Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.456-ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ vs ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ
14/3/2020 ΑΡΚΣ 456 2,2 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 2,8 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 3,2 - - -
30/11/2019 ΑΡΓ1 438 1,85 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 2,87 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 4,15 X 1-1 XX
18/8/2018 ΑΡΓ1 1233 2,2 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 2,8 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 3,1 1 1-0 11
10/3/2018 ΑΡΓ1 1564 2,35 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 2,7 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 2,85 2 0-2 X2
4/6/2017 ΑΡΓ1 1347 2,7 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 2,8 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 2,35 2 1-2 22
6/2/2016 ΑΡΓ1 2046 1,7 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 3 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 4,3 1 2-0 11
22/8/2015 ΑΡΓ1 173 2,25 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 2,95 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 2,8 1 1-0 X1
15/11/2014 ΑΡΓ1 224 1,95 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 3 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 3,25 X 1-1 XX
14/5/2011 ΑΡΓ1 266 2,1 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 3,1 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 2,8 1 2-0 11
13/11/2010 ΑΡΓ1 119 1,55 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 3,35 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 4,75 X 0-0 XX
28/3/2010 ΑΡΓ1 251 1,85 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 3,1 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 3,45 1 3-2 21
28/10/2009 ΑΡΓ1 152 2,65 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 3,2 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 2,15 2 0-1 X2
25/4/2009 ΑΡΓ1 225 1,95 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 3,25 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 3 1 3-1 X1
26/10/2008 ΑΡΓ1 452 1,95 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 3,25 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 3 X 0-0 XX
13/4/2008 ΑΡΓ1 524 1,65 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 3,25 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 4 X 0-0 XX
22/9/2007 ΑΡΓ1 512 1,9 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 3,25 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 3 2 0-1 22
25/3/2007 ΑΡΓ1 411 1,85 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 3,25 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 3,15 2 0-1 22
18/9/2006 ΑΡΓ1 746 2,1 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 2,8 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 3,1 X 0-0 XX
14/5/2006 ΑΡΓ1 416 1,85 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 3,2 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 3,3 2 0-2 22
14/12/2005 ΑΡΓ1 245 3,1 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 3,1 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 1,95 X 1-1 XX
8/5/2005 ΑΡΓ1 626 1,55 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 3,1 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 4,3 2 0-2 22
24/10/2004 ΑΡΓ1 634 1,9 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 2,8 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 3,2 1 4-0 11
13/6/2004 ΑΡΓ1 235 1,5 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 3,2 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 5,5 1 3-1 X1
29/11/2003 ΑΡΓ1 423 2,2 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 2,7 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 2,7 1 1-0 X1
22/3/2003 ΑΡΓ1 436 2 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 2,75 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 3,3 2 0-1 22
1/9/2002 ΑΡΓ1 432 1,6 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 3,2 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 4,5 2 0-1 22
3/3/2002 ΑΡΓ1 563 1,65 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 3,4 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 4 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ = 11,54 % Ποσοστό (X) Χι = 30,77 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ = 57,69 % σε 26 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1171-ΝΤΕΦΕΝΣΟΡΕΣ ΝΤΕ ΜΠΕΛΓΚΡΑΝΟ vs ΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ
14/3/2020 ΑΡΓ2 1171 1,78 ΝΤΕΦΕΝΣΟΡΕΣ ΝΤΕ ΜΠΕΛΓΚΡΑΝΟ 2,95 ΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ 4,35 - - -
24/9/2019 ΑΡΓ2 1558 2,45 ΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ 2,6 ΝΤΕΦΕΝΣΟΡΕΣ ΝΤΕ ΜΠΕΛΓΚΡΑΝΟ 2,95 2 1-2 X2
16/9/2018 ΑΡΓ2 1188 1,95 ΝΤΕΦΕΝΣΟΡΕΣ ΝΤΕ ΜΠΕΛΓΚΡΑΝΟ 2,65 ΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ 3,9 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΕΦΕΝΣΟΡΕΣ ΝΤΕ ΜΠΕΛΓΚΡΑΝΟ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.457-ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ vs ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ
14/3/2020 ΑΡΚΣ 457 2,55 ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ 2,87 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2,6 - - -
1/12/2019 ΑΡΓ1 920 1,71 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 3,15 ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ 4,35 1 2-0 11
22/9/2018 ΑΡΓ1 1625 1,67 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 3 ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ 5,15 1 3-2 21
29/4/2018 ΑΡΓ1 1116 3,2 ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ 2,8 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2,08 X 0-0 XX
25/9/2016 ΑΡΓ1 1871 2,3 ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ 2,8 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2,75 X 1-1 XX
7/2/2016 ΑΡΓ1 2051 2,6 ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ 2,7 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2,55 X 2-2 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 60,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ = 40,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.458-ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ vs ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ
14/3/2020 ΚΟΛ1 458 2,15 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 2,8 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 3,2 - - -
22/7/2019 ΚΟΛ1 1147 1,9 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 2,8 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 3,75 1 1-0 11
1/2/2019 ΚΟΛ1 782 2,35 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 2,6 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 2,9 1 1-0 X1
13/10/2018 ΚΟΚ 770 1,95 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 2,8 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 3,55 X 1-1 XX
23/9/2018 ΚΟΛ1 1880 1,9 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 2,8 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 3,65 X 2-2 2X
30/3/2018 ΚΟΛ1 2649 2,8 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 2,8 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 2,3 2 0-1 X2
23/10/2017 ΚΟΛ1 1000 1,32 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 3,85 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 7,25 1 2-0 X1
7/5/2017 ΚΟΛ1 2493 2,7 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 2,85 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 2,3 1 2-1 11
22/7/2016 ΚΟΛ1 2460 1,62 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 3,2 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 4,6 X 1-1 XX
3/4/2016 ΚΟΛ1 1324 2,18 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 2,95 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 2,8 2 0-1 X2
27/7/2015 ΚΟΛ1 431 1,65 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 3,35 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 4 X 0-0 XX
2/4/2015 ΚΟΛ1 140 2,15 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 2,95 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 2,85 2 1-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ = 45,45 % Ποσοστό (X) Χι = 36,36 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ = 18,18 % σε 11 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.875-ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ ΚΑΝΤΟΛΑΟ vs ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ
14/3/2020 ΠΕΡ1 875 3,2 ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ ΚΑΝΤΟΛΑΟ 3,1 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ 2,02 - - -
27/10/2019 ΠΕΡ1 1446 1,7 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ 3,15 ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ ΚΑΝΤΟΛΑΟ 4,5 X 1-1 XX
11/5/2019 ΠΕΡ1 1234 2,5 ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ ΚΑΝΤΟΛΑΟ 3 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ 2,4 1 1-0 11
16/9/2018 ΠΕΡ1 1456 2,65 ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ ΚΑΝΤΟΛΑΟ 3,15 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ 2,2 1 2-0 11
1/6/2018 ΠΕΡ1 2181 1,67 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ 3,25 ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ ΚΑΝΤΟΛΑΟ 4,15 X 2-2 XX
3/12/2017 ΠΕΡ1 1039 3,85 ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ ΚΑΝΤΟΛΑΟ 3,25 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ 1,7 1 1-0 11
14/8/2017 ΠΕΡ1 2865 1,68 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ 3,3 ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ ΚΑΝΤΟΛΑΟ 4 1 2-1 21
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ ΚΑΝΤΟΛΑΟ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ = 16,67 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.459-ΜΟΝΑΡΚΑΣ vs ΚΕΡΕΤΑΡΟ
14/3/2020 ΜΕΞ1 459 2,02 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3,2 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,1 - - -
24/11/2019 ΜΕΞ1 590 2 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,25 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3,05 1 3-1 X1
24/2/2019 ΜΕΞ1 553 2,3 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 2,6 1 3-0 X1
1/9/2018 ΜΕΞ1 1413 2 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,1 2 1-4 22
28/2/2018 ΜΕΞΚ 602 1,91 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3,2 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,2 1 2-1 X1
27/1/2018 ΜΕΞ1 721 2,02 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,1 1 1-0 X1
18/1/2018 ΜΕΞΚ 1133 2 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,1 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3,05 1 3-1 11
13/8/2017 ΜΕΞ1 1134 2,08 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 2,95 1 2-1 X1
15/1/2017 ΜΕΞ1 1875 1,78 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,25 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3,6 X 0-0 XX
24/7/2016 ΜΕΞ1 861 2,35 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 2,55 X 2-2 1X
28/2/2016 ΜΕΞ1 2217 2,1 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3,1 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 2,85 X 1-1 2X
12/9/2015 ΜΕΞ1 898 2,25 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,05 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 2,65 2 0-1 22
2/5/2015 ΜΕΞ1 266 2,65 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3,1 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 2,2 2 1-2 X2
8/11/2014 ΜΕΞ1 134 1,7 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,3 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3,85 1 2-0 11
4/1/2014 ΜΕΞ1 103 1,65 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3,35 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 4 2 0-1 22
20/7/2013 ΜΕΞ1 112 2,45 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,15 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 2,35 2 1-3 22
13/4/2013 ΜΕΞ1 137 1,55 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3,5 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 4,5 1 1-0 X1
21/10/2012 ΜΕΞ1 245 3,75 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,35 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 1,7 2 1-2 X2
4/3/2012 ΜΕΞ1 272 3 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,1 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 2 2 0-3 22
19/9/2011 ΜΕΞ1 468 1,5 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3,5 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 5 1 4-2 11
23/1/2011 ΜΕΞ1 249 2,5 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,1 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 2,3 2 0-3 X2
8/8/2010 ΜΕΞ1 370 1,65 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3,25 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 4,1 1 6-0 11
14/3/2010 ΜΕΞ1 345 2,3 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,1 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 2,5 X 1-1 2X
27/9/2009 ΜΕΞ1 343 1,35 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3,85 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 6,5 1 5-0 11
22/10/2006 ΜΕΞ1 465 1,9 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,1 1 2-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΟΝΑΡΚΑΣ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 16,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΕΡΕΤΑΡΟ = 33,33 % σε 24 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.460-ΤΙΧΟΥΑΝΑ vs ΠΑΤΣΟΥΚΑ
14/3/2020 ΜΕΞ1 460 2,15 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3,15 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 2,85 - - -
22/9/2019 ΜΕΞ1 - 1,55 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,75 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 4,55 1 4-1 11
10/3/2019 ΜΕΞ1 531 1,67 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,35 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 4 1 4-0 11
20/2/2019 ΜΕΞΚ 716 3,15 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 2 1 2-1 X1
24/1/2019 ΜΕΞΚ 1128 1,53 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,5 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 4,65 1 2-1 11
23/9/2018 ΜΕΞ1 1876 2 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3,05 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,15 1 1-0 X1
15/2/2018 ΜΕΞ1 632 1,55 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,45 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 4,5 1 2-0 11
9/11/2017 ΜΕΞΚ 1481 2,3 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 2,85 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 2,75 1 4-0 11
26/8/2017 ΜΕΞ1 889 2,1 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3,05 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 2,9 1 2-1 11
4/3/2017 ΜΕΞ1 765 2,18 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 2,95 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 2,85 2 2-3 12
18/9/2016 ΜΕΞ1 754 1,52 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,6 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 4,7 X 2-2 XX
9/1/2016 ΜΕΞ1 1001 2,05 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3,2 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 2,85 X 1-1 XX
26/7/2015 ΜΕΞ1 309 1,95 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3,25 1 2-1 11
28/2/2015 ΜΕΞ1 141 1,75 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3,1 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,85 1 3-2 21
14/9/2014 ΜΕΞ1 324 1,8 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,2 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3,5 X 1-1 XX
19/1/2014 ΜΕΞ1 232 2,1 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,05 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 2,85 1 2-1 21
31/7/2013 ΜΕΞ1 128 2,05 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3,25 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 2,8 1 1-0 X1
27/1/2013 ΜΕΞ1 243 1,6 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3,4 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 4,25 1 2-0 X1
12/8/2012 ΜΕΞ1 338 1,85 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,25 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3,25 X 2-2 2X
31/3/2012 ΜΕΞ1 237 1,95 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,15 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3,1 1 1-0 X1
16/10/2011 ΜΕΞ1 380 2,6 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3,2 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 2,2 1 3-2 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΙΧΟΥΑΝΑ = 35,00 % Ποσοστό (X) Χι = 20,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΑΤΣΟΥΚΑ = 45,00 % σε 20 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.461-ΣΙΔΝΕΙ vs ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ
14/3/2020 ΑΥΣΛ 461 2 ΣΙΔΝΕΙ 3,25 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 3,15 - - -
23/11/2019 ΑΥΣΛ 449 2,6 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 3,15 ΣΙΔΝΕΙ 2,35 2 1-3 X2
19/5/2019 ΑΥΣΛ 547 2,1 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 3,1 ΣΙΔΝΕΙ 3,05 X 0-0 XX
18/4/2019 ΑΥΣΛ 1087 1,73 ΣΙΔΝΕΙ 3,4 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 3,65 1 1-0 11
9/1/2019 ΑΥΣΛ 685 2,35 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 3,1 ΣΙΔΝΕΙ 2,45 1 3-1 11
21/12/2018 ΑΥΣΛ 505 2,5 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 3,05 ΣΙΔΝΕΙ 2,35 2 1-2 22
29/3/2018 ΑΥΣΛ 2828 2,85 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 3,25 ΣΙΔΝΕΙ 2,05 2 2-3 22
30/12/2017 ΑΥΣΛ 1634 1,21 ΣΙΔΝΕΙ 4,9 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 8,5 1 6-0 11
27/10/2017 ΑΥΣΛ 1510 1,3 ΣΙΔΝΕΙ 4,5 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 6 1 2-0 11
29/4/2017 ΑΥΣΛ 1484 1,33 ΣΙΔΝΕΙ 4,4 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 5,7 1 3-0 11
26/3/2017 ΑΥΣΛ 1486 2,9 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 3,5 ΣΙΔΝΕΙ 1,92 2 0-3 22
17/12/2016 ΑΥΣΛ 1376 4 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 3,5 ΣΙΔΝΕΙ 1,62 2 1-4 X2
13/11/2016 ΑΥΣΛ 953 1,42 ΣΙΔΝΕΙ 4 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 5,1 1 4-1 11
30/8/2016 ΑΠΚ 1753 2,45 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 3,2 ΣΙΔΝΕΙ 2,35 X 0-0 XX
10/4/2016 ΑΥΣΛ 2465 2,5 ΣΙΔΝΕΙ 3,2 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 2,3 1 4-0 11
13/2/2016 ΑΥΣΛ 2489 1,55 ΣΙΔΝΕΙ 3,6 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 4,4 2 1-2 22
21/11/2015 ΑΥΣΛ 1780 3,05 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 3,1 ΣΙΔΝΕΙ 2 X 0-0 XX
10/4/2015 ΑΥΣΛ 204 2,2 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 3,25 ΣΙΔΝΕΙ 2,55 2 0-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΙΔΝΕΙ = 70,59 % Ποσοστό (X) Χι = 17,65 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ = 11,76 % σε 17 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.462-ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ vs ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΙΔΝΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ
14/3/2020 ΑΥΣΛ 462 1,75 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ 3,45 ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΙΔΝΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3,65 - - -
22/11/2019 ΑΥΣΛ 391 2,95 ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΙΔΝΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3,35 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ 2,05 2 2-3 12
18/9/2019 ΑΠΚ 446 2,05 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ 3,3 ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΙΔΝΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 2,9 1 3-0 11
30/3/2019 ΑΥΣΛ 1015 2,4 ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΙΔΝΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3,2 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ 2,35 1 3-0 11
22/1/2019 ΑΥΣΛ 1007 1,45 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ 3,95 ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΙΔΝΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 4,85 1 4-3 11
1/1/2019 ΑΥΣΛ 943 2,35 ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΙΔΝΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3,1 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ 2,5 2 0-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ = 80,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΙΔΝΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ = 20,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.858-ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ vs ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ
14/3/2020 ΤΣΧ2 858 1,28 ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ 5 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 6,75 - - -
10/8/2019 ΤΣΧ2 - 2,6 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 3 ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ 2,45 X 0-0 XX
20/4/2019 ΤΣΧ2 - 1,38 ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ 3,9 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 5,75 1 2-1 X1
29/9/2018 ΤΣΧ2 1356 2,85 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 3,25 ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ 2,05 X 2-2 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 66,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.859-ΤΡΙΝΕΚ vs ΧΡΟΥΝΤΙΜ
14/3/2020 ΤΣΧ2 859 2 ΤΡΙΝΕΚ 3,15 ΧΡΟΥΝΤΙΜ 3,25 - - -
10/8/2019 ΤΣΧ2 - 2,15 ΧΡΟΥΝΤΙΜ 3,15 ΤΡΙΝΕΚ 2,9 1 1-0 X1
4/5/2019 ΤΣΧ2 1453 1,95 ΧΡΟΥΝΤΙΜ 3,05 ΤΡΙΝΕΚ 3,15 2 1-2 22
20/10/2018 ΤΣΧ2 1255 1,55 ΤΡΙΝΕΚ 3,55 ΧΡΟΥΝΤΙΜ 4,35 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΡΙΝΕΚ = 66,67 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΡΟΥΝΤΙΜ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.856-ΣΟΚΟΛΟΦ vs ΣΛΑΒΟΙ ΒΙΣΕΧΡΑΝΤ
14/3/2020 ΤΣΧ2 856 1,95 ΣΟΚΟΛΟΦ 3,4 ΣΛΑΒΟΙ ΒΙΣΕΧΡΑΝΤ 3,05 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΟΚΟΛΟΦ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΛΑΒΟΙ ΒΙΣΕΧΡΑΝΤ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.857-ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ vs ΖΙΧΛΑΒΑ
14/3/2020 ΤΣΧ2 857 2,1 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,2 ΖΙΧΛΑΒΑ 2,95 - - -
9/8/2019 ΤΣΧ2 1043 2,15 ΖΙΧΛΑΒΑ 3 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 3 1 1-0 X1
9/3/2018 ΤΣΧ1 1510 1,9 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,1 ΖΙΧΛΑΒΑ 3,3 2 1-3 22
10/9/2017 ΤΣΧ1 1126 2,7 ΖΙΧΛΑΒΑ 3 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 2,25 1 3-2 X1
5/7/2017 ΔΦ 2456 2,05 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,5 ΖΙΧΛΑΒΑ 2,65 2 2-3 12
21/4/2017 ΤΣΧ1 670 1,3 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 4,1 ΖΙΧΛΑΒΑ 7,25 1 4-1 11
21/10/2016 ΤΣΧ1 1325 3,15 ΖΙΧΛΑΒΑ 3,05 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 1,98 X 1-1 1X
12/3/2016 ΤΣΧ1 2451 1,5 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,6 ΖΙΧΛΑΒΑ 4,8 2 0-1 X2
18/9/2015 ΤΣΧ1 605 2,6 ΖΙΧΛΑΒΑ 2,9 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 2,35 X 2-2 1X
11/4/2015 ΤΣΧ1 344 2,25 ΖΙΧΛΑΒΑ 3,05 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 2,65 2 1-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ = 22,22 % Ποσοστό (X) Χι = 22,22 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΖΙΧΛΑΒΑ = 55,56 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.848-ΝΤΟΥΝΑΒ ΡΟΥΣ vs ΑΡΝΤΑ ΚΟΥΡΝΤΖΧΑΛΙ
14/3/2020 ΒΟΥ1 848 3,2 ΝΤΟΥΝΑΒ ΡΟΥΣ 3,15 ΑΡΝΤΑ ΚΟΥΡΝΤΖΧΑΛΙ 2 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΟΥΝΑΒ ΡΟΥΣ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΡΝΤΑ ΚΟΥΡΝΤΖΧΑΛΙ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.463-ΒΑΡΖΙΜ vs ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ
14/3/2020 ΠΟΡ2 463 2,8 ΒΑΡΖΙΜ 2,95 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ 2,35 - - -
30/10/2019 ΠΟΡ2 533 1,57 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ 3,45 ΒΑΡΖΙΜ 4,85 X 1-1 XX
18/3/2018 ΠΟΡ2 1028 1,6 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ 3,4 ΒΑΡΖΙΜ 4,25 1 3-0 11
29/10/2017 ΠΟΡ2 1939 2,3 ΒΑΡΖΙΜ 2,9 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ 2,65 X 0-0 XX
4/5/2003 ΠΟΡΤ 523 1,8 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ 3,1 ΒΑΡΖΙΜ 3,4 1 2-0 11
8/12/2002 ΠΟΡΤ 524 1,7 ΒΑΡΖΙΜ 3,3 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ 3,75 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΑΡΖΙΜ = 20,00 % Ποσοστό (X) Χι = 40,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ = 40,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.464-ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ vs ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ
14/3/2020 ΡΩΣ1 464 3,05 ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 3,05 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 2,2 - - -
29/9/2019 ΡΩΣ1 667 1,65 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 3,4 ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 4,35 2 1-2 22
26/5/2019 ΡΩΣ1 560 3,4 ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 3,2 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 1,9 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.465-ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ vs ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ
14/3/2020 ΤΟΥ1 465 2,25 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 3,15 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 2,7 - - -
27/10/2019 ΤΟΥ1 836 1,6 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 3,5 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 4,55 2 0-2 22
5/5/2019 ΤΟΥ2 1142 2,1 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 2,2 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 4,65 2 0-3 22
9/12/2018 ΤΟΥ2 1304 3,25 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 3,1 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 1,9 X 0-0 XX
2/5/2010 ΤΟΥ1 347 2,5 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 3,1 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 2,3 1 2-0 11
6/12/2009 ΤΟΥ1 257 1,4 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 3,65 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 6 1 2-0 X1
22/3/2009 ΤΟΥ1 363 2 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 3,2 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 2,95 X 0-0 XX
25/10/2008 ΤΟΥ1 231 1,95 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 3,2 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 3 X 2-2 2X
29/3/2008 ΤΟΥ1 152 2,35 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 2,9 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 2,5 1 3-2 X1
4/11/2007 ΤΟΥ1 523 2,15 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 3,2 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 2,6 2 1-2 X2
17/3/2007 ΤΟΥ1 155 2,5 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 3 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 2,3 1 3-2 11
30/9/2006 ΤΟΥ1 165 1,6 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 3,2 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 4,75 1 3-1 11
23/4/2006 ΤΟΥ1 511 1,6 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 3,2 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 4,75 X 3-3 1X
27/11/2005 ΤΟΥ1 446 2,55 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 3 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 2,3 2 0-2 22
22/5/2005 ΤΟΥ1 463 2,1 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 2,8 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 2,7 X 1-1 XX
12/12/2004 ΤΟΥ1 416 1,8 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 2,9 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 3,3 2 1-3 22
10/2/2004 TOK 111 1,9 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 2,9 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 3,2 1 2-0 11
30/11/2003 ΤΟΥ1 442 1,8 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 3 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 3,3 2 1-3 X2
23/3/2003 ΤΟΥ1 446 2,65 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 2,75 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 2,3 2 1-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ = 44,44 % Ποσοστό (X) Χι = 27,78 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ = 27,78 % σε 18 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.466-ΑΟΥΕ vs ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ
14/3/2020 ΓΕΡ2 466 2,25 ΑΟΥΕ 3,15 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 2,9 - - -
5/10/2019 ΓΕΡ2 497 2 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 3,1 ΑΟΥΕ 3,25 X 2-2 1X
2/3/2019 ΓΕΡ2 409 1,95 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 2,95 ΑΟΥΕ 3,55 2 0-3 22
26/9/2018 ΓΕΡ2 931 2,55 ΑΟΥΕ 3 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 2,45 2 0-2 22
3/3/2018 ΓΕΡ2 890 1,95 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 2,85 ΑΟΥΕ 3,75 X 1-1 XX
22/9/2017 ΓΕΡ2 516 2,4 ΑΟΥΕ 2,85 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 2,75 1 1-0 11
4/2/2017 ΓΕΡ2 731 1,85 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 3,1 ΑΟΥΕ 3,7 1 2-0 X1
12/8/2016 ΓΕΡ2 1901 2,08 ΑΟΥΕ 2,95 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 3,25 1 2-0 11
12/4/2015 ΓΕΡ2 410 2,15 ΑΟΥΕ 3,2 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 2,8 2 0-1 X2
26/10/2014 ΓΕΡ2 343 2,05 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 3,2 ΑΟΥΕ 3 X 1-1 XX
20/12/2013 ΓΕΡ2 103 2 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 3,2 ΑΟΥΕ 2,95 1 1-0 11
27/7/2013 ΓΕΡ2 121 1,5 ΑΟΥΕ 3,5 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 5 1 1-0 X1
1/12/2012 ΓΕΡ2 135 1,65 ΑΟΥΕ 3,35 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 4 X 2-2 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΟΥΕ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ = 33,33 % σε 12 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.469-ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ vs ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ
14/3/2020 ΓΕΡ2 469 2,55 ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,4 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 2,35 - - -
6/10/2019 ΓΕΡ2 663 1,7 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3,65 ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,75 2 1-2 X2
3/2/2019 ΓΕΡ2 996 2,1 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3,45 ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,75 1 2-0 11
26/8/2018 ΓΕΡ2 1917 2,85 ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,3 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 2,1 X 0-0 XX
3/2/2018 ΓΕΡ2 1333 1,65 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3,6 ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 4 X 1-1 XX
26/8/2017 ΓΕΡ2 906 2,6 ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,2 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 2,3 2 1-2 22
29/4/2017 ΓΕΡ3 1512 2,7 ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,05 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 2,2 2 0-3 22
26/11/2016 ΓΕΡ3 742 1,58 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3,35 ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 4,5 1 2-1 X1
21/3/2015 ΓΕΡ3 169 1,45 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 3,65 ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 5,25 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ = 12,50 % Ποσοστό (X) Χι = 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ = 62,50 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.467-ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ vs ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 98
14/3/2020 ΓΕΡ2 467 2,45 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3,2 ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 98 2,55 - - -
29/10/2019 ΓΕΡΚ 471 2,2 ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 98 3,05 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3,05 2 0-1 X2
4/10/2019 ΓΕΡ2 445 2,25 ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 98 3,15 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 2,7 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 98 = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.468-ΜΠΟΧΟΥΜ vs ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ
14/3/2020 ΓΕΡ2 468 2,4 ΜΠΟΧΟΥΜ 3,2 ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 2,62 - - -
6/10/2019 ΓΕΡ2 662 2,05 ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 3,25 ΜΠΟΧΟΥΜ 3 2 2-3 22
8/3/2019 ΓΕΡ2 355 2 ΜΠΟΧΟΥΜ 3,2 ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 3,15 1 1-0 X1
29/9/2018 ΓΕΡ2 761 2,45 ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 3,05 ΜΠΟΧΟΥΜ 2,55 1 3-2 21
16/2/2018 ΓΕΡ2 736 2,3 ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 3,1 ΜΠΟΧΟΥΜ 2,65 1 1-0 11
17/9/2017 ΓΕΡ2 1518 1,85 ΜΠΟΧΟΥΜ 3,2 ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 3,6 2 1-2 X2
8/4/2017 ΓΕΡ2 1085 1,95 ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 3,15 ΜΠΟΧΟΥΜ 3,3 X 0-0 XX
30/10/2016 ΓΕΡ2 819 2,1 ΜΠΟΧΟΥΜ 3 ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 3,1 1 2-1 11
15/5/2016 ΓΕΡ2 2665 2,15 ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 3,35 ΜΠΟΧΟΥΜ 2,75 2 2-4 22
6/12/2015 ΓΕΡ2 2024 1,91 ΜΠΟΧΟΥΜ 3,15 ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 3,45 X 1-1 2X
13/3/2015 ΓΕΡ2 105 1,95 ΜΠΟΧΟΥΜ 3,3 ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 3,15 1 4-1 11
28/9/2014 ΓΕΡ2 324 2,25 ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 3,3 ΜΠΟΧΟΥΜ 2,6 1 5-0 11
18/8/2012 ΓΕΡΚ 242 2,35 ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 3,2 ΜΠΟΧΟΥΜ 2,4 2 0-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΟΧΟΥΜ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 16,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ = 33,33 % σε 12 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.473-ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ vs ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ
14/3/2020 ΑΓΓΤ 473 1,55 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 3,75 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ 5 - - -
14/12/2019 ΑΓΓΤ 452 3,85 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ 3,45 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 1,78 2 2-3 X2
29/3/2019 ΑΓΓΤ 393 1,85 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 3,15 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ 3,65 1 3-2 21
14/9/2018 ΑΓΓΤ 947 3,3 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ 3,05 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 2 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ = 66,67 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.472-ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ vs ΛΕΣΤΕΡ
14/3/2020 ΑΓΓΠ 472 3,1 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,3 ΛΕΣΤΕΡ 2,05 - - -
4/12/2019 ΑΓΓΠ 737 1,27 ΛΕΣΤΕΡ 5 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 8 1 2-0 X1
3/3/2019 ΑΓΓΠ 553 2,35 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,1 ΛΕΣΤΕΡ 2,75 1 2-1 11
1/12/2018 ΑΓΓΠ 555 2,1 ΛΕΣΤΕΡ 3,15 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,15 1 2-0 11
20/1/2018 ΑΓΓΠ 1339 1,65 ΛΕΣΤΕΡ 3,6 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 4,3 1 2-0 11
26/12/2017 ΑΓΓΠ 1466 2,4 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,3 ΛΕΣΤΕΡ 2,5 1 2-1 X1
6/5/2017 ΑΓΓΠ 2114 1,45 ΛΕΣΤΕΡ 3,85 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 5,5 1 3-0 11
19/11/2016 ΑΓΓΠ 1496 2,6 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3 ΛΕΣΤΕΡ 2,4 1 2-1 11
5/3/2016 ΑΓΓΠ 1372 2,65 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,1 ΛΕΣΤΕΡ 2,3 2 0-1 X2
7/11/2015 ΑΓΓΠ 2519 1,75 ΛΕΣΤΕΡ 3,4 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,85 1 2-1 X1
8/2/2014 ΑΓΓΤ 161 1,55 ΛΕΣΤΕΡ 3,5 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 4,5 X 2-2 2X
2/11/2013 ΑΓΓΤ 145 2,1 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,25 ΛΕΣΤΕΡ 2,7 2 0-3 22
12/5/2013 ΑΓΔ 212 2,05 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,2 ΛΕΣΤΕΡ 2,85 1 3-1 X1
9/5/2013 ΑΓΔ 167 2,05 ΛΕΣΤΕΡ 3,15 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2,9 1 1-0 X1
26/4/2013 ΑΓΓΤ 120 1,8 ΛΕΣΤΕΡ 3,35 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,35 2 1-2 22
3/11/2012 ΑΓΓΤ 184 2,8 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,25 ΛΕΣΤΕΡ 2,05 1 2-1 11
14/2/2012 ΑΓΓΤ 106 2,55 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,15 ΛΕΣΤΕΡ 2,25 1 3-2 X1
19/10/2011 ΑΓΓΤ 141 1,5 ΛΕΣΤΕΡ 3,5 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 5 1 2-0 11
4/12/2010 ΑΓΓΤ 244 2,35 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,25 ΛΕΣΤΕΡ 2,4 1 3-2 11
17/4/2010 ΑΓΓΤ 146 1,6 ΛΕΣΤΕΡ 3,45 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 4,2 1 4-1 11
19/9/2009 ΑΓΓΤ 254 2,2 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,15 ΛΕΣΤΕΡ 2,6 X 3-3 2X
12/2/2008 ΑΓΓΤ 132 1,6 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,3 ΛΕΣΤΕΡ 4,2 1 1-0 11
25/8/2007 ΑΓΓΤ 213 2,55 ΛΕΣΤΕΡ 3,2 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2,2 1 4-1 11
22/11/2005 ΑΓΓΤ 115 2,35 ΛΕΣΤΕΡ 3 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2,5 X 2-2 1X
15/10/2005 ΑΓΓΤ 143 1,85 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3 ΛΕΣΤΕΡ 3,5 2 1-2 22
15/3/2005 ΑΓΓΤ 221 2,1 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2,9 ΛΕΣΤΕΡ 2,6 X 2-2 1X
21/8/2004 ΑΓΓΤ 243 1,45 ΛΕΣΤΕΡ 3,5 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 4,5 2 0-1 X2
28/12/2002 ΑΓΓΤ 326 2,6 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2,9 ΛΕΣΤΕΡ 2,3 2 1-2 X2
10/8/2002 ΑΓΓΤ 136 1,8 ΛΕΣΤΕΡ 3,1 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,5 1 2-0 X1
12/2/2000 ΑΓΓΠ 155 4 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,4 ΛΕΣΤΕΡ 1,65 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ = 34,48 % Ποσοστό (X) Χι = 17,24 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΕΣΤΕΡ = 48,28 % σε 29 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.474-ΧΑΚΕΝ vs ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ
14/3/2020 ΣΟΚ 474 1,73 ΧΑΚΕΝ 3,35 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,75 - - -
17/1/2020 ΔΦ 1033 2,3 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,35 ΧΑΚΕΝ 2,5 1 1-0 11
25/9/2019 ΣΟΥ1 779 1,4 ΧΑΚΕΝ 4,25 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 5,5 2 1-2 X2
2/6/2019 ΣΟΥ1 511 2,75 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3 ΧΑΚΕΝ 2,3 X 0-0 XX
1/10/2018 ΣΟΥ1 2185 2,75 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,2 ΧΑΚΕΝ 2,2 2 0-3 X2
14/5/2018 ΣΟΥ1 890 1,55 ΧΑΚΕΝ 3,6 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 4,4 1 5-0 11
16/9/2017 ΣΟΥ1 1220 1,6 ΧΑΚΕΝ 3,5 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 4,15 1 3-0 11
2/6/2017 ΣΟΥ1 1157 2,05 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,25 ΧΑΚΕΝ 2,8 1 2-0 11
7/8/2016 ΣΟΥ1 1121 1,9 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,35 ΧΑΚΕΝ 3,1 2 2-4 22
3/4/2016 ΣΟΥ1 1208 1,95 ΧΑΚΕΝ 3,15 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,1 1 2-1 11
25/10/2015 ΣΟΥ1 2804 2,4 ΧΑΚΕΝ 3,25 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 2,35 1 5-2 X1
12/7/2015 ΣΟΥ1 265 1,55 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,75 ΧΑΚΕΝ 4,5 1 1-0 11
11/8/2014 ΣΟΥ1 346 2,2 ΧΑΚΕΝ 3,2 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 2,6 2 0-2 22
4/4/2014 ΣΟΥ1 105 1,85 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,3 ΧΑΚΕΝ 3,25 1 3-1 X1
23/3/2014 ΣΟΚ 321 1,75 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,25 ΧΑΚΕΝ 3,65 1 1-0 X1
20/10/2013 ΣΟΥ1 356 1,65 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,5 ΧΑΚΕΝ 3,85 X 0-0 XX
1/6/2013 ΣΟΥ1 115 2,35 ΧΑΚΕΝ 3,15 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 2,45 2 0-1 22
26/8/2012 ΣΟΥ1 331 2,15 ΧΑΚΕΝ 3,15 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 2,7 1 4-2 21
24/5/2012 ΣΟΥ1 155 1,65 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,3 ΧΑΚΕΝ 4,1 1 2-0 11
18/9/2011 ΣΟΥ1 423 2,45 ΧΑΚΕΝ 3,25 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 2,3 1 2-0 11
4/4/2011 ΣΟΥ1 468 1,65 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,35 ΧΑΚΕΝ 4 1 2-1 X1
22/8/2010 ΣΟΥ1 376 2,65 ΧΑΚΕΝ 3,2 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 2,15 X 1-1 XX
6/4/2010 ΣΟΥ1 264 1,6 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,4 ΧΑΚΕΝ 4,3 X 0-0 XX
25/10/2009 ΣΟΥ1 398 1,45 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,8 ΧΑΚΕΝ 4,85 X 1-1 1X
29/5/2009 ΣΟΥ1 204 3,4 ΧΑΚΕΝ 3,3 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 1,8 X 1-1 XX
20/9/2006 ΣΟΥ1 322 3,6 ΧΑΚΕΝ 3,1 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 1,8 2 1-4 22
26/4/2006 ΣΟΥ1 313 1,6 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,2 ΧΑΚΕΝ 4,75 X 2-2 2X
8/8/2005 ΣΟΥ1 652 1,9 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3 ΧΑΚΕΝ 3,3 1 2-0 11
4/8/2005 ΣΟΚ 621 1,85 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3 ΧΑΚΕΝ 3,5 X 3-3 1X
15/5/2005 ΣΟΥ1 453 1,75 ΧΑΚΕΝ 3 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,4 X 2-2 2X
26/8/2001 ΣΟΥ1 463 2,2 ΧΑΚΕΝ 3 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 2,75 2 2-3 22
17/5/2001 ΣΟΥ1 163 1,75 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,2 ΧΑΚΕΝ 3,75 1 3-1 X1
18/9/2000 ΣΟΥ1 436 1,5 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,5 ΧΑΚΕΝ 5 X 2-2 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΑΚΕΝ = 25,00 % Ποσοστό (X) Χι = 31,25 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ = 43,75 % σε 32 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.849-ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ vs ΕΤΑΡ 1924 ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ
14/3/2020 ΒΟΥ1 849 1,29 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 4,5 ΕΤΑΡ 1924 ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ 7,75 - - -
5/10/2019 ΒΟΥ1 1569 3,35 ΕΤΑΡ 1924 ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ 3 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 2 2 0-5 22
2/4/2019 ΒΟΚ 657 1,87 ΕΤΑΡ 1924 ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ 2,95 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 3,65 X 1-1 XX
24/2/2019 ΒΟΥ1 1388 1,7 ΕΤΑΡ 1924 ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ 2,95 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 4,5 1 2-0 11
30/9/2018 ΒΟΥ1 1216 2,2 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 2,75 ΕΤΑΡ 1924 ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ 3 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ = 25,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΤΑΡ 1924 ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ = 25,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.482-ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ vs ΧΑΠΟΕΛ ΚΦΑΡ ΣΑΜΠΑ
14/3/2020 ΙΣΡ 482 1,77 ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 3,1 ΧΑΠΟΕΛ ΚΦΑΡ ΣΑΜΠΑ 4,05 - - -
20/1/2020 ΙΣΡ 834 2,95 ΧΑΠΟΕΛ ΚΦΑΡ ΣΑΜΠΑ 2,75 ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 2,37 2 0-1 X2
6/10/2019 ΙΣΡ 1681 2 ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 3 ΧΑΠΟΕΛ ΚΦΑΡ ΣΑΜΠΑ 3,35 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΠΟΕΛ ΚΦΑΡ ΣΑΜΠΑ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.487-ΠΡΙΜΠΡΑΜ vs ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ
14/3/2020 ΤΣΧ1 487 3,25 ΠΡΙΜΠΡΑΜ 3,1 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 2 - - -
30/9/2019 ΤΣΧ1 965 1,37 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 4,25 ΠΡΙΜΠΡΑΜ 6 1 3-0 11
2/12/2018 ΤΣΧ1 1401 3,1 ΠΡΙΜΠΡΑΜ 3,15 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 1,95 2 0-2 22
4/8/2018 ΤΣΧ1 779 1,48 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 3,65 ΠΡΙΜΠΡΑΜ 5 1 3-0 11
16/4/2016 ΤΣΧ1 1095 1,3 ΠΡΙΜΠΡΑΜ 4,2 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 7 2 1-2 X2
24/10/2015 ΤΣΧ1 2415 2,65 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 3 ΠΡΙΜΠΡΑΜ 2,25 2 0-2 22
2/5/2015 ΤΣΧ1 137 2,2 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 2,85 ΠΡΙΜΠΡΑΜ 2,9 X 0-0 XX
18/4/2004 ΤΣΧ1 544 3,75 ΠΡΙΜΠΡΑΜ 2,9 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 1,8 2 0-3 22
18/10/2003 ΤΣΧ1 113 1,4 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 3,4 ΠΡΙΜΠΡΑΜ 6 1 3-1 11
23/3/2003 ΤΣΧ1 555 2,3 ΠΡΙΜΠΡΑΜ 3 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 2,5 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΡΙΜΠΡΑΜ = 22,22 % Ποσοστό (X) Χι = 11,11 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ = 66,67 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.486-ΟΠΑΒΑ vs ΚΑΡΒΙΝΑ
14/3/2020 ΤΣΧ1 486 2,45 ΟΠΑΒΑ 2,85 ΚΑΡΒΙΝΑ 2,7 - - -
29/9/2019 ΤΣΧ1 670 1,8 ΚΑΡΒΙΝΑ 3,1 ΟΠΑΒΑ 3,9 X 1-1 1X
5/5/2019 ΤΣΧ1 601 2,5 ΟΠΑΒΑ 3 ΚΑΡΒΙΝΑ 2,4 1 1-0 X1
9/2/2019 ΤΣΧ1 583 1,87 ΚΑΡΒΙΝΑ 3,05 ΟΠΑΒΑ 3,55 X 1-1 XX
25/8/2018 ΤΣΧ1 1821 2,15 ΟΠΑΒΑ 3,1 ΚΑΡΒΙΝΑ 2,75 2 1-3 22
18/3/2016 ΤΣΧ2 747 3,35 ΟΠΑΒΑ 3,1 ΚΑΡΒΙΝΑ 1,9 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΠΑΒΑ = 20,00 % Ποσοστό (X) Χι = 60,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΑΡΒΙΝΑ = 20,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.488-ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ vs ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ
14/3/2020 ΤΣΧ1 488 1,87 ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ 3,1 ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ 3,65 - - -
28/9/2019 ΤΣΧ1 581 2,2 ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ 3,05 ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ 2,85 X 2-2 2X
8/12/2018 ΤΣΧ1 1092 1,95 ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ 3 ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ 3,3 1 1-0 11
12/8/2018 ΤΣΧ1 1970 2,25 ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ 2,85 ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ 2,85 1 3-1 11
3/3/2018 ΤΣΧ1 908 1,55 ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ 3,35 ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ 4,8 1 1-0 11
26/8/2017 ΤΣΧ1 1025 2,25 ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ 2,95 ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ 2,7 X 0-0 XX
11/5/2016 ΤΣΧ1 1829 1,63 ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ 3,5 ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ 3,95 1 2-1 11
28/11/2015 ΤΣΧ1 894 1,7 ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ 3,25 ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ 3,85 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ = 28,57 % Ποσοστό (X) Χι = 28,57 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ = 42,86 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.484-ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ vs ΟΥΡΑΛ
14/3/2020 ΡΩΣ1 484 1,25 ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 4,6 ΟΥΡΑΛ 11,25 - - -
6/10/2019 ΡΩΣ1 650 5,5 ΟΥΡΑΛ 4,25 ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1,4 2 1-3 22
2/3/2019 ΡΩΣ1 404 4,15 ΟΥΡΑΛ 3,05 ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1,77 2 0-1 22
19/8/2018 ΡΩΣ1 1324 1,35 ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 ΟΥΡΑΛ 7,25 1 4-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΥΡΑΛ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.485-ΦΑΤΙΧ ΚΑΡΑΓΚΟΥΜΡΟΥΚ vs ΑΛΤΑΙ
14/3/2020 ΤΟΥ2 485 2,2 ΦΑΤΙΧ ΚΑΡΑΓΚΟΥΜΡΟΥΚ 3,05 ΑΛΤΑΙ 2,85 - - -
9/11/2019 ΤΟΥ2 1334 1,75 ΑΛΤΑΙ 3,35 ΦΑΤΙΧ ΚΑΡΑΓΚΟΥΜΡΟΥΚ 3,9 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΑΤΙΧ ΚΑΡΑΓΚΟΥΜΡΟΥΚ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΛΤΑΙ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.860-ΛΙΣΕΝ vs ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ
14/3/2020 ΤΣΧ2 860 1,65 ΛΙΣΕΝ 3,5 ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ 4,25 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΙΣΕΝ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.490-ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ vs ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ
14/3/2020 ΚΡΟ1 490 2,35 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 3 ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ 2,75 - - -
7/12/2019 ΚΡΟ1 1512 1,75 ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ 3,3 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 3,9 1 2-0 11
4/12/2019 ΚΡΟΚ 713 1,63 ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ 3,25 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 4,5 2 1-2 22
21/9/2019 ΚΡΟ1 - 2,95 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 3,1 ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ 2,15 1 2-0 11
14/4/2019 ΚΡΟ1 1523 1,73 ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ 3,1 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 4 1 4-3 11
9/2/2019 ΚΡΟ1 1202 2,1 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 2,85 ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ 3,1 1 2-0 11
21/10/2018 ΚΡΟ1 1636 1,95 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 2,85 ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ 3,5 2 0-1 X2
4/8/2018 ΚΡΟ1 1116 2,9 ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ 2,9 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 2,15 X 3-3 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ = 42,86 % Ποσοστό (X) Χι = 14,29 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ = 42,86 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.489-ΟΣΕΡ vs ΛΑΝΣ
14/3/2020 ΓΑΛ2 489 2,75 ΟΣΕΡ 2,8 ΛΑΝΣ 2,45 - - -
21/10/2019 ΓΑΛ2 976 1,7 ΛΑΝΣ 3,15 ΟΣΕΡ 4,5 X 0-0 XX
9/3/2019 ΓΑΛ2 422 1,85 ΛΑΝΣ 3,05 ΟΣΕΡ 3,85 1 2-0 11
6/10/2018 ΓΑΛ2 882 2,9 ΟΣΕΡ 2,8 ΛΑΝΣ 2,35 2 1-2 22
11/5/2018 ΓΑΛ2 532 1,7 ΛΑΝΣ 3,3 ΟΣΕΡ 3,8 1 2-1 X1
31/7/2017 ΓΑΛ2 1271 2,35 ΟΣΕΡ 2,8 ΛΑΝΣ 2,7 1 1-0 X1
15/4/2017 ΓΑΛ2 1852 1,65 ΛΑΝΣ 3,1 ΟΣΕΡ 4,5 2 0-1 22
18/11/2016 ΓΑΛ2 1391 2,8 ΟΣΕΡ 2,7 ΛΑΝΣ 2,35 X 1-1 2X
1/4/2016 ΓΑΛ2 709 1,9 ΛΑΝΣ 2,8 ΟΣΕΡ 3,75 1 3-0 11
6/11/2015 ΓΑΛ2 2271 2,15 ΟΣΕΡ 2,85 ΛΑΝΣ 3,2 2 1-2 X2
27/1/2014 ΓΑΛ2 299 2,25 ΟΣΕΡ 2,95 ΛΑΝΣ 2,7 2 1-2 X2
17/8/2013 ΓΑΛ2 154 1,85 ΛΑΝΣ 3,1 ΟΣΕΡ 3,45 1 4-1 11
16/3/2013 ΓΑΛ2 152 2,05 ΛΑΝΣ 3 ΟΣΕΡ 3 1 1-0 X1
20/10/2012 ΓΑΛ2 107 1,85 ΟΣΕΡ 3 ΛΑΝΣ 3,6 2 1-2 22
24/4/2011 ΓΑΛ1 260 1,9 ΟΣΕΡ 3,1 ΛΑΝΣ 3,3 X 1-1 1X
4/12/2010 ΓΑΛ1 302 2,3 ΛΑΝΣ 2,9 ΟΣΕΡ 2,65 X 1-1 1X
8/5/2010 ΓΑΛ1 194 1,4 ΟΣΕΡ 3,65 ΛΑΝΣ 6 X 0-0 XX
15/8/2009 ΓΑΛ1 315 2,1 ΛΑΝΣ 2,9 ΟΣΕΡ 3 1 2-0 11
8/3/2008 ΓΑΛ1 444 2,1 ΟΣΕΡ 2,9 ΛΑΝΣ 2,95 X 0-0 XX
6/10/2007 ΓΑΛ1 435 1,9 ΛΑΝΣ 3,1 ΟΣΕΡ 3,3 1 2-0 11
18/3/2007 ΓΑΛ1 712 2,45 ΟΣΕΡ 2,7 ΛΑΝΣ 2,75 1 1-0 11
28/10/2006 ΓΑΛ1 353 1,7 ΛΑΝΣ 2,8 ΟΣΕΡ 4,5 1 1-0 X1
14/1/2006 ΓΑΛ1 351 2,05 ΟΣΕΡ 2,75 ΛΑΝΣ 3,3 1 1-0 11
26/10/2005 ΓΑΛΚ 366 1,9 ΛΑΝΣ 2,8 ΟΣΕΡ 3,6 2 2-3 X2
20/8/2005 ΓΑΛ1 425 1,95 ΛΑΝΣ 2,8 ΟΣΕΡ 3,5 1 7-0 11
5/3/2005 ΓΑΛ1 345 2,1 ΛΑΝΣ 2,7 ΟΣΕΡ 2,8 1 3-1 11
16/10/2004 ΓΑΛ1 255 1,7 ΟΣΕΡ 3 ΛΑΝΣ 3,6 1 3-0 11
11/5/2004 ΓΑΛ1 111 2,5 ΛΑΝΣ 2,9 ΟΣΕΡ 2,35 2 1-3 X2
13/12/2003 ΓΑΛ1 363 1,7 ΟΣΕΡ 3 ΛΑΝΣ 3,75 1 2-0 11
22/3/2003 ΓΑΛ1 411 1,85 ΟΣΕΡ 3 ΛΑΝΣ 3,5 X 0-0 XX
2/11/2002 ΓΑΛ1 413 2,1 ΛΑΝΣ 2,8 ΟΣΕΡ 3 1 3-1 11
6/2/2002 ΓΑΛ1 243 2,3 ΟΣΕΡ 2,75 ΛΑΝΣ 2,75 1 1-0 X1
29/9/2001 ΓΑΛ1 356 1,85 ΛΑΝΣ 3,1 ΟΣΕΡ 3,5 X 1-1 XX
21/12/2000 ΓΑΛ1 242 2,1 ΟΣΕΡ 2,9 ΛΑΝΣ 3 1 3-2 11
6/9/2000 ΓΑΛ1 323 1,65 ΛΑΝΣ 3,2 ΟΣΕΡ 4,25 1 1-0 11
5/2/2000 ΓΑΛ1 241 2,3 ΛΑΝΣ 3 ΟΣΕΡ 2,6 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΣΕΡ = 28,57 % Ποσοστό (X) Χι = 22,86 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΑΝΣ = 48,57 % σε 35 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.491-ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ vs ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΛΟΥΜΠΙΝ
14/3/2020 ΠΟΛ1 491 2,12 ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ 3,05 ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΛΟΥΜΠΙΝ 3 - - -
18/10/2019 ΠΟΛ1 670 2,25 ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΛΟΥΜΠΙΝ 3,15 ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ 2,75 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΛΟΥΜΠΙΝ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.492-ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ vs ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ
14/3/2020 ΤΟΥ1 492 1,51 ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ 3,9 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 4,75 - - -
26/10/2019 ΤΟΥ1 751 3,3 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 3,3 ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ 1,9 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.493-ΚΟΛΩΝΙΑ vs ΜΑΙΝΤΖ
14/3/2020 ΓΕΡ1 493 1,75 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,75 ΜΑΙΝΤΖ 3,7 - - -
25/10/2019 ΓΕΡ1 626 2,35 ΜΑΙΝΤΖ 3,3 ΚΟΛΩΝΙΑ 2,6 1 3-1 X1
7/4/2018 ΓΕΡ1 1267 1,9 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,35 ΜΑΙΝΤΖ 3,4 X 1-1 1X
18/11/2017 ΓΕΡ1 655 1,8 ΜΑΙΝΤΖ 3,35 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,8 1 1-0 11
20/5/2017 ΓΕΡ1 1698 1,4 ΚΟΛΩΝΙΑ 4,25 ΜΑΙΝΤΖ 5,5 1 2-0 11
22/1/2017 ΓΕΡ1 1173 2,35 ΜΑΙΝΤΖ 2,9 ΚΟΛΩΝΙΑ 2,75 X 0-0 XX
17/4/2016 ΓΕΡ1 1383 1,9 ΜΑΙΝΤΖ 3,2 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,4 2 2-3 12
21/11/2015 ΓΕΡ1 1918 1,9 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,3 ΜΑΙΝΤΖ 3,3 X 0-0 XX
16/5/2015 ΓΕΡ1 205 1,85 ΜΑΙΝΤΖ 3,25 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,5 1 2-0 X1
16/12/2014 ΓΕΡ1 109 2,1 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,25 ΜΑΙΝΤΖ 2,85 X 0-0 XX
24/9/2013 ΓΕΡΚ 110 1,55 ΜΑΙΝΤΖ 3,5 ΚΟΛΩΝΙΑ 4,5 2 0-1 X2
10/4/2012 ΓΕΡ1 109 1,55 ΜΑΙΝΤΖ 3,65 ΚΟΛΩΝΙΑ 4,25 1 4-0 11
13/12/2011 ΓΕΡ1 103 2,2 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,25 ΜΑΙΝΤΖ 2,55 X 1-1 XX
13/2/2011 ΓΕΡ1 298 2,1 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,2 ΜΑΙΝΤΖ 2,75 1 4-2 11
21/9/2010 ΓΕΡ1 106 1,85 ΜΑΙΝΤΖ 3,2 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,35 1 2-0 X1
13/3/2010 ΓΕΡ1 233 2 ΜΑΙΝΤΖ 3,1 ΚΟΛΩΝΙΑ 3 1 1-0 X1
17/10/2009 ΓΕΡ1 141 2 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,3 ΜΑΙΝΤΖ 2,85 1 1-0 11
23/9/2008 ΓΕΡΚ 102 2,05 ΜΑΙΝΤΖ 3,25 ΚΟΛΩΝΙΑ 2,7 1 3-1 X1
11/5/2008 ΓΕΡ2 412 1,8 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,3 ΜΑΙΝΤΖ 3,25 1 2-0 11
7/12/2007 ΓΕΡ2 113 2,1 ΜΑΙΝΤΖ 3,2 ΚΟΛΩΝΙΑ 2,65 1 1-0 X1
28/1/2006 ΓΕΡ1 216 1,9 ΜΑΙΝΤΖ 3,1 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,2 1 4-2 X1
6/8/2005 ΓΕΡ1 212 1,9 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,1 ΜΑΙΝΤΖ 3,2 1 1-0 X1
24/3/2003 ΓΕΡ2 661 1,65 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,1 ΜΑΙΝΤΖ 4,3 2 1-4 22
21/10/2002 ΓΕΡ2 664 2,35 ΜΑΙΝΤΖ 2,75 ΚΟΛΩΝΙΑ 2,65 X 2-2 1X
16/4/2000 ΓΕΡ2 354 1,4 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,6 ΜΑΙΝΤΖ 6,25 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΛΩΝΙΑ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΑΙΝΤΖ = 41,67 % σε 24 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.494-ΛΕΙΨΙΑ vs ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ
14/3/2020 ΓΕΡ1 494 1,23 ΛΕΙΨΙΑ 5,25 ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ 9,5 - - -
26/10/2019 ΓΕΡ1 680 4,6 ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ 3,75 ΛΕΙΨΙΑ 1,6 1 2-1 11
27/4/2019 ΓΕΡ1 476 1,22 ΛΕΙΨΙΑ 5,5 ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ 9,25 1 2-1 11
8/12/2018 ΓΕΡ1 1101 4,05 ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ 3,65 ΛΕΙΨΙΑ 1,7 1 3-0 11
20/1/2018 ΓΕΡ1 1299 3,25 ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ 3,35 ΛΕΙΨΙΑ 1,95 1 2-1 X1
27/8/2017 ΓΕΡ1 1127 1,3 ΛΕΙΨΙΑ 4,5 ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ 7 1 4-1 21
15/4/2017 ΓΕΡ1 1863 1,35 ΛΕΙΨΙΑ 4,1 ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ 6,75 1 4-0 11
25/11/2016 ΓΕΡ1 710 3,8 ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ 3,35 ΛΕΙΨΙΑ 1,75 2 1-4 22
7/3/2016 ΓΕΡ2 1705 2,8 ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ 2,95 ΛΕΙΨΙΑ 2,3 1 2-1 11
24/9/2015 ΓΕΡ2 1318 1,91 ΛΕΙΨΙΑ 3,15 ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ 3,45 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΕΙΨΙΑ = 44,44 % Ποσοστό (X) Χι = 11,11 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ = 44,44 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.496-ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ vs ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
14/3/2020 ΓΕΡ1 496 1,8 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 3,55 ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3,65 - - -
26/10/2019 ΓΕΡ1 681 2 ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3,4 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 3,15 2 2-3 22
14/4/2019 ΓΕΡ1 723 1,27 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 5,25 ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 7,5 1 2-0 11
24/11/2018 ΓΕΡ1 548 3,1 ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3,75 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 1,9 X 3-3 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ = 66,67 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.495-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ vs ΣΑΛΚΕ
14/3/2020 ΓΕΡ1 495 1,35 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 4,65 ΣΑΛΚΕ 6,5 - - -
26/10/2019 ΓΕΡ1 679 3,15 ΣΑΛΚΕ 3,3 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2,05 X 0-0 XX
27/4/2019 ΓΕΡ1 477 1,4 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 4,5 ΣΑΛΚΕ 5,75 2 2-4 22
8/12/2018 ΓΕΡ1 1099 3 ΣΑΛΚΕ 3,45 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2,05 2 1-2 22
15/4/2018 ΓΕΡ1 808 2,6 ΣΑΛΚΕ 3,15 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2,4 1 2-0 X1
25/11/2017 ΓΕΡ1 1498 1,6 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,95 ΣΑΛΚΕ 4,25 X 4-4 1X
1/4/2017 ΓΕΡ1 1989 3,6 ΣΑΛΚΕ 3,35 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1,8 X 1-1 XX
29/10/2016 ΓΕΡ1 716 1,45 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,95 ΣΑΛΚΕ 5,25 X 0-0 XX
10/4/2016 ΓΕΡ1 2534 3,25 ΣΑΛΚΕ 3,35 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1,9 X 2-2 XX
8/11/2015 ΓΕΡ1 2950 1,25 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 5 ΣΑΛΚΕ 7,5 1 3-2 11
28/2/2015 ΓΕΡ1 180 1,45 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 4 ΣΑΛΚΕ 5,25 1 3-0 X1
27/9/2014 ΓΕΡ1 164 3,3 ΣΑΛΚΕ 3,9 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1,75 1 2-1 11
25/3/2014 ΓΕΡ1 108 1,45 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 4,15 ΣΑΛΚΕ 5 X 0-0 XX
26/10/2013 ΓΕΡ1 180 3,75 ΣΑΛΚΕ 3,75 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1,67 2 1-3 22
9/3/2013 ΓΕΡ1 165 3,1 ΣΑΛΚΕ 3,25 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2 1 2-1 11
20/10/2012 ΓΕΡ1 122 1,65 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,4 ΣΑΛΚΕ 4,25 2 1-2 22
14/4/2012 ΓΕΡ1 215 2,85 ΣΑΛΚΕ 3,2 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2,15 2 1-2 X2
26/11/2011 ΓΕΡ1 242 1,65 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,4 ΣΑΛΚΕ 4,5 1 2-0 11
23/7/2011 ΓΕΣΚ 249 2,75 ΣΑΛΚΕ 3,1 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2,25 X 0-0 XX
4/2/2011 ΓΕΡ1 215 1,55 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,5 ΣΑΛΚΕ 4,75 X 0-0 XX
19/9/2010 ΓΕΡ1 420 2,1 ΣΑΛΚΕ 3,25 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2,7 2 1-3 22
26/2/2010 ΓΕΡ1 215 1,85 ΣΑΛΚΕ 3,15 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,4 1 2-1 X1
26/9/2009 ΓΕΡ1 130 2,3 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,2 ΣΑΛΚΕ 2,5 2 0-1 22
20/2/2009 ΓΕΡ1 116 1,75 ΣΑΛΚΕ 3,3 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,65 X 1-1 1X
13/9/2008 ΓΕΡ1 227 2,35 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,15 ΣΑΛΚΕ 2,45 X 3-3 2X
10/2/2008 ΓΕΡ1 632 2,45 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,1 ΣΑΛΚΕ 2,3 2 2-3 22
18/8/2007 ΓΕΡ1 166 1,7 ΣΑΛΚΕ 3,2 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 4 1 4-1 11
12/5/2007 ΓΕΡ1 223 2,9 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,25 ΣΑΛΚΕ 2,05 1 2-0 11
10/12/2006 ΓΕΡ1 641 1,7 ΣΑΛΚΕ 3,1 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,5 1 3-1 11
4/2/2006 ΓΕΡ1 223 1,8 ΣΑΛΚΕ 3,2 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,5 X 0-0 XX
13/8/2005 ΓΕΡ1 165 2,35 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,1 ΣΑΛΚΕ 2,45 2 1-2 X2
14/5/2005 ΓΕΡ1 123 1,6 ΣΑΛΚΕ 3,2 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,75 2 1-2 22
5/12/2004 ΓΕΡ1 551 2,3 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2,9 ΣΑΛΚΕ 2,4 2 0-1 22
30/1/2004 ΓΕΡ1 654 1,9 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2,9 ΣΑΛΚΕ 3,2 2 0-1 X2
2/8/2003 ΓΕΡ1 144 2,3 ΣΑΛΚΕ 2,9 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2,5 X 2-2 1X
22/2/2003 ΓΕΡ1 151 2,3 ΣΑΛΚΕ 2,9 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2,6 X 2-2 1X
14/9/2002 ΓΕΡ1 143 1,9 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2,9 ΣΑΛΚΕ 3,4 X 1-1 XX
16/2/2002 ΓΕΡ1 134 1,85 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,1 ΣΑΛΚΕ 3,5 X 1-1 2X
15/9/2001 ΓΕΡ1 146 2,35 ΣΑΛΚΕ 2,9 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2,6 1 1-0 11
17/7/2001 ΓΕΛ 313 2,25 ΣΑΛΚΕ 2,9 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2,75 1 2-1 11
24/2/2001 ΓΕΡ1 142 2,15 ΣΑΛΚΕ 3 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2,85 X 0-0 XX
29/11/2000 ΓΕΡΚ 642 2,1 ΣΑΛΚΕ 3,25 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2,7 1 2-1 11
23/9/2000 ΓΕΡ1 235 1,65 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,35 ΣΑΛΚΕ 4 2 0-4 22
13/5/2000 ΓΕΡ1 146 1,5 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,5 ΣΑΛΚΕ 5 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ = 20,93 % Ποσοστό (X) Χι = 39,53 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΛΚΕ = 39,53 % σε 43 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.497-ΕΑΡΜΠΑΣ Η.Β. ΜΠΡΟΤΟΝ vs ΠΕΝΙΜΠΟΝΤ
14/3/2020 ΟΥΛΠ 497 2,62 ΕΑΡΜΠΑΣ Η.Β. ΜΠΡΟΤΟΝ 3,5 ΠΕΝΙΜΠΟΝΤ 2,15 - - -
9/11/2019 ΟΥΛΠ 1430 2,2 ΕΑΡΜΠΑΣ Η.Β. ΜΠΡΟΤΟΝ 3,35 ΠΕΝΙΜΠΟΝΤ 2,65 2 1-2 X2
21/9/2019 ΟΥΛΠ - 2,3 ΠΕΝΙΜΠΟΝΤ 3,35 ΕΑΡΜΠΑΣ Η.Β. ΜΠΡΟΤΟΝ 2,5 1 3-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΑΡΜΠΑΣ Η.Β. ΜΠΡΟΤΟΝ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΕΝΙΜΠΟΝΤ = 100,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.503-ΚΠΡ vs ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ
14/3/2020 ΑΓΓΤ 503 1,88 ΚΠΡ 3,5 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 3,4 - - -
14/12/2019 ΑΓΓΤ 484 2,45 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 3,5 ΚΠΡ 2,4 1 5-3 11
3/2/2018 ΑΓΓΤ 1411 1,9 ΚΠΡ 3,2 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 3,4 1 1-0 X1
26/9/2017 ΑΓΓΤ 1081 2,3 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 3,1 ΚΠΡ 2,65 X 1-1 1X
7/3/2017 ΑΓΓΤ 1696 1,85 ΚΠΡ 3,3 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 3,45 1 2-1 11
17/8/2016 ΑΓΓΤ 850 2,5 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 3 ΚΠΡ 2,5 1 3-2 11
3/5/2014 ΑΓΓΤ 135 2,9 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 3,25 ΚΠΡ 2 2 2-3 22
5/10/2013 ΑΓΓΤ 180 1,3 ΚΠΡ 4,35 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 6,5 1 2-0 X1
12/4/2011 ΑΓΓΤ 108 2,75 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 3,2 ΚΠΡ 2,1 2 0-1 22
7/8/2010 ΑΓΓΤ 226 1,6 ΚΠΡ 3,4 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 4,25 1 4-0 11
24/4/2010 ΑΓΓΤ 250 2,2 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 3,25 ΚΠΡ 2,55 2 0-1 22
26/9/2009 ΑΓΓΤ 149 1,6 ΚΠΡ 3,3 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 4,35 1 5-2 11
28/2/2009 ΑΓΓΤ 239 2,3 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 3,2 ΚΠΡ 2,45 1 2-1 11
9/8/2008 ΑΓΓΤ 166 1,5 ΚΠΡ 3,4 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 5 1 2-1 11
26/2/2008 ΑΓΓΤ 124 2,2 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 3,2 ΚΠΡ 2,5 X 0-0 XX
19/1/2008 ΑΓΓΤ 153 1,65 ΚΠΡ 3,3 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 3,85 1 2-0 11
30/1/2007 ΑΓΓΤ 133 2 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 3,1 ΚΠΡ 3,2 1 2-0 11
23/12/2006 ΑΓΓΤ 252 1,9 ΚΠΡ 3 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 2,9 1 1-0 11
12/4/2004 ΑΓΓ1 154 2,5 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 3 ΚΠΡ 2,3 X 3-3 XX
30/9/2003 ΑΓΓ1 132 1,5 ΚΠΡ 3,4 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 4,6 1 4-0 X1
11/1/2003 ΑΓΓ1 254 1,65 ΚΠΡ 3,4 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 4 1 1-0 11
17/8/2002 ΑΓΓ1 211 2,1 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 3 ΚΠΡ 2,8 1 1-0 X1
17/2/2001 ΑΓΓΤ 153 2,1 ΚΠΡ 3,15 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 2,8 1 2-0 11
16/9/2000 ΑΓΓΤ 134 1,6 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 3,4 ΚΠΡ 4,3 1 4-2 11
19/2/2000 ΑΓΓΤ 163 1,55 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 3,5 ΚΠΡ 4,5 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΠΡ = 58,33 % Ποσοστό (X) Χι = 16,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ = 25,00 % σε 24 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.571-ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ vs ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔΑΔ ΚΑΤΟΛΙΚΑ
14/3/2020 ΧΙΛ1 571 3,45 ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ 3,3 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔΑΔ ΚΑΤΟΛΙΚΑ 1,87 - - -
6/10/2019 ΧΙΛ1 1566 1,43 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔΑΔ ΚΑΤΟΛΙΚΑ 3,95 ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ 5,5 1 5-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔΑΔ ΚΑΤΟΛΙΚΑ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.553-ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ vs ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ
14/3/2020 ΣΚΩΠ 553 1,8 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,2 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 4,15 - - -
29/12/2019 ΣΚΩΠ 1028 2,35 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2,75 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,15 1 1-0 11
26/10/2019 ΣΚΩΠ 732 1,73 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,15 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 4,75 1 1-0 X1
11/3/2019 ΣΚΩΠ 813 3,75 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2,9 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 1,95 2 0-1 X2
29/12/2018 ΣΚΩΠ 825 1,35 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,85 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 7,75 1 2-1 11
20/10/2018 ΣΚΩΠ 1530 4,15 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,35 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 1,7 2 1-2 12
13/7/2018 ΣΚΛΚ 1141 1,6 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,35 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 4,4 X 0-0 XX
25/4/2015 ΣΚΩΠ 240 2,6 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,1 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 2,25 1 4-1 11
14/3/2015 ΣΚΩΠ 255 2,15 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,2 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2,65 1 1-0 X1
1/1/2015 ΣΚΩΠ 127 2,3 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,25 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 2,45 2 1-2 X2
13/9/2014 ΣΚΩΠ 229 1,95 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,25 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3 1 2-1 X1
7/5/2014 ΣΚΩΠ 139 2,15 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,3 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2,6 1 1-0 11
1/3/2014 ΣΚΩΠ 216 2,15 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,25 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 2,65 1 2-0 X1
2/1/2014 ΣΚΩΠ 163 2,1 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,25 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2,7 1 2-1 X1
17/8/2013 ΣΚΩΠ 217 2,2 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,2 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 2,6 X 1-1 XX
18/5/2013 ΣΚΩΠ 148 2 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,3 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2,85 2 1-3 X2
3/4/2013 ΣΚΩΠ 137 1,9 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,2 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,2 X 1-1 2X
2/1/2013 ΣΚΩΠ 158 2,35 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,2 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 2,4 X 1-1 2X
22/9/2012 ΣΚΩΠ 225 2,2 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,2 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2,6 1 3-1 11
2/5/2012 ΣΚΩΠ 186 1,9 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,3 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,1 2 0-2 22
31/3/2012 ΣΚΩΠ 309 2,3 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,2 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 2,45 1 4-2 X1
2/1/2012 ΣΚΩΠ 299 1,85 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,25 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,25 1 2-1 X1
24/9/2011 ΣΚΩΠ 353 2,25 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,25 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 2,5 1 3-0 11
26/2/2011 ΣΚΩΠ 302 1,6 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,4 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 4,25 1 2-0 11
3/1/2011 ΣΚΩΠ 236 2,55 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,25 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 2,2 2 0-2 X2
11/9/2010 ΣΚΩΠ 411 2,05 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,2 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2,85 1 2-1 11
24/4/2010 ΣΚΩΠ 289 2,1 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,2 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 2,75 1 1-0 X1
20/2/2010 ΣΚΩΠ 282 1,9 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,1 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,3 X 1-1 1X
2/1/2010 ΣΚΩΠ 156 2 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,3 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 2,85 1 1-0 X1
22/9/2009 ΣΚΛΚ 148 1,8 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,3 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,35 2 1-2 X2
29/8/2009 ΣΚΩΠ 183 1,95 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,25 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3 2 1-2 12
13/5/2009 ΣΚΩΠ 154 1,9 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,2 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,2 1 2-1 11
31/1/2009 ΣΚΩΠ 120 2,15 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 2,8 X 1-1 2X
20/12/2008 ΣΚΩΠ 182 1,95 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,15 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,1 2 0-1 22
16/8/2008 ΣΚΩΠ 526 2,1 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,25 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 2,65 X 0-0 XX
3/5/2008 ΣΚΩΠ 315 2,1 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,1 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 2,75 1 1-0 X1
1/3/2008 ΣΚΩΠ 351 2,15 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,2 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2,6 1 1-0 11
22/12/2007 ΣΚΩΠ 253 2,25 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,15 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 2,5 X 0-0 XX
22/9/2007 ΣΚΩΠ 344 1,61 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,4 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 4 X 0-0 XX
3/3/2007 ΣΚΩΠ 346 2,5 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,15 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 2,25 2 0-2 X2
9/12/2006 ΣΚΩΠ 361 1,5 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,3 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 4,3 X 1-1 XX
16/9/2006 ΣΚΩΠ 321 2,3 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,1 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 2,5 2 0-1 X2
6/2/2001 ΣΚΛΚ 616 4 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,4 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 1,65 2 0-3 22
26/12/2000 ΣΚΩΠ 441 3,5 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,35 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 1,75 2 1-3 12
29/7/2000 ΣΚΩΠ 152 2,3 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,3 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 2,4 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ = 47,73 % Ποσοστό (X) Χι = 22,73 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ = 29,55 % σε 44 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.555-ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ vs ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ
14/3/2020 ΣΚΩΠ 555 2 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,15 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,4 - - -
9/11/2019 ΣΚΩΠ 673 2,3 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,1 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 2,9 2 1-4 22
24/8/2019 ΣΚΩΠ 609 1,55 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,65 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 5,25 X 2-2 1X
27/2/2019 ΣΚΩΠ 872 2,65 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,05 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 2,35 2 1-2 12
3/11/2018 ΣΚΩΠ 1530 1,55 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,75 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 4,6 2 0-1 X2
12/8/2018 ΣΚΩΠ 1883 2,85 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,1 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 2,2 X 1-1 1X
16/3/2018 ΣΚΩΠ 758 3,75 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,2 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 1,8 X 1-1 2X
18/11/2017 ΣΚΩΠ 744 1,5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,75 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 5 2 1-2 X2
9/9/2017 ΣΚΩΠ 871 2,9 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,1 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 2,15 X 1-1 XX
30/1/2016 ΣΚΛΚ 889 2,15 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 2,85 1 2-1 X1
22/3/2014 ΣΚΩΠ 220 1,9 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,4 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3 1 2-0 11
21/12/2013 ΣΚΩΠ 200 2,55 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,25 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 2,2 X 0-0 XX
14/9/2013 ΣΚΩΠ 229 1,7 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,35 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,75 2 1-2 X2
11/2/2013 ΣΚΩΠ 330 2,25 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,15 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 2,55 2 1-3 22
28/11/2012 ΣΚΩΠ 169 2,05 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,2 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 2,85 2 0-1 X2
25/8/2012 ΣΚΩΠ 210 2,25 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,1 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 2,6 1 2-0 11
21/1/2012 ΣΚΩΠ 189 2,5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,1 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 2,3 2 2-3 22
26/11/2011 ΣΚΩΠ 299 1,85 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,25 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,25 1 3-1 11
28/9/2011 ΣΚΩΠ 150 2,15 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 2,8 1 3-2 11
30/4/2011 ΣΚΩΠ 302 1,85 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,25 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,25 2 1-2 12
5/3/2011 ΣΚΩΠ 205 2,15 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,2 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 2,65 X 1-1 XX
27/11/2010 ΣΚΩΠ 286 1,9 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,2 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,2 X 0-0 XX
2/10/2010 ΣΚΩΠ 227 2,2 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,2 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 2,65 1 2-0 X1
27/2/2010 ΣΚΩΠ 289 1,8 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,2 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,5 X 1-1 1X
17/2/2010 ΣΚΩΠ 142 2,6 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,2 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 2,2 1 5-1 11
22/9/2009 ΣΚΛΚ 152 1,6 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,4 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 4,3 2 1-3 X2
19/9/2009 ΣΚΩΠ 305 1,7 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,3 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,85 1 3-0 11
31/1/2007 ΣΚΛΚ 244 5,25 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 1,5 X 1-1 2X
12/5/2002 ΣΚΩΠ 243 2,7 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,1 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 2,1 2 0-1 22
2/3/2002 ΣΚΩΠ 255 1,75 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,4 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,5 1 3-0 11
22/12/2001 ΣΚΩΠ 233 2,5 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,1 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 2,3 X 0-0 XX
23/9/2001 ΣΚΩΠ 515 1,4 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,75 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 6 1 4-0 11
1/4/2001 ΣΚΩΠ 462 3,5 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,4 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 1,75 1 2-0 X1
16/12/2000 ΣΚΩΠ 361 1,35 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,75 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 6,75 1 2-0 11
15/4/2000 ΣΚΩΠ 336 1,75 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,3 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,6 X 3-3 1X
22/2/2000 ΣΚΩΠ 121 2,3 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,15 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 2,5 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ = 34,29 % Ποσοστό (X) Χι = 31,43 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ = 34,29 % σε 35 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.554-ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ vs ΧΑΜΙΛΤΟΝ
14/3/2020 ΣΚΩΠ 554 2 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,2 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,35 - - -
2/11/2019 ΣΚΩΠ 696 2,75 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,2 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,3 X 2-2 2X
3/8/2019 ΣΚΩΠ 711 1,5 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,85 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 5,5 1 3-0 11
28/4/2018 ΣΚΩΠ 837 2,7 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 2,9 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,45 1 2-0 X1
17/3/2018 ΣΚΩΠ 900 1,8 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,3 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,65 X 2-2 1X
16/12/2017 ΣΚΩΠ 685 2,1 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,05 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,05 1 3-2 11
21/10/2017 ΣΚΩΠ 743 1,7 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,5 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,85 1 2-1 X1
16/5/2017 ΣΚΩΠ 1304 2 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,15 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,15 1 3-2 X1
8/4/2017 ΣΚΩΠ 1186 2,35 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,1 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,6 X 1-1 1X
26/11/2016 ΣΚΩΠ 835 1,85 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,2 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,35 X 1-1 1X
27/8/2016 ΣΚΩΠ 1146 2,85 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,15 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,15 1 1-0 X1
20/2/2016 ΣΚΩΠ 1375 1,65 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,4 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 4,25 1 2-1 11
12/12/2015 ΣΚΩΠ 761 2,35 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,05 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,6 2 1-3 12
8/8/2015 ΣΚΩΠ 195 1,85 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,25 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,3 1 2-0 11
16/5/2015 ΣΚΩΠ 242 1,65 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,35 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 4 1 2-1 21
14/3/2015 ΣΚΩΠ 257 2,2 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,2 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,6 X 2-2 1X
20/12/2014 ΣΚΩΠ 202 2,8 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,4 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 2 2 0-1 22
30/8/2014 ΣΚΩΠ 226 1,9 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,4 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3 1 4-0 X1
28/4/2012 ΣΚΩΤ 215 1,65 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,45 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,85 1 5-1 11
10/3/2012 ΣΚΩΤ 306 2,55 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,3 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,2 2 0-2 22
22/10/2011 ΣΚΩΤ 310 2,35 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,3 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 2,35 1 1-0 11
23/8/2011 ΣΚΛΚ 138 1,75 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,45 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,4 2 1-2 12
13/8/2011 ΣΚΩΤ 309 1,7 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,45 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,6 1 5-1 11
25/8/2009 ΣΚΛΚ 105 3 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,5 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 1,85 1 2-1 11
10/1/2009 ΣΚΩΚ 181 2,8 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,35 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 2 2 0-1 22
31/3/2007 ΣΚΩΤ 351 1,7 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,35 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,65 1 1-0 11
13/3/2007 ΣΚΩΤ 165 2,35 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,25 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 2,3 1 4-1 11
25/11/2006 ΣΚΩΤ 364 1,6 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,2 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 4,25 X 0-0 XX
23/9/2006 ΣΚΩΤ 325 2,3 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,1 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 2,5 2 0-1 22
29/4/2006 ΣΚΩΤ 322 1,8 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,2 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,5 X 0-0 XX
11/2/2006 ΣΚΩΤ 335 2 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,1 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3 1 2-1 X1
17/12/2005 ΣΚΩΤ 355 2 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,1 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3 1 2-1 11
30/8/2005 ΣΚΤΚ 315 2,2 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,3 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 2,5 2 0-1 22
20/8/2005 ΣΚΩΤ 333 2,1 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,1 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 2,8 X 0-0 XX
16/4/2005 ΣΚΩΤ 264 2,1 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,1 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 2,5 1 2-1 11
22/1/2005 ΣΚΩΤ 265 2,1 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,1 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,5 2 0-1 X2
4/12/2004 ΣΚΩΤ 245 1,75 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,2 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,2 X 1-1 XX
25/9/2004 ΣΚΩΤ 245 2,1 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,1 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,5 2 1-2 X2
24/9/2002 ΣΚΛΚ 314 1,55 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,5 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 4,25 1 3-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ = 47,37 % Ποσοστό (X) Χι = 23,68 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΜΙΛΤΟΝ = 28,95 % σε 38 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.548-ΑΠΟΕΛ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ
14/3/2020 ΚΥΠ1 548 1,8 ΑΠΟΕΛ 3,15 ΑΝΟΡΘΩΣΗ 3,9 - - -
5/2/2020 ΚΥΠ1 661 2 ΑΠΟΕΛ 2,9 ΑΝΟΡΘΩΣΗ 3,45 X 0-0 XX
12/1/2020 ΚΥΠ1 637 2,5 ΑΝΟΡΘΩΣΗ 2,85 ΑΠΟΕΛ 2,65 1 1-0 X1
12/1/2019 ΚΥΠ1 1121 1,5 ΑΠΟΕΛ 3,5 ΑΝΟΡΘΩΣΗ 5 1 4-0 11
6/10/2018 ΚΥΠ1 1007 2,35 ΑΝΟΡΘΩΣΗ 2,95 ΑΠΟΕΛ 2,6 2 2-3 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΠΟΕΛ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΝΟΡΘΩΣΗ = 25,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.549-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
14/3/2020 ΚΥΠ1 549 1,72 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 3,45 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 3,9 - - -
22/12/2019 ΚΥΠ1 783 1,8 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 3,45 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 3,55 X 1-1 1X
15/9/2019 ΚΥΠ1 786 1,73 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 3,4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 3,9 X 1-1 2X
10/2/2018 ΚΥΠ1 1958 10,5 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 5,4 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 1,15 2 0-4 22
4/11/2017 ΚΥΠ1 1042 1,63 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 3,35 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 4,15 1 4-2 21
14/5/2017 ΚΥΠΔ 2539 4,3 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 3,8 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 1,53 2 0-4 22
8/4/2017 ΚΥΠΔ 1101 1,4 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 5,5 X 3-3 XX
23/1/2017 ΚΥΠ1 1250 2,15 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 3,1 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 2,75 1 2-0 11
16/10/2016 ΚΥΠ1 892 1,63 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 3,45 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 4,1 X 0-0 XX
12/12/2015 ΚΥΠ1 745 2,08 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 3,3 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 2,75 X 1-1 XX
23/8/2015 ΚΥΠ1 497 2,35 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 3,3 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 2,35 X 2-2 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ = 10,00 % Ποσοστό (X) Χι = 60,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ = 30,00 % σε 10 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.507-ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ vs ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ
14/3/2020 ΑΓΓΤ 507 1,93 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,25 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3,5 - - -
14/12/2019 ΑΓΓΤ 486 2,08 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3,15 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,2 2 0-2 22
9/2/2019 ΑΓΓΤ 603 2,55 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ 2,85 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 2,6 2 0-1 X2
2/9/2018 ΑΓΓΤ 1677 2,05 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3,1 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,15 1 4-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ = 66,67 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.511-ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ vs ΓΟΥΙΓΚΑΝ
14/3/2020 ΑΓΓΤ 511 2,12 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 3,1 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3,15 - - -
14/12/2019 ΑΓΓΤ 482 2,4 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 2,75 X 1-1 1X
2/1/2017 ΑΓΓΤ 865 2,9 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 2,2 2 0-1 X2
28/11/2016 ΑΓΓΤ 1036 1,75 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 3,05 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 4,25 2 1-2 22
24/1/2015 ΑΓΓΤ 147 2,05 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3,25 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 2,95 2 0-1 X2
16/9/2014 ΑΓΓΤ 115 2,65 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 3,2 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 2,25 X 0-0 XX
8/2/2014 ΑΓΓΤ 170 2,7 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 3,25 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 2,1 1 1-0 X1
2/11/2013 ΑΓΓΤ 169 1,7 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3,25 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 3,9 1 2-1 X1
17/2/2013 ΑΓΓΚ 291 3 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 3,25 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 2 2 1-4 22
19/4/2003 ΑΓΓ1 263 2,7 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 3,1 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 2,1 X 0-0 XX
21/12/2002 ΑΓΓ1 166 1,35 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3,6 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 7,5 1 1-0 11
2/3/2002 ΑΓΓ1 231 1,75 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 3,2 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3,75 X 0-0 XX
18/9/2001 ΑΓΓ1 145 2,2 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3,2 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 2,6 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ = 25,00 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΟΥΙΓΚΑΝ = 41,67 % σε 12 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.510-ΧΑΛ vs ΤΣΑΡΛΤΟΝ
14/3/2020 ΑΓΓΤ 510 2,3 ΧΑΛ 3,25 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 2,7 - - -
13/12/2019 ΑΓΓΤ 434 3,65 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3,4 ΧΑΛ 1,85 X 2-2 1X
16/1/2016 ΑΓΓΤ 1322 1,2 ΧΑΛ 4,7 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 11,5 1 6-0 11
22/8/2015 ΑΓΓΤ 253 3,45 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3,05 ΧΑΛ 1,95 1 2-1 X1
16/2/2013 ΑΓΓΤ 159 1,7 ΧΑΛ 3,3 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3,8 1 1-0 11
25/8/2012 ΑΓΓΤ 169 2,15 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3,2 ΧΑΛ 2,65 X 0-0 XX
22/12/2007 ΑΓΓΤ 163 1,7 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3,3 ΧΑΛ 3,65 X 1-1 2X
2/10/2007 ΑΓΓΤ 156 2,45 ΧΑΛ 3,2 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 2,25 2 1-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΑΛ = 28,57 % Ποσοστό (X) Χι = 42,86 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΣΑΡΛΤΟΝ = 28,57 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.506-ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ vs ΣΟΥΟΝΣΙ
14/3/2020 ΑΓΓΤ 506 2,25 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3,15 ΣΟΥΟΝΣΙ 2,85 - - -
14/12/2019 ΑΓΓΤ 490 1,75 ΣΟΥΟΝΣΙ 3,5 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3,9 1 3-1 11
6/4/2019 ΑΓΓΤ 463 2,25 ΣΟΥΟΝΣΙ 3 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 2,85 1 3-1 11
22/9/2018 ΑΓΓΤ 1734 1,52 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3,55 ΣΟΥΟΝΣΙ 5,25 X 0-0 XX
2/4/2017 ΑΓΓΠ 2226 1,75 ΣΟΥΟΝΣΙ 3,25 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3,95 X 0-0 XX
17/12/2016 ΑΓΓΠ 1474 1,9 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3 ΣΟΥΟΝΣΙ 3,65 1 3-0 11
12/12/2012 ΑΓΛΚ 145 1,55 ΣΟΥΟΝΣΙ 3,65 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 4,25 1 1-0 X1
12/2/2011 ΑΓΓΤ 157 2,35 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3,2 ΣΟΥΟΝΣΙ 2,45 2 3-4 12
14/11/2010 ΑΓΓΤ 296 1,65 ΣΟΥΟΝΣΙ 3,35 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 4 1 1-0 X1
23/1/2010 ΑΓΓΤ 145 2,05 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3,25 ΣΟΥΟΝΣΙ 2,8 X 1-1 XX
15/8/2009 ΑΓΓΤ 247 2,25 ΣΟΥΟΝΣΙ 3,15 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 2,55 2 0-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ = 20,00 % Ποσοστό (X) Χι = 30,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΟΥΟΝΣΙ = 50,00 % σε 10 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.508-ΡΕΝΤΙΝΓΚ vs ΣΤΟΟΥΚ
14/3/2020 ΑΓΓΤ 508 2,65 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3 ΣΤΟΟΥΚ 2,5 - - -
14/12/2019 ΑΓΓΤ 491 1,85 ΣΤΟΟΥΚ 3,2 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,85 X 0-0 XX
16/3/2019 ΑΓΓΤ 485 1,65 ΣΤΟΟΥΚ 3,25 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 4,6 X 0-0 XX
1/12/2018 ΑΓΓΤ 1421 3,85 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,2 ΣΤΟΟΥΚ 1,8 X 2-2 1X
9/2/2013 ΑΓΓΠ 152 1,75 ΣΤΟΟΥΚ 3,3 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,75 1 2-1 X1
18/8/2012 ΑΓΓΠ 161 2,2 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,1 ΣΤΟΟΥΚ 2,65 X 1-1 2X
23/9/2008 ΑΓΛΚ 134 1,95 ΣΤΟΟΥΚ 3,15 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3 X 2-2 XX
17/4/2006 ΑΓΓΤ 673 1,4 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,5 ΣΤΟΟΥΚ 6,5 1 3-1 11
22/10/2005 ΑΓΓΤ 156 2,8 ΣΤΟΟΥΚ 3 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 2,15 2 0-1 X2
6/11/2004 ΑΓΓΤ 152 1,65 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,2 ΣΤΟΟΥΚ 3,6 1 1-0 11
16/10/2004 ΑΓΓΤ 152 2,1 ΣΤΟΟΥΚ 2,9 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 2,6 2 0-1 22
13/3/2004 ΑΓΓΤ 162 1,9 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,1 ΣΤΟΟΥΚ 3,1 X 0-0 XX
13/12/2003 ΑΓΓΤ 154 2,5 ΣΤΟΟΥΚ 3 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 2,2 1 3-0 11
4/5/2003 ΑΓΓΤ 433 2,1 ΣΤΟΟΥΚ 2,9 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 2,8 1 1-0 X1
28/9/2002 ΑΓΓΤ 213 2 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3 ΣΤΟΟΥΚ 3 X 1-1 XX
23/2/2002 ΑΓΓ1 232 1,8 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,1 ΣΤΟΟΥΚ 3,6 1 1-0 X1
15/9/2001 ΑΓΓ1 231 2,35 ΣΤΟΟΥΚ 3,1 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 2,5 1 2-0 11
13/1/2001 ΑΓΓ1 166 1,75 ΣΤΟΟΥΚ 3,15 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,75 X 0-0 XX
6/5/2000 ΑΓΓ1 131 3,6 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,5 ΣΤΟΟΥΚ 1,7 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΕΝΤΙΝΓΚ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 44,44 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΤΟΟΥΚ = 22,22 % σε 18 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.504-ΛΟΥΤΟΝ vs ΠΡΕΣΤΟΝ ΝΟΡΘ ΕΝΤ
14/3/2020 ΑΓΓΤ 504 2,95 ΛΟΥΤΟΝ 3,25 ΠΡΕΣΤΟΝ ΝΟΡΘ ΕΝΤ 2,15 - - -
14/12/2019 ΑΓΓΤ 489 1,5 ΠΡΕΣΤΟΝ ΝΟΡΘ ΕΝΤ 4,05 ΛΟΥΤΟΝ 5 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΟΥΤΟΝ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΡΕΣΤΟΝ ΝΟΡΘ ΕΝΤ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.505-ΜΙΛΓΟΥΟΛ vs ΝΤΕΡΜΠΙ
14/3/2020 ΑΓΓΤ 505 2 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,15 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,4 - - -
14/12/2019 ΑΓΓΤ 488 2,37 ΝΤΕΡΜΠΙ 2,95 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 2,85 2 0-1 22
20/2/2019 ΑΓΓΤ 752 1,95 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,1 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,4 2 0-1 X2
18/8/2018 ΑΓΓΤ 1169 2,15 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,05 1 2-1 11
30/1/2018 ΑΓΓΤ 1132 2,6 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 2,95 ΝΤΕΡΜΠΙ 2,45 X 0-0 XX
23/12/2017 ΑΓΓΤ 1244 1,75 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,3 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,85 1 3-0 11
25/4/2015 ΑΓΓΤ 201 4,15 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,5 ΝΤΕΡΜΠΙ 1,65 X 3-3 1X
4/10/2014 ΑΓΓΤ 179 1,4 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,85 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 6,25 X 0-0 XX
8/3/2014 ΑΓΓΤ 176 1,4 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,65 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 6 2 0-1 X2
14/9/2013 ΑΓΓΤ 188 2,6 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,2 ΝΤΕΡΜΠΙ 2,2 2 1-5 22
4/5/2013 ΑΓΓΤ 145 2,15 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,2 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 2,65 1 1-0 X1
10/11/2012 ΑΓΓΤ 162 1,95 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,25 ΝΤΕΡΜΠΙ 3 1 2-1 11
11/2/2012 ΑΓΓΤ 253 2 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,25 ΝΤΕΡΜΠΙ 2,9 X 0-0 XX
24/9/2011 ΑΓΓΤ 310 2,2 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,25 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 2,55 1 3-0 11
3/1/2011 ΑΓΓΤ 200 2 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,2 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3 X 0-0 XX
23/10/2010 ΑΓΓΤ 269 2,1 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,2 ΝΤΕΡΜΠΙ 2,75 1 2-0 11
12/1/2010 ΑΓΓΚ 112 1,95 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,25 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3 X 0-0 XX
2/1/2010 ΑΓΓΚ 123 2,25 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,2 ΝΤΕΡΜΠΙ 2,5 X 1-1 XX
8/4/2006 ΑΓΓΤ 242 1,85 ΝΤΕΡΜΠΙ 3 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,5 1 1-0 11
2/1/2006 ΑΓΓΤ 331 2,35 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3 ΝΤΕΡΜΠΙ 2,5 1 2-1 X1
28/12/2004 ΑΓΓΤ 133 1,9 ΝΤΕΡΜΠΙ 3 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 2,9 2 0-3 22
22/9/2004 ΑΓΓΤ 354 1,8 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,1 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,1 1 3-1 11
1/5/2004 ΑΓΓΤ 263 1,9 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,2 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3 1 2-0 11
22/11/2003 ΑΓΓΤ 163 1,55 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,3 ΝΤΕΡΜΠΙ 4,3 X 0-0 XX
16/4/2003 ΑΓΓΤ 433 2 ΝΤΕΡΜΠΙ 3 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 2,9 2 1-2 X2
26/10/2002 ΑΓΓΤ 213 2,3 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3 ΝΤΕΡΜΠΙ 2,5 1 3-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΙΛΓΟΥΟΛ = 44,00 % Ποσοστό (X) Χι = 32,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΕΡΜΠΙ = 24,00 % σε 25 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.509-ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. vs ΝΟΤΙΓΧΑΜ
14/3/2020 ΑΓΓΤ 509 2,25 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,1 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 2,95 - - -
14/12/2019 ΑΓΓΤ 487 2,5 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 2,6 2 0-4 22
9/4/2019 ΑΓΓΤ 584 2,1 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,1 1 3-0 X1
19/9/2018 ΑΓΓΤ 703 1,85 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,25 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,55 1 2-1 11
26/12/2017 ΑΓΓΤ 1478 2,15 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,2 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 2,8 2 0-3 22
9/9/2017 ΑΓΓΤ 915 1,7 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,3 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 4,2 1 3-1 X1
18/2/2017 ΑΓΓΤ 910 3,05 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,05 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 2,1 2 1-2 22
24/9/2016 ΑΓΓΤ 1634 1,65 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,6 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 4 1 2-1 21
12/3/2016 ΑΓΓΤ 2421 2,55 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 2,9 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 2,55 2 0-3 22
31/10/2015 ΑΓΓΤ 1188 1,95 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,1 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,4 1 1-0 X1
10/1/2015 ΑΓΓΤ 131 1,95 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,25 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,25 2 0-2 22
30/8/2014 ΑΓΓΤ 157 2,55 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,2 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 2,35 2 0-1 22
8/4/2014 ΑΓΓΤ 111 1,75 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,3 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,6 X 3-3 2X
7/12/2013 ΑΓΓΤ 177 2,7 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,25 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 2,1 2 0-1 X2
2/3/2013 ΑΓΓΤ 239 2,3 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,25 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 2,45 2 0-1 22
17/11/2012 ΑΓΓΤ 171 1,75 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,3 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,6 1 1-0 X1
6/2/2010 ΑΓΓΤ 251 1,5 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,5 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 5 1 2-1 11
12/9/2009 ΑΓΓΤ 160 2,1 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,2 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 2,7 X 1-1 XX
27/1/2009 ΑΓΓΤ 119 1,95 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,2 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,05 1 2-1 X1
30/9/2008 ΑΓΓΤ 124 1,8 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,25 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,35 1 1-0 X1
26/12/2002 ΑΓΓΤ 162 3 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 2 1 2-0 11
17/8/2002 ΑΓΓΤ 153 1,9 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,3 1 4-0 11
6/4/2002 ΑΓΓΤ 214 1,75 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,1 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,75 2 0-2 22
31/10/2001 ΑΓΓΤ 232 1,55 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,5 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 4,5 2 0-1 X2
21/2/2001 ΑΓΓΤ 646 1,5 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,5 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 5 2 0-1 X2
13/9/2000 ΑΓΓΤ 166 1,9 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,25 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,1 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. = 52,00 % Ποσοστό (X) Χι = 8,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΟΤΙΓΧΑΜ = 40,00 % σε 25 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.514-ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ vs ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ
14/3/2020 ΑΓΓ1 514 3,2 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 2,95 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 2,08 - - -
14/12/2019 ΑΓΓ1 499 1,9 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 3,05 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,55 X 1-1 XX
12/2/2019 ΑΓΓ1 847 1,6 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 3,35 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 4,5 X 1-1 2X
1/1/2019 ΑΓΓ1 1001 2,85 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,1 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 2,2 2 0-1 22
22/1/2011 ΑΓΓΠ 141 2,3 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,2 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 2,5 2 1-2 22
28/12/2010 ΑΓΓΠ 103 1,55 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 3,5 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 4,75 2 0-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ = 20,00 % Ποσοστό (X) Χι = 40,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ = 40,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.522-ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ vs ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ
14/3/2020 ΑΓΓ1 522 2,6 ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ 3 ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ 2,4 - - -
14/12/2019 ΑΓΓ1 496 1,65 ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ 3,35 ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ 4,35 1 1-0 X1
22/4/2019 ΑΓΓ2 646 1,95 ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ 3,05 ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ 3,3 X 0-0 XX
2/10/2018 ΑΓΓ2 715 3,05 ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ 3,2 ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ 2,05 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.512-ΚΟΒΕΝΤΡΙ vs ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ
14/3/2020 ΑΓΓ1 512 1,55 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,4 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 5,35 - - -
14/12/2019 ΑΓΓ1 501 2,6 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 2,87 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 2,5 1 2-1 21
28/4/2019 ΑΓΓ1 759 1,95 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,05 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,25 X 1-1 1X
22/12/2018 ΑΓΓ1 1139 2 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,05 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,1 1 1-0 X1
29/8/2017 ΑΛΤ 1326 2,1 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,2 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 2,75 2 2-3 22
4/3/2017 ΑΓΓ1 993 1,98 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,1 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,15 X 0-0 XX
13/8/2016 ΑΓΓ1 2294 2,02 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,1 X 0-0 XX
8/3/2016 ΑΓΓ1 1943 2,9 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,05 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 2,1 1 2-1 11
3/10/2015 ΑΓΓ1 555 1,98 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,11 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,1 1 3-0 11
2/3/2014 ΑΓΓ1 311 1,75 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,3 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,6 X 0-0 XX
31/8/2013 ΑΓΓ1 193 2,4 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,15 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 2,4 X 1-1 2X
1/1/2013 ΑΓΓ1 126 1,6 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,35 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 4,35 2 0-1 X2
18/9/2012 ΑΓΓ1 127 2,15 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,2 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 2,65 1 4-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΒΕΝΤΡΙ = 8,33 % Ποσοστό (X) Χι = 41,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ = 50,00 % σε 12 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.513-ΜΠΕΡΤΟΝ vs ΓΟΥΙΚΟΜ
14/3/2020 ΑΓΓ1 513 2,05 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,1 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,15 - - -
14/12/2019 ΑΓΓ1 493 2,55 ΓΟΥΙΚΟΜ 3 ΜΠΕΡΤΟΝ 2,5 1 2-0 11
26/12/2018 ΑΓΓ1 1337 1,8 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,2 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,55 1 3-1 11
6/10/2018 ΑΓΓ1 982 2,45 ΓΟΥΙΚΟΜ 3 ΜΠΕΡΤΟΝ 2,45 1 2-1 11
6/4/2015 ΑΓΓ2 123 2 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,15 ΓΟΥΙΚΟΜ 3 1 1-0 X1
17/11/2014 ΑΓΓ2 261 1,95 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,25 ΜΠΕΡΤΟΝ 3 2 1-3 22
25/3/2014 ΑΓΓ2 148 1,7 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,45 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,65 1 1-0 X1
5/10/2013 ΑΓΓ2 200 2,15 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,25 ΜΠΕΡΤΟΝ 2,65 2 1-2 22
9/4/2013 ΑΓΓ2 111 1,85 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,25 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,3 1 2-0 X1
24/11/2012 ΑΓΓ2 190 2,3 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,2 ΜΠΕΡΤΟΝ 2,45 1 3-0 11
22/2/2011 ΑΓΓ2 125 1,8 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,25 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,4 1 4-1 11
9/10/2010 ΑΓΓ2 243 2,3 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,2 ΓΟΥΙΚΟΜ 2,45 2 1-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΕΡΤΟΝ = 54,55 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΟΥΙΚΟΜ = 45,45 % σε 11 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.516-ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ vs ΙΠΣΟΥΙΤΣ
14/3/2020 ΑΓΓ1 516 3,1 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 3 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 2,1 - - -
14/12/2019 ΑΓΓ1 495 1,62 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 3,4 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 4,5 2 1-2 22
14/8/2012 ΑΓΛΚ 106 1,5 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 3,75 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 4,5 1 3-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΙΠΣΟΥΙΤΣ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.515-ΜΠΟΛΤΟΝ vs ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ
14/3/2020 ΑΓΓ1 515 5 ΜΠΟΛΤΟΝ 3,95 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 1,48 - - -
14/12/2019 ΑΓΓ1 498 1,43 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 4,15 ΜΠΟΛΤΟΝ 5,35 1 1-0 11
28/7/2018 ΔΦ 1324 2,4 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 3,25 ΜΠΟΛΤΟΝ 2,35 2 0-2 22
30/4/2017 ΑΓΓ1 1699 1,38 ΜΠΟΛΤΟΝ 3,95 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 5,7 1 3-0 11
13/11/2016 ΑΓΓ1 964 2,55 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 3,1 ΜΠΟΛΤΟΝ 2,3 1 1-0 11
26/2/2013 ΑΓΓΤ 160 1,55 ΜΠΟΛΤΟΝ 3,65 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 4,25 1 1-0 11
22/12/2012 ΑΓΓΤ 161 3,1 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 3,3 ΜΠΟΛΤΟΝ 1,9 1 5-4 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΟΛΤΟΝ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ = 50,00 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.519-ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ vs ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ
14/3/2020 ΑΓΓ1 519 1,53 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,65 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 5 - - -
14/12/2019 ΑΓΓ1 492 2,6 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3,1 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 2,35 1 4-1 X1
4/5/2019 ΑΓΓ1 523 1,35 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 4 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 6,25 X 1-1 XX
27/10/2018 ΑΓΓ1 1786 2,85 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 2,9 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 2,2 X 1-1 XX
11/2/2017 ΑΓΓ2 1673 1,48 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,5 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 5,2 1 2-0 11
17/9/2016 ΑΓΓ2 635 3,6 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3,05 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 1,85 1 1-0 X1
8/3/2016 ΑΓΓ2 1944 2,45 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 2,8 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 2,55 2 1-3 22
5/12/2015 ΑΓΓΚ 1768 1,82 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,2 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3,45 1 1-0 11
5/9/2015 ΑΓΓ2 671 1,52 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,5 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 4,75 X 0-0 XX
7/3/2015 ΑΓΓ2 211 2,6 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3,2 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 2,2 X 1-1 XX
13/12/2014 ΑΓΓ2 193 1,75 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,45 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3,45 2 2-3 X2
25/2/2014 ΑΓΓ2 113 1,85 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,3 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3,25 1 1-0 X1
10/8/2013 ΑΓΓ2 145 2,45 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3,25 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 2,3 X 2-2 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 41,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ = 25,00 % σε 12 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.521-ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ vs ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ
14/3/2020 ΑΓΓ1 521 2,4 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 2,85 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 2,7 - - -
14/12/2019 ΑΓΓ1 502 2 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 3 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,35 X 1-1 XX
2/3/2019 ΑΓΓ1 459 1,73 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 3,15 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,9 X 1-1 XX
3/11/2018 ΑΓΓ1 1525 2,45 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 2,45 1 3-0 11
27/1/2018 ΑΓΓ1 789 2,35 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 2,9 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 2,6 1 2-1 21
22/12/2017 ΑΓΓ1 1137 1,7 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 3,15 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 4 2 0-2 22
22/4/2017 ΑΓΓ1 795 3,25 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,05 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 1,93 2 2-3 12
29/10/2016 ΑΓΓ1 632 1,88 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 3,2 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,25 1 2-1 11
1/3/2016 ΑΓΓ1 581 2,02 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 3,05 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,05 1 2-1 11
29/9/2015 ΑΓΓ1 556 1,75 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,25 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 3,69 1 5-1 11
3/4/2015 ΑΓΓ1 121 2,25 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,25 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 2,5 2 0-1 22
1/11/2014 ΑΓΓ1 190 1,6 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 3,6 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 4 1 1-0 11
30/3/2013 ΑΓΓ2 197 2,45 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 3,25 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 2,3 X 2-2 2X
15/12/2012 ΑΓΓ2 181 1,75 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,35 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 3,5 X 2-2 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ = 30,77 % Ποσοστό (X) Χι = 30,77 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ = 38,46 % σε 13 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.517-ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ vs ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ
14/3/2020 ΑΓΓ1 517 1,46 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3,7 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 5,75 - - -
14/12/2019 ΑΓΓ1 494 3,3 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,2 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 1,95 1 2-1 21
19/11/2019 ΑΓΓΚ 866 1,4 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 4,2 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 5,5 1 2-0 X1
9/11/2019 ΑΓΓΚ 641 3,3 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,35 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 1,88 X 1-1 1X
9/3/2019 ΑΓΓ1 431 3,45 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,15 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 1,85 1 2-0 X1
17/11/2018 ΑΓΓ1 1299 1,75 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3,1 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,9 1 2-1 X1
1/5/2018 ΑΓΓ1 1270 2,25 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 2,75 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 2,9 X 0-0 XX
26/8/2017 ΑΓΓ1 938 2,55 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 2,9 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 2,4 1 2-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ = 28,57 % Ποσοστό (X) Χι = 28,57 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ = 42,86 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.518-ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ vs Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ
14/3/2020 ΑΓΓ1 518 1,67 ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3,4 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 4,15 - - -
14/12/2019 ΑΓΓ1 497 3,55 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 3,5 ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 1,77 1 1-0 X1
27/7/2018 ΔΦ 1033 2,55 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 3,15 ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2,25 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ = 100,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.520-ΡΟΔΕΡΑΜ vs ΣΑΟΥΘΕΝΤ
14/3/2020 ΑΓΓ1 520 1,19 ΡΟΔΕΡΑΜ 5,35 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 9,85 - - -
14/12/2019 ΑΓΓ1 500 5 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,9 ΡΟΔΕΡΑΜ 1,49 X 2-2 2X
24/3/2018 ΑΓΓ1 1612 2,95 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,05 ΡΟΔΕΡΑΜ 2,05 1 2-0 11
12/8/2017 ΑΓΓ1 1033 2,15 ΡΟΔΕΡΑΜ 3,15 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 2,75 1 5-0 11
2/3/2013 ΑΓΓ2 197 2,35 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,2 ΡΟΔΕΡΑΜ 2,4 X 1-1 XX
13/10/2012 ΑΓΓ2 168 1,75 ΡΟΔΕΡΑΜ 3,3 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,6 2 0-3 X2
10/2/2012 ΑΓΓ2 207 1,75 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,25 ΡΟΔΕΡΑΜ 3,6 2 0-2 22
24/9/2011 ΑΓΓ2 332 1,8 ΡΟΔΕΡΑΜ 3,3 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,4 2 0-4 22
15/1/2011 ΑΓΓ2 172 1,65 ΡΟΔΕΡΑΜ 3,35 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 4 2 1-2 22
30/10/2010 ΑΓΓ2 178 2,25 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,2 ΡΟΔΕΡΑΜ 2,5 1 1-0 11
10/2/2006 ΑΓΓ1 135 1,4 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,5 ΡΟΔΕΡΑΜ 6,5 1 2-0 11
24/9/2005 ΑΓΓ1 211 2,1 ΡΟΔΕΡΑΜ 3 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 2,9 2 2-4 X2
8/4/2000 ΑΓΓ2 164 1,3 ΡΟΔΕΡΑΜ 3,85 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 8 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΟΔΕΡΑΜ = 16,67 % Ποσοστό (X) Χι = 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΟΥΘΕΝΤ = 58,33 % σε 12 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.530-ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ vs ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ
14/3/2020 ΑΓΓ2 530 2 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,1 ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,3 - - -
14/12/2019 ΑΓΓ2 506 2,95 ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,15 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 2,1 X 0-0 XX
18/2/2015 ΑΓΓ1 122 2,4 ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,2 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 2,35 2 0-2 22
29/11/2014 ΑΓΓ1 198 2,2 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,25 ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 2,55 1 3-1 11
29/3/2014 ΑΓΓ1 188 1,6 ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,6 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 4 2 0-1 22
14/12/2013 ΑΓΓ1 168 2,3 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,25 ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 2,45 X 1-1 2X
29/11/2008 ΑΓΓΚ 148 2,1 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,25 ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 2,7 2 1-2 22
21/4/2007 ΑΓΓ1 226 2 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,15 ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 2,9 2 0-2 X2
5/12/2006 ΑΓΓ1 112 2,1 ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 2,6 2 1-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ = 25,00 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.533-ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ vs ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ.
14/3/2020 ΑΓΓ2 533 2,8 ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ 2,9 ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. 2,35 - - -
14/12/2019 ΑΓΓ2 507 1,93 ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. 3 ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ 3,6 X 1-1 2X
1/1/2019 ΑΓΓ2 1064 2,55 ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ 2,8 ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. 2,5 1 1-0 X1
13/10/2018 ΑΓΓ2 1226 2 ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. 2,95 ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ 3,25 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.532-ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ vs ΚΡΟΟΥΛΙ ΤΑΟΥΝ
14/3/2020 ΑΓΓ2 532 2 ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ 3,1 ΚΡΟΟΥΛΙ ΤΑΟΥΝ 3,25 - - -
14/12/2019 ΑΓΓ2 504 2,35 ΚΡΟΟΥΛΙ ΤΑΟΥΝ 3,05 ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ 2,7 X 0-0 XX
19/1/2019 ΑΓΓ2 916 2,2 ΚΡΟΟΥΛΙ ΤΑΟΥΝ 3 ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ 2,75 2 0-1 22
18/8/2018 ΑΓΓ2 1180 1,9 ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ 3,05 ΚΡΟΟΥΛΙ ΤΑΟΥΝ 3,35 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ = 66,67 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΡΟΟΥΛΙ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.531-ΟΛΝΤΑΜ ΑΘΛΕΤΙΚ vs ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ
14/3/2020 ΑΓΓ2 531 3,2 ΟΛΝΤΑΜ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,2 ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 1,95 - - -
14/12/2019 ΑΓΓ2 512 1,6 ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,4 ΟΛΝΤΑΜ ΑΘΛΕΤΙΚ 4,75 X 0-0 XX
13/4/2019 ΑΓΓ2 497 2,45 ΟΛΝΤΑΜ ΑΘΛΕΤΙΚ 3 ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 2,45 X 2-2 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΛΝΤΑΜ ΑΘΛΕΤΙΚ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.529-ΜΟΡΚΑΜ vs ΠΛΙΜΟΥΘ
14/3/2020 ΑΓΓ2 529 3 ΜΟΡΚΑΜ 3,2 ΠΛΙΜΟΥΘ 2,08 - - -
14/12/2019 ΑΓΓ2 509 1,43 ΠΛΙΜΟΥΘ 3,9 ΜΟΡΚΑΜ 5,75 1 3-0 11
18/3/2017 ΑΓΓ2 803 1,57 ΠΛΙΜΟΥΘ 3,5 ΜΟΡΚΑΜ 4,4 1 1-0 11
26/11/2016 ΑΓΓ2 785 3,5 ΜΟΡΚΑΜ 3,3 ΠΛΙΜΟΥΘ 1,78 1 2-1 X1
25/3/2016 ΑΓΓ2 2246 2,75 ΜΟΡΚΑΜ 3 ΠΛΙΜΟΥΘ 2,2 2 0-2 22
31/10/2015 ΑΓΓ2 1173 1,81 ΠΛΙΜΟΥΘ 3,3 ΜΟΡΚΑΜ 3,4 1 2-0 11
24/1/2015 ΑΓΓ2 164 1,7 ΠΛΙΜΟΥΘ 3,35 ΜΟΡΚΑΜ 3,75 X 1-1 1X
13/9/2014 ΑΓΓ2 207 2,3 ΜΟΡΚΑΜ 3,15 ΠΛΙΜΟΥΘ 2,5 1 2-1 X1
1/3/2014 ΑΓΓ2 194 1,8 ΠΛΙΜΟΥΘ 3,35 ΜΟΡΚΑΜ 3,35 1 5-0 11
31/8/2013 ΑΓΓ2 201 2,2 ΜΟΡΚΑΜ 3,25 ΠΛΙΜΟΥΘ 2,55 1 2-1 X1
12/1/2013 ΑΓΓ2 150 2 ΠΛΙΜΟΥΘ 3,25 ΜΟΡΚΑΜ 2,9 1 2-1 11
22/9/2012 ΑΓΓ2 202 1,9 ΜΟΡΚΑΜ 3,25 ΠΛΙΜΟΥΘ 3,1 2 2-3 12
28/4/2012 ΑΓΓ2 195 2,1 ΜΟΡΚΑΜ 3,2 ΠΛΙΜΟΥΘ 2,75 X 2-2 2X
5/11/2011 ΑΓΓ2 276 4,1 ΠΛΙΜΟΥΘ 3,3 ΜΟΡΚΑΜ 1,65 X 1-1 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΟΡΚΑΜ = 23,08 % Ποσοστό (X) Χι = 23,08 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΛΙΜΟΥΘ = 53,85 % σε 13 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.527-ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ vs ΓΟΥΟΛΣΟΛ
14/3/2020 ΑΓΓ2 527 2,85 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 2,95 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 2,3 - - -
14/12/2019 ΑΓΓ2 - 1,57 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,6 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 4,5 2 0-1 22
28/8/2018 ΑΓΛΚ 1032 1,57 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,5 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 4,75 X 3-3 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΟΥΟΛΣΟΛ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.528-ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ vs ΚΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ
14/3/2020 ΑΓΓ2 528 3 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,25 ΚΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ 2,05 - - -
14/12/2019 ΑΓΓ2 505 1,61 ΚΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ 3,7 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 4,2 X 1-1 XX
8/10/2019 ΑΛΤ 414 2,35 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,2 ΚΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ 2,55 X 1-1 XX
23/3/2019 ΑΓΓ2 460 1,83 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,2 ΚΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ 3,5 2 1-2 X2
30/10/2018 ΑΓΓ2 660 3,3 ΚΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ 3,15 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 1,9 2 0-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ = 25,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ = 25,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.525-ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΓΙΟΥΝ. vs ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ ΤΑΟΥΝ
14/3/2020 ΑΓΓ2 525 2,95 ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΓΙΟΥΝ. 2,95 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ ΤΑΟΥΝ 2,2 - - -
14/12/2019 ΑΓΓ2 513 2,05 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ ΤΑΟΥΝ 3,05 ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΓΙΟΥΝ. 3,2 X 1-1 2X
19/2/2019 ΑΓΓ2 531 2,45 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ ΤΑΟΥΝ 2,85 ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΓΙΟΥΝ. 2,5 1 2-0 11
25/8/2018 ΑΓΓ2 1001 1,83 ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΓΙΟΥΝ. 3,25 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ ΤΑΟΥΝ 3,4 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΓΙΟΥΝ. = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ ΤΑΟΥΝ = 66,67 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.526-ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ vs ΣΚΑΝΘΟΡΠ
14/3/2020 ΑΓΓ2 526 1,77 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3,25 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 3,9 - - -
14/12/2019 ΑΓΓ2 511 2,35 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 3,05 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2,65 X 2-2 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΚΑΝΘΟΡΠ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.524-ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ vs ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ
14/3/2020 ΑΓΓ2 524 2 ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,15 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3,25 - - -
14/12/2019 ΑΓΓ2 510 2,9 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3,05 ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 2,2 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.534-ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΡΟΒΕΡΣ vs ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ ΤΑΟΥΝ
14/3/2020 ΑΓΓ2 534 2,15 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,05 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 2,95 - - -
14/12/2019 ΑΓΓ2 508 2,25 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΡΟΒΕΡΣ 2,8 1 1-0 11
1/1/2019 ΑΓΓ2 1032 1,95 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,05 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,25 1 2-1 11
13/10/2018 ΑΓΓ2 1190 2,4 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,05 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΡΟΒΕΡΣ 2,5 1 2-1 21
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΡΟΒΕΡΣ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ ΤΑΟΥΝ = 66,67 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.544-ΦΙΛΝΤΕ vs ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ ΤΑΟΥΝ
14/3/2020 ΑΓΝΛ 544 1,88 ΦΙΛΝΤΕ 3,3 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ ΤΑΟΥΝ 3,35 - - -
3/8/2019 ΑΓΝΛ 621 3,85 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ ΤΑΟΥΝ 3,15 ΦΙΛΝΤΕ 1,8 2 1-2 22
30/3/2019 ΑΓΝΛ 404 3,15 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ ΤΑΟΥΝ 3,05 ΦΙΛΝΤΕ 2 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΙΛΝΤΕ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1215-ΧΑΜΠΤΟΝ & ΡΙΤΣΜΟΝΤ vs ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ
14/3/2020 ΑΓΝΝ 1215 2 ΧΑΜΠΤΟΝ & ΡΙΤΣΜΟΝΤ 3,35 ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3,05 - - -
5/10/2019 ΑΓΓΚ 1399 2,1 ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3,3 ΧΑΜΠΤΟΝ & ΡΙΤΣΜΟΝΤ 2,85 1 2-0 X1
13/8/2019 ΑΓΝΝ 636 1,9 ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3,45 ΧΑΜΠΤΟΝ & ΡΙΤΣΜΟΝΤ 3,15 1 3-2 11
9/3/2019 ΑΓΝΝ 1291 1,9 ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3,1 ΧΑΜΠΤΟΝ & ΡΙΤΣΜΟΝΤ 3,3 2 3-5 X2
3/11/2018 ΑΓΝΝ 1308 2,05 ΧΑΜΠΤΟΝ & ΡΙΤΣΜΟΝΤ 3,2 ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 2,9 2 2-4 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΑΜΠΤΟΝ & ΡΙΤΣΜΟΝΤ = 25,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ = 75,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1243-ΤΕΛΦΟΡΝΤ vs ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ
14/3/2020 ΑΓΝΒ 1243 2,45 ΤΕΛΦΟΡΝΤ 3,1 ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ 2,5 - - -
3/8/2019 ΑΓΝΒ 1153 2,45 ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ 3,1 ΤΕΛΦΟΡΝΤ 2,5 1 2-1 21
23/11/2002 ΑΓΝΛ 311 1,7 ΤΕΛΦΟΡΝΤ 3,3 ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ 3,75 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΕΛΦΟΡΝΤ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1214-ΓΚΛΟΣΤΕΡ vs ΜΠΛΑΙΘ ΣΠΑΡΤΑΝΣ
14/3/2020 ΑΓΝΒ 1214 1,73 ΓΚΛΟΣΤΕΡ 3,45 ΜΠΛΑΙΘ ΣΠΑΡΤΑΝΣ 3,85 - - -
3/8/2019 ΑΓΝΒ 1145 1,6 ΜΠΛΑΙΘ ΣΠΑΡΤΑΝΣ 3,65 ΓΚΛΟΣΤΕΡ 4,3 2 1-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΚΛΟΣΤΕΡ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΛΑΙΘ ΣΠΑΡΤΑΝΣ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1189-ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ vs ΜΠΡΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ
14/3/2020 ΑΓΝΒ 1189 3,45 ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,25 ΜΠΡΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ 1,87 - - -
3/8/2019 ΑΓΝΒ 1147 1,42 ΜΠΡΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ 3,95 ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 5,75 1 1-0 X1
19/1/2019 ΑΓΝΒ 1173 3,25 ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,1 ΜΠΡΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ 1,9 2 0-1 X2
7/8/2018 ΑΓΝΒ 970 1,7 ΜΠΡΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ 3,35 ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,8 1 3-1 11
14/4/2018 ΑΓΝΒ 2590 1,32 ΜΠΡΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ 4,15 ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 6,5 2 1-3 22
12/9/2017 ΑΓΝΒ 2541 3,7 ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,35 ΜΠΡΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ 1,7 X 1-1 XX
14/2/2017 ΑΓΝΒ 2049 2,55 ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,15 ΜΠΡΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ 2,25 X 0-0 XX
16/8/2016 ΑΓΝΒ 732 2,4 ΜΠΡΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ 3,05 ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 2,45 2 2-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ = 28,57 % Ποσοστό (X) Χι = 28,57 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΡΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ = 42,86 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.539-ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ vs ΤΟΡΚΙ
14/3/2020 ΑΓΝΛ 539 1,75 ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ 3,45 ΤΟΡΚΙ 3,7 - - -
19/10/2019 ΑΓΓΚ 1420 2,05 ΤΟΡΚΙ 3,25 ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ 3 1 3-2 11
3/8/2019 ΑΓΝΛ 623 1,77 ΤΟΡΚΙ 3,3 ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ 3,9 1 2-1 X1
15/12/2018 ΑΚΕΡ 542 2,25 ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ 2,9 ΤΟΡΚΙ 2,8 X 1-1 XX
30/12/2017 ΑΓΝΛ 1661 1,72 ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ 3,1 ΤΟΡΚΙ 4 1 2-0 11
15/8/2017 ΑΓΝΛ 1300 2,35 ΤΟΡΚΙ 3 ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ 2,55 2 2-4 X2
7/1/2017 ΑΓΝΛ 1163 2,7 ΤΟΡΚΙ 2,9 ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ 2,3 2 0-1 X2
17/9/2016 ΑΓΝΛ 612 1,87 ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ 3,1 ΤΟΡΚΙ 3,4 1 2-0 11
20/2/2016 ΑΓΝΛ 1254 1,83 ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ 3,1 ΤΟΡΚΙ 3,6 2 0-1 X2
22/9/2015 ΑΓΝΛ 1526 1,92 ΤΟΡΚΙ 3,2 ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ 3,2 2 1-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ = 55,56 % Ποσοστό (X) Χι = 11,11 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΟΡΚΙ = 33,33 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1199-ΜΠΡΕΙΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ vs ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ
14/3/2020 ΑΓΝΝ 1199 2,2 ΜΠΡΕΙΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ 3,2 ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ 2,75 - - -
13/8/2019 ΑΓΝΝ 637 1,9 ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ 3,45 ΜΠΡΕΙΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ 3,15 2 0-3 22
2/4/2018 ΑΓΝΝ 2240 1,91 ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ 3,3 ΜΠΡΕΙΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ 3,1 1 2-1 21
28/8/2017 ΑΓΝΝ 2935 2,55 ΜΠΡΕΙΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ 3,25 ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ 2,2 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΡΕΙΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ = 66,67 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1211-ΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ vs ΜΕΙΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ.
14/3/2020 ΑΓΝΝ 1211 2,35 ΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ 3,1 ΜΕΙΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ. 2,65 - - -
13/8/2019 ΑΓΝΝ 633 1,9 ΜΕΙΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ. 3,25 ΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ 3,3 X 0-0 XX
28/12/2015 ΑΓΝΝ 2363 1,72 ΜΕΙΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ. 3,15 ΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ 3,9 1 2-1 11
29/8/2015 ΑΓΝΝ 695 2,2 ΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ 3,35 ΜΕΙΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ. 2,5 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΕΙΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ. = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.538-ΜΠΑΡΟΟΥ vs ΡΕΞΑΜ
14/3/2020 ΑΓΝΛ 538 1,55 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,6 ΡΕΞΑΜ 4,75 - - -
3/8/2019 ΑΓΝΛ 622 1,9 ΡΕΞΑΜ 3 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,65 1 2-1 21
12/3/2019 ΑΓΝΛ 726 1,67 ΡΕΞΑΜ 3,15 ΜΠΑΡΟΟΥ 4,3 2 1-3 22
27/11/2018 ΑΓΝΛ 596 3,05 ΜΠΑΡΟΟΥ 2,9 ΡΕΞΑΜ 2,1 X 0-0 XX
1/1/2018 ΑΓΝΛ 1793 2 ΡΕΞΑΜ 2,95 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,25 X 3-3 XX
26/12/2017 ΑΓΝΛ 1502 2,2 ΜΠΑΡΟΟΥ 2,85 ΡΕΞΑΜ 2,85 X 1-1 XX
21/3/2017 ΑΓΝΛ 1093 1,85 ΜΠΑΡΟΟΥ 3 ΡΕΞΑΜ 3,6 X 1-1 XX
25/10/2016 ΑΓΝΛ 1896 2,55 ΡΕΞΑΜ 2,95 ΜΠΑΡΟΟΥ 2,4 X 2-2 XX
30/4/2016 ΑΓΝΛ 1145 2,45 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,2 ΡΕΞΑΜ 2,3 1 2-0 11
31/10/2015 ΑΓΝΛ 1207 1,48 ΡΕΞΑΜ 3,76 ΜΠΑΡΟΟΥ 4,75 1 4-1 11
26/2/2013 ΑΓΝΛ 137 4,65 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,7 ΡΕΞΑΜ 1,5 2 0-1 X2
25/9/2012 ΑΓΝΛ 130 1,3 ΡΕΞΑΜ 4,25 ΜΠΑΡΟΟΥ 6,75 1 3-0 11
10/3/2012 ΑΓΝΛ 296 1,4 ΡΕΞΑΜ 3,75 ΜΠΑΡΟΟΥ 5,75 1 2-0 11
10/9/2011 ΑΓΝΛ 298 3,25 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,25 ΡΕΞΑΜ 1,85 1 3-1 21
5/2/2011 ΑΓΝΛ 294 3,4 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,3 ΡΕΞΑΜ 1,8 2 0-1 X2
28/8/2010 ΑΓΝΛ 192 1,75 ΡΕΞΑΜ 3,35 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,5 X 1-1 2X
16/3/2010 ΑΓΝΛ 123 2,4 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,2 ΡΕΞΑΜ 2,35 1 2-1 X1
31/8/2009 ΑΓΝΛ 364 1,5 ΡΕΞΑΜ 3,5 ΜΠΑΡΟΟΥ 4,9 X 0-0 XX
2/4/2009 ΑΓΝΛ 156 1,55 ΡΕΞΑΜ 3,6 ΜΠΑΡΟΟΥ 4,35 X 1-1 XX
26/12/2008 ΑΓΝΛ 156 2,8 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,25 ΡΕΞΑΜ 2,05 X 1-1 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΑΡΟΟΥ = 21,05 % Ποσοστό (X) Χι = 47,37 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΕΞΑΜ = 31,58 % σε 19 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1209-ΝΤΑΛΓΟΥΙΤΣ ΑΜΛΕΤ vs ΧΕΜΕΛ ΧΕΜΠΣΤΕΝΤ
14/3/2020 ΑΓΝΝ 1209 2,25 ΝΤΑΛΓΟΥΙΤΣ ΑΜΛΕΤ 3,1 ΧΕΜΕΛ ΧΕΜΠΣΤΕΝΤ 2,75 - - -
13/8/2019 ΑΓΝΝ 641 2,4 ΧΕΜΕΛ ΧΕΜΠΣΤΕΝΤ 3,2 ΝΤΑΛΓΟΥΙΤΣ ΑΜΛΕΤ 2,5 1 1-0 11
16/2/2019 ΑΓΝΝ 1125 1,7 ΝΤΑΛΓΟΥΙΤΣ ΑΜΛΕΤ 3,35 ΧΕΜΕΛ ΧΕΜΠΣΤΕΝΤ 3,75 X 3-3 2X
8/12/2018 ΑΓΝΝ 706 2,15 ΧΕΜΕΛ ΧΕΜΠΣΤΕΝΤ 3,2 ΝΤΑΛΓΟΥΙΤΣ ΑΜΛΕΤ 2,7 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΑΛΓΟΥΙΤΣ ΑΜΛΕΤ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΕΜΕΛ ΧΕΜΠΣΤΕΝΤ = 66,67 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1208-ΝΤΟΡΚΙΝΓΚ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ vs ΧΑΒΑΝΤ & ΓΟΥΟΤΕΡΛΟΥΒΙΛ
14/3/2020 ΑΓΝΝ 1208 2,95 ΝΤΟΡΚΙΝΓΚ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3,3 ΧΑΒΑΝΤ & ΓΟΥΟΤΕΡΛΟΥΒΙΛ 2,05 - - -
14/8/2019 ΑΓΝΝ 893 1,77 ΧΑΒΑΝΤ & ΓΟΥΟΤΕΡΛΟΥΒΙΛ 3,5 ΝΤΟΡΚΙΝΓΚ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3,55 1 6-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΟΡΚΙΝΓΚ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΒΑΝΤ & ΓΟΥΟΤΕΡΛΟΥΒΙΛ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1202-ΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ vs ΜΠΟΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝ.
14/3/2020 ΑΓΝΒ 1202 2,05 ΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,15 ΜΠΟΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. 3,1 - - -
3/8/2019 ΑΓΝΒ 1146 2,1 ΜΠΟΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. 3,25 ΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2,85 X 1-1 XX
16/2/2019 ΑΓΝΒ 1121 2,55 ΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,1 ΜΠΟΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. 2,3 1 4-1 11
15/9/2018 ΑΓΝΒ 1530 1,55 ΜΠΟΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. 3,6 ΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 4,25 2 0-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ = 66,67 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΟΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1198-ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒ. vs ΚΕΡΣΟΝ
14/3/2020 ΑΓΝΒ 1198 2,4 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒ. 3,1 ΚΕΡΣΟΝ 2,5 - - -
3/8/2019 ΑΓΝΒ 1148 2,85 ΚΕΡΣΟΝ 3,25 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒ. 2,1 1 5-0 11
2/3/2019 ΑΓΝΒ 1190 1,73 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒ. 3,4 ΚΕΡΣΟΝ 3,6 X 2-2 XX
10/11/2018 ΑΓΝΒ 1091 2,55 ΚΕΡΣΟΝ 3,15 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒ. 2,3 X 1-1 XX
1/1/2018 ΑΓΝΒ 1840 2,8 ΚΕΡΣΟΝ 3,2 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒ. 2,08 X 1-1 XX
26/12/2017 ΑΓΝΒ 1491 1,58 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒ. 3,5 ΚΕΡΣΟΝ 4,3 1 3-1 X1
4/2/2017 ΑΓΝΒ 837 1,91 ΚΕΡΣΟΝ 3,25 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒ. 3,15 2 1-2 X2
10/8/2016 ΑΓΝΒ 1789 1,72 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒ. 3,2 ΚΕΡΣΟΝ 3,8 X 4-4 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒ. = 28,57 % Ποσοστό (X) Χι = 57,14 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΕΡΣΟΝ = 14,29 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.542-ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ vs ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ
14/3/2020 ΑΓΝΛ 542 1,95 ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,3 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 3,15 - - -
3/8/2019 ΑΓΝΛ 624 1,8 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 3,25 ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,75 2 1-2 X2
6/4/2019 ΑΓΝΛ 495 2,25 ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,1 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 2,6 X 0-0 XX
8/9/2018 ΑΓΝΛ 1887 1,7 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 3,15 ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ 4,05 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 66,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.540-ΜΠΡΟΜΛΕΙ vs ΤΣΟΡΛΙ
14/3/2020 ΑΓΝΛ 540 1,45 ΜΠΡΟΜΛΕΙ 3,9 ΤΣΟΡΛΙ 5,5 - - -
3/8/2019 ΑΓΝΛ 625 2,35 ΤΣΟΡΛΙ 3,15 ΜΠΡΟΜΛΕΙ 2,6 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΡΟΜΛΕΙ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΣΟΡΛΙ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1205-ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ vs ΦΑΡΣΛΕΙ
14/3/2020 ΑΓΝΒ 1205 2,15 ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ 3,15 ΦΑΡΣΛΕΙ 2,85 - - -
3/8/2019 ΑΓΝΒ 1149 2,35 ΦΑΡΣΛΕΙ 3,15 ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ 2,6 1 3-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΑΡΣΛΕΙ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1204-ΚΟΝΚΟΡΝΤ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ vs ΤΟΝΜΠΡΙΤΖ ΑΝΤΖΕΛΣ
14/3/2020 ΑΓΝΝ 1204 2,3 ΚΟΝΚΟΡΝΤ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,15 ΤΟΝΜΠΡΙΤΖ ΑΝΤΖΕΛΣ 2,65 - - -
13/8/2019 ΑΓΝΝ 640 3,15 ΤΟΝΜΠΡΙΤΖ ΑΝΤΖΕΛΣ 3,25 ΚΟΝΚΟΡΝΤ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 1,95 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΝΚΟΡΝΤ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΟΝΜΠΡΙΤΖ ΑΝΤΖΕΛΣ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1218-ΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ vs ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ
14/3/2020 ΑΓΝΝ 1218 3,55 ΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,4 ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ 1,8 - - -
13/8/2019 ΑΓΝΝ 634 1,32 ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ 4,35 ΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ 7 1 2-1 11
19/4/2019 ΑΓΝΝ 1193 3,95 ΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,3 ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ 1,67 X 0-0 XX
8/9/2018 ΑΓΝΝ 1878 1,33 ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ 4,15 ΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ 6,25 1 4-1 11
14/4/2018 ΑΓΝΝ 2602 1,52 ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ 3,6 ΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ 4,7 1 5-0 11
11/9/2017 ΑΓΝΝ 2889 2,35 ΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,1 ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ 2,5 2 1-2 X2
1/1/2017 ΑΓΝΝ 808 2 ΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,2 ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ 2,95 X 2-2 1X
26/12/2016 ΑΓΝΝ 2204 2,08 ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ 3,1 ΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ 2,9 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 42,86 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ = 57,14 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1206-ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ vs ΤΣΕΛΜΣΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ
14/3/2020 ΑΓΝΝ 1206 2 ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ 3,3 ΤΣΕΛΜΣΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3 - - -
12/8/2019 ΑΓΝΝ - 1,77 ΤΣΕΛΜΣΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3,5 ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ 3,6 1 4-0 X1
19/1/2019 ΑΓΝΝ 1185 1,7 ΤΣΕΛΜΣΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3,3 ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ 3,9 1 2-1 21
7/8/2018 ΑΓΝΝ 972 2,55 ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ 3,2 ΤΣΕΛΜΣΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 2,25 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΣΕΛΜΣΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ = 66,67 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1203-ΤΣΙΠΕΝΧΑΜ ΤΑΟΥΝ vs ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ
14/3/2020 ΑΓΝΝ 1203 3 ΤΣΙΠΕΝΧΑΜ ΤΑΟΥΝ 3,25 ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ 2,05 - - -
13/8/2019 ΑΓΝΝ 632 1,57 ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ 3,75 ΤΣΙΠΕΝΧΑΜ ΤΑΟΥΝ 4,5 1 1-0 11
23/3/2019 ΑΓΝΝ 484 1,53 ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ 3,55 ΤΣΙΠΕΝΧΑΜ ΤΑΟΥΝ 4,65 1 1-0 11
17/11/2018 ΑΓΝΝ 1293 2,2 ΤΣΙΠΕΝΧΑΜ ΤΑΟΥΝ 3,15 ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ 2,6 1 3-1 11
21/4/2018 ΑΓΝΝ 2675 2,08 ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ 3,25 ΤΣΙΠΕΝΧΑΜ ΤΑΟΥΝ 2,75 X 4-4 2X
14/10/2017 ΑΓΝΝ 2490 2,45 ΤΣΙΠΕΝΧΑΜ ΤΑΟΥΝ 3,25 ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ 2,3 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΣΙΠΕΝΧΑΜ ΤΑΟΥΝ = 20,00 % Ποσοστό (X) Χι = 40,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ = 40,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1219-ΚΙΝΓΚΣ ΛΙΝ vs ΓΚΙΣΕΛΙ
14/3/2020 ΑΓΝΒ 1219 1,77 ΚΙΝΓΚΣ ΛΙΝ 3,4 ΓΚΙΣΕΛΙ 3,65 - - -
3/8/2019 ΑΓΝΒ 1151 2,2 ΓΚΙΣΕΛΙ 3,15 ΚΙΝΓΚΣ ΛΙΝ 2,75 1 3-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΙΝΓΚΣ ΛΙΝ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΙΣΕΛΙ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1222-ΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ vs ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ
14/3/2020 ΑΓΝΒ 1222 2,45 ΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ 3,1 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 2,5 - - -
3/8/2019 ΑΓΝΒ 1154 1,67 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 3,55 ΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ 4,05 X 2-2 2X
19/4/2019 ΑΓΝΒ 1209 1,45 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 3,9 ΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ 5 2 1-2 22
6/1/2018 ΑΓΝΒ 2082 3,75 ΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ 3,3 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 1,72 X 1-1 2X
15/8/2017 ΑΓΝΒ 2532 1,28 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 4,3 ΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ 7,5 1 2-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ = 25,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ = 25,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.536-ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ vs ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ
14/3/2020 ΑΓΝΛ 536 2,12 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 3,05 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3 - - -
3/8/2019 ΑΓΝΛ 620 1,87 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3,1 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 3,65 2 0-2 22
7/4/2018 ΑΓΝΛ 1278 1,68 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3,4 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 3,85 X 1-1 1X
7/10/2017 ΑΓΝΛ 755 3,65 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 3,4 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 1,72 1 1-0 X1
29/4/2017 ΑΓΝΛ 1495 2,35 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3,1 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 2,45 X 1-1 2X
20/8/2016 ΑΓΝΛ 2127 3,15 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 3,2 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 1,92 2 1-3 22
2/4/2005 ΑΓΝΛ 316 1,65 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 3,2 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3,6 2 2-4 22
15/11/2003 ΑΓΝΛ 162 1,9 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 3 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3 X 0-0 XX
19/4/2003 ΑΓΝΛ 325 2,4 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 3,3 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 2,2 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ = 25,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ = 25,00 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.535-ΓΕΟΒΙΛ ΤΑΟΥΝ vs ΜΠΑΡΝΕΤ
14/3/2020 ΑΓΝΛ 535 2,08 ΓΕΟΒΙΛ ΤΑΟΥΝ 3,1 ΜΠΑΡΝΕΤ 3,05 - - -
3/8/2019 ΑΓΝΛ 619 2,15 ΜΠΑΡΝΕΤ 2,9 ΓΕΟΒΙΛ ΤΑΟΥΝ 3,05 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΕΟΒΙΛ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΑΡΝΕΤ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.537-ΜΕΙΝΤΕΝΧΕΝΤ ΓΙΟΥΝ. vs ΣΤΟΚΠΟΡΤ
14/3/2020 ΑΓΝΛ 537 2,4 ΜΕΙΝΤΕΝΧΕΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,2 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 2,5 - - -
3/8/2019 ΑΓΝΛ 567 1,83 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 3,2 ΜΕΙΝΤΕΝΧΕΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,75 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΕΙΝΤΕΝΧΕΝΤ ΓΙΟΥΝ. = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΤΟΚΠΟΡΤ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1253-ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ vs ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ
14/3/2020 ΑΓΝΒ 1253 2,15 ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ 3,1 ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ 2,9 - - -
23/11/2019 ΑΚΕΡ 1121 1,95 ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ 3,3 ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ 3,15 2 0-1 22
10/11/2019 ΑΓΓΚ 761 1,65 ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ 3,55 ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ 4,05 2 0-1 X2
3/8/2019 ΑΓΝΒ 1144 2,2 ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ 3,25 ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ 2,75 2 1-3 X2
9/3/2019 ΑΓΝΒ 1302 2,55 ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ 3,15 ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ 2,3 2 0-1 X2
17/11/2018 ΑΓΝΒ 1276 1,67 ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ 3,55 ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ 3,75 1 3-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ = 20,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ = 80,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1249-ΓΟΥΕΙΜΑΟΥΘ vs ΣΛΑΟΥ ΤΑΟΥΝ
14/3/2020 ΑΓΝΝ 1249 2,15 ΓΟΥΕΙΜΑΟΥΘ 3,15 ΣΛΑΟΥ ΤΑΟΥΝ 2,85 - - -
13/8/2019 ΑΓΝΝ 638 2,4 ΣΛΑΟΥ ΤΑΟΥΝ 3,25 ΓΟΥΕΙΜΑΟΥΘ 2,5 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΟΥΕΙΜΑΟΥΘ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΛΑΟΥ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.543-ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. vs ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ
14/3/2020 ΑΓΝΛ 543 2,45 ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. 3 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 2,55 - - -
3/8/2019 ΑΓΝΛ 627 2 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3,1 ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. 3,3 2 1-3 22
2/3/2019 ΑΓΝΛ 487 1,95 ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. 3 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3,25 X 2-2 1X
27/10/2018 ΑΓΝΛ 1822 2,45 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 2,95 ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. 2,45 2 2-3 22
14/4/2018 ΑΓΝΛ 636 1,4 ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. 3,75 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 5,75 X 1-1 XX
21/10/2017 ΑΓΝΛ 682 2,6 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 2,95 ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. 2,35 X 1-1 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. = 40,00 % Ποσοστό (X) Χι = 60,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ = 0,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1235-ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ vs ΓΚΕΙΤΣΧΕΝΤ
14/3/2020 ΑΓΝΒ 1235 3,1 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,1 ΓΚΕΙΤΣΧΕΝΤ 2,05 - - -
3/8/2019 ΑΓΝΒ 1150 2,4 ΓΚΕΙΤΣΧΕΝΤ 3 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 2,65 X 0-0 XX
4/2/2017 ΑΓΝΛ 794 1,57 ΓΚΕΙΤΣΧΕΝΤ 3,5 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 4,4 1 3-0 11
9/8/2016 ΑΓΝΛ 1574 3 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,1 ΓΚΕΙΤΣΧΕΝΤ 2,02 2 0-3 22
8/12/2015 ΑΓΝΛ 2343 2,08 ΓΚΕΙΤΣΧΕΝΤ 3 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3 2 0-1 X2
18/8/2015 ΑΓΝΛ 149 3,35 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,35 ΓΚΕΙΤΣΧΕΝΤ 1,8 2 1-2 X2
31/1/2015 ΑΓΝΛ 208 3,75 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,35 ΓΚΕΙΤΣΧΕΝΤ 1,7 2 0-1 22
10/12/2014 ΑΓΝΛ 129 1,45 ΓΚΕΙΤΣΧΕΝΤ 3,85 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 5 X 1-1 XX
24/8/2013 ΑΓΝΛ 205 2 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,25 ΓΚΕΙΤΣΧΕΝΤ 2,9 1 2-1 11
30/3/2013 ΑΓΝΛ 200 2 ΓΚΕΙΤΣΧΕΝΤ 3,25 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 2,9 X 2-2 XX
4/9/2012 ΑΓΝΛ 124 2,6 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,25 ΓΚΕΙΤΣΧΕΝΤ 2,15 1 2-1 X1
18/10/2011 ΑΓΝΛ 118 1,8 ΓΚΕΙΤΣΧΕΝΤ 3,35 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,35 2 2-3 12
23/8/2011 ΑΓΝΛ 130 2,3 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,3 ΓΚΕΙΤΣΧΕΝΤ 2,4 2 1-3 X2
3/1/2011 ΑΓΝΛ 232 2,25 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,2 ΓΚΕΙΤΣΧΕΝΤ 2,5 1 5-1 21
7/9/2010 ΑΓΝΛ 228 2,3 ΓΚΕΙΤΣΧΕΝΤ 3,3 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 2,4 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ = 35,71 % Ποσοστό (X) Χι = 21,43 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΕΙΤΣΧΕΝΤ = 42,86 % σε 14 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1247-ΓΟΥΕΛΙΝΓΚ ΓΙΟΥΝ. vs ΜΠΙΛΕΡΙΚΙ
14/3/2020 ΑΓΝΝ 1247 2,2 ΓΟΥΕΛΙΝΓΚ ΓΙΟΥΝ. 3,2 ΜΠΙΛΕΡΙΚΙ 2,75 - - -
13/8/2019 ΑΓΝΝ 635 1,85 ΜΠΙΛΕΡΙΚΙ 3,35 ΓΟΥΕΛΙΝΓΚ ΓΙΟΥΝ. 3,4 1 2-1 X1
26/1/2019 ΑΓΝΝ 1227 2,15 ΜΠΙΛΕΡΙΚΙ 3,2 ΓΟΥΕΛΙΝΓΚ ΓΙΟΥΝ. 2,65 1 2-0 X1
14/8/2018 ΑΓΝΝ 609 2,05 ΓΟΥΕΛΙΝΓΚ ΓΙΟΥΝ. 3,2 ΜΠΙΛΕΡΙΚΙ 2,85 2 0-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΟΥΕΛΙΝΓΚ ΓΙΟΥΝ. = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΙΛΕΡΙΚΙ = 100,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.541-ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ vs ΙΣΤΛΙΧ
14/3/2020 ΑΓΝΛ 541 1,73 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,4 ΙΣΤΛΙΧ 3,9 - - -
3/8/2019 ΑΓΝΛ 618 2,3 ΙΣΤΛΙΧ 3 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,8 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΙΣΤΛΙΧ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1236-ΣΠΕΝΙΜΟΡ ΤΑΟΥΝ vs ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ
14/3/2020 ΑΓΝΒ 1236 1,6 ΣΠΕΝΙΜΟΡ ΤΑΟΥΝ 3,6 ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ 4,5 - - -
3/8/2019 ΑΓΝΒ 1152 2,15 ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ 3,05 ΣΠΕΝΙΜΟΡ ΤΑΟΥΝ 2,95 X 2-2 1X
30/3/2019 ΑΓΝΒ 1512 1,77 ΣΠΕΝΙΜΟΡ ΤΑΟΥΝ 3,15 ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ 3,75 2 0-2 22
29/9/2018 ΑΓΝΒ 1396 2,25 ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ 3,15 ΣΠΕΝΙΜΟΡ ΤΑΟΥΝ 2,55 2 0-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΠΕΝΙΜΟΡ ΤΑΟΥΝ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.523-ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ ΤΑΟΥΝ vs ΚΑΡΛΑΙΛ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ
14/3/2020 ΑΓΓ2 523 2,08 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ ΤΑΟΥΝ 3,05 ΚΑΡΛΑΙΛ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3,1 - - -
14/12/2019 ΑΓΓ2 503 2,2 ΚΑΡΛΑΙΛ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2,95 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ ΤΑΟΥΝ 3 X 0-0 XX
22/4/2019 ΑΓΓ2 644 3,1 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ ΤΑΟΥΝ 2,95 ΚΑΡΛΑΙΛ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2,05 1 1-0 X1
2/10/2018 ΑΓΓ2 613 1,85 ΚΑΡΛΑΙΛ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ ΤΑΟΥΝ 3,65 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ ΤΑΟΥΝ = 66,67 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΑΡΛΑΙΛ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.499-ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ vs ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ
14/3/2020 ΑΓΓΠ 499 2,3 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,05 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 2,87 - - -
3/12/2019 ΑΓΓΠ 647 2 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3,3 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,3 1 1-0 X1
12/5/2019 ΑΓΓΠ 695 1,75 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3,75 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,65 1 5-3 11
1/10/2018 ΑΓΓΠ 2195 2,15 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,2 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3 1 2-1 11
7/4/2018 ΑΓΓΠ 1316 2,3 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,15 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 2,75 X 2-2 XX
9/12/2017 ΑΓΓΠ 1685 1,85 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3,2 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,8 X 2-2 XX
31/1/2017 ΑΓΓΠ 2045 1,9 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,15 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3,45 2 0-2 X2
27/8/2016 ΑΓΓΠ 1100 2,05 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,2 X 1-1 2X
2/2/2016 ΑΓΓΠ 1240 2,3 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 2,95 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 2,8 2 1-2 X2
26/12/2015 ΑΓΓΠ 2128 2 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,1 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3,25 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ = 22,22 % Ποσοστό (X) Χι = 44,44 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ = 33,33 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.500-ΜΠΡΑΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ vs ΑΡΣΕΝΑΛ
14/3/2020 ΑΓΓΠ 500 3 ΜΠΡΑΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,3 ΑΡΣΕΝΑΛ 2,12 - - -
5/12/2019 ΑΓΓΠ 786 1,52 ΑΡΣΕΝΑΛ 4,15 ΜΠΡΑΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 4,65 2 1-2 22
5/5/2019 ΑΓΓΠ 615 1,2 ΑΡΣΕΝΑΛ 5,5 ΜΠΡΑΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 10,5 X 1-1 1X
26/12/2018 ΑΓΓΠ 1630 4,75 ΜΠΡΑΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,65 ΑΡΣΕΝΑΛ 1,6 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΡΑΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 66,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΡΣΕΝΑΛ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.498-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ vs ΜΠΕΡΝΛΙ
14/3/2020 ΑΓΓΠ 498 1,1 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 6,75 ΜΠΕΡΝΛΙ 17,75 - - -
3/12/2019 ΑΓΓΠ 689 11,5 ΜΠΕΡΝΛΙ 5,85 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1,17 2 1-4 22
28/4/2019 ΑΓΓΠ 755 14 ΜΠΕΡΝΛΙ 6,5 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1,13 2 0-1 X2
26/1/2019 ΑΓΓΚ 503 1,05 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 8,5 ΜΠΕΡΝΛΙ 25 1 5-0 11
20/10/2018 ΑΓΓΠ 548 1,05 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 9 ΜΠΕΡΝΛΙ 22 1 5-0 11
3/2/2018 ΑΓΓΠ 1335 9,25 ΜΠΕΡΝΛΙ 5,75 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1,2 X 1-1 2X
6/1/2018 ΑΓΓΚ 2057 1,08 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 7,5 ΜΠΕΡΝΛΙ 14 1 4-1 21
21/10/2017 ΑΓΓΠ 719 1,05 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 8,75 ΜΠΕΡΝΛΙ 20 1 3-0 11
2/1/2017 ΑΓΓΠ 886 1,08 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 7 ΜΠΕΡΝΛΙ 15,5 1 2-1 X1
26/11/2016 ΑΓΓΠ 735 11 ΜΠΕΡΝΛΙ 5,75 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1,15 2 1-2 X2
14/3/2015 ΑΓΓΠ 289 6,75 ΜΠΕΡΝΛΙ 4,35 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1,33 1 1-0 X1
28/12/2014 ΑΓΓΠ 222 1,1 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 6,5 ΜΠΕΡΝΛΙ 15 X 2-2 1X
3/4/2010 ΑΓΓΠ 223 4,2 ΜΠΕΡΝΛΙ 3,25 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1,65 2 1-6 22
7/11/2009 ΑΓΓΠ 251 1,25 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 4,35 ΜΠΕΡΝΛΙ 8 X 3-3 2X
29/12/2001 ΑΓΓΤ 312 1,75 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3 ΜΠΕΡΝΛΙ 4 1 5-1 11
27/8/2001 ΑΓΓΤ 653 2,5 ΜΠΕΡΝΛΙ 3,2 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2,3 2 2-4 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ = 73,33 % Ποσοστό (X) Χι = 20,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΕΡΝΛΙ = 6,67 % σε 15 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.501-ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ vs ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ.
14/3/2020 ΑΓΓΠ 501 3,25 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 2,95 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 2,15 - - -
5/12/2019 ΑΓΓΠ 782 1,7 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,25 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 4,65 2 0-2 22
26/7/2015 ΔΦ 346 3,15 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,4 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1,85 X 2-2 2X
2/11/2009 ΑΓΓΤ 358 2,45 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,2 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 2,3 2 0-1 X2
7/4/2007 ΑΓΓΠ 325 2,2 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,2 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 2,65 2 1-2 22
4/11/2006 ΑΓΓΠ 374 1,6 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 3,1 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 4,5 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ = 60,00 % Ποσοστό (X) Χι = 20,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. = 20,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.502-ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ vs ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ
14/3/2020 ΑΓΓΠ 502 2,65 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 3,35 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 2,3 - - -
4/12/2019 ΑΓΓΠ 739 1,68 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,55 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 4,3 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.552-ΠΟΡΤΟ Β vs ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΒΙΣΕΟΥ
14/3/2020 ΠΟΡ2 552 1,9 ΠΟΡΤΟ Β 3,15 ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΒΙΣΕΟΥ 3,5 - - -
30/10/2019 ΠΟΡ2 531 1,9 ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΒΙΣΕΟΥ 3,05 ΠΟΡΤΟ Β 3,6 2 0-2 22
9/2/2019 ΠΟΡ2 570 2,65 ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΒΙΣΕΟΥ 2,9 ΠΟΡΤΟ Β 2,35 X 3-3 XX
1/9/2018 ΠΟΡ2 1577 2,3 ΠΟΡΤΟ Β 3,1 ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΒΙΣΕΟΥ 2,55 1 2-1 21
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΟΡΤΟ Β = 66,67 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΒΙΣΕΟΥ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.551-ΕΣΤΟΡΙΛ vs ΤΣΑΒΕΣ
14/3/2020 ΠΟΡ2 551 2,08 ΕΣΤΟΡΙΛ 2,95 ΤΣΑΒΕΣ 3,2 - - -
12/10/2019 ΠΟΡ2 976 2 ΤΣΑΒΕΣ 3,05 ΕΣΤΟΡΙΛ 3,25 1 2-0 X1
25/2/2018 ΠΟΡΤ 2172 1,85 ΤΣΑΒΕΣ 3,1 ΕΣΤΟΡΙΛ 3,7 1 2-0 11
23/9/2017 ΠΟΡΤ 707 2,15 ΕΣΤΟΡΙΛ 3 ΤΣΑΒΕΣ 3 2 0-2 22
8/5/2017 ΠΟΡΤ 2384 1,9 ΕΣΤΟΡΙΛ 2,9 ΤΣΑΒΕΣ 3,8 1 2-1 21
22/12/2016 ΠΟΡΤ 1954 1,8 ΤΣΑΒΕΣ 2,9 ΕΣΤΟΡΙΛ 4,3 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΣΤΟΡΙΛ = 20,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΣΑΒΕΣ = 80,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.558-ΝΤΑΝΤΙ vs ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ ΑΘΛ.
14/3/2020 ΣΚΩΤ 558 2 ΝΤΑΝΤΙ 3,05 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ ΑΘΛ. 3,35 - - -
24/1/2020 ΣΚΩΤ 432 2,35 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ ΑΘΛ. 3 ΝΤΑΝΤΙ 2,7 1 2-0 11
14/12/2019 ΣΚΩΤ 554 2,37 ΝΤΑΝΤΙ 2,95 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ ΑΘΛ. 2,7 1 4-3 11
2/8/2019 ΣΚΩΤ 718 2,8 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ ΑΘΛ. 3 ΝΤΑΝΤΙ 2,3 X 2-2 1X
22/7/2018 ΣΚΛΚ 961 1,85 ΝΤΑΝΤΙ 3,3 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ ΑΘΛ. 3,25 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΑΝΤΙ = 25,00 % Ποσοστό (X) Χι = 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ ΑΘΛ. = 50,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.556-ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ vs ΙΝΒΕΡΝΕΣ
14/3/2020 ΣΚΩΤ 556 2,9 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 2,2 - - -
28/12/2019 ΣΚΩΤ 950 1,48 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 3,7 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 5,5 2 0-1 X2
9/11/2019 ΣΚΩΤ 676 3,4 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,2 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 1,93 1 3-0 11
10/8/2019 ΣΚΩΤ 797 1,55 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 3,75 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 4,65 1 2-1 X1
2/8/2016 ΣΚΤΚ 2646 2,15 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 3,35 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 2,6 2 0-3 22
29/8/2012 ΣΚΛΚ 165 4,5 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,5 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 1,55 2 0-2 22
27/8/2008 ΣΚΛΚ 160 5 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 4 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 1,4 X 2-2 XX
28/8/2007 ΣΚΛΚ 165 1,18 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 5,25 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 7 1 3-1 11
15/3/2003 ΣΚΩΤ 323 4,5 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,5 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 1,55 2 1-3 12
4/3/2003 ΣΚΩΤ 222 1,35 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 4 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 6 1 2-0 11
23/11/2002 ΣΚΩΤ 325 3,6 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,4 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 1,7 2 1-2 22
21/9/2002 ΣΚΩΤ 262 1,65 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 3,5 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,75 1 5-0 11
9/3/2002 ΣΚΩΤ 253 2 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,2 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 2,9 1 1-0 X1
8/1/2002 ΣΚΩΚ 322 2,2 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,1 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 2,6 2 0-2 22
22/12/2001 ΣΚΩΤ 236 2 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 3,2 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 2,9 1 3-2 11
27/10/2001 ΣΚΩΤ 313 2,5 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,1 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 2,35 1 3-2 X1
8/9/2001 ΣΚΩΤ 264 1,65 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 3,4 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 4 1 5-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ = 31,25 % Ποσοστό (X) Χι = 6,25 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΙΝΒΕΡΝΕΣ = 62,50 % σε 16 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.559-ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ vs ΑΛΟΑ ΑΘΛΕΤΙΚ
14/3/2020 ΣΚΩΤ 559 1,53 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,75 ΑΛΟΑ ΑΘΛΕΤΙΚ 4,75 - - -
4/1/2020 ΣΚΩΤ 654 4,55 ΑΛΟΑ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,85 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 1,53 X 1-1 XX
26/11/2019 ΣΚΩΤ 694 1,47 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,85 ΑΛΟΑ ΑΘΛΕΤΙΚ 5,15 X 1-1 XX
3/8/2019 ΣΚΩΤ 714 3,6 ΑΛΟΑ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,25 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 1,83 X 1-1 1X
20/4/2019 ΣΚΩΤ 514 1,48 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,6 ΑΛΟΑ ΑΘΛΕΤΙΚ 5,15 1 2-1 21
16/2/2019 ΣΚΩΤ 448 3,65 ΑΛΟΑ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,25 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 1,77 2 0-2 22
15/12/2018 ΣΚΩΤ 1388 1,73 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,2 ΑΛΟΑ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,9 X 2-2 1X
20/10/2018 ΣΚΩΤ 1491 3,15 ΑΛΟΑ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,15 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 1,95 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ = 28,57 % Ποσοστό (X) Χι = 57,14 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΛΟΑ ΑΘΛΕΤΙΚ = 14,29 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.557-ΜΟΡΤΟΝ vs ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ
14/3/2020 ΣΚΩΤ 557 3,8 ΜΟΡΤΟΝ 3,3 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 1,78 - - -
25/1/2020 ΣΚΩΤ 539 1,36 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 4,05 ΜΟΡΤΟΝ 6,75 X 1-1 2X
10/12/2019 ΣΚΩΤ 672 5,15 ΜΟΡΤΟΝ 3,85 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 1,48 2 1-2 22
28/9/2019 ΣΚΩΤ 566 1,42 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 4,05 ΜΟΡΤΟΝ 5,5 1 6-0 11
4/5/2019 ΣΚΩΤ 481 3,1 ΜΟΡΤΟΝ 3,15 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 1,95 1 1-0 11
2/2/2019 ΣΚΩΤ 902 1,55 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3,4 ΜΟΡΤΟΝ 4,65 1 2-1 11
8/12/2018 ΣΚΩΤ 1146 3,35 ΜΟΡΤΟΝ 3,05 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 1,9 X 1-1 2X
15/9/2018 ΣΚΩΤ 1017 1,67 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3,2 ΜΟΡΤΟΝ 4,15 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΟΡΤΟΝ = 14,29 % Ποσοστό (X) Χι = 42,86 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ = 42,86 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.561-ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ vs ΦΟΛΚΕΡΚ
14/3/2020 ΣΚΩ1 561 5,85 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,95 ΦΟΛΚΕΡΚ 1,42 - - -
4/1/2020 ΣΚΩ1 663 1,33 ΦΟΛΚΕΡΚ 4,35 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 6,75 1 3-0 11
16/11/2019 ΣΚΩ1 596 5,75 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 4 ΦΟΛΚΕΡΚ 1,42 X 1-1 1X
10/8/2019 ΣΚΩ1 806 1,37 ΦΟΛΚΕΡΚ 4,3 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 6,25 1 6-0 11
21/4/2018 ΣΚΩΤ 1876 4,8 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,6 ΦΟΛΚΕΡΚ 1,5 2 2-5 X2
24/2/2018 ΣΚΩΤ 2002 1,42 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,75 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 5,4 X 0-0 XX
23/12/2017 ΣΚΩΤ 1328 2,8 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 2,95 ΦΟΛΚΕΡΚ 2,2 X 0-0 XX
12/8/2017 ΣΚΩΤ 1071 1,38 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,9 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 5,9 X 1-1 XX
6/5/2017 ΣΚΩΤ 2135 3,85 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,45 ΦΟΛΚΕΡΚ 1,65 2 0-1 X2
25/2/2017 ΣΚΩΤ 1904 1,53 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,65 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 4,4 X 2-2 XX
17/12/2016 ΣΚΩΤ 1489 4,1 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,25 ΦΟΛΚΕΡΚ 1,67 1 2-1 11
27/8/2016 ΣΚΩΤ 1150 1,45 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,9 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 5 1 1-0 X1
12/3/2016 ΣΚΩΤ 2477 5,2 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,65 ΦΟΛΚΕΡΚ 1,47 X 1-1 XX
26/12/2015 ΣΚΩΤ 2224 1,38 ΦΟΛΚΕΡΚ 4 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 5,7 1 1-0 11
24/10/2015 ΣΚΩΤ 2377 3,35 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,25 ΦΟΛΚΕΡΚ 1,83 2 0-5 22
28/8/2015 ΣΚΩΤ 1342 1,5 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,65 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 4,75 1 2-1 11
28/3/2015 ΣΚΩΤ 186 3,85 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,5 ΦΟΛΚΕΡΚ 1,65 1 1-0 X1
31/1/2015 ΣΚΩΤ 216 1,4 ΦΟΛΚΕΡΚ 4 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 5,25 X 3-3 1X
20/12/2014 ΣΚΩΤ 233 3,15 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,4 ΦΟΛΚΕΡΚ 1,85 2 0-3 22
20/9/2014 ΣΚΩΤ 238 1,6 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,6 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 4 X 1-1 1X
25/3/2014 ΣΚΩΤ 168 1,75 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,45 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,45 1 2-0 11
15/2/2014 ΣΚΩΤ 208 2,85 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,3 ΦΟΛΚΕΡΚ 2 1 2-1 21
19/10/2013 ΣΚΩΤ 233 1,55 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,65 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 4,25 2 1-2 22
10/8/2013 ΣΚΩΤ 207 3 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,4 ΦΟΛΚΕΡΚ 1,9 X 1-1 XX
16/4/2013 ΣΚΩΤ 144 1,6 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,6 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 4 2 1-3 22
23/2/2013 ΣΚΩΤ 208 2,9 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,25 ΦΟΛΚΕΡΚ 2 2 0-2 22
29/12/2012 ΣΚΩΤ 165 1,3 ΦΟΛΚΕΡΚ 4,25 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 6,75 2 3-4 X2
20/10/2012 ΣΚΩΤ 170 3,6 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,3 ΦΟΛΚΕΡΚ 1,75 2 0-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ = 22,22 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΟΛΚΕΡΚ = 44,44 % σε 27 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.560-ΙΣΤ ΦΑΙΦ vs ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ
14/3/2020 ΣΚΩ1 560 2,15 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 3,3 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 2,8 - - -
4/1/2020 ΣΚΩ1 661 2,05 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,4 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 2,85 1 1-0 11
2/11/2019 ΣΚΩ1 703 1,95 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 3,4 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,05 2 0-1 22
14/9/2019 ΣΚΩ1 580 3,35 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,55 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 1,83 2 1-3 22
13/4/2019 ΣΚΩ1 516 2,3 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 2,95 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 2,65 2 0-2 X2
12/1/2019 ΣΚΩ1 1093 2,15 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,2 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 2,65 2 0-2 22
1/12/2018 ΣΚΩ1 1799 1,67 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 3,3 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 4,05 2 0-2 22
1/9/2018 ΣΚΩ1 1522 2,15 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,1 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 2,75 2 0-2 22
17/7/2018 ΣΚΛΚ 570 2 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,2 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 2,9 1 1-0 X1
9/4/2016 ΣΚΩ2 2268 1,28 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 4,5 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 6,75 1 3-0 11
6/2/2016 ΣΚΩ2 1747 4,1 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,65 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 1,58 X 2-2 2X
19/12/2015 ΣΚΩ2 1509 1,53 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 3,75 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 4,3 X 1-1 XX
26/9/2015 ΣΚΩ2 742 3,5 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,35 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 1,75 2 1-4 X2
28/3/2015 ΣΚΩ2 198 1,5 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 3,85 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 4,5 1 3-0 11
14/2/2015 ΣΚΩ2 234 2,35 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,3 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 2,35 2 0-3 22
6/12/2014 ΣΚΩ2 202 1,6 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 3,6 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 4 1 3-0 11
27/9/2014 ΣΚΩ2 243 2,4 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,25 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 2,35 2 0-4 22
28/11/2009 ΣΚΩΚ 190 3,4 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,5 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 1,75 1 2-1 X1
12/1/2008 ΣΚΩ2 321 2,5 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,5 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 2,1 2 0-1 22
1/12/2007 ΣΚΩ2 346 1,55 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 3,75 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 4 1 2-0 11
15/9/2007 ΣΚΩ2 364 3,1 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,5 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 1,8 1 3-1 11
31/3/2007 ΣΚΩ2 363 1,45 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 3,7 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 5 1 2-0 X1
8/3/2003 ΣΚΩ2 333 3,75 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,5 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 1,65 2 0-2 22
1/1/2003 ΣΚΩ2 256 1,55 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 3,6 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 4,25 1 2-0 X1
9/11/2002 ΣΚΩ2 346 2,4 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,2 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 2,3 2 0-5 X2
23/3/2002 ΣΚΩ2 314 1,8 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,3 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 3,4 2 0-1 22
19/1/2002 ΣΚΩ2 244 2,75 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 3,2 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 2 1 2-0 11
24/11/2001 ΣΚΩ2 322 2 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,25 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 2,9 1 2-1 11
18/9/2001 ΣΚΩ2 233 2,75 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 3,2 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 2,1 2 1-2 22
13/3/2001 ΣΚΩ2 562 3,2 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,4 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 1,85 X 1-1 XX
10/3/2001 ΣΚΩ2 261 1,55 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 3,6 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 4,4 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΙΣΤ ΦΑΙΦ = 60,00 % Ποσοστό (X) Χι = 10,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ = 30,00 % σε 30 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.565-ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ vs ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ
14/3/2020 ΣΚΩ2 565 3,1 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,4 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 1,95 - - -
25/1/2020 ΣΚΩ2 547 1,65 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,65 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,95 X 2-2 2X
7/12/2019 ΣΚΩ2 530 3,3 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,4 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 1,87 1 2-0 11
14/9/2019 ΣΚΩ2 585 1,8 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,35 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,55 X 1-1 2X
6/4/2019 ΣΚΩ2 515 3,55 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,2 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 1,8 2 0-4 22
5/1/2019 ΣΚΩ2 598 1,42 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,85 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 5,5 X 2-2 XX
27/10/2018 ΣΚΩ2 1789 4,85 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,75 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 1,48 2 0-3 22
25/8/2018 ΣΚΩ2 917 1,33 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 4,15 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 6,25 1 2-0 11
13/3/2018 ΣΚΩ1 596 2,1 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,15 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 2,8 X 1-1 1X
30/12/2017 ΣΚΩ1 1741 2,18 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,25 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 2,6 X 2-2 1X
21/10/2017 ΣΚΩ1 725 2,25 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,1 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 2,55 2 0-1 X2
12/8/2017 ΣΚΩ1 1061 1,95 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,1 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,2 2 2-5 22
15/4/2017 ΣΚΩ1 1878 1,91 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 2,95 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,5 1 2-0 11
4/4/2017 ΣΚΩ1 762 2,55 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 2,85 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 2,45 X 1-1 1X
10/12/2016 ΣΚΩ1 819 2,12 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 2,9 1 2-1 11
1/10/2016 ΣΚΩ1 650 2 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,05 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,1 1 2-0 11
21/3/2015 ΣΚΩ2 252 2,1 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,25 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 2,7 2 0-1 22
31/1/2015 ΣΚΩ2 223 1,9 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,55 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 2,9 1 2-1 11
22/11/2014 ΣΚΩ2 240 2,1 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,35 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 2,65 2 0-1 X2
1/11/2014 ΣΚΩΚ 230 2,15 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,45 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 2,5 2 1-2 22
30/8/2014 ΣΚΩ2 237 1,65 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,65 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,65 1 1-0 X1
3/5/2014 ΣΚΩ2 209 1,7 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,55 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,55 1 1-0 11
15/3/2014 ΣΚΩ2 234 2,2 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,35 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 2,5 1 4-0 11
28/12/2013 ΣΚΩ2 214 1,5 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 4 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 4,2 1 2-1 11
26/10/2013 ΣΚΩ2 232 3 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,4 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 1,9 X 1-1 1X
14/5/2011 ΣΚΔ 233 1,9 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,2 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,2 1 2-0 X1
11/5/2011 ΣΚΔ 153 2,2 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,25 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 2,55 X 1-1 1X
18/1/2011 ΣΚΩ2 136 1,5 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,65 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 4,7 2 1-2 12
13/11/2010 ΣΚΩ2 217 2,65 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,3 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 2,1 2 0-1 X2
21/8/2010 ΣΚΩ2 306 2,25 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,4 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 2,4 1 2-1 11
20/4/2010 ΣΚΩ2 105 1,95 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,5 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 2,8 1 1-0 X1
17/4/2010 ΣΚΩ2 196 2,25 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,45 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 2,4 1 1-0 X1
17/10/2009 ΣΚΩ2 222 1,7 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,65 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,4 2 0-1 X2
29/9/2009 ΣΚΩ2 104 2,15 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,45 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 2,5 2 0-1 X2
29/11/2008 ΣΚΩΚ 188 2,85 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,6 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 1,9 2 1-2 22
3/3/2007 ΣΚΩ2 411 1,55 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,6 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 4,2 1 5-0 11
3/1/2004 ΣΚΩ2 356 2,1 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,2 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 2,5 X 1-1 XX
19/4/2003 ΣΚΩ2 356 1,35 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,75 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 6,5 1 2-1 11
8/2/2003 ΣΚΩ2 342 2,5 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,3 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 2,2 X 1-1 XX
14/1/2003 ΣΚΩΚ 512 1,65 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,6 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,75 2 0-2 22
4/1/2003 ΣΚΩΚ 455 2,4 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,2 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 2,3 X 1-1 2X
14/12/2002 ΣΚΩ2 335 1,6 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,6 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 4 2 0-2 22
9/3/2002 ΣΚΩ2 313 2,3 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 2,5 2 0-3 22
5/3/2002 ΣΚΩ2 222 1,75 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,4 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,5 1 2-0 X1
27/10/2001 ΣΚΩ2 333 2,75 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,2 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 2,1 2 1-2 X2
8/9/2001 ΣΚΩ2 321 2,2 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,2 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 2,6 1 2-1 21
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ = 44,44 % Ποσοστό (X) Χι = 24,44 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ = 31,11 % σε 45 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.562-ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ vs ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ
14/3/2020 ΣΚΩ1 562 3,25 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 3,25 ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ 1,95 - - -
4/1/2020 ΣΚΩ1 662 1,62 ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,5 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 4,35 1 2-1 11
23/11/2019 ΣΚΩΚ 542 1,62 ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,65 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 4,15 1 1-0 11
2/11/2019 ΣΚΩ1 704 3,25 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 3,45 ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ 1,87 1 2-0 11
14/9/2019 ΣΚΩ1 582 1,77 ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,4 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 3,65 1 4-0 11
23/7/2019 ΣΚΛΚ 420 2,25 ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,1 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 2,6 1 3-1 11
18/11/2017 ΣΚΩΚ 736 2,6 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 3,15 ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ 2,25 1 3-0 X1
1/12/2009 ΣΚΩΚ 145 2,3 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 3,5 ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ 2,3 2 1-4 X2
28/11/2009 ΣΚΩΚ 192 1,6 ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,55 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 4 X 0-0 XX
28/2/2009 ΣΚΩ1 300 1,6 ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,6 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 4 X 3-3 XX
27/12/2008 ΣΚΩ1 176 2,45 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 3,4 ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ 2,2 1 2-1 X1
15/11/2008 ΣΚΩ1 305 1,65 ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,5 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 3,8 1 3-0 X1
8/3/2008 ΣΚΩ1 343 2,1 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 3,5 ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ 2,5 1 1-0 11
22/12/2007 ΣΚΩ1 266 1,6 ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,5 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 4 X 2-2 XX
6/10/2007 ΣΚΩ1 361 2,5 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 3,35 ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ 2,15 2 0-1 22
28/4/2007 ΣΚΩ1 414 1,65 ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,45 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 3,7 1 2-0 11
17/2/2007 ΣΚΩ1 361 2,5 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 3,3 ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ 2,2 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ = 25,00 % Ποσοστό (X) Χι = 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ = 50,00 % σε 16 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.563-ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ vs ΚΛΑΙΝΤ
14/3/2020 ΣΚΩ1 563 2,65 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 3,35 ΚΛΑΙΝΤ 2,2 - - -
4/1/2020 ΣΚΩ1 660 1,83 ΚΛΑΙΝΤ 3,45 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 3,4 X 3-3 2X
2/11/2019 ΣΚΩ1 705 3,5 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 3,55 ΚΛΑΙΝΤ 1,77 1 3-0 11
14/9/2019 ΣΚΩ1 579 1,77 ΚΛΑΙΝΤ 3,65 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 3,4 1 6-1 11
24/7/2018 ΣΚΛΚ 1176 2,15 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 3,2 ΚΛΑΙΝΤ 2,7 2 1-3 22
15/8/2017 ΣΚΤΚ 2958 2,5 ΚΛΑΙΝΤ 3,25 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 2,25 X 2-2 1X
10/12/2013 ΣΚΩΚ 117 1,35 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 4 ΚΛΑΙΝΤ 6,25 1 4-1 X1
30/11/2013 ΣΚΩΚ 201 3,45 ΚΛΑΙΝΤ 3,45 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 1,75 X 1-1 XX
7/4/2012 ΣΚΩ2 237 3,65 ΚΛΑΙΝΤ 3,6 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 1,65 1 2-1 21
18/2/2012 ΣΚΩ2 308 1,5 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 3,6 ΚΛΑΙΝΤ 4,8 1 1-0 X1
26/12/2011 ΣΚΩ2 171 3,1 ΚΛΑΙΝΤ 3,3 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 1,9 X 1-1 XX
1/10/2011 ΣΚΩ2 326 1,75 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 3,4 ΚΛΑΙΝΤ 3,45 X 0-0 XX
7/5/2011 ΣΚΩ2 318 1,4 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 4,35 ΚΛΑΙΝΤ 4,75 1 3-0 11
1/3/2011 ΣΚΩ2 154 1,4 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 4,1 ΚΛΑΙΝΤ 5 1 3-1 11
26/2/2011 ΣΚΩ2 318 3,4 ΚΛΑΙΝΤ 3,4 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 1,75 1 4-2 X1
7/8/2010 ΣΚΩ2 270 1,6 ΚΛΑΙΝΤ 3,6 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 4 X 2-2 1X
29/4/2006 ΣΚΩΤ 315 1,5 ΚΛΑΙΝΤ 3,5 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 5 X 1-1 2X
11/2/2006 ΣΚΩΤ 341 2,6 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 3,1 ΚΛΑΙΝΤ 2,2 2 0-5 22
17/12/2005 ΣΚΩΤ 352 1,5 ΚΛΑΙΝΤ 3,5 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 5 1 1-0 X1
20/8/2005 ΣΚΩΤ 335 2,2 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 3,1 ΚΛΑΙΝΤ 2,6 2 1-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ = 26,32 % Ποσοστό (X) Χι = 36,84 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΛΑΙΝΤ = 36,84 % σε 19 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.564-ΦΟΡΦΑΡ vs ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ
14/3/2020 ΣΚΩ1 564 3,75 ΦΟΡΦΑΡ 3,35 ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ 1,75 - - -
4/1/2020 ΣΚΩ1 659 1,49 ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ 3,95 ΦΟΡΦΑΡ 4,85 1 1-0 X1
26/10/2019 ΣΚΩ1 745 2,3 ΦΟΡΦΑΡ 3,2 ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ 2,6 2 1-4 12
3/8/2019 ΣΚΩ1 719 2,4 ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ 3,25 ΦΟΡΦΑΡ 2,45 2 0-2 X2
23/3/2019 ΣΚΩ1 422 2,45 ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ 3,15 ΦΟΡΦΑΡ 2,35 1 1-0 11
9/2/2019 ΣΚΩ1 622 2,35 ΦΟΡΦΑΡ 3,15 ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ 2,45 1 2-0 11
3/11/2018 ΣΚΩ1 1477 1,9 ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ 3,5 ΦΟΡΦΑΡ 2,95 2 0-1 X2
4/8/2018 ΣΚΩ1 1620 2,45 ΦΟΡΦΑΡ 3,25 ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ 2,35 2 1-3 12
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΟΡΦΑΡ = 42,86 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ = 57,14 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.567-ΕΛΓΚΙΝ vs ΜΠΡΕΧΙΝ
14/3/2020 ΣΚΩ2 567 1,48 ΕΛΓΚΙΝ 4,05 ΜΠΡΕΧΙΝ 4,85 - - -
1/2/2020 ΣΚΩ2 563 4 ΜΠΡΕΧΙΝ 4 ΕΛΓΚΙΝ 1,6 2 1-2 12
21/12/2019 ΣΚΩ2 585 1,45 ΕΛΓΚΙΝ 4,25 ΜΠΡΕΧΙΝ 4,85 1 3-1 11
28/9/2019 ΣΚΩ2 576 3,65 ΜΠΡΕΧΙΝ 3,6 ΕΛΓΚΙΝ 1,73 1 2-1 X1
13/8/2019 ΣΚΤΚ 1014 2,65 ΜΠΡΕΧΙΝ 3,4 ΕΛΓΚΙΝ 2,15 2 4-5 X2
23/7/2016 ΣΚΛΚ 718 2,9 ΕΛΓΚΙΝ 3,35 ΜΠΡΕΧΙΝ 1,98 1 4-2 11
1/8/2009 ΣΚΛΚ 229 1,25 ΜΠΡΕΧΙΝ 4,5 ΕΛΓΚΙΝ 7,5 1 4-0 11
25/7/2009 ΣΚΤΚ 219 4,75 ΕΛΓΚΙΝ 4 ΜΠΡΕΧΙΝ 1,45 1 3-1 11
14/8/2007 ΣΚΤΚ 246 4,75 ΕΛΓΚΙΝ 3,75 ΜΠΡΕΧΙΝ 1,45 2 1-4 22
2/9/2003 ΣΚΛΚ 316 3,75 ΕΛΓΚΙΝ 3,6 ΜΠΡΕΧΙΝ 1,6 2 0-4 22
6/8/2002 ΣΚΤΚ 515 3 ΕΛΓΚΙΝ 3,3 ΜΠΡΕΧΙΝ 1,9 2 1-4 X2
23/3/2002 ΣΚΩ2 313 3,75 ΕΛΓΚΙΝ 3,4 ΜΠΡΕΧΙΝ 1,7 1 3-1 11
19/1/2002 ΣΚΩ2 246 1,4 ΜΠΡΕΧΙΝ 3,6 ΕΛΓΚΙΝ 6 1 1-0 X1
27/11/2001 ΣΚΩ2 241 3,3 ΕΛΓΚΙΝ 3,3 ΜΠΡΕΧΙΝ 1,85 2 0-1 22
7/10/2001 ΣΚΩ2 311 1,5 ΜΠΡΕΧΙΝ 3,5 ΕΛΓΚΙΝ 5 1 1-0 X1
21/4/2001 ΣΚΩ2 324 4 ΕΛΓΚΙΝ 3,6 ΜΠΡΕΧΙΝ 1,6 2 0-3 22
16/12/2000 ΣΚΩ2 422 1,3 ΜΠΡΕΧΙΝ 4,25 ΕΛΓΚΙΝ 6,75 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΛΓΚΙΝ = 37,50 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΡΕΧΙΝ = 62,50 % σε 16 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.566-ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ vs ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ
14/3/2020 ΣΚΩ2 566 1,55 ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ 3,65 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 4,65 - - -
25/1/2020 ΣΚΩ2 548 3,45 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 3,35 ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ 1,85 2 1-2 12
29/10/2019 ΣΚΩ2 478 1,65 ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ 3,5 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 4,15 1 4-0 11
24/8/2019 ΣΚΩ2 657 2,3 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 3,2 ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ 2,6 2 1-3 12
13/8/2019 ΣΚΤΚ 1479 2,55 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 3,2 ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ 2,35 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ = 75,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ = 25,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.568-ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ vs ΚΟΟΥΒ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ
14/3/2020 ΣΚΩ2 568 4,5 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 3,9 ΚΟΟΥΒ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 1,55 - - -
18/1/2020 ΣΚΩ2 521 1,25 ΚΟΟΥΒ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 5 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 8 1 3-1 11
2/11/2019 ΣΚΩ2 708 5 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 4,05 ΚΟΟΥΒ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 1,45 2 1-3 22
17/8/2019 ΣΚΩ2 681 1,27 ΚΟΟΥΒ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 4,85 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 7,25 1 3-2 11
21/7/2018 ΣΚΛΚ 907 1,77 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 3,6 ΚΟΟΥΒ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,25 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ = 25,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΟΟΥΒ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ = 75,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.569-ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ vs ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ
14/3/2020 ΣΚΩ2 569 1,95 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,35 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,1 - - -
18/1/2020 ΣΚΩ2 519 2,75 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,25 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 2,2 2 2-3 22
16/11/2019 ΣΚΩ2 602 2,05 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,15 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,05 1 2-0 11
21/9/2019 ΣΚΩ2 580 1,87 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,3 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,4 X 0-0 XX
13/4/2019 ΣΚΩ2 520 1,6 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,65 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,9 X 2-2 2X
12/1/2019 ΣΚΩ2 1109 2,35 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,15 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,45 1 2-1 X1
17/11/2018 ΣΚΩ2 1277 2,1 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,25 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 2,75 X 2-2 1X
22/9/2018 ΣΚΩ2 1755 2,05 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,2 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,8 2 1-2 22
21/4/2018 ΣΚΩ2 1871 2,75 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,2 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 2,1 1 3-1 X1
17/2/2018 ΣΚΩ2 1038 2,08 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,15 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,85 1 3-0 X1
16/12/2017 ΣΚΩ2 673 1,85 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,3 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,2 X 1-1 2X
23/9/2017 ΣΚΩ2 693 1,98 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,45 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,8 1 3-2 11
18/3/2017 ΣΚΩ2 828 2,55 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,3 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,2 1 1-0 X1
28/1/2017 ΣΚΩ2 1696 1,95 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,4 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 2,9 1 4-1 X1
17/12/2016 ΣΚΩ2 1488 1,98 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,5 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,8 1 3-1 11
6/8/2016 ΣΚΩ2 841 2,2 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,2 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 2,55 1 3-2 11
23/4/2016 ΣΚΩ2 2263 2,4 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,3 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,3 1 2-1 11
27/2/2016 ΣΚΩ2 2026 2,2 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,3 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 2,55 X 2-2 1X
19/12/2015 ΣΚΩ2 1513 1,98 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,3 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,95 1 1-0 X1
15/8/2015 ΣΚΩ2 198 1,95 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,4 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 2,9 X 1-1 XX
10/5/2014 ΣΚΔ 151 1,8 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,45 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,25 2 3-5 22
7/5/2014 ΣΚΔ 143 2,25 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,35 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,45 1 3-1 11
29/3/2014 ΣΚΩ2 234 1,65 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,55 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,75 2 1-2 22
25/1/2014 ΣΚΩ2 205 2,35 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,45 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,3 X 1-1 2X
23/11/2013 ΣΚΩ2 230 2,1 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,45 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 2,6 X 4-4 1X
14/9/2013 ΣΚΩ2 244 1,85 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,45 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,1 2 0-2 22
20/4/2013 ΣΚΩ2 226 2,1 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,35 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 2,65 2 0-1 22
19/2/2013 ΣΚΩ2 134 2,3 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,3 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,4 1 2-1 X1
10/11/2012 ΣΚΩ2 217 1,8 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,3 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,35 1 5-2 11
11/8/2012 ΣΚΩ2 294 1,85 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,45 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,1 1 5-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ = 51,72 % Ποσοστό (X) Χι = 27,59 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ = 20,69 % σε 29 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.570-ΜΙΑΛΜΠΙ vs ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ
14/3/2020 ΣΟΚ 570 1,95 ΜΙΑΛΜΠΙ 3,15 ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ 3,15 - - -
1/11/2014 ΣΟΥ1 141 1,9 ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ 3,4 ΜΙΑΛΜΠΙ 3 X 1-1 1X
12/7/2014 ΣΟΥ1 109 1,95 ΜΙΑΛΜΠΙ 3,25 ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ 3 X 1-1 1X
5/7/2009 ΣΟΥ2 268 2,4 ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ 3,2 ΜΙΑΛΜΠΙ 2,3 2 1-3 X2
24/9/2008 ΣΟΥ2 170 1,7 ΜΙΑΛΜΠΙ 3,4 ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ 3,5 1 4-1 11
4/6/2008 ΣΟΥ2 131 2,1 ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ 3,1 ΜΙΑΛΜΠΙ 2,7 X 0-0 XX
16/7/2007 ΣΟΥ2 431 2,1 ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ 3,3 ΜΙΑΛΜΠΙ 2,6 2 0-3 22
21/10/2006 ΣΟΥ2 224 1,8 ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ 3,1 ΜΙΑΛΜΠΙ 3,4 2 0-3 22
2/7/2006 ΣΟΥ2 315 1,9 ΜΙΑΛΜΠΙ 3,1 ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ 3,2 2 0-3 22
18/8/2005 ΣΟΥ2 312 1,85 ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ 3,1 ΜΙΑΛΜΠΙ 3,4 X 2-2 1X
8/5/2005 ΣΟΥ2 515 1,8 ΜΙΑΛΜΠΙ 3,1 ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ 3,1 2 2-3 12
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΙΑΛΜΠΙ = 40,00 % Ποσοστό (X) Χι = 40,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ = 20,00 % σε 10 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.870-ΚΟΛΕΡΕΙΝ vs ΝΤΑΝΓΚΑΝΟΝ
14/3/2020 ΒΙΡΛ 870 1,2 ΚΟΛΕΡΕΙΝ 5,25 ΝΤΑΝΓΚΑΝΟΝ 9,5 - - -
2/11/2019 ΒΙΡΛ 1554 6 ΝΤΑΝΓΚΑΝΟΝ 4,5 ΚΟΛΕΡΕΙΝ 1,35 2 0-2 22
7/9/2019 ΒΙΡΛ 559 1,6 ΚΟΛΕΡΕΙΝ 3,85 ΝΤΑΝΓΚΑΝΟΝ 4,15 1 5-0 X1
5/2/2019 ΒΙΡΛ 428 3,85 ΝΤΑΝΓΚΑΝΟΝ 3,45 ΚΟΛΕΡΕΙΝ 1,67 2 0-2 22
26/1/2019 ΒΙΡΛ 483 1,42 ΚΟΛΕΡΕΙΝ 3,95 ΝΤΑΝΓΚΑΝΟΝ 5,25 2 1-2 X2
22/12/2018 ΒΙΡΛ 1013 1,63 ΚΟΛΕΡΕΙΝ 3,45 ΝΤΑΝΓΚΑΝΟΝ 4,15 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΛΕΡΕΙΝ = 80,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΑΝΓΚΑΝΟΝ = 20,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.871-ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ vs ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ
14/3/2020 ΒΙΡΛ 871 1,87 ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 3,5 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 3,2 - - -
29/2/2020 ΒΙΡΚ 1402 2,37 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 3,4 ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 2,4 1 2-1 21
14/12/2019 ΒΙΡΛ 1228 2,75 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 3,3 ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 2,15 X 1-1 XX
28/9/2019 ΒΙΡΛ 1821 1,6 ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 3,75 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 4,25 1 5-2 11
5/1/2019 ΒΙΡΚ 542 1,27 ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 4,65 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 7 1 4-1 X1
29/12/2018 ΒΙΡΛ 522 3,95 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 3,85 ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 1,57 2 0-1 X2
1/12/2018 ΒΙΡΛ 1728 4,05 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 3,75 ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 1,57 X 2-2 XX
13/11/2018 ΒΙΛΚ 583 3,35 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 3,3 ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 1,8 2 2-4 12
13/10/2018 ΒΙΡΛ 1208 1,35 ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 4,35 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 5,75 1 3-0 11
10/2/2018 ΒΙΡΛ 2030 1,27 ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 4,4 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 7,25 1 4-2 11
2/12/2017 ΒΙΡΛ 773 1,11 ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 5,8 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 13 1 1-0 X1
2/10/2017 ΒΙΡΛ 2316 4,3 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 3,6 ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 1,55 2 0-3 22
14/1/2017 ΒΙΡΛ 1810 4,3 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 3,75 ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 1,53 2 0-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ = 75,00 % Ποσοστό (X) Χι = 16,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ = 8,33 % σε 12 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.872-ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ vs ΚΑΡΙΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ
14/3/2020 ΒΙΡΛ 872 2,08 ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ 3,45 ΚΑΡΙΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 2,75 - - -
10/12/2019 ΒΙΡΛ 670 1,75 ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ 3,7 ΚΑΡΙΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,5 1 1-0 11
30/11/2019 ΒΙΡΛ 1330 3,4 ΚΑΡΙΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,55 ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ 1,8 1 6-2 11
24/2/2018 ΒΙΡΛ 2661 6 ΚΑΡΙΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 4,5 ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ 1,3 2 1-2 X2
28/10/2017 ΒΙΡΛ 2268 5,3 ΚΑΡΙΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 4,4 ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ 1,35 2 0-2 22
8/9/2017 ΒΙΡΛ 716 1,28 ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ 4,7 ΚΑΡΙΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 6,25 1 2-0 X1
25/2/2017 ΒΙΡΛ 1013 4,4 ΚΑΡΙΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,5 ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ 1,57 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ = 66,67 % Ποσοστό (X) Χι = 16,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΑΡΙΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ = 16,67 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.874-ΓΟΥΟΡΕΝΠΟΙΝΤ ΤΑΟΥΝ vs ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ
14/3/2020 ΒΙΡΛ 874 3,1 ΓΟΥΟΡΕΝΠΟΙΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,55 ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ 1,88 - - -
1/2/2020 ΒΙΡΚ 1424 3,25 ΓΟΥΟΡΕΝΠΟΙΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,45 ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ 1,87 2 1-2 X2
30/11/2019 ΒΙΡΛ 1333 4,25 ΓΟΥΟΡΕΝΠΟΙΝΤ ΤΑΟΥΝ 4,05 ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ 1,53 1 2-1 11
7/9/2019 ΒΙΡΛ 560 1,22 ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ 5,5 ΓΟΥΟΡΕΝΠΟΙΝΤ ΤΑΟΥΝ 8 1 4-0 11
23/3/2019 ΒΙΡΛ 425 1,25 ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ 5 ΓΟΥΟΡΕΝΠΟΙΝΤ ΤΑΟΥΝ 7 2 1-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΟΥΟΡΕΝΠΟΙΝΤ ΤΑΟΥΝ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ = 50,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.873-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤ vs ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ
14/3/2020 ΒΙΡΛ 873 8,25 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤ 5,15 ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ 1,23 - - -
19/10/2019 ΒΙΡΛ 1633 6,25 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤ 4,6 ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ 1,33 2 0-3 22
21/9/2019 ΒΙΡΛ 1317 1,18 ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ 5,75 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤ 9,75 1 1-0 11
9/3/2019 ΒΙΡΛ 1186 1,42 ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ 4,15 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤ 4,85 1 1-0 X1
22/12/2018 ΒΙΡΛ 1113 3,4 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤ 3,5 ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ 1,75 1 6-4 11
7/9/2018 ΒΙΡΛ 1827 1,38 ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ 4,05 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤ 5,5 1 3-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤ = 20,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ = 80,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1190-ΑΛΒΕΤΣΕΡΤΣ vs ΡΟΥΣΧΑΛ ΟΛΙΜΠΙΚ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1190 4,6 ΑΛΒΕΤΣΕΡΤΣ 3,85 ΡΟΥΣΧΑΛ ΟΛΙΜΠΙΚ 1,53 - - -
26/1/2019 ΑΝΠΛ 1172 1,87 ΑΛΒΕΤΣΕΡΤΣ 3,4 ΡΟΥΣΧΑΛ ΟΛΙΜΠΙΚ 3,1 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΛΒΕΤΣΕΡΤΣ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΟΥΣΧΑΛ ΟΛΙΜΠΙΚ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1191-ΑΣΤΟΝ vs ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ
14/3/2020 ΑΒΠΛ 1191 1,57 ΑΣΤΟΝ 4,05 ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ 4,05 - - -
1/10/2019 ΑΒΠΛ 434 2,35 ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ 3,35 ΑΣΤΟΝ 2,45 2 0-4 22
5/5/2018 ΑΒΠΛ 2492 1,95 ΑΣΤΟΝ 3,3 ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ 3 1 2-0 X1
23/12/2017 ΑΒΠΛ 1202 1,81 ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ 3,35 ΑΣΤΟΝ 3,3 X 1-1 XX
19/8/2017 ΑΒΠΛ 2722 2,2 ΑΣΤΟΝ 3,4 ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ 2,5 1 2-1 11
28/1/2017 ΑΒΠΛ 1655 2,05 ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ 3,4 ΑΣΤΟΝ 2,7 1 2-1 X1
11/10/2016 ΑΒΠΛ 1821 1,42 ΑΣΤΟΝ 4 ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ 4,9 1 4-3 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΣΤΟΝ = 66,67 % Ποσοστό (X) Χι = 16,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ = 16,67 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1192-ΜΠΑΜΠΕΡ ΜΠΡΙΤΖ vs ΓΚΕΙΝΣΜΠΡΟ ΤΡΙΝΙΤΙ
14/3/2020 ΑΒΠΛ 1192 2,4 ΜΠΑΜΠΕΡ ΜΠΡΙΤΖ 3,65 ΓΚΕΙΝΣΜΠΡΟ ΤΡΙΝΙΤΙ 2,25 - - -
1/10/2019 ΑΒΠΛ 433 2,05 ΓΚΕΙΝΣΜΠΡΟ ΤΡΙΝΙΤΙ 3,25 ΜΠΑΜΠΕΡ ΜΠΡΙΤΖ 3 1 4-1 11
2/3/2019 ΑΒΠΛ 1201 1,7 ΓΚΕΙΝΣΜΠΡΟ ΤΡΙΝΙΤΙ 3,4 ΜΠΑΜΠΕΡ ΜΠΡΙΤΖ 3,75 1 2-1 11
20/11/2018 ΑΒΠΛ 937 2,5 ΜΠΑΜΠΕΡ ΜΠΡΙΤΖ 3,1 ΓΚΕΙΝΣΜΠΡΟ ΤΡΙΝΙΤΙ 2,35 2 1-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΑΜΠΕΡ ΜΠΡΙΤΖ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΕΙΝΣΜΠΡΟ ΤΡΙΝΙΤΙ = 100,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1193-ΜΠΑΡΓΟΥΕΛ vs ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1193 1,42 ΜΠΑΡΓΟΥΕΛ 4,3 ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ 5,15 - - -
3/12/2019 ΑΝΠΛ 670 2,75 ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,75 ΜΠΑΡΓΟΥΕΛ 2 2 1-5 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΑΡΓΟΥΕΛ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1195-ΜΠΙΚΟΝΣΦΙΛΝΤ ΣΙΚΟΜΠ vs ΧΕΝΤΟΝ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1195 2,45 ΜΠΙΚΟΝΣΦΙΛΝΤ ΣΙΚΟΜΠ 3,25 ΧΕΝΤΟΝ 2,4 - - -
26/1/2019 ΑΝΠΛ 1175 1,6 ΜΠΙΚΟΝΣΦΙΛΝΤ ΣΙΚΟΜΠ 3,75 ΧΕΝΤΟΝ 3,9 X 0-0 XX
20/11/2018 ΑΝΠΛ 963 1,87 ΧΕΝΤΟΝ 3,75 ΜΠΙΚΟΝΣΦΙΛΝΤ ΣΙΚΟΜΠ 2,9 X 2-2 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΙΚΟΝΣΦΙΛΝΤ ΣΙΚΟΜΠ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΕΝΤΟΝ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1194-ΜΠΑΣΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝ. vs ΣΚΑΡΜΠΟΡΟ ΑΘΛΕΤΙΚ
14/3/2020 ΑΒΠΛ 1194 1,63 ΜΠΑΣΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,85 ΣΚΑΡΜΠΟΡΟ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,95 - - -
1/10/2019 ΑΒΠΛ 437 2,25 ΣΚΑΡΜΠΟΡΟ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,25 ΜΠΑΣΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝ. 2,6 X 1-1 1X
15/9/2018 ΑΒΠΛ 1404 2,05 ΣΚΑΡΜΠΟΡΟ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,55 ΜΠΑΣΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝ. 2,65 1 3-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΑΣΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝ. = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΚΑΡΜΠΟΡΟ ΑΘΛΕΤΙΚ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1196-ΜΠΙΓΚΛΣΓΟΥΕΙΝΤ ΤΑΟΥΝ vs ΚΙΝΓΚΣ ΛΑΝΓΚΛΙ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1196 2,75 ΜΠΙΓΚΛΣΓΟΥΕΙΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,6 ΚΙΝΓΚΣ ΛΑΝΓΚΛΙ 2,05 - - -
4/2/2020 ΑΝΠΛ 1294 1,95 ΚΙΝΓΚΣ ΛΑΝΓΚΛΙ 3,5 ΜΠΙΓΚΛΣΓΟΥΕΙΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,1 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΙΓΚΛΣΓΟΥΕΙΝΤ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΙΝΓΚΣ ΛΑΝΓΚΛΙ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1197-ΜΠΟΟΥΕΡΣ ΠΙΤΣΕΑ vs ΧΟΡΣΧΑΜ
14/3/2020 ΑΓΙΣ 1197 2,35 ΜΠΟΟΥΕΡΣ ΠΙΤΣΕΑ 3,45 ΧΟΡΣΧΑΜ 2,4 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΟΟΥΕΡΣ ΠΙΤΣΕΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΟΡΣΧΑΜ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1200-ΜΠΡΑΙΤΛΙΝΓΚΣΙ ΡΙΤΖΕΝΤ vs ΚΑΡΣΧΑΛΤΟΝ
14/3/2020 ΑΓΙΣ 1200 4,25 ΜΠΡΑΙΤΛΙΝΓΚΣΙ ΡΙΤΖΕΝΤ 3,75 ΚΑΡΣΧΑΛΤΟΝ 1,6 - - -
18/11/2019 ΑΓΙΣ 1501 1,3 ΚΑΡΣΧΑΛΤΟΝ 4,75 ΜΠΡΑΙΤΛΙΝΓΚΣΙ ΡΙΤΖΕΝΤ 6,75 1 2-0 11
23/3/2019 ΑΓΙΣ 1255 1,85 ΚΑΡΣΧΑΛΤΟΝ 3,3 ΜΠΡΑΙΤΛΙΝΓΚΣΙ ΡΙΤΖΕΝΤ 3,25 1 3-0 11
3/11/2018 ΑΓΙΣ 1348 2,55 ΜΠΡΑΙΤΛΙΝΓΚΣΙ ΡΙΤΖΕΝΤ 3,6 ΚΑΡΣΧΑΛΤΟΝ 2,1 2 0-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΡΑΙΤΛΙΝΓΚΣΙ ΡΙΤΖΕΝΤ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΑΡΣΧΑΛΤΟΝ = 100,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1201-ΤΣΕΣΝΟΥΝ vs ΚΡΕΫ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ
14/3/2020 ΑΓΙΣ 1201 4,15 ΤΣΕΣΝΟΥΝ 3,85 ΚΡΕΫ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 1,57 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΣΕΣΝΟΥΝ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΡΕΫ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1207-ΝΤΟΡΤΣΕΣΤΕΡ TΑΟΥΝ vs ΓΚΟΣΠΟΡΤ ΜΠΟΡΟ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1207 3,65 ΝΤΟΡΤΣΕΣΤΕΡ TΑΟΥΝ 3,45 ΓΚΟΣΠΟΡΤ ΜΠΟΡΟ 1,75 - - -
10/12/2019 ΑΝΠΛ 664 1,65 ΓΚΟΣΠΟΡΤ ΜΠΟΡΟ 3,65 ΝΤΟΡΤΣΕΣΤΕΡ TΑΟΥΝ 4 X 4-4 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΟΡΤΣΕΣΤΕΡ TΑΟΥΝ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΟΣΠΟΡΤ ΜΠΟΡΟ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1210-ΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝ. vs ΜΠΙΣΟΠΣ ΣΤΟΤΦΟΡΝΤ
14/3/2020 ΑΓΙΣ 1210 1,5 ΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝ. 4,25 ΜΠΙΣΟΠΣ ΣΤΟΤΦΟΡΝΤ 4,5 - - -
3/12/2019 ΑΓΙΣ 653 3,2 ΜΠΙΣΟΠΣ ΣΤΟΤΦΟΡΝΤ 3,6 ΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝ. 1,85 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝ. = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΙΣΟΠΣ ΣΤΟΤΦΟΡΝΤ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1213-ΦΑΡΝΜΠΟΡΟ vs ΤΣΕΣΧΑΜ ΓΙΟΥΝ.
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1213 3 ΦΑΡΝΜΠΟΡΟ 3,5 ΤΣΕΣΧΑΜ ΓΙΟΥΝ. 1,95 - - -
16/3/2019 ΑΝΠΛ 1492 1,95 ΤΣΕΣΧΑΜ ΓΙΟΥΝ. 3,55 ΦΑΡΝΜΠΟΡΟ 2,85 2 0-1 X2
21/4/2018 ΑΝΠΛ 2691 3,15 ΦΑΡΝΜΠΟΡΟ 4,3 ΤΣΕΣΧΑΜ ΓΙΟΥΝ. 1,67 1 2-0 11
21/11/2017 ΑΝΠΛ 1116 1,63 ΤΣΕΣΧΑΜ ΓΙΟΥΝ. 3,65 ΦΑΡΝΜΠΟΡΟ 3,75 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΑΡΝΜΠΟΡΟ = 66,67 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΣΕΣΧΑΜ ΓΙΟΥΝ. = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1212-ΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ vs ΓΟΥΟΡΘΙΝΓΚ
14/3/2020 ΑΓΙΣ 1212 2,35 ΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,55 ΓΟΥΟΡΘΙΝΓΚ 2,35 - - -
17/12/2019 ΑΓΙΣ 663 1,75 ΓΟΥΟΡΘΙΝΓΚ 3,65 ΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,55 1 3-2 11
26/1/2019 ΑΓΙΣ 1215 2,35 ΓΟΥΟΡΘΙΝΓΚ 3,35 ΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 2,35 2 0-3 22
13/11/2018 ΑΓΙΣ 573 2,15 ΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,3 ΓΟΥΟΡΘΙΝΓΚ 2,65 2 1-4 22
21/4/2018 ΑΓΙΣ 2652 2,08 ΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,7 ΓΟΥΟΡΘΙΝΓΚ 2,5 2 0-1 22
6/1/2018 ΑΓΙΣ 2068 2,3 ΓΟΥΟΡΘΙΝΓΚ 3,5 ΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 2,3 X 2-2 XX
18/2/2017 ΑΓΙΣ 923 1,95 ΓΟΥΟΡΘΙΝΓΚ 3,6 ΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 2,8 2 1-3 22
5/11/2016 ΑΓΙΣ 2710 1,92 ΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,4 ΓΟΥΟΡΘΙΝΓΚ 3 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ = 42,86 % Ποσοστό (X) Χι = 14,29 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΟΥΟΡΘΙΝΓΚ = 42,86 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1216-ΧΑΡΙΝΓΚΙ ΜΠΟΡΟ vs ΜΕΡΣΤΧΑΜ
14/3/2020 ΑΓΙΣ 1216 1,57 ΧΑΡΙΝΓΚΙ ΜΠΟΡΟ 3,85 ΜΕΡΣΤΧΑΜ 4,25 - - -
17/12/2019 ΑΓΙΣ 666 3,35 ΜΕΡΣΤΧΑΜ 3,45 ΧΑΡΙΝΓΚΙ ΜΠΟΡΟ 1,85 1 1-0 X1
9/3/2019 ΑΓΙΣ 1492 2,65 ΜΕΡΣΤΧΑΜ 3,25 ΧΑΡΙΝΓΚΙ ΜΠΟΡΟ 2,15 X 0-0 XX
29/12/2018 ΑΓΙΣ - 1,65 ΧΑΡΙΝΓΚΙ ΜΠΟΡΟ 3,6 ΜΕΡΣΤΧΑΜ 3,85 X 2-2 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΑΡΙΝΓΚΙ ΜΠΟΡΟ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 66,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΕΡΣΤΧΑΜ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1217-ΧΕΙΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ vs ΓΟΥΛΤΟΝ ΚΑΣΟΥΑΛΣ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1217 1,32 ΧΕΙΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ 4,75 ΓΟΥΛΤΟΝ ΚΑΣΟΥΑΛΣ 6,25 - - -
17/12/2019 ΑΝΠΛ 682 2,7 ΓΟΥΛΤΟΝ ΚΑΣΟΥΑΛΣ 3,4 ΧΕΙΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ 2,15 2 2-3 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΕΙΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΟΥΛΤΟΝ ΚΑΣΟΥΑΛΣ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1220-ΚΙΝΓΚΣΤΟΝΙΑΝ vs ΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ
14/3/2020 ΑΓΙΣ 1220 2,4 ΚΙΝΓΚΣΤΟΝΙΑΝ 3,45 ΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ 2,4 - - -
3/12/2019 ΑΓΙΣ 657 1,77 ΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ 3,5 ΚΙΝΓΚΣΤΟΝΙΑΝ 3,55 X 1-1 XX
26/1/2019 ΑΓΙΣ 1207 1,95 ΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ 3,5 ΚΙΝΓΚΣΤΟΝΙΑΝ 2,85 1 2-0 X1
6/10/2018 ΑΓΙΣ 1613 2,15 ΚΙΝΓΚΣΤΟΝΙΑΝ 3,45 ΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ 2,5 1 4-1 11
6/3/2018 ΑΓΙΣ 1263 1,55 ΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ 3,65 ΚΙΝΓΚΣΤΟΝΙΑΝ 4,2 1 3-0 11
24/2/2018 ΑΓΙΣ 2541 3 ΚΙΝΓΚΣΤΟΝΙΑΝ 3,6 ΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ 1,85 X 1-1 1X
4/2/2017 ΑΓΙΣ 827 1,87 ΚΙΝΓΚΣΤΟΝΙΑΝ 3,5 ΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ 3 X 2-2 XX
15/10/2016 ΑΓΙΣ 2443 2,6 ΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ 3,45 ΚΙΝΓΚΣΤΟΝΙΑΝ 2,1 1 3-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΙΝΓΚΣΤΟΝΙΑΝ = 14,29 % Ποσοστό (X) Χι = 42,86 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ = 42,86 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1225-ΜΑΤΛΟΚ ΤΑΟΥΝ vs ΝΑΝΤΓΟΥΙΤΣ
14/3/2020 ΑΒΠΛ 1225 3,15 ΜΑΤΛΟΚ ΤΑΟΥΝ 3,55 ΝΑΝΤΓΟΥΙΤΣ 1,9 - - -
1/10/2019 ΑΒΠΛ 436 2,2 ΝΑΝΤΓΟΥΙΤΣ 3,3 ΜΑΤΛΟΚ ΤΑΟΥΝ 2,75 1 3-1 21
26/1/2019 ΑΒΠΛ 1199 2,25 ΜΑΤΛΟΚ ΤΑΟΥΝ 3,3 ΝΑΝΤΓΟΥΙΤΣ 2,5 2 0-1 X2
3/11/2018 ΑΒΠΛ 1364 1,33 ΝΑΝΤΓΟΥΙΤΣ 4,65 ΜΑΤΛΟΚ ΤΑΟΥΝ 5,5 2 1-4 12
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΑΤΛΟΚ ΤΑΟΥΝ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΑΝΤΓΟΥΙΤΣ = 66,67 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1224-ΛΟΒΕΣΤΟΦΤ vs ΧΙΤΣΙΝ ΤΑΟΥΝ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1224 2,25 ΛΟΒΕΣΤΟΦΤ 3,55 ΧΙΤΣΙΝ ΤΑΟΥΝ 2,45 - - -
2/12/2019 ΑΝΠΛ 1408 1,65 ΧΙΤΣΙΝ ΤΑΟΥΝ 3,75 ΛΟΒΕΣΤΟΦΤ 3,95 2 1-3 X2
13/4/2019 ΑΝΠΛ 1440 2,05 ΧΙΤΣΙΝ ΤΑΟΥΝ 3,35 ΛΟΒΕΣΤΟΦΤ 2,75 2 1-3 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΟΒΕΣΤΟΦΤ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΙΤΣΙΝ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1223-ΛΙΣΤΟΝ vs ΡΟΙΣΤΟΝ ΤΑΟΥΝ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1223 6,5 ΛΙΣΤΟΝ 4,75 ΡΟΙΣΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 1,3 - - -
3/12/2019 ΑΝΠΛ 669 1,23 ΡΟΙΣΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 5,5 ΛΙΣΤΟΝ 7,5 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΙΣΤΟΝ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΟΙΣΤΟΝ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1221-ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ vs ΓΟΥΙΤΟΝ ΑΛΜΠΙΟΝ
14/3/2020 ΑΒΠΛ 1221 1,75 ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ 3,65 ΓΟΥΙΤΟΝ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,55 - - -
1/10/2019 ΑΒΠΛ 435 2,05 ΓΟΥΙΤΟΝ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,3 ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ 2,95 2 1-3 22
26/1/2019 ΑΒΠΛ 1198 2,95 ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ 3,1 ΓΟΥΙΤΟΝ ΑΛΜΠΙΟΝ 2,05 1 1-0 X1
3/11/2018 ΑΒΠΛ 1368 2,1 ΓΟΥΙΤΟΝ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,35 ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ 2,65 1 1-0 11
28/4/2018 ΑΒΠΛ 2638 1,62 ΓΟΥΙΤΟΝ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,65 ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ 3,9 1 2-0 X1
26/9/2017 ΑΒΠΛ 1042 2,02 ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ 3,65 ΓΟΥΙΤΟΝ ΑΛΜΠΙΟΝ 2,6 1 4-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ = 60,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΟΥΙΤΟΝ ΑΛΜΠΙΟΝ = 40,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1226-ΜΙΚΛΕΟΒΕΡ ΣΠΟΡΤΣ vs ΧΑΙΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ
14/3/2020 ΑΒΠΛ 1226 2,15 ΜΙΚΛΕΟΒΕΡ ΣΠΟΡΤΣ 3,65 ΧΑΙΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2,55 - - -
1/10/2019 ΑΒΠΛ 438 2 ΧΑΙΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3,3 ΜΙΚΛΕΟΒΕΡ ΣΠΟΡΤΣ 3,05 2 2-3 22
16/2/2019 ΑΒΠΛ 1318 2,15 ΜΙΚΛΕΟΒΕΡ ΣΠΟΡΤΣ 3,35 ΧΑΙΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2,55 2 0-2 22
29/9/2018 ΑΒΠΛ 1427 2,2 ΧΑΙΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3,3 ΜΙΚΛΕΟΒΕΡ ΣΠΟΡΤΣ 2,55 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΙΚΛΕΟΒΕΡ ΣΠΟΡΤΣ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΙΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ = 66,67 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1227-ΝΙΝΤΧΑΜ ΜΑΡΚΕΤ vs ΡΑΣΝΤΕΝ & ΝΤΑΙΜΟΝΤΣ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1227 2,4 ΝΙΝΤΧΑΜ ΜΑΡΚΕΤ 3,45 ΡΑΣΝΤΕΝ & ΝΤΑΙΜΟΝΤΣ 2,35 - - -
28/1/2020 ΑΝΠΛ 662 1,85 ΡΑΣΝΤΕΝ & ΝΤΑΙΜΟΝΤΣ 3,45 ΝΙΝΤΧΑΜ ΜΑΡΚΕΤ 3,3 2 1-2 X2
3/12/2019 ΑΝΠΛ - 2,05 ΡΑΣΝΤΕΝ & ΝΤΑΙΜΟΝΤΣ 3,55 ΝΙΝΤΧΑΜ ΜΑΡΚΕΤ 2,75 2 1-2 12
16/3/2019 ΑΝΠΛ 1503 1,6 ΡΑΣΝΤΕΝ & ΝΤΑΙΜΟΝΤΣ 3,6 ΝΙΝΤΧΑΜ ΜΑΡΚΕΤ 4,05 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΙΝΤΧΑΜ ΜΑΡΚΕΤ = 66,67 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΑΣΝΤΕΝ & ΝΤΑΙΜΟΝΤΣ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1228-ΝΑΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ vs ΧΕΝΤΝΕΣΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1228 1,8 ΝΑΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,65 ΧΕΝΤΝΕΣΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,35 - - -
4/2/2020 ΑΝΠΛ 1293 2,2 ΧΕΝΤΝΕΣΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,25 ΝΑΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 2,7 2 0-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΑΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΕΝΤΝΕΣΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1229-ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ ΣΠΟΡΤΣ vs ΚΟΑΛΒΙΛ ΤΑΟΥΝ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1229 1,87 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ ΣΠΟΡΤΣ 3,65 ΚΟΑΛΒΙΛ ΤΑΟΥΝ 3,1 - - -
17/12/2019 ΑΝΠΛ 684 2,05 ΚΟΑΛΒΙΛ ΤΑΟΥΝ 3,5 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ ΣΠΟΡΤΣ 2,75 2 1-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ ΣΠΟΡΤΣ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΟΑΛΒΙΛ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1233-ΡΕΝΤΙΧ ΓΙΟΥΝ. vs ΜΠΡΟΜΣΓΚΡΟΟΥΒ ΡΟΒΕΡΣ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1233 10,5 ΡΕΝΤΙΧ ΓΙΟΥΝ. 5,75 ΜΠΡΟΜΣΓΚΡΟΟΥΒ ΡΟΒΕΡΣ 1,15 - - -
21/1/2020 ΑΝΠΛ 715 1,02 ΜΠΡΟΜΣΓΚΡΟΟΥΒ ΡΟΒΕΡΣ 9,25 ΡΕΝΤΙΧ ΓΙΟΥΝ. 25 1 7-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΕΝΤΙΧ ΓΙΟΥΝ. = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΡΟΜΣΓΚΡΟΟΥΒ ΡΟΒΕΡΣ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1231-ΠΟΤΕΡΣ ΜΠΑΡ ΤΑΟΥΝ vs ΛΕΔΕΡΧΕΝΤ
14/3/2020 ΑΓΙΣ 1231 2,25 ΠΟΤΕΡΣ ΜΠΑΡ ΤΑΟΥΝ 3,6 ΛΕΔΕΡΧΕΝΤ 2,45 - - -
3/3/2020 ΑΓΙΣ 337 2 ΛΕΔΕΡΧΕΝΤ 3,35 ΠΟΤΕΡΣ ΜΠΑΡ ΤΑΟΥΝ 3,05 1 4-0 11
5/1/2019 ΑΓΙΣ 874 1,95 ΛΕΔΕΡΧΕΝΤ 3,35 ΠΟΤΕΡΣ ΜΠΑΡ ΤΑΟΥΝ 2,9 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΟΤΕΡΣ ΜΠΑΡ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΕΔΕΡΧΕΝΤ = 100,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1230-ΠΟΥΛ ΤΑΟΥΝ vs ΧΑΡΤΛΕΙ ΒΙΝΤΝΕΙ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1230 1,75 ΠΟΥΛ ΤΑΟΥΝ 3,6 ΧΑΡΤΛΕΙ ΒΙΝΤΝΕΙ 3,55 - - -
19/11/2019 ΑΝΠΛ 1174 2,65 ΧΑΡΤΛΕΙ ΒΙΝΤΝΕΙ 3,25 ΠΟΥΛ ΤΑΟΥΝ 2,25 1 3-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΟΥΛ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΡΤΛΕΙ ΒΙΝΤΝΕΙ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1232-ΡΑΝΤΚΛΙΦ ΜΠΟΡΟΥΓΚ vs ΓΟΥΙΤΜΠΙ
14/3/2020 ΑΒΠΛ 1232 3,3 ΡΑΝΤΚΛΙΦ ΜΠΟΡΟΥΓΚ 3,65 ΓΟΥΙΤΜΠΙ 1,8 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΑΝΤΚΛΙΦ ΜΠΟΡΟΥΓΚ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΟΥΙΤΜΠΙ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1234-ΣΑΟΥΘ ΣΙΛΝΤΣ vs ΓΙΟΥΝ. ΟΦ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ
14/3/2020 ΑΒΠΛ 1234 1,87 ΣΑΟΥΘ ΣΙΛΝΤΣ 3,6 ΓΙΟΥΝ. ΟΦ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ 3,1 - - -
1/10/2019 ΑΒΠΛ 432 2,3 ΓΙΟΥΝ. ΟΦ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ 3,25 ΣΑΟΥΘ ΣΙΛΝΤΣ 2,6 2 0-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΑΟΥΘ ΣΙΛΝΤΣ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΙΟΥΝ. ΟΦ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1237-ΣΕΝ ΙΒΣ ΤΑΟΥΝ vs ΜΠΑΝΜΠΟΥΡΙ ΓΙΟΥΝ.
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1237 5,5 ΣΕΝ ΙΒΣ ΤΑΟΥΝ 4,15 ΜΠΑΝΜΠΟΥΡΙ ΓΙΟΥΝ. 1,4 - - -
23/2/2019 ΑΝΠΛ 1236 2,05 ΜΠΑΝΜΠΟΥΡΙ ΓΙΟΥΝ. 3,35 ΣΕΝ ΙΒΣ ΤΑΟΥΝ 2,75 2 1-2 22
24/11/2018 ΑΝΠΛ 1279 2,4 ΣΕΝ ΙΒΣ ΤΑΟΥΝ 3,25 ΜΠΑΝΜΠΟΥΡΙ ΓΙΟΥΝ. 2,3 X 2-2 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΕΝ ΙΒΣ ΤΑΟΥΝ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΑΝΜΠΟΥΡΙ ΓΙΟΥΝ. = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1238-ΣΤΑΦΟΡΝΤ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ vs ΑΘΕΡΤΟΝ ΚΟΛΙΡΙΣ
14/3/2020 ΑΒΠΛ 1238 2,4 ΣΤΑΦΟΡΝΤ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,4 ΑΘΕΡΤΟΝ ΚΟΛΙΡΙΣ 2,4 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΤΑΦΟΡΝΤ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΘΕΡΤΟΝ ΚΟΛΙΡΙΣ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1239-ΣΤΑΛΙΜΠΡΙΤΖ ΣΕΛΤΙΚ vs ΜΟΡΠΕΘ ΤΑΟΥΝ
14/3/2020 ΑΒΠΛ 1239 2,45 ΣΤΑΛΙΜΠΡΙΤΖ ΣΕΛΤΙΚ 3,4 ΜΟΡΠΕΘ ΤΑΟΥΝ 2,35 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΤΑΛΙΜΠΡΙΤΖ ΣΕΛΤΙΚ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΟΡΠΕΘ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1240-ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΙΝ vs ΧΑΡΟΟΥ ΜΠΟΡΟ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1240 1,6 ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΙΝ 3,65 ΧΑΡΟΟΥ ΜΠΟΡΟ 4,15 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΙΝ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΡΟΟΥ ΜΠΟΡΟ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1248-ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΕ vs ΓΙΑΤΕ ΤΑΟΥΝ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1248 1,75 ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΕ 3,65 ΓΙΑΤΕ ΤΑΟΥΝ 3,55 - - -
17/12/2019 ΑΝΠΛ 681 2,4 ΓΙΑΤΕ ΤΑΟΥΝ 3,35 ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΕ 2,4 2 1-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΕ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΙΑΤΕ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1245-ΤΡΟΥΡΟ ΣΙΤΙ vs ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ ΣΙΤΥ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1245 1,83 ΤΡΟΥΡΟ ΣΙΤΙ 3,45 ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ ΣΙΤΥ 3,4 - - -
18/2/2020 ΑΝΠΛ 1419 2,6 ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ ΣΙΤΥ 3,4 ΤΡΟΥΡΟ ΣΙΤΙ 2,2 2 0-3 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΡΟΥΡΟ ΣΙΤΙ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ ΣΙΤΥ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1241-ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ vs ΣΤΟΥΡΜΠΡΙΤΖ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1241 1,63 ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ 3,75 ΣΤΟΥΡΜΠΡΙΤΖ 4,05 - - -
23/2/2019 ΑΝΠΛ 1232 3,85 ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ 3,35 ΣΤΟΥΡΜΠΡΙΤΖ 1,7 1 1-0 X1
24/11/2018 ΑΝΠΛ 1280 1,3 ΣΤΟΥΡΜΠΡΙΤΖ 4,25 ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ 6,5 X 1-1 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΤΟΥΡΜΠΡΙΤΖ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1246-ΓΟΥΑΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤΑΟΥΝ vs ΜΠΑΞΤΟΝ
14/3/2020 ΑΒΠΛ 1246 1,77 ΓΟΥΑΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,55 ΜΠΑΞΤΟΝ 3,55 - - -
27/4/2019 ΑΒΠΛ 1321 2,25 ΜΠΑΞΤΟΝ 3,35 ΓΟΥΑΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 2,45 X 2-2 1X
6/1/2018 ΑΒΠΛ 2018 1,93 ΓΟΥΑΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,5 ΜΠΑΞΤΟΝ 2,85 1 1-0 X1
24/10/2017 ΑΒΠΛ 1160 2,35 ΜΠΑΞΤΟΝ 3,3 ΓΟΥΑΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 2,35 1 2-1 X1
28/1/2017 ΑΒΠΛ 1652 1,6 ΜΠΑΞΤΟΝ 3,5 ΓΟΥΑΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 4,1 X 3-3 XX
11/10/2016 ΑΒΠΛ 1829 2,3 ΓΟΥΑΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,3 ΜΠΑΞΤΟΝ 2,4 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΟΥΑΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤΑΟΥΝ = 40,00 % Ποσοστό (X) Χι = 40,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΑΞΤΟΝ = 20,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1242-ΤΑΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ vs ΜΕΡΘΙΡ ΤΑΟΥΝ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1242 1,6 ΤΑΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,6 ΜΕΡΘΙΡ ΤΑΟΥΝ 4,5 - - -
11/2/2020 ΑΝΠΛ 1014 2,7 ΜΕΡΘΙΡ ΤΑΟΥΝ 3,3 ΤΑΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 2,2 1 4-2 X1
22/4/2019 ΑΝΠΛ 1678 1,28 ΤΑΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 4,75 ΜΕΡΘΙΡ ΤΑΟΥΝ 6,5 1 3-2 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΑΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΕΡΘΙΡ ΤΑΟΥΝ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1244-ΤΙΒΕΡΤΟΝ vs ΜΠΛΑΚΦΙΛΝΤ & ΛΑΝΓΚΛΙ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1244 1,45 ΤΙΒΕΡΤΟΝ 3,95 ΜΠΛΑΚΦΙΛΝΤ & ΛΑΝΓΚΛΙ 5,25 - - -
17/12/2019 ΑΝΠΛ 685 3,6 ΜΠΛΑΚΦΙΛΝΤ & ΛΑΝΓΚΛΙ 3,75 ΤΙΒΕΡΤΟΝ 1,7 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΙΒΕΡΤΟΝ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΛΑΚΦΙΛΝΤ & ΛΑΝΓΚΛΙ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1251-ΓΟΥΙΜΠΟΡΝ ΤΑΟΥΝ vs ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1251 2,25 ΓΟΥΙΜΠΟΡΝ ΤΑΟΥΝ 3,4 ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ 2,5 - - -
26/11/2019 ΑΝΠΛ 1059 2,25 ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ 3,05 ΓΟΥΙΜΠΟΡΝ ΤΑΟΥΝ 2,8 X 2-2 2X
9/3/2019 ΑΝΠΛ 1468 1,57 ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ 4,05 ΓΟΥΙΜΠΟΡΝ ΤΑΟΥΝ 3,65 1 4-2 11
29/1/2019 ΑΝΠΛ 1262 2,55 ΓΟΥΙΜΠΟΡΝ ΤΑΟΥΝ 3,65 ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ 2,1 1 3-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΟΥΙΜΠΟΡΝ ΤΑΟΥΝ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1252-ΓΟΥΙΝΓΚΕΙΤ vs ΜΑΡΓΚΕΙΤ
14/3/2020 ΑΓΙΣ 1252 2,35 ΓΟΥΙΝΓΚΕΙΤ 3,55 ΜΑΡΓΚΕΙΤ 2,35 - - -
10/3/2020 ΑΓΙΣ 351 1,95 ΜΑΡΓΚΕΙΤ 3,45 ΓΟΥΙΝΓΚΕΙΤ 3,05 1 1-0 11
20/4/2019 ΑΓΙΣ 1420 1,95 ΓΟΥΙΝΓΚΕΙΤ 3,4 ΜΑΡΓΚΕΙΤ 2,85 2 0-1 X2
23/12/2017 ΑΓΙΣ 1254 1,83 ΜΑΡΓΚΕΙΤ 3,6 ΓΟΥΙΝΓΚΕΙΤ 3,05 2 3-4 12
26/8/2017 ΑΓΙΣ 2637 2,3 ΓΟΥΙΝΓΚΕΙΤ 3,5 ΜΑΡΓΚΕΙΤ 2,3 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΟΥΙΝΓΚΕΙΤ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΑΡΓΚΕΙΤ = 50,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.572-ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ vs ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ ΚΙΡΙΑΤ
14/3/2020 ΙΣΡ 572 1,9 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ 3,05 ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ ΚΙΡΙΑΤ 3,55 - - -
22/2/2020 ΙΣΡ 1404 2,9 ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ ΚΙΡΙΑΤ 2,95 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ 2,25 1 3-0 11
3/12/2019 ΙΣΡ 639 2,05 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ 3,05 ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ ΚΙΡΙΑΤ 3,2 1 1-0 11
31/7/2019 ΣΡΛΚ - 2,3 ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ ΚΙΡΙΑΤ 3,05 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ 2,75 1 2-1 X1
29/12/2018 ΙΣΡ 871 1,95 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ 2,95 ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ ΚΙΡΙΑΤ 3,3 1 1-0 11
16/9/2018 ΙΣΡ 1444 2,3 ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ ΚΙΡΙΑΤ 2,95 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ 2,7 1 1-0 X1
31/7/2018 n/a - 1,95 ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ ΚΙΡΙΑΤ 3 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ 3,3 2 1-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ ΚΙΡΙΑΤ = 50,00 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.850-ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ vs ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ
14/3/2020 ΒΟΥ1 850 3,15 ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 3,1 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 2,05 - - -
5/3/2020 ΒΟΚ 805 3,45 ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 3,05 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 1,95 X 0-0 XX
6/10/2019 ΒΟΥ1 1572 1,57 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 3,3 ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 5,25 1 2-0 11
18/5/2019 ΒΟΥ1 493 1,38 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 3,9 ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 6 X 1-1 XX
14/4/2019 ΒΟΥ1 1530 5,75 ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 3,25 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 1,5 2 0-2 22
10/3/2019 ΒΟΥ1 1070 2,55 ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 2,75 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 2,55 2 0-2 22
20/10/2018 ΒΟΥ1 1564 1,53 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 3,3 ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 5,15 1 2-1 11
12/5/2018 ΒΟΥ1 2480 1,42 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 3,95 ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 5,2 X 2-2 1X
29/10/2017 ΒΟΥ1 1962 1,47 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 3,4 ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 5,7 1 2-0 11
6/9/2017 ΒΟΥ1 1920 2,9 ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 2,85 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 2,2 X 0-0 XX
30/11/2016 ΒΟΥ1 1233 1,42 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 3,45 ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 6,25 1 2-1 21
13/8/2016 ΒΟΥ1 2485 2,6 ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 2,9 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 2,4 1 1-0 X1
18/10/2015 ΒΟΥ1 1515 2,65 ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 2,75 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 2,45 X 1-1 1X
1/8/2015 ΒΟΥ1 272 1,25 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 4,5 ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 7,75 1 2-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ = 7,69 % Ποσοστό (X) Χι = 38,46 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ = 53,85 % σε 13 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.573-ΜΑΡΙΤΙΜΟ vs ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ
14/3/2020 ΠΟΡΤ 573 2,12 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,9 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,4 - - -
26/10/2019 ΠΟΡΤ 776 1,9 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 2,8 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 4,05 X 0-0 XX
7/4/2019 ΠΟΡΤ 881 1,9 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,05 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,65 1 1-0 11
1/12/2018 ΠΟΡΤ 1755 2,1 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,95 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,2 2 0-1 X2
11/3/2018 ΠΟΡΤ 1832 2,15 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,7 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,35 1 4-2 11
21/10/2017 ΠΟΡΤ 797 2 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 2,9 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,45 1 3-1 21
5/3/2017 ΠΟΡΤ 1466 2 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,85 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,5 1 1-0 11
2/10/2016 ΠΟΡΤ 828 2 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,05 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,3 2 0-1 X2
6/2/2016 ΠΟΡΤ 1970 2,55 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 2,95 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,5 X 1-1 1X
13/9/2015 ΠΟΡΤ 971 1,86 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,03 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,81 1 5-2 21
6/4/2015 ΠΟΡΤ 485 1,75 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,25 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,65 X 1-1 XX
9/11/2014 ΠΟΡΤ 329 2,6 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,2 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,2 1 1-0 11
16/2/2014 ΠΟΡΤ 315 1,75 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,25 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,65 1 1-0 X1
15/9/2013 ΠΟΡΤ 352 2,4 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,2 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,35 2 2-4 X2
30/3/2013 ΠΟΡΤ 231 2,55 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,35 2 2-4 22
12/11/2012 ΠΟΡΤ 344 1,65 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 4,6 X 1-1 2X
18/3/2012 ΠΟΡΤ 428 3 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,1 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2 X 1-1 2X
23/10/2011 ΠΟΡΤ 425 1,55 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,3 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 4,85 1 1-0 11
16/1/2011 ΠΟΡΤ 265 2,3 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 2,9 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,65 2 2-4 X2
21/11/2010 ΠΟΡΚ 388 1,8 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,1 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,6 2 1-2 22
14/8/2010 ΠΟΡΤ 310 1,6 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,25 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 4,5 2 0-1 X2
2/5/2010 ΠΟΡΤ 403 1,8 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,3 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,4 1 2-0 11
20/12/2009 ΠΟΡΤ 286 3,7 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,2 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 1,75 1 3-2 11
1/3/2009 ΠΟΡΤ 427 1,5 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,5 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 5 1 5-1 11
7/10/2008 ΠΟΡΤ 125 1,95 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,1 2 0-2 X2
7/3/2008 ΠΟΡΤ 143 2,05 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,9 1 1-0 X1
7/10/2007 ΠΟΡΤ 663 1,7 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,15 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 4 X 0-0 XX
29/4/2007 ΠΟΡΤ 642 2,05 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,2 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,75 X 1-1 XX
4/12/2006 ΠΟΡΤ 746 1,55 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,1 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 4,3 1 1-0 X1
23/4/2006 ΠΟΡΤ 551 2,1 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 2,8 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,1 2 0-1 22
17/12/2005 ΠΟΡΤ 362 2,2 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,8 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 2,9 1 1-0 X1
24/4/2005 ΠΟΡΤ 544 1,75 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,9 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,5 1 3-1 11
5/12/2004 ΠΟΡΤ 565 2 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 2,8 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,9 1 2-0 11
9/2/2003 ΠΟΡΤ 635 2,1 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,1 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,8 1 1-0 11
22/9/2002 ΠΟΡΤ 564 1,65 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,3 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 4 2 0-5 22
13/1/2002 ΠΟΡΤ 456 2,2 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 2,9 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,75 2 0-1 X2
13/8/2001 ΠΟΡΤ 563 1,7 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,2 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 4 1 3-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΑΡΙΤΙΜΟ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 19,44 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ = 30,56 % σε 36 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.574-ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ vs ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ
14/3/2020 ΠΟΡΤ 574 2,4 ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ 3 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 2,75 - - -
26/10/2019 ΠΟΡΤ 749 1,9 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 2,9 ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ 3,85 X 1-1 XX
25/9/2019 ΠΡΛΚ 735 2,4 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 2,85 ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ 2,75 2 1-2 22
9/4/2017 ΠΟΡ2 1283 1,48 ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ 3,4 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 5,5 2 1-2 X2
6/11/2016 ΠΟΡ2 1777 4 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 3,1 ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ 1,72 2 0-1 22
17/2/2016 ΠΟΡ2 2634 2,02 ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ 2,9 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 3,2 1 1-0 X1
16/12/2015 ΠΟΡΚ 1193 2,4 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 2,85 ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ 2,6 X 1-1 1X
16/9/2015 ΠΟΡ2 2152 2,3 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 2,9 ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ 2,7 X 2-2 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ = 42,86 % Ποσοστό (X) Χι = 42,86 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ = 14,29 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.776-ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β vs ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ ΚΟΙΜΠΡΑ
14/3/2020 ΠΟΡ2 776 2,35 ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β 3,05 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ ΚΟΙΜΠΡΑ 2,65 - - -
5/10/2019 ΠΟΡ2 1337 1,9 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ ΚΟΙΜΠΡΑ 3,2 ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β 3,4 1 1-0 11
9/2/2019 ΠΟΡ2 666 1,8 ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β 3,25 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ ΚΟΙΜΠΡΑ 3,5 2 0-1 X2
1/9/2018 ΠΟΡ2 1443 1,83 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ ΚΟΙΜΠΡΑ 3,15 ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β 3,5 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ ΚΟΙΜΠΡΑ = 66,67 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.581-ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ vs ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ
14/3/2020 ΤΣΧ1 581 5,75 ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ 4 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 1,42 - - -
28/9/2019 ΤΣΧ1 606 1,15 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 6 ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ 11 1 1-0 11
8/12/2018 ΤΣΧ1 1203 1,17 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 5,25 ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ 9,5 1 3-2 11
10/8/2018 ΤΣΧ1 1769 4,5 ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ 3,65 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 1,53 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ = 100,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.579-ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ vs ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ
14/3/2020 ΡΩΣ1 579 2,25 ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 2,9 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 3,1 - - -
18/8/2019 ΡΩΣ1 866 2,1 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 2,85 ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 3,3 1 1-0 X1
7/4/2019 ΡΩΣ1 869 2,2 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 2,7 ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 3,3 X 0-0 XX
22/9/2018 ΡΩΣ1 1681 2,75 ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 2,7 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 2,55 X 2-2 1X
18/11/2017 ΡΩΣ1 756 2,85 ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 2,6 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 2,4 X 0-0 XX
29/7/2017 ΡΩΣ1 993 1,5 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 3,3 ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 5,5 1 2-1 21
30/11/2016 ΡΩΣ1 1237 1,4 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 3,5 ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 6,5 1 1-0 X1
6/8/2016 ΡΩΣ1 942 2,95 ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 2,95 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 2,12 1 1-0 11
9/3/2015 ΡΩΣ1 411 1,35 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 3,85 ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 6,5 1 1-0 11
13/8/2014 ΡΩΣ1 164 2,85 ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 3,2 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 2,05 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ = 11,11 % Ποσοστό (X) Χι = 44,44 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ = 44,44 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.580-ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ vs ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ
14/3/2020 ΤΟΥ2 580 1,53 ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 3,6 ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ 5 - - -
10/11/2019 ΤΟΥ2 1337 3,05 ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ 3,15 ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 2,08 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.876-ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ (ΠΕΡ) vs ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ
14/3/2020 ΠΕΡ1 876 2,25 ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ (ΠΕΡ) 3,05 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ 2,75 - - -
17/11/2019 ΠΕΡ1 691 1,93 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ 3,05 ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ (ΠΕΡ) 3,5 2 1-2 22
2/6/2019 ΠΕΡ1 566 2,6 ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ (ΠΕΡ) 3,1 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ 2,25 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ (ΠΕΡ) = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.586-ΙΣΤΡΑ 1961 vs ΡΙΕΚΑ
14/3/2020 ΚΡΟ1 586 4,6 ΙΣΤΡΑ 1961 3,4 ΡΙΕΚΑ 1,61 - - -
8/12/2019 ΚΡΟ1 1522 1,2 ΡΙΕΚΑ 5,15 ΙΣΤΡΑ 1961 9,5 1 2-0 11
22/9/2019 ΚΡΟ1 1548 4,05 ΙΣΤΡΑ 1961 3,3 ΡΙΕΚΑ 1,73 2 0-3 22
4/5/2019 ΚΡΟ1 1458 4,5 ΙΣΤΡΑ 1961 3,35 ΡΙΕΚΑ 1,6 2 0-7 22
1/3/2019 ΚΡΟ1 1261 1,23 ΡΙΕΚΑ 4,5 ΙΣΤΡΑ 1961 8,25 1 2-0 11
11/11/2018 ΚΡΟ1 1934 7 ΙΣΤΡΑ 1961 4,15 ΡΙΕΚΑ 1,3 2 1-2 22
26/8/2018 ΚΡΟ1 2018 1,12 ΡΙΕΚΑ 5,75 ΙΣΤΡΑ 1961 12,5 X 3-3 XX
17/4/2018 ΚΡΟ1 1251 6 ΙΣΤΡΑ 1961 3,6 ΡΙΕΚΑ 1,4 2 0-1 X2
10/2/2018 ΚΡΟ1 1957 1,09 ΡΙΕΚΑ 5,9 ΙΣΤΡΑ 1961 17 1 4-0 11
14/10/2017 ΚΡΟ1 1334 11 ΙΣΤΡΑ 1961 4,15 ΡΙΕΚΑ 1,22 1 1-0 11
29/7/2017 ΚΡΟ1 1066 1,18 ΡΙΕΚΑ 4,8 ΙΣΤΡΑ 1961 10,5 1 2-0 X1
22/4/2017 ΚΡΟ1 2561 8,5 ΙΣΤΡΑ 1961 4 ΡΙΕΚΑ 1,27 X 1-1 2X
17/12/2016 ΚΡΟ1 1514 1,1 ΡΙΕΚΑ 5,6 ΙΣΤΡΑ 1961 17 1 1-0 11
30/9/2016 ΚΡΟ1 2551 6 ΙΣΤΡΑ 1961 3,5 ΡΙΕΚΑ 1,45 2 0-2 22
22/7/2016 ΚΡΟ1 533 1,1 ΡΙΕΚΑ 5,75 ΙΣΤΡΑ 1961 14 1 4-1 11
14/5/2016 ΚΡΟ1 2498 1,19 ΡΙΕΚΑ 5,1 ΙΣΤΡΑ 1961 8,5 1 2-0 11
28/11/2015 ΚΡΟ1 884 1,1 ΡΙΕΚΑ 5,9 ΙΣΤΡΑ 1961 14 1 1-0 11
13/9/2015 ΚΡΟ1 1220 6,43 ΙΣΤΡΑ 1961 3,88 ΡΙΕΚΑ 1,36 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΙΣΤΡΑ 1961 = 5,88 % Ποσοστό (X) Χι = 11,76 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΙΕΚΑ = 82,35 % σε 17 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.583-ΜΟΝΠΕΛΙΕ vs ΜΑΡΣΕΙΓ
14/3/2020 ΓΑΛ1 583 2,6 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2,95 ΜΑΡΣΕΙΓ 2,6 - - -
21/9/2019 ΓΑΛ1 597 1,9 ΜΑΡΣΕΙΓ 3,1 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 3,85 X 1-1 2X
24/5/2019 ΓΑΛ1 430 1,75 ΜΑΡΣΕΙΓ 3,85 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 3,6 1 1-0 X1
4/11/2018 ΓΑΛ1 760 2,8 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2,95 ΜΑΡΣΕΙΓ 2,4 1 3-0 X1
8/4/2018 ΓΑΛ1 1503 1,6 ΜΑΡΣΕΙΓ 3,5 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 4,8 X 0-0 XX
3/12/2017 ΓΑΛ1 1037 3,3 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 3,05 ΜΑΡΣΕΙΓ 2,05 X 1-1 XX
27/1/2017 ΓΑΛ1 1478 1,55 ΜΑΡΣΕΙΓ 3,5 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 4,9 1 5-1 11
4/11/2016 ΓΑΛ1 1555 2,5 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2,8 ΜΑΡΣΕΙΓ 2,65 1 3-1 11
2/2/2016 ΓΑΛ1 1357 2,35 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2,95 ΜΑΡΣΕΙΓ 2,75 2 0-1 X2
20/1/2016 ΓΑΚ 1884 1,6 ΜΑΡΣΕΙΓ 3,45 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 4,7 1 2-0 11
6/12/2015 ΓΑΛ1 2041 1,55 ΜΑΡΣΕΙΓ 3,6 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 4,8 X 2-2 2X
9/1/2015 ΓΑΛ1 108 3,65 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 3,3 ΜΑΡΣΕΙΓ 1,8 1 2-1 11
17/8/2014 ΓΑΛ1 373 1,55 ΜΑΡΣΕΙΓ 3,6 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 4,75 2 0-2 22
11/4/2014 ΓΑΛ1 122 2,15 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 3,15 ΜΑΡΣΕΙΓ 2,85 2 2-3 22
29/11/2013 ΓΑΛ1 121 1,7 ΜΑΡΣΕΙΓ 3,4 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 4 1 2-0 11
19/1/2013 ΓΑΛ1 204 1,8 ΜΑΡΣΕΙΓ 3,25 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 3,65 1 3-2 X1
26/8/2012 ΓΑΛ1 325 2,2 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2,9 ΜΑΡΣΕΙΓ 2,85 2 0-1 X2
11/4/2012 ΓΑΛ1 132 2,6 ΜΑΡΣΕΙΓ 3,1 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2,25 2 1-3 X2
19/11/2011 ΓΑΛ1 347 2,65 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2,85 ΜΑΡΣΕΙΓ 2,45 1 1-0 X1
23/4/2011 ΓΑΛΚ 241 1,8 ΜΑΡΣΕΙΓ 3,1 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 3,7 1 1-0 X1
17/4/2011 ΓΑΛ1 428 3,1 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 3,1 ΜΑΡΣΕΙΓ 1,95 2 1-2 X2
27/11/2010 ΓΑΛ1 322 1,4 ΜΑΡΣΕΙΓ 3,75 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 5,75 1 4-0 11
30/1/2010 ΓΑΛ1 334 3 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 3 ΜΑΡΣΕΙΓ 2,1 1 2-0 X1
19/9/2009 ΓΑΛ1 361 1,35 ΜΑΡΣΕΙΓ 3,75 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 6,75 1 4-2 11
20/9/2006 ΓΑΛΚ 414 5,75 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 3 ΜΑΡΣΕΙΓ 1,55 2 1-2 22
12/5/2004 ΓΑΛ1 244 1,6 ΜΑΡΣΕΙΓ 3,5 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 4 X 1-1 1X
4/2/2004 ΓΑΛ1 622 2,5 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2,75 ΜΑΡΣΕΙΓ 2,4 2 0-1 X2
5/7/2003 ΔΦ 132 3,25 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 3 ΜΑΡΣΕΙΓ 1,85 2 2-5 22
22/3/2003 ΓΑΛ1 333 2,85 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2,75 ΜΑΡΣΕΙΓ 2,2 2 1-2 22
2/11/2002 ΓΑΛ1 414 1,5 ΜΑΡΣΕΙΓ 3,2 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 5,5 1 2-0 11
4/5/2002 ΓΑΛ1 226 1,8 ΜΑΡΣΕΙΓ 2,9 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 3,75 1 1-0 X1
2/12/2001 ΓΑΛΚ 621 1,75 ΜΑΡΣΕΙΓ 3,1 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 4 X 0-0 XX
28/7/2001 ΓΑΛ1 322 2,75 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2,85 ΜΑΡΣΕΙΓ 2,3 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΟΝΠΕΛΙΕ = 21,88 % Ποσοστό (X) Χι = 21,88 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΑΡΣΕΙΓ = 56,25 % σε 32 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.588-ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ vs ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ
14/3/2020 ΠΟΛ1 588 1,8 ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ 3,2 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 3,8 - - -
18/10/2019 ΠΟΛ1 698 2,6 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 3,15 ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ 2,35 2 1-2 22
6/4/2019 ΠΟΛ1 1437 2,8 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 3,1 ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ 2,15 X 2-2 XX
2/11/2018 ΠΟΛ1 1010 2,1 ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ 3 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 2,95 1 2-0 11
25/2/2018 ΠΟΛ1 2140 2,45 ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ 2,75 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 2,65 X 0-0 XX
16/9/2017 ΠΟΛ1 1471 1,67 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 3,35 ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ 3,95 1 2-0 X1
4/3/2017 ΠΟΛ1 1222 2,95 ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ 3,1 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 2,05 2 1-2 X2
17/9/2016 ΠΟΛ1 2524 1,95 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 3,15 ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ 3,15 1 1-0 X1
4/3/2016 ΠΟΛ1 1135 2,15 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 3 ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ 2,85 X 1-1 2X
3/10/2015 ΠΟΛ1 894 2,45 ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ 3,05 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 2,45 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ = 33,33 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.584-ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ vs ΝΤΑΛΑΣ
14/3/2020 ΑΜΕ1 584 1,8 ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ 3,55 ΝΤΑΛΑΣ 3,65 - - -
23/9/2019 ΑΜΕ1 952 1,87 ΝΤΑΛΑΣ 3,6 ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ 3,15 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΑΛΑΣ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.585-MS AΣΧΝΤΟΝΤ vs ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΑΝΑΝΑ
14/3/2020 ΙΣΡ 585 1,87 MS AΣΧΝΤΟΝΤ 3,05 ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΑΝΑΝΑ 3,75 - - -
5/1/2020 ΙΣΡ 763 2,65 MS AΣΧΝΤΟΝΤ 2,87 ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΑΝΑΝΑ 2,45 1 3-0 11
22/9/2019 ΙΣΡ 1488 2,7 ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΑΝΑΝΑ 2,9 MS AΣΧΝΤΟΝΤ 2,45 X 1-1 1X
12/8/2019 ΣΡΛΚ - 2,75 ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΑΝΑΝΑ 2,9 MS AΣΧΝΤΟΝΤ 2,4 2 1-4 22
7/4/2019 ΙΣΡ 1088 2,1 ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΑΝΑΝΑ 2,9 MS AΣΧΝΤΟΝΤ 3,1 2 1-2 12
6/1/2019 ΙΣΡ 938 2,6 MS AΣΧΝΤΟΝΤ 2,65 ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΑΝΑΝΑ 2,55 X 1-1 XX
22/9/2018 ΙΣΡ 1297 2,1 ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΑΝΑΝΑ 2,85 MS AΣΧΝΤΟΝΤ 3,1 X 1-1 1X
29/7/2018 n/a - 2,3 MS AΣΧΝΤΟΝΤ 2,85 ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΑΝΑΝΑ 2,75 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : MS AΣΧΝΤΟΝΤ = 42,86 % Ποσοστό (X) Χι = 57,14 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΑΝΑΝΑ = 0,00 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.587-ΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ vs ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ
14/3/2020 ΟΥΛΠ 587 2,55 ΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ 3,3 ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ 2,3 - - -
19/10/2019 ΟΥΛΠ 1317 1,95 ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ 3,45 ΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ 3,05 X 1-1 XX
26/8/2019 ΟΥΛΠ 1620 1,9 ΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ 3,45 ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ 3,15 X 2-2 1X
6/4/2019 ΟΥΛΠ 1586 1,95 ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ 3,4 ΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ 2,9 2 2-5 X2
16/3/2019 ΟΥΛΠ 1306 2 ΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ 3,2 ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ 3 2 0-2 22
27/10/2018 ΟΥΛΠ 1778 2,2 ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ 3,15 ΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ 2,65 2 0-1 22
19/8/2018 ΟΥΛΠ 1458 3 ΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ 3,3 ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ 1,95 1 3-2 11
13/1/2018 ΟΥΛΠ 879 2,6 ΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ 3,2 ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ 2,2 2 0-1 X2
21/10/2017 ΟΥΛΠ 667 1,68 ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ 3,4 ΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ 3,85 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ = 37,50 % Ποσοστό (X) Χι = 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ = 37,50 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.589-ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ
14/3/2020 ΚΥΠ1 589 1,85 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3,2 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 3,65 - - -
19/2/2020 ΚΥΠΚ 716 1,8 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3,25 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 3,75 X 1-1 XX
12/2/2020 ΚΥΠΚ 670 2,55 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 2,85 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2,55 X 0-0 XX
25/1/2020 ΚΥΠ1 531 1,71 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3,35 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 4,05 1 3-1 X1
21/10/2019 ΚΥΠ1 963 2,6 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 3 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2,45 X 1-1 XX
14/4/2019 ΚΥΠ1 768 3,1 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 3,1 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2 2 2-3 X2
2/3/2019 ΚΥΠ1 1267 1,73 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3,25 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 3,85 1 1-0 X1
3/2/2019 ΚΥΠ1 1153 2,55 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 3 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2,4 X 0-0 XX
3/11/2018 ΚΥΠ1 1604 1,73 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3,05 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 4,15 2 0-1 X2
13/5/2018 ΚΥΠ 590 2,15 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3,35 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 2,6 1 3-2 X1
3/4/2018 ΚΥΠ 968 2,85 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 3 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2,12 1 3-2 X1
20/12/2017 ΚΥΠ1 1012 2,7 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 2,75 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2,35 X 0-0 XX
16/9/2017 ΚΥΠ1 1452 1,72 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3,1 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 4 1 1-0 11
13/5/2017 ΚΥΠ 998 1,3 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 4,25 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 6,75 X 1-1 1X
9/4/2017 ΚΥΠ 1322 2,65 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 3,1 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2,2 1 2-1 X1
12/2/2017 ΚΥΠ1 1860 2,05 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 3 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3 X 1-1 2X
5/11/2016 ΚΥΠ1 1697 1,78 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3,1 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 3,75 1 2-1 21
16/1/2016 ΚΥΠ1 1426 1,38 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3,75 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 6,5 2 0-2 22
4/10/2015 ΚΥΠ1 1296 3,46 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 2,82 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 1,98 2 0-1 22
22/4/2015 ΚΥΠΚ 128 2,15 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 2,9 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2,9 X 1-1 XX
8/4/2015 ΚΥΠΚ 143 1,9 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 3,4 X 2-2 1X
1/2/2015 ΚΥΠ1 304 2,45 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 3 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2,45 1 1-0 X1
25/10/2014 ΚΥΠ1 257 3,4 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3,15 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 1,85 X 1-1 XX
5/10/2013 ΚΥΠ1 249 1,75 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 3,1 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3,9 X 1-1 XX
27/2/2013 ΚΥΠ1 168 2,4 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 3,05 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2,45 X 2-2 XX
11/11/2012 ΚΥΠ1 303 2,15 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 2,8 2 1-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ = 28,00 % Ποσοστό (X) Χι = 48,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ = 24,00 % σε 25 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.590-ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ vs ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
14/3/2020 ΤΟΥ1 590 3,15 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 2,08 - - -
26/10/2019 ΤΟΥ1 777 1,37 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4,15 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 6,25 1 5-1 11
16/2/2019 ΤΟΥ1 505 1,65 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 3,3 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 4,55 X 1-1 XX
16/9/2018 ΤΟΥ1 1271 2,85 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,2 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 2,15 2 0-1 X2
19/5/2018 ΤΟΥ1 1390 1,13 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 5,5 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 15,5 1 3-2 11
23/12/2017 ΤΟΥ1 1339 2,95 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,15 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 2,1 X 1-1 XX
17/3/2017 ΤΟΥ1 667 1,35 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 7 2 2-3 22
24/10/2016 ΤΟΥ1 1702 4 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,2 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,75 2 0-1 22
5/5/2016 TOK 2220 1,45 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 3,8 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 5,2 1 2-0 X1
20/4/2016 TOK 1877 3,1 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 2,02 2 0-3 22
9/4/2016 ΤΟΥ1 2634 4,5 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,2 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,67 1 2-1 X1
8/11/2015 ΤΟΥ1 541 1,35 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4,05 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 7 1 1-0 X1
28/2/2015 ΤΟΥ1 269 4,25 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,65 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,55 X 1-1 1X
4/10/2014 ΤΟΥ1 270 1,3 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4,15 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 7 1 2-1 X1
27/1/2014 ΤΟΥ1 295 1,15 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 5,5 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 10 1 2-1 X1
17/8/2013 ΤΟΥ1 286 4,5 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,5 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,55 1 3-2 21
13/3/2011 ΤΟΥ1 417 1,35 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4,5 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 5,2 1 2-0 11
18/10/2010 ΤΟΥ1 486 6 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,7 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,4 2 1-4 22
24/5/2009 ΤΟΥ1 360 1,4 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 3,75 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 5,5 1 4-2 11
19/12/2008 ΤΟΥ1 101 4,35 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,3 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,6 2 1-2 22
16/3/2008 ΤΟΥ1 555 4,5 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,4 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,55 2 1-4 X2
20/10/2007 ΤΟΥ1 462 1,22 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4,5 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 8 1 4-1 11
10/3/2007 ΤΟΥ1 413 1,25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4,2 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 8 1 3-0 11
22/9/2006 ΤΟΥ1 124 4,75 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,2 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,6 2 0-1 22
11/3/2006 ΤΟΥ1 361 1,15 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 5 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 12 1 5-0 11
1/10/2005 ΤΟΥ1 314 5 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,3 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,55 2 2-4 12
27/5/2005 ΤΟΥ1 145 3,5 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 2,9 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,75 1 4-2 11
18/12/2004 ΤΟΥ1 254 1,1 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 5 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 12,5 1 3-0 11
13/3/2004 ΤΟΥ1 334 1,15 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 5 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 12 1 5-2 11
3/10/2003 ΤΟΥ1 522 4,3 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,6 2 2-4 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ = 13,79 % Ποσοστό (X) Χι = 10,34 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ = 75,86 % σε 29 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.550-ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ vs KΕΦΝ ΝΤΡΟΥΙΝΤΣ
14/3/2020 ΟΥΛΠ 550 2,08 ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 3,3 KΕΦΝ ΝΤΡΟΥΙΝΤΣ 2,87 - - -
3/12/2019 ΟΥΛΠ 794 2,45 KΕΦΝ ΝΤΡΟΥΙΝΤΣ 3,25 ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 2,4 1 2-1 11
23/11/2019 ΟΥΛΠ 1300 2 ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 3,25 KΕΦΝ ΝΤΡΟΥΙΝΤΣ 3,15 1 2-1 X1
6/4/2019 ΟΥΛΠ 1588 2,8 KΕΦΝ ΝΤΡΟΥΙΝΤΣ 3,25 ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 2,05 1 3-1 11
10/2/2019 ΟΥΛΠ 1209 1,57 ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 3,6 KΕΦΝ ΝΤΡΟΥΙΝΤΣ 4,25 1 3-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : KΕΦΝ ΝΤΡΟΥΙΝΤΣ = 50,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.593-ΧΑΛΙΦΑΞ vs ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ.
14/3/2020 ΑΓΝΛ 593 1,61 ΧΑΛΙΦΑΞ 3,4 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 4,6 - - -
3/8/2019 ΑΓΝΛ 617 1,75 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 3,2 ΧΑΛΙΦΑΞ 4,15 2 1-4 X2
26/3/2019 ΑΓΝΛ 833 2,85 ΧΑΛΙΦΑΞ 2,8 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 2,25 X 0-0 XX
24/11/2018 ΑΓΝΛ 1122 1,7 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 3,1 ΧΑΛΙΦΑΞ 4,25 1 4-0 11
17/2/2018 ΑΓΝΛ 933 2,75 ΧΑΛΙΦΑΞ 2,85 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 2,3 2 1-2 12
30/9/2017 ΑΓΝΛ 1477 1,68 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 3,4 ΧΑΛΙΦΑΞ 3,85 1 2-0 X1
10/4/2008 ΑΓΝΛ 325 2,05 ΧΑΛΙΦΑΞ 3,45 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 2,55 1 1-0 X1
25/8/2007 ΑΓΝΛ 264 1,8 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 3,25 ΧΑΛΙΦΑΞ 3,3 1 1-0 X1
3/4/2007 ΑΓΝΛ 123 1,6 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 3,35 ΧΑΛΙΦΑΞ 4,2 1 2-0 11
8/3/2005 ΑΓΝΛ 241 2,3 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 2,9 ΧΑΛΙΦΑΞ 2,4 2 0-3 22
23/10/2004 ΑΓΝΛ 245 1,9 ΧΑΛΙΦΑΞ 3 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 2,9 1 1-0 X1
17/1/2004 ΑΓΝΛ 221 2,1 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 3 ΧΑΛΙΦΑΞ 2,6 1 1-0 11
26/4/2003 ΑΓΝΛ 262 1,7 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 3,3 ΧΑΛΙΦΑΞ 3,6 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΑΛΙΦΑΞ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 8,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. = 58,33 % σε 12 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.300-ΑΡΗΣ vs ΟΦΗ
14/3/2020 ΕΛΛ1 300 1,63 ΑΡΗΣ 3,5 ΟΦΗ 4,75 - - -
14/12/2019 ΕΛΛ1 566 2,6 ΟΦΗ 2,9 ΑΡΗΣ 2,65 1 3-1 X1
24/8/2019 ΕΛΛ1 716 1,35 ΑΡΗΣ 4,3 ΟΦΗ 7,25 X 1-1 2X
31/3/2019 ΕΛΛ1 566 1,4 ΑΡΗΣ 3,85 ΟΦΗ 7,25 1 3-1 21
25/11/2018 ΕΛΛ1 706 2,65 ΟΦΗ 2,8 ΑΡΗΣ 2,65 2 1-2 X2
4/4/2018 ΕΛΛ2 1035 2 ΟΦΗ 2,9 ΑΡΗΣ 3,25 1 2-0 11
17/12/2017 ΕΛΛ2 776 1,7 ΑΡΗΣ 3,2 ΟΦΗ 3,95 X 0-0 XX
13/5/2017 ΕΛΛ2 977 2,45 ΟΦΗ 3,45 ΑΡΗΣ 2,2 X 1-1 1X
28/1/2017 ΕΛΛ2 1809 1,5 ΑΡΗΣ 3,3 ΟΦΗ 5,5 1 1-0 11
1/3/2014 ΕΛΛ1 244 2,05 ΑΡΗΣ 3,1 ΟΦΗ 3,1 X 0-0 XX
3/11/2013 ΕΛΛ1 360 1,75 ΟΦΗ 3,2 ΑΡΗΣ 4 1 2-0 X1
13/1/2013 ΕΛΛ1 222 2,35 ΟΦΗ 2,8 ΑΡΗΣ 2,8 1 2-0 11
2/9/2012 ΕΛΛ1 357 1,95 ΑΡΗΣ 3 ΟΦΗ 3,25 X 0-0 XX
17/3/2012 ΕΛΛ1 319 1,55 ΑΡΗΣ 3,15 ΟΦΗ 5,2 1 1-0 X1
20/11/2011 ΕΛΛ1 388 2,25 ΟΦΗ 2,85 ΑΡΗΣ 3 2 0-1 22
5/4/2009 ΕΛΛ1 415 1,5 ΑΡΗΣ 3,5 ΟΦΗ 5 1 4-1 X1
6/12/2008 ΕΛΛ1 134 2,4 ΟΦΗ 2,95 ΑΡΗΣ 2,5 2 0-1 X2
20/4/2008 ΕΛΛ1 663 1,35 ΑΡΗΣ 3,85 ΟΦΗ 6 1 2-0 X1
6/1/2008 ΕΛΛ1 523 2,35 ΟΦΗ 3 ΑΡΗΣ 2,45 2 0-1 X2
25/2/2007 ΕΛΛ1 634 1,7 ΑΡΗΣ 2,85 ΟΦΗ 4,3 1 3-1 11
29/10/2006 ΕΛΛ1 716 2,2 ΟΦΗ 2,7 ΑΡΗΣ 2,8 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΡΗΣ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΦΗ = 25,00 % σε 20 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.594-ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ vs ΤΣΕΛΣΙ
14/3/2020 ΑΓΓΠ 594 4,85 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,95 ΤΣΕΛΣΙ 1,53 - - -
4/12/2019 ΑΓΓΠ 740 1,25 ΤΣΕΛΣΙ 5,15 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 8,5 1 2-1 X1
2/4/2016 ΑΓΓΠ 840 4,5 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,5 ΤΣΕΛΣΙ 1,6 2 0-4 22
17/10/2015 ΑΓΓΠ 873 1,23 ΤΣΕΛΣΙ 4,8 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 8,75 1 2-0 11
7/2/2015 ΑΓΓΠ 159 6,75 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 4,35 ΤΣΕΛΣΙ 1,33 2 1-2 22
27/9/2014 ΑΓΓΠ 173 1,15 ΤΣΕΛΣΙ 6 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 10,5 1 3-0 11
15/3/2014 ΑΓΓΠ 249 5,85 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 4,05 ΤΣΕΛΣΙ 1,4 1 1-0 X1
21/8/2013 ΑΓΓΠ 125 1,22 ΤΣΕΛΣΙ 5,15 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 8,5 1 2-1 X1
11/5/2013 ΑΓΓΠ 130 4,1 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,4 ΤΣΕΛΣΙ 1,65 2 1-2 12
23/12/2012 ΑΓΓΠ 260 1,25 ΤΣΕΛΣΙ 4,5 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 7,75 1 8-0 11
31/3/2012 ΑΓΓΠ 260 3,6 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,3 ΤΣΕΛΣΙ 1,75 2 2-4 22
31/12/2011 ΑΓΓΠ 229 1,15 ΤΣΕΛΣΙ 5 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 12 2 1-3 X2
2/1/2011 ΑΓΓΠ 161 1,2 ΤΣΕΛΣΙ 5 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 10 X 3-3 XX
16/10/2010 ΑΓΓΠ 341 4,25 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,4 ΤΣΕΛΣΙ 1,6 X 0-0 XX
10/4/2010 ΑΓΓΚ 209 5,5 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,6 ΤΣΕΛΣΙ 1,45 2 0-3 X2
27/3/2010 ΑΓΓΠ 147 1,35 ΤΣΕΛΣΙ 3,75 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 7 1 7-1 11
17/10/2009 ΑΓΓΠ 127 4 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,3 ΤΣΕΛΣΙ 1,65 1 2-1 X1
21/2/2009 ΑΓΓΠ 125 3 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,15 ΤΣΕΛΣΙ 2 2 0-1 22
5/10/2008 ΑΓΓΠ 413 1,45 ΤΣΕΛΣΙ 3,3 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 6 1 2-0 11
26/12/2007 ΑΓΓΠ 522 1,35 ΤΣΕΛΣΙ 3,75 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 6,5 X 4-4 2X
2/9/2007 ΑΓΓΠ 624 4,75 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,3 ΤΣΕΛΣΙ 1,55 1 2-0 X1
2/1/2007 ΑΓΓΠ 526 4,6 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,4 ΤΣΕΛΣΙ 1,45 X 0-0 XX
8/11/2006 ΑΓΛΚ 322 1,3 ΤΣΕΛΣΙ 3,75 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 8 1 4-0 11
30/9/2006 ΑΓΓΠ 214 1,2 ΤΣΕΛΣΙ 4,5 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 10 X 1-1 XX
1/2/2006 ΑΓΓΠ 223 6 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,4 ΤΣΕΛΣΙ 1,45 X 1-1 2X
24/9/2005 ΑΓΓΠ 141 1,15 ΤΣΕΛΣΙ 5 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 12 1 2-1 X1
26/12/2004 ΑΓΓΠ 316 1,2 ΤΣΕΛΣΙ 4,3 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 8 1 1-0 11
11/9/2004 ΑΓΓΠ 111 3,1 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,1 ΤΣΕΛΣΙ 1,8 X 0-0 XX
12/4/2004 ΑΓΓΠ 123 3,5 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,1 ΤΣΕΛΣΙ 1,8 1 3-2 X1
17/12/2003 ΑΓΛΚ 313 3,6 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,2 ΤΣΕΛΣΙ 1,65 1 2-1 11
27/9/2003 ΑΓΓΠ 142 1,2 ΤΣΕΛΣΙ 4,25 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 10 1 1-0 11
19/4/2003 ΑΓΓΠ 214 3,1 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,1 ΤΣΕΛΣΙ 1,9 1 2-1 11
21/12/2002 ΑΓΓΠ 152 1,45 ΤΣΕΛΣΙ 3,5 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 5,5 1 2-0 11
11/5/2002 ΑΓΓΠ 131 1,55 ΤΣΕΛΣΙ 3,4 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 4,5 2 1-3 22
9/2/2002 ΑΓΓΠ 135 2,4 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3 ΤΣΕΛΣΙ 2,4 X 1-1 1X
1/1/2001 ΑΓΓΠ 321 1,65 ΤΣΕΛΣΙ 3,35 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 4 1 1-0 11
27/8/2000 ΑΓΓΠ 256 2,75 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,2 ΤΣΕΛΣΙ 2,1 X 1-1 XX
20/5/2000 ΑΓΓΚ 122 3 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,1 ΤΣΕΛΣΙ 2 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ = 21,62 % Ποσοστό (X) Χι = 24,32 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΣΕΛΣΙ = 54,05 % σε 37 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.595-ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ vs ΜΠΑΓΕΡΝ
14/3/2020 ΓΕΡ1 595 10,75 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 5,5 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,2 - - -
26/10/2019 ΓΕΡ1 677 1,08 ΜΠΑΓΕΡΝ 8,25 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 15 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΑΓΕΡΝ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.598-ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ vs ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΙΦΑ
14/3/2020 ΙΣΡ 598 1,32 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 4,15 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΙΦΑ 7,75 - - -
8/2/2020 ΙΣΡ 1471 6,85 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΙΦΑ 3,85 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 1,38 X 1-1 2X
9/11/2019 ΙΣΡ 1395 1,36 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 4,05 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΙΦΑ 6,85 1 3-0 11
3/2/2019 ΙΣΡ 1449 1,35 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 3,95 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΙΦΑ 6,25 X 1-1 1X
28/10/2018 ΙΣΡ 1424 6,25 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΙΦΑ 3,45 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 1,43 2 1-3 22
29/4/2018 ΙΣΔ 1123 3,5 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΙΦΑ 3 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 1,88 X 2-2 XX
18/3/2018 ΙΣΔ 2427 1,38 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 3,6 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΙΦΑ 6,75 2 1-2 12
24/2/2018 ΙΣΡ 2054 1,53 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 3,4 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΙΦΑ 4,9 1 4-0 11
26/11/2017 ΙΣΡ 1784 3,8 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΙΦΑ 3,15 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 1,75 X 2-2 2X
12/3/2017 ΙΣΡ 2444 1,19 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 4,8 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΙΦΑ 9,5 1 1-0 11
11/12/2016 ΙΣΡ 2421 5,6 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΙΦΑ 3,7 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 1,42 2 2-4 22
20/2/2016 ΙΣΡ 1356 1,22 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 4,5 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΙΦΑ 9,25 1 2-1 X1
21/11/2015 ΙΣΡ 2055 5,4 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΙΦΑ 3,6 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 1,45 2 0-3 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ = 58,33 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΙΦΑ = 8,33 % σε 12 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.599-ΜΠΕΝΦΙΚΑ vs ΤΟΝΤΕΛΑ
14/3/2020 ΠΟΡΤ 599 1,13 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 6,15 ΤΟΝΤΕΛΑ 16 - - -
27/10/2019 ΠΟΡΤ 856 8 ΤΟΝΤΕΛΑ 4,65 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1,27 2 0-1 22
30/3/2019 ΠΟΡΤ 537 1,07 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 7 ΤΟΝΤΕΛΑ 19 1 1-0 X1
11/11/2018 ΠΟΡΤ 1990 7,75 ΤΟΝΤΕΛΑ 4,35 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1,3 2 1-3 X2
28/4/2018 ΠΟΡΤ 953 1,02 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 9 ΤΟΝΤΕΛΑ 23 2 2-3 22
17/12/2017 ΠΟΡΤ 863 8 ΤΟΝΤΕΛΑ 4,2 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1,3 2 1-5 22
22/1/2017 ΠΟΡΤ 1161 1,07 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 7,5 ΤΟΝΤΕΛΑ 15 1 4-0 X1
13/8/2016 ΠΟΡΤ 602 9,75 ΤΟΝΤΕΛΑ 4,75 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1,22 2 0-2 22
14/3/2016 ΠΟΡΤ 2835 1,02 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 8 ΤΟΝΤΕΛΑ 22 1 4-1 11
30/10/2015 ΠΟΡΤ 942 11,5 ΤΟΝΤΕΛΑ 5 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1,18 2 0-4 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΕΝΦΙΚΑ = 88,89 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΟΝΤΕΛΑ = 11,11 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.600-ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ vs ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ
14/3/2020 ΑΡΚΣ 600 2,37 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 2,75 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2,9 - - -
6/10/2019 ΑΡΓ1 696 2,3 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2,7 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3 1 2-0 11
30/3/2019 ΑΡΓ1 538 2,3 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 2,9 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2,9 1 2-1 21
1/10/2017 ΑΡΓ1 1800 1,67 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3,15 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 4,3 1 1-0 X1
1/4/2017 ΑΡΓ1 2328 1,65 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3,05 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 4,5 X 1-1 1X
17/4/2016 ΑΡΓ1 1474 3,3 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2,9 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 2 2 0-2 22
9/11/2015 ΑΡΓ1 642 1,47 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3,4 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 5,7 1 1-0 X1
24/8/2014 ΑΡΓ1 299 2,3 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 2,9 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2,7 2 0-4 X2
17/2/2013 ΑΡΓ1 254 1,55 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 3,4 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 4,65 2 0-1 22
7/4/2012 ΑΡΓ1 172 1,6 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 3,4 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 4,2 X 1-1 XX
25/9/2011 ΑΡΓ1 461 2,5 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2,35 2 0-1 22
12/2/2011 ΑΡΓ1 115 2,5 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3,2 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2,25 X 2-2 1X
9/8/2010 ΑΡΓ1 381 1,9 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 3,2 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3,2 1 1-0 11
20/2/2010 ΑΡΓ1 222 2,15 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 3,2 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 2,65 1 3-0 11
20/9/2009 ΑΡΓ1 370 2,35 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3,25 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2,35 X 2-2 XX
8/2/2009 ΑΡΓ1 409 2,1 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3,25 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2,7 X 0-0 XX
10/8/2008 ΑΡΓ1 456 2,15 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 3,1 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 2,65 X 0-0 XX
8/6/2008 ΑΡΓ1 346 2,1 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 3,2 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 2,65 X 0-0 XX
3/12/2007 ΑΡΓ1 715 2,05 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3,25 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2,7 X 1-1 XX
29/4/2007 ΑΡΓ1 524 1,95 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3,25 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2,9 1 1-0 X1
22/10/2006 ΑΡΓ1 471 2,1 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2,8 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 2,9 1 2-1 11
9/4/2006 ΑΡΓ1 514 1,65 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2,9 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 4,75 2 0-2 X2
13/11/2005 ΑΡΓ1 456 2,25 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 2,8 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2,8 1 1-0 11
17/4/2005 ΑΡΓ1 635 1,7 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 3 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3,6 1 3-1 11
3/10/2004 ΑΡΓ1 351 1,9 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 2,8 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 3,2 2 0-2 22
2/5/2004 ΑΡΓ1 624 1,8 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2,9 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3,75 X 0-0 XX
31/10/2003 ΑΡΓ1 363 1,9 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 3 2 0-1 X2
23/3/2003 ΑΡΓ1 645 2,2 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 2,75 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2,85 2 1-3 22
1/9/2002 ΑΡΓ1 631 2,25 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2,7 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 2,8 2 1-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ = 32,14 % Ποσοστό (X) Χι = 32,14 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ = 35,71 % σε 28 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.603-ΤΣΒΟΛΕ vs ΧΕΡΑΚΛΕΣ ΑΛΜΕΡΟ
14/3/2020 ΟΛΛ1 603 2,2 ΤΣΒΟΛΕ 3,5 ΧΕΡΑΚΛΕΣ ΑΛΜΕΡΟ 2,7 - - -
26/10/2019 ΟΛΛ1 792 1,7 ΧΕΡΑΚΛΕΣ ΑΛΜΕΡΟ 3,85 ΤΣΒΟΛΕ 3,85 1 4-0 11
26/1/2019 ΟΛΛ1 551 1,95 ΧΕΡΑΚΛΕΣ ΑΛΜΕΡΟ 3,65 ΤΣΒΟΛΕ 2,9 2 0-2 22
27/10/2018 ΟΛΛ1 1920 2,05 ΤΣΒΟΛΕ 3,45 ΧΕΡΑΚΛΕΣ ΑΛΜΕΡΟ 2,85 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΣΒΟΛΕ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΕΡΑΚΛΕΣ ΑΛΜΕΡΟ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.610-ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ vs ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ
14/3/2020 ΚΟΛ1 610 1,87 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 2,95 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 3,95 - - -
17/8/2019 ΚΟΛ1 1318 1,75 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 2,95 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 4,55 1 3-0 X1
23/2/2019 ΚΟΛ1 1342 1,95 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 2,8 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 3,55 X 0-0 XX
9/9/2018 ΚΟΛ1 2001 2,15 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 2,6 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 3,35 1 2-1 X1
18/3/2018 ΚΟΛ1 2404 1,6 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 3 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 5,1 1 1-0 X1
18/11/2017 ΚΟΛ1 970 1,68 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 3,1 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 4,3 X 0-0 XX
26/5/2017 ΚΟΛ1 880 1,78 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 2,95 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 4 1 3-1 X1
11/8/2016 ΚΟΚ 1773 1,45 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 3,4 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 5,8 X 2-2 2X
4/8/2016 ΚΟΚ 2763 2,85 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 2,8 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 2,25 2 0-1 X2
19/7/2016 ΚΟΛ1 2238 2,5 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 2,7 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 2,65 X 0-0 XX
19/2/2016 ΚΟΛ1 2734 1,83 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 2,8 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 4 1 2-1 11
8/11/2015 ΚΟΛ1 659 2,1 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 3 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 2,95 2 0-1 22
11/5/2015 ΚΟΛ1 474 1,85 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 3,05 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 3,5 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ = 16,67 % σε 12 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.606-ΝΑΝΤ vs ΝΙΜ
14/3/2020 ΓΑΛ1 606 1,88 ΝΑΝΤ 3,1 ΝΙΜ 3,9 - - -
14/12/2019 ΓΑΛ1 601 3,45 ΝΙΜ 3 ΝΑΝΤ 2,05 2 0-1 22
10/2/2019 ΓΑΛ1 724 1,65 ΝΑΝΤ 3,5 ΝΙΜ 4,55 2 2-4 12
16/1/2019 ΓΑΛ1 625 2,25 ΝΙΜ 3,05 ΝΑΝΤ 2,95 1 1-0 X1
11/1/2013 ΓΑΛ2 105 1,6 ΝΑΝΤ 3,25 ΝΙΜ 4,5 2 1-2 22
4/8/2012 ΓΑΛ2 266 2,25 ΝΙΜ 2,9 ΝΑΝΤ 2,75 X 0-0 XX
5/11/2010 ΓΑΛ2 210 1,75 ΝΑΝΤ 3 ΝΙΜ 4 1 2-1 X1
26/2/2010 ΓΑΛ2 214 1,85 ΝΙΜ 2,9 ΝΑΝΤ 3,75 1 2-1 21
26/9/2009 ΓΑΛ2 245 1,45 ΝΑΝΤ 3,35 ΝΙΜ 6 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΑΝΤ = 37,50 % Ποσοστό (X) Χι = 12,50 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΙΜ = 50,00 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.607-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ vs ΝΤΙΖΟΝ
14/3/2020 ΓΑΛ1 607 1,77 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 3,25 ΝΤΙΖΟΝ 4,25 - - -
5/10/2019 ΓΑΛ1 627 2,55 ΝΤΙΖΟΝ 2,85 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 2,75 1 1-0 11
11/5/2019 ΓΑΛ1 524 1,9 ΝΤΙΖΟΝ 3,4 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 3,45 1 2-1 11
29/9/2018 ΓΑΛ1 1597 1,8 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 3,25 ΝΤΙΖΟΝ 4,05 1 3-0 11
20/1/2018 ΓΑΛ1 1482 2 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 3,25 ΝΤΙΖΟΝ 3,1 1 3-2 X1
7/1/2018 ΓΑΚ 2212 1,85 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 3,2 ΝΤΙΖΟΝ 3,6 X 1-1 XX
30/9/2017 ΓΑΛ1 1588 2,05 ΝΤΙΖΟΝ 3,1 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 3,25 X 1-1 XX
16/4/2010 ΓΑΛ2 111 1,95 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 2,8 ΝΤΙΖΟΝ 3,5 1 3-1 11
27/11/2009 ΓΑΛ2 108 2,05 ΝΤΙΖΟΝ 2,9 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 3,1 X 0-0 XX
17/1/2009 ΓΑΛ2 107 1,55 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 3,2 ΝΤΙΖΟΝ 5,2 X 0-0 XX
8/8/2008 ΓΑΛ2 126 2,55 ΝΤΙΖΟΝ 2,75 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 2,45 2 1-3 12
25/5/2007 ΓΑΛ2 125 2,2 ΝΤΙΖΟΝ 2,95 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 2,7 1 3-1 11
28/7/2006 ΓΑΛ2 126 1,65 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 2,7 ΝΤΙΖΟΝ 5,5 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 41,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΙΖΟΝ = 25,00 % σε 12 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.604-ΑΜΙΑΝ vs ΑΝΖΕ
14/3/2020 ΓΑΛ1 604 2,5 ΑΜΙΑΝ 2,9 ΑΝΖΕ 2,75 - - -
30/10/2019 ΓΑΛΚ 954 2,7 ΑΜΙΑΝ 2,65 ΑΝΖΕ 2,6 1 3-2 21
28/9/2019 ΓΑΛ1 611 1,55 ΑΝΖΕ 3,4 ΑΜΙΑΝ 5,75 X 1-1 2X
16/3/2019 ΓΑΛ1 522 1,9 ΑΝΖΕ 3 ΑΜΙΑΝ 4 X 0-0 XX
8/1/2019 ΓΑΛ1 639 2,95 ΑΜΙΑΝ 2,85 ΑΝΖΕ 2,4 X 0-0 XX
27/1/2018 ΓΑΛ1 924 1,8 ΑΝΖΕ 3,1 ΑΜΙΑΝ 4,2 1 1-0 11
12/8/2017 ΓΑΛ1 907 2,85 ΑΜΙΑΝ 2,85 ΑΝΖΕ 2,35 2 0-2 22
13/3/2012 ΓΑΛ2 101 2,2 ΑΜΙΑΝ 2,8 ΑΝΖΕ 2,9 1 2-0 11
16/9/2011 ΓΑΛ2 209 1,6 ΑΝΖΕ 3,2 ΑΜΙΑΝ 4,6 X 0-0 XX
17/4/2009 ΓΑΛ2 128 2,1 ΑΜΙΑΝ 2,85 ΑΝΖΕ 3,05 X 1-1 XX
7/11/2008 ΓΑΛ2 205 2 ΑΝΖΕ 2,85 ΑΜΙΑΝ 3,3 1 1-0 X1
7/3/2008 ΓΑΛ2 116 1,85 ΑΜΙΑΝ 2,85 ΑΝΖΕ 3,6 1 2-0 X1
29/9/2007 ΓΑΛ2 455 2,2 ΑΝΖΕ 2,9 ΑΜΙΑΝ 2,75 1 2-0 11
4/3/2005 ΓΑΛ2 124 2,1 ΑΝΖΕ 2,6 ΑΜΙΑΝ 2,9 1 3-2 11
25/9/2004 ΓΑΛ2 344 1,75 ΑΜΙΑΝ 2,8 ΑΝΖΕ 3,6 2 0-2 22
12/1/2004 ΓΑΛ2 451 2,4 ΑΝΖΕ 2,4 ΑΜΙΑΝ 2,65 2 1-2 X2
9/8/2003 ΓΑΛ2 451 1,7 ΑΜΙΑΝ 2,9 ΑΝΖΕ 4 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΜΙΑΝ = 31,25 % Ποσοστό (X) Χι = 31,25 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΝΖΕ = 37,50 % σε 16 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.605-ΜΠΡΕΣΤ vs ΛΙΛ
14/3/2020 ΓΑΛ1 605 4,05 ΜΠΡΕΣΤ 3,3 ΛΙΛ 1,78 - - -
6/12/2019 ΓΑΛ1 405 1,28 ΛΙΛ 4,75 ΜΠΡΕΣΤ 8,5 1 1-0 11
31/3/2013 ΓΑΛ1 314 3,9 ΜΠΡΕΣΤ 3,35 ΛΙΛ 1,7 2 1-2 X2
10/11/2012 ΓΑΛ1 223 1,25 ΛΙΛ 4,2 ΜΠΡΕΣΤ 8,5 1 1-0 11
7/4/2012 ΓΑΛ1 273 3,85 ΜΠΡΕΣΤ 3,25 ΛΙΛ 1,7