ 1127 1,87 ΚΟΝΝΑΧΣ Κ. ΝΟΜΑΝΤΣ 3,4 ΛΑΝΤΟΥΝΤΝΟ 3,15 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΝΝΑΧΣ Κ. ΝΟΜΑΝΤΣ = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΑΝΤΟΥΝΤΝΟ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.776-ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ vs ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ
21/10/2017 ΤΣΧ1 776 2,45 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 2,95 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 2,5 - - -
26/2/2017 ΤΣΧ1 2047 2,75 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 2,95 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 2,25 1 3-1 11
13/9/2015 ΤΣΧ1 853 2,49 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 3,03 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 2,39 X 1-1 XX
14/3/2015 ΤΣΧ1 309 2,55 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 3,15 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 2,25 X 0-0 XX
22/11/2003 ΤΣΧ1 116 4,6 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 3,4 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 1,5 1 4-2 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ = 0,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.781-ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ vs ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ
21/10/2017 ΑΓΓΠ 781 1,75 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,4 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 4 - - -
31/12/2016 ΑΓΓΠ 766 1,55 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,35 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 5,3 2 1-2 X2
16/1/2016 ΑΓΓΠ 1371 1,6 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,35 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 4,8 1 3-0 11
23/8/2014 ΑΓΓΠ 170 1,6 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,6 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 4,35 X 0-0 XX
11/1/2014 ΑΓΓΠ 126 1,7 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,4 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 4 1 1-0 X1
27/4/2013 ΑΓΓΠ 158 1,75 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,35 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 3,65 2 0-3 22
6/10/2007 ΑΓΓΤ 221 2,25 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,2 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 2,45 1 3-2 11
12/8/2006 ΑΓΓΤ 213 2,2 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,1 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 2,6 X 0-0 XX
6/11/2004 ΑΓΓΠ 134 1,8 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,1 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 3,1 X 2-2 2X
1/3/2003 ΑΓΓΠ 211 1,5 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,5 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 5 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ = 44,44 % Ποσοστο (X) Χι : 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ = 22,22 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.780-ΜΙΛΓΟΥΟΛ vs ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ
21/10/2017 ΑΓΓΤ 780 2 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 3,35 - - -
30/9/2014 ΑΓΓΤ 111 1,9 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,35 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 3,25 2 1-3 22
25/3/2014 ΑΓΓΤ 130 2,25 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,15 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 2,55 2 2-3 22
23/10/2012 ΑΓΓΤ 113 2,05 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,25 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 2,8 X 3-3 1X
14/1/2012 ΑΓΓΤ 144 2,6 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,1 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 2,25 2 0-6 22
8/1/2011 ΑΓΓΚ 105 2,25 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,25 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 2,5 2 1-4 22
29/11/2005 ΑΓΛΚ 122 3,6 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,2 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 1,75 X 1-1 2X
2/5/2002 ΑΓΔ 315 2 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 2,8 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 3,2 2 0-1 X2
10/1/2002 ΑΓΓΤ 511 1,9 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,1 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 3,2 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΙΛΓΟΥΟΛ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 37,50 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ = 62,50 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.778-ΑΛΤΑΧ vs ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ
21/10/2017 ΑΥΣ1 778 1,7 ΑΛΤΑΧ 3,25 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 3,9 - - -
10/12/2016 ΑΥΣ1 771 1,68 ΑΛΤΑΧ 3,15 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 4,2 1 2-1 X1
23/7/2016 ΑΥΣ1 791 2,35 ΑΛΤΑΧ 2,85 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 2,7 1 1-0 X1
7/5/2016 ΑΥΣ1 824 2,15 ΑΛΤΑΧ 3 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 2,85 X 1-1 XX
21/11/2015 ΑΥΣ1 2141 2,05 ΑΛΤΑΧ 3,05 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 3 1 2-1 11
28/2/2015 ΑΥΣ1 225 2 ΑΛΤΑΧ 3,25 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 2,9 1 1-0 11
9/8/2014 ΑΥΣ1 236 2,35 ΑΛΤΑΧ 3,3 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 2,35 2 1-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΛΤΑΧ = 66,67 % Ποσοστο (X) Χι : 16,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ = 16,67 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.779-ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ vs ΛΙΝΤΣΕΡ
21/10/2017 ΑΥΣ1 779 2,95 ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ 3,1 ΛΙΝΤΣΕΡ 2,05 - - -
13/5/2016 ΑΥΣ2 2338 2,7 ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ 3,1 ΛΙΝΤΣΕΡ 2,18 1 3-2 11
3/11/2015 ΑΥΣ2 1908 3,15 ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ 3,05 ΛΙΝΤΣΕΡ 1,98 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΙΝΤΣΕΡ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.782-ΑΜΒΟΥΡΓΟ vs ΜΠΑΓΕΡΝ
21/10/2017 ΓΕΡ1 782 15 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 7 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,1 - - -
24/9/2016 ΓΕΡ1 1586 14 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 6 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,12 2 0-1 X2
22/1/2016 ΓΕΡ1 1952 12,5 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 6,25 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,12 2 1-2 22
29/10/2014 ΓΕΡΚ 168 9,25 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 5,25 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,2 2 1-3 22
20/9/2014 ΓΕΡ1 171 8,5 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 5,5 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,2 X 0-0 XX
3/5/2014 ΓΕΡ1 160 6,25 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 5,5 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,27 2 1-4 22
12/2/2014 ΓΕΡΚ 146 11 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 6,5 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,1 2 0-5 22
3/11/2012 ΓΕΡ1 233 6,25 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 4,5 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,3 2 0-3 22
4/2/2012 ΓΕΡ1 319 4,75 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 4 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,45 X 1-1 1X
22/10/2010 ΓΕΡ1 214 2,55 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 3,2 ΜΠΑΓΕΡΝ 2,3 X 0-0 XX
26/9/2009 ΓΕΡ1 236 2,7 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 3,2 ΜΠΑΓΕΡΝ 2,15 1 1-0 X1
30/1/2009 ΓΕΡ1 112 3,15 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 3,25 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,9 1 1-0 11
2/9/2007 ΓΕΡ1 625 3,65 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 3,3 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,7 X 1-1 XX
25/11/2006 ΓΕΡ1 221 3,6 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 3,1 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,75 2 1-2 12
24/9/2005 ΓΕΡ1 121 2,8 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 3,1 ΜΠΑΓΕΡΝ 2,1 1 2-0 11
7/8/2004 ΓΕΡ1 216 3,2 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 3 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,8 2 0-2 22
24/8/2003 ΓΕΡ1 454 3,2 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 2,9 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,9 2 0-2 22
24/8/2002 ΓΕΡ1 132 3,2 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 2,8 ΜΠΑΓΕΡΝ 2 2 0-3 22
30/3/2002 ΓΕΡ1 163 3,3 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 2,9 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,95 X 0-0 XX
24/7/2001 ΔΦ 114 2,75 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 3 ΜΠΑΓΕΡΝ 2,2 X 1-1 XX
19/5/2001 ΓΕΡ1 235 4,25 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 2,9 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,75 X 1-1 XX
6/2/2000 ΓΕΡ1 334 2,6 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 3 ΜΠΑΓΕΡΝ 2,3 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΜΒΟΥΡΓΟ = 14,29 % Ποσοστο (X) Χι : 38,10 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΑΓΕΡΝ = 47,62 % σε 21 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.784-ΒΑΛΕΝΘΙΑ vs ΣΕΒΙΛΛΗ
21/10/2017 ΙΣΠ1 784 1,85 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,35 ΣΕΒΙΛΛΗ 3,6 - - -
16/4/2017 ΙΣΠ1 1999 2,55 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,1 ΣΕΒΙΛΛΗ 2,4 X 0-0 XX
10/4/2016 ΙΣΠ1 2541 2,2 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,1 ΣΕΒΙΛΛΗ 2,8 1 2-1 11
25/1/2015 ΙΣΠ1 271 2 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,3 ΣΕΒΙΛΛΗ 3,05 1 3-1 11
1/5/2014 EUL 149 2,05 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,45 ΣΕΒΙΛΛΗ 3 1 3-1 11
22/9/2013 ΙΣΠ1 400 1,85 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,45 ΣΕΒΙΛΛΗ 3,3 1 3-1 11
12/1/2013 ΙΣΠ1 197 1,85 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,4 ΣΕΒΙΛΛΗ 3,25 1 2-0 X1
26/2/2012 ΙΣΠ1 390 1,65 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,3 ΣΕΒΙΛΛΗ 4,1 2 1-2 X2
5/1/2012 ΙΣΠΚ 134 1,65 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,35 ΣΕΒΙΛΛΗ 4 1 1-0 11
20/3/2011 ΙΣΠ1 453 1,8 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,25 ΣΕΒΙΛΛΗ 3,55 2 0-1 X2
30/8/2009 ΙΣΠ1 318 2,2 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,2 ΣΕΒΙΛΛΗ 2,6 1 2-0 X1
19/4/2009 ΙΣΠ1 267 2 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,2 ΣΕΒΙΛΛΗ 2,95 1 3-1 X1
21/1/2009 ΙΣΠΚ 124 2,1 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,2 ΣΕΒΙΛΛΗ 2,75 1 3-2 11
15/3/2008 ΙΣΠ1 521 2,4 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3 ΣΕΒΙΛΛΗ 2,4 2 1-2 22
15/4/2007 ΙΣΠ1 733 2,05 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,1 ΣΕΒΙΛΛΗ 3,2 1 2-0 11
27/10/2005 ΙΣΠ1 515 1,7 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,1 ΣΕΒΙΛΛΗ 4 2 0-2 22
17/10/2004 ΙΣΠ1 643 1,45 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,2 ΣΕΒΙΛΛΗ 5 2 1-2 X2
20/12/2003 ΙΣΠ1 362 1,45 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,3 ΣΕΒΙΛΛΗ 5,5 1 1-0 X1
26/1/2003 ΙΣΠ1 456 1,5 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,3 ΣΕΒΙΛΛΗ 5,5 1 1-0 11
10/3/2002 ΙΣΠ1 511 1,4 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,4 ΣΕΒΙΛΛΗ 7 1 2-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΑΛΕΝΘΙΑ = 68,42 % Ποσοστο (X) Χι : 5,26 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΕΒΙΛΛΗ = 26,32 % σε 19 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.786-ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤΑΒΑ vs ΚΑΡΠΑΤΙ ΛΙΒ
21/10/2017 ΟΚΡΝ 786 1,77 ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤΑΒΑ 3 ΚΑΡΠΑΤΙ ΛΙΒ 4 - - -
30/4/2016 ΟΚΡΝ 1058 1,48 ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤΑΒΑ 3,5 ΚΑΡΠΑΤΙ ΛΙΒ 5,2 1 3-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤΑΒΑ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΑΡΠΑΤΙ ΛΙΒ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.783-ΜΠΡΕΝΤΑ vs ΤΣΒΟΛΕ
21/10/2017 ΟΛΛ1 783 2,7 ΜΠΡΕΝΤΑ 3,25 ΤΣΒΟΛΕ 2,2 - - -
31/8/2014 ΟΛΛ1 341 2,25 ΜΠΡΕΝΤΑ 3,35 ΤΣΒΟΛΕ 2,45 1 3-1 11
25/1/2014 ΟΛΛ1 219 2,1 ΜΠΡΕΝΤΑ 3,35 ΤΣΒΟΛΕ 2,65 2 1-2 12
2/2/2013 ΟΛΛ1 236 1,95 ΜΠΡΕΝΤΑ 3,25 ΤΣΒΟΛΕ 3 1 3-0 11
13/3/2004 ΟΛΛ1 351 1,4 ΜΠΡΕΝΤΑ 3,6 ΤΣΒΟΛΕ 6,25 1 3-1 11
6/5/2003 ΟΛΛ1 113 1,7 ΜΠΡΕΝΤΑ 3,2 ΤΣΒΟΛΕ 3,75 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΡΕΝΤΑ = 80,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΣΒΟΛΕ = 20,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.785-ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ vs ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ
21/10/2017 ΤΟΥ1 785 3,2 ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ 3,25 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 1,95 - - -
28/8/2005 ΤΟΥ1 566 4,75 ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ 3,2 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 1,6 X 1-1 XX
21/8/2004 ΤΟΥ1 362 2,75 ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ 2,75 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 2,1 2 3-4 22
27/3/2004 ΤΟΥ1 115 2,8 ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ 3,2 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 2 2 2-3 12
9/4/2003 ΤΟΥΚ 421 2,4 ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ 2,85 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 2,5 2 0-3 22
14/12/2002 ΤΟΥ1 133 2,3 ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ 2,75 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 2,75 X 2-2 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 40,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ = 60,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.792-ΒΑΣΙΛΕΙΑ vs ΤΟΥΝ
21/10/2017 ΕΛΒ1 792 1,3 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4,7 ΤΟΥΝ 5,8 - - -
14/5/2017 ΕΛΒ1 1104 1,6 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,75 ΤΟΥΝ 3,85 X 3-3 XX
1/10/2016 ΕΛΒ1 713 1,2 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 5,1 ΤΟΥΝ 8 X 1-1 2X
10/5/2016 ΕΛΒ1 1748 1,23 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4,9 ΤΟΥΝ 7,25 X 1-1 2X
12/8/2015 ΕΛΒ1 258 1,3 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4,25 ΤΟΥΝ 6,75 1 3-1 X1
7/3/2015 ΕΛΒ1 289 1,4 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4 ΤΟΥΝ 5,25 1 3-0 11
27/9/2014 ΕΛΒ1 286 1,45 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,85 ΤΟΥΝ 5 X 1-1 XX
6/4/2014 ΕΛΒ1 311 1,35 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4,05 ΤΟΥΝ 6 X 0-0 XX
23/11/2013 ΕΛΒ1 256 1,4 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,9 ΤΟΥΝ 5,5 1 4-1 X1
17/3/2013 ΕΛΒ1 308 1,25 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4,6 ΤΟΥΝ 7,5 1 1-0 X1
12/8/2012 ΕΛΒ1 365 1,35 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4,2 ΤΟΥΝ 5,75 1 3-1 11
2/5/2012 ΕΛΒ1 156 1,35 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4 ΤΟΥΝ 6,2 1 2-1 X1
28/8/2011 ΕΛΒ1 452 1,45 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,75 ΤΟΥΝ 5 1 2-1 11
15/5/2011 ΕΛΒ1 331 1,35 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4,2 ΤΟΥΝ 5,75 1 5-1 11
13/11/2010 ΕΛΒ1 224 1,25 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4,5 ΤΟΥΝ 7,75 2 1-3 22
19/4/2008 ΕΛΒ1 365 1,15 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 5 ΤΟΥΝ 10 1 3-1 11
27/2/2008 ΕΛΒΚ 234 1,22 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4,75 ΤΟΥΝ 7,5 1 1-0 11
2/9/2007 ΕΛΒ1 621 1,18 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 5 ΤΟΥΝ 8,25 1 2-1 11
1/4/2007 ΕΛΒ1 566 1,2 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4,75 ΤΟΥΝ 9 1 4-1 11
13/8/2006 ΕΛΒ1 452 1,4 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,75 ΤΟΥΝ 6 1 4-1 11
29/4/2006 ΕΛΒ1 325 1,3 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4,25 ΤΟΥΝ 7 1 2-0 11
2/10/2005 ΕΛΒ1 465 1,55 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,4 ΤΟΥΝ 4,75 1 5-1 11
7/5/2005 ΕΛΒ1 255 1,7 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,1 ΤΟΥΝ 3,5 1 4-1 11
11/12/2004 ΕΛΒ1 323 1,4 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,5 ΤΟΥΝ 5 X 3-3 1X
13/3/2004 ΕΛΒ1 344 1,15 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 5,5 ΤΟΥΝ 10 X 1-1 XX
29/10/2003 ΕΛΒ1 255 1,1 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 5,5 ΤΟΥΝ 12 1 2-0 11
21/5/2003 ΕΛΒ1 424 1,1 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 5,5 ΤΟΥΝ 15 1 4-0 11
22/11/2002 ΕΛΒ1 115 1,4 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,6 ΤΟΥΝ 6,25 1 3-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΑΣΙΛΕΙΑ = 70,37 % Ποσοστο (X) Χι : 25,93 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΟΥΝ = 3,70 % σε 27 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.793-ΖΥΡΙΧΗ vs ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ
21/10/2017 ΕΛΒ1 793 1,55 ΖΥΡΙΧΗ 3,75 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 4,15 - - -
19/4/2016 ΕΛΒ1 1724 2,4 ΖΥΡΙΧΗ 3,2 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,35 X 1-1 1X
2/8/2015 ΕΛΒ1 342 2,15 ΖΥΡΙΧΗ 3,25 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,65 2 2-3 22
29/5/2015 ΕΛΒ1 131 1,95 ΖΥΡΙΧΗ 3,2 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,05 1 4-3 X1
4/3/2015 ΕΛΒΚ 178 1,85 ΖΥΡΙΧΗ 3,4 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,15 X 0-0 XX
20/7/2014 ΕΛΒ1 179 2,3 ΖΥΡΙΧΗ 3,25 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,45 1 1-0 X1
1/3/2014 ΕΛΒ1 251 2,4 ΖΥΡΙΧΗ 3,15 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,4 1 3-1 11
15/12/2013 ΕΛΒ1 275 2,35 ΖΥΡΙΧΗ 3,2 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,4 X 1-1 XX
17/4/2013 ΕΛΒΚ 154 2,2 ΖΥΡΙΧΗ 3,25 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,55 X 1-1 XX
6/4/2013 ΕΛΒ1 259 2,05 ΖΥΡΙΧΗ 3,15 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,9 2 2-4 22
22/9/2012 ΕΛΒ1 273 2,1 ΖΥΡΙΧΗ 3,25 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,7 2 0-1 X2
12/2/2012 ΕΛΒ1 386 1,8 ΖΥΡΙΧΗ 3,3 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,4 1 2-0 X1
7/8/2011 ΕΛΒ1 421 1,7 ΖΥΡΙΧΗ 3,45 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,6 1 6-0 11
10/4/2011 ΕΛΒ1 410 1,5 ΖΥΡΙΧΗ 3,75 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 4,5 1 1-0 X1
25/7/2010 ΕΛΒ1 259 1,95 ΖΥΡΙΧΗ 3,2 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3 1 2-0 11
12/9/2009 ΕΛΒ1 216 1,6 ΖΥΡΙΧΗ 3,4 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 4,25 1 4-3 11
29/5/2009 ΕΛΒ1 209 1,6 ΖΥΡΙΧΗ 3,35 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 4,25 1 2-1 X1
9/11/2008 ΕΛΒ1 386 1,85 ΖΥΡΙΧΗ 3,1 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,4 1 2-1 X1
2/3/2008 ΕΛΒ1 636 1,95 ΖΥΡΙΧΗ 3,1 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3 1 1-0 X1
23/9/2007 ΕΛΒ1 552 1,75 ΖΥΡΙΧΗ 3,3 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,5 1 4-0 11
24/5/2007 ΕΛΒ1 321 1,35 ΖΥΡΙΧΗ 3,9 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 6 1 2-0 11
19/8/2006 ΕΛΒ1 355 2,1 ΖΥΡΙΧΗ 3,1 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,8 1 2-1 11
30/4/2006 ΕΛΒ1 546 2 ΖΥΡΙΧΗ 3,1 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3 1 2-0 11
24/7/2005 ΕΛΒ1 321 2,4 ΖΥΡΙΧΗ 3,1 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,4 1 4-2 11
10/4/2005 ΕΛΒ1 441 2 ΖΥΡΙΧΗ 3 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,7 X 1-1 XX
26/9/2004 ΕΛΒ1 532 2,3 ΖΥΡΙΧΗ 2,9 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,4 1 2-0 11
2/5/2004 ΕΛΒ1 514 2,25 ΖΥΡΙΧΗ 2,9 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,6 X 0-0 XX
29/10/2003 ΕΛΒ1 261 2,4 ΖΥΡΙΧΗ 2,8 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,4 2 0-2 22
21/5/2003 ΕΛΒ1 425 4 ΖΥΡΙΧΗ 3,4 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 1,6 X 1-1 XX
10/7/2002 ΕΛΒ1 236 2,75 ΖΥΡΙΧΗ 2,9 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,2 2 1-2 12
25/4/2002 ΕΛΒ1 312 2,9 ΖΥΡΙΧΗ 2,9 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,1 X 1-1 2X
25/8/2001 ΕΛΒ1 246 2,3 ΖΥΡΙΧΗ 3 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,6 2 1-3 22
18/3/2001 ΕΛΒ1 526 2,5 ΖΥΡΙΧΗ 3,2 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,3 2 0-1 X2
18/9/2000 ΕΛΒ1 431 2,4 ΖΥΡΙΧΗ 3,1 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,4 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΖΥΡΙΧΗ = 51,52 % Ποσοστο (X) Χι : 27,27 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ = 21,21 % σε 33 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.794-ΚΙΑΣΟ vs ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ
21/10/2017 ΕΛΒ2 794 3,45 ΚΙΑΣΟ 3,45 ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ 1,75 - - -
15/5/2017 ΕΛΒ2 1238 3,25 ΚΙΑΣΟ 3,45 ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ 1,8 2 0-6 22
31/7/2016 ΕΛΒ2 2249 2,95 ΚΙΑΣΟ 3,1 ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ 2,05 2 2-3 X2
24/4/2016 ΕΛΒ2 2530 2,85 ΚΙΑΣΟ 3,05 ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ 2,15 X 1-1 XX
22/5/2004 ΕΛΒ2 155 1,7 ΚΙΑΣΟ 3,2 ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ 3,75 1 6-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΙΑΣΟ = 25,00 % Ποσοστο (X) Χι : 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ = 50,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.795-ΣΕΡΒΕΤ vs ΡΑΠΠΕΡΣΒΙΛ-ΤΖΟΝΑ
21/10/2017 ΕΛΒ2 795 1,25 ΣΕΡΒΕΤ 4,5 ΡΑΠΠΕΡΣΒΙΛ-ΤΖΟΝΑ 7,75 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΕΡΒΕΤ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΑΠΠΕΡΣΒΙΛ-ΤΖΟΝΑ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.789-ΧΑΪΝΤΟΥΚ vs ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ
21/10/2017 ΚΡΟ1 789 2,9 ΧΑΪΝΤΟΥΚ 3 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 2,12 - - -
17/12/2016 ΚΡΟ1 1405 5,2 ΧΑΪΝΤΟΥΚ 3,15 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 1,57 2 0-1 X2
10/8/2016 ΚΡΟ1 2867 2,7 ΧΑΪΝΤΟΥΚ 2,95 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 2,3 2 0-4 22
16/3/2016 ΚΡΟΚ 628 3,5 ΧΑΪΝΤΟΥΚ 3,05 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 1,85 2 0-2 22
19/9/2015 ΚΡΟ1 574 2,65 ΧΑΪΝΤΟΥΚ 3,1 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 2,25 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΑΪΝΤΟΥΚ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ = 75,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.790-ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΠΟΕΛ
21/10/2017 ΚΥΠ1 790 2,55 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2,9 ΑΠΟΕΛ 2,4 - - -
1/4/2017 ΚΥΠ 2097 2,9 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2,9 ΑΠΟΕΛ 2,15 1 2-1 21
29/10/2016 ΚΥΠ1 722 2,85 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2,9 ΑΠΟΕΛ 2,2 X 1-1 XX
20/3/2016 ΚΥΠ 1245 2,5 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2,95 ΑΠΟΕΛ 2,45 2 0-3 22
12/9/2015 ΚΥΠ1 1143 2,75 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2,85 ΑΠΟΕΛ 2,3 X 2-2 1X
4/4/2015 ΚΥΠ1 224 3,2 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3,2 ΑΠΟΕΛ 1,9 1 1-0 11
21/4/2013 ΚΥΠ1 321 3,45 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3,1 ΑΠΟΕΛ 1,85 2 0-1 X2
3/3/2013 ΚΥΠ1 317 2,7 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2,95 ΑΠΟΕΛ 2,25 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ = 28,57 % Ποσοστο (X) Χι : 28,57 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΠΟΕΛ = 42,86 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.791-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
21/10/2017 ΚΥΠ1 791 5,25 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 4 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 1,4 - - -
21/11/2016 ΚΥΠ1 1740 3,9 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 3,25 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 1,7 1 2-1 11
23/12/2015 ΚΥΠ1 2022 5,9 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 3,9 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 1,38 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.796-ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ vs ΤΣΕΡΝΟ Μ. ΒΑΡΝΑΣ
21/10/2017 ΒΟΥ1 796 2,12 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 3,3 ΤΣΕΡΝΟ Μ. ΒΑΡΝΑΣ 2,65 - - -
2/12/2016 ΒΟΥ1 1417 2,2 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 2,9 ΤΣΕΡΝΟ Μ. ΒΑΡΝΑΣ 2,85 1 1-0 X1
22/5/2016 ΒΟΥ1 1274 1,28 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 4,1 ΤΣΕΡΝΟ Μ. ΒΑΡΝΑΣ 7,75 1 2-1 11
28/11/2015 ΒΟΥ1 637 2,18 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 2,95 ΤΣΕΡΝΟ Μ. ΒΑΡΝΑΣ 2,85 2 1-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ = 66,67 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΣΕΡΝΟ Μ. ΒΑΡΝΑΣ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.797-ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ vs ΜΑΡΙΤΙΜΟ
21/10/2017 ΠΟΡΤ 797 2,3 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 2,85 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,9 - - -
2/10/2016 ΠΟΡΤ 828 2 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,05 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,3 2 0-1 X2
6/2/2016 ΠΟΡΤ 1970 2,55 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 2,95 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,5 X 1-1 1X
9/11/2014 ΠΟΡΤ 329 2,6 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,2 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,2 1 1-0 11
15/9/2013 ΠΟΡΤ 352 2,4 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,2 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,35 2 2-4 X2
30/3/2013 ΠΟΡΤ 231 2,55 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,35 2 2-4 22
18/3/2012 ΠΟΡΤ 428 3 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,1 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2 X 1-1 2X
16/1/2011 ΠΟΡΤ 265 2,3 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 2,9 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,65 2 2-4 X2
20/12/2009 ΠΟΡΤ 286 3,7 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,2 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 1,75 1 3-2 11
7/10/2008 ΠΟΡΤ 125 1,95 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,1 2 0-2 X2
7/3/2008 ΠΟΡΤ 143 2,05 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,9 1 1-0 X1
29/4/2007 ΠΟΡΤ 642 2,05 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,2 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,75 X 1-1 XX
23/4/2006 ΠΟΡΤ 551 2,1 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 2,8 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,1 2 0-1 22
5/12/2004 ΠΟΡΤ 565 2 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 2,8 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,9 1 2-0 11
9/2/2003 ΠΟΡΤ 635 2,1 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,1 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,8 1 1-0 11
13/1/2002 ΠΟΡΤ 456 2,2 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 2,9 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,75 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 20,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΑΡΙΤΙΜΟ = 46,67 % σε 15 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.798-ΛΑΜΙΑ vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
21/10/2017 ΕΛΛ1 798 4,25 ΛΑΜΙΑ 3,45 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1,65 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΑΜΙΑ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.799-ΕΞΕΛΣΙΟΡ vs ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ
21/10/2017 ΟΛΛ1 799 1,9 ΕΞΕΛΣΙΟΡ 3,3 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 3,3 - - -
19/11/2016 ΟΛΛ1 1604 3 ΕΞΕΛΣΙΟΡ 3,2 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 2,05 1 3-2 11
12/11/2015 ΔΦ 1088 2,18 ΕΞΕΛΣΙΟΡ 3,4 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 2,5 1 4-0 11
7/12/2012 ΟΛΛ2 111 4 ΕΞΕΛΣΙΟΡ 3,35 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 1,65 1 2-1 11
3/11/2007 ΟΛΛ1 454 2,15 ΕΞΕΛΣΙΟΡ 3,3 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 2,55 1 4-3 X1
30/9/2006 ΟΛΛ1 374 1,8 ΕΞΕΛΣΙΟΡ 3,2 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 3,5 1 3-1 11
3/12/2002 ΟΛΛΚ 122 1,65 ΕΞΕΛΣΙΟΡ 3,3 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 4 1 4-2 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΞΕΛΣΙΟΡ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ = 0,00 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.800-ΦΕΝΛΟ vs ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ
21/10/2017 ΟΛΛ1 800 1,8 ΦΕΝΛΟ 3,5 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 3,45 - - -
25/8/2012 ΟΛΛ1 254 2,15 ΦΕΝΛΟ 3,3 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 2,6 2 2-4 X2
28/4/2012 ΟΛΛ1 276 2,15 ΦΕΝΛΟ 3,2 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 2,65 1 2-1 11
22/8/2010 ΟΛΛ1 374 1,85 ΦΕΝΛΟ 3,3 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 3,25 2 2-3 X2
23/9/2009 ΟΛΛΚ 187 2,1 ΦΕΝΛΟ 3,2 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 2,75 1 3-0 11
9/8/2009 ΟΛΛ1 340 1,75 ΦΕΝΛΟ 3,25 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 3,65 X 2-2 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΕΝΛΟ = 40,00 % Ποσοστο (X) Χι : 20,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ = 40,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.801-ΒΙΤ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΑ vs ΚΛΟΥΖ
21/10/2017 ΡΟΥ1 801 3,25 ΒΙΤ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΑ 2,85 ΚΛΟΥΖ 2,02 - - -
13/5/2017 ΡΟΥ1 2585 1,45 ΒΙΤ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΑ 3,8 ΚΛΟΥΖ 5,2 1 1-0 X1
21/10/2016 ΡΟΥ1 2446 2,2 ΒΙΤ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΑ 3 ΚΛΟΥΖ 2,75 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΙΤ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΑ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΛΟΥΖ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.802-ΕΟΥΠΕΝ vs ΜΑΛΙΝ
21/10/2017 ΒΕΛ1 802 2,1 ΕΟΥΠΕΝ 3,35 ΜΑΛΙΝ 2,65 - - -
6/8/2016 ΒΕΛ1 959 2,12 ΕΟΥΠΕΝ 3,15 ΜΑΛΙΝ 2,75 2 0-2 22
18/1/2011 ΒΕΛ1 106 2,45 ΕΟΥΠΕΝ 3,2 ΜΑΛΙΝ 2,3 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΟΥΠΕΝ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΑΛΙΝ = 100,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.803-ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ vs ΟΣΤΑΝΔΗ
21/10/2017 ΒΕΛ1 803 2,15 ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 3,15 ΟΣΤΑΝΔΗ 2,7 - - -
28/1/2017 ΒΕΛ1 1742 2,1 ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 3,05 ΟΣΤΑΝΔΗ 2,85 1 3-0 11
8/8/2015 ΒΕΛ1 341 2,2 ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 3,1 ΟΣΤΑΝΔΗ 2,65 X 1-1 XX
18/9/2004 ΒΕΛ1 333 1,7 ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 3,1 ΟΣΤΑΝΔΗ 3,5 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 66,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΣΤΑΝΔΗ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.804-ΜΕΤΣ vs ΝΤΙΖΟΝ
21/10/2017 ΓΑΛ1 804 2,45 ΜΕΤΣ 3,15 ΝΤΙΖΟΝ 2,55 - - -
8/2/2017 ΓΑΛ1 1417 2,25 ΜΕΤΣ 3 ΝΤΙΖΟΝ 2,8 1 2-1 X1
6/8/2016 ΔΦ 915 2,25 ΜΕΤΣ 3,1 ΝΤΙΖΟΝ 2,6 2 2-4 X2
12/12/2015 ΓΑΛ2 595 2,4 ΜΕΤΣ 2,95 ΝΤΙΖΟΝ 2,65 2 1-2 22
9/11/2013 ΓΑΛ2 138 1,85 ΜΕΤΣ 3,1 ΝΤΙΖΟΝ 3,45 1 2-0 11
15/10/2010 ΓΑΛ2 209 2 ΜΕΤΣ 2,85 ΝΤΙΖΟΝ 3,3 1 3-1 11
18/9/2009 ΓΑΛ2 208 1,7 ΜΕΤΣ 3 ΝΤΙΖΟΝ 4,3 X 0-0 XX
6/3/2009 ΓΑΛ2 110 1,55 ΜΕΤΣ 3,2 ΝΤΙΖΟΝ 5,1 1 2-0 11
23/2/2007 ΓΑΛ2 133 1,55 ΜΕΤΣ 2,9 ΝΤΙΖΟΝ 5,9 1 5-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΕΤΣ = 62,50 % Ποσοστο (X) Χι : 12,50 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΙΖΟΝ = 25,00 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.805-ΝΑΝΤ vs ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ
21/10/2017 ΓΑΛ1 805 2 ΝΑΝΤ 3,05 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 3,45 - - -
14/5/2017 ΓΑΛ1 1198 1,9 ΝΑΝΤ 3,15 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 3,45 1 4-1 11
8/8/2015 ΓΑΛ1 205 2,05 ΝΑΝΤ 2,95 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 3,25 1 1-0 X1
1/3/2015 ΓΑΛ1 317 2,1 ΝΑΝΤ 2,9 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 3,2 1 1-0 X1
13/4/2014 ΓΑΛ1 313 2,3 ΝΑΝΤ 2,75 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 3 1 1-0 11
17/9/2012 ΓΑΛ2 408 2,05 ΝΑΝΤ 3 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 3 X 1-1 1X
22/8/2011 ΓΑΛ2 379 2,25 ΝΑΝΤ 2,9 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 2,75 1 4-0 11
9/11/2009 ΓΑΛ2 441 1,5 ΝΑΝΤ 3,35 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 5,25 2 0-2 22
12/5/2008 ΓΑΛ2 656 1,5 ΝΑΝΤ 3,1 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 5,4 X 1-1 2X
6/1/2007 ΓΑΚ 261 1,35 ΝΑΝΤ 3,4 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 6,25 1 1-0 X1
12/5/2004 ΓΑΛ1 245 1,5 ΝΑΝΤ 3,3 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 5,5 X 0-0 XX
10/5/2003 ΓΑΛ1 325 1,9 ΝΑΝΤ 2,9 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 3,3 2 0-4 22
12/1/2002 ΓΑΛ1 323 1,6 ΝΑΝΤ 3,2 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 4,5 1 2-0 X1
2/12/2000 ΓΑΛ1 362 1,6 ΝΑΝΤ 3,25 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 4,5 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΑΝΤ = 61,54 % Ποσοστο (X) Χι : 23,08 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ = 15,38 % σε 13 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.806-ΡΕΝ vs ΛΙΛ
21/10/2017 ΓΑΛ1 806 2,05 ΡΕΝ 3,1 ΛΙΛ 3,25 - - -
15/4/2017 ΓΑΛ1 1935 2,2 ΡΕΝ 2,95 ΛΙΛ 2,95 1 2-0 11
18/9/2015 ΓΑΛ1 518 2,2 ΡΕΝ 2,9 ΛΙΛ 3 X 1-1 XX
26/10/2014 ΓΑΛ1 345 2,35 ΡΕΝ 2,85 ΛΙΛ 2,85 1 2-0 X1
27/3/2014 ΓΑΚ 234 2,85 ΡΕΝ 2,85 ΛΙΛ 2,25 1 2-0 11
31/8/2013 ΓΑΛ1 270 2,55 ΡΕΝ 3,1 ΛΙΛ 2,4 X 0-0 XX
28/9/2012 ΓΑΛ1 121 2,45 ΡΕΝ 2,9 ΛΙΛ 2,5 1 2-0 X1
26/2/2012 ΓΑΛ1 405 2,45 ΡΕΝ 2,95 ΛΙΛ 2,45 X 1-1 2X
7/8/2010 ΓΑΛ1 305 2,2 ΡΕΝ 3 ΛΙΛ 2,75 X 1-1 1X
21/2/2010 ΓΑΛ1 406 2,3 ΡΕΝ 3 ΛΙΛ 2,6 2 1-2 X2
24/8/2008 ΓΑΛ1 565 2,05 ΡΕΝ 2,9 ΛΙΛ 3,05 1 2-1 21
1/9/2007 ΓΑΛ1 453 1,9 ΡΕΝ 3 ΛΙΛ 3,35 X 2-2 2X
5/8/2006 ΓΑΛ1 316 2,2 ΡΕΝ 2,7 ΛΙΛ 3 2 1-2 22
13/5/2006 ΓΑΛ1 351 2,2 ΡΕΝ 2,9 ΛΙΛ 2,8 X 2-2 1X
3/10/2004 ΓΑΛ1 553 1,8 ΡΕΝ 2,9 ΛΙΛ 3,3 2 0-1 X2
8/11/2003 ΓΑΛ1 361 1,7 ΡΕΝ 3 ΛΙΛ 3,75 X 2-2 2X
30/11/2002 ΓΑΛ1 415 2,4 ΡΕΝ 2,75 ΛΙΛ 2,6 1 5-1 11
6/4/2002 ΓΑΛ1 363 2,4 ΡΕΝ 2,75 ΛΙΛ 2,6 1 4-0 11
2/12/2000 ΓΑΛ1 363 2,1 ΡΕΝ 2,8 ΛΙΛ 3,1 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΕΝ = 44,44 % Ποσοστο (X) Χι : 38,89 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΙΛ = 16,67 % σε 18 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.807-ΑΜΙΑΝ vs ΜΠΟΡΝΤΟ
21/10/2017 ΓΑΛ1 807 4,6 ΑΜΙΑΝ 3,4 ΜΠΟΡΝΤΟ 1,65 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΜΙΑΝ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΟΡΝΤΟ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.809-ΑΝΖΕ vs ΤΟΥΛΟΥΖ
21/10/2017 ΓΑΛ1 809 1,9 ΑΝΖΕ 3,1 ΤΟΥΛΟΥΖ 3,75 - - -
22/10/2016 ΓΑΛ1 1528 2,35 ΑΝΖΕ 2,75 ΤΟΥΛΟΥΖ 2,9 X 0-0 XX
14/5/2016 ΓΑΛ1 2541 5,75 ΑΝΖΕ 3,7 ΤΟΥΛΟΥΖ 1,45 2 2-3 12
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΝΖΕ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΟΥΛΟΥΖ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.810-ΧΟΓΙΑ ΛΟΡΚΑ vs ΤΕΝΕΡΙΦΗ
21/10/2017 ΙΣΠ2 810 3,2 ΧΟΓΙΑ ΛΟΡΚΑ 2,95 ΤΕΝΕΡΙΦΗ 2 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΟΓΙΑ ΛΟΡΚΑ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΕΝΕΡΙΦΗ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.811-ΚΟΡΤΡΑΪΚ vs ΓΑΝΔΗ
21/10/2017 ΒΕΛ1 811 4,25 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 3,4 ΓΑΝΔΗ 1,6 - - -
31/7/2016 ΒΕΛ1 2357 3,75 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 3,35 ΓΑΝΔΗ 1,7 X 1-1 1X
23/8/2015 ΒΕΛ1 534 3,25 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 3,25 ΓΑΝΔΗ 1,91 X 0-0 XX
3/5/2015 ΒΕΛ1 374 2,45 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 3,15 ΓΑΝΔΗ 2,35 2 0-1 X2
26/12/2014 ΒΕΛ1 119 2,35 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 3,2 ΓΑΝΔΗ 2,4 2 2-3 X2
14/1/2014 ΒΕΛΚ 118 2,4 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 3,3 ΓΑΝΔΗ 2,3 1 1-0 11
14/9/2013 ΒΕΛ1 278 3,05 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 3,35 ΓΑΝΔΗ 1,9 1 3-0 11
6/4/2013 ΒΕΛ1 264 2,4 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 3,2 ΓΑΝΔΗ 2,35 X 0-0 XX
9/2/2013 ΒΕΛ1 246 2,35 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 3,2 ΓΑΝΔΗ 2,4 1 1-0 X1
21/4/2012 ΒΕΛ1 359 2,5 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 3,1 ΓΑΝΔΗ 2,3 2 1-4 22
19/11/2011 ΒΕΛ1 338 2,75 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 3,2 ΓΑΝΔΗ 2,1 2 0-4 22
13/2/2011 ΒΕΛ1 327 2,7 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 3,25 ΓΑΝΔΗ 2,1 2 0-1 X2
28/3/2010 ΒΕΛ1 308 2,55 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 3,25 ΓΑΝΔΗ 2,2 2 1-2 12
29/8/2009 ΒΕΛ1 239 3,6 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 3,3 ΓΑΝΔΗ 1,75 1 1-0 X1
30/1/2008 ΒΕΛΚ 336 3,1 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 3,15 ΓΑΝΔΗ 1,9 1 5-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΡΤΡΑΪΚ = 35,71 % Ποσοστο (X) Χι : 21,43 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΑΝΔΗ = 42,86 % σε 14 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.812-ΡΟΖΕΛΑΡ vs ΒΕΣΤΕΡΛΟ
21/10/2017 ΒΕΛ2 812 1,91 ΡΟΖΕΛΑΡ 3,25 ΒΕΣΤΕΡΛΟ 3,15 - - -
21/3/2010 ΒΕΛ1 416 1,75 ΡΟΖΕΛΑΡ 3,3 ΒΕΣΤΕΡΛΟ 3,5 X 0-0 XX
6/12/2008 ΒΕΛ1 241 2,9 ΡΟΖΕΛΑΡ 3,25 ΒΕΣΤΕΡΛΟ 2 1 1-0 X1
22/3/2008 ΒΕΛ1 454 2,4 ΡΟΖΕΛΑΡ 3,2 ΒΕΣΤΕΡΛΟ 2,3 2 0-2 X2
20/1/2007 ΒΕΛ1 333 2 ΡΟΖΕΛΑΡ 3 ΒΕΣΤΕΡΛΟ 2,7 1 2-0 11
18/9/2005 ΒΕΛ1 616 2,2 ΡΟΖΕΛΑΡ 3,1 ΒΕΣΤΕΡΛΟ 2,6 2 0-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΟΖΕΛΑΡ = 40,00 % Ποσοστο (X) Χι : 20,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΕΣΤΕΡΛΟ = 40,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.822-ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ vs ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ
21/10/2017 ΒΡΑ2 822 3,9 ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ 2,9 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 1,82 - - -
19/5/2014 ΒΡΑ1 272 3,2 ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ 3,2 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 1,9 X 0-0 XX
15/9/2013 ΒΡΑ1 386 2,55 ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ 3,25 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 2,2 2 0-1 X2
7/10/2004 ΒΡΑ1 244 1,9 ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ 2,9 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3 1 2-1 21
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.814-ΣΕΒΙΛΛΗ Β vs ΣΑΡΑΓΟΣΑ
21/10/2017 ΙΣΠ2 814 2,55 ΣΕΒΙΛΛΗ Β 2,9 ΣΑΡΑΓΟΣΑ 2,4 - - -
8/10/2016 ΙΣΠ2 1534 2,5 ΣΕΒΙΛΛΗ Β 2,8 ΣΑΡΑΓΟΣΑ 2,55 1 2-1 X1
18/10/2008 ΙΣΠ2 329 2,7 ΣΕΒΙΛΛΗ Β 2,8 ΣΑΡΑΓΟΣΑ 2,3 2 0-4 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΕΒΙΛΛΗ Β = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΡΑΓΟΣΑ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.813-ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ vs ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ
21/10/2017 ΠΟΛ1 813 2,4 ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ 2,95 ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 2,5 - - -
18/9/2016 ΠΟΛ1 2522 2,25 ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ 2,95 ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 2,75 1 2-1 X1
29/11/2015 ΠΟΛ1 1123 2,35 ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ 2,85 ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 2,7 2 0-1 X2
24/5/2015 ΠΟΛΔ 378 2,6 ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ 3,2 ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 2,2 2 1-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ = 66,67 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.979-ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ vs ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ
21/10/2017 ΧΙΛ1 979 2,25 ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ 3,05 ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ 2,65 - - -
7/9/2017 ΧΙΛΚ 1936 2,25 ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ 3,2 ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ 2,55 1 3-2 11
7/5/2017 ΧΙΛ1 2339 2,95 ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ 3,45 ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ 1,91 1 2-1 X1
26/9/2015 ΧΙΛ1 1123 3,15 ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ 3,35 ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ 1,88 2 0-1 22
8/3/2015 ΧΙΛ1 307 2,5 ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ 3,35 ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ 2,2 2 3-5 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ = 50,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.816-ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ vs ΝΤΕΡΙ
21/10/2017 ΙΡΛΠ 816 2,2 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 3,25 ΝΤΕΡΙ 2,6 - - -
22/4/2017 ΙΡΛΠ 913 2,95 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 3 ΝΤΕΡΙ 2,08 X 1-1 XX
29/7/2016 ΙΡΛΠ 1831 2,45 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 2,85 ΝΤΕΡΙ 2,5 X 0-0 XX
17/8/2015 ΙΡΛΠ 486 2,3 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 3,15 ΝΤΕΡΙ 2,5 1 1-0 11
6/4/2015 ΙΛΚ 468 2,15 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 3,15 ΝΤΕΡΙ 2,7 X 0-0 XX
21/3/2015 ΙΡΛΠ 301 1,65 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 3,4 ΝΤΕΡΙ 4 X 1-1 XX
13/6/2014 ΙΡΛΠ 155 1,6 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 3,4 ΝΤΕΡΙ 4,25 X 2-2 XX
29/9/2012 ΙΡΛΠ 277 1,35 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 3,85 ΝΤΕΡΙ 6,5 1 4-1 11
3/9/2011 ΙΡΛΠ 241 2,05 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 3,1 ΝΤΕΡΙ 2,9 X 1-1 XX
2/5/2011 ΙΡΛΠ 445 2,1 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 3,1 ΝΤΕΡΙ 2,8 1 3-0 X1
11/8/2009 ΙΡΛΠ 147 2,65 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 3,2 ΝΤΕΡΙ 2,15 2 0-4 X2
5/6/2009 ΙΡΛΠ 206 3,15 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 3,2 ΝΤΕΡΙ 1,9 2 0-1 22
5/7/2008 ΙΡΛΠ 233 2,35 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 3,1 ΝΤΕΡΙ 2,4 X 0-0 XX
29/10/2006 ΙΡΔΚ 645 3,6 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 2,9 ΝΤΕΡΙ 1,8 X 0-0 XX
26/6/2006 ΙΡΛΠ 421 2,75 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 2,9 ΝΤΕΡΙ 2,2 1 3-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ = 28,57 % Ποσοστο (X) Χι : 57,14 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΕΡΙ = 14,29 % σε 14 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.818-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ vs ΜΑΛΑΓΑ
21/10/2017 ΙΣΠ1 818 1,03 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 10 ΜΑΛΑΓΑ 22 - - -
19/11/2016 ΙΣΠ1 1546 1,07 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 7,75 ΜΑΛΑΓΑ 14 X 0-0 XX
29/8/2015 ΙΣΠ1 731 1,06 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 7,75 ΜΑΛΑΓΑ 17 1 1-0 X1
21/2/2015 ΙΣΠ1 230 1,27 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 5,85 ΜΑΛΑΓΑ 5,85 2 0-1 22
26/1/2014 ΙΣΠ1 290 1,22 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 5,85 ΜΑΛΑΓΑ 7 1 3-0 11
1/6/2013 ΙΣΠ1 124 1,45 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 4,5 ΜΑΛΑΓΑ 4,35 1 4-1 11
16/1/2013 ΙΣΠΚ 132 1,35 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 4,5 ΜΑΛΑΓΑ 5,25 X 2-2 1X
2/5/2012 ΙΣΠ1 161 1,15 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 5,5 ΜΑΛΑΓΑ 10 1 4-1 11
16/1/2011 ΙΣΠ1 278 1,2 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 5,3 ΜΑΛΑΓΑ 7,5 1 4-1 11
27/2/2010 ΙΣΠ1 345 1,4 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 4,2 ΜΑΛΑΓΑ 5 1 2-1 X1
22/3/2009 ΙΣΠ1 422 1,15 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 5,2 ΜΑΛΑΓΑ 11 1 6-0 11
26/10/2005 ΙΣΠ1 322 1,2 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 4,5 ΜΑΛΑΓΑ 10 1 2-0 X1
4/12/2004 ΙΣΠ1 336 1,15 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 4,6 ΜΑΛΑΓΑ 10 1 4-0 11
18/4/2004 ΙΣΠ1 653 1,35 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 3,6 ΜΑΛΑΓΑ 7,5 1 3-0 11
1/6/2003 ΙΣΠ1 413 1,3 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 3,75 ΜΑΛΑΓΑ 8 1 2-1 11
3/3/2002 ΙΣΠ1 524 1,4 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 3,4 ΜΑΛΑΓΑ 7 1 5-1 11
9/9/2000 ΙΣΠ1 246 1,25 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 4,25 ΜΑΛΑΓΑ 8,5 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ = 81,25 % Ποσοστο (X) Χι : 12,50 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΑΛΑΓΑ = 6,25 % σε 16 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.817-ΝΑΠΟΛΙ vs ΙΝΤΕΡ
21/10/2017 ΙΤΑ1 817 1,45 ΝΑΠΟΛΙ 4,25 ΙΝΤΕΡ 5,25 - - -
2/12/2016 ΙΤΑ1 1457 1,68 ΝΑΠΟΛΙ 3,35 ΙΝΤΕΡ 4,15 1 3-0 11
19/1/2016 ΙΤΑΚ 1843 1,53 ΝΑΠΟΛΙ 3,65 ΙΝΤΕΡ 4,8 2 0-2 X2
30/11/2015 ΙΤΑ1 1310 1,5 ΝΑΠΟΛΙ 3,7 ΙΝΤΕΡ 5 1 2-1 11
8/3/2015 ΙΤΑ1 392 1,75 ΝΑΠΟΛΙ 3,45 ΙΝΤΕΡ 3,95 X 2-2 XX
4/2/2015 ΙΤΑΚ 145 1,6 ΝΑΠΟΛΙ 3,35 ΙΝΤΕΡ 4,75 1 1-0 X1
15/12/2013 ΙΤΑ1 301 1,85 ΝΑΠΟΛΙ 3,2 ΙΝΤΕΡ 3,65 1 4-2 11
5/5/2013 ΙΤΑ1 264 1,4 ΝΑΠΟΛΙ 3,95 ΙΝΤΕΡ 5,5 1 3-1 11
26/2/2012 ΙΤΑ1 402 1,75 ΝΑΠΟΛΙ 3,2 ΙΝΤΕΡ 3,7 1 1-0 X1
25/1/2012 ΙΤΑΚ 149 2,05 ΝΑΠΟΛΙ 3,1 ΙΝΤΕΡ 2,95 1 2-0 X1
26/1/2011 ΙΤΑΚ 152 2,25 ΝΑΠΟΛΙ 3 ΙΝΤΕΡ 2,65 X 0-0 XX
14/2/2010 ΙΤΑ1 401 2,75 ΝΑΠΟΛΙ 3,1 ΙΝΤΕΡ 2,15 X 0-0 XX
26/4/2009 ΙΤΑ1 432 3,6 ΝΑΠΟΛΙ 3,1 ΙΝΤΕΡ 1,8 1 1-0 X1
2/3/2008 ΙΤΑ1 722 3,2 ΝΑΠΟΛΙ 2,95 ΙΝΤΕΡ 1,95 1 1-0 11
18/2/2001 ΙΤΑ1 524 2,35 ΝΑΠΟΛΙ 2,75 ΙΝΤΕΡ 2,75 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΑΠΟΛΙ = 71,43 % Ποσοστο (X) Χι : 21,43 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΙΝΤΕΡ = 7,14 % σε 14 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.815-ΤΒΕΝΤΕ vs ΡΟΝΤΑ
21/10/2017 ΟΛΛ1 815 1,45 ΤΒΕΝΤΕ 4 ΡΟΝΤΑ 5,2 - - -
28/10/2016 ΟΛΛ1 533 1,5 ΤΒΕΝΤΕ 3,85 ΡΟΝΤΑ 4,8 X 0-0 XX
27/9/2015 ΟΛΛ1 785 1,6 ΤΒΕΝΤΕ 3,7 ΡΟΝΤΑ 4,25 1 2-1 11
12/4/2014 ΟΛΛ1 282 1,12 ΤΒΕΝΤΕ 6,5 ΡΟΝΤΑ 9,5 1 3-0 11
6/4/2013 ΟΛΛ1 261 1,3 ΤΒΕΝΤΕ 4,15 ΡΟΝΤΑ 7 1 2-0 11
31/3/2012 ΟΛΛ1 355 1,25 ΤΒΕΝΤΕ 4,5 ΡΟΝΤΑ 7,5 1 2-0 X1
10/4/2011 ΟΛΛ1 393 1,3 ΤΒΕΝΤΕ 4,35 ΡΟΝΤΑ 6,5 X 1-1 XX
31/1/2010 ΟΛΛ1 359 1,25 ΤΒΕΝΤΕ 4,5 ΡΟΝΤΑ 7,7 1 2-0 X1
11/4/2009 ΟΛΛ1 242 1,25 ΤΒΕΝΤΕ 4,5 ΡΟΝΤΑ 8 1 4-2 11
7/10/2007 ΟΛΛ1 532 1,65 ΤΒΕΝΤΕ 3,45 ΡΟΝΤΑ 3,7 2 0-1 X2
8/9/2006 ΟΛΛ1 141 2 ΤΒΕΝΤΕ 3,1 ΡΟΝΤΑ 3 X 2-2 2X
11/2/2006 ΟΛΛ1 422 2,1 ΤΒΕΝΤΕ 3,1 ΡΟΝΤΑ 2,8 1 1-0 11
2/10/2004 ΟΛΛ1 323 2 ΤΒΕΝΤΕ 3 ΡΟΝΤΑ 2,7 2 2-3 22
1/5/2004 ΟΛΛ1 351 2,1 ΤΒΕΝΤΕ 3,1 ΡΟΝΤΑ 2,7 2 1-2 X2
28/9/2002 ΟΛΛ1 411 2,5 ΤΒΕΝΤΕ 3 ΡΟΝΤΑ 2,3 X 3-3 XX
25/8/2001 ΟΛΛ1 312 2,2 ΤΒΕΝΤΕ 3,2 ΡΟΝΤΑ 2,6 1 3-0 11
12/12/2000 ΟΛΛ1 545 1,7 ΤΒΕΝΤΕ 3,35 ΡΟΝΤΑ 3,75 2 0-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΒΕΝΤΕ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΟΝΤΑ = 25,00 % σε 16 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.820-ΒΙΝΤΑΝΤ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ vs USM ΑΛΓΕΡΙ
21/10/2017 CAF 820 1,78 ΒΙΝΤΑΝΤ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ 2,9 USM ΑΛΓΕΡΙ 4,1 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΙΝΤΑΝΤ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : USM ΑΛΓΕΡΙ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.819-ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ vs ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ
21/10/2017 ΒΡΑ1 819 1,95 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 2,95 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 3,35 - - -
16/8/2015 ΒΡΑ1 239 2 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 3 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 3,15 2 0-1 X2
2/11/2013 ΒΡΑ1 279 2 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 3,2 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 2,95 1 2-1 11
17/8/2012 ΒΡΑ1 205 1,35 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 4 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 6,2 X 2-2 2X
9/9/2011 ΒΡΑ1 177 1,65 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 3,3 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 4 1 2-0 11
2/6/2011 ΒΡΑΚ 113 1,65 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 3,3 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 4 1 1-0 X1
7/8/2008 ΒΡΑ1 255 1,75 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 3,15 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 3,65 2 0-2 22
13/6/2005 ΒΡΑ1 444 1,75 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 3 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 3,4 X 2-2 1X
14/7/2004 ΒΡΑ1 324 1,7 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 3,2 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 3,75 2 2-3 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ = 37,50 % Ποσοστο (X) Χι : 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ = 37,50 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.821-ΜΠΡΑΖΙΛ ΠΕΛΟΤΑΣ vs ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ
21/10/2017 ΒΡΑ2 821 1,72 ΜΠΡΑΖΙΛ ΠΕΛΟΤΑΣ 3,05 ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ 4,1 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΡΑΖΙΛ ΠΕΛΟΤΑΣ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.823-ΛΟΝΤΡΙΝΑ vs ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ
21/10/2017 ΒΡΑ2 823 1,87 ΛΟΝΤΡΙΝΑ 3 ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ 3,5 - - -
1/11/2016 ΒΡΑ2 1063 1,42 ΛΟΝΤΡΙΝΑ 3,45 ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ 6,25 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΟΝΤΡΙΝΑ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.824-ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ vs ΟΕΣΤΕ
21/10/2017 ΒΡΑ2 824 1,82 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 2,95 ΟΕΣΤΕ 3,8 - - -
5/10/2016 ΒΡΑ2 1084 1,58 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 3,4 ΟΕΣΤΕ 4,4 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΕΣΤΕ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1031-ΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ vs ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΔ
21/10/2017 ΟΥΡ1 1031 2,25 ΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ 3,15 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΔ 2,55 - - -
2/4/2016 ΟΥΡ1 1087 1,77 ΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ 3,25 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΔ 3,6 2 1-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΔ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1032-ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ vs ΡΑΜΠΛΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ
21/10/2017 ΟΥΡ1 1032 2,15 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 3,15 ΡΑΜΠΛΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2,7 - - -
15/10/2016 ΟΥΡ1 2773 1,95 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 3,1 ΡΑΜΠΛΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 3,2 1 2-1 21
5/4/2015 ΟΥΡ1 370 1,6 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 3,6 ΡΑΜΠΛΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 4 2 0-3 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΑΜΠΛΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1033-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ vs ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ
21/10/2017 ΟΥΡ1 1033 3,35 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 3,2 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 1,85 - - -
11/9/2016 ΟΥΡ1 2957 3,3 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 3,1 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 1,91 1 2-1 11
6/12/2015 ΟΥΡ1 1970 3,95 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 3,5 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 1,63 2 2-3 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.825-ΠΟΡΤΟ vs ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ
21/10/2017 ΠΟΡΤ 825 1,07 ΠΟΡΤΟ 7 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 18 - - -
14/5/2017 ΠΟΡΤ 1176 1,07 ΠΟΡΤΟ 7,25 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 16 1 4-1 11
5/12/2015 ΠΟΡΤ 1940 1,12 ΠΟΡΤΟ 5,8 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 15 1 2-1 X1
1/2/2015 ΠΟΡΤ 321 1,1 ΠΟΡΤΟ 6,15 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 12,5 1 5-0 11
9/2/2014 ΠΟΡΤ 317 1,45 ΠΟΡΤΟ 4,5 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 4,15 1 3-0 11
19/1/2013 ΠΟΡΤ 235 1,45 ΠΟΡΤΟ 4,3 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 4,3 1 2-0 X1
8/5/2011 ΠΟΡΤ 443 1,55 ΠΟΡΤΟ 3,85 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 4 X 3-3 1X
16/1/2010 ΠΟΡΤ 228 1,15 ΠΟΡΤΟ 5,2 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 11 X 1-1 XX
9/8/2009 ΠΟΣΚ 388 1,25 ΠΟΡΤΟ 4,5 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 7,5 1 2-0 X1
26/9/2008 ΠΟΡΤ 317 1,15 ΠΟΡΤΟ 5 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 11 1 2-0 11
23/2/2008 ΠΟΡΤ 515 1,12 ΠΟΡΤΟ 5,5 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 11 1 3-0 11
17/12/2006 ΠΟΡΤ 626 1,1 ΠΟΡΤΟ 5 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 12,5 1 4-0 11
18/3/2006 ΠΟΡΤ 512 1,15 ΠΟΡΤΟ 4,75 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 14 1 3-0 11
9/5/2004 ΠΟΡΤ 621 1,1 ΠΟΡΤΟ 6,25 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 12 1 3-1 X1
16/12/2002 ΠΟΡΤ 614 1,2 ΠΟΡΤΟ 4,6 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 10 1 2-1 11
6/1/2002 ΠΟΡΤ 433 1,2 ΠΟΡΤΟ 4,5 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 10 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΟΡΤΟ = 86,67 % Ποσοστο (X) Χι : 13,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ = 0,00 % σε 15 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.830-ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ vs ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΥΙΛΑ
21/10/2017 ΚΟΛ1 830 2 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 2,85 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΥΙΛΑ 3,3 - - -
10/7/2016 ΚΟΛ1 1061 2,25 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 2,9 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΥΙΛΑ 2,8 1 1-0 X1
14/9/2015 ΚΟΛ1 1401 1,88 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 2,85 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΥΙΛΑ 3,75 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΥΙΛΑ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.831-ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ vs ΜΑΖΕΜΠΕ
21/10/2017 CAFC 831 2,2 ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ 2,9 ΜΑΖΕΜΠΕ 2,85 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΑΖΕΜΠΕ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.832-ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ vs ΠΑΡΑΝΑ
22/10/2017 ΒΡΑ2 832 1,68 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ 3 ΠΑΡΑΝΑ 4,5 - - -
5/8/2015 ΒΡΑ2 108 1,5 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ 3,5 ΠΑΡΑΝΑ 5 1 2-0 11
16/7/2014 ΒΡΑ2 110 1,55 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ 3,45 ΠΑΡΑΝΑ 4,65 1 1-0 X1
6/7/2013 ΒΡΑ2 105 1,75 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ 3,3 ΠΑΡΑΝΑ 3,6 X 2-2 XX
5/9/2012 ΒΡΑ2 129 1,7 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ 3,3 ΠΑΡΑΝΑ 3,75 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΑΡΑΝΑ = 0,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.976-ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ vs ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ
22/10/2017 ΧΙΛ1 976 3,1 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 3,35 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 1,9 - - -
7/8/2016 ΧΙΛ1 1244 3,3 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 3,25 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 1,85 2 0-2 22
23/1/2016 ΧΙΛ1 2410 2,6 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 3,15 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 2,25 2 0-3 X2
12/4/2015 ΧΙΛ1 165 3,6 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 3,3 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 1,75 2 0-1 22
5/9/2007 CPSA 166 2,35 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 3,15 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 2,35 X 1-1 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ = 75,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.833-ΚΕΡΕΤΑΡΟ vs ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ
22/10/2017 ΜΕΞ1 833 2,18 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 2,95 ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 2,85 - - -
2/10/2016 ΜΕΞ1 737 2,15 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,05 ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 2,8 X 1-1 2X
12/8/2015 ΜΕΞ1 201 2 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,1 ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 3,05 2 1-2 X2
1/6/2015 ΜΕΞΔ 430 1,9 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,2 ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 3,2 1 3-0 11
31/1/2015 ΜΕΞ1 126 2,25 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 2,9 ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 2,75 2 0-1 22
25/1/2014 ΜΕΞ1 123 2,55 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3 ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 2,35 X 0-0 XX
25/11/2013 ΜΕΞΔ 364 2,55 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3 ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 2,35 2 2-3 22
7/10/2012 ΜΕΞ1 303 2,95 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,2 ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 2 X 1-1 2X
9/10/2011 ΜΕΞ1 277 2,5 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,2 ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 2,25 2 1-3 22
12/9/2010 ΜΕΞ1 484 3 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,25 ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 1,95 1 5-2 11
28/2/2010 ΜΕΞ1 348 2,2 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,2 ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 2,6 X 1-1 XX
27/8/2006 ΜΕΞ1 423 2,4 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,1 ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 2,4 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΕΡΕΤΑΡΟ = 27,27 % Ποσοστο (X) Χι : 36,36 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ = 36,36 % σε 11 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.834-ΛΟΜΠΟΣ vs ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ
22/10/2017 ΜΕΞ1 834 2,3 ΛΟΜΠΟΣ 3,05 ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ 2,55 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΟΜΠΟΣ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.835-ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ vs ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ
22/10/2017 ΚΟΛ1 835 1,75 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ 2,9 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ 4,25 - - -
11/12/2016 ΚΟΛΔ 2542 1,67 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ 3,15 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ 4,3 1 2-1 11
6/3/2016 ΚΟΛ1 1650 1,58 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ 3,2 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ 4,8 2 1-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.836-ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ vs ΓΚΟΪΑΣ
22/10/2017 ΒΡΑ2 836 1,93 ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ 2,85 ΓΚΟΪΑΣ 3,5 - - -
19/11/2016 ΒΡΑ2 1418 1,98 ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ 3,2 ΓΚΟΪΑΣ 3,05 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΟΪΑΣ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.837-ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ vs ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ
22/10/2017 ΚΟΛ1 837 2 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ 3 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3,15 - - -
20/2/2016 ΚΟΛ1 516 2,6 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ 2,75 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 2,45 X 2-2 2X
8/8/2015 ΚΟΛ1 140 2,4 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ 2,9 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 2,55 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.980-ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ vs ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ
22/10/2017 ΧΙΛ1 980 2,05 ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ 3,15 ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ 2,9 - - -
6/3/2017 ΧΙΛ1 1569 2,05 ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ 3,15 ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ 2,9 2 0-5 X2
4/12/2015 ΧΙΛ1 1576 1,6 ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ 3,6 ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ 4 2 1-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ = 100,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.838-ΤΙΓΚΡΕΣ vs ΤΟΛΟΥΚΑ
22/10/2017 ΜΕΞ1 838 1,67 ΤΙΓΚΡΕΣ 3,25 ΤΟΛΟΥΚΑ 4,1 - - -
5/2/2017 ΜΕΞ1 1019 1,65 ΤΙΓΚΡΕΣ 3,2 ΤΟΛΟΥΚΑ 4,2 2 0-1 X2
4/12/2015 ΜΕΞΔ 1589 1,57 ΤΙΓΚΡΕΣ 3,35 ΤΟΛΟΥΚΑ 4,6 X 0-0 XX
26/7/2015 ΜΕΞ1 303 1,95 ΤΙΓΚΡΕΣ 3 ΤΟΛΟΥΚΑ 3,25 2 0-1 22
8/12/2014 ΜΕΞΔ 339 1,95 ΤΙΓΚΡΕΣ 3 ΤΟΛΟΥΚΑ 3,25 X 0-0 XX
23/11/2014 ΜΕΞ1 296 1,95 ΤΙΓΚΡΕΣ 3 ΤΟΛΟΥΚΑ 3,25 1 2-1 X1
23/10/2014 ΜΕΚ 192 1,95 ΤΙΓΚΡΕΣ 3,15 ΤΟΛΟΥΚΑ 3,15 1 2-0 X1
6/10/2013 ΜΕΞ1 296 1,9 ΤΙΓΚΡΕΣ 3,2 ΤΟΛΟΥΚΑ 3,2 2 1-2 22
26/8/2012 ΜΕΞ1 298 1,7 ΤΙΓΚΡΕΣ 3,25 ΤΟΛΟΥΚΑ 3,85 X 1-1 XX
4/8/2011 ΜΕΞ1 153 2 ΤΙΓΚΡΕΣ 3,2 ΤΟΛΟΥΚΑ 2,9 X 2-2 1X
30/1/2011 ΜΕΞ1 342 2,05 ΤΙΓΚΡΕΣ 3,15 ΤΟΛΟΥΚΑ 2,85 2 0-1 X2
28/3/2010 ΜΕΞ1 257 2,2 ΤΙΓΚΡΕΣ 3,1 ΤΟΛΟΥΚΑ 2,65 2 0-1 X2
9/11/2008 ΜΕΞ1 346 1,8 ΤΙΓΚΡΕΣ 3,2 ΤΟΛΟΥΚΑ 3,45 2 0-1 22
19/8/2007 ΜΕΞ1 521 1,9 ΤΙΓΚΡΕΣ 3,25 ΤΟΛΟΥΚΑ 2,85 2 0-1 X2
11/3/2007 ΜΕΞ1 466 1,65 ΤΙΓΚΡΕΣ 3,25 ΤΟΛΟΥΚΑ 3,8 2 0-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΙΓΚΡΕΣ = 14,29 % Ποσοστο (X) Χι : 28,57 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΟΛΟΥΚΑ = 57,14 % σε 14 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.839-ΠΑΤΣΟΥΚΑ vs ΠΟΥΕΜΠΛΑ
22/10/2017 ΜΕΞ1 839 1,58 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,25 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 4,7 - - -
2/4/2017 ΜΕΞ1 2171 1,52 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,5 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 4,75 X 0-0 XX
15/2/2016 ΜΕΞ1 859 1,57 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,5 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 4,4 1 5-2 21
26/4/2015 ΜΕΞ1 364 1,7 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,2 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 4 1 2-1 21
17/3/2013 ΜΕΞ1 289 1,75 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,25 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 3,65 1 2-1 21
15/1/2012 ΜΕΞ1 232 1,7 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,3 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 3,8 1 3-1 X1
13/2/2011 ΜΕΞ1 270 1,75 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,25 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 3,6 1 1-0 X1
23/8/2009 ΜΕΞ1 463 1,35 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,6 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 7,5 2 1-2 22
28/8/2008 ΜΕΞ1 172 1,9 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,25 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 3,05 1 2-0 11
1/11/2007 ΜΕΞ1 362 1,65 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,25 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 4 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΑΤΣΟΥΚΑ = 66,67 % Ποσοστο (X) Χι : 22,22 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΟΥΕΜΠΛΑ = 11,11 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.840-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ vs ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ
22/10/2017 ΚΟΛ1 840 1,95 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2,9 ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ 3,4 - - -
18/7/2016 ΚΟΛ1 2215 1,52 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 3,1 ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ 5,9 1 2-1 21
7/12/2015 ΚΟΛΔ 1592 1,45 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 3,5 ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ 6 1 3-1 11
12/11/2015 ΚΟΚ 810 2,12 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2,85 ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ 3,05 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.841-ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ vs ΝΕΚΑΞΑ
22/10/2017 ΜΕΞ1 841 1,58 ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ 3,25 ΝΕΚΑΞΑ 4,8 - - -
13/4/2017 ΜΕΞ1 1605 1,55 ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ 3,4 ΝΕΚΑΞΑ 4,6 1 1-0 X1
5/12/2016 ΜΕΞΔ 2478 2 ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ 3,05 ΝΕΚΑΞΑ 3,1 1 2-0 X1
30/8/2010 ΜΕΞ1 364 1,45 ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ 3,5 ΝΕΚΑΞΑ 5,5 X 1-1 2X
5/11/2007 ΜΕΞ1 716 1,6 ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ 3,3 ΝΕΚΑΞΑ 4,25 1 1-0 X1
9/10/2006 ΜΕΞ1 521 1,65 ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ 3,3 ΝΕΚΑΞΑ 4 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ = 80,00 % Ποσοστο (X) Χι : 20,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΕΚΑΞΑ = 0,00 % σε 5 παιχνίδια.