Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.448-ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ vs ΤΟΚΙΟ
25/5/2019 ΙΑΠ1 448 2,85 ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ 2,75 ΤΟΚΙΟ 2,3 - - -
20/10/2018 ΙΑΠ1 1465 1,85 ΤΟΚΙΟ 3,15 ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ 3,45 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΟΚΙΟ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.449-ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ vs ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ
25/5/2019 ΚΙΝ1 449 2,75 ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ 3,05 ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ 2,2 - - -
23/9/2018 ΚΙΝ1 1900 2 ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ 3,2 ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ 2,95 X 2-2 1X
28/4/2018 ΚΙΝ1 814 1,95 ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ 3,05 ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ 3,25 1 1-0 11
19/7/2015 ΚΙΝ1 286 1,95 ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ 3,25 ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ 3 2 3-4 22
11/4/2015 ΚΙΝ1 111 2,15 ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ 3 ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ 2,85 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ = 25,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.450-ΠΟΧΑΝΓΚ vs ΣΕΟΥΛ
25/5/2019 ΝΚΡ1 450 2,9 ΠΟΧΑΝΓΚ 2,95 ΣΕΟΥΛ 2,15 - - -
3/3/2019 ΝΚΡ1 1099 2,25 ΣΕΟΥΛ 2,85 ΠΟΧΑΝΓΚ 2,8 1 2-0 11
22/8/2018 ΝΚΡ1 758 1,95 ΣΕΟΥΛ 3,2 ΠΟΧΑΝΓΚ 3,05 2 0-1 22
11/7/2018 ΝΚΡ1 962 2,6 ΠΟΧΑΝΓΚ 3 ΣΕΟΥΛ 2,35 2 0-3 22
11/4/2018 ΝΚΡ1 1579 2,15 ΣΕΟΥΛ 2,95 ΠΟΧΑΝΓΚ 2,9 1 2-1 X1
24/9/2017 ΝΚΡ1 796 1,78 ΣΕΟΥΛ 3,35 ΠΟΧΑΝΓΚ 3,45 X 1-1 1X
12/7/2017 ΝΚΡ1 725 1,92 ΣΕΟΥΛ 3,2 ΠΟΧΑΝΓΚ 3,15 1 1-0 X1
6/5/2017 ΝΚΡ1 2073 2,95 ΠΟΧΑΝΓΚ 2,95 ΣΕΟΥΛ 2,12 1 3-2 21
31/7/2016 ΝΚΡ1 2206 1,72 ΣΕΟΥΛ 3,2 ΠΟΧΑΝΓΚ 3,95 1 2-0 11
25/6/2016 ΝΚΡ1 2200 3,25 ΠΟΧΑΝΓΚ 3,05 ΣΕΟΥΛ 1,95 1 2-1 11
8/5/2016 ΝΚΡ1 929 1,6 ΣΕΟΥΛ 3,15 ΠΟΧΑΝΓΚ 4,75 2 1-3 22
29/11/2015 ΝΚΔ 1002 2,02 ΠΟΧΑΝΓΚ 2,95 ΣΕΟΥΛ 3,15 1 2-1 11
9/9/2015 ΝΚΡ1 645 2,4 ΣΕΟΥΛ 2,8 ΠΟΧΑΝΓΚ 2,66 X 0-0 XX
22/7/2015 ΝΚΚ 150 2,35 ΣΕΟΥΛ 3,05 ΠΟΧΑΝΓΚ 2,5 1 2-1 X1
11/7/2015 ΝΚΡ1 159 2,15 ΣΕΟΥΛ 3 ΠΟΧΑΝΓΚ 2,85 2 1-3 X2
22/3/2015 ΝΚΡ1 330 2,05 ΠΟΧΑΝΓΚ 3,15 ΣΕΟΥΛ 2,9 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΟΧΑΝΓΚ = 46,67 % Ποσοστό (X) Χι = 13,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΕΟΥΛ = 40,00 % σε 15 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.451-ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ vs ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ.
25/5/2019 ΝΚΡ1 451 2,1 ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ 3,05 ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ. 2,85 - - -
21/4/2019 ΝΚΡ1 - 1,95 ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ. 3,05 ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ 3,2 2 2-4 22
23/9/2018 ΝΚΡ1 1882 2,1 ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ. 3,2 ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ 2,75 X 2-2 2X
21/7/2018 ΝΚΡ1 898 2,75 ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ 3,2 ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ. 2,1 1 3-1 X1
2/5/2018 ΝΚΡ1 1295 1,82 ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ. 3,25 ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ 3,45 2 3-5 X2
14/10/2017 ΝΚΔ 2409 1,68 ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ. 3,4 ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ 3,85 1 1-0 X1
13/8/2017 ΝΚΡ1 1156 2,3 ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ 3,05 ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ. 2,55 2 0-2 22
18/6/2017 ΝΚΡ1 2071 3 ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ 3 ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ. 2,05 1 2-1 11
16/4/2017 ΝΚΡ1 1966 1,58 ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ. 3,4 ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ 4,5 2 1-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ = 62,50 % Ποσοστό (X) Χι = 12,50 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ. = 25,00 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.452-ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ vs ΟΥΛΣΑΝ
25/5/2019 ΝΚΡ1 452 3,25 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 2,9 ΟΥΛΣΑΝ 2 - - -
20/4/2019 ΝΚΡ1 1394 1,77 ΟΥΛΣΑΝ 3,05 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 3,85 2 0-1 22
21/9/2016 ΝΚΡ1 1145 1,91 ΟΥΛΣΑΝ 3,05 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 3,4 1 2-1 21
26/6/2016 ΝΚΡ1 2319 2,25 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 2,85 ΟΥΛΣΑΝ 2,8 2 0-1 X2
5/5/2016 ΝΚΡ1 2031 2,3 ΟΥΛΣΑΝ 2,75 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 2,8 2 0-3 22
25/7/2015 ΝΚΡ1 167 2,35 ΟΥΛΣΑΝ 3 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 2,55 X 0-0 XX
22/7/2015 ΝΚΚ 149 2,15 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 3,2 ΟΥΛΣΑΝ 2,65 X 1-1 XX
27/6/2015 ΝΚΡ1 148 2,05 ΟΥΛΣΑΝ 3 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 3 2 0-1 X2
16/5/2015 ΝΚΡ1 152 2,45 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 2,85 ΟΥΛΣΑΝ 2,55 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΥΛΣΑΝ = 25,00 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.453-ΣΙΜΠΙΡ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ vs ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ-2
25/5/2019 ΡΩΣ2 453 2,35 ΣΙΜΠΙΡ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ 2,9 ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ-2 2,65 - - -
17/7/2018 ΡΩΣ2 531 3,55 ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ-2 3,05 ΣΙΜΠΙΡ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ 1,85 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΙΜΠΙΡ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ-2 = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.454-ΓΟΥΧΑΝ ΖΑΛ vs ΤΙΑΝΖΙΝ ΚΟΥΑΝΓΙΑΝΓΚ
25/5/2019 ΚΙΝ1 454 1,9 ΓΟΥΧΑΝ ΖΑΛ 3,15 ΤΙΑΝΖΙΝ ΚΟΥΑΝΓΙΑΝΓΚ 3,3 - - -
4/9/2016 ΚΙΝΑ 2487 1,27 ΤΙΑΝΖΙΝ ΚΟΥΑΝΓΙΑΝΓΚ 4,4 ΓΟΥΧΑΝ ΖΑΛ 7,25 1 1-0 X1
22/5/2016 ΚΙΝΑ 1204 4,6 ΓΟΥΧΑΝ ΖΑΛ 3,35 ΤΙΑΝΖΙΝ ΚΟΥΑΝΓΙΑΝΓΚ 1,57 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΟΥΧΑΝ ΖΑΛ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΙΑΝΖΙΝ ΚΟΥΑΝΓΙΑΝΓΚ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.455-ΧΕΜΠΕΙ ΤΣΑΙΝΑ ΦΟΡΤΣΙΟΥΝ vs ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ ΓΚΟΥΟΧΙΝ ΣΑΙΝΤΙ
25/5/2019 ΚΙΝ1 455 2,75 ΧΕΜΠΕΙ ΤΣΑΙΝΑ ΦΟΡΤΣΙΟΥΝ 3,15 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ ΓΚΟΥΟΧΙΝ ΣΑΙΝΤΙ 2,15 - - -
3/11/2018 ΚΙΝ1 1434 1,6 ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ ΓΚΟΥΟΧΙΝ ΣΑΙΝΤΙ 3,6 ΧΕΜΠΕΙ ΤΣΑΙΝΑ ΦΟΡΤΣΙΟΥΝ 4,05 1 3-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΕΜΠΕΙ ΤΣΑΙΝΑ ΦΟΡΤΣΙΟΥΝ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ ΓΚΟΥΟΧΙΝ ΣΑΙΝΤΙ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.456-ΒΙΜΠΟΡΓΚ vs ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ
25/5/2019 ΔΑΝ2 456 1,65 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 3,6 ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ 3,75 - - -
17/3/2019 ΔΑΝ2 - 3,35 ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ 3,15 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 1,87 2 0-1 X2
19/8/2018 ΔΑΝ2 1574 1,6 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 3,45 ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ 3,9 1 2-0 11
11/4/2018 ΔΑΝ2 1759 3,1 ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ 2,8 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 2,15 1 3-0 11
15/10/2017 ΔΑΝ2 1556 1,6 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 3,4 ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ 4,25 X 0-0 XX
20/8/2017 ΔΑΝ2 1710 3,15 ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ 3,05 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 1,98 2 0-6 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΙΜΠΟΡΓΚ = 60,00 % Ποσοστό (X) Χι = 20,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ = 20,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.457-ΚΟΓΚΕ vs ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ
25/5/2019 ΔΑΝ2 457 2,05 ΚΟΓΚΕ 3,45 ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ 2,65 - - -
11/11/2018 ΔΑΝ2 1898 2,1 ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ 3,2 ΚΟΓΚΕ 2,8 1 4-1 X1
29/7/2018 ΔΑΝ2 1407 2 ΚΟΓΚΕ 2,9 ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ 3,3 1 5-2 11
12/5/2018 ΔΑΝ2 606 2,7 ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ 3 ΚΟΓΚΕ 2,25 2 1-3 22
11/10/2017 ΔΑΝ2 867 1,98 ΚΟΓΚΕ 3,1 ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ 3,1 2 1-3 22
23/8/2017 ΔΑΝ2 735 2,35 ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ 2,9 ΚΟΓΚΕ 2,6 2 0-3 X2
27/5/2017 ΔΑΝ2 716 2,9 ΚΟΓΚΕ 3,2 ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ 2,05 1 1-0 X1
6/11/2016 ΔΑΝ2 2440 2,4 ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ 2,95 ΚΟΓΚΕ 2,55 X 1-1 2X
29/8/2016 ΔΑΝ2 1313 2,6 ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ 2,95 ΚΟΓΚΕ 2,35 X 1-1 1X
11/5/2016 ΔΑΝ2 1834 2,65 ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ 2,95 ΚΟΓΚΕ 2,3 X 2-2 2X
20/3/2016 ΔΑΝ2 1195 2,05 ΚΟΓΚΕ 2,9 ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ 3,15 2 1-2 12
7/8/2015 ΔΑΝ2 113 2,3 ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ 3,15 ΚΟΓΚΕ 2,5 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΓΚΕ = 36,36 % Ποσοστό (X) Χι = 27,27 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ = 36,36 % σε 11 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.458-ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ vs ΘΙΣΤΙΝΤ
25/5/2019 ΔΑΝ2 458 1,27 ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ 4,75 ΘΙΣΤΙΝΤ 6,75 - - -
17/3/2019 ΔΑΝ2 - 2,85 ΘΙΣΤΙΝΤ 2,95 ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ 2,2 2 2-3 22
12/8/2018 ΔΑΝ2 1964 2 ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ 3,05 ΘΙΣΤΙΝΤ 3,1 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΘΙΣΤΙΝΤ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.459-ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ vs ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ
25/5/2019 ΔΑΝ2 459 1,25 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 4,85 ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 6,75 - - -
11/11/2018 ΔΑΝ2 1904 2,65 ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 3,2 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 2,2 1 3-1 X1
23/9/2018 ΔΑΝ2 1905 1,83 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,2 ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 3,4 1 3-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.460-ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ vs ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ
25/5/2019 ΔΑΝ2 460 2,05 ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ 3,2 ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ 2,9 - - -
18/11/2018 ΔΑΝ2 1394 3,5 ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ 3,55 ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ 1,73 1 2-0 11
12/8/2018 ΔΑΝ2 1963 1,77 ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ 3,3 ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ 3,6 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.461-ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ vs ΛΙΝΓΚΜΠΙ
25/5/2019 ΔΑΝ2 461 2,9 ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ 3,45 ΛΙΝΓΚΜΠΙ 1,95 - - -
28/10/2018 ΔΑΝ2 1967 2,35 ΛΙΝΓΚΜΠΙ 3,1 ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ 2,5 X 1-1 XX
26/8/2018 ΔΑΝ2 519 2,2 ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ 3,1 ΛΙΝΓΚΜΠΙ 2,7 1 2-1 11
9/12/2017 ΔΑΝ1 1639 3,4 ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ 3,05 ΛΙΝΓΚΜΠΙ 1,9 1 2-1 11
10/9/2017 ΔΑΝ1 2621 1,6 ΛΙΝΓΚΜΠΙ 3,4 ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ 4,3 1 3-1 11
8/5/2016 ΔΑΝ2 974 1,33 ΛΙΝΓΚΜΠΙ 3,95 ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ 6,75 1 1-0 X1
11/10/2015 ΔΑΝ2 2086 3 ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ 3,1 ΛΙΝΓΚΜΠΙ 2 2 0-1 X2
28/8/2015 ΔΑΝ2 1311 1,37 ΛΙΝΓΚΜΠΙ 3,75 ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ 6,25 1 4-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ = 28,57 % Ποσοστό (X) Χι = 14,29 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΙΝΓΚΜΠΙ = 57,14 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.462-ΒΑΛΤΙΚΑ ΚΑΛΙΝΙΓΚΡΑΝΤ vs ΤΙΟΥΜΕΝ
25/5/2019 ΡΩΣ2 462 1,3 ΒΑΛΤΙΚΑ ΚΑΛΙΝΙΓΚΡΑΝΤ 4,25 ΤΙΟΥΜΕΝ 7 - - -
17/7/2018 ΡΩΣ2 518 3,5 ΤΙΟΥΜΕΝ 2,8 ΒΑΛΤΙΚΑ ΚΑΛΙΝΙΓΚΡΑΝΤ 1,95 1 4-1 11
12/5/2018 ΡΩΣ2 566 2,15 ΒΑΛΤΙΚΑ ΚΑΛΙΝΙΓΚΡΑΝΤ 2,9 ΤΙΟΥΜΕΝ 2,95 1 3-1 11
8/7/2017 ΡΩΣ2 1862 3 ΤΙΟΥΜΕΝ 2,75 ΒΑΛΤΙΚΑ ΚΑΛΙΝΙΓΚΡΑΝΤ 2,2 2 1-2 22
5/11/2016 ΡΩΣ2 2421 1,63 ΤΙΟΥΜΕΝ 3,05 ΒΑΛΤΙΚΑ ΚΑΛΙΝΙΓΚΡΑΝΤ 4,75 X 2-2 XX
16/7/2016 ΡΩΣ2 1467 2,7 ΒΑΛΤΙΚΑ ΚΑΛΙΝΙΓΚΡΑΝΤ 2,85 ΤΙΟΥΜΕΝ 2,3 1 1-0 X1
21/4/2016 ΡΩΣ2 1937 1,92 ΤΙΟΥΜΕΝ 2,95 ΒΑΛΤΙΚΑ ΚΑΛΙΝΙΓΚΡΑΝΤ 3,45 X 1-1 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΑΛΤΙΚΑ ΚΑΛΙΝΙΓΚΡΑΝΤ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΙΟΥΜΕΝ = 16,67 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.463-ΚΙΜΚΙ vs ΛΟΥΧ-ΕΝΕΡΤΖΙΑ ΒΛΑΔΙΒΟΣΤΟΚ
25/5/2019 ΡΩΣ2 463 1,7 ΚΙΜΚΙ 3,05 ΛΟΥΧ-ΕΝΕΡΤΖΙΑ ΒΛΑΔΙΒΟΣΤΟΚ 4,25 - - -
17/7/2018 ΡΩΣ2 501 2,2 ΛΟΥΧ-ΕΝΕΡΤΖΙΑ ΒΛΑΔΙΒΟΣΤΟΚ 2,7 ΚΙΜΚΙ 3,05 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΙΜΚΙ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΟΥΧ-ΕΝΕΡΤΖΙΑ ΒΛΑΔΙΒΟΣΤΟΚ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.464-ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ vs ΜΟΡΝΤΟΒΙΑ ΣΑΡΑΝΣΚ
25/5/2019 ΡΩΣ2 464 1,23 ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ 4,15 ΜΟΡΝΤΟΒΙΑ ΣΑΡΑΝΣΚ 10,5 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΟΡΝΤΟΒΙΑ ΣΑΡΑΝΣΚ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.465-ΡΟΤΟΡ ΒΟΛΓΚΟΓΚΡΑΝΤ vs ΤΣΕΡΤΑΝΟΒΟ
25/5/2019 ΡΩΣ2 465 2,1 ΡΟΤΟΡ ΒΟΛΓΚΟΓΚΡΑΝΤ 2,85 ΤΣΕΡΤΑΝΟΒΟ 3,1 - - -
17/7/2018 ΡΩΣ2 535 3,15 ΤΣΕΡΤΑΝΟΒΟ 2,9 ΡΟΤΟΡ ΒΟΛΓΚΟΓΚΡΑΝΤ 2,05 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΟΤΟΡ ΒΟΛΓΚΟΓΚΡΑΝΤ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΣΕΡΤΑΝΟΒΟ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.466-ΣΙΝΙΚ ΓΙΑΡΟΣΛΑΒΛ vs ΑΒΑΝΓΚΑΡΝΤ ΚΟΥΡΣΚ
25/5/2019 ΡΩΣ2 466 2,1 ΣΙΝΙΚ ΓΙΑΡΟΣΛΑΒΛ 2,8 ΑΒΑΝΓΚΑΡΝΤ ΚΟΥΡΣΚ 3,15 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΙΝΙΚ ΓΙΑΡΟΣΛΑΒΛ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΒΑΝΓΚΑΡΝΤ ΚΟΥΡΣΚ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.467-ΣΠΑΡΤΑΚ Μ. Β vs ΣΟΤΣΙ
25/5/2019 ΡΩΣ2 467 3,05 ΣΠΑΡΤΑΚ Μ. Β 3,15 ΣΟΤΣΙ 2 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΠΑΡΤΑΚ Μ. Β = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΟΤΣΙ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.468-ΤΑΜΠΟΦ vs ΖΕΝΙΤ 2 ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
25/5/2019 ΡΩΣ2 468 1,17 ΤΑΜΠΟΦ 4,85 ΖΕΝΙΤ 2 ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 10,5 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΑΜΠΟΦ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΖΕΝΙΤ 2 ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.469-ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΑΡΜΑΒΙΡ vs ΤΚΑ ΕΝΕΡΤΖΙΑ
25/5/2019 ΡΩΣ2 469 2,9 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΑΡΜΑΒΙΡ 2,7 ΤΚΑ ΕΝΕΡΤΖΙΑ 2,3 - - -
17/7/2018 ΡΩΣ2 503 1,87 ΤΚΑ ΕΝΕΡΤΖΙΑ 2,8 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΑΡΜΑΒΙΡ 3,85 1 3-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΑΡΜΑΒΙΡ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΚΑ ΕΝΕΡΤΖΙΑ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.470-ΦΑΚΕΛ ΒΟΡΕΝΕΣΧ vs ΤΟΜ ΤΟΜΣΚ
25/5/2019 ΡΩΣ2 470 2 ΦΑΚΕΛ ΒΟΡΕΝΕΣΧ 2,85 ΤΟΜ ΤΟΜΣΚ 3,25 - - -
17/7/2018 ΡΩΣ2 512 1,7 ΤΟΜ ΤΟΜΣΚ 2,95 ΦΑΚΕΛ ΒΟΡΕΝΕΣΧ 4,55 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΑΚΕΛ ΒΟΡΕΝΕΣΧ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΟΜ ΤΟΜΣΚ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.471-ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ vs ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ
25/5/2019 ΕΣΘΚ 471 4,65 ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ 3,75 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 1,5 - - -
30/3/2019 ΕΣΘ1 1588 4,15 ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ 3,85 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 1,55 X 0-0 XX
10/11/2018 ΕΣΘ1 - 1,15 ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ 5,75 ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ 10 1 4-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.472-ΤΣΑΧΟΥΜΑ ΜΑΝΤΖΙΧΑΝΤΙΛΑ vs ΣΙΒΟΥΤΣΑ ΣΤΑΡΣ
25/5/2019 ΝΑΦ1 472 2,35 ΤΣΑΧΟΥΜΑ ΜΑΝΤΖΙΧΑΝΤΙΛΑ 2,75 ΣΙΒΟΥΤΣΑ ΣΤΑΡΣ 2,8 - - -
15/5/2019 ΝΑΦ1 1054 2,15 ΣΙΒΟΥΤΣΑ ΣΤΑΡΣ 2,65 ΤΣΑΧΟΥΜΑ ΜΑΝΤΖΙΧΑΝΤΙΛΑ 3,2 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΣΑΧΟΥΜΑ ΜΑΝΤΖΙΧΑΝΤΙΛΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΙΒΟΥΤΣΑ ΣΤΑΡΣ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.474-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U20 vs ΚΟΡΕΑ U20
25/5/2019 U20 474 1,32 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U20 4,55 ΚΟΡΕΑ U20 7,75 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U20 = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΟΡΕΑ U20 = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.475-ΟΥΛΕΝΣΑΚΕΡ/ ΚΙΖΑ vs ΧΑΜ ΚΑΜ
25/5/2019 ΝΟΡ2 475 1,8 ΟΥΛΕΝΣΑΚΕΡ/ ΚΙΖΑ 3,35 ΧΑΜ ΚΑΜ 3,35 - - -
11/11/2018 ΝΟΡ2 1881 1,95 ΧΑΜ ΚΑΜ 3,55 ΟΥΛΕΝΣΑΚΕΡ/ ΚΙΖΑ 2,8 1 3-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΥΛΕΝΣΑΚΕΡ/ ΚΙΖΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΜ ΚΑΜ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.476-ΤΡΟΜΣΝΤΑΛΕΝ vs KFUM ΟΣΛΟ
25/5/2019 ΝΟΡ2 476 2,85 ΤΡΟΜΣΝΤΑΛΕΝ 3,25 KFUM ΟΣΛΟ 2,05 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΡΟΜΣΝΤΑΛΕΝ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : KFUM ΟΣΛΟ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.477-ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. vs ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ
25/5/2019 ΑΓΓ2 477 2,7 ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. 2,95 ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ 2,5 - - -
6/4/2019 ΑΓΓ2 483 2,35 ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. 2,95 ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ 2,65 X 0-0 XX
22/9/2018 ΑΓΓ2 1760 1,95 ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ 3 ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. 3,3 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.478-ΡΑΓΙΟ ΜΑΧΑΔΑΟΝΤΑ vs ΚΟΡΔΟΒΑ
25/5/2019 ΙΣΠ2 478 1,2 ΡΑΓΙΟ ΜΑΧΑΔΑΟΝΤΑ 5 ΚΟΡΔΟΒΑ 10 - - -
13/1/2019 ΙΣΠ2 1152 2,05 ΚΟΡΔΟΒΑ 2,95 ΡΑΓΙΟ ΜΑΧΑΔΑΟΝΤΑ 3,3 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΑΓΙΟ ΜΑΧΑΔΑΟΝΤΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΟΡΔΟΒΑ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.479-ΧΑΡΤΣ vs ΣΕΛΤΙΚ
25/5/2019 ΣΚΩΚ 479 8 ΧΑΡΤΣ 4,6 ΣΕΛΤΙΚ 1,3 - - -
19/5/2019 ΣΚΩΠ 603 1,2 ΣΕΛΤΙΚ 5,5 ΧΑΡΤΣ 8,75 1 2-1 X1
27/2/2019 ΣΚΩΠ 869 5,25 ΧΑΡΤΣ 3,65 ΣΕΛΤΙΚ 1,5 2 1-2 22
3/11/2018 ΣΚΩΠ 1493 1,2 ΣΕΛΤΙΚ 5,5 ΧΑΡΤΣ 8,75 1 5-0 11
28/10/2018 ΣΚΛΚ 1412 4,35 ΧΑΡΤΣ 3,6 ΣΕΛΤΙΚ 1,55 2 0-3 X2
11/8/2018 ΣΚΩΠ 1570 4,5 ΧΑΡΤΣ 3,65 ΣΕΛΤΙΚ 1,57 1 1-0 X1
6/5/2018 ΣΚΩΠ 1937 8,25 ΧΑΡΤΣ 4,5 ΣΕΛΤΙΚ 1,27 2 1-3 X2
30/1/2018 ΣΚΩΠ 1157 1,17 ΣΕΛΤΙΚ 5,5 ΧΑΡΤΣ 10,5 1 3-1 11
17/12/2017 ΣΚΩΠ 773 8,25 ΧΑΡΤΣ 4,75 ΣΕΛΤΙΚ 1,25 1 4-0 11
5/8/2017 ΣΚΩΠ 1670 1,12 ΣΕΛΤΙΚ 6,5 ΧΑΡΤΣ 11,5 1 4-1 11
21/5/2017 ΣΚΩΠ 1835 1,12 ΣΕΛΤΙΚ 6,25 ΧΑΡΤΣ 12,5 1 2-0 X1
2/4/2017 ΣΚΩΠ 2208 6,25 ΧΑΡΤΣ 4,3 ΣΕΛΤΙΚ 1,35 2 0-5 22
29/1/2017 ΣΚΩΠ 1812 1,18 ΣΕΛΤΙΚ 5,5 ΧΑΡΤΣ 9,5 1 4-0 11
7/8/2016 ΣΚΩΠ 1115 4,5 ΧΑΡΤΣ 3,6 ΣΕΛΤΙΚ 1,58 2 1-2 X2
30/4/2016 ΣΚΩΠ 957 4,5 ΧΑΡΤΣ 3,8 ΣΕΛΤΙΚ 1,55 2 1-3 22
2/4/2016 ΣΚΩΠ 837 1,22 ΣΕΛΤΙΚ 5 ΧΑΡΤΣ 9 1 3-1 11
27/12/2015 ΣΚΩΠ 2269 5 ΧΑΡΤΣ 3,9 ΣΕΛΤΙΚ 1,48 X 2-2 XX
28/10/2015 ΣΚΛΚ 745 6,25 ΧΑΡΤΣ 4,3 ΣΕΛΤΙΚ 1,3 2 1-2 X2
26/9/2015 ΣΚΩΠ 1038 1,17 ΣΕΛΤΙΚ 5,5 ΧΑΡΤΣ 10,5 X 0-0 XX
30/11/2014 ΣΚΩΚ 323 5,25 ΧΑΡΤΣ 4 ΣΕΛΤΙΚ 1,4 2 0-4 22
24/9/2014 ΣΚΛΚ 211 1,17 ΣΕΛΤΙΚ 5,5 ΧΑΡΤΣ 8,75 1 3-0 11
21/12/2013 ΣΚΩΠ 129 1,3 ΣΕΛΤΙΚ 4,75 ΧΑΡΤΣ 5,75 1 2-0 X1
1/12/2013 ΣΚΩΚ 286 6,5 ΧΑΡΤΣ 4,35 ΣΕΛΤΙΚ 1,3 2 0-7 22
14/9/2013 ΣΚΩΠ 153 7 ΧΑΡΤΣ 4,35 ΣΕΛΤΙΚ 1,28 2 1-3 22
19/1/2013 ΣΚΩΠ 186 1,25 ΣΕΛΤΙΚ 4,75 ΧΑΡΤΣ 7 1 4-1 11
28/11/2012 ΣΚΩΠ 159 4,75 ΧΑΡΤΣ 3,6 ΣΕΛΤΙΚ 1,5 2 0-4 22
7/10/2012 ΣΚΩΠ 320 1,2 ΣΕΛΤΙΚ 5 ΧΑΡΤΣ 8,25 1 1-0 11
13/5/2012 ΣΚΩΠ 291 1,25 ΣΕΛΤΙΚ 4,5 ΧΑΡΤΣ 7,5 1 5-0 11
8/2/2012 ΣΚΩΠ 129 4,5 ΧΑΡΤΣ 3,5 ΣΕΛΤΙΚ 1,55 2 0-4 22
10/12/2011 ΣΚΩΠ 282 1,25 ΣΕΛΤΙΚ 4,5 ΧΑΡΤΣ 7,5 1 1-0 X1
2/10/2011 ΣΚΩΠ 395 4,35 ΧΑΡΤΣ 3,6 ΣΕΛΤΙΚ 1,55 1 2-0 X1
11/5/2011 ΣΚΩΠ 158 5,75 ΧΑΡΤΣ 3,8 ΣΕΛΤΙΚ 1,4 2 0-3 22
26/1/2011 ΣΚΩΠ 157 1,45 ΣΕΛΤΙΚ 3,6 ΧΑΡΤΣ 5,5 1 4-0 11
10/11/2010 ΣΚΩΠ 160 6 ΧΑΡΤΣ 3,65 ΣΕΛΤΙΚ 1,4 1 2-0 11
11/9/2010 ΣΚΩΠ 413 1,35 ΣΕΛΤΙΚ 3,8 ΧΑΡΤΣ 6,7 1 3-0 11
9/5/2010 ΣΚΩΠ 232 4,65 ΧΑΡΤΣ 3,45 ΣΕΛΤΙΚ 1,55 2 1-2 X2
10/2/2010 ΣΚΩΠ 168 1,3 ΣΕΛΤΙΚ 4,15 ΧΑΡΤΣ 7 1 2-0 X1
20/12/2009 ΣΚΩΠ 254 5 ΧΑΡΤΣ 3,5 ΣΕΛΤΙΚ 1,5 1 2-1 X1
28/10/2009 ΣΚΛΚ 176 1,35 ΣΕΛΤΙΚ 3,65 ΧΑΡΤΣ 7 2 0-1 X2
20/9/2009 ΣΚΩΠ 406 1,25 ΣΕΛΤΙΚ 4,4 ΧΑΡΤΣ 8 1 2-1 21
24/5/2009 ΣΚΩΠ 298 1,2 ΣΕΛΤΙΚ 4,75 ΧΑΡΤΣ 9,25 X 0-0 XX
11/4/2009 ΣΚΩΠ 138 4,2 ΧΑΡΤΣ 3,2 ΣΕΛΤΙΚ 1,65 X 1-1 XX
13/12/2008 ΣΚΩΠ 276 1,3 ΣΕΛΤΙΚ 4,25 ΧΑΡΤΣ 7 X 1-1 2X
2/11/2008 ΣΚΩΠ 494 4,5 ΧΑΡΤΣ 3,5 ΣΕΛΤΙΚ 1,55 2 0-2 22
16/2/2008 ΣΚΩΠ 333 1,25 ΣΕΛΤΙΚ 4,25 ΧΑΡΤΣ 8 1 3-0 11
1/12/2007 ΣΚΩΠ 151 4,2 ΧΑΡΤΣ 3,4 ΣΕΛΤΙΚ 1,6 X 1-1 XX
31/10/2007 ΣΚΛΚ 332 1,35 ΣΕΛΤΙΚ 4,2 ΧΑΡΤΣ 5,5 2 0-2 X2
25/8/2007 ΣΚΩΠ 345 1,35 ΣΕΛΤΙΚ 3,75 ΧΑΡΤΣ 6,5 1 5-0 11
29/4/2007 ΣΚΩΠ 613 1,52 ΣΕΛΤΙΚ 3,4 ΧΑΡΤΣ 5 2 1-3 X2
14/1/2007 ΣΚΩΠ 436 3,1 ΧΑΡΤΣ 3,1 ΣΕΛΤΙΚ 1,8 2 1-2 12
4/11/2006 ΣΚΩΠ 351 1,35 ΣΕΛΤΙΚ 3,75 ΧΑΡΤΣ 6,5 1 2-1 X1
6/8/2006 ΣΚΩΠ 441 2,6 ΧΑΡΤΣ 3,1 ΣΕΛΤΙΚ 2,2 1 2-1 X1
30/4/2006 ΣΚΩΠ 541 2,5 ΧΑΡΤΣ 3,1 ΣΕΛΤΙΚ 2,3 1 3-0 11
5/4/2006 ΣΚΩΠ 312 1,4 ΣΕΛΤΙΚ 3,75 ΧΑΡΤΣ 6 1 1-0 11
1/1/2006 ΣΚΩΠ 261 3 ΧΑΡΤΣ 3,1 ΣΕΛΤΙΚ 2 2 2-3 12
15/10/2005 ΣΚΩΠ 256 1,55 ΣΕΛΤΙΚ 3,4 ΧΑΡΤΣ 4,75 X 1-1 XX
15/5/2005 ΣΚΩΠ 415 7 ΧΑΡΤΣ 4 ΣΕΛΤΙΚ 1,25 2 1-2 22
10/4/2005 ΣΚΩΚ 432 5,5 ΧΑΡΤΣ 3,6 ΣΕΛΤΙΚ 1,35 2 1-2 22
2/4/2005 ΣΚΩΠ 336 1,15 ΣΕΛΤΙΚ 4,75 ΧΑΡΤΣ 9 2 0-2 22
26/12/2004 ΣΚΩΠ 334 5,5 ΧΑΡΤΣ 3,6 ΣΕΛΤΙΚ 1,35 2 0-2 22
16/10/2004 ΣΚΩΠ 244 1,1 ΣΕΛΤΙΚ 5,5 ΧΑΡΤΣ 10 1 3-0 11
25/4/2004 ΣΚΩΠ 515 6,25 ΧΑΡΤΣ 3,6 ΣΕΛΤΙΚ 1,4 X 1-1 2X
3/4/2004 ΣΚΩΠ 251 1,15 ΣΕΛΤΙΚ 5,5 ΧΑΡΤΣ 10 X 2-2 2X
7/2/2004 ΣΚΩΚ 115 9 ΧΑΡΤΣ 4,6 ΣΕΛΤΙΚ 1,2 2 0-3 22
18/1/2004 ΣΚΩΠ 443 8 ΧΑΡΤΣ 4,5 ΣΕΛΤΙΚ 1,2 2 0-1 22
18/10/2003 ΣΚΩΠ 251 1,1 ΣΕΛΤΙΚ 5,5 ΧΑΡΤΣ 12 1 5-0 11
10/5/2003 ΣΚΩΠ 223 1,15 ΣΕΛΤΙΚ 5,5 ΧΑΡΤΣ 9 1 1-0 11
19/4/2003 ΣΚΩΠ 342 7 ΧΑΡΤΣ 4 ΣΕΛΤΙΚ 1,3 1 2-1 X1
26/12/2002 ΣΚΩΠ 246 1,2 ΣΕΛΤΙΚ 5 ΧΑΡΤΣ 8,5 1 4-2 11
20/10/2002 ΣΚΩΠ 553 8 ΧΑΡΤΣ 3,75 ΣΕΛΤΙΚ 1,3 2 1-4 22
28/4/2002 ΣΚΩΠ 456 6,5 ΧΑΡΤΣ 3,75 ΣΕΛΤΙΚ 1,35 2 1-4 22
23/1/2002 ΣΚΩΠ 454 1,2 ΣΕΛΤΙΚ 4,5 ΧΑΡΤΣ 10 1 2-0 X1
17/11/2001 ΣΚΩΠ 251 6,5 ΧΑΡΤΣ 4 ΣΕΛΤΙΚ 1,35 2 0-1 22
11/8/2001 ΣΚΩΠ 251 1,2 ΣΕΛΤΙΚ 5 ΧΑΡΤΣ 8,75 1 2-0 11
22/4/2001 ΣΚΩΠ 621 1,25 ΣΕΛΤΙΚ 4,5 ΧΑΡΤΣ 8 1 1-0 X1
11/3/2001 ΣΚΩΚ 436 1,2 ΣΕΛΤΙΚ 5 ΧΑΡΤΣ 8,75 1 1-0 X1
4/2/2001 ΣΚΩΠ 536 5,5 ΧΑΡΤΣ 3,6 ΣΕΛΤΙΚ 1,45 2 0-3 22
18/11/2000 ΣΚΩΠ 235 1,15 ΣΕΛΤΙΚ 5 ΧΑΡΤΣ 12 1 6-1 11
1/11/2000 ΣΚΛΚ 323 5 ΧΑΡΤΣ 3,5 ΣΕΛΤΙΚ 1,5 X 2-2 XX
19/8/2000 ΣΚΩΠ 265 3,75 ΧΑΡΤΣ 3,35 ΣΕΛΤΙΚ 1,7 2 2-4 22
5/2/2000 ΣΚΩΠ 315 1,3 ΣΕΛΤΙΚ 3,85 ΧΑΡΤΣ 8 2 2-3 12
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΑΡΤΣ = 16,25 % Ποσοστό (X) Χι = 12,50 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΕΛΤΙΚ = 71,25 % σε 80 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.480-ΜΑΛΜΕ vs ΕΣΚΙΛΣΤΟΥΝΑ
25/5/2019 ΣΟΥ1 480 1,17 ΜΑΛΜΕ 5,5 ΕΣΚΙΛΣΤΟΥΝΑ 11 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΑΛΜΕ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΣΚΙΛΣΤΟΥΝΑ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.481-ΧΑΚΕΝ vs ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ
25/5/2019 ΣΟΥ1 481 1,95 ΧΑΚΕΝ 3,15 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 3,3 - - -
24/9/2018 ΣΟΥ1 2020 1,5 ΧΑΚΕΝ 3,85 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 4,85 1 4-1 11
28/4/2018 ΣΟΥ1 928 2,8 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 2,95 ΧΑΚΕΝ 2,2 1 2-1 11
20/8/2017 ΣΟΥ1 1753 2,25 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 3,1 ΧΑΚΕΝ 2,6 X 1-1 XX
2/5/2017 ΣΟΥ1 1860 2,05 ΧΑΚΕΝ 3,05 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 2,95 1 4-0 11
19/9/2016 ΣΟΥ1 892 2,15 ΧΑΚΕΝ 3,2 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 2,65 X 2-2 2X
6/4/2016 ΣΟΥ1 1862 1,6 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 3,5 ΧΑΚΕΝ 4,1 1 1-0 11
16/8/2015 ΣΟΥ1 281 1,55 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 3,65 ΧΑΚΕΝ 4,25 1 4-0 11
19/4/2015 ΣΟΥ1 423 2,9 ΧΑΚΕΝ 3,25 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 2 2 1-2 X2
21/3/2015 ΣΟΚ 254 1,75 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 3,45 ΧΑΚΕΝ 3,45 1 3-1 11
19/10/2014 ΣΟΥ1 356 1,85 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 3,3 ΧΑΚΕΝ 3,25 1 3-2 21
2/6/2014 ΣΟΥ1 207 2,2 ΧΑΚΕΝ 3,25 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 2,55 X 1-1 2X
4/8/2013 ΣΟΥ1 279 1,9 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 3,35 ΧΑΚΕΝ 3,05 1 3-1 11
31/3/2013 ΣΟΥ1 307 2,4 ΧΑΚΕΝ 3,15 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 2,4 2 0-3 22
1/10/2012 ΣΟΥ1 400 2,5 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 3,15 ΧΑΚΕΝ 2,3 X 1-1 2X
23/4/2012 ΣΟΥ1 472 2,3 ΧΑΚΕΝ 3,1 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 2,5 2 1-2 12
22/9/2011 ΣΟΥ1 225 1,8 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 3,25 ΧΑΚΕΝ 3,45 X 2-2 XX
10/4/2011 ΣΟΥ1 416 2,25 ΧΑΚΕΝ 3,15 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 2,55 1 3-1 21
8/8/2010 ΣΟΥ1 363 2,4 ΧΑΚΕΝ 3,1 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 2,4 2 1-5 22
22/3/2010 ΣΟΥ1 434 1,45 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 3,6 ΧΑΚΕΝ 5,25 2 0-1 X2
2/8/2009 ΣΟΥ1 306 1,4 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 3,8 ΧΑΚΕΝ 5,5 X 2-2 2X
15/4/2009 ΣΟΥ1 103 4 ΧΑΚΕΝ 3,3 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 1,65 1 4-1 11
12/9/2006 ΣΟΥ1 111 3,1 ΧΑΚΕΝ 3 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 2 2 1-4 22
6/5/2006 ΣΟΥ1 435 1,7 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 3,1 ΧΑΚΕΝ 4 1 3-0 11
1/8/2005 ΣΟΥ1 431 1,85 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 3 ΧΑΚΕΝ 3,5 1 1-0 X1
22/6/2005 ΣΟΥ1 223 2,8 ΧΑΚΕΝ 2,9 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 2 1 3-1 21
9/8/2001 ΣΟΥ1 254 3 ΧΑΚΕΝ 3,2 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 2 1 3-0 11
11/6/2001 ΣΟΥ1 352 1,4 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 3,6 ΧΑΚΕΝ 6,25 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΑΚΕΝ = 25,93 % Ποσοστό (X) Χι = 25,93 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ = 48,15 % σε 27 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.482-ΦΡΕΙ vs ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ
25/5/2019 ΣΟΥ2 482 3,9 ΦΡΕΙ 3,5 ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ 1,65 - - -
22/10/2018 ΣΟΥ2 1726 1,73 ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ 3,35 ΦΡΕΙ 3,6 2 1-2 22
29/4/2018 ΣΟΥ2 1088 2 ΦΡΕΙ 3,1 ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ 3 2 2-3 X2
14/10/2017 ΣΟΥ2 1428 2,08 ΦΡΕΙ 3,2 ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ 2,8 1 1-0 11
22/4/2017 ΣΟΥ2 2824 1,63 ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ 3,3 ΦΡΕΙ 4,25 1 2-1 11
26/9/2016 ΣΟΥ2 1896 2,4 ΦΡΕΙ 2,95 ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ 2,5 1 2-0 11
30/4/2016 ΣΟΥ2 1073 1,58 ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ 3,3 ΦΡΕΙ 4,6 X 2-2 1X
1/8/2015 ΣΟΥ2 257 1,45 ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ 3,65 ΦΡΕΙ 5,25 1 5-0 11
16/5/2015 ΣΟΥ2 249 2,8 ΦΡΕΙ 3,15 ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ 2,1 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΡΕΙ = 37,50 % Ποσοστό (X) Χι = 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ = 37,50 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.483-ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ vs ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ
25/5/2019 ΣΟΥ2 483 1,63 ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ 3,35 ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ 4,25 - - -
31/7/2018 ΣΟΥ2 906 1,67 ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ 3,5 ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ 3,75 1 2-1 21
7/4/2018 ΣΟΥ2 1255 2,8 ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ 3,05 ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ 2,15 2 1-2 22
22/9/2016 ΣΟΥ2 1454 3,05 ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ 3,1 ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ 2 2 0-2 22
7/5/2016 ΣΟΥ2 706 1,5 ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ 3,6 ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ 4,9 2 0-1 X2
27/2/2016 ΣΟΚ 2048 1,8 ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ 3,3 ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ 3,4 1 3-0 11
4/8/2012 ΣΟΥ2 263 3 ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ 3,1 ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ 2 X 2-2 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ = 66,67 % Ποσοστό (X) Χι = 16,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ = 16,67 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.484-ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ vs ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ
25/5/2019 ΦΙΝ1 484 2,7 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 2,65 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 2,55 - - -
16/2/2019 ΦΙΝΚ - 1,53 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 3,6 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 4,5 2 2-3 22
30/9/2018 ΦΙΝ1 2124 1,95 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 2,9 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 3,65 2 0-1 22
21/7/2018 ΦΙΝ1 794 2,2 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 2,8 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 3 1 1-0 X1
9/7/2018 ΦΙΝ1 874 2,2 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 2,7 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 3,05 1 2-1 X1
16/9/2017 ΦΙΝ1 1425 2,9 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 3 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 2,1 2 0-3 22
23/7/2017 ΦΙΝ1 1887 3,2 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 3,05 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 1,95 2 1-2 X2
19/5/2017 ΦΙΝ1 1623 1,35 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 3,85 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 6,5 1 3-0 11
12/9/2016 ΦΙΝ1 1462 2,65 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 2,85 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 2,35 X 1-1 XX
13/8/2016 ΦΙΝ1 2246 1,85 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 3 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 3,6 1 3-1 11
28/5/2016 ΦΙΝ1 2040 2,2 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 2,9 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 2,85 2 2-3 12
27/2/2016 ΦΙΝ 959 3,6 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 2,95 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 1,88 2 1-2 22
12/8/2015 ΦΙΝ1 243 2,55 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 3,1 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 2,3 1 2-0 X1
7/6/2015 ΦΙΝ1 279 1,45 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 3,65 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 5,25 2 0-1 22
19/4/2015 ΦΙΝ1 400 1,45 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 3,65 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 5,25 1 1-0 X1
18/10/2014 ΦΙΝ1 155 2,65 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 3,2 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 2,15 2 1-2 22
15/6/2014 ΦΙΝ1 165 1,8 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 3,25 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 3,45 1 1-0 X1
12/4/2014 ΦΙΝ1 168 1,95 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 3,15 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 3,15 X 1-1 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ = 23,53 % Ποσοστό (X) Χι = 11,76 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ = 64,71 % σε 17 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.485-ΧΙΦΚ vs ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ
25/5/2019 ΦΙΝ1 485 3,6 ΧΙΦΚ 3,1 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 1,87 - - -
23/2/2019 ΦΙΝΚ 1124 3,5 ΧΙΦΚ 3,15 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 1,83 2 1-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΙΦΚ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.486-ΓΙΑΡΟ vs ΧΑΚΑ
25/5/2019 ΦΙΝ2 486 2,3 ΓΙΑΡΟ 3 ΧΑΚΑ 2,65 - - -
27/10/2018 ΦΙΝ2 560 2,2 ΓΙΑΡΟ 3,1 ΧΑΚΑ 2,7 2 1-2 22
17/8/2018 ΦΙΝ2 1638 1,75 ΧΑΚΑ 3,35 ΓΙΑΡΟ 3,55 1 1-0 11
20/6/2018 ΦΙΝ2 1024 1,87 ΓΙΑΡΟ 3,25 ΧΑΚΑ 3,25 2 0-2 22
30/9/2017 ΦΙΝ2 2305 1,98 ΓΙΑΡΟ 3,35 ΧΑΚΑ 2,9 1 4-2 11
29/7/2017 ΦΙΝ2 903 2,4 ΧΑΚΑ 3,15 ΓΙΑΡΟ 2,4 X 0-0 XX
4/6/2017 ΦΙΝ2 1285 1,53 ΓΙΑΡΟ 3,5 ΧΑΚΑ 4,7 X 2-2 XX
11/9/2016 ΦΙΝ2 1288 1,62 ΓΙΑΡΟ 3,6 ΧΑΚΑ 3,95 1 3-0 11
10/7/2016 ΦΙΝ2 1155 2,5 ΧΑΚΑ 3,15 ΓΙΑΡΟ 2,3 X 1-1 1X
8/5/2016 ΦΙΝ2 982 1,47 ΓΙΑΡΟ 3,65 ΧΑΚΑ 5,1 X 0-0 XX
7/7/2012 ΦΙΝ1 221 2,1 ΓΙΑΡΟ 3,1 ΧΑΚΑ 2,8 1 1-0 X1
5/5/2012 ΦΙΝ1 335 2,1 ΧΑΚΑ 3,1 ΓΙΑΡΟ 2,8 1 4-1 11
11/9/2011 ΦΙΝ1 428 1,8 ΓΙΑΡΟ 3,2 ΧΑΚΑ 3,5 X 1-1 1X
4/7/2011 ΦΙΝ1 268 2,15 ΧΑΚΑ 3,1 ΓΙΑΡΟ 2,7 1 3-1 X1
9/5/2011 ΦΙΝ1 450 1,6 ΓΙΑΡΟ 3,3 ΧΑΚΑ 4,4 2 1-2 22
2/8/2010 ΦΙΝ1 224 1,7 ΓΙΑΡΟ 3,4 ΧΑΚΑ 3,65 1 5-0 11
30/4/2010 ΦΙΝ1 201 1,75 ΧΑΚΑ 3,3 ΓΙΑΡΟ 3,6 1 4-3 11
28/6/2009 ΦΙΝ1 127 1,55 ΧΑΚΑ 3,45 ΓΙΑΡΟ 4,5 X 0-0 XX
14/9/2008 ΦΙΝ1 427 1,5 ΧΑΚΑ 3,5 ΓΙΑΡΟ 4,8 2 1-2 22
22/5/2008 ΦΙΝ1 312 2,2 ΓΙΑΡΟ 3,2 ΧΑΚΑ 2,5 2 0-4 22
5/8/2007 ΦΙΝ1 431 1,45 ΧΑΚΑ 3,75 ΓΙΑΡΟ 4,85 1 4-0 11
30/7/2006 ΦΙΝ1 311 1,4 ΧΑΚΑ 3,75 ΓΙΑΡΟ 6 1 3-1 11
7/5/2006 ΦΙΝ1 635 3 ΓΙΑΡΟ 3,1 ΧΑΚΑ 2 X 0-0 XX
16/7/2005 ΦΙΝ1 213 3,5 ΓΙΑΡΟ 3,2 ΧΑΚΑ 1,8 2 0-1 X2
29/5/2005 ΦΙΝ1 544 1,45 ΧΑΚΑ 3,4 ΓΙΑΡΟ 4,6 1 2-1 11
23/6/2004 ΦΙΝ1 111 3,6 ΓΙΑΡΟ 3,1 ΧΑΚΑ 1,75 2 0-3 X2
7/5/2004 ΦΙΝ1 415 1,4 ΧΑΚΑ 3,5 ΓΙΑΡΟ 6,5 1 2-0 11
1/9/2003 ΦΙΝ1 653 1,25 ΧΑΚΑ 4,25 ΓΙΑΡΟ 8 2 2-3 12
17/8/2003 ΦΙΝ1 566 3,75 ΓΙΑΡΟ 3,1 ΧΑΚΑ 1,7 2 0-2 X2
26/9/2002 ΦΙΝΚ 513 1,4 ΧΑΚΑ 3,5 ΓΙΑΡΟ 6,25 1 2-1 11
8/8/2002 ΦΙΝ1 644 1,4 ΧΑΚΑ 3,4 ΓΙΑΡΟ 6,5 1 2-1 11
30/5/2002 ΦΙΝ1 112 2,9 ΓΙΑΡΟ 2,9 ΧΑΚΑ 2,1 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΙΑΡΟ = 19,35 % Ποσοστό (X) Χι = 22,58 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΚΑ = 58,06 % σε 31 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.487-ΚΑΧΑΑΝΙ vs ΚΤΠ
25/5/2019 ΦΙΝ2 487 2,45 ΚΑΧΑΑΝΙ 3,15 ΚΤΠ 2,35 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΑΧΑΑΝΙ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΤΠ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.488-ΜΟΥΣΑ ΠΟΡΙ vs ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ
25/5/2019 ΦΙΝ2 488 1,55 ΜΟΥΣΑ ΠΟΡΙ 3,65 ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ 4,3 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΟΥΣΑ ΠΟΡΙ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.489-ΟΥΛΟΥ vs ΤΠΣ
25/5/2019 ΦΙΝ2 489 2 ΟΥΛΟΥ 2,95 ΤΠΣ 3,15 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΥΛΟΥ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΠΣ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.490-ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ vs ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ
25/5/2019 ΑΥΣ1 490 1,55 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,75 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 4,6 - - -
20/4/2019 ΑΥΣ1 1119 1,75 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,35 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,85 1 3-1 11
3/3/2019 ΑΥΣ1 687 2,7 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,35 2 0-1 X2
30/9/2018 ΑΥΣ1 2082 1,8 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,5 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,45 1 2-1 X1
27/4/2013 ΑΥΣ1 227 2,05 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,25 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,8 2 1-2 22
23/2/2013 ΑΥΣ1 194 2,05 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,15 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,9 1 2-0 X1
27/10/2012 ΑΥΣ1 266 1,75 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,35 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,5 2 1-2 X2
11/8/2012 ΑΥΣ1 303 2,1 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,25 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,7 1 2-1 21
5/5/2012 ΑΥΣ1 348 1,8 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,1 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,6 2 3-6 22
10/3/2012 ΑΥΣ1 334 2,2 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 3 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,75 2 0-1 22
19/11/2011 ΑΥΣ1 322 1,55 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,5 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 4,5 X 1-1 1X
27/8/2011 ΑΥΣ1 376 2,5 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,1 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,3 X 1-1 XX
7/5/2011 ΑΥΣ1 341 2,5 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,2 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,25 1 2-1 X1
26/2/2011 ΑΥΣ1 291 1,5 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,5 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 5 1 2-0 X1
6/11/2010 ΑΥΣ1 283 1,5 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,5 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 5 1 2-1 X1
7/8/2010 ΑΥΣ1 285 2,5 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,2 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,25 2 0-2 X2
20/4/2008 ΑΥΣ1 613 1,75 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,3 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,4 2 0-5 22
23/2/2008 ΑΥΣ1 423 1,6 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,2 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 4,35 1 2-1 21
29/9/2007 ΑΥΣ1 415 1,4 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,75 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 5,5 1 3-1 11
22/7/2007 ΑΥΣ1 354 2,3 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,2 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,4 X 2-2 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ = 42,11 % Ποσοστό (X) Χι = 15,79 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ = 42,11 % σε 19 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.491-ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ vs ΑΛΤΑΧ
25/5/2019 ΑΥΣ1 491 1,67 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 3,5 ΑΛΤΑΧ 4 - - -
20/4/2019 ΑΥΣ1 1118 3,05 ΑΛΤΑΧ 3,15 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 2,05 X 2-2 XX
4/11/2018 ΑΥΣ1 1721 3,5 ΑΛΤΑΧ 3,3 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 1,85 X 2-2 2X
4/8/2018 ΑΥΣ1 594 1,25 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 5,25 ΑΛΤΑΧ 7,25 X 1-1 1X
20/5/2018 ΑΥΣ1 1380 1,23 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 4,9 ΑΛΤΑΧ 7,25 1 4-1 11
10/3/2018 ΑΥΣ1 1621 3,4 ΑΛΤΑΧ 3,25 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 1,82 X 0-0 XX
29/11/2017 ΑΥΣ1 2081 1,38 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 3,9 ΑΛΤΑΧ 5,7 2 1-2 X2
16/9/2017 ΑΥΣ1 1396 3 ΑΛΤΑΧ 3,05 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 2,05 X 2-2 XX
15/4/2017 ΑΥΣ1 1919 1,58 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 3,35 ΑΛΤΑΧ 4,6 1 3-0 11
18/12/2016 ΑΥΣ1 1622 2,6 ΑΛΤΑΧ 2,95 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 2,3 1 3-1 11
15/10/2016 ΑΥΣ1 725 1,38 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 4 ΑΛΤΑΧ 5,7 X 1-1 2X
31/7/2016 ΑΥΣ1 2280 4,6 ΑΛΤΑΧ 3,4 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 1,55 1 1-0 X1
11/5/2016 ΑΥΣ1 1881 1,32 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 4,3 ΑΛΤΑΧ 6,25 X 1-1 2X
6/3/2016 ΑΥΣ1 1556 3,7 ΑΛΤΑΧ 3,35 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 1,72 X 0-0 XX
29/11/2015 ΑΥΣ1 1211 1,33 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 4,3 ΑΛΤΑΧ 6,25 1 3-1 11
12/9/2015 ΑΥΣ1 655 4,15 ΑΛΤΑΧ 3,6 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 1,58 1 2-0 X1
10/5/2015 ΑΥΣ1 408 3,75 ΑΛΤΑΧ 3,6 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 1,65 2 1-3 12
4/3/2015 ΑΥΣ1 170 1,55 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 3,6 ΑΛΤΑΧ 4,35 1 1-0 X1
2/11/2014 ΑΥΣ1 357 2,9 ΑΛΤΑΧ 3,25 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 2 1 2-0 11
16/8/2014 ΑΥΣ1 319 1,65 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 3,55 ΑΛΤΑΧ 3,75 2 0-1 X2
18/4/2009 ΑΥΣ1 202 4,15 ΑΛΤΑΧ 3,5 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 1,6 X 1-1 2X
29/11/2008 ΑΥΣ1 203 1,2 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 5 ΑΛΤΑΧ 8,5 1 8-1 11
8/11/2008 ΑΥΣ1 303 1,15 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 5,35 ΑΛΤΑΧ 10 1 5-1 11
9/8/2008 ΑΥΣ1 362 3,5 ΑΛΤΑΧ 3,25 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 1,75 2 2-7 22
20/4/2008 ΑΥΣ1 616 1,2 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 4,5 ΑΛΤΑΧ 9 1 3-0 11
24/2/2008 ΑΥΣ1 616 3,2 ΑΛΤΑΧ 3,2 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 1,85 1 2-1 11
29/9/2007 ΑΥΣ1 416 1,4 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 3,5 ΑΛΤΑΧ 6 2 0-2 X2
1/8/2007 ΑΥΣ1 214 2,65 ΑΛΤΑΧ 3,35 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 2,05 2 0-1 X2
28/10/2006 ΑΥΣ1 366 2,3 ΑΛΤΑΧ 3 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 2,4 1 3-1 X1
6/8/2006 ΑΥΣ1 542 1,3 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 4,25 ΑΛΤΑΧ 7 1 3-2 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ = 37,93 % Ποσοστό (X) Χι = 31,03 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΛΤΑΧ = 31,03 % σε 29 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.492-ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ vs ΑΝΤΜΙΡΑ ΒΑΚΕΡ
25/5/2019 ΑΥΣ1 492 1,75 ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ 3,6 ΑΝΤΜΙΡΑ ΒΑΚΕΡ 3,55 - - -
20/4/2019 ΑΥΣ1 1117 1,65 ΑΝΤΜΙΡΑ ΒΑΚΕΡ 3,4 ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ 4,35 1 2-1 X1
3/11/2018 ΑΥΣ1 1588 2,75 ΑΝΤΜΙΡΑ ΒΑΚΕΡ 3,1 ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ 2,25 2 2-3 22
5/8/2018 ΑΥΣ1 612 1,87 ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ 3,5 ΑΝΤΜΙΡΑ ΒΑΚΕΡ 3,25 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΝΤΜΙΡΑ ΒΑΚΕΡ = 66,67 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.493-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ vs ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ
25/5/2019 ΔΑΝ1 493 1,4 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 4,55 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 5,15 - - -
22/4/2019 ΔΑΝ1 655 3,9 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,5 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1,7 2 0-3 22
10/3/2019 ΔΑΝ1 575 3,5 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,3 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1,85 X 2-2 2X
23/9/2018 ΔΑΝ1 1931 1,4 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 4,15 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 5,75 1 2-1 11
21/5/2018 ΔΑΝΔ 1474 2,7 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,3 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2,1 X 0-0 XX
2/4/2018 ΔΑΝΔ 852 1,65 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,45 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,9 1 2-1 21
3/12/2017 ΔΑΝ1 2374 1,55 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,85 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 4 2 1-3 22
27/8/2017 ΔΑΝ1 1166 3,05 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,15 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1,98 1 3-0 11
5/5/2017 ΔΑΝΔ 2020 4,6 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,5 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1,53 X 1-1 1X
9/4/2017 ΔΑΝΔ 1415 1,33 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 4 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 6,5 X 1-1 XX
26/2/2017 ΔΑΝ1 2025 5 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,45 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1,5 X 1-1 XX
30/7/2016 ΔΑΝ1 1973 1,2 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 4,75 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 9 1 4-0 11
16/5/2016 ΔΑΝ1 2862 1,12 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 5,5 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 12,5 1 2-0 X1
20/3/2016 ΔΑΝ1 1235 4,1 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,1 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1,7 1 2-0 X1
9/8/2015 ΔΑΝ1 404 1,35 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 4 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 6,25 X 1-1 XX
19/4/2015 ΔΑΝ1 445 1,55 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,5 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 4,5 1 2-0 11
9/11/2014 ΔΑΝ1 348 2,7 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,25 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2,1 X 0-0 XX
26/7/2014 ΔΑΝ1 149 1,55 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,65 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 4,25 1 2-1 11
27/4/2014 ΔΑΝ1 348 3,1 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,3 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1,9 1 1-0 X1
10/4/2014 ΔΑΝΚ 138 2,55 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,25 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2,2 X 1-1 1X
26/3/2014 ΔΑΝΚ 187 1,55 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,65 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 4,25 1 1-0 11
2/11/2013 ΔΑΝ1 150 1,55 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,65 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 4,25 1 4-0 X1
11/8/2013 ΔΑΝ1 327 3,1 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,3 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1,9 X 2-2 XX
15/4/2013 ΔΑΝ1 367 2,5 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,15 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2,3 2 2-3 12
9/12/2012 ΔΑΝ1 297 1,75 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,25 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,65 1 4-1 11
15/9/2012 ΔΑΝ1 274 1,8 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,25 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,45 1 2-1 21
2/5/2012 ΔΑΝ1 159 2,65 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,2 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2,15 1 1-0 X1
24/11/2011 ΔΑΝΚ 137 1,45 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,6 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 5,45 1 2-0 X1
24/10/2011 ΔΑΝ1 460 1,35 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 4 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 6,2 2 1-3 22
30/7/2011 ΔΑΝ1 273 1,25 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 4,4 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 7,8 1 2-0 11
17/4/2011 ΔΑΝ1 413 5 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,5 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1,5 2 1-3 X2
21/11/2010 ΔΑΝ1 369 1,3 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 4,4 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 6,5 1 2-1 11
14/8/2010 ΔΑΝ1 233 1,35 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 4 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 6 1 2-0 11
24/3/2010 ΔΑΝ1 160 1,2 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 5 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 8 2 0-2 X2
18/7/2009 ΔΑΝ1 209 5 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,8 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1,45 1 2-0 11
9/5/2009 ΔΑΝ1 268 1,15 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 5,5 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 10 1 3-1 X1
4/4/2009 ΔΑΝ1 307 5 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,5 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1,5 2 0-3 22
24/9/2008 ΔΑΝ1 185 1,3 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 4 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 7 1 2-1 11
8/5/2008 ΔΑΝ1 432 3,35 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,4 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1,75 2 1-2 22
7/10/2007 ΔΑΝ1 716 1,25 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 4,3 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 7,5 X 1-1 XX
18/7/2007 ΔΑΝ1 224 4,5 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,65 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1,5 1 1-0 X1
17/9/2006 ΔΑΝ1 476 1,35 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 4 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 6,25 1 1-0 X1
26/4/2006 ΔΑΝ1 311 6 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,75 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1,4 X 1-1 1X
19/3/2006 ΔΑΝ1 646 1,2 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 5 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 8,5 X 3-3 1X
31/7/2005 ΔΑΝ1 324 4,75 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,4 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1,55 2 1-2 22
23/4/2005 ΔΑΝ1 264 1,2 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 4,3 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 8 1 2-0 X1
30/10/2004 ΔΑΝ1 312 3,5 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,1 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1,7 2 2-3 22
26/9/2004 ΔΑΝ1 546 3,3 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,1 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1,75 2 1-2 22
29/5/2004 ΔΑΝ1 125 8,5 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,75 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1,3 2 2-4 X2
24/3/2004 ΔΑΝΚ 221 3,5 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,3 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1,75 2 2-4 X2
26/10/2003 ΔΑΝ1 631 1,2 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 4,6 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 8 1 2-0 11
17/8/2003 ΔΑΝ1 613 1,4 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,4 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 6,5 1 2-1 11
10/5/2003 ΔΑΝ1 253 2,65 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3,1 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2,1 2 0-1 X2
3/11/2002 ΔΑΝ1 632 1,4 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,6 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 6 1 4-0 11
11/8/2002 ΔΑΝ1 426 1,3 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,6 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 9 1 2-1 21
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ = 61,11 % Ποσοστό (X) Χι = 22,22 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ = 16,67 % σε 54 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.494-ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ vs ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ
25/5/2019 ΔΑΝ1 494 2,05 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 3,5 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 2,85 - - -
7/4/2019 ΔΑΝ1 876 5,5 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3,85 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 1,45 X 2-2 XX
4/11/2018 ΔΑΝ1 1739 4,55 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3,5 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 1,6 X 2-2 XX
28/7/2018 ΔΑΝ1 1317 1,5 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 3,85 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 4,85 1 3-1 11
24/10/2016 ΔΑΝ1 1697 4,8 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3,65 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 1,5 2 1-3 X2
9/9/2016 ΔΑΝ1 770 1,35 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 4 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 6,25 1 3-0 X1
18/4/2016 ΔΑΝ1 1502 2,8 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3,1 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 2,1 2 0-2 22
8/11/2015 ΔΑΝ1 513 1,68 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 3,25 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3,95 1 5-1 11
23/8/2015 ΔΑΝ1 540 2,6 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3,1 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 2,3 X 1-1 XX
5/4/2015 ΔΑΝ1 389 3 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3,15 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 2 X 3-3 2X
8/3/2015 ΔΑΝ1 370 1,6 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 3,45 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 4,25 1 3-0 11
4/12/2014 ΔΑΝΚ 175 2,05 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3,2 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 2,85 1 3-0 11
31/8/2014 ΔΑΝ1 343 1,85 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 3,35 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3,2 1 2-0 11
28/4/2014 ΔΑΝ1 377 2,4 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3,15 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 2,4 X 0-0 XX
3/11/2013 ΔΑΝ1 362 1,9 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 3,3 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3,1 1 3-0 11
1/9/2013 ΔΑΝ1 324 2,25 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3,25 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 2,5 X 1-1 1X
22/4/2013 ΔΑΝ1 386 2,1 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3,2 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 2,75 2 0-1 22
12/11/2012 ΔΑΝ1 339 1,75 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 3,3 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3,55 X 0-0 XX
2/9/2012 ΔΑΝ1 333 1,7 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 3,45 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3,6 1 1-0 X1
5/5/2011 ΔΑΝΚ 116 2,3 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3,2 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 2,45 2 1-2 X2
27/4/2011 ΔΑΝΚ 106 1,65 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 3,35 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 4 2 1-2 22
23/10/2010 ΔΑΝ1 328 1,65 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 3,65 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3,65 X 2-2 1X
7/8/2010 ΔΑΝ1 277 2,6 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3,1 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 2,25 2 0-3 X2
11/4/2010 ΔΑΝ1 292 2,25 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3,2 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 2,5 1 2-1 11
21/11/2009 ΔΑΝ1 303 2,25 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 3,3 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 2,45 1 3-0 11
28/10/2009 ΔΑΝΚ 163 1,7 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3,25 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 3,7 2 0-5 22
18/7/2009 ΔΑΝ1 211 1,55 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 3,65 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 4,3 X 0-0 XX
17/5/2009 ΔΑΝ1 347 2,15 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3,3 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 2,6 1 1-0 11
28/2/2009 ΔΑΝ1 308 1,45 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 3,5 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 5,5 X 1-1 XX
14/9/2008 ΔΑΝ1 378 1,5 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 3,65 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 4,5 1 3-1 11
12/5/2008 ΔΑΝ1 624 2,45 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3,2 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 2,25 1 3-2 21
22/10/2007 ΔΑΝ1 754 1,6 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 3,5 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 4 X 2-2 1X
23/9/2007 ΔΑΝ1 656 2,55 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3,25 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 2,15 1 2-0 11
20/8/2006 ΔΑΝ1 543 2,2 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3,1 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 2,6 1 4-2 21
30/4/2006 ΔΑΝ1 515 2,1 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 3,1 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 2,8 X 0-0 XX
12/3/2006 ΔΑΝ1 543 2,15 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3,1 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 2,7 1 2-0 X1
24/7/2005 ΔΑΝ1 314 1,9 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 3,1 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3,2 1 2-1 11
15/6/2005 ΔΑΝ1 245 1,9 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 2,9 X 0-0 XX
20/11/2004 ΔΑΝ1 315 1,9 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 3 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 2,9 1 4-3 X1
8/8/2004 ΔΑΝ1 524 1,9 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 2,9 1 3-0 11
23/5/2004 ΔΑΝ1 332 2,4 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 3 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 2,4 1 2-1 21
29/10/2003 ΔΑΝ1 243 1,9 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 3 1 2-0 X1
31/8/2003 ΔΑΝ1 446 2,2 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3,1 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 2,5 1 2-0 11
1/6/2003 ΔΑΝ1 245 2 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 2,9 1 4-1 11
9/4/2003 ΔΑΝΚ 415 1,8 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 3,2 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3,3 1 3-1 11
16/3/2003 ΔΑΝ1 516 2,1 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 3,1 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 2,75 1 2-0 11
25/8/2002 ΔΑΝ1 452 2,35 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 2,9 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 2,5 1 3-2 11
12/5/2002 ΔΑΝ1 213 3,6 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 1,8 2 0-1 X2
9/12/2001 ΔΑΝ1 436 2,2 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 3 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 2,75 X 1-1 XX
9/9/2001 ΔΑΝ1 514 1,6 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 3,3 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 4,5 2 0-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ = 42,86 % Ποσοστό (X) Χι = 28,57 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ = 28,57 % σε 49 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.495-ΟΝΤΕΝΣΕ vs ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ
25/5/2019 ΔΑΝ1 495 2,05 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,5 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2,75 - - -
29/3/2019 ΔΑΝ1 357 2 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,35 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,05 X 2-2 XX
3/3/2019 ΔΑΝ1 690 2,3 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,15 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2,7 1 2-0 11
22/10/2018 ΔΑΝ1 1721 1,65 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,65 ΟΝΤΕΝΣΕ 4 X 1-1 XX
4/3/2018 ΔΑΝ1 1153 1,18 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 5,1 ΟΝΤΕΝΣΕ 9,25 1 2-1 11
10/9/2017 ΔΑΝ1 2619 4 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,35 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 1,65 X 1-1 1X
20/11/2016 ΔΑΝ1 1667 3,5 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,25 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 1,8 1 1-0 11
25/9/2016 ΔΑΝ1 1801 1,4 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,85 ΟΝΤΕΝΣΕ 5,5 1 3-0 11
10/4/2016 ΔΑΝ1 2591 1,93 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,1 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,25 1 1-0 11
1/11/2015 ΔΑΝ1 1679 3,05 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,1 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2 2 2-5 22
26/7/2015 ΔΑΝ1 359 1,8 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,25 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,45 2 1-2 X2
3/5/2015 ΔΑΝ1 424 3,05 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,1 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2 2 0-2 22
15/3/2015 ΔΑΝ1 391 1,7 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,35 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,75 1 2-0 11
10/8/2014 ΔΑΝ1 320 1,85 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,3 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,25 X 1-1 1X
23/3/2014 ΔΑΝ1 347 1,65 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,4 ΟΝΤΕΝΣΕ 4 2 1-2 22
27/10/2013 ΔΑΝ1 378 2,45 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,25 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2,3 X 0-0 XX
15/9/2013 ΔΑΝ1 371 1,95 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,4 ΟΝΤΕΝΣΕ 2,9 1 2-1 11
28/4/2013 ΔΑΝ1 313 2,05 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,25 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2,8 2 1-2 X2
4/11/2012 ΔΑΝ1 318 2,3 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,2 ΟΝΤΕΝΣΕ 2,45 2 0-3 22
15/7/2012 ΔΑΝ1 147 2,3 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,1 ΟΝΤΕΝΣΕ 2,5 2 0-1 22
1/4/2012 ΔΑΝ1 425 1,85 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,3 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,25 1 1-0 11
6/11/2011 ΔΑΝ1 423 2 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,1 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3 X 0-0 XX
7/8/2011 ΔΑΝ1 442 1,8 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,2 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,5 1 2-1 X1
10/4/2011 ΔΑΝ1 434 2 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,25 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2,9 X 1-1 XX
28/11/2010 ΔΑΝ1 394 2,2 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,2 ΟΝΤΕΝΣΕ 2,6 1 2-0 11
22/8/2010 ΔΑΝ1 398 2,1 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,3 ΟΝΤΕΝΣΕ 2,65 X 2-2 2X
11/4/2010 ΔΑΝ1 314 1,75 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,25 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,65 2 0-1 X2
22/11/2009 ΔΑΝ1 395 2,2 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,25 ΟΝΤΕΝΣΕ 2,55 2 1-3 22
19/7/2009 ΔΑΝ1 241 1,85 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,3 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,25 X 2-2 XX
26/4/2009 ΔΑΝ1 397 1,95 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,25 ΟΝΤΕΝΣΕ 3 X 0-0 XX
6/12/2008 ΔΑΝ1 211 2,25 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,25 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2,5 2 0-1 22
12/11/2008 ΔΑΝΚ 133 2,15 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,4 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2,5 2 0-1 X2
5/10/2008 ΔΑΝ1 441 2,05 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,15 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2,8 2 0-1 22
20/4/2008 ΔΑΝ1 656 2,05 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,25 ΟΝΤΕΝΣΕ 2,7 2 0-2 22
31/10/2007 ΔΑΝΚ 261 1,8 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,4 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,2 X 0-0 XX
28/10/2007 ΔΑΝ1 666 1,8 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,4 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,2 X 0-0 XX
2/9/2007 ΔΑΝ1 644 2,3 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,25 ΟΝΤΕΝΣΕ 2,35 X 1-1 1X
8/3/2007 ΣΡΛ 311 1,9 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,15 ΟΝΤΕΝΣΕ 2,9 X 1-1 XX
8/11/2006 ΔΑΝΚ 243 2,1 ΟΝΤΕΝΣΕ 3 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2,7 1 1-0 X1
29/10/2006 ΔΑΝ1 611 2,1 ΟΝΤΕΝΣΕ 3 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2,7 1 1-0 11
24/9/2006 ΔΑΝ1 642 2,3 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,1 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2,5 X 2-2 XX
29/3/2006 ΔΑΝ1 326 1,55 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,4 ΟΝΤΕΝΣΕ 4,75 1 1-0 X1
26/11/2005 ΔΑΝ1 334 2,45 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,1 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2,35 2 0-1 22
24/9/2005 ΔΑΝ1 312 2,7 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,1 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2,15 2 1-3 22
8/5/2005 ΔΑΝ1 546 2,9 ΟΝΤΕΝΣΕ 3 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 1,9 X 1-1 XX
16/10/2004 ΔΑΝ1 253 1,6 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,2 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,75 1 2-1 X1
25/7/2004 ΔΑΝ1 235 1,65 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,3 ΟΝΤΕΝΣΕ 4 2 1-2 X2
9/5/2004 ΔΑΝ1 545 1,5 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,5 ΟΝΤΕΝΣΕ 5 X 1-1 2X
20/3/2004 ΔΑΝ1 314 2,4 ΟΝΤΕΝΣΕ 3 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2,4 1 1-0 11
20/9/2003 ΔΑΝ1 332 2,65 ΟΝΤΕΝΣΕ 2,8 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2,2 2 0-1 22
15/6/2003 ΔΑΝ1 242 1,45 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,4 ΟΝΤΕΝΣΕ 5,5 1 4-0 11
12/4/2003 ΔΑΝ1 326 2,5 ΟΝΤΕΝΣΕ 3 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2,3 X 1-1 2X
6/11/2002 ΔΑΝΚ 213 1,5 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,4 ΟΝΤΕΝΣΕ 5 X 1-1 1X
15/9/2002 ΔΑΝ1 566 1,6 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,3 ΟΝΤΕΝΣΕ 4,3 1 2-0 11
23/7/2002 ΔΑΣ 424 1,6 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,2 ΟΝΤΕΝΣΕ 4,5 1 1-0 X1
5/5/2002 ΔΑΝ1 423 1,3 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,6 ΟΝΤΕΝΣΕ 9 1 4-1 11
3/3/2002 ΔΑΝ1 521 3,3 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,1 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 1,9 1 4-3 11
24/10/2001 ΔΑΝΚ 333 1,35 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,75 ΟΝΤΕΝΣΕ 7 2 2-4 X2
5/8/2001 ΔΑΝ1 424 1,4 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,6 ΟΝΤΕΝΣΕ 6,25 1 2-0 11
12/4/2001 ΔΑΝ1 226 2,9 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,3 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2 2 1-2 22
11/3/2001 ΔΑΝ1 411 1,45 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,6 ΟΝΤΕΝΣΕ 5,5 2 1-2 X2
29/7/2000 ΔΑΝ1 133 1,4 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,75 ΟΝΤΕΝΣΕ 5,75 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΝΤΕΝΣΕ = 26,23 % Ποσοστό (X) Χι = 32,79 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ = 40,98 % σε 61 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.496-ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ 1905 vs ΟΠΑΒΑ
25/5/2019 ΤΣΧ1 496 1,35 ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ 1905 3,75 ΟΠΑΒΑ 7 - - -
17/3/2019 ΤΣΧ1 559 2 ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ 1905 2,9 ΟΠΑΒΑ 3,3 X 0-0 XX
7/10/2018 ΤΣΧ1 1857 2,2 ΟΠΑΒΑ 2,9 ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ 1905 2,85 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ 1905 = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΠΑΒΑ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.497-ΠΡΙΜΠΡΑΜ vs ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ
25/5/2019 ΤΣΧ1 497 1,33 ΠΡΙΜΠΡΑΜ 4,3 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 6 - - -
22/1/2019 ΔΦ 1498 2,1 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,45 ΠΡΙΜΠΡΑΜ 2,6 1 4-0 11
7/12/2018 ΤΣΧ1 652 1,67 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,4 ΠΡΙΜΠΡΑΜ 3,85 2 1-2 X2
11/8/2018 ΤΣΧ1 1892 1,83 ΠΡΙΜΠΡΑΜ 3,3 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,3 1 4-0 X1
5/5/2017 ΤΣΧ1 2010 1,55 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,65 ΠΡΙΜΠΡΑΜ 4,4 1 3-1 X1
5/11/2016 ΤΣΧ1 1686 3,85 ΠΡΙΜΠΡΑΜ 3,35 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 1,68 1 3-1 X1
30/4/2016 ΤΣΧ1 1000 2,2 ΠΡΙΜΠΡΑΜ 3 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 2,75 X 2-2 2X
7/11/2015 ΤΣΧ1 2650 1,48 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,65 ΠΡΙΜΠΡΑΜ 4,9 2 0-1 22
25/4/2015 ΤΣΧ1 263 2,2 ΠΡΙΜΠΡΑΜ 3,1 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 2,65 1 3-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΡΙΜΠΡΑΜ = 62,50 % Ποσοστό (X) Χι = 12,50 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ = 25,00 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.498-ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ vs ΚΑΡΒΙΝΑ
25/5/2019 ΤΣΧ1 498 1,27 ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ 4,5 ΚΑΡΒΙΝΑ 7,25 - - -
16/2/2019 ΤΣΧ1 433 1,75 ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ 3,1 ΚΑΡΒΙΝΑ 3,95 1 2-0 11
2/9/2018 ΤΣΧ1 1687 2,1 ΚΑΡΒΙΝΑ 2,9 ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ 2,95 1 2-1 X1
8/4/2018 ΤΣΧ1 1457 2,05 ΚΑΡΒΙΝΑ 2,95 ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ 3,1 X 0-0 XX
30/9/2017 ΤΣΧ1 1539 1,7 ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ 3,2 ΚΑΡΒΙΝΑ 3,9 X 0-0 XX
6/5/2017 ΤΣΧ1 2180 1,75 ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ 3,15 ΚΑΡΒΙΝΑ 3,9 X 1-1 1X
6/11/2016 ΤΣΧ1 1847 2,15 ΚΑΡΒΙΝΑ 2,95 ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ 2,85 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΑΡΒΙΝΑ = 16,67 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.500-ΓΑΛΛΙΑ U20 vs ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ U20
25/5/2019 U20 500 1,18 ΓΑΛΛΙΑ U20 5,75 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ U20 12 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΑΛΛΙΑ U20 = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ U20 = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.501-ΠΑΝΑΜΑΣ U20 vs ΜΑΛΙ U20
25/5/2019 U20 501 3,25 ΠΑΝΑΜΑΣ U20 3,05 ΜΑΛΙ U20 2,1 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΑΝΑΜΑΣ U20 = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΑΛΙ U20 = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.504-ΟΣΑΣΟΥΝΑ vs ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ
25/5/2019 ΙΣΠ2 504 2,35 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 2,95 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 2,75 - - -
12/1/2019 ΙΣΠ2 1124 2,25 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 2,9 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 2,95 1 4-1 11
5/3/2017 ΙΣΠ1 1495 1,4 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 3,9 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 6 1 5-2 21
1/10/2016 ΙΣΠ1 697 2,5 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 3 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 2,5 X 2-2 1X
19/5/2015 ΙΣΠ2 123 2,1 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 3 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 2,9 2 1-2 22
21/12/2014 ΙΣΠ2 300 1,6 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 3,4 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 4,25 2 1-2 12
28/4/2002 ΙΣΠ1 554 1,6 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 2,8 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 5,5 1 3-2 11
15/12/2001 ΙΣΠ1 455 1,7 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 3,2 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 4 X 1-1 2X
20/5/2001 ΙΣΠ1 553 1,85 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 3,2 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 3,4 X 3-3 XX
20/12/2000 ΙΣΠ1 225 1,6 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 3,25 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 4,5 1 3-2 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΣΑΣΟΥΝΑ = 22,22 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ = 44,44 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.505-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ vs ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ
25/5/2019 ΙΣΠ2 505 2,05 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 3 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 3,25 - - -
12/1/2019 ΙΣΠ2 1063 2,1 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 2,8 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 3,35 X 1-1 2X
29/4/2018 ΙΣΠ2 1064 1,35 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 3,7 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 7 1 2-1 X1
26/11/2017 ΙΣΠ2 1799 2,45 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 2,7 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 2,7 X 2-2 1X
8/2/2015 ΙΣΠ2 304 1,5 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 3,65 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 4,75 1 2-1 X1
6/9/2014 ΙΣΠ2 145 2,35 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 3,15 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 2,45 X 1-1 1X
23/2/2008 ΙΣΠ2 433 2,65 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 3 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 2,2 2 1-2 22
23/9/2007 ΙΣΠ2 664 1,6 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 3,3 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 4,3 1 1-0 X1
5/5/2007 ΙΣΠ2 343 2 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 2,75 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 3,35 1 2-1 11
3/12/2006 ΙΣΠ2 643 1,65 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 2,7 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 4,5 2 0-1 X2
15/2/2006 ΙΣΠ2 345 2 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 2,6 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 3,6 1 1-0 11
16/3/2003 ΙΣΠ2 621 2,3 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 2,5 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 2,9 2 0-1 X2
13/10/2002 ΙΣΠ2 351 1,75 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 2,9 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 3,75 1 4-0 11
3/2/2002 ΙΣΠ2 521 1,9 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 2,9 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 3,6 2 1-2 X2
16/9/2001 ΙΣΠ2 565 2 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 2,9 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 3,3 X 0-0 XX
1/4/2001 ΙΣΠ2 534 2,2 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 2,75 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 3 1 4-2 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ = 40,00 % Ποσοστό (X) Χι = 26,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ = 33,33 % σε 15 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.506-ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ vs ΚΙΕΒΟ
25/5/2019 ΙΤΑ1 506 2,2 ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ 3,4 ΚΙΕΒΟ 2,75 - - -
29/12/2018 ΙΤΑ1 637 1,85 ΚΙΕΒΟ 3 ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ 4,25 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΙΕΒΟ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.507-ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ vs ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ
25/5/2019 ΝΟΡ1 507 1,4 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 4 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 6 - - -
2/9/2018 ΝΟΡ1 1759 2,1 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3,15 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 2,95 2 0-1 22
26/5/2018 ΝΟΡ1 1811 1,85 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 3,35 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3,2 1 1-0 X1
19/8/2017 ΝΟΡ1 1608 1,9 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3,25 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 3,15 1 2-1 11
24/6/2017 ΝΟΡ1 855 1,95 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 3,2 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3,05 1 3-1 11
30/10/2016 ΝΟΡ1 888 1,8 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 3,2 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3,5 X 1-1 2X
30/4/2016 ΝΟΡ1 1009 2 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3,1 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 3,1 1 2-0 11
27/7/2015 ΝΟΡ1 459 1,7 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 3,35 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3,75 1 2-0 X1
3/5/2015 ΝΟΡ1 412 2,15 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3,2 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 2,65 X 1-1 2X
17/8/2014 ΝΟΡ1 413 2,1 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3,3 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 2,7 1 2-1 11
19/5/2014 ΝΟΡ1 276 1,75 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 3,45 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3,45 X 2-2 XX
25/8/2013 ΝΟΡ1 345 1,9 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 3,35 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3,05 X 1-1 XX
30/6/2013 ΝΟΡ1 137 2,1 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3,25 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 2,7 2 0-1 X2
18/9/2011 ΝΟΡ1 452 2,35 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3,1 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 2,45 2 0-1 X2
17/4/2011 ΝΟΡ1 462 1,65 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 3,4 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 4 X 1-1 XX
23/10/2010 ΝΟΡ1 329 1,5 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 3,65 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 4,75 1 2-1 11
4/7/2010 ΝΟΡ1 133 2,05 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3,1 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 2,9 2 1-4 X2
16/8/2009 ΝΟΡ1 399 2 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 3,3 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 2,85 2 0-1 X2
20/10/2008 ΝΟΡ1 460 2,2 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 3 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 2,65 1 3-1 X1
17/6/2007 ΝΟΡ1 411 1,75 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3,3 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 3,5 2 0-1 22
18/9/2006 ΝΟΡ1 754 2 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3,1 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 3 1 2-1 11
12/5/2006 ΝΟΡ1 121 2,4 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 3,1 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 2,4 2 0-1 22
21/9/2005 ΝΟΡΚ 334 2,35 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3,1 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 2,45 1 2-0 11
18/9/2005 ΝΟΡ1 622 1,75 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 3,2 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3,6 X 0-0 XX
22/5/2005 ΝΟΡ1 631 2,3 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 2,9 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 2,4 1 2-1 X1
29/8/2004 ΝΟΡ1 633 2,2 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 2,9 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 2,5 1 2-0 11
16/5/2004 ΝΟΡ1 626 2 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3,1 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 2,9 2 0-1 22
1/9/2003 ΝΟΡ1 654 1,8 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3,1 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 3,3 X 0-0 XX
6/8/2003 ΝΟΡΚ 563 2 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3,1 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 2,8 X 1-1 1X
16/5/2003 ΝΟΡ1 154 1,8 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 3,2 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3,3 X 1-1 1X
2/9/2002 ΝΟΡ1 635 2,25 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 2,9 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 2,6 X 1-1 1X
16/5/2002 ΝΟΡ1 461 1,6 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3,4 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 4 X 1-1 XX
27/8/2000 ΝΟΡ1 336 1,55 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3,5 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 4,5 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ = 37,50 % Ποσοστό (X) Χι = 34,38 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ = 28,13 % σε 32 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.508-ΧΕΛΣΙΝΜΠΟΡΓΚ vs ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ
25/5/2019 ΣΟΥ1 508 1,67 ΧΕΛΣΙΝΜΠΟΡΓΚ 3,4 ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ 4,15 - - -
7/10/2018 ΣΟΥ2 1897 1,48 ΧΕΛΣΙΝΜΠΟΡΓΚ 3,85 ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ 4,75 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΕΛΣΙΝΜΠΟΡΓΚ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.509-ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ vs ΜΠΡΑΓΚΕ
25/5/2019 ΣΟΥ2 509 1,87 ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ 3 ΜΠΡΑΓΚΕ 3,55 - - -
21/10/2018 ΣΟΥ2 1653 2,55 ΜΠΡΑΓΚΕ 3,1 ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ 2,3 1 3-2 21
5/5/2018 ΣΟΥ2 1865 1,75 ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ 3,2 ΜΠΡΑΓΚΕ 3,8 X 0-0 XX
17/6/2013 ΣΟΥ2 165 1,55 ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ 3,5 ΜΠΡΑΓΚΕ 4,5 1 4-0 11
27/8/2012 ΣΟΥ2 415 2,05 ΜΠΡΑΓΚΕ 3,1 ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ 2,9 1 1-0 X1
26/5/2012 ΣΟΥ2 220 1,5 ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ 3,6 ΜΠΡΑΓΚΕ 4,7 2 0-1 22
16/7/2011 ΣΟΥ2 219 1,9 ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ 3,2 ΜΠΡΑΓΚΕ 3,2 1 3-0 11
4/7/2011 ΣΟΥ2 271 2 ΜΠΡΑΓΚΕ 3,2 ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ 2,9 X 1-1 2X
23/8/2010 ΣΟΥ2 454 2,05 ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ 3,25 ΜΠΡΑΓΚΕ 2,75 X 0-0 XX
15/5/2010 ΣΟΥ2 232 2,1 ΜΠΡΑΓΚΕ 3,2 ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ 2,75 1 4-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ = 22,22 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΡΑΓΚΕ = 44,44 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.510-ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ vs ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ
25/5/2019 ΤΟΥ1 510 1,47 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 4 ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ 5 - - -
24/12/2018 ΤΟΥ1 1284 2,4 ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ 2,8 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 2,8 X 0-0 XX
23/2/2018 ΤΟΥ1 1819 2,3 ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ 2,9 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 2,85 1 3-0 11
23/9/2017 ΤΟΥ1 594 2,4 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3 ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ 2,6 1 2-0 11
27/5/2017 ΤΟΥ1 758 2,65 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,2 ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ 2,25 2 0-3 22
25/12/2016 ΤΟΥ1 2101 2,35 ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ 2,7 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3 1 1-0 X1
16/1/2016 ΤΟΥ1 1287 2,2 ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ 2,85 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,05 2 0-2 22
16/8/2015 ΤΟΥ1 422 1,75 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,2 ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ 3,7 X 1-1 2X
26/4/2015 ΤΟΥ1 378 1,95 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,2 ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ 3,05 1 2-1 X1
28/11/2014 ΤΟΥ1 101 1,95 ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ 3,15 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,15 X 0-0 XX
27/4/2014 ΤΟΥ1 343 1,8 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,2 ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ 3,5 1 4-0 11
8/12/2013 ΤΟΥ1 256 1,95 ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ 3,15 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,1 1 2-1 21
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ = 36,36 % Ποσοστό (X) Χι = 27,27 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ = 36,36 % σε 11 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.511-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ vs ΠΟΡΤΟ
25/5/2019 ΠΟΡΚ 511 3,4 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 3,15 ΠΟΡΤΟ 2 - - -
18/5/2019 ΠΟΡΤ 514 1,3 ΠΟΡΤΟ 4,35 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 7,75 1 2-1 X1
26/1/2019 ΠΡΛΚ 353 1,7 ΠΟΡΤΟ 3,4 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 4,35 X 1-1 XX
12/1/2019 ΠΟΡΤ 1116 2,95 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 2,95 ΠΟΡΤΟ 2,2 X 0-0 XX
18/4/2018 ΠΟΡΚ 1458 2,15 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 2,8 ΠΟΡΤΟ 3,25 1 1-0 X1
2/3/2018 ΠΟΡΤ 866 1,55 ΠΟΡΤΟ 3,35 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 5,25 1 2-1 X1
7/2/2018 ΠΟΡΚ 2634 1,52 ΠΟΡΤΟ 3,4 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 5,5 1 1-0 X1
24/1/2018 ΠΡΛΚ 635 3 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 3 ΠΟΡΤΟ 2,15 X 0-0 XX
1/10/2017 ΠΟΡΤ 1782 2,5 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 2,9 ΠΟΡΤΟ 2,6 X 0-0 XX
4/2/2017 ΠΟΡΤ 999 1,6 ΠΟΡΤΟ 3,45 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 4,6 1 2-1 11
28/8/2016 ΠΟΡΤ 1584 2,05 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 3,05 ΠΟΡΤΟ 3,15 1 2-1 11
30/4/2016 ΠΟΡΤ 1108 2,5 ΠΟΡΤΟ 3 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 2,5 2 1-3 22
2/1/2016 ΠΟΡΤ 2626 2,35 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 2,9 ΠΟΡΤΟ 2,75 1 2-0 11
1/3/2015 ΠΟΡΤ 361 1,55 ΠΟΡΤΟ 3,75 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 4,15 1 3-0 11
18/10/2014 ΠΟΡΚ 267 1,7 ΠΟΡΤΟ 3,3 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 4,15 2 1-3 22
26/9/2014 ΠΟΡΤ 125 2,75 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 3 ΠΟΡΤΟ 2,3 X 1-1 1X
16/3/2014 ΠΟΡΤ 356 2,55 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 3 ΠΟΡΤΟ 2,35 1 1-0 X1
27/10/2013 ΠΟΡΤ 381 1,5 ΠΟΡΤΟ 3,65 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 4,75 1 3-1 11
2/3/2013 ΠΟΡΤ 261 4,35 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 3,35 ΠΟΡΤΟ 1,65 X 0-0 XX
7/10/2012 ΠΟΡΤ 389 1,45 ΠΟΡΤΟ 3,65 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 5,25 1 2-0 11
5/5/2012 ΠΟΡΤ 375 1,65 ΠΟΡΤΟ 3,45 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 3,85 1 2-0 X1
7/1/2012 ΠΟΡΤ 237 2,7 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 3,15 ΠΟΡΤΟ 2,15 X 0-0 XX
17/4/2011 ΠΟΡΤ 468 1,45 ΠΟΡΤΟ 3,5 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 5,5 1 3-2 X1
27/11/2010 ΠΟΡΤ 339 3,2 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 3,2 ΠΟΡΤΟ 1,9 X 1-1 1X
28/2/2010 ΠΟΡΤ 416 3,2 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 2,95 ΠΟΡΤΟ 2 1 3-0 11
2/2/2010 ΠΟΡΚ 128 1,8 ΠΟΡΤΟ 3,15 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 3,6 1 5-2 11
26/9/2009 ΠΟΡΤ 263 1,75 ΠΟΡΤΟ 3,15 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 3,75 1 1-0 11
28/2/2009 ΠΟΡΤ 346 1,85 ΠΟΡΤΟ 3,05 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 3,55 X 0-0 XX
4/2/2009 ΠΡΛΚ 152 1,85 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 3,1 ΠΟΡΤΟ 3,35 1 4-1 X1
5/10/2008 ΠΟΡΤ 470 2,25 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 3,15 ΠΟΡΤΟ 2,5 2 1-2 22
16/8/2008 ΠΟΣΚ 576 2,05 ΠΟΡΤΟ 3,1 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 2,85 2 0-2 22
18/5/2008 ΠΟΡΚ 515 1,9 ΠΟΡΤΟ 3,05 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 3,25 X 0-0 XX
27/1/2008 ΠΟΡΤ 624 2,35 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 3 ΠΟΡΤΟ 2,45 1 2-0 11
26/8/2007 ΠΟΡΤ 743 1,9 ΠΟΡΤΟ 3,2 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 3 1 1-0 X1
11/8/2007 ΠΟΣΚ 525 2,1 ΠΟΡΤΟ 3,1 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 2,85 2 0-1 X2
17/3/2007 ΠΟΡΤ 521 1,7 ΠΟΡΤΟ 3,2 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 3,75 2 0-1 X2
22/10/2006 ΠΟΡΤ 735 2,2 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 2,7 ΠΟΡΤΟ 2,8 X 1-1 1X
8/4/2006 ΠΟΡΤ 462 2,2 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 2,8 ΠΟΡΤΟ 2,9 2 0-1 X2
22/3/2006 ΠΟΡΚ 344 1,85 ΠΟΡΤΟ 2,9 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 3,6 X 0-0 XX
2/12/2005 ΠΟΡΤ 141 1,75 ΠΟΡΤΟ 2,9 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 4 X 1-1 XX
21/3/2005 ΠΟΡΤ 654 2 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 2,7 ΠΟΡΤΟ 3 1 2-0 X1
8/11/2004 ΠΟΡΤ 655 1,8 ΠΟΡΤΟ 2,9 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 3,3 1 3-0 X1
31/1/2004 ΠΟΡΤ 351 2,4 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 2,75 ΠΟΡΤΟ 2,5 X 1-1 2X
2/9/2003 ΠΟΡΤ 341 1,7 ΠΟΡΤΟ 3,1 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 3,75 1 4-1 11
1/6/2003 ΠΟΡΤ 311 1,6 ΠΟΡΤΟ 3,2 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 4,3 1 2-0 11
11/1/2003 ΠΟΡΤ 433 2,3 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 2,9 ΠΟΡΤΟ 2,6 2 0-1 22
12/1/2002 ΠΟΡΤ 344 1,85 ΠΟΡΤΟ 2,75 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 4 X 2-2 2X
12/8/2001 ΠΟΡΤ 533 2,4 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 2,9 ΠΟΡΤΟ 2,6 1 1-0 X1
16/5/2001 ΠΟΣΚ 145 2,75 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 2,9 ΠΟΡΤΟ 2,25 1 1-0 11
22/3/2001 ΠΟΡΚ 154 1,85 ΠΟΡΤΟ 3,1 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 3,5 X 1-1 XX
19/3/2001 ΠΟΡΤ 624 1,85 ΠΟΡΤΟ 3,1 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 3,5 X 2-2 XX
31/1/2001 ΠΟΣΚ 642 2,2 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 3 ΠΟΡΤΟ 2,75 X 0-0 XX
13/8/2000 ΠΟΣΚ 333 2,2 ΠΟΡΤΟ 3,1 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 2,65 X 1-1 XX
21/5/2000 ΠΟΡΚ 222 2,4 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 3,1 ΠΟΡΤΟ 2,4 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ = 28,30 % Ποσοστό (X) Χι = 37,74 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΟΡΤΟ = 33,96 % σε 53 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.887-ΒΑΑΛΒΑΙΚ vs ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ
25/5/2019 ΟΛΛ1 887 2,4 ΒΑΑΛΒΑΙΚ 3,4 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 2,4 - - -
26/4/2019 ΟΛΛ2 413 2,15 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3,6 ΒΑΑΛΒΑΙΚ 2,45 2 1-4 22
21/12/2018 ΟΛΛ2 604 3 ΒΑΑΛΒΑΙΚ 3,4 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 1,9 2 1-3 22
5/2/2014 ΟΛΛ1 128 1,95 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3,35 ΒΑΑΛΒΑΙΚ 2,95 X 2-2 1X
31/8/2013 ΟΛΛ1 262 1,75 ΒΑΑΛΒΑΙΚ 3,45 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3,45 2 1-4 22
20/12/2011 ΟΛΛΚ 101 1,35 ΒΑΑΛΒΑΙΚ 4 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 6,2 1 3-2 21
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΑΑΛΒΑΙΚ = 40,00 % Ποσοστό (X) Χι = 20,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ = 40,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.512-ΒΑΣΙΛΕΙΑ vs ΞΑΜΑΞ
25/5/2019 ΕΛΒ1 512 1,15 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 6 ΞΑΜΑΞ 9,75 - - -
23/2/2019 ΕΛΒ1 526 3,9 ΞΑΜΑΞ 3,75 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1,65 2 0-2 22
21/10/2018 ΕΛΒ1 1641 1,3 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4,75 ΞΑΜΑΞ 6,75 X 1-1 1X
28/7/2018 ΕΛΒ1 1365 3,75 ΞΑΜΑΞ 3,45 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1,75 X 1-1 XX
8/7/2017 ΔΦ 1818 1,14 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 5,4 ΞΑΜΑΞ 11 1 2-0 11
2/2/2016 ΔΦ 1308 1,27 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4,8 ΞΑΜΑΞ 6,25 1 4-2 X1
11/12/2011 ΕΛΒ1 368 3,4 ΞΑΜΑΞ 3,4 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1,75 X 1-1 XX
24/7/2011 ΕΛΒ1 282 1,2 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 5 ΞΑΜΑΞ 8,5 1 2-0 11
20/4/2011 ΕΛΒ1 132 4,45 ΞΑΜΑΞ 3,5 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1,55 X 2-2 XX
2/4/2011 ΕΛΒ1 328 1,15 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 5,5 ΞΑΜΑΞ 10 1 1-0 11
28/11/2010 ΕΛΒ1 375 4,2 ΞΑΜΑΞ 3,45 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1,6 2 1-2 12
28/8/2010 ΕΛΒ1 212 1,25 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4,4 ΞΑΜΑΞ 8 1 4-1 11
13/5/2010 ΕΛΒ1 130 1,25 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 5 ΞΑΜΑΞ 6,3 1 3-0 X1
14/2/2010 ΕΛΒ1 377 3,2 ΞΑΜΑΞ 3,2 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1,9 2 1-3 X2
9/11/2009 ΕΛΒ1 437 1,4 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4 ΞΑΜΑΞ 5,25 1 4-1 11
23/8/2009 ΕΛΒ1 496 3,1 ΞΑΜΑΞ 3,25 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1,9 X 2-2 XX
9/4/2009 ΕΛΒ1 150 1,2 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4,75 ΞΑΜΑΞ 9 1 3-0 11
30/11/2008 ΕΛΒ1 280 4,5 ΞΑΜΑΞ 3,45 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1,55 1 2-0 11
23/8/2008 ΕΛΒ1 432 1,3 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4,35 ΞΑΜΑΞ 6 1 4-3 11
6/5/2008 ΕΛΒ1 141 3,65 ΞΑΜΑΞ 3,35 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1,7 X 2-2 1X
9/2/2008 ΕΛΒ1 415 1,25 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4,35 ΞΑΜΑΞ 7,5 1 3-0 11
9/12/2007 ΕΛΒ1 563 1,2 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4,8 ΞΑΜΑΞ 8 2 0-1 X2
23/9/2007 ΕΛΒ1 624 3,15 ΞΑΜΑΞ 3,2 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1,87 2 0-3 22
15/4/2006 ΕΛΒ1 411 4,5 ΞΑΜΑΞ 3,3 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1,6 2 1-5 22
9/4/2006 ΕΛΒ1 626 1,2 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 5 ΞΑΜΑΞ 8,5 1 2-1 X1
7/12/2005 ΕΛΒ1 213 5,5 ΞΑΜΑΞ 3,6 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1,45 1 3-2 11
27/8/2005 ΕΛΒ1 343 1,2 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 5 ΞΑΜΑΞ 8,5 1 3-0 11
28/5/2005 ΕΛΒ1 266 1,2 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4,3 ΞΑΜΑΞ 8 1 2-0 11
4/5/2005 ΕΛΒ1 212 3,6 ΞΑΜΑΞ 3,2 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1,65 2 0-4 22
3/10/2004 ΕΛΒ1 361 3,1 ΞΑΜΑΞ 3,1 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1,8 2 1-2 22
23/7/2004 ΕΛΒ1 116 1,2 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4,5 ΞΑΜΑΞ 10 X 1-1 XX
12/5/2004 ΕΛΒ1 222 2,6 ΞΑΜΑΞ 3,2 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2,1 1 3-1 X1
28/2/2004 ΕΛΒ1 343 1,15 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 5,5 ΞΑΜΑΞ 9 1 6-0 11
2/10/2003 ΕΛΒ1 424 4,3 ΞΑΜΑΞ 3,3 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1,55 2 1-3 22
26/7/2003 ΕΛΒ1 222 1,25 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4,3 ΞΑΜΑΞ 8 1 4-2 11
31/5/2003 ΕΛΒ1 161 1,1 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 5,5 ΞΑΜΑΞ 15 1 3-0 11
11/5/2003 ΕΛΒΚ 465 1,3 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4 ΞΑΜΑΞ 7 1 6-0 11
1/3/2003 ΕΛΒ1 356 3,3 ΞΑΜΑΞ 3,1 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1,9 1 3-1 21
21/9/2002 ΕΛΒ1 333 3 ΞΑΜΑΞ 3 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2 X 1-1 XX
13/7/2002 ΕΛΒ1 123 1,35 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,5 ΞΑΜΑΞ 7,5 X 1-1 1X
27/10/2001 ΕΛΒ1 353 1,5 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,5 ΞΑΜΑΞ 5 1 5-1 11
4/8/2001 ΕΛΒ1 341 2,2 ΞΑΜΑΞ 3,2 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2,6 1 1-0 11
1/10/2000 ΕΛΒ1 314 1,3 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4 ΞΑΜΑΞ 7,5 1 5-1 11
19/7/2000 ΕΛΒ1 131 2,35 ΞΑΜΑΞ 3,2 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2,4 1 2-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΑΣΙΛΕΙΑ = 62,79 % Ποσοστό (X) Χι = 20,93 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΞΑΜΑΞ = 16,28 % σε 43 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.513-ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ vs ΛΟΥΚΕΡΝΗ
25/5/2019 ΕΛΒ1 513 1,6 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 4,05 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,9 - - -
10/4/2019 ΕΛΒ1 645 3,55 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,6 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 1,75 2 1-3 X2
6/3/2019 ΕΛΒΚ 760 4,85 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,85 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 1,5 1 4-0 11
6/10/2018 ΕΛΒ1 1028 1,27 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 5 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 7,25 2 2-3 22
12/8/2018 ΕΛΒ1 1982 4,85 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 4,25 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 1,45 2 2-3 22
28/4/2018 ΕΛΒ1 952 1,18 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 5,4 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 8,25 1 2-1 X1
17/12/2017 ΕΛΒ1 813 4,25 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,95 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 1,5 2 2-4 22
22/10/2017 ΕΛΒ1 911 3,3 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,6 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 1,75 2 0-1 22
20/9/2017 ΕΛΒ1 1882 1,45 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,9 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 4,8 1 4-1 11
14/5/2017 ΕΛΒ1 1148 1,65 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,7 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,65 1 4-1 11
12/2/2017 ΕΛΒ1 1876 2,35 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,3 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 2,35 1 4-1 11
6/11/2016 ΕΛΒ1 1837 2,2 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,25 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 2,55 X 2-2 1X
10/9/2016 ΕΛΒ1 1090 1,65 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,7 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,7 1 2-1 11
20/4/2016 ΕΛΒ1 1884 2,3 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,4 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 2,35 2 2-3 22
6/3/2016 ΕΛΒ1 1549 1,65 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,45 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,95 1 5-2 11
5/12/2015 ΕΛΒ1 1956 2,1 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,25 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 2,7 1 3-1 11
25/7/2015 ΕΛΒ1 237 1,7 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,5 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,6 X 1-1 XX
21/5/2015 ΕΛΒ1 210 2,15 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,45 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 2,5 2 0-1 22
7/2/2015 ΕΛΒ1 227 2,2 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,25 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 2,55 X 1-1 XX
3/12/2014 ΕΛΒ1 152 2,1 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,35 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 2,5 2 1-2 22
14/9/2014 ΕΛΒ1 336 1,9 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,25 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,15 1 3-2 11
6/4/2014 ΕΛΒ1 333 1,95 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,25 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3 1 2-1 11
23/2/2014 ΕΛΒ1 283 2,25 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,25 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 2,5 2 1-2 22
20/10/2013 ΕΛΒ1 341 1,9 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,3 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,1 X 1-1 1X
21/9/2013 ΕΛΒ1 282 1,75 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,3 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,6 2 0-1 X2
11/5/2013 ΕΛΒ1 180 2,1 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,25 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 2,7 1 3-1 X1
9/2/2013 ΕΛΒ1 240 1,8 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,25 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,45 1 3-2 11
28/11/2012 ΕΛΒ1 157 1,8 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,3 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,4 1 2-1 11
2/9/2012 ΕΛΒ1 325 2,4 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,1 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 2,4 2 1-2 22
5/5/2012 ΕΛΒ1 354 1,9 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,3 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,1 X 2-2 1X
25/2/2012 ΕΛΒ1 307 2,75 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,2 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 2,1 1 2-0 11
2/10/2011 ΕΛΒ1 421 1,75 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,35 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,5 1 1-0 X1
7/8/2011 ΕΛΒ1 422 2,55 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,35 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 2,15 X 1-1 XX
7/5/2011 ΕΛΒ1 323 2,5 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,25 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 2,25 X 1-1 XX
20/3/2011 ΕΛΒ1 406 1,6 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,45 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 4,2 1 3-1 X1
3/10/2010 ΕΛΒ1 328 2,1 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,2 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 2,75 1 2-0 X1
24/7/2010 ΕΛΒ1 233 1,6 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,3 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 4,5 X 1-1 XX
13/5/2010 ΕΛΒ1 132 3,55 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,3 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 1,75 1 5-1 11
13/2/2010 ΕΛΒ1 301 1,45 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,55 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 5,5 1 2-1 11
1/11/2009 ΕΛΒ1 311 1,3 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 4,35 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 6,5 X 1-1 XX
16/8/2009 ΕΛΒ1 365 3,1 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,3 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 1,9 2 1-2 22
24/5/2009 ΕΛΒ1 308 1,75 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,4 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,5 1 5-2 X1
15/2/2009 ΕΛΒ1 387 3,65 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,4 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 1,7 2 2-3 12
16/11/2008 ΕΛΒ1 397 1,35 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,9 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 6,5 1 6-1 11
17/8/2008 ΕΛΒ1 651 2,4 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,2 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 2,3 2 0-3 22
24/4/2008 ΕΛΒ1 231 1,25 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 4,35 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 7,5 2 0-1 X2
18/3/2008 ΕΛΒ1 113 2,95 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,2 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 1,95 2 0-3 22
6/10/2007 ΕΛΒ1 415 1,5 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,5 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 4,75 1 6-1 21
29/7/2007 ΕΛΒ1 316 2,45 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,3 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 2,2 X 2-2 1X
9/5/2007 ΕΛΒ1 213 1,3 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 4 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 7 1 3-1 11
11/3/2007 ΕΛΒ1 614 2,35 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,1 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 2,4 X 1-1 XX
22/10/2006 ΕΛΒ1 622 2,4 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 2,3 1 3-1 11
30/7/2006 ΕΛΒ1 253 1,45 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,6 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 5,5 1 3-2 11
14/9/2002 ΕΛΒ1 332 2,1 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 2,8 X 0-0 XX
6/7/2002 ΕΛΒ1 123 1,65 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,3 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 4 X 2-2 2X
20/10/2001 ΕΛΒ1 323 1,45 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,6 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 5,5 1 5-1 11
27/7/2001 ΕΛΒ1 226 2,2 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,2 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 2,6 2 0-4 22
1/5/2001 ΕΛΒ1 321 2,2 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,2 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 2,6 1 2-0 X1
16/4/2001 ΕΛΒ1 251 1,8 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,25 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,5 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ = 55,17 % Ποσοστό (X) Χι = 22,41 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΟΥΚΕΡΝΗ = 22,41 % σε 58 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.514-ΖΥΡΙΧΗ vs ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ
25/5/2019 ΕΛΒ1 514 1,95 ΖΥΡΙΧΗ 3,75 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 2,85 - - -
6/2/2019 ΕΛΒ1 1004 2,65 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,25 ΖΥΡΙΧΗ 2,25 1 3-1 11
28/10/2018 ΕΛΒ1 2001 2,6 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,35 ΖΥΡΙΧΗ 2,25 1 3-2 11
12/8/2018 ΕΛΒ1 1984 1,7 ΖΥΡΙΧΗ 3,65 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,65 X 0-0 XX
18/4/2018 ΕΛΒ1 1462 1,8 ΖΥΡΙΧΗ 3,25 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,45 1 4-0 11
11/2/2018 ΕΛΒ1 2171 3,4 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,5 ΖΥΡΙΧΗ 1,75 2 1-2 12
3/12/2017 ΕΛΒ1 966 3,3 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,25 ΖΥΡΙΧΗ 1,85 2 1-3 22
9/9/2017 ΕΛΒ1 926 1,5 ΖΥΡΙΧΗ 3,65 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 4,75 X 1-1 1X
27/10/2016 ΕΛΒΚ 2161 1,45 ΖΥΡΙΧΗ 3,8 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 5 1 2-1 11
16/5/2016 ΕΛΒ1 2866 2,65 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,2 ΖΥΡΙΧΗ 2,15 1 3-0 11
2/4/2016 ΕΛΒ1 1038 1,68 ΖΥΡΙΧΗ 3,35 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,85 1 4-0 11
24/10/2015 ΕΛΒ1 2495 1,7 ΖΥΡΙΧΗ 3,35 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,75 X 2-2 XX
9/8/2015 ΕΛΒ1 384 2,05 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,25 ΖΥΡΙΧΗ 2,8 2 0-2 22
18/4/2015 ΕΛΒ1 325 2,05 ΖΥΡΙΧΗ 3,25 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 2,8 2 1-2 12
7/2/2015 ΕΛΒ1 250 2,2 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,25 ΖΥΡΙΧΗ 2,55 2 1-4 22
26/10/2014 ΕΛΒ1 367 1,7 ΖΥΡΙΧΗ 3,45 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,65 X 1-1 XX
31/8/2014 ΕΛΒ1 334 2,3 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,25 ΖΥΡΙΧΗ 2,45 2 0-2 X2
10/5/2014 ΕΛΒ1 169 1,8 ΖΥΡΙΧΗ 3,35 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,35 X 2-2 1X
9/2/2014 ΕΛΒ1 292 2,05 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,3 ΖΥΡΙΧΗ 2,75 2 0-2 X2
4/12/2013 ΕΛΒΚ 147 1,9 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,3 ΖΥΡΙΧΗ 3,1 2 0-1 X2
1/12/2013 ΕΛΒ1 266 1,9 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,25 ΖΥΡΙΧΗ 3,15 1 2-1 11
25/8/2013 ΕΛΒ1 323 1,8 ΖΥΡΙΧΗ 3,35 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,35 X 0-0 XX
28/4/2013 ΕΛΒ1 307 2,05 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,2 ΖΥΡΙΧΗ 2,85 2 1-2 22
30/3/2013 ΕΛΒ1 252 1,7 ΖΥΡΙΧΗ 3,35 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,75 2 1-3 X2
26/9/2012 ΕΛΒ1 177 2 ΖΥΡΙΧΗ 3,25 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 2,9 2 0-2 22
28/7/2012 ΕΛΒ1 259 2,4 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,2 ΖΥΡΙΧΗ 2,35 1 3-1 11
8/5/2011 ΕΛΒ1 401 3,75 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,6 ΖΥΡΙΧΗ 1,65 X 2-2 1X
19/2/2011 ΕΛΒ1 319 1,2 ΖΥΡΙΧΗ 4,9 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 8,5 1 3-1 11
28/11/2010 ΕΛΒ1 376 3,45 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,25 ΖΥΡΙΧΗ 1,8 2 0-3 22
28/8/2010 ΕΛΒ1 213 1,35 ΖΥΡΙΧΗ 4 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 6 1 3-1 11
1/4/2010 ΕΛΒ1 149 1,7 ΖΥΡΙΧΗ 3,25 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,85 X 1-1 XX
27/3/2010 ΕΛΒ1 215 2,35 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,2 ΖΥΡΙΧΗ 2,4 1 1-0 X1
25/10/2009 ΕΛΒ1 406 3 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3 ΖΥΡΙΧΗ 2,05 2 1-3 12
22/7/2009 ΕΛΒ1 115 1,5 ΖΥΡΙΧΗ 3,5 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 5 1 1-0 X1
6/5/2008 ΕΛΒ1 136 1,45 ΖΥΡΙΧΗ 3,75 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 4,85 1 1-0 X1
9/2/2008 ΕΛΒ1 416 3,6 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,2 ΖΥΡΙΧΗ 1,75 1 1-0 X1
31/10/2007 ΕΛΒ1 242 3,15 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,3 ΖΥΡΙΧΗ 1,85 2 2-3 X2
10/8/2007 ΕΛΒ1 114 1,37 ΖΥΡΙΧΗ 3,75 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 6 1 3-1 21
29/4/2007 ΕΛΒ1 621 2,5 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,15 ΖΥΡΙΧΗ 2,25 X 2-2 XX
1/4/2007 ΕΛΒ1 611 1,5 ΖΥΡΙΧΗ 3,6 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 4,8 X 0-0 XX
14/3/2007 ΕΛΒΚ 315 1,5 ΖΥΡΙΧΗ 3,4 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 5 1 1-0 11
4/11/2006 ΕΛΒ1 366 1,55 ΖΥΡΙΧΗ 3,3 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 4,5 1 2-1 11
12/8/2006 ΕΛΒ1 324 3,5 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,2 ΖΥΡΙΧΗ 1,8 1 3-1 11
23/4/2006 ΕΛΒ1 523 2,8 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,1 ΖΥΡΙΧΗ 2,1 2 2-3 12
11/3/2006 ΕΛΒ1 421 1,45 ΖΥΡΙΧΗ 3,6 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 5,5 1 1-0 X1
25/9/2005 ΕΛΒ1 511 1,7 ΖΥΡΙΧΗ 3,3 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,75 1 3-0 11
16/7/2005 ΕΛΒ1 242 2,3 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,1 ΖΥΡΙΧΗ 2,5 2 1-3 22
14/4/2005 ΕΛΒ1 312 1,55 ΖΥΡΙΧΗ 3,3 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 4 2 0-2 22
3/4/2005 ΕΛΒ1 561 2 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3 ΖΥΡΙΧΗ 2,7 2 4-5 22
2/10/2004 ΕΛΒ1 256 1,9 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3 ΖΥΡΙΧΗ 2,9 2 1-2 X2
27/7/2004 ΕΛΒ1 421 1,9 ΖΥΡΙΧΗ 2,9 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,25 1 3-1 11
18/4/2004 ΕΛΒ1 425 1,8 ΖΥΡΙΧΗ 3,2 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,4 X 2-2 2X
21/3/2004 ΕΛΒ1 554 2,3 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3 ΖΥΡΙΧΗ 2,5 2 1-3 22
5/10/2003 ΕΛΒ1 546 1,75 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,1 ΖΥΡΙΧΗ 3,4 1 2-1 X1
2/8/2003 ΕΛΒ1 263 1,7 ΖΥΡΙΧΗ 3,1 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,75 X 2-2 2X
14/9/2002 ΕΛΒ1 331 1,8 ΖΥΡΙΧΗ 3,1 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,5 1 2-1 X1
3/7/2002 ΕΛΒ1 514 1,9 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,1 ΖΥΡΙΧΗ 3,2 2 0-3 22
20/4/2002 ΕΛΒ1 313 1,65 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,1 ΖΥΡΙΧΗ 4,25 2 0-1 X2
16/3/2002 ΕΛΒ1 325 2,3 ΖΥΡΙΧΗ 3 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 2,5 1 1-0 11
30/9/2001 ΕΛΒ1 551 1,8 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,2 ΖΥΡΙΧΗ 3,5 1 3-1 X1
14/7/2001 ΕΛΒ1 165 2,25 ΖΥΡΙΧΗ 3,1 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 2,6 1 3-2 X1
29/4/2001 ΕΛΒ1 541 2,1 ΖΥΡΙΧΗ 3,1 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 2,85 2 0-1 X2
6/4/2001 ΕΛΒ1 116 1,7 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,2 ΖΥΡΙΧΗ 4 1 1-0 11
29/7/2000 ΕΛΒ1 135 2,65 ΖΥΡΙΧΗ 3,1 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 2,2 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΖΥΡΙΧΗ = 53,97 % Ποσοστό (X) Χι = 20,63 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ = 25,40 % σε 63 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.515-ΛΟΥΓΚΑΝΟ vs ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ
25/5/2019 ΕΛΒ1 515 1,15 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 6 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 10,5 - - -
31/3/2019 ΕΛΒ1 585 2,9 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,15 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 2,15 X 1-1 XX
7/10/2018 ΕΛΒ1 1873 2,35 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,05 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 2,65 1 2-1 11
11/8/2018 ΕΛΒ1 1913 2,05 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,05 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,2 X 2-2 1X
21/4/2018 ΕΛΒ1 1916 2,25 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,85 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 2,8 1 4-3 X1
17/2/2018 ΕΛΒ1 1100 1,9 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,05 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,35 1 1-0 11
3/12/2017 ΕΛΒ1 968 2 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,15 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3 2 0-1 X2
30/11/2017 ΕΛΒΚ 2145 2,2 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,15 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,65 X 0-0 XX
24/9/2017 ΕΛΒ1 854 1,9 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,3 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,1 2 0-3 22
30/4/2017 ΕΛΒ1 1749 2,05 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,25 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 2,8 2 0-1 22
11/2/2017 ΕΛΒ1 1785 2,05 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,15 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,9 1 3-0 11
11/12/2016 ΕΛΒ1 915 1,65 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,45 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,9 X 0-0 XX
22/9/2016 ΕΛΒ1 1457 2,45 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,15 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,35 1 2-0 11
8/5/2016 ΕΛΒ1 979 3,1 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,5 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 1,85 2 0-1 X2
20/3/2016 ΕΛΒ1 1187 1,5 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,9 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 4,3 2 0-1 X2
6/12/2015 ΕΛΒ1 2032 2,75 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,4 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,05 1 4-1 X1
8/8/2015 ΕΛΒ1 308 1,45 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 4 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 4,65 1 6-1 11
23/2/2003 ΕΛΒΚ 511 3,75 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,4 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 1,7 2 0-2 22
28/4/2002 ΕΛΒ1 461 1,8 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,6 1 2-1 X1
6/3/2002 ΕΛΒ1 421 2,5 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,3 1 1-0 X1
30/9/2001 ΕΛΒ1 546 1,55 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,5 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 4,5 2 2-5 22
14/7/2001 ΕΛΒ1 161 2,25 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,1 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,6 1 5-3 11
6/5/2001 ΕΛΒ1 452 1,8 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,25 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,5 X 1-1 XX
1/4/2001 ΕΛΒ1 366 2,5 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,1 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,35 X 0-0 XX
19/11/2000 ΕΛΒ1 331 2,3 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,1 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,5 1 2-0 11
27/8/2000 ΕΛΒ1 323 1,55 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,5 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 4,5 2 0-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΟΥΓΚΑΝΟ = 48,00 % Ποσοστό (X) Χι = 24,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ = 28,00 % σε 25 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.516-ΣΙΟΝ vs ΤΟΥΝ
25/5/2019 ΕΛΒ1 516 2,15 ΣΙΟΝ 3,6 ΤΟΥΝ 2,55 - - -
4/4/2019 ΕΛΒ1 922 2,05 ΤΟΥΝ 3,25 ΣΙΟΝ 3 2 1-2 22
25/11/2018 ΕΛΒ1 1651 2,4 ΣΙΟΝ 3,25 ΤΟΥΝ 2,5 1 2-1 11
22/9/2018 ΕΛΒ1 1830 2,15 ΤΟΥΝ 3,35 ΣΙΟΝ 2,7 1 4-1 X1
19/5/2018 ΕΛΒ1 1249 1,95 ΤΟΥΝ 3,5 ΣΙΟΝ 2,8 2 1-4 22
11/3/2018 ΕΛΒ1 1821 2,15 ΣΙΟΝ 3,15 ΤΟΥΝ 2,7 1 7-2 11
9/12/2017 ΕΛΒ1 1747 2,2 ΣΙΟΝ 3,3 ΤΟΥΝ 2,55 2 2-3 22
23/7/2017 ΕΛΒ1 1866 2,15 ΤΟΥΝ 3,1 ΣΙΟΝ 2,75 2 0-1 22
30/4/2017 ΕΛΒ1 1718 1,95 ΤΟΥΝ 3,3 ΣΙΟΝ 2,95 1 2-1 X1
1/4/2017 ΕΛΒ1 2091 1,65 ΣΙΟΝ 3,4 ΤΟΥΝ 4 1 2-1 X1
5/11/2016 ΕΛΒ1 1694 3 ΤΟΥΝ 3,25 ΣΙΟΝ 1,95 2 2-3 22
11/9/2016 ΕΛΒ1 1193 1,65 ΣΙΟΝ 3,45 ΤΟΥΝ 3,9 1 1-0 11
16/5/2016 ΕΛΒ1 2867 2,95 ΤΟΥΝ 3,25 ΣΙΟΝ 1,98 X 1-1 XX
10/4/2016 ΕΛΒ1 2503 1,63 ΣΙΟΝ 3,35 ΤΟΥΝ 4,15 1 2-1 21
29/11/2015 ΕΛΒ1 1072 2,05 ΣΙΟΝ 3 ΤΟΥΝ 3 2 1-2 X2
30/8/2015 ΕΛΒ1 1182 2,6 ΤΟΥΝ 3,05 ΣΙΟΝ 2,3 2 0-2 22
25/4/2015 ΕΛΒ1 334 1,95 ΤΟΥΝ 3,2 ΣΙΟΝ 3,05 1 2-1 11
22/3/2015 ΕΛΒ1 350 2,05 ΣΙΟΝ 3,15 ΤΟΥΝ 2,9 1 3-0 11
19/10/2014 ΕΛΒ1 338 2,25 ΣΙΟΝ 3,15 ΤΟΥΝ 2,55 X 0-0 XX
30/8/2014 ΕΛΒ1 252 1,9 ΤΟΥΝ 3,25 ΣΙΟΝ 3,15 1 2-1 11
11/5/2014 ΕΛΒ1 215 3,1 ΣΙΟΝ 3,3 ΤΟΥΝ 1,9 1 3-1 11
22/2/2014 ΕΛΒ1 244 1,65 ΤΟΥΝ 3,55 ΣΙΟΝ 3,75 1 3-1 11
19/10/2013 ΕΛΒ1 269 1,8 ΤΟΥΝ 3,35 ΣΙΟΝ 3,35 1 1-0 X1
25/8/2013 ΕΛΒ1 309 2,3 ΣΙΟΝ 3,25 ΤΟΥΝ 2,45 X 0-0 XX
24/2/2013 ΕΛΒ1 277 2,5 ΤΟΥΝ 3,15 ΣΙΟΝ 2,3 1 4-0 11
20/10/2012 ΕΛΒ1 212 2,45 ΤΟΥΝ 3,15 ΣΙΟΝ 2,35 X 1-1 1X
22/9/2012 ΕΛΒ1 274 1,45 ΣΙΟΝ 3,5 ΤΟΥΝ 5,5 1 2-1 X1
29/4/2012 ΕΛΒ1 325 2,3 ΤΟΥΝ 3,2 ΣΙΟΝ 2,45 X 1-1 2X
10/3/2012 ΕΛΒ1 320 1,8 ΣΙΟΝ 3,2 ΤΟΥΝ 3,5 1 1-0 11
29/10/2011 ΕΛΒ1 183 1,65 ΣΙΟΝ 3,35 ΤΟΥΝ 4 1 2-0 X1
11/9/2011 ΕΛΒ1 413 2,1 ΤΟΥΝ 3,25 ΣΙΟΝ 2,7 2 0-3 22
7/5/2011 ΕΛΒ1 324 2,35 ΤΟΥΝ 3,25 ΣΙΟΝ 2,35 1 3-1 21
20/3/2011 ΕΛΒ1 408 1,7 ΣΙΟΝ 3,25 ΤΟΥΝ 3,85 1 1-0 11
6/11/2010 ΕΛΒ1 310 2,35 ΤΟΥΝ 3 ΣΙΟΝ 2,55 1 1-0 X1
15/8/2010 ΕΛΒ1 377 1,7 ΣΙΟΝ 3,4 ΤΟΥΝ 3,65 X 1-1 2X
6/5/2008 ΕΛΒ1 142 1,45 ΣΙΟΝ 3,65 ΤΟΥΝ 5 1 5-0 11
10/2/2008 ΕΛΒ1 623 2,3 ΤΟΥΝ 3 ΣΙΟΝ 2,5 X 2-2 1X
27/9/2007 ΕΛΒ1 512 1,55 ΣΙΟΝ 3,6 ΤΟΥΝ 4,2 1 2-1 11
7/8/2007 ΕΛΒ1 112 2,5 ΤΟΥΝ 3,25 ΣΙΟΝ 2,2 2 0-1 X2
22/4/2007 ΕΛΒ1 613 1,65 ΣΙΟΝ 3,35 ΤΟΥΝ 3,8 1 2-1 11
26/11/2006 ΕΛΒ1 626 1,5 ΣΙΟΝ 3,4 ΤΟΥΝ 5 1 3-0 11
10/9/2006 ΕΛΒ1 565 2,4 ΤΟΥΝ 3,1 ΣΙΟΝ 2,4 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΙΟΝ = 56,10 % Ποσοστό (X) Χι = 17,07 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΟΥΝ = 26,83 % σε 41 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.517-ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ vs ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΙΦΑ
25/5/2019 ΙΣΡ 517 2,75 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ 2,9 ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΙΦΑ 2,25 - - -
14/4/2019 ΙΣΡ 1539 1,87 ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΙΦΑ 3,05 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ 3,45 1 2-1 11
27/1/2019 ΙΣΡ 653 2,9 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ 2,8 ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΙΦΑ 2,2 X 0-0 XX
22/10/2018 ΙΣΡ 1410 1,8 ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΙΦΑ 3,05 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ 3,7 2 0-2 X2
28/7/2018 n/a - 1,9 ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΙΦΑ 3,15 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ 3,25 X 1-1 XX
24/2/2018 ΙΣΡ 2025 2,18 ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΙΦΑ 2,95 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ 2,85 2 1-2 22
25/11/2017 ΙΣΡ 1628 2,5 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ 3,2 ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΙΦΑ 2,25 X 1-1 1X
27/2/2016 ΙΣΡ 2062 6,75 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ 3,65 ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΙΦΑ 1,38 2 0-3 22
28/11/2015 ΙΣΡ 878 1,45 ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΙΦΑ 3,6 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ 5,4 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ = 25,00 % Ποσοστό (X) Χι = 37,50 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΙΦΑ = 37,50 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.518-ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ vs ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ
25/5/2019 ΙΣΡ 518 1,55 ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 3,5 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ 4,5 - - -
14/4/2019 ΙΣΡ 1538 3,25 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ 3,1 ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 1,95 2 2-3 22
10/2/2019 ΙΣΡ 1200 2,8 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ 2,75 ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 2,3 2 0-4 22
4/11/2018 ΙΣΡ 1746 1,9 ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 3,05 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ 3,35 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.519-ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ vs ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
25/5/2019 ΙΣΡ 519 2,6 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ 2,9 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 2,4 - - -
15/4/2019 ΙΣΡ 1540 1,57 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 3,5 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ 4,5 X 0-0 XX
25/12/2018 ΙΣΡ 578 1,55 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 3,45 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ 4,65 1 3-0 11
2/9/2018 ΙΣΡ 1229 2,35 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ 2,8 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 2,7 X 1-1 1X
12/5/2018 ΙΣΔ 671 1,87 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ 3,1 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 3,45 2 0-1 22
9/4/2018 ΙΣΔ 2267 2,3 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 2,95 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ 2,65 2 0-1 22
4/2/2018 ΙΣΡ 1607 2,08 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 2,85 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ 3,15 1 1-0 X1
23/10/2017 ΙΣΡ 2612 2,1 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ 3 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 2,95 1 2-1 X1
29/4/2017 ΙΣΔ 1642 2,25 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 2,9 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ 2,8 2 1-2 12
1/4/2017 ΙΣΔ 2415 2,25 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ 2,85 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 2,8 1 1-0 11
4/2/2017 ΙΣΡ 971 2,4 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 2,85 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ 2,65 1 1-0 11
30/10/2016 ΙΣΡ 899 2,35 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ 2,95 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 2,6 1 2-0 11
2/5/2016 ΙΣΔ 1050 1,88 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 3,1 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ 3,35 X 0-0 XX
20/3/2016 ΙΣΔ 1342 2,5 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ 2,95 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 2,45 X 1-1 XX
21/12/2015 ΙΣΡ 1770 1,87 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 3,15 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ 3,35 2 1-2 22
30/8/2015 ΙΣΡ 884 2,8 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ 3,25 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 2,05 2 0-1 22
20/5/2015 ΙΚΥ 155 3,45 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ 3,1 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 1,85 2 2-6 22
11/5/2015 ΙΣΔ 487 2,95 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ 3,05 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 2,05 X 1-1 2X
6/4/2015 ΙΣΔ 489 1,55 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 3,5 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ 4,5 1 3-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 27,78 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ = 38,89 % σε 18 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.520-ΑΣΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΓΚΙΟΥ vs ΒΙΤΟΡΟΥΛ ΚΟΝΣΤΑΝΤΑ
25/5/2019 ΡΟΥΚ 520 3,05 ΑΣΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΓΚΙΟΥ 2,95 ΒΙΤΟΡΟΥΛ ΚΟΝΣΤΑΝΤΑ 2,15 - - -
13/5/2019 ΡΟΥ1 777 1,6 ΒΙΤΟΡΟΥΛ ΚΟΝΣΤΑΝΤΑ 3,4 ΑΣΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΓΚΙΟΥ 4,3 1 3-0 11
8/4/2019 ΡΟΥ1 1426 1,95 ΑΣΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΓΚΙΟΥ 2,85 ΒΙΤΟΡΟΥΛ ΚΟΝΣΤΑΝΤΑ 3,5 2 1-4 22
8/2/2019 ΡΟΥ1 380 2,6 ΑΣΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΓΚΙΟΥ 2,8 ΒΙΤΟΡΟΥΛ ΚΟΝΣΤΑΝΤΑ 2,45 1 3-0 11
30/9/2018 ΡΟΥ1 2211 1,83 ΒΙΤΟΡΟΥΛ ΚΟΝΣΤΑΝΤΑ 3,05 ΑΣΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΓΚΙΟΥ 3,5 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΣΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΓΚΙΟΥ = 25,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΙΤΟΡΟΥΛ ΚΟΝΣΤΑΝΤΑ = 75,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.521-ΧΟΝΒΕΝΤ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ vs ΒΙΝΤΙ
25/5/2019 ΟΥΓΚ 521 3,4 ΧΟΝΒΕΝΤ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 3,1 ΒΙΝΤΙ 1,95 - - -
6/4/2019 ΟΥΓ1 1081 3 ΧΟΝΒΕΝΤ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 3 ΒΙΝΤΙ 2,05 2 0-1 X2
2/12/2018 ΟΥΓ1 1512 1,8 ΒΙΝΤΙ 3,05 ΧΟΝΒΕΝΤ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 3,75 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΟΝΒΕΝΤ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΙΝΤΙ = 100,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.523-ΛΕΙΨΙΑ vs ΜΠΑΓΕΡΝ
25/5/2019 ΓΕΡΚ 523 4,85 ΛΕΙΨΙΑ 4,25 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,5 - - -
11/5/2019 ΓΕΡ1 466 4,85 ΛΕΙΨΙΑ 4,35 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,63 X 0-0 XX
19/12/2018 ΓΕΡ1 742 1,25 ΜΠΑΓΕΡΝ 5,5 ΛΕΙΨΙΑ 7,75 1 1-0 X1
18/3/2018 ΓΕΡ1 1059 5,25 ΛΕΙΨΙΑ 4,25 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,45 1 2-1 X1
28/10/2017 ΓΕΡ1 1769 1,25 ΜΠΑΓΕΡΝ 5,25 ΛΕΙΨΙΑ 7,75 1 2-0 11
25/10/2017 ΓΕΡΚ 1352 4 ΛΕΙΨΙΑ 3,85 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,6 X 1-1 XX
13/5/2017 ΓΕΡ1 967 3,85 ΛΕΙΨΙΑ 3,75 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,65 2 4-5 12
21/12/2016 ΓΕΡ1 1879 1,27 ΜΠΑΓΕΡΝ 4,6 ΛΕΙΨΙΑ 7,75 1 3-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΕΙΨΙΑ = 14,29 % Ποσοστό (X) Χι = 28,57 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΑΓΕΡΝ = 57,14 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.525-ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ vs ΡΙΕΚΑ
25/5/2019 ΚΡΟ1 525 2,4 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 3,3 ΡΙΕΚΑ 2,35 - - -
2/4/2019 ΚΡΟ1 666 1,48 ΡΙΕΚΑ 3,35 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 5,5 1 2-0 11
30/1/2019 ΚΡΟ1 722 5 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 3,4 ΡΙΕΚΑ 1,55 X 1-1 XX
30/9/2018 ΚΡΟ1 2147 1,3 ΡΙΕΚΑ 4,05 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 7,75 X 0-0 XX
8/4/2018 ΚΡΟ1 2056 3,95 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 2,9 ΡΙΕΚΑ 1,82 2 1-3 22
10/12/2017 ΚΡΟ1 1856 1,27 ΡΙΕΚΑ 4,1 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 8,5 1 2-0 11
23/9/2017 ΚΡΟ1 2637 7,25 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 3,5 ΡΙΕΚΑ 1,38 X 1-1 XX
15/7/2017 ΚΡΟ1 1137 1,19 ΡΙΕΚΑ 4,6 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 10,5 1 2-0 11
17/5/2017 ΚΡΟ1 1432 5,4 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 3,5 ΡΙΕΚΑ 1,47 2 0-2 22
19/3/2017 ΚΡΟ1 2465 1,22 ΡΙΕΚΑ 4,1 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 11,5 1 3-2 X1
20/11/2016 ΚΡΟ1 1684 6 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 3,3 ΡΙΕΚΑ 1,45 X 0-0 XX
27/8/2016 ΚΡΟ1 1265 1,25 ΡΙΕΚΑ 4,25 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 8,25 1 2-0 11
5/4/2016 ΚΡΟΚ 1718 3,65 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 3 ΡΙΕΚΑ 1,83 1 3-0 11
15/3/2016 ΚΡΟΚ 523 1,28 ΡΙΕΚΑ 4,15 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 7,5 1 2-1 11
13/12/2015 ΚΡΟ1 952 1,17 ΡΙΕΚΑ 4,8 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 11 X 1-1 1X
26/9/2015 ΚΡΟ1 692 4,2 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 3,35 ΡΙΕΚΑ 1,63 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ = 6,67 % Ποσοστό (X) Χι = 40,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΙΕΚΑ = 53,33 % σε 15 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.526-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ U20 vs ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ U20
25/5/2019 U20 526 1,35 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ U20 4,35 ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ U20 6,75 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ U20 = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ U20 = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.533-ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ vs ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ
25/5/2019 ΙΡΛ1 533 1,23 ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ 4,65 ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ 7,75 - - -
22/3/2019 ΙΡΛ1 1065 2,7 ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ 3,1 ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ 2,2 2 0-1 X2
4/8/2018 ΙΡΛ1 1250 1,03 ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ 7,5 ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ 18 1 3-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.527-ΜΠΟΛΟΝΙΑ vs ΝΑΠΟΛΙ
25/5/2019 ΙΤΑ1 527 3,6 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3,85 ΝΑΠΟΛΙ 1,75 - - -
29/12/2018 ΙΤΑ1 876 1,2 ΝΑΠΟΛΙ 5,25 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 11 1 3-2 X1
28/1/2018 ΙΤΑ1 981 1,12 ΝΑΠΟΛΙ 7 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 12,5 1 3-1 11
10/9/2017 ΙΤΑ1 1152 8,25 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 4,75 ΝΑΠΟΛΙ 1,27 2 0-3 X2
4/2/2017 ΙΤΑ1 991 6,5 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 4,2 ΝΑΠΟΛΙ 1,35 2 1-7 22
17/9/2016 ΙΤΑ1 733 1,15 ΝΑΠΟΛΙ 5,5 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 12 1 3-1 11
19/4/2016 ΙΤΑ1 1626 1,17 ΝΑΠΟΛΙ 5,75 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 9,5 1 6-0 11
6/12/2015 ΙΤΑ1 2005 7 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 4,15 ΝΑΠΟΛΙ 1,33 1 3-2 11
19/1/2014 ΙΤΑ1 251 4,5 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3,75 ΝΑΠΟΛΙ 1,55 X 2-2 1X
25/8/2013 ΙΤΑ1 377 1,3 ΝΑΠΟΛΙ 4,5 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 7 1 3-0 11
8/5/2013 ΙΤΑ1 123 3,6 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3,6 ΝΑΠΟΛΙ 1,7 2 0-3 X2
19/12/2012 ΙΤΑΚ 137 1,3 ΝΑΠΟΛΙ 4,25 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 6,75 2 1-2 X2
16/12/2012 ΙΤΑ1 291 1,25 ΝΑΠΟΛΙ 4,75 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 7 2 2-3 22
6/5/2012 ΙΤΑ1 422 5 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3,5 ΝΑΠΟΛΙ 1,5 1 2-0 11
16/1/2012 ΙΤΑ1 278 1,25 ΝΑΠΟΛΙ 4,35 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 8 X 1-1 2X
10/4/2011 ΙΤΑ1 401 4 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3,35 ΝΑΠΟΛΙ 1,65 2 0-2 22
18/1/2011 ΙΤΑΚ 137 1,4 ΝΑΠΟΛΙ 3,6 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 6 1 2-1 11
21/11/2010 ΙΤΑ1 402 1,4 ΝΑΠΟΛΙ 3,65 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 6 1 4-1 11
7/3/2010 ΙΤΑ1 377 2,5 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3,05 ΝΑΠΟΛΙ 2,35 1 2-1 11
18/10/2009 ΙΤΑ1 304 1,45 ΝΑΠΟΛΙ 3,5 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 5,5 1 2-1 21
14/2/2009 ΙΤΑ1 341 1,5 ΝΑΠΟΛΙ 3,2 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 5,75 X 1-1 XX
28/9/2008 ΙΤΑ1 486 2,4 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 2,8 ΝΑΠΟΛΙ 2,6 2 0-1 X2
18/11/2006 ΙΤΑ2 345 1,7 ΝΑΠΟΛΙ 2,8 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 4,5 1 1-0 11
25/2/2001 ΙΤΑ1 422 1,6 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3,1 ΝΑΠΟΛΙ 5 1 2-1 X1
22/10/2000 ΙΤΑ1 355 2,25 ΝΑΠΟΛΙ 2,8 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 2,8 2 1-5 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΟΛΟΝΙΑ = 29,17 % Ποσοστό (X) Χι = 12,50 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΑΠΟΛΙ = 58,33 % σε 24 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.888-ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ vs ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΤΣΑΠ
25/5/2019 ΟΛΛ1 888 1,73 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 3,5 ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΤΣΑΠ 3,85 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΤΣΑΠ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.529-ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ vs ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ
25/5/2019 ΒΡΑ1 529 6,25 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3,55 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 1,45 - - -
17/4/2018 ΒΡΑ1 909 3,35 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3,05 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 1,9 X 1-1 XX
28/11/2017 ΒΡΑ1 1853 1,65 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 3,35 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 4 1 2-0 X1
3/8/2017 ΒΡΑ1 1436 2,45 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 2,9 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 2,5 2 1-2 22
20/11/2016 ΒΡΑ1 1707 1,4 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 3,65 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 6 1 1-0 X1
1/8/2016 ΒΡΑ1 2511 2,6 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 2,3 1 3-1 11
9/10/2014 ΒΡΑ1 137 2,1 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3,25 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 2,7 2 0-1 X2
29/5/2014 ΒΡΑ1 129 2 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 3,15 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3 2 0-2 X2
4/11/2012 ΒΡΑ1 339 1,85 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 3,4 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3,1 X 2-2 XX
23/8/2012 CPSA 167 1,65 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3,3 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 4,1 1 3-1 X1
9/8/2012 ΒΡΑ1 144 1,7 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3,35 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 3,75 2 1-2 22
2/8/2012 CPSA 143 2,15 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 3,2 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 2,65 1 2-0 X1
1/9/2011 ΒΡΑ1 158 2 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3,1 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 3 1 3-1 11
22/5/2011 ΒΡΑ1 369 1,85 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 3,25 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3,25 1 1-0 X1
10/10/2010 ΒΡΑ1 338 2,1 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 2,95 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 2,95 X 0-0 XX
23/7/2010 ΒΡΑ1 159 1,7 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 3,3 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3,85 X 2-2 XX
6/12/2009 ΒΡΑ1 318 2,15 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3,4 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 2,55 1 2-1 X1
16/8/2009 ΒΡΑ1 337 1,4 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 3,65 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 6 X 1-1 XX
7/12/2008 ΒΡΑ1 320 1,35 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 3,8 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 6,5 2 0-1 X2
10/8/2008 ΒΡΑ1 615 2 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3,25 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 2,8 1 1-0 X1
7/9/2007 ΒΡΑ1 414 1,75 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3,2 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 3,6 X 1-1 2X
10/6/2007 ΒΡΑ1 254 2,1 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 3,4 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 2,55 X 1-1 1X
12/11/2006 ΒΡΑ1 676 1,9 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 3 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3,1 1 2-1 11
13/8/2006 ΒΡΑ1 621 2,2 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3,1 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 2,6 2 1-3 22
8/10/2005 ΒΡΑ1 222 2,35 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3,1 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 2,45 2 1-2 22
4/7/2005 ΒΡΑ1 413 1,65 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 3,3 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 4 1 4-1 21
27/10/2004 ΒΡΑ1 213 1,45 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 3,4 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 4,6 1 2-1 X1
14/7/2004 ΒΡΑ1 336 2,35 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 2,9 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 2,5 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ = 25,93 % Ποσοστό (X) Χι = 29,63 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ = 44,44 % σε 27 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.530-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ vs ΒΑΛΕΝΘΙΑ
25/5/2019 ΙΣΠΚ 530 1,57 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 4,35 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 5,25 - - -
2/2/2019 ΙΣΠ1 955 1,33 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 5 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 6,25 X 2-2 2X
7/10/2018 ΙΣΠ1 1939 5 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 4,05 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,5 X 1-1 XX
14/4/2018 ΙΣΠ1 695 1,2 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 5,5 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 9,75 1 2-1 11
8/2/2018 ΙΣΠΚ 1841 4,15 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,95 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,6 2 0-2 X2
1/2/2018 ΙΣΠΚ 2610 1,15 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 6,5 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 10,5 1 1-0 X1
26/11/2017 ΙΣΠ1 1801 4,25 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,9 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,6 X 1-1 XX
19/3/2017 ΙΣΠ1 1009 1,05 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 8,5 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 15,5 1 4-2 X1
22/10/2016 ΙΣΠ1 1496 7 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 5 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,27 2 2-3 22
17/4/2016 ΙΣΠ1 1455 1,05 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 8,25 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 16,5 2 1-2 22
10/2/2016 ΙΣΠΚ 2354 3,2 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,3 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,9 X 1-1 1X
3/2/2016 ΙΣΠΚ 1258 1,05 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 8 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 18 1 7-0 11
5/12/2015 ΙΣΠ1 1961 9,5 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 5,8 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,17 X 1-1 XX
18/4/2015 ΙΣΠ1 271 1,15 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 6,25 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 9,5 1 2-0 11
30/11/2014 ΙΣΠ1 355 6 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 4,3 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,4 2 0-1 X2
1/2/2014 ΙΣΠ1 194 1,3 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 4,75 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 6,5 2 2-3 X2
1/9/2013 ΙΣΠ1 399 5 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,75 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,5 2 2-3 22
3/2/2013 ΙΣΠ1 301 6 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 4,35 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,35 X 1-1 XX
2/9/2012 ΙΣΠ1 407 1,15 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 5,5 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 10 1 1-0 11
19/2/2012 ΙΣΠ1 413 1,2 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 5 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 9 1 5-1 11
8/2/2012 ΙΣΠΚ 131 1,2 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 5 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 8,5 1 2-0 11
1/2/2012 ΙΣΠΚ 163 4,85 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,75 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,5 X 1-1 XX
21/9/2011 ΙΣΠ1 207 6,2 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 4 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,35 X 2-2 1X
2/3/2011 ΙΣΠ1 195 6 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,7 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,4 2 0-1 X2
16/10/2010 ΙΣΠ1 363 1,33 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 4,2 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 6 1 2-1 21
14/3/2010 ΙΣΠ1 413 1,25 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 4,3 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 8 1 3-0 X1
17/10/2009 ΙΣΠ1 267 4 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,3 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,65 X 0-0 XX
25/4/2009 ΙΣΠ1 329 3,75 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,2 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,75 X 2-2 1X
6/12/2008 ΙΣΠ1 252 1,45 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 3,55 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 6 1 4-0 11
4/5/2008 ΙΣΠ1 646 1,65 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 3,25 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 4 1 6-0 11
20/3/2008 ΙΣΠΚ 531 2,9 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 2,95 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2,1 1 3-2 11
27/2/2008 ΙΣΠΚ 323 1,45 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 3,5 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 5,25 X 1-1 XX
15/12/2007 ΙΣΠ1 454 3,2 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,95 2 0-3 22
18/2/2007 ΙΣΠ1 666 2,6 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,1 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2,4 1 2-1 X1
24/9/2006 ΙΣΠ1 741 1,6 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 3,2 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 4,75 X 1-1 2X
12/2/2006 ΙΣΠ1 643 2,65 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 2,9 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2,3 1 1-0 11
21/9/2005 ΙΣΠ1 462 1,5 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 3,3 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 5,5 X 2-2 1X
8/5/2005 ΙΣΠ1 614 2,8 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 2,7 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2,1 2 0-2 22
18/12/2004 ΙΣΠ1 335 1,55 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 3,1 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 4,3 X 1-1 XX
21/2/2004 ΙΣΠ1 441 1,9 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 2,9 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 3,25 2 0-1 X2
5/10/2003 ΙΣΠ1 651 1,9 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2,8 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,2 2 0-1 22
15/6/2003 ΙΣΠ1 324 2,1 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,1 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2,65 2 1-3 22
18/1/2003 ΙΣΠ1 345 2 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2,9 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,2 2 2-4 22
23/2/2002 ΙΣΠ1 412 2,2 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 2,75 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2,9 1 2-0 11
14/10/2001 ΙΣΠ1 622 1,7 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 3,2 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 4 X 2-2 XX
17/6/2001 ΙΣΠ1 466 1,75 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2,9 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 4,25 1 3-2 11
20/1/2001 ΙΣΠ1 324 2,15 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 2,9 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2,9 2 0-1 22
10/5/2000 CHL 113 1,6 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 3,5 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 4 1 2-1 X1
2/5/2000 CHL 111 2,25 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2,65 1 4-1 11
2/4/2000 ΙΣΠ1 351 1,45 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 3,6 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 5,5 1 3-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ = 51,02 % Ποσοστό (X) Χι = 30,61 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΑΛΕΝΘΙΑ = 18,37 % σε 49 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.531-ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ vs ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ
25/5/2019 ΙΤΑ2 531 1,75 ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ 3,25 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 4 - - -
21/5/2019 ΙΤΑ2 702 2,55 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 2,8 ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ 2,65 2 1-2 12
16/2/2019 ΙΤΑ2 435 1,75 ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ 3,1 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 4,25 1 1-0 11
4/12/2018 ΙΤΑΚ 659 2,1 ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ 3,05 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 3,05 1 1-0 X1
25/9/2018 ΙΤΑ2 854 2,55 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 2,95 ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ 2,5 2 0-1 22
8/4/2017 ΙΤΑ2 1111 2,05 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 3 ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ 3 1 1-0 11
13/11/2016 ΙΤΑ2 994 1,9 ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ 2,95 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 3,5 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ = 83,33 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ = 16,67 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.532-ΣΙΚΑΓΟ ΦΑΙΑΡ vs ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ
25/5/2019 ΑΜΕ1 532 2,2 ΣΙΚΑΓΟ ΦΑΙΑΡ 3,25 ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ 2,7 - - -
25/4/2019 ΑΜΕ1 941 1,6 ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ 3,75 ΣΙΚΑΓΟ ΦΑΙΑΡ 4,3 1 1-0 11
27/9/2018 ΑΜΕ1 1016 1,3 ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ 4,85 ΣΙΚΑΓΟ ΦΑΙΑΡ 6,5 1 2-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΙΚΑΓΟ ΦΑΙΑΡ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ = 100,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.534-ΓΚΡΕΜΙΟ vs ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ
26/5/2019 ΒΡΑ1 534 1,52 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,55 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 5,25 - - -
3/11/2018 ΒΡΑ1 1634 2 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 3,05 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,3 2 0-1 22
19/7/2018 ΒΡΑ1 666 1,6 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,3 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 5 1 2-0 X1
3/12/2017 ΒΡΑ1 1015 1,2 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 4,8 ΓΚΡΕΜΙΟ 8,75 1 4-3 X1
6/8/2017 ΒΡΑ1 2165 1,6 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,4 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 4,25 1 2-0 11
8/12/2016 ΒΡΑΚ 2005 1,95 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,05 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 3,25 X 1-1 XX
24/11/2016 ΒΡΑΚ 1971 1,82 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 2,9 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,95 2 1-3 22
28/8/2016 ΒΡΑ1 1617 1,67 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,3 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 4 X 1-1 XX
27/5/2016 ΒΡΑ1 1734 2,18 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 2,9 ΓΚΡΕΜΙΟ 2,9 2 0-3 22
29/11/2015 ΒΡΑ1 1223 1,98 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,1 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 3,1 1 2-1 X1
14/8/2015 ΒΡΑ1 444 1,65 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 3,2 ΓΚΡΕΜΙΟ 4,25 2 0-2 22
15/9/2014 ΒΡΑ1 420 1,95 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 3 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,25 X 0-0 XX
28/4/2014 ΒΡΑ1 371 2 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,15 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 3 1 2-1 11
16/9/2013 ΒΡΑ1 393 1,65 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,35 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 4 2 0-1 X2
10/6/2013 ΒΡΑ1 208 1,95 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 3,2 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,05 1 2-0 X1
24/9/2012 ΒΡΑ1 398 1,85 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 3,25 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,25 X 0-0 XX
2/7/2012 ΒΡΑ1 150 1,75 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,3 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 3,6 2 0-1 22
5/11/2011 ΒΡΑ1 357 1,85 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 3,25 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,3 1 2-0 11
4/8/2011 ΒΡΑ1 138 1,75 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,2 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 3,7 X 2-2 XX
27/9/2010 ΒΡΑ1 515 2,35 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 3,25 ΓΚΡΕΜΙΟ 2,4 2 1-2 22
4/6/2010 ΒΡΑ1 135 1,6 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,25 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 4,5 1 2-1 X1
23/8/2009 ΒΡΑ1 539 1,6 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,4 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 4,3 1 4-1 11
17/5/2009 ΒΡΑ1 317 2,2 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 3,15 ΓΚΡΕΜΙΟ 2,6 1 2-1 X1
7/12/2008 ΒΡΑ1 318 1,25 ΓΚΡΕΜΙΟ 4,35 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 8 1 2-0 X1
10/8/2008 ΒΡΑ1 442 2,1 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 3,2 ΓΚΡΕΜΙΟ 2,65 2 0-4 22
4/10/2007 ΒΡΑ1 342 1,3 ΓΚΡΕΜΙΟ 4,2 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 6,5 X 2-2 XX
7/7/2007 ΒΡΑ1 233 2,1 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 3,4 ΓΚΡΕΜΙΟ 2,55 2 0-1 X2
11/12/2004 ΒΡΑ1 322 3,2 ΓΚΡΕΜΙΟ 3 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 1,8 2 0-1 22
8/8/2004 ΒΡΑ1 446 1,7 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 3,1 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,5 1 3-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΚΡΕΜΙΟ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 21,43 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ = 28,57 % σε 28 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.535-ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ vs ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ
26/5/2019 ΚΟΛ1 535 1,45 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 3,6 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 5,5 - - -
18/5/2019 ΚΟΛ1 1212 2,55 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 2,55 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 2,8 X 1-1 1X
23/3/2019 ΚΟΛ1 515 3,05 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 2,6 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 2,3 1 1-0 X1
16/10/2018 ΚΟΛ1 1356 2,8 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 2,7 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 2,4 2 0-1 X2
11/4/2018 ΚΟΛ1 2084 1,37 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 3,8 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 6,25 1 2-0 11
25/9/2017 ΚΟΛ1 936 1,38 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 3,75 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 6,25 1 1-0 X1
16/4/2017 ΚΟΛ1 2444 2,12 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 2,85 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 3,05 1 2-1 X1
6/9/2016 ΚΟΛ1 2696 2,35 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 2,85 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 2,65 X 1-1 XX
14/2/2016 ΚΟΛ1 1067 1,47 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 3,4 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 5,7 X 1-1 1X
13/7/2015 ΚΟΛ1 319 2,95 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 3,2 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 2 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 44,44 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ = 22,22 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.536-ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ vs ΝΤΑΛΑΣ
26/5/2019 ΑΜΕ1 536 2,15 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 3,2 ΝΤΑΛΑΣ 2,8 - - -
24/9/2018 ΑΜΕ1 2009 1,85 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 3,5 ΝΤΑΛΑΣ 3,3 2 1-2 22
19/5/2018 ΑΜΕ1 1291 1,4 ΝΤΑΛΑΣ 3,95 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 5,4 X 2-2 1X
30/7/2017 ΑΜΕ1 1098 1,4 ΝΤΑΛΑΣ 3,95 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 5,4 2 0-4 22
18/6/2017 ΑΜΕ1 2055 2,1 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 3 ΝΤΑΛΑΣ 2,9 X 1-1 XX
1/8/2016 ΑΜΕ1 2421 1,5 ΝΤΑΛΑΣ 3,6 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 4,8 1 2-0 X1
24/4/2016 ΑΜΕ1 2425 2,15 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 3 ΝΤΑΛΑΣ 2,85 1 3-0 11
15/10/2015 ΑΜΕ1 2713 1,66 ΝΤΑΛΑΣ 3,27 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 4,15 1 2-0 11
8/10/2015 ΑΜΕ1 575 1,86 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 3,18 ΝΤΑΛΑΣ 3,37 X 0-0 XX
23/8/2015 ΑΜΕ1 398 1,83 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 3,2 ΝΤΑΛΑΣ 3,5 1 1-0 11
30/10/2014 ΑΜΕΔ 191 1,85 ΝΤΑΛΑΣ 3,2 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 3,35 1 2-1 11
5/10/2014 ΑΜΕ1 292 1,9 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 3,2 ΝΤΑΛΑΣ 3,2 1 2-0 11
14/9/2014 ΑΜΕ1 320 1,8 ΝΤΑΛΑΣ 3,15 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 3,6 1 2-1 11
28/7/2014 ΑΜΕ1 229 2 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 3 ΝΤΑΛΑΣ 3,15 X 2-2 2X
8/9/2013 ΑΜΕ1 227 1,9 ΝΤΑΛΑΣ 3,2 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 3,2 1 3-1 X1
28/4/2013 ΑΜΕ1 264 2,4 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 3,05 ΝΤΑΛΑΣ 2,45 X 2-2 2X
21/4/2013 ΑΜΕ1 285 1,55 ΝΤΑΛΑΣ 3,5 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 4,5 1 2-0 11
16/9/2012 ΑΜΕ1 311 1,65 ΝΤΑΛΑΣ 3,35 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 4 1 1-0 X1
16/8/2012 ΑΜΕ1 203 1,75 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 3,25 ΝΤΑΛΑΣ 3,65 2 0-2 X2
22/4/2012 ΑΜΕ1 382 2,25 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 3,1 ΝΤΑΛΑΣ 2,6 1 1-0 11
16/10/2011 ΑΜΕ1 382 1,45 ΝΤΑΛΑΣ 3,6 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 5,25 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ = 25,00 % Ποσοστό (X) Χι = 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΑΛΑΣ = 50,00 % σε 20 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.537-ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ vs ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ
26/5/2019 ΑΜΕ1 537 2 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,25 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,05 - - -
20/8/2018 ΑΜΕ1 1376 1,75 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,65 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,5 1 2-0 11
1/7/2018 ΑΜΕ1 1635 1,58 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,65 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 4,1 1 3-2 11
27/8/2017 ΑΜΕ1 1083 2,05 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,2 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 2,85 1 1-0 X1
29/6/2017 ΗΠΑΚ 1149 1,85 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,25 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,25 1 2-1 X1
23/4/2017 ΑΜΕ1 928 1,55 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,5 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 4,5 X 2-2 2X
26/6/2016 ΑΜΕ1 2270 2,5 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,1 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 2,35 1 2-0 11
24/4/2016 ΑΜΕ1 2410 2,45 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 2,45 1 3-0 11
12/3/2016 ΑΜΕ1 2527 1,4 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,8 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 5,6 X 0-0 XX
29/10/2015 ΑΜΕΔ 1872 2,7 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,05 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 2,2 1 2-1 X1
22/6/2015 ΑΜΕ1 275 2,3 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,1 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 2,65 1 2-1 21
24/5/2015 ΑΜΕ1 294 1,65 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,4 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 4 X 1-1 1X
25/5/2014 ΑΜΕ1 150 1,65 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,45 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,9 1 2-1 X1
6/4/2014 ΑΜΕ1 282 2,25 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,1 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 2,6 1 2-0 11
22/9/2013 ΑΜΕ1 305 1,55 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,5 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 4,5 1 2-1 21
28/7/2013 ΑΜΕ1 174 2,45 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,15 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 2,35 2 1-2 12
27/6/2013 ΗΠΑΚ 111 2,25 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,15 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 2,55 1 3-1 11
9/6/2013 ΑΜΕ1 180 1,7 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,25 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,9 X 0-0 XX
16/9/2012 ΑΜΕ1 308 1,55 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,5 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 4,5 1 2-1 X1
27/5/2012 ΑΜΕ1 252 1,8 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,2 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,5 1 3-2 11
21/7/2011 ΑΜΕ1 121 1,55 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,2 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 5 2 0-1 X2
27/4/2011 ΗΠΑΚ 104 1,95 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,2 2 2-3 22
26/3/2011 ΑΜΕ1 266 1,8 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,25 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,4 1 2-1 11
8/8/2010 ΑΜΕ1 316 2 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,25 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 2,85 1 1-0 11
31/5/2009 ΑΜΕ1 274 2,35 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,15 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 2,45 1 2-1 21
17/10/2008 ΑΜΕ1 138 1,9 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,2 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,1 1 2-1 X1
21/8/2008 ΑΜΕ1 165 1,85 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,25 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,2 1 2-1 11
30/5/2008 ΑΜΕ1 315 1,7 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,3 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,7 X 2-2 2X
9/9/2007 ΑΜΕ1 516 1,9 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,2 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3 1 4-2 X1
5/8/2007 ΑΜΕ1 531 1,75 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,2 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,6 2 0-3 22
5/11/2006 ΑΜΕΔ 751 1,8 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,1 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,4 2 0-1 22
8/10/2006 ΑΜΕ1 332 1,75 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,2 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,6 2 1-2 X2
14/9/2006 ΑΜΕ1 333 2,4 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,1 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 2,4 X 1-1 2X
18/6/2006 ΑΜΕ1 236 2,4 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,1 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 2,4 X 1-1 2X
4/6/2006 ΑΜΕ1 153 1,75 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,2 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,6 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ = 38,24 % Ποσοστό (X) Χι = 20,59 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ = 41,18 % σε 34 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.538-ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ vs NY ΡΕΝΤ ΜΠΟΥΛΣ
26/5/2019 ΑΜΕ1 538 2,3 ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ 3,2 NY ΡΕΝΤ ΜΠΟΥΛΣ 2,6 - - -
28/4/2019 ΑΜΕ1 715 1,67 NY ΡΕΝΤ ΜΠΟΥΛΣ 3,5 ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ 4,05 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : NY ΡΕΝΤ ΜΠΟΥΛΣ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.539-ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. vs ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΙΜΠΕΡΣ
26/5/2019 ΑΜΕ1 539 1,57 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. 3,75 ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΙΜΠΕΡΣ 4,35 - - -
5/8/2018 ΑΜΕ1 1664 1,52 ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΙΜΠΕΡΣ 3,9 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. 4,75 1 3-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΙΜΠΕΡΣ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.541-ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝ. vs ΝΤΙΝΑΜΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ
26/5/2019 ΑΜΕ1 541 2 ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝ. 3,35 ΝΤΙΝΑΜΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ 3,05 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝ. = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΙΝΑΜΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.542-ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ vs ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ ΚΡΟΥ
26/5/2019 ΑΜΕ1 542 2,3 ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 3,15 ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ ΚΡΟΥ 2,65 - - -
23/9/2018 ΑΜΕ1 1870 1,23 ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ ΚΡΟΥ 4,85 ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 8,5 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ ΚΡΟΥ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.543-ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ vs ΤΖΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ
26/5/2019 ΙΑΠ1 543 1,85 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ 3,25 ΤΖΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ 3,3 - - -
22/9/2018 ΙΑΠ1 1639 2,6 ΤΖΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ 3,25 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ 2,2 2 1-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΖΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.544-ΟΥΡΑΒΑ ΡΕΝΤ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤΣ vs ΧΙΡΟΣΙΜΑ
26/5/2019 ΙΑΠ1 544 2,45 ΟΥΡΑΒΑ ΡΕΝΤ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤΣ 2,9 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2,5 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΥΡΑΒΑ ΡΕΝΤ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤΣ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΙΡΟΣΙΜΑ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.545-ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ vs ΚΑΣΙΜΑ ΑΝΤΛΕΡΣ
26/5/2019 ΙΑΠ1 545 3,4 ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ 3,05 ΚΑΣΙΜΑ ΑΝΤΛΕΡΣ 1,9 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΑΣΙΜΑ ΑΝΤΛΕΡΣ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.546-ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ vs ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ
26/5/2019 ΙΑΠ1 546 2,3 ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3 ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ 2,6 - - -
19/8/2018 ΙΑΠ1 1690 3,4 ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ 3,15 ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 1,85 2 0-2 22
22/7/2018 ΙΑΠ1 927 1,7 ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3,3 ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ 3,85 2 0-3 22
9/5/2018 ΙΑΛΚ 2158 1,92 ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3,15 ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ 3,2 2 3-4 22
4/4/2018 ΙΑΛΚ 1020 2,7 ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ 2,9 ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 2,3 2 0-3 22
17/7/2016 ΙΑΠ1 2071 1,62 ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3,4 ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ 4,25 1 2-0 11
5/6/2016 ΙΑΛΚ 2492 2,95 ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ 3,1 ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 2,05 2 0-2 22
2/4/2016 ΙΑΠ1 815 2,5 ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ 3,1 ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 2,35 2 1-2 22
15/7/2015 ΙΑΠ1 126 1,95 ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3,25 ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ 3 X 1-1 XX
6/5/2015 ΙΑΠ1 114 2,25 ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ 3,1 ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 2,6 X 1-1 XX
14/8/2010 ΙΑΠ1 224 1,75 ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3,25 ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ 3,65 X 0-0 XX
9/6/2010 ΙΑΛΚ 111 2,25 ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ 3,25 ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 2,5 2 2-3 12
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ = 54,55 % Ποσοστό (X) Χι = 27,27 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ = 18,18 % σε 11 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.547-ΝΑΓΚΟΓΙΑ vs ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ
26/5/2019 ΙΑΠ1 547 1,5 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 3,6 ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ 4,85 - - -
12/8/2017 ΙΑΠ2 2818 2,3 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 3,1 ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ 2,55 1 5-2 11
26/3/2017 ΙΑΠ2 1481 2,15 ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ 2,95 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 2,9 2 1-2 12
16/8/2015 ΙΑΠ1 260 2,65 ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ 3,15 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 2,2 2 0-1 22
7/3/2015 ΙΑΠ1 137 1,75 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 3,35 ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ 3,55 X 3-3 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΑΓΚΟΓΙΑ = 75,00 % Ποσοστό (X) Χι = 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ = 0,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.548-ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΙΤΑ vs ΚΑΒΑΣΑΚΙ
26/5/2019 ΙΑΠ1 548 3,65 ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΙΤΑ 3,15 ΚΑΒΑΣΑΚΙ 1,8 - - -
9/3/2013 ΙΑΠ1 142 1,6 ΚΑΒΑΣΑΚΙ 3,4 ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΙΤΑ 4,25 X 1-1 2X
20/6/2009 ΙΑΠ1 108 1,5 ΚΑΒΑΣΑΚΙ 3,85 ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΙΤΑ 4,25 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΙΤΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΑΒΑΣΑΚΙ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.549-ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦΑΝΓΚ vs ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ
26/5/2019 ΚΙΝ1 549 1,85 ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦΑΝΓΚ 3,3 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 3,25 - - -
22/9/2018 ΚΙΝ1 1641 1,45 ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦΑΝΓΚ 3,85 ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 4,85 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦΑΝΓΚ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.550-ΝΤΑΕΓΚΟΥ vs ΣΟΥΓΟΝ
26/5/2019 ΝΚΡ1 550 2 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 3,05 ΣΟΥΓΟΝ 3,1 - - -
14/4/2019 ΝΚΡ1 1299 2,6 ΣΟΥΓΟΝ 2,95 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 2,35 X 0-0 XX
2/9/2018 ΝΚΡ1 1649 2,65 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 3,1 ΣΟΥΓΟΝ 2,25 1 4-2 11
13/5/2018 ΝΚΡ1 709 1,78 ΣΟΥΓΟΝ 3,1 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 3,75 1 2-0 11
10/3/2018 ΝΚΡ1 2427 2,7 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 2,9 ΣΟΥΓΟΝ 2,25 2 0-2 22
16/9/2017 ΝΚΡ1 1292 3,15 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 3 ΣΟΥΓΟΝ 2 X 0-0 XX
28/6/2017 ΝΚΡ1 1126 3,15 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 2,9 ΣΟΥΓΟΝ 2,05 2 0-3 22
19/3/2017 ΝΚΡ1 907 1,72 ΣΟΥΓΟΝ 3,15 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 3,95 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΑΕΓΚΟΥ = 14,29 % Ποσοστό (X) Χι = 42,86 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΟΥΓΟΝ = 42,86 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.551-ΒΟΡΓΟΥΟΡΤΣ ΣΤΕΙΡ vs ΜΠΛΑΟΥ ΒΑΙΣ ΛΙΝΤΣ
26/5/2019 ΑΥΣ2 551 2,05 ΒΟΡΓΟΥΟΡΤΣ ΣΤΕΙΡ 3,4 ΜΠΛΑΟΥ ΒΑΙΣ ΛΙΝΤΣ 2,7 - - -
2/11/2018 ΑΥΣ2 984 1,42 ΜΠΛΑΟΥ ΒΑΙΣ ΛΙΝΤΣ 4 ΒΟΡΓΟΥΟΡΤΣ ΣΤΕΙΡ 5,15 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΟΡΓΟΥΟΡΤΣ ΣΤΕΙΡ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΛΑΟΥ ΒΑΙΣ ΛΙΝΤΣ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.552-ΡΙΝΤ vs ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛΑΓΚ.
26/5/2019 ΑΥΣ2 552 1,2 ΡΙΝΤ 5 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛΑΓΚ. 8,75 - - -
3/11/2018 ΑΥΣ2 1460 3,55 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛΑΓΚ. 3,3 ΡΙΝΤ 1,77 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΙΝΤ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛΑΓΚ. = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.553-ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒΕΡΓΚΡΑΝΤ vs ΣΕΝΖΕΝ ΧΟΝΓΚΖΟΥΑΝ
26/5/2019 ΚΙΝ1 553 1,38 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒΕΡΓΚΡΑΝΤ 4 ΣΕΝΖΕΝ ΧΟΝΓΚΖΟΥΑΝ 5,5 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒΕΡΓΚΡΑΝΤ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΕΝΖΕΝ ΧΟΝΓΚΖΟΥΑΝ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.554-ΑΛΜΕΡΙΑ vs ΑΛΚΟΡΚΟΝ
26/5/2019 ΙΣΠ2 554 2,4 ΑΛΜΕΡΙΑ 2,9 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 2,7 - - -
13/1/2019 ΙΣΠ2 1172 1,85 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 2,85 ΑΛΜΕΡΙΑ 4,15 X 0-0 XX
27/5/2018 ΙΣΠ2 1995 2,2 ΑΛΜΕΡΙΑ 2,6 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3,2 X 0-0 XX
22/12/2017 ΙΣΠ2 1163 1,8 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 2,75 ΑΛΜΕΡΙΑ 4,3 1 2-0 11
25/3/2017 ΙΣΠ2 1417 2,1 ΑΛΜΕΡΙΑ 2,75 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3,2 1 3-1 11
15/10/2016 ΙΣΠ2 716 1,9 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 2,8 ΑΛΜΕΡΙΑ 3,7 X 0-0 XX
9/4/2016 ΙΣΠ2 2310 2,3 ΑΛΜΕΡΙΑ 2,7 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 2,85 X 1-1 XX
8/11/2015 ΙΣΠ2 622 1,57 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3,25 ΑΛΜΕΡΙΑ 4,9 X 0-0 XX
25/5/2013 ΙΣΠ2 137 2,2 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3,2 ΑΛΜΕΡΙΑ 2,6 2 0-3 22
21/12/2012 ΙΣΠ2 134 1,8 ΑΛΜΕΡΙΑ 3,2 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3,5 2 0-1 22
17/10/2012 ΙΣΠΚ 157 1,75 ΑΛΜΕΡΙΑ 3,25 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3,65 1 3-0 11
19/5/2012 ΙΣΠ2 233 2,1 ΑΛΜΕΡΙΑ 3,2 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 2,75 1 2-0 X1
8/1/2012 ΙΣΠ2 246 2,25 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3,1 ΑΛΜΕΡΙΑ 2,6 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΛΜΕΡΙΑ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΛΚΟΡΚΟΝ = 16,67 % σε 12 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.555-ΓΕΟΝΜΠΟΥΚ vs ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ
26/5/2019 ΝΚΡ1 555 1,35 ΓΕΟΝΜΠΟΥΚ 4,25 ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ 5,75 - - -
2/4/2019 ΝΚΡ1 506 4,85 ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ 3,9 ΓΕΟΝΜΠΟΥΚ 1,45 X 3-3 2X
2/12/2018 ΝΚΡ1 1775 1,38 ΓΕΟΝΜΠΟΥΚ 4,05 ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ 5,5 X 1-1 1X
2/9/2018 ΝΚΡ1 1652 3,9 ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ 3,5 ΓΕΟΝΜΠΟΥΚ 1,65 2 0-3 22
5/8/2018 ΝΚΡ1 1141 1,38 ΓΕΟΝΜΠΟΥΚ 4 ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ 5,75 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΕΟΝΜΠΟΥΚ = 25,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ = 25,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.556-ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ vs ΟΥΡΑΛ
26/5/2019 ΡΩΣ1 556 3,65 ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ 3,2 ΟΥΡΑΛ 1,85 - - -
28/7/2018 ΡΩΣ1 1310 1,45 ΟΥΡΑΛ 3,75 ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ 5,75 2 0-1 X2
21/4/2018 ΡΩΣ1 1903 2 ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ 2,95 ΟΥΡΑΛ 3,15 2 0-1 X2
14/10/2017 ΡΩΣ1 1362 1,75 ΟΥΡΑΛ 3,1 ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ 3,85 1 2-1 X1
31/3/2017 ΡΩΣ1 1861 2 ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ 2,65 ΟΥΡΑΛ 3,65 2 2-3 22
17/9/2016 ΡΩΣ1 604 1,95 ΟΥΡΑΛ 2,95 ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ 3,3 2 0-1 22
12/3/2016 ΡΩΣ1 2316 2 ΟΥΡΑΛ 2,85 ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ 3,35 1 4-2 11
22/8/2015 ΡΩΣ1 339 2,02 ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ 2,9 ΟΥΡΑΛ 3,3 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ = 28,57 % Ποσοστό (X) Χι = 14,29 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΥΡΑΛ = 57,14 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.557-ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ vs ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ
26/5/2019 ΡΩΣ1 557 1,28 ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ 4,35 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 8,5 - - -
29/7/2018 ΡΩΣ1 1449 2,5 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 2,85 ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ 2,65 1 2-1 11
13/5/2018 ΡΩΣ1 721 1,55 ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ 3,25 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 5 X 1-1 XX
16/7/2017 ΡΩΣ1 1233 2,2 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 2,7 ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ 3,05 2 1-2 22
15/4/2017 ΡΩΣ1 1924 2,8 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 2,8 ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ 2,3 2 0-1 X2
2/10/2016 ΡΩΣ1 855 1,8 ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ 3,15 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 3,6 1 1-0 11
7/5/2016 ΡΩΣ1 827 4,1 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 3,25 ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ 1,67 X 1-1 1X
25/10/2015 ΡΩΣ1 2677 1,63 ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ 3,2 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 4,5 1 2-1 11
7/4/2015 ΡΩΣ1 107 2,05 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 3,05 ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ 3 2 1-2 X2
9/11/2014 ΡΩΣ1 290 1,9 ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ 3,3 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 3,1 1 2-0 11
10/11/2013 ΡΩΣ1 300 1,75 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 3,3 ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ 3,6 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ = 70,00 % Ποσοστό (X) Χι = 20,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ = 10,00 % σε 10 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.558-ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ vs ΟΥΦΑ
26/5/2019 ΡΩΣ1 558 1,13 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 5,25 ΟΥΦΑ 17 - - -
30/7/2018 ΡΩΣ1 1474 4,15 ΟΥΦΑ 2,65 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 1,95 X 0-0 XX
22/4/2018 ΡΩΣ1 2057 1,4 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 3,45 ΟΥΦΑ 6,75 X 0-0 XX
15/10/2017 ΡΩΣ1 1537 3,6 ΟΥΦΑ 2,75 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 1,95 1 1-0 X1
5/4/2017 ΡΩΣΚ 854 1,48 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 3,2 ΟΥΦΑ 6,25 1 1-0 11
1/4/2017 ΡΩΣ1 1967 3,35 ΟΥΦΑ 2,65 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 2,1 2 0-1 22
17/9/2016 ΡΩΣ1 700 1,37 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 3,5 ΟΥΦΑ 7,25 2 0-1 X2
13/3/2016 ΡΩΣ1 2653 1,53 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 3,2 ΟΥΦΑ 5,4 1 2-0 X1
23/8/2015 ΡΩΣ1 425 3,65 ΟΥΦΑ 3 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 1,91 2 0-3 22
18/4/2015 ΡΩΣ1 163 3,75 ΟΥΦΑ 3,2 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 1,75 1 1-0 X1
24/11/2014 ΡΩΣ1 372 1,4 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 3,6 ΟΥΦΑ 6,25 X 0-0 XX
29/10/2014 ΡΩΣΚ 150 4 ΟΥΦΑ 3,35 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 1,65 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ = 45,45 % Ποσοστό (X) Χι = 27,27 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΥΦΑ = 27,27 % σε 11 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.559-ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ vs ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ
26/5/2019 ΡΩΣ1 559 1,87 ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ 3,05 ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 3,75 - - -
29/7/2018 ΡΩΣ1 1420 2,6 ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 2,85 ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ 2,55 X 0-0 XX
31/3/2018 ΡΩΣ1 653 2,15 ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ 2,7 ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 3,15 1 2-1 X1
15/9/2017 ΡΩΣ1 1213 2,5 ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 2,7 ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ 2,6 1 1-0 11
24/5/2015 ΡΩΣ1 362 1,25 ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ 4,5 ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 7,75 X 2-2 XX
17/8/2014 ΡΩΣ1 375 6,25 ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 4 ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ 1,35 2 1-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ = 40,00 % Ποσοστό (X) Χι = 40,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ = 20,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.560-ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ vs ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ
26/5/2019 ΡΩΣ1 560 4,55 ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 3,65 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 1,57 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.561-ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ vs ΡΟΣΤΟΦ
26/5/2019 ΡΩΣ1 561 2,15 ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ 2,9 ΡΟΣΤΟΦ 3,15 - - -
28/7/2018 ΡΩΣ1 1378 2,1 ΡΟΣΤΟΦ 2,8 ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ 3,35 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΟΣΤΟΦ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.562-ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ vs ΚΡΙΛΙΑ ΣΟΒΕΤΟΒ ΣΑΜΑΡΑ
26/5/2019 ΡΩΣ1 562 1,3 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 4,35 ΚΡΙΛΙΑ ΣΟΒΕΤΟΒ ΣΑΜΑΡΑ 7,25 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΡΙΛΙΑ ΣΟΒΕΤΟΒ ΣΑΜΑΡΑ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.563-ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ vs ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ
26/5/2019 ΚΙΝ1 563 2,05 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ 3,2 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ 2,85 - - -
23/2/2019 ΚΙΝΚ 417 2,2 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ 3,4 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ 2,6 1 2-0 X1
29/9/2018 ΚΙΝ1 1332 2,4 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ 3,55 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ 2,25 2 0-1 X2
25/7/2018 ΚΙΝΚ 611 1,63 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ 3,65 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ 3,75 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.564-ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΝΓΚ ΤΑΙΣΑΝ vs ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ Ρ&Φ
26/5/2019 ΚΙΝ1 564 1,45 ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΝΓΚ ΤΑΙΣΑΝ 3,9 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ Ρ&Φ 4,85 - - -
16/9/2018 ΚΙΝ1 1211 1,53 ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΝΓΚ ΤΑΙΣΑΝ 3,9 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ Ρ&Φ 4,15 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΝΓΚ ΤΑΙΣΑΝ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ Ρ&Φ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.565-ΤΟΡΙΝΟ vs ΛΑΤΣΙΟ
26/5/2019 ΙΤΑ1 565 2,25 ΤΟΡΙΝΟ 3,45 ΛΑΤΣΙΟ 2,65 - - -
29/12/2018 ΙΤΑ1 641 1,5 ΛΑΤΣΙΟ 3,85 ΤΟΡΙΝΟ 5,5 X 1-1 2X
29/4/2018 ΙΤΑ1 1128 4,8 ΤΟΡΙΝΟ 3,75 ΛΑΤΣΙΟ 1,55 2 0-1 X2
11/12/2017 ΙΤΑ1 1934 1,5 ΛΑΤΣΙΟ 4,3 ΤΟΡΙΝΟ 6,5 2 1-3 X2
13/3/2017 ΙΤΑ1 2162 1,4 ΛΑΤΣΙΟ 4,1 ΤΟΡΙΝΟ 5,75 1 3-1 X1
23/10/2016 ΙΤΑ1 1607 2 ΤΟΡΙΝΟ 3,15 ΛΑΤΣΙΟ 3,2 X 2-2 1X
6/3/2016 ΙΤΑ1 1486 2,25 ΤΟΡΙΝΟ 2,95 ΛΑΤΣΙΟ 2,85 X 1-1 1X
25/10/2015 ΙΤΑ1 2838 1,8 ΛΑΤΣΙΟ 3,2 ΤΟΡΙΝΟ 3,85 1 3-0 11
16/3/2015 ΙΤΑ1 426 2,85 ΤΟΡΙΝΟ 3,05 ΛΑΤΣΙΟ 2,2 2 0-2 X2
14/1/2015 ΙΤΑΚ 131 2,3 ΤΟΡΙΝΟ 3 ΛΑΤΣΙΟ 2,75 2 1-3 22
26/10/2014 ΙΤΑ1 389 1,7 ΛΑΤΣΙΟ 3,3 ΤΟΡΙΝΟ 4,15 1 2-1 11
19/4/2014 ΙΤΑ1 226 1,75 ΛΑΤΣΙΟ 3,4 ΤΟΡΙΝΟ 3,75 X 3-3 1X
8/12/2013 ΙΤΑ1 279 2,35 ΤΟΡΙΝΟ 3,1 ΛΑΤΣΙΟ 2,6 1 1-0 11
17/3/2013 ΙΤΑ1 359 2,3 ΤΟΡΙΝΟ 3,25 ΛΑΤΣΙΟ 2,5 1 1-0 X1
31/10/2012 ΙΤΑ1 174 1,6 ΛΑΤΣΙΟ 3,25 ΤΟΡΙΝΟ 4,5 X 1-1 2X
14/2/2009 ΙΤΑ1 312 1,5 ΛΑΤΣΙΟ 3,25 ΤΟΡΙΝΟ 5,5 X 1-1 2X
22/1/2009 ΙΤΑΚ 133 1,45 ΛΑΤΣΙΟ 3,35 ΤΟΡΙΝΟ 6 1 3-1 21
28/9/2008 ΙΤΑ1 490 2,75 ΤΟΡΙΝΟ 3 ΛΑΤΣΙΟ 2,15 2 1-3 22
27/1/2008 ΙΤΑ1 526 2,3 ΤΟΡΙΝΟ 2,8 ΛΑΤΣΙΟ 2,7 X 0-0 XX
25/8/2007 ΙΤΑ1 431 1,6 ΛΑΤΣΙΟ 3,2 ΤΟΡΙΝΟ 4,35 X 2-2 2X
18/2/2007 ΙΤΑ1 611 1,5 ΛΑΤΣΙΟ 3,2 ΤΟΡΙΝΟ 6,25 1 2-0 11
30/9/2006 ΙΤΑ1 412 2,3 ΤΟΡΙΝΟ 2,8 ΛΑΤΣΙΟ 2,7 2 0-4 X2
9/2/2003 ΙΤΑ1 545 1,35 ΛΑΤΣΙΟ 3,6 ΤΟΡΙΝΟ 7,5 X 1-1 1X
22/9/2002 ΙΤΑ1 522 2,4 ΤΟΡΙΝΟ 2,7 ΛΑΤΣΙΟ 2,6 2 0-1 X2
27/1/2002 ΙΤΑ1 421 2,75 ΤΟΡΙΝΟ 2,8 ΛΑΤΣΙΟ 2,2 1 1-0 X1
16/9/2001 ΙΤΑ1 453 1,3 ΛΑΤΣΙΟ 4 ΤΟΡΙΝΟ 7,5 X 0-0 XX
6/2/2000 ΙΤΑ1 361 3,45 ΤΟΡΙΝΟ 2,75 ΛΑΤΣΙΟ 2 2 2-4 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΟΡΙΝΟ = 15,38 % Ποσοστό (X) Χι = 38,46 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΑΤΣΙΟ = 46,15 % σε 26 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.567-ΤΖΟΥΓΚΑΡΝΤΕΝ vs ΟΣΤΕΡΣΟΥΝΤ
26/5/2019 ΣΟΥ1 567 1,47 ΤΖΟΥΓΚΑΡΝΤΕΝ 3,75 ΟΣΤΕΡΣΟΥΝΤ 5,5 - - -
30/9/2018 ΣΟΥ1 2120 1,77 ΤΖΟΥΓΚΑΡΝΤΕΝ 3,35 ΟΣΤΕΡΣΟΥΝΤ 3,75 2 0-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΖΟΥΓΚΑΡΝΤΕΝ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΣΤΕΡΣΟΥΝΤ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.568-ΜΙΑΛΜΠΙ vs ΓΚΑΙΣ
26/5/2019 ΣΟΥ2 568 2,25 ΜΙΑΛΜΠΙ 3 ΓΚΑΙΣ 2,75 - - -
3/8/2015 ΣΟΥ2 445 2,4 ΜΙΑΛΜΠΙ 3,15 ΓΚΑΙΣ 2,4 1 1-0 X1
31/5/2015 ΣΟΥ2 357 2,05 ΓΚΑΙΣ 3,15 ΜΙΑΛΜΠΙ 2,9 1 4-1 X1
15/9/2012 ΣΟΥ1 160 1,6 ΜΙΑΛΜΠΙ 3,4 ΓΚΑΙΣ 4,25 1 4-0 11
7/5/2012 ΣΟΥ1 482 1,9 ΓΚΑΙΣ 3,25 ΜΙΑΛΜΠΙ 3,1 X 2-2 XX
28/8/2011 ΣΟΥ1 459 1,65 ΓΚΑΙΣ 3,5 ΜΙΑΛΜΠΙ 3,75 1 3-0 11
7/8/2010 ΣΟΥ1 272 2,3 ΓΚΑΙΣ 3,2 ΜΙΑΛΜΠΙ 2,45 1 3-2 11
21/3/2010 ΣΟΥ1 370 1,9 ΜΙΑΛΜΠΙ 3,2 ΓΚΑΙΣ 3,2 1 3-0 11
8/8/2005 ΣΟΥ2 656 1,35 ΓΚΑΙΣ 4 ΜΙΑΛΜΠΙ 6,25 2 2-3 22
24/4/2005 ΣΟΥ2 522 2,6 ΜΙΑΛΜΠΙ 2,9 ΓΚΑΙΣ 2,1 2 1-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΙΑΛΜΠΙ = 44,44 % Ποσοστό (X) Χι = 11,11 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΑΙΣ = 44,44 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.676-ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ vs ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ
26/5/2019 ΤΣΧ1 676 1,55 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 3,6 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 4,5 - - -
13/4/2019 ΤΣΧ1 537 1,43 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 3,65 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 5,5 1 2-1 X1
3/11/2018 ΤΣΧ1 1462 2,65 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 2,85 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 2,35 2 0-1 22
31/10/2018 ΤΣΕΚ - 1,6 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 3,35 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 4,35 X 2-2 1X
4/4/2018 ΤΣΧ1 1059 3,85 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 3,15 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 1,75 X 0-0 XX
27/8/2017 ΤΣΧ1 1178 1,32 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 4,3 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 6,25 1 3-0 X1
30/4/2016 ΤΣΧ1 1139 1,1 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 6,25 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 13 1 2-0 11
8/11/2015 ΤΣΧ1 576 6,25 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 4,1 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 1,33 2 0-4 X2
5/4/2015 ΤΣΧ1 365 5,25 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 4 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 1,4 2 0-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ = 75,00 % Ποσοστό (X) Χι = 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ = 0,00 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.677-ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ vs ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ
26/5/2019 ΤΣΧ1 677 1,85 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 3,1 ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ 3,5 - - -
7/4/2019 ΤΣΧ1 873 2,65 ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ 2,75 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 2,4 X 0-0 XX
28/10/2018 ΤΣΧ1 2013 1,55 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 3,5 ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ 4,65 X 0-0 XX
29/4/2018 ΤΣΧ1 1117 1,6 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 3,25 ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ 4,5 1 2-0 11
17/1/2018 ΤΠΣΛ 1053 1,78 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 3,4 ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ 3,4 X 1-1 XX
28/10/2017 ΤΣΧ1 1742 1,95 ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ 3,1 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 3,15 1 4-1 11
13/5/2017 ΤΣΧ1 996 2,08 ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ 3,05 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 2,95 X 1-1 XX
19/11/2016 ΤΣΧ1 1566 2,15 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 3 ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ 2,85 1 3-0 11
20/2/2016 ΤΣΧ1 1401 2,7 ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ 2,85 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 2,35 1 3-2 11
16/8/2015 ΤΣΧ1 433 1,65 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 3,45 ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ 3,9 X 1-1 2X
27/5/2015 ΤΣΕΚ 165 1,5 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 3,6 ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ 4,75 X 1-1 1X
10/5/2015 ΤΣΧ1 362 1,5 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 3,65 ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ 4,75 1 2-0 X1
14/3/2004 ΤΣΧ1 464 1,6 ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ 3,25 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 4,5 X 0-0 XX
1/9/2003 ΤΣΧ1 645 2,5 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 2,9 ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ 2,3 X 0-0 XX
6/4/2003 ΤΣΧ1 552 1,45 ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ 3,3 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 6 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ = 21,43 % Ποσοστό (X) Χι = 57,14 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ = 21,43 % σε 14 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.678-ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ vs ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ
26/5/2019 ΤΣΧ1 678 1,57 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,6 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 4,15 - - -
24/4/2019 ΤΣΕΚ 877 1,52 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,6 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 5,25 1 3-0 11
14/4/2019 ΤΣΧ1 795 1,67 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,2 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 4,15 X 1-1 1X
4/11/2018 ΤΣΧ1 1719 2,6 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 2,85 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 2,4 X 2-2 1X
17/3/2018 ΤΣΧ1 915 2,75 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 2,75 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 2,35 X 3-3 1X
17/9/2017 ΤΣΧ1 1620 1,85 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,05 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,5 1 2-0 X1
2/4/2017 ΤΣΧ1 2289 1,81 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 3 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,75 X 1-1 XX
25/9/2016 ΤΣΧ1 1794 1,4 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,85 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 5,5 2 0-2 X2
20/3/2016 ΤΣΧ1 1339 1,45 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,7 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 5,25 1 3-1 21
27/9/2015 ΤΣΧ1 1077 4,53 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,48 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 1,56 1 1-0 11
11/4/2015 ΤΣΧ1 369 1,2 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 4,75 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 9 1 2-1 21
16/10/2004 ΤΣΧ1 112 1,65 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,1 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,75 1 2-0 X1
14/3/2004 ΤΣΧ1 632 2,4 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 2,7 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 2,6 2 0-2 22
30/8/2003 ΤΣΧ1 112 2 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 2,9 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 3 X 0-0 XX
12/4/2003 ΤΣΧ1 134 2,2 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 2,75 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 2,85 1 2-0 X1
13/5/2002 ΤΣΕΚ 341 2,1 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 2,9 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 2,9 2 1-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ = 33,33 % σε 15 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.808-ΜΕΞΙΚΟ U20 vs ΙΑΠΩΝΙΑ U20
26/5/2019 U20 808 2,5 ΜΕΞΙΚΟ U20 3 ΙΑΠΩΝΙΑ U20 2,65 - - -
28/3/2016 ΔΦ20 2847 1,63 ΜΕΞΙΚΟ U20 3,65 ΙΑΠΩΝΙΑ U20 3,85 1 3-2 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΕΞΙΚΟ U20 = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΙΑΠΩΝΙΑ U20 = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.809-ΤΣΑΡΛΤΟΝ vs ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ
26/5/2019 ΑΓΓ1 809 2,65 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3,15 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 2,4 - - -
5/1/2019 ΑΓΓ1 622 2,4 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 2,95 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 2,5 X 1-1 2X
4/8/2018 ΑΓΓ1 1528 1,7 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 3,15 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 4,15 1 2-1 21
10/12/2005 ΑΓΓΠ 153 1,6 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3,2 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 4,75 1 2-0 11
13/8/2005 ΑΓΓΠ 216 2,25 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 3 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 2,6 2 1-3 X2
1/2/2003 ΑΓΓΠ 152 2,4 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 3,1 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 2,4 2 1-3 22
3/11/2002 ΑΓΓΠ 625 2 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 3 X 1-1 2X
27/4/2002 ΑΓΓΠ 161 1,95 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 3,2 X 2-2 2X
22/9/2001 ΑΓΓΠ 152 1,6 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 3,3 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 4,5 X 2-2 2X
5/5/2001 ΑΓΓΠ 153 1,8 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 3,25 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3,5 1 3-2 11
25/11/2000 ΑΓΓΠ 145 1,9 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3,25 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 3,1 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΣΑΡΛΤΟΝ = 30,00 % Ποσοστό (X) Χι = 40,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ = 30,00 % σε 10 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.810-ΤΑΡΑΓΟΝΑ vs ΕΛΤΣΕ
26/5/2019 ΙΣΠ2 810 3,45 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 3 ΕΛΤΣΕ 2 - - -
13/1/2019 ΙΣΠ2 1190 1,8 ΕΛΤΣΕ 3 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 4,15 1 1-0 X1
17/3/2017 ΙΣΠ2 705 2,05 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 2,85 ΕΛΤΣΕ 3,2 2 1-3 22
8/10/2016 ΙΣΠ2 1513 1,85 ΕΛΤΣΕ 2,9 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 3,75 X 4-4 1X
13/2/2016 ΙΣΠ2 750 1,92 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 2,8 ΕΛΤΣΕ 3,65 1 1-0 11
12/9/2015 ΙΣΠ2 1206 1,95 ΕΛΤΣΕ 2,9 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 3,4 1 1-0 11
3/6/2012 ΙΣΠ2 262 1,65 ΕΛΤΣΕ 3,35 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 4 1 1-0 11
21/1/2012 ΙΣΠ2 216 3,15 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 3,2 ΕΛΤΣΕ 1,9 1 1-0 11
9/4/2011 ΙΣΠ2 334 1,7 ΕΛΤΣΕ 3,2 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 4 1 1-0 X1
13/11/2010 ΙΣΠ2 231 2,15 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 2,95 ΕΛΤΣΕ 2,85 X 0-0 XX
13/6/2010 ΙΣΠ2 218 1,45 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 3,5 ΕΛΤΣΕ 5,5 1 3-1 11
17/1/2010 ΙΣΠ2 280 1,9 ΕΛΤΣΕ 3,1 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 3,25 X 2-2 XX
14/6/2009 ΙΣΠ2 152 1,95 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 3,15 ΕΛΤΣΕ 3,1 1 2-0 11
18/1/2009 ΙΣΠ2 236 2,15 ΕΛΤΣΕ 2,8 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 3 1 2-0 11
9/3/2008 ΙΣΠ2 635 1,9 ΕΛΤΣΕ 2,9 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 3,4 1 2-0 11
7/10/2007 ΙΣΠ2 725 1,7 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 3,1 ΕΛΤΣΕ 4 2 1-2 22
25/3/2006 ΙΣΠ2 423 1,65 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 2,75 ΕΛΤΣΕ 5,25 1 1-0 X1
22/10/2005 ΙΣΠ2 333 1,8 ΕΛΤΣΕ 2,8 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 4 1 1-0 11
27/3/2005 ΙΣΠ2 436 1,65 ΕΛΤΣΕ 2,7 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 4,5 X 3-3 XX
23/10/2004 ΙΣΠ2 316 2,4 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 2,4 ΕΛΤΣΕ 2,7 1 2-0 11
14/4/2002 ΙΣΠ2 613 1,65 ΕΛΤΣΕ 3,1 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 4,25 1 1-0 X1
18/11/2001 ΙΣΠ2 525 2,35 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 2,75 ΕΛΤΣΕ 2,75 2 1-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΑΡΑΓΟΝΑ = 28,57 % Ποσοστό (X) Χι = 19,05 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΛΤΣΕ = 52,38 % σε 21 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.811-ΒΙΤΕΜΠΣΚ vs ΣΑΧΤΑΡ ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ
26/5/2019 ΛΕΚΚ 811 3,15 ΒΙΤΕΜΠΣΚ 2,95 ΣΑΧΤΑΡ ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ 2,05 - - -
12/5/2019 ΛΕΥΚ 1377 4,5 ΒΙΤΕΜΠΣΚ 2,95 ΣΑΧΤΑΡ ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ 1,7 1 1-0 11
31/10/2018 ΛΕΥΚ 783 1,75 ΣΑΧΤΑΡ ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ 2,85 ΒΙΤΕΜΠΣΚ 4,35 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΙΤΕΜΠΣΚ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΧΤΑΡ ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.812-ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ vs ΛΒΙΒ
26/5/2019 ΟΚΡΝ 812 1,17 ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ 4,85 ΛΒΙΒ 11 - - -
28/4/2019 ΟΚΡΝ 1508 8,75 ΛΒΙΒ 4,25 ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ 1,25 2 0-1 22
28/10/2018 ΟΚΡΝ 742 1,23 ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ 4,15 ΛΒΙΒ 11 2 0-1 22
28/7/2018 ΟΚΡΝ 816 7,75 ΛΒΙΒ 4,3 ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ 1,27 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ = 66,67 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΒΙΒ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.813-ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ vs ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ
26/5/2019 ΣΚΩΠ 813 2,4 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2,65 - - -
23/5/2019 ΣΚΩΠ 795 1,9 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2,9 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,85 X 0-0 XX
9/2/2019 ΣΚΩΚ 649 2,9 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,2 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2,1 2 1-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.814-ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ vs ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ
26/5/2019 ΑΥΣ1 814 2 ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ 3,3 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 3,05 - - -
21/4/2019 ΑΥΣ1 576 2,1 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 3 ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ 3,1 2 1-2 12
2/12/2018 ΑΥΣ1 978 2,25 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 3,15 ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ 2,7 1 3-0 11
25/8/2018 ΑΥΣ1 1823 2,55 ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ 3,1 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 2,4 X 1-1 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.815-ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ vs ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ
26/5/2019 ΑΥΣ1 815 2,2 ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ 3,3 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 2,7 - - -
21/4/2019 ΑΥΣ1 588 3,3 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 3,2 ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ 1,95 X 2-2 XX
22/2/2019 ΑΥΣ1 366 1,5 ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ 3,65 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 5,25 1 2-0 11
23/9/2018 ΑΥΣ1 1911 2,3 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 3,1 ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ 2,7 2 0-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ = 66,67 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.816-ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ vs ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ
26/5/2019 ΑΥΣ1 816 1,1 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 6,5 ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ 15 - - -
21/4/2019 ΑΥΣ1 575 13 ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ 6,25 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 1,12 X 1-1 2X
16/12/2018 ΑΥΣ1 1508 1,15 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 5,75 ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ 12 1 5-1 11
15/9/2018 ΑΥΣ1 1069 8,25 ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ 4,6 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 1,27 2 1-3 X2
29/4/2018 ΑΥΣ1 1119 8,25 ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ 4,6 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 1,23 2 0-2 22
18/2/2018 ΑΥΣ1 1414 1,13 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 5,6 ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ 11,5 1 4-0 11
5/11/2017 ΑΥΣ1 1225 6,25 ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ 4,2 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 1,32 2 1-3 X2
20/8/2017 ΑΥΣ1 1737 1,25 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 4,5 ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ 7,25 1 5-1 11
22/4/2017 ΑΥΣ1 888 7,75 ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ 4,4 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 1,25 2 1-2 22
11/2/2017 ΑΥΣ1 1760 1,1 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 6 ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ 13 1 2-0 11
23/10/2016 ΑΥΣ1 1589 6,75 ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ 4,4 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 1,28 2 1-5 22
6/8/2016 ΑΥΣ1 938 1,15 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 5,4 ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ 10,5 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ = 90,91 % Ποσοστό (X) Χι = 9,09 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ = 0,00 % σε 11 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.817-ΚΑΛΜΑΡ vs ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ
26/5/2019 ΣΟΥ1 817 2 ΚΑΛΜΑΡ 3,05 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,35 - - -
2/9/2018 ΣΟΥ1 1722 2,05 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,15 ΚΑΛΜΑΡ 3,1 X 1-1 XX
8/4/2018 ΣΟΥ1 1448 2,25 ΚΑΛΜΑΡ 2,9 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 2,75 1 1-0 11
10/9/2017 ΣΟΥ1 1042 1,6 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,6 ΚΑΛΜΑΡ 4 X 2-2 1X
3/4/2017 ΣΟΥ1 2364 2,2 ΚΑΛΜΑΡ 3,1 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 2,65 2 1-5 X2
10/9/2016 ΣΟΥ1 966 1,65 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,5 ΚΑΛΜΑΡ 3,8 X 1-1 2X
28/6/2016 ΔΦ 2359 2 ΚΑΛΜΑΡ 3,4 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 2,8 1 3-2 X1
10/4/2016 ΣΟΥ1 2587 2,75 ΚΑΛΜΑΡ 2,95 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 2,25 1 3-2 11
5/3/2016 ΣΟΚ 1331 1,48 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,8 ΚΑΛΜΑΡ 4,7 2 0-1 X2
23/8/2015 ΣΟΥ1 485 3,05 ΚΑΛΜΑΡ 3,15 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 2,05 2 0-3 X2
29/4/2015 ΣΟΥ1 155 1,4 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,75 ΚΑΛΜΑΡ 5,75 1 2-1 X1
17/8/2014 ΣΟΥ1 397 1,5 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,6 ΚΑΛΜΑΡ 4,75 1 2-0 11
14/4/2014 ΣΟΥ1 398 2,5 ΚΑΛΜΑΡ 3,15 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 2,3 X 0-0 XX
10/8/2013 ΣΟΥ1 227 1,45 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,65 ΚΑΛΜΑΡ 5,25 1 1-0 X1
18/4/2013 ΣΟΥ1 175 2,65 ΚΑΛΜΑΡ 3,2 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 2,15 X 1-1 XX
22/7/2012 ΣΟΥ1 267 1,45 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,65 ΚΑΛΜΑΡ 5,25 1 3-0 11
15/7/2012 ΣΟΥ1 162 2,9 ΚΑΛΜΑΡ 3,25 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 2 1 2-1 X1
7/8/2011 ΣΟΥ1 459 1,5 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,5 ΚΑΛΜΑΡ 5 X 0-0 XX
20/4/2011 ΣΟΥ1 127 2,25 ΚΑΛΜΑΡ 3,2 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 2,5 1 2-1 X1
14/8/2010 ΣΟΥ1 230 1,6 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,5 ΚΑΛΜΑΡ 4,1 1 4-1 X1
27/3/2010 ΣΟΥ1 212 2,25 ΚΑΛΜΑΡ 3,1 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 2,6 X 2-2 2X
2/8/2009 ΣΟΥ1 307 2,3 ΚΑΛΜΑΡ 3,35 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 2,4 1 3-1 X1
16/4/2009 ΣΟΥ1 114 1,75 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,3 ΚΑΛΜΑΡ 3,55 X 1-1 1X
28/9/2008 ΣΟΥ1 541 1,85 ΚΑΛΜΑΡ 3,1 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,35 1 2-1 11
7/8/2008 ΣΟΚ 423 2,05 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,1 ΚΑΛΜΑΡ 2,8 2 2-4 X2
4/8/2007 ΣΟΥ1 243 1,8 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,4 ΚΑΛΜΑΡ 3,2 X 2-2 1X
13/5/2007 ΣΟΥ1 513 2,35 ΚΑΛΜΑΡ 3,05 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 2,45 1 2-1 11
16/10/2006 ΣΟΥ1 753 2,6 ΚΑΛΜΑΡ 2,9 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 2,3 2 0-1 22
23/4/2006 ΣΟΥ1 465 2,1 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3 ΚΑΛΜΑΡ 2,9 1 1-0 11
18/7/2005 ΣΟΥ1 423 2,35 ΚΑΛΜΑΡ 3 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 2,5 X 1-1 XX
4/7/2005 ΣΟΥ1 516 1,7 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,1 ΚΑΛΜΑΡ 4 1 1-0 11
30/8/2004 ΣΟΥ1 155 1,85 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 2,9 ΚΑΛΜΑΡ 3,2 2 0-1 22
25/7/2004 ΣΟΥ1 231 1,9 ΚΑΛΜΑΡ 2,75 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,5 2 0-1 X2
7/10/2002 ΣΟΥ1 654 1,7 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3 ΚΑΛΜΑΡ 4 1 1-0 X1
15/7/2002 ΣΟΥ1 162 2,3 ΚΑΛΜΑΡ 2,75 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 2,75 X 1-1 XX
9/5/2002 ΣΟΚ 622 2,1 ΚΑΛΜΑΡ 2,9 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 2,9 2 1-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΑΛΜΑΡ = 31,43 % Ποσοστό (X) Χι = 31,43 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ = 37,14 % σε 35 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.818-ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ vs ΕΣΤΕΡ
26/5/2019 ΣΟΥ2 818 2,9 ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ 3,05 ΕΣΤΕΡ 2,1 - - -
18/9/2017 ΣΟΥ2 1658 1,95 ΕΣΤΕΡ 3,2 ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ 3,05 2 0-1 22
28/5/2017 ΣΟΥ2 828 2 ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ 3,05 ΕΣΤΕΡ 3,1 1 4-1 11
30/8/2015 ΣΟΥ3 790 1,4 ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ 4,2 ΕΣΤΕΡ 5 X 0-0 XX
6/8/2012 ΣΟΥ2 360 3,25 ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ 3,25 ΕΣΤΕΡ 1,85 2 2-3 12
6/7/2006 ΣΟΚ 331 2 ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ 3 ΕΣΤΕΡ 3,1 2 0-4 22
22/10/2005 ΣΟΥ2 123 2,7 ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ 3,1 ΕΣΤΕΡ 2,15 1 4-2 X1
3/7/2005 ΣΟΥ2 315 1,9 ΕΣΤΕΡ 3,1 ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ 3,2 1 3-2 X1
3/8/2002 ΣΟΥ2 161 2,6 ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ 2,9 ΕΣΤΕΡ 2,3 2 0-1 X2
30/6/2002 ΣΟΥ2 445 1,6 ΕΣΤΕΡ 3,5 ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ 4 1 3-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 11,11 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΣΤΕΡ = 55,56 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.819-ΕΛΣΙΝΚΙ vs KPV ΚΟΚΚΟΛΑ
26/5/2019 ΦΙΝ1 819 1,28 ΕΛΣΙΝΚΙ 4,35 KPV ΚΟΚΚΟΛΑ 8 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΛΣΙΝΚΙ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : KPV ΚΟΚΚΟΛΑ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.820-ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ vs ΒΑΑΣΑ
26/5/2019 ΦΙΝ1 820 1,7 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3,3 ΒΑΑΣΑ 4,3 - - -
16/5/2019 ΦΙΝΚ 885 3 ΒΑΑΣΑ 2,85 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 2,15 2 1-3 22
24/8/2018 ΦΙΝ1 525 1,9 ΒΑΑΣΑ 3,15 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3,5 X 1-1 XX
20/6/2018 ΦΙΝ1 1021 1,92 ΒΑΑΣΑ 3,05 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3,35 1 4-1 11
22/4/2018 ΦΙΝ1 1983 2,1 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 2,8 ΒΑΑΣΑ 3,15 X 2-2 XX
27/8/2017 ΦΙΝ1 1158 2,15 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 2,85 ΒΑΑΣΑ 2,95 1 1-0 X1
2/7/2017 ΦΙΝ1 1473 2,2 ΒΑΑΣΑ 2,85 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 2,9 X 0-0 XX
30/4/2017 ΦΙΝ1 1723 1,8 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 2,95 ΒΑΑΣΑ 3,85 X 1-1 1X
28/8/2016 ΦΙΝ1 1413 1,95 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 2,8 ΒΑΑΣΑ 3,5 X 0-0 XX
14/8/2016 ΦΙΝ1 2690 2,08 ΒΑΑΣΑ 2,8 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3,2 2 0-2 22
29/5/2016 ΦΙΝ1 2313 1,65 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3,2 ΒΑΑΣΑ 4,3 X 2-2 1X
25/10/2015 ΦΙΝ1 2602 2,12 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3,1 ΒΑΑΣΑ 2,8 1 2-0 X1
9/8/2015 ΦΙΝ1 393 2,7 ΒΑΑΣΑ 3,25 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 2,1 1 1-0 X1
29/4/2015 ΦΙΝ1 146 1,95 ΒΑΑΣΑ 3,25 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3 2 0-1 X2
13/8/2014 ΦΙΝ1 159 2,1 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3,25 ΒΑΑΣΑ 2,7 1 1-0 11
27/7/2014 ΦΙΝ1 201 1,7 ΒΑΑΣΑ 3,45 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3,65 2 1-2 X2
13/4/2014 ΦΙΝ1 329 2 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3,15 ΒΑΑΣΑ 3 1 1-0 X1
26/10/2013 ΦΙΝ1 152 2,15 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3,2 ΒΑΑΣΑ 2,65 1 4-1 11
4/8/2013 ΦΙΝ1 280 1,85 ΒΑΑΣΑ 3,2 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3,35 X 2-2 1X
2/6/2013 ΦΙΝ1 168 2,15 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3,1 ΒΑΑΣΑ 2,75 2 0-1 X2
23/9/2012 ΦΙΝ1 367 2,15 ΒΑΑΣΑ 3,2 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 2,65 2 1-3 22
7/7/2012 ΦΙΝ1 223 1,85 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3,2 ΒΑΑΣΑ 3,3 X 0-0 XX
5/5/2012 ΦΙΝ1 332 2,05 ΒΑΑΣΑ 3,1 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 2,9 2 1-2 X2
13/10/2011 ΦΙΝ1 168 2,15 ΒΑΑΣΑ 3,2 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 2,65 X 1-1 1X
7/8/2011 ΦΙΝ1 437 1,65 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3,2 ΒΑΑΣΑ 4,25 2 0-1 X2
29/5/2011 ΦΙΝ1 266 2,4 ΒΑΑΣΑ 3,1 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 2,4 1 1-0 11
26/7/2010 ΦΙΝ1 304 2,05 ΒΑΑΣΑ 3,3 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 2,75 2 1-4 22
17/10/2009 ΦΙΝ1 130 2,35 ΒΑΑΣΑ 3,2 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 2,4 X 0-0 XX
5/7/2009 ΦΙΝ1 242 1,6 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3,4 ΒΑΑΣΑ 4,25 X 0-0 XX
24/8/2008 ΦΙΝ1 625 1,85 ΒΑΑΣΑ 3,2 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3,2 X 0-0 XX
15/5/2008 ΦΙΝ1 314 1,55 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3,35 ΒΑΑΣΑ 4,5 2 0-2 X2
12/8/2007 ΦΙΝ1 632 2 ΒΑΑΣΑ 3,3 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 2,8 2 1-3 22
6/8/2006 ΦΙΝ1 463 1,6 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3,3 ΒΑΑΣΑ 4,5 2 0-1 22
4/5/2006 ΦΙΝ1 515 2,1 ΒΑΑΣΑ 3,1 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 2,8 X 2-2 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ = 39,39 % Ποσοστό (X) Χι = 39,39 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΑΑΣΑ = 21,21 % σε 33 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.822-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ U20 vs ΙΤΑΛΙΑ U20
26/5/2019 U20 822 3,75 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ U20 3,2 ΙΤΑΛΙΑ U20 1,87 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ U20 = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΙΤΑΛΙΑ U20 = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.823-ΣΕΝΕΓΑΛΗ U20 vs ΚΟΛΟΜΒΙΑ U20
26/5/2019 U20 823 3,85 ΣΕΝΕΓΑΛΗ U20 2,95 ΚΟΛΟΜΒΙΑ U20 1,95 - - -
3/6/2015 U20 130 4,75 ΣΕΝΕΓΑΛΗ U20 3,65 ΚΟΛΟΜΒΙΑ U20 1,5 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΕΝΕΓΑΛΗ U20 = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΟΛΟΜΒΙΑ U20 = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.821-ΑΑΡΧΟΥΣ vs ΡΑΝΤΕΡΣ
26/5/2019 ΔΑΝ1 821 1,95 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,25 ΡΑΝΤΕΡΣ 3,25 - - -
18/5/2019 ΔΑΝ1 476 2,55 ΡΑΝΤΕΡΣ 2,85 ΑΑΡΧΟΥΣ 2,6 1 2-1 11
4/11/2018 ΔΑΝ1 1715 2 ΑΑΡΧΟΥΣ 3 ΡΑΝΤΕΡΣ 3,35 2 0-2 22
12/8/2018 ΔΑΝ1 2007 2,65 ΡΑΝΤΕΡΣ 3 ΑΑΡΧΟΥΣ 2,4 X 0-0 XX
5/11/2017 ΔΑΝ1 1209 2,1 ΡΑΝΤΕΡΣ 3,1 ΑΑΡΧΟΥΣ 2,85 1 1-0 X1
9/9/2017 ΔΑΝ1 2625 1,85 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,05 ΡΑΝΤΕΡΣ 3,5 2 1-4 22
10/3/2017 ΔΑΝ1 1831 2,1 ΡΑΝΤΕΡΣ 2,9 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,05 X 1-1 XX
31/7/2016 ΔΑΝ1 2314 2,25 ΑΑΡΧΟΥΣ 2,95 ΡΑΝΤΕΡΣ 2,75 2 1-2 22
16/4/2016 ΔΑΝ1 1020 2,75 ΑΑΡΧΟΥΣ 2,9 ΡΑΝΤΕΡΣ 2,3 2 0-2 X2
6/11/2015 ΔΑΝ1 2290 1,75 ΡΑΝΤΕΡΣ 3,15 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,75 1 4-1 11
2/8/2015 ΔΑΝ1 322 2,6 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,1 ΡΑΝΤΕΡΣ 2,25 1 3-2 21
4/4/2014 ΔΑΝ1 103 2,35 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,05 ΡΑΝΤΕΡΣ 2,5 2 0-1 X2
17/3/2014 ΔΑΝ1 369 2 ΡΑΝΤΕΡΣ 3,25 ΑΑΡΧΟΥΣ 2,9 2 1-3 22
5/10/2013 ΔΑΝ1 242 2,2 ΡΑΝΤΕΡΣ 3,2 ΑΑΡΧΟΥΣ 2,6 X 2-2 1X
22/10/2012 ΔΑΝ1 341 1,85 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,25 ΡΑΝΤΕΡΣ 3,25 X 1-1 2X
29/7/2012 ΔΑΝ1 296 2,2 ΡΑΝΤΕΡΣ 3,25 ΑΑΡΧΟΥΣ 2,55 1 2-1 21
25/3/2010 ΔΑΝ1 202 2,3 ΡΑΝΤΕΡΣ 3,2 ΑΑΡΧΟΥΣ 2,45 1 2-1 21
27/7/2009 ΔΑΝ1 310 1,9 ΡΑΝΤΕΡΣ 3,3 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,1 2 2-3 22
17/5/2009 ΔΑΝ1 352 1,85 ΡΑΝΤΕΡΣ 3,25 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,3 X 1-1 XX
1/3/2009 ΔΑΝ1 408 2,1 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,3 ΡΑΝΤΕΡΣ 2,65 2 1-2 22
19/7/2008 ΔΑΝ1 216 1,8 ΡΑΝΤΕΡΣ 3,2 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,35 1 3-1 11
20/3/2008 ΔΑΝ1 512 2,15 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,25 ΡΑΝΤΕΡΣ 2,55 X 0-0 XX
16/9/2007 ΔΑΝ1 626 1,85 ΡΑΝΤΕΡΣ 3,4 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,1 2 0-1 22
8/11/2006 ΔΑΝΚ 241 2,4 ΑΑΡΧΟΥΣ 3 ΡΑΝΤΕΡΣ 2,3 2 1-2 X2
19/5/2005 ΔΑΝ1 414 1,6 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,2 ΡΑΝΤΕΡΣ 3,75 1 4-0 11
3/4/2005 ΔΑΝ1 542 3,1 ΡΑΝΤΕΡΣ 3,1 ΑΑΡΧΟΥΣ 1,8 1 1-0 X1
14/8/2004 ΔΑΝ1 351 2,75 ΡΑΝΤΕΡΣ 3 ΑΑΡΧΟΥΣ 2 2 0-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΑΡΧΟΥΣ = 23,08 % Ποσοστό (X) Χι = 23,08 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΑΝΤΕΡΣ = 53,85 % σε 26 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.824-ΤΕΝΕΡΙΦΗ vs ΟΒΙΕΔΟ
26/5/2019 ΙΣΠ2 824 2 ΤΕΝΕΡΙΦΗ 3 ΟΒΙΕΔΟ 3,35 - - -
12/1/2019 ΙΣΠ2 1136 1,9 ΟΒΙΕΔΟ 2,9 ΤΕΝΕΡΙΦΗ 3,9 1 1-0 11
9/3/2018 ΙΣΠ2 1556 1,8 ΤΕΝΕΡΙΦΗ 3 ΟΒΙΕΔΟ 3,8 1 3-1 11
11/10/2017 ΙΣΠ2 1122 2 ΟΒΙΕΔΟ 2,9 ΤΕΝΕΡΙΦΗ 3,25 X 1-1 1X
2/4/2017 ΙΣΠ2 2292 1,75 ΤΕΝΕΡΙΦΗ 2,95 ΟΒΙΕΔΟ 4,15 1 1-0 11
23/10/2016 ΙΣΠ2 1664 2,05 ΟΒΙΕΔΟ 2,85 ΤΕΝΕΡΙΦΗ 3,2 1 2-0 11
14/2/2016 ΙΣΠ2 960 1,87 ΟΒΙΕΔΟ 2,95 ΤΕΝΕΡΙΦΗ 3,6 1 1-0 11
13/9/2015 ΙΣΠ2 1229 2,08 ΤΕΝΕΡΙΦΗ 2,95 ΟΒΙΕΔΟ 3,05 2 0-2 22
15/2/2003 ΙΣΠ2 342 2,5 ΟΒΙΕΔΟ 2,7 ΤΕΝΕΡΙΦΗ 2,5 2 0-2 22
14/9/2002 ΙΣΠ2 321 1,7 ΤΕΝΕΡΙΦΗ 2,8 ΟΒΙΕΔΟ 4,3 X 1-1 2X
13/12/2000 ΙΣΠΚ 213 2,25 ΤΕΝΕΡΙΦΗ 2,7 ΟΒΙΕΔΟ 2,9 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΕΝΕΡΙΦΗ = 40,00 % Ποσοστό (X) Χι = 20,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΒΙΕΔΟ = 40,00 % σε 10 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.825-ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ vs ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ
26/5/2019 ΙΤΑ1 825 3,65 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,75 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1,75 - - -
29/12/2018 ΙΤΑ1 589 1,15 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 6 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 13,5 1 2-1 X1
15/4/2018 ΙΤΑ1 848 1,2 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 5 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 11,5 1 3-0 11
19/11/2017 ΙΤΑ1 881 6 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 4,15 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1,55 1 3-2 X1
19/3/2017 ΙΤΑ1 951 6,5 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,75 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1,4 2 0-1 22
26/10/2016 ΙΤΑ1 2073 1,12 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 6,25 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 12,5 1 4-1 11
14/5/2016 ΙΤΑ1 2496 1,15 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 5,75 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 11,5 1 5-0 11
10/1/2016 ΙΤΑ1 948 5,7 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,6 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1,48 2 1-2 22
2/5/2015 ΙΤΑ1 300 3,5 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,1 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1,9 2 0-1 22
14/12/2014 ΙΤΑ1 251 1,25 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 4,85 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 8 X 1-1 1X
18/1/2014 ΙΤΑ1 225 1,1 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 6,35 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 15 1 4-2 11
24/8/2013 ΙΤΑ1 273 6,25 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,9 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1,4 2 0-1 X2
18/5/2013 ΙΤΑ1 176 3,95 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,3 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1,7 1 3-2 X1
6/1/2013 ΙΤΑ1 205 1,5 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 4,15 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 4,05 2 1-2 12
23/1/2011 ΙΤΑ1 274 2,45 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,1 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2,4 X 0-0 XX
12/9/2010 ΙΤΑ1 506 1,7 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,25 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,85 X 3-3 XX
21/3/2010 ΙΤΑ1 421 2,35 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,05 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2,5 1 1-0 X1
28/10/2009 ΙΤΑ1 180 1,6 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,25 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 4,5 1 5-1 11
15/2/2009 ΙΤΑ1 377 1,4 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,6 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 6,3 X 1-1 2X
27/9/2008 ΙΤΑ1 416 2,85 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2,1 X 0-0 XX
17/5/2008 ΙΤΑ1 163 2,1 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 2,9 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2,9 X 3-3 XX
20/1/2008 ΙΤΑ1 513 1,35 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,75 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 6,5 X 0-0 XX
4/3/2006 ΙΤΑ1 434 3,4 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 2,75 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2 2 0-1 X2
26/10/2005 ΙΤΑ1 324 1,4 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,4 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 7 1 2-0 11
2/2/2005 ΙΤΑ1 222 1,35 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,4 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 6,25 2 0-1 22
22/9/2004 ΙΤΑ1 336 3,3 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 2,9 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1,8 2 0-3 22
9/5/2004 ΙΤΑ1 463 1,7 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,2 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,75 1 2-0 11
11/1/2004 ΙΤΑ1 352 3,5 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 2,75 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1,85 2 1-2 22
12/12/2001 ΙΤΑΚ 113 1,25 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 4,5 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 7,5 1 5-2 11
11/11/2001 ΙΤΑΚ 412 2,25 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 2,9 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2,75 2 1-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ = 17,24 % Ποσοστό (X) Χι = 24,14 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ = 58,62 % σε 29 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.826-ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ vs ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ
26/5/2019 ΝΟΡ1 826 2,45 ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ 3,1 ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ 2,5 - - -
13/6/2018 ΝΟΡΚ 720 2,9 ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ 3 ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ 2,1 X 2-2 2X
16/8/2015 ΝΟΡ1 301 2,2 ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ 3,35 ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ 2,5 1 2-1 21
21/6/2015 ΝΟΡ1 252 1,6 ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ 3,6 ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ 4 X 1-1 1X
26/7/2009 ΝΟΡ2 279 2,75 ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ 3,4 ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ 2 1 4-2 X1
24/5/2009 ΝΟΡ2 351 1,45 ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ 3,8 ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ 5 1 3-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ = 40,00 % Ποσοστό (X) Χι = 40,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ = 20,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.827-ΡΑΝΧΑΙΜ IL vs ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ
26/5/2019 ΝΟΡ1 827 2,25 ΡΑΝΧΑΙΜ IL 3,2 ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ 2,65 - - -
16/9/2018 ΝΟΡ1 1261 2,65 ΡΑΝΧΑΙΜ IL 3,35 ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ 2,1 X 1-1 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΑΝΧΑΙΜ IL = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.828-ΤΡΟΜΣΟ vs ΜΟΛΝΤΕ
26/5/2019 ΝΟΡ1 828 4,05 ΤΡΟΜΣΟ 3,6 ΜΟΛΝΤΕ 1,65 - - -
4/11/2018 ΝΟΡ1 1736 3,9 ΤΡΟΜΣΟ 3,5 ΜΟΛΝΤΕ 1,7 2 2-4 22
2/4/2018 ΝΟΡ1 903 1,35 ΜΟΛΝΤΕ 4,1 ΤΡΟΜΣΟ 6 1 2-1 11
6/8/2017 ΝΟΡ1 2127 2,7 ΤΡΟΜΣΟ 3,2 ΜΟΛΝΤΕ 2,15 2 1-2 X2
18/6/2017 ΝΟΡ1 2103 1,5 ΜΟΛΝΤΕ 3,7 ΤΡΟΜΣΟ 4,6 1 3-0 X1
2/10/2016 ΝΟΡ1 850 2,45 ΤΡΟΜΣΟ 3,1 ΜΟΛΝΤΕ 2,4 2 0-2 X2
13/3/2016 ΝΟΡ1 2659 1,33 ΜΟΛΝΤΕ 4,2 ΤΡΟΜΣΟ 6,5 X 1-1 1X
4/10/2015 ΝΟΡ1 1046 1,42 ΜΟΛΝΤΕ 3,9 ΤΡΟΜΣΟ 5,2 1 4-0 11
5/6/2015 ΝΟΡ1 118 4 ΤΡΟΜΣΟ 3,6 ΜΟΛΝΤΕ 1,6 1 2-0 11
6/10/2013 ΝΟΡ1 367 1,4 ΜΟΛΝΤΕ 3,9 ΤΡΟΜΣΟ 5,5 1 1-0 11
7/7/2013 ΝΟΡ1 139 1,95 ΤΡΟΜΣΟ 3,3 ΜΟΛΝΤΕ 2,95 2 2-3 12
3/11/2012 ΝΟΡ1 225 2,05 ΤΡΟΜΣΟ 3,25 ΜΟΛΝΤΕ 2,8 X 1-1 2X
26/9/2012 ΝΟΡΚ 185 2,25 ΤΡΟΜΣΟ 3,25 ΜΟΛΝΤΕ 2,5 1 2-1 11
24/5/2012 ΝΟΡ1 151 1,75 ΜΟΛΝΤΕ 3,25 ΤΡΟΜΣΟ 3,65 1 3-2 21
2/10/2011 ΝΟΡ1 455 1,95 ΤΡΟΜΣΟ 3,1 ΜΟΛΝΤΕ 3,15 2 0-2 22
3/4/2011 ΝΟΡ1 435 1,75 ΜΟΛΝΤΕ 3,3 ΤΡΟΜΣΟ 3,55 X 2-2 XX
18/10/2010 ΝΟΡ1 483 1,9 ΤΡΟΜΣΟ 3,3 ΜΟΛΝΤΕ 3,1 2 0-1 22
26/4/2010 ΝΟΡ1 429 1,75 ΜΟΛΝΤΕ 3,3 ΤΡΟΜΣΟ 3,6 2 2-3 X2
20/9/2009 ΝΟΡ1 433 2,45 ΤΡΟΜΣΟ 3,3 ΜΟΛΝΤΕ 2,25 1 1-0 11
21/5/2009 ΝΟΡ1 123 1,75 ΜΟΛΝΤΕ 3,25 ΤΡΟΜΣΟ 3,6 X 1-1 1X
18/10/2008 ΝΟΡ1 340 1,55 ΤΡΟΜΣΟ 3,6 ΜΟΛΝΤΕ 4,2 X 4-4 XX
30/7/2006 ΝΟΡ1 322 2,1 ΤΡΟΜΣΟ 3,1 ΜΟΛΝΤΕ 2,8 1 2-0 11
9/4/2006 ΝΟΡ1 663 2 ΜΟΛΝΤΕ 3,1 ΤΡΟΜΣΟ 3 1 3-1 11
14/8/2005 ΝΟΡ1 564 1,9 ΤΡΟΜΣΟ 3,1 ΜΟΛΝΤΕ 3,2 1 2-1 X1
5/5/2005 ΝΟΡ1 324 2,3 ΜΟΛΝΤΕ 2,9 ΤΡΟΜΣΟ 2,4 1 2-1 X1
12/9/2004 ΝΟΡ1 553 2,3 ΜΟΛΝΤΕ 2,9 ΤΡΟΜΣΟ 2,4 X 1-1 XX
20/5/2004 ΝΟΡ1 342 1,9 ΤΡΟΜΣΟ 3,2 ΜΟΛΝΤΕ 3 1 2-1 11
14/9/2003 ΝΟΡ1 524 2,2 ΤΡΟΜΣΟ 3 ΜΟΛΝΤΕ 2,5 1 1-0 X1
25/5/2003 ΝΟΡ1 551 1,55 ΜΟΛΝΤΕ 3,6 ΤΡΟΜΣΟ 4 1 2-1 11
5/8/2001 ΝΟΡ1 452 1,5 ΜΟΛΝΤΕ 3,5 ΤΡΟΜΣΟ 5 1 4-3 11
2/5/2001 ΝΟΡ1 424 2,05 ΤΡΟΜΣΟ 3,2 ΜΟΛΝΤΕ 2,85 2 0-2 22
20/8/2000 ΝΟΡ1 351 1,8 ΤΡΟΜΣΟ 3,4 ΜΟΛΝΤΕ 3,3 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΡΟΜΣΟ = 25,81 % Ποσοστό (X) Χι = 19,35 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΟΛΝΤΕ = 54,84 % σε 31 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.829-ΓΙΕΡΒ vs ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ ΦΚ
26/5/2019 ΝΟΡ2 829 3,65 ΓΙΕΡΒ 3,3 ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ ΦΚ 1,73 - - -
30/9/2018 ΝΟΡ2 2125 1,5 ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ ΦΚ 3,65 ΓΙΕΡΒ 4,75 X 1-1 2X
29/8/2018 ΝΟΡ2 1100 2,9 ΓΙΕΡΒ 3,1 ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ ΦΚ 2,1 2 0-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΙΕΡΒ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ ΦΚ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.830-ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ vs ΝΕΣΤ ΣΟΤΡΑ
26/5/2019 ΝΟΡ2 830 2,05 ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ 3,05 ΝΕΣΤ ΣΟΤΡΑ 3,05 - - -
4/11/2018 ΝΟΡ2 1655 1,55 ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ 3,85 ΝΕΣΤ ΣΟΤΡΑ 4,15 X 2-2 1X
1/7/2018 ΝΟΡ2 1731 2,2 ΝΕΣΤ ΣΟΤΡΑ 3,3 ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ 2,5 X 2-2 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΕΣΤ ΣΟΤΡΑ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.831-ΝΟΤΟΝΤΕΝ vs ΡΑΟΥΦΟΣ
26/5/2019 ΝΟΡ2 831 2,3 ΝΟΤΟΝΤΕΝ 3,15 ΡΑΟΥΦΟΣ 2,5 - - -
17/10/2015 ΝΟΡ3 696 2,45 ΝΟΤΟΝΤΕΝ 3,9 ΡΑΟΥΦΟΣ 2,05 1 3-1 11
29/7/2007 ΝΟΡ2 361 2,05 ΡΑΟΥΦΟΣ 3,4 ΝΟΤΟΝΤΕΝ 2,6 2 1-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΟΤΟΝΤΕΝ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΑΟΥΦΟΣ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.832-ΣΚΕΙΝΤ vs ΣΑΝΤΝΕΣ
26/5/2019 ΝΟΡ2 832 2,3 ΣΚΕΙΝΤ 3,2 ΣΑΝΤΝΕΣ 2,5 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΚΕΙΝΤ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΝΤΝΕΣ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.833-ΣΤΡΟΜΕΝ vs ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ
26/5/2019 ΝΟΡ2 833 3,95 ΣΤΡΟΜΕΝ 3,55 ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ 1,63 - - -
16/10/2016 ΝΟΡ2 829 2,9 ΣΤΡΟΜΕΝ 3,2 ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ 2,02 2 0-3 X2
3/4/2016 ΝΟΡ2 1276 1,52 ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ 3,6 ΣΤΡΟΜΕΝ 4,7 1 4-1 11
3/8/2014 ΝΟΡ2 215 2,8 ΣΤΡΟΜΕΝ 3,25 ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ 2,05 X 1-1 1X
25/5/2014 ΝΟΡ2 174 1,4 ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ 4 ΣΤΡΟΜΕΝ 5,25 1 1-0 11
28/9/2013 ΝΟΡ2 171 1,7 ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ 3,45 ΣΤΡΟΜΕΝ 3,65 X 1-1 1X
7/4/2013 ΝΟΡ2 352 3,65 ΣΤΡΟΜΕΝ 3,25 ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ 1,75 X 0-0 XX
30/9/2012 ΝΟΡ2 361 1,2 ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ 5,5 ΣΤΡΟΜΕΝ 7,25 1 1-0 11
28/4/2012 ΝΟΡ2 253 2,5 ΣΤΡΟΜΕΝ 3,3 ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ 2,2 X 1-1 2X
17/7/2011 ΝΟΡ2 279 2,35 ΣΤΡΟΜΕΝ 3,3 ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ 2,35 2 0-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΤΡΟΜΕΝ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 44,44 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ = 55,56 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.834-ΓΚΕΖΤΕΠΕ vs ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ
26/5/2019 ΤΟΥ1 834 1,3 ΓΚΕΖΤΕΠΕ 4,35 ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 7,25 - - -
22/12/2018 ΤΟΥ1 630 3,25 ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 3,1 ΓΚΕΖΤΕΠΕ 1,95 2 0-3 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΚΕΖΤΕΠΕ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.835-ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ vs ΕΡΖΟΥΡΟΥΜΣΠΟΡ
26/5/2019 ΤΟΥ1 835 2,4 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 3,3 ΕΡΖΟΥΡΟΥΜΣΠΟΡ 2,45 - - -
23/12/2018 ΤΟΥ1 1207 2,15 ΕΡΖΟΥΡΟΥΜΣΠΟΡ 2,95 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 3,05 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΡΖΟΥΡΟΥΜΣΠΟΡ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.836-ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ vs ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ
26/5/2019 ΤΟΥ1 836 2,75 ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ 3,15 ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 2,25 - - -
23/12/2018 ΤΟΥ1 1221 1,9 ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 3,15 ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ 3,5 X 1-1 1X
18/2/2018 ΤΟΥ1 1187 1,9 ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 3,05 ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ 3,6 X 0-0 XX
16/9/2017 ΤΟΥ1 1422 2,2 ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ 3,1 ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 2,8 2 2-4 22
13/3/2004 ΤΟΥ1 111 2,2 ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 2,9 ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ 2,7 1 3-2 21
4/10/2003 ΤΟΥ1 321 1,55 ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ 3,3 ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 4,3 1 2-1 X1
27/4/2003 ΤΟΥ1 512 1,6 ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ 3,1 ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 4,5 1 4-2 11
10/11/2002 ΤΟΥ1 513 1,9 ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 2,9 ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ 3,4 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ = 28,57 % Ποσοστό (X) Χι = 42,86 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ = 28,57 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.837-ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ vs ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ
26/5/2019 ΤΟΥ1 837 1,63 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 3,85 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 3,95 - - -
24/12/2018 ΤΟΥ1 1285 3,85 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 3,75 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,65 X 0-0 XX
23/4/2018 ΤΟΥ1 2102 1,15 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 5,8 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 11 1 4-1 11
26/11/2017 ΤΟΥ1 1760 2,9 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 3,35 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 2,05 2 0-1 22
13/5/2017 ΤΟΥ1 1027 1,5 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 3,9 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 4,75 2 0-1 X2
12/12/2016 ΤΟΥ1 1028 4,9 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 3,5 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,55 1 1-0 X1
5/2/2016 ΤΟΥ1 1511 6,25 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 3,9 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,4 1 4-2 11
30/8/2015 ΤΟΥ1 1095 1,2 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 5,25 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 9 1 2-1 11
13/4/2014 ΤΟΥ1 370 1,22 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4,85 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 7,75 1 4-1 11
24/11/2013 ΤΟΥ1 340 4,75 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 3,65 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,5 2 1-2 X2
17/3/2013 ΤΟΥ1 354 3,15 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 3,25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,9 2 1-2 22
29/10/2012 ΤΟΥ1 384 1,45 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 3,6 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 5,4 2 1-3 22
7/4/2012 ΤΟΥ1 260 1,25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4,3 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 8 1 2-0 X1
21/12/2011 ΤΟΥ1 129 3,6 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 3,3 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,75 X 0-0 XX
22/1/2011 ΤΟΥ1 228 3,15 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 3,25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,9 2 0-1 22
15/8/2010 ΤΟΥ1 403 1,3 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4,25 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 7 1 4-0 11
7/3/2010 ΤΟΥ1 407 1,3 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 7,5 1 1-0 11
18/1/2010 TOK 303 3,15 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 3,2 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,9 1 4-3 X1
26/9/2009 ΤΟΥ1 251 6 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 3,35 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,45 2 1-2 X2
17/5/2009 ΤΟΥ1 386 2,9 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 3,2 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 2 X 1-1 XX
14/12/2008 ΤΟΥ1 387 1,2 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4,75 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 9 1 2-0 11
25/2/2007 ΤΟΥ1 636 5 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 3,2 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,55 1 1-0 X1
9/9/2006 ΤΟΥ1 371 1,15 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 5 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 12 1 4-2 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ = 59,09 % Ποσοστό (X) Χι = 13,64 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ = 27,27 % σε 22 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.838-ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΓΚΑΝΣΚ vs ΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ
26/5/2019 ΟΚΡΝ 838 1,75 ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΓΚΑΝΣΚ 3,05 ΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ 4 - - -
28/4/2019 ΟΚΡΝ 1507 2,4 ΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ 2,8 ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΓΚΑΝΣΚ 2,65 2 0-2 22
27/10/2018 ΟΚΡΝ 740 2 ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΓΚΑΝΣΚ 2,85 ΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ 3,3 X 0-0 XX
28/7/2018 ΟΚΡΝ 815 2,95 ΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ 2,75 ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΓΚΑΝΣΚ 2,25 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΓΚΑΝΣΚ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.839-ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ vs ΜΑΡΙΟΥΠΟΛ
26/5/2019 ΟΚΡΝ 839 1,2 ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 5 ΜΑΡΙΟΥΠΟΛ 8,75 - - -
28/4/2019 ΟΚΡΝ 1506 11 ΜΑΡΙΟΥΠΟΛ 5,15 ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 1,15 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΑΡΙΟΥΠΟΛ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.842-ΓΡΑΝΑΔΑ vs ΚΑΝΤΙΘ
26/5/2019 ΙΣΠ2 842 1,57 ΓΡΑΝΑΔΑ 3,25 ΚΑΝΤΙΘ 5,5 - - -
11/1/2019 ΙΣΠ2 1043 2,4 ΚΑΝΤΙΘ 2,55 ΓΡΑΝΑΔΑ 3,1 X 0-0 XX
2/6/2018 ΙΣΠ2 984 4,7 ΓΡΑΝΑΔΑ 3,4 ΚΑΝΤΙΘ 1,55 1 2-1 11
6/1/2018 ΙΣΠ2 2165 2,05 ΚΑΝΤΙΘ 2,8 ΓΡΑΝΑΔΑ 3,25 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΡΑΝΑΔΑ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΑΝΤΙΘ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.843-ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΑ ΖΑΓΚΡΕΠ vs ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ
26/5/2019 ΚΡΟ1 843 2,3 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΑ ΖΑΓΚΡΕΠ 3,25 ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ 2,45 - - -
2/4/2019 ΚΡΟ1 652 2,7 ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ 2,85 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΑ ΖΑΓΚΡΕΠ 2,3 2 0-2 22
14/12/2018 ΚΡΟ1 811 1,53 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΑ ΖΑΓΚΡΕΠ 3,45 ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ 4,85 X 2-2 XX
30/9/2018 ΚΡΟ1 2108 2,5 ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ 3 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΑ ΖΑΓΚΡΕΠ 2,4 2 0-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΑ ΖΑΓΚΡΕΠ = 66,67 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.844-ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ vs ΧΑΙΝΤΟΥΚ
26/5/2019 ΚΡΟ1 844 1,67 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 3,35 ΧΑΙΝΤΟΥΚ 4 - - -
3/4/2019 ΚΡΟ1 782 3 ΧΑΙΝΤΟΥΚ 2,75 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 2,2 2 0-1 22
16/12/2018 ΚΡΟ1 1517 1,27 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 4 ΧΑΙΝΤΟΥΚ 9,25 1 1-0 X1
29/9/2018 ΚΡΟ1 1558 2,8 ΧΑΙΝΤΟΥΚ 2,95 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 2,2 X 0-0 XX
23/5/2018 ΚΡΟΚ 1583 1,55 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 3,35 ΧΑΙΝΤΟΥΚ 4,75 1 1-0 X1
22/4/2018 ΚΡΟ1 2396 2,5 ΧΑΙΝΤΟΥΚ 2,85 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 2,5 2 1-2 X2
18/2/2018 ΚΡΟ1 1367 1,53 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 3,4 ΧΑΙΝΤΟΥΚ 4,9 2 0-1 X2
21/10/2017 ΚΡΟ1 789 2,6 ΧΑΙΝΤΟΥΚ 2,9 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 2,35 X 2-2 1X
6/8/2017 ΚΡΟ1 2145 1,65 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 3,3 ΧΑΙΝΤΟΥΚ 4,1 1 3-1 11
22/4/2017 ΚΡΟ1 2560 1,28 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 4,2 ΧΑΙΝΤΟΥΚ 7,5 2 0-2 22
17/12/2016 ΚΡΟ1 1405 5,2 ΧΑΙΝΤΟΥΚ 3,15 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 1,57 2 0-1 X2
2/10/2016 ΚΡΟ1 2552 1,57 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 3,6 ΧΑΙΝΤΟΥΚ 4,3 X 0-0 XX
10/8/2016 ΚΡΟ1 2867 2,7 ΧΑΙΝΤΟΥΚ 2,95 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 2,3 2 0-4 22
6/4/2016 ΚΡΟΚ 1832 1,42 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 3,75 ΧΑΙΝΤΟΥΚ 5,6 1 4-0 11
16/3/2016 ΚΡΟΚ 628 3,5 ΧΑΙΝΤΟΥΚ 3,05 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 1,85 2 0-2 22
5/12/2015 ΚΡΟ1 1728 1,33 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 3,95 ΧΑΙΝΤΟΥΚ 6,75 1 2-1 X1
19/9/2015 ΚΡΟ1 574 2,65 ΧΑΙΝΤΟΥΚ 3,1 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 2,25 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ = 62,50 % Ποσοστό (X) Χι = 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΙΝΤΟΥΚ = 12,50 % σε 16 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.845-ΟΣΙΓΕΚ vs ΙΝΤΕΡ ΖΑΠΡΕΖΙΤΣ
26/5/2019 ΚΡΟ1 845 1,17 ΟΣΙΓΕΚ 5 ΙΝΤΕΡ ΖΑΠΡΕΖΙΤΣ 10,5 - - -
3/4/2019 ΚΡΟ1 762 4,75 ΙΝΤΕΡ ΖΑΠΡΕΖΙΤΣ 3,45 ΟΣΙΓΕΚ 1,53 2 1-3 X2
16/12/2018 ΚΡΟ1 1059 1,47 ΟΣΙΓΕΚ 3,6 ΙΝΤΕΡ ΖΑΠΡΕΖΙΤΣ 5,25 1 6-0 11
29/9/2018 ΚΡΟ1 1595 3,9 ΙΝΤΕΡ ΖΑΠΡΕΖΙΤΣ 3,2 ΟΣΙΓΕΚ 1,73 2 0-3 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΣΙΓΕΚ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΙΝΤΕΡ ΖΑΠΡΕΖΙΤΣ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.846-ΕΞΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑ vs ΛΟΥΓΚΟ
26/5/2019 ΙΣΠ2 846 1,7 ΕΞΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑ 3,3 ΛΟΥΓΚΟ 4,3 - - -
13/1/2019 ΙΣΠ2 1179 2,15 ΛΟΥΓΚΟ 2,8 ΕΞΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑ 3,25 X 1-1 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΞΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΟΥΓΚΟ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.847-ΜΠΡΑΝ vs ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ
26/5/2019 ΝΟΡ1 847 1,65 ΜΠΡΑΝ 3,3 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 4,5 - - -
28/10/2018 ΝΟΡ1 2047 2,25 ΜΠΡΑΝ 3,2 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 2,65 2 1-2 22
27/5/2018 ΝΟΡ1 1978 1,6 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 3,35 ΜΠΡΑΝ 4,4 2 1-2 X2
22/10/2017 ΝΟΡ1 962 2,8 ΜΠΡΑΝ 3,25 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 2,05 2 0-3 X2
7/5/2017 ΝΟΡ1 2331 1,3 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 4,15 ΜΠΡΑΝ 7 1 2-1 11
21/8/2016 ΝΟΡ1 2586 2,95 ΜΠΡΑΝ 3,2 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 2 X 1-1 1X
16/4/2016 ΝΟΡ1 1116 1,27 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 4,4 ΜΠΡΑΝ 7,25 1 3-0 11
17/8/2014 ΝΟΡ1 401 2,65 ΜΠΡΑΝ 3,35 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 2,1 1 3-1 11
27/4/2014 ΝΟΡ1 329 1,45 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 3,95 ΜΠΡΑΝ 4,75 1 5-2 11
28/7/2013 ΝΟΡ1 202 2,55 ΜΠΡΑΝ 3,25 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 2,2 2 1-4 22
1/4/2013 ΝΟΡ1 377 1,5 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 3,65 ΜΠΡΑΝ 4,75 1 4-0 X1
23/9/2012 ΝΟΡ1 380 2,5 ΜΠΡΑΝ 3,25 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 2,25 1 2-1 X1
25/3/2012 ΝΟΡ1 442 1,55 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 3,5 ΜΠΡΑΝ 4,5 1 3-1 11
30/10/2011 ΝΟΡ1 299 1,35 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 4,25 ΜΠΡΑΝ 5,5 2 3-6 22
20/3/2011 ΝΟΡ1 450 3,65 ΜΠΡΑΝ 3,25 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 1,75 1 2-1 11
19/9/2010 ΝΟΡ1 441 3,15 ΜΠΡΑΝ 3,25 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 1,9 2 2-3 X2
14/4/2010 ΝΟΡ1 183 1,35 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 3,85 ΜΠΡΑΝ 6,5 1 3-0 X1
5/4/2009 ΝΟΡ1 439 1,45 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 3,65 ΜΠΡΑΝ 5,25 X 1-1 XX
24/8/2008 ΝΟΡ1 665 2,2 ΜΠΡΑΝ 3,35 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 2,45 X 0-0 XX
4/6/2008 ΝΟΡ1 123 1,7 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 3,25 ΜΠΡΑΝ 3,75 X 1-1 1X
11/8/2007 ΝΟΡ1 446 2,15 ΜΠΡΑΝ 3,3 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 2,55 1 3-2 11
29/4/2007 ΝΟΡ1 715 2,05 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 3,2 ΜΠΡΑΝ 2,75 1 3-0 11
7/12/2006 ΣΡΛ 315 1,85 ΜΠΡΑΝ 3,1 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 3 1 3-2 X1
9/11/2006 ΣΡΛ 416 1,7 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 3,2 ΜΠΡΑΝ 3,75 2 1-3 22
22/10/2006 ΝΟΡ1 715 2,3 ΜΠΡΑΝ 3 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 2,4 2 1-3 22
5/6/2006 ΝΟΡ1 341 2,1 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 3,1 ΜΠΡΑΝ 2,8 X 0-0 XX
16/10/2005 ΝΟΡ1 631 1,6 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 3,3 ΜΠΡΑΝ 4,5 1 4-1 11
19/6/2005 ΝΟΡ1 513 2,3 ΜΠΡΑΝ 2,9 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 2,4 1 4-1 11
5/7/2004 ΝΟΡ1 326 3 ΜΠΡΑΝ 3 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 2 2 3-4 22
12/4/2004 ΝΟΡ1 313 1,45 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 3,6 ΜΠΡΑΝ 5,5 1 1-0 X1
3/8/2003 ΝΟΡ1 456 1,25 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 4,6 ΜΠΡΑΝ 7 X 2-2 2X
22/4/2003 ΝΟΡ1 412 3,5 ΜΠΡΑΝ 3,2 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 1,75 2 1-6 22
27/10/2002 ΝΟΡ1 466 1,55 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 3,75 ΜΠΡΑΝ 4 1 4-0 11
1/8/2002 ΝΟΡ1 416 3,2 ΜΠΡΑΝ 2,9 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 2 2 2-3 12
28/10/2001 ΝΟΡ1 464 4 ΜΠΡΑΝ 3,6 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 1,6 2 2-6 22
1/7/2001 ΝΟΡ1 214 1,5 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 3,5 ΜΠΡΑΝ 5 X 3-3 1X
23/7/2000 ΝΟΡ1 162 2,5 ΜΠΡΑΝ 3,3 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 2,2 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΡΑΝ = 25,00 % Ποσοστό (X) Χι = 22,22 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ = 52,78 % σε 36 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.848-ΑΤΑΛΑΝΤΑ vs ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ
26/5/2019 ΙΤΑ1 848 1,17 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 6,25 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 10,5 - - -
29/12/2018 ΙΤΑ1 645 3,1 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3,35 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 2,05 2 2-6 22
27/1/2018 ΙΤΑ1 907 2,9 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3,05 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 2,25 2 0-3 22
20/12/2017 ΙΤΑΚ 1007 1,7 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 3,45 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 4,15 1 2-1 11
10/9/2017 ΙΤΑ1 1027 1,55 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 3,6 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 5,1 1 2-1 X1
8/4/2017 ΙΤΑ1 1216 1,35 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 4,3 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 6,25 X 1-1 2X
6/11/2016 ΙΤΑ1 1810 2,35 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 2,9 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 2,75 2 0-3 22
30/1/2016 ΙΤΑ1 924 2,3 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 2,9 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 2,85 X 1-1 XX
13/9/2015 ΙΤΑ1 606 1,95 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3,1 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 3,35 X 2-2 XX
12/4/2015 ΙΤΑ1 423 1,95 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 3,15 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3,3 1 2-1 11
8/11/2014 ΙΤΑ1 225 2 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3,25 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 3,1 X 0-0 XX
6/4/2014 ΙΤΑ1 320 1,5 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 3,75 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 5 2 0-2 22
4/12/2013 ΙΤΑΚ 139 1,95 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 3,1 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3,15 1 2-0 X1
24/11/2013 ΙΤΑ1 315 2,15 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3,1 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 2,9 1 2-0 X1
26/2/2011 ΙΤΑ2 237 1,55 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 3,25 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 5 1 1-0 X1
2/10/2010 ΙΤΑ2 140 2,35 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 2,8 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 2,7 2 0-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΤΑΛΑΝΤΑ = 60,00 % Ποσοστό (X) Χι = 26,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ = 13,33 % σε 15 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.849-ΙΝΤΕΡ vs ΕΜΠΟΛΙ
26/5/2019 ΙΤΑ1 849 1,33 ΙΝΤΕΡ 4,75 ΕΜΠΟΛΙ 6,75 - - -
29/12/2018 ΙΤΑ1 638 7 ΕΜΠΟΛΙ 3,95 ΙΝΤΕΡ 1,4 2 0-1 X2
12/2/2017 ΙΤΑ1 1862 1,22 ΙΝΤΕΡ 4,9 ΕΜΠΟΛΙ 9 1 2-0 11
21/9/2016 ΙΤΑ1 1355 3,7 ΕΜΠΟΛΙ 3,1 ΙΝΤΕΡ 1,85 2 0-2 22
7/5/2016 ΙΤΑ1 816 1,25 ΙΝΤΕΡ 4,75 ΕΜΠΟΛΙ 8,25 1 2-1 11
6/1/2016 ΙΤΑ1 548 3,15 ΕΜΠΟΛΙ 3,05 ΙΝΤΕΡ 2,05 2 0-1 22
31/5/2015 ΙΤΑ1 155 1,37 ΙΝΤΕΡ 4,35 ΕΜΠΟΛΙ 5,75 1 4-3 X1
17/1/2015 ΙΤΑ1 219 3,25 ΕΜΠΟΛΙ 3,25 ΙΝΤΕΡ 1,95 X 0-0 XX
3/2/2008 ΙΤΑ1 515 1,15 ΙΝΤΕΡ 5,25 ΕΜΠΟΛΙ 10 1 1-0 11
1/9/2007 ΙΤΑ1 512 5 ΕΜΠΟΛΙ 3,4 ΙΝΤΕΡ 1,5 2 0-2 22
29/4/2007 ΙΤΑ1 722 1,45 ΙΝΤΕΡ 3,4 ΕΜΠΟΛΙ 6,25 1 3-1 11
17/1/2007 ΙΤΑΚ 634 1,1 ΙΝΤΕΡ 5 ΕΜΠΟΛΙ 12,5 1 2-0 11
9/1/2007 ΙΤΑΚ 432 4,6 ΕΜΠΟΛΙ 3,2 ΙΝΤΕΡ 1,5 2 0-2 X2
10/12/2006 ΙΤΑ1 565 5 ΕΜΠΟΛΙ 3,2 ΙΝΤΕΡ 1,45 2 0-3 X2
30/4/2006 ΙΤΑ1 523 4,5 ΕΜΠΟΛΙ 2,9 ΙΝΤΕΡ 1,7 1 1-0 X1
21/12/2005 ΙΤΑ1 266 1,15 ΙΝΤΕΡ 4,75 ΕΜΠΟΛΙ 14 1 4-1 11
16/5/2004 ΙΤΑ1 432 3,3 ΕΜΠΟΛΙ 4 ΙΝΤΕΡ 1,65 2 2-3 X2
18/1/2004 ΙΤΑ1 421 1,1 ΙΝΤΕΡ 5,25 ΕΜΠΟΛΙ 12,5 2 0-1 X2
26/1/2003 ΙΤΑ1 431 1,35 ΙΝΤΕΡ 3,6 ΕΜΠΟΛΙ 7,5 1 3-0 X1
6/11/2002 ΙΤΑ1 221 4 ΕΜΠΟΛΙ 3,1 ΙΝΤΕΡ 1,7 2 3-4 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΙΝΤΕΡ = 84,21 % Ποσοστό (X) Χι = 5,26 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΜΠΟΛΙ = 10,53 % σε 19 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.850-ΚΑΛΙΑΡΙ vs ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ
26/5/2019 ΙΤΑ1 850 2,25 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,35 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2,7 - - -
29/12/2018 ΙΤΑ1 644 2,35 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2,95 ΚΑΛΙΑΡΙ 2,9 1 2-0 11
14/4/2018 ΙΤΑ1 609 2,25 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,1 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2,85 1 2-1 X1
19/11/2017 ΙΤΑ1 884 1,8 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,45 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,65 2 0-1 X2
23/4/2017 ΙΤΑ1 965 1,65 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,4 ΚΑΛΙΑΡΙ 4,3 1 2-1 X1
27/11/2016 ΙΤΑ1 936 2,2 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,1 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2,8 1 2-1 11
31/5/2015 ΙΤΑ1 156 2 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,2 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2,95 1 4-3 11
18/1/2015 ΙΤΑ1 262 1,85 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,15 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,65 X 2-2 2X
2/3/2014 ΙΤΑ1 288 2,45 ΚΑΛΙΑΡΙ 3 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2,56 1 3-0 11
6/10/2013 ΙΤΑ1 329 1,7 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,35 ΚΑΛΙΑΡΙ 4,05 1 2-0 11
27/4/2013 ΙΤΑ1 222 3 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,25 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2 2 0-1 X2
2/12/2012 ΙΤΑ1 279 1,85 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,15 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,4 1 4-1 11
19/2/2012 ΙΤΑ1 407 1,85 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,2 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,3 X 0-0 XX
25/9/2011 ΙΤΑ1 456 2,35 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,15 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2,45 X 0-0 XX
13/3/2011 ΙΤΑ1 386 2,45 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,2 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2,3 2 0-4 22
7/11/2010 ΙΤΑ1 385 1,7 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,2 ΚΑΛΙΑΡΙ 4 X 1-1 XX
2/5/2010 ΙΤΑ1 340 3,2 ΚΑΛΙΑΡΙ 1,65 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 4,1 X 2-2 2X
24/2/2010 ΙΤΑ1 138 1,9 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,25 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,15 1 2-1 21
31/5/2009 ΙΤΑ1 287 1,65 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,25 ΚΑΛΙΑΡΙ 4 1 6-2 11
18/1/2009 ΙΤΑ1 251 2 ΚΑΛΙΑΡΙ 3 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,1 1 2-0 11
11/5/2008 ΙΤΑ1 426 2 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2,6 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,5 2 0-2 X2
13/1/2008 ΙΤΑ1 446 2,95 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,1 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2 2 0-1 22
6/5/2007 ΙΤΑ1 513 1,5 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,3 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 5,25 1 2-1 21
16/12/2006 ΙΤΑ1 446 1,8 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2,9 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,3 1 3-1 11
7/5/2006 ΙΤΑ1 535 1,65 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2,9 ΚΑΛΙΑΡΙ 4,75 1 2-0 11
8/1/2006 ΙΤΑ1 336 2,4 ΚΑΛΙΑΡΙ 2,8 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2,6 1 2-1 X1
22/5/2005 ΙΤΑ1 436 3,3 ΚΑΛΙΑΡΙ 2,9 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 1,8 X 1-1 XX
9/1/2005 ΙΤΑ1 323 1,6 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,1 ΚΑΛΙΑΡΙ 4 1 2-0 11
4/3/2000 ΙΤΑ1 311 1,5 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,2 ΚΑΛΙΑΡΙ 5,75 1 5-2 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΑΛΙΑΡΙ = 32,14 % Ποσοστό (X) Χι = 21,43 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ = 46,43 % σε 28 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.851-ΡΟΜΑ vs ΠΑΡΜΑ
26/5/2019 ΙΤΑ1 851 1,15 ΡΟΜΑ 6,75 ΠΑΡΜΑ 11 - - -
29/12/2018 ΙΤΑ1 643 4,85 ΠΑΡΜΑ 3,85 ΡΟΜΑ 1,55 2 0-2 X2
15/2/2015 ΙΤΑ1 304 1,15 ΡΟΜΑ 5,85 ΠΑΡΜΑ 11 X 0-0 XX
24/9/2014 ΙΤΑ1 223 3,3 ΠΑΡΜΑ 3,45 ΡΟΜΑ 1,85 2 1-2 22
16/9/2013 ΙΤΑ1 406 2,8 ΠΑΡΜΑ 3,25 ΡΟΜΑ 2,15 2 1-3 12
17/3/2013 ΙΤΑ1 357 1,45 ΡΟΜΑ 3,95 ΠΑΡΜΑ 5 1 2-0 11
31/10/2012 ΙΤΑ1 176 2,7 ΠΑΡΜΑ 3,15 ΡΟΜΑ 2,15 1 3-2 11
19/2/2012 ΙΤΑ1 374 1,45 ΡΟΜΑ 3,5 ΠΑΡΜΑ 5,5 1 1-0 11
25/9/2011 ΙΤΑ1 503 2,6 ΠΑΡΜΑ 3,1 ΡΟΜΑ 2,3 2 0-1 X2
27/2/2011 ΙΤΑ1 387 1,45 ΡΟΜΑ 3,6 ΠΑΡΜΑ 5,5 X 2-2 1X
24/10/2010 ΙΤΑ1 386 2,7 ΠΑΡΜΑ 3,1 ΡΟΜΑ 2,15 X 0-0 XX
1/5/2010 ΙΤΑ1 295 5 ΠΑΡΜΑ 3,8 ΡΟΜΑ 1,45 2 1-2 22
20/12/2009 ΙΤΑ1 267 1,55 ΡΟΜΑ 3,35 ΠΑΡΜΑ 4,75 1 2-0 X1
1/3/2008 ΙΤΑ1 434 1,55 ΡΟΜΑ 3,1 ΠΑΡΜΑ 5 1 4-0 11
7/10/2007 ΙΤΑ1 555 4 ΠΑΡΜΑ 3,1 ΡΟΜΑ 1,7 2 0-3 22
11/2/2007 ΙΤΑ1 615 1,25 ΡΟΜΑ 4,3 ΠΑΡΜΑ 8,5 1 3-0 X1
17/1/2007 ΙΤΑΚ 612 3,75 ΠΑΡΜΑ 3,1 ΡΟΜΑ 1,65 X 2-2 1X
10/1/2007 ΙΤΑΚ 526 1,2 ΡΟΜΑ 4 ΠΑΡΜΑ 9 1 2-1 11
24/9/2006 ΙΤΑ1 541 3,75 ΠΑΡΜΑ 2,9 ΡΟΜΑ 1,8 2 0-4 22
4/2/2006 ΙΤΑ1 451 3,1 ΠΑΡΜΑ 2,8 ΡΟΜΑ 2,1 2 0-3 X2
21/9/2005 ΙΤΑ1 441 1,55 ΡΟΜΑ 3,1 ΠΑΡΜΑ 5,5 1 4-1 11
8/5/2005 ΙΤΑ1 463 2 ΠΑΡΜΑ 2,6 ΡΟΜΑ 3,2 1 2-1 21
19/12/2004 ΙΤΑ1 441 1,45 ΡΟΜΑ 3,2 ΠΑΡΜΑ 5 1 5-1 11
29/2/2004 ΙΤΑ1 532 3 ΠΑΡΜΑ 2,75 ΡΟΜΑ 2,1 2 1-4 X2
19/10/2003 ΙΤΑ1 524 1,5 ΡΟΜΑ 3,2 ΠΑΡΜΑ 5 1 2-0 11
13/4/2003 ΙΤΑ1 525 1,85 ΡΟΜΑ 2,85 ΠΑΡΜΑ 3,6 1 2-1 X1
24/11/2002 ΙΤΑ1 536 2,3 ΠΑΡΜΑ 2,7 ΡΟΜΑ 2,8 1 3-0 11
14/4/2002 ΙΤΑ1 521 1,35 ΡΟΜΑ 3,4 ΠΑΡΜΑ 8 1 3-1 11
9/12/2001 ΙΤΑ1 445 3 ΠΑΡΜΑ 2,75 ΡΟΜΑ 2,2 2 1-2 12
17/6/2001 ΙΤΑ1 451 1,25 ΡΟΜΑ 4,5 ΠΑΡΜΑ 8 1 3-1 11
4/2/2001 ΙΤΑ1 442 2,35 ΠΑΡΜΑ 2,75 ΡΟΜΑ 2,75 2 1-2 12
22/4/2000 ΙΤΑ1 266 2,1 ΡΟΜΑ 2,9 ΠΑΡΜΑ 3 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΟΜΑ = 74,19 % Ποσοστό (X) Χι = 16,13 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΑΡΜΑ = 9,68 % σε 31 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.852-ΣΠΑΛ vs ΜΙΛΑΝ
26/5/2019 ΙΤΑ1 852 5,25 ΣΠΑΛ 4,35 ΜΙΛΑΝ 1,45 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΠΑΛ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΙΛΑΝ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.853-ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ vs ΤΖΕΝΟΑ
26/5/2019 ΙΤΑ1 853 2,4 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 2,25 ΤΖΕΝΟΑ 3,95 - - -
29/12/2018 ΙΤΑ1 639 2,5 ΤΖΕΝΟΑ 3 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 2,65 X 0-0 XX
6/5/2018 ΙΤΑ1 1965 3,85 ΤΖΕΝΟΑ 3,3 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 1,8 2 2-3 22
17/12/2017 ΙΤΑ1 795 1,6 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,45 ΤΖΕΝΟΑ 4,9 X 0-0 XX
29/1/2017 ΙΤΑ1 1836 1,5 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,6 ΤΖΕΝΟΑ 5,25 X 3-3 1X
31/1/2016 ΙΤΑ1 1032 2,95 ΤΖΕΝΟΑ 3,1 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 2,15 X 0-0 XX
12/9/2015 ΙΤΑ1 592 1,55 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,45 ΤΖΕΝΟΑ 5 1 1-0 X1
31/1/2015 ΙΤΑ1 236 3,15 ΤΖΕΝΟΑ 3,15 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 2 X 1-1 1X
14/9/2014 ΙΤΑ1 349 1,45 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,65 ΤΖΕΝΟΑ 6 X 0-0 XX
26/1/2014 ΙΤΑ1 287 1,28 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 4,6 ΤΖΕΝΟΑ 7,5 X 3-3 XX
1/9/2013 ΙΤΑ1 390 3,35 ΤΖΕΝΟΑ 3,25 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 1,9 2 2-5 22
17/3/2013 ΙΤΑ1 320 1,35 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 4 ΤΖΕΝΟΑ 6,5 1 3-2 11
1/11/2012 ΙΤΑ1 195 2,7 ΤΖΕΝΟΑ 3,15 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 2,15 2 0-1 22
25/3/2012 ΙΤΑ1 405 2,15 ΤΖΕΝΟΑ 2,85 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 2,95 X 2-2 XX
30/10/2011 ΙΤΑ1 257 1,8 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,15 ΤΖΕΝΟΑ 4 1 1-0 11
2/2/2011 ΙΤΑ1 181 1,9 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,1 ΤΖΕΝΟΑ 3,3 1 1-0 11
22/9/2010 ΙΤΑ1 203 2 ΤΖΕΝΟΑ 3,1 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,05 X 1-1 XX
20/3/2010 ΙΤΑ1 317 1,7 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,25 ΤΖΕΝΟΑ 3,85 1 3-0 11
28/10/2009 ΙΤΑ1 188 2,2 ΤΖΕΝΟΑ 3 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 2,75 1 2-1 11
15/2/2009 ΙΤΑ1 382 2,15 ΤΖΕΝΟΑ 3 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 2,8 X 3-3 1X
27/9/2008 ΙΤΑ1 447 1,7 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,1 ΤΖΕΝΟΑ 4 1 1-0 X1
16/3/2008 ΙΤΑ1 625 1,55 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,2 ΤΖΕΝΟΑ 4,85 1 3-1 11
28/10/2007 ΙΤΑ1 733 2,65 ΤΖΕΝΟΑ 3 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 2,2 X 0-0 XX
10/4/2004 ΙΤΑ2 215 2,2 ΤΖΕΝΟΑ 2,4 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,2 1 2-1 11
16/11/2003 ΙΤΑ2 336 1,8 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 2,5 ΤΖΕΝΟΑ 4 X 2-2 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ = 41,67 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΖΕΝΟΑ = 8,33 % σε 24 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.854-ΣΑΝΤΟΣ vs ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ
26/5/2019 ΒΡΑ1 854 1,95 ΣΑΝΤΟΣ 2,95 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,6 - - -
23/10/2018 ΒΡΑ1 1732 1,73 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,05 ΣΑΝΤΟΣ 4,55 X 2-2 1X
11/6/2018 ΒΡΑ1 1450 1,95 ΣΑΝΤΟΣ 3 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,25 2 1-2 22
20/10/2016 ΒΡΑΚ 1183 2,35 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 2,9 ΣΑΝΤΟΣ 2,65 1 2-0 11
29/9/2016 ΒΡΑΚ 2583 1,6 ΣΑΝΤΟΣ 3,25 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 4,5 1 2-1 X1
9/9/2016 ΒΡΑ1 653 1,95 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3 ΣΑΝΤΟΣ 3,25 1 2-1 X1
30/5/2016 ΒΡΑ1 2383 2,05 ΣΑΝΤΟΣ 2,95 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,05 2 0-1 X2
27/9/2015 ΒΡΑ1 1007 1,6 ΣΑΝΤΟΣ 3,25 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 4,5 1 3-1 X1
29/6/2015 ΒΡΑ1 284 1,8 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,2 ΣΑΝΤΟΣ 3,75 1 1-0 X1
2/11/2014 ΒΡΑ1 395 2,4 ΣΑΝΤΟΣ 3,05 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 2,45 2 1-2 22
4/8/2014 ΒΡΑ1 255 1,75 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,2 ΣΑΝΤΟΣ 3,75 1 1-0 X1
17/10/2013 ΒΡΑ1 158 2,25 ΣΑΝΤΟΣ 3,1 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 2,6 X 0-0 XX
11/9/2013 ΒΡΑ1 145 1,5 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,5 ΣΑΝΤΟΣ 5 2 1-2 22
6/10/2012 ΒΡΑ1 292 2,2 ΣΑΝΤΟΣ 3,1 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 2,65 X 1-1 1X
15/7/2012 ΒΡΑ1 166 1,7 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,35 ΣΑΝΤΟΣ 3,75 X 0-0 XX
5/4/2012 CLA 126 1,9 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,1 ΣΑΝΤΟΣ 3,3 X 1-1 1X
8/3/2012 CLA 174 1,9 ΣΑΝΤΟΣ 3,2 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,2 1 3-1 11
1/9/2011 ΒΡΑ1 157 1,8 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,2 ΣΑΝΤΟΣ 3,5 X 3-3 1X
22/5/2011 ΒΡΑ1 289 2 ΣΑΝΤΟΣ 3,1 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3 X 1-1 XX
30/10/2010 ΒΡΑ1 253 1,85 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,25 ΣΑΝΤΟΣ 3,25 X 1-1 XX
14/10/2010 ΒΡΑ1 155 1,95 ΣΑΝΤΟΣ 3,25 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3 1 1-0 11
15/11/2009 ΒΡΑ1 326 1,5 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,5 ΣΑΝΤΟΣ 5 1 3-1 11
27/8/2009 ΒΡΑ1 155 2,1 ΣΑΝΤΟΣ 3,2 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 2,75 X 3-3 XX
16/11/2008 ΒΡΑ1 438 1,5 ΣΑΝΤΟΣ 3,45 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 4,75 1 1-0 X1
31/7/2008 ΒΡΑ1 253 1,7 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,4 ΣΑΝΤΟΣ 3,55 2 0-1 X2
6/9/2007 ΒΡΑ1 342 1,6 ΣΑΝΤΟΣ 3,45 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 4 1 2-1 11
11/6/2007 ΒΡΑ1 431 2,05 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,35 ΣΑΝΤΟΣ 2,65 1 1-0 11
9/11/2006 ΒΡΑ1 351 1,55 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,3 ΣΑΝΤΟΣ 4,5 X 0-0 XX
6/8/2006 ΒΡΑ1 554 1,5 ΣΑΝΤΟΣ 3,5 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 5 1 2-1 21
13/11/2005 ΒΡΑ1 511 3,1 ΣΑΝΤΟΣ 3,1 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 1,95 2 0-4 22
4/8/2005 ΒΡΑ1 613 1,9 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,1 ΣΑΝΤΟΣ 3,2 2 0-1 X2
30/9/2004 ΒΡΑ1 351 2,5 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 2,9 ΣΑΝΤΟΣ 2,2 1 2-1 21
21/6/2004 ΒΡΑ1 332 1,9 ΣΑΝΤΟΣ 3 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,2 1 3-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΑΝΤΟΣ = 34,38 % Ποσοστό (X) Χι = 31,25 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ = 34,38 % σε 32 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.855-ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ vs ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ
26/5/2019 ΒΡΑ1 855 1,42 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3,75 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 6,25 - - -
1/12/2018 ΒΡΑ1 1366 1,38 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 4,05 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 6,25 2 1-2 12
19/8/2018 ΒΡΑ1 1363 2,5 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 2,9 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 2,6 1 3-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ = 100,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.856-ΠΕΣΚΑΡΑ vs ΒΕΡΟΝΑ
26/5/2019 ΙΤΑ2 856 2,15 ΠΕΣΚΑΡΑ 3,05 ΒΕΡΟΝΑ 3 - - -
22/5/2019 ΙΤΑ2 773 2 ΒΕΡΟΝΑ 2,95 ΠΕΣΚΑΡΑ 3,45 X 0-0 XX
27/4/2019 ΙΤΑ2 471 2,4 ΠΕΣΚΑΡΑ 2,85 ΒΕΡΟΝΑ 2,8 X 1-1 1X
17/12/2018 ΙΤΑ2 1628 1,95 ΒΕΡΟΝΑ 3,05 ΠΕΣΚΑΡΑ 3,45 1 3-1 11
16/1/2012 ΙΤΑ2 279 1,7 ΠΕΣΚΑΡΑ 3,4 ΒΕΡΟΝΑ 3,65 1 3-1 X1
26/8/2011 ΙΤΑ2 255 2,05 ΒΕΡΟΝΑ 3 ΠΕΣΚΑΡΑ 3 2 1-2 22
3/3/2007 ΙΤΑ2 161 2,05 ΒΕΡΟΝΑ 2,7 ΠΕΣΚΑΡΑ 3,3 1 2-1 X1
30/9/2006 ΙΤΑ2 276 2,2 ΠΕΣΚΑΡΑ 2,7 ΒΕΡΟΝΑ 3 X 0-0 XX
11/2/2006 ΙΤΑ2 313 2 ΒΕΡΟΝΑ 2,6 ΠΕΣΚΑΡΑ 3,6 X 1-1 XX
1/10/2005 ΙΤΑ2 235 2,5 ΠΕΣΚΑΡΑ 2,7 ΒΕΡΟΝΑ 2,6 1 1-0 11
7/5/2005 ΙΤΑ2 336 2,4 ΠΕΣΚΑΡΑ 2,3 ΒΕΡΟΝΑ 2,9 X 1-1 XX
5/12/2004 ΙΤΑ2 461 1,65 ΒΕΡΟΝΑ 2,7 ΠΕΣΚΑΡΑ 4,5 X 1-1 1X
5/6/2004 ΙΤΑ2 152 1,4 ΒΕΡΟΝΑ 3,5 ΠΕΣΚΑΡΑ 5 1 4-3 11
11/1/2004 ΙΤΑ2 411 1,85 ΠΕΣΚΑΡΑ 2,5 ΒΕΡΟΝΑ 3,75 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΕΣΚΑΡΑ = 30,77 % Ποσοστό (X) Χι = 46,15 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΕΡΟΝΑ = 23,08 % σε 13 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.860-ΖΑΜΑΛΕΚ vs ΜΠΕΡΚΑΝΕ
26/5/2019 CAFC 860 1,9 ΖΑΜΑΛΕΚ 3,05 ΜΠΕΡΚΑΝΕ 3,55 - - -
20/5/2019 CAFC 1486 1,7 ΜΠΕΡΚΑΝΕ 2,9 ΖΑΜΑΛΕΚ 4,6 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΖΑΜΑΛΕΚ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΕΡΚΑΝΕ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.866-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ vs ΣΙΑΤΛ
27/5/2019 ΑΜΕ1 866 1,77 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ 3,5 ΣΙΑΤΛ 3,5 - - -
1/9/2018 ΑΜΕ1 1624 1,95 ΣΙΑΤΛ 3,2 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ 3,25 1 3-1 X1
15/4/2018 ΑΜΕ1 884 1,55 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ 3,45 ΣΙΑΤΛ 4,6 X 2-2 XX
12/8/2017 ΑΜΕ1 1131 1,5 ΣΙΑΤΛ 3,5 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ 5 1 1-0 11
18/5/2017 ΑΜΕ1 1472 1,7 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ 3,1 ΣΙΑΤΛ 4,1 1 3-0 X1
28/10/2016 ΑΜΕΔ 2435 1,8 ΣΙΑΤΛ 3,2 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ 3,5 1 1-0 X1
24/7/2016 ΑΜΕ1 1048 1,7 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ 3,25 ΣΙΑΤΛ 3,9 1 3-0 11
7/3/2016 ΑΜΕ1 1672 1,72 ΣΙΑΤΛ 3,2 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ 3,9 2 0-1 X2
28/9/2015 ΑΜΕ1 1303 3,1 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ 3,2 ΣΙΑΤΛ 1,93 X 1-1 2X
7/6/2015 ΑΜΕ1 246 2 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ 3,15 ΣΙΑΤΛ 3,15 1 1-0 X1
24/5/2015 ΑΜΕ1 302 1,75 ΣΙΑΤΛ 3,2 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ 3,75 X 0-0 XX
8/3/2014 ΑΜΕ1 270 2 ΣΙΑΤΛ 3,2 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ 2,95 1 1-0 X1
9/5/2013 ΑΜΕ1 136 1,75 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ 3,25 ΣΙΑΤΛ 3,65 2 0-1 X2
9/8/2012 ΗΠΑΚ 147 2,1 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ 3,1 ΣΙΑΤΛ 2,8 X 1-1 XX
21/6/2012 ΑΜΕ1 179 1,95 ΣΙΑΤΛ 3,15 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ 3,1 X 1-1 XX
7/8/2011 ΑΜΕ1 397 2,2 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ 3,2 ΣΙΑΤΛ 2,6 2 1-2 12
22/5/2011 ΑΜΕ1 291 1,65 ΣΙΑΤΛ 3,25 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ 4,2 1 1-0 X1
10/10/2010 ΑΜΕ1 292 2,15 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ 3,2 ΣΙΑΤΛ 2,65 2 1-2 X2
17/4/2010 ΑΜΕ1 230 1,85 ΣΙΑΤΛ 3,2 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ 3,3 1 1-0 X1
18/10/2009 ΑΜΕ1 280 2,4 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ 3,2 ΣΙΑΤΛ 2,35 2 2-3 22
12/4/2009 ΑΜΕ1 263 1,55 ΣΙΑΤΛ 3,4 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ 4,75 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ = 25,00 % Ποσοστό (X) Χι = 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΙΑΤΛ = 50,00 % σε 20 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.862-ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ vs ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ
27/5/2019 ΒΡΑ1 862 2,25 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 2,7 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3,15 - - -
10/11/2018 ΒΡΑ1 1839 2,4 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 2,85 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 2,75 X 1-1 XX
22/7/2018 ΒΡΑ1 849 1,85 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3,05 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3,85 1 3-1 X1
24/9/2017 ΒΡΑ1 852 2,05 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 2,9 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3,15 X 1-1 1X
11/6/2017 ΒΡΑ1 1618 1,8 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3,8 1 3-2 11
5/11/2016 ΒΡΑ1 1743 1,95 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 2,85 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3,45 1 4-0 11
17/7/2016 ΒΡΑ1 2182 1,5 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3,35 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 5,3 X 1-1 XX
22/11/2015 ΒΡΑ1 2468 2,32 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 2,96 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 2,62 1 6-1 11
9/8/2015 ΒΡΑ1 458 2,2 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 2,9 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3 X 1-1 2X
23/4/2015 CLA 141 1,9 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3,15 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3,25 1 2-0 11
19/2/2015 CLA 126 2,1 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 2,95 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 2,95 1 2-0 11
21/9/2014 ΒΡΑ1 402 2,2 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3,15 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 2,65 1 3-2 21
11/5/2014 ΒΡΑ1 306 2,2 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 2,75 X 1-1 XX
13/10/2013 ΒΡΑ1 252 2,1 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3,05 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 2,85 X 0-0 XX
28/7/2013 ΒΡΑ1 219 1,75 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3,3 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3,6 X 0-0 XX
18/7/2013 RSA 130 2 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3,3 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 2,85 1 2-0 11
4/7/2013 RSA 117 2 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3,2 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 2,95 2 1-2 22
26/8/2012 ΒΡΑ1 377 1,95 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3,15 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3,1 2 1-2 X2
22/9/2011 ΒΡΑ1 220 2,1 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3,1 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 2,8 X 0-0 XX
26/6/2011 ΒΡΑ1 259 2,1 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3,1 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 2,8 1 5-0 X1
7/11/2010 ΒΡΑ1 432 2,1 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3,2 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 2,7 2 0-2 22
23/8/2010 ΒΡΑ1 444 1,85 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3,2 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3,3 1 3-0 11
27/9/2009 ΒΡΑ1 356 1,85 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3,15 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3,4 X 1-1 2X
22/6/2009 ΒΡΑ1 177 2,25 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3,1 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 2,55 1 3-1 11
7/10/2007 ΒΡΑ1 744 1,45 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3,5 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 5,25 2 0-1 X2
15/7/2007 ΒΡΑ1 251 2,7 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3,1 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 2,1 X 1-1 XX
10/9/2006 ΒΡΑ1 742 2,1 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3,1 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 2,8 X 0-0 XX
7/5/2006 ΒΡΑ1 733 2,1 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3,1 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 2,8 2 1-3 X2
25/10/2005 ΒΡΑ1 665 2,35 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3,1 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 2,45 X 1-1 2X
7/9/2005 ΒΡΑ1 261 2,45 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3,1 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 2,35 1 3-2 X1
8/5/2005 ΒΡΑ1 633 1,9 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 2,9 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3 2 1-5 22
19/9/2004 ΒΡΑ1 635 2,2 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 2,9 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 2,5 X 0-0 XX
30/5/2004 ΒΡΑ1 265 1,5 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3,5 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 5 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ = 34,38 % Ποσοστό (X) Χι = 43,75 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ = 21,88 % σε 32 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.863-ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ vs ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ
27/5/2019 ΒΡΑ1 863 1,32 ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 3,95 ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 8,25 - - -
22/10/2018 ΒΡΑ1 1709 1,52 ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 3,4 ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 5,75 1 3-0 11
10/6/2018 ΒΡΑ1 1319 3,15 ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 2,8 ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 2,1 1 2-0 X1
11/9/2017 ΒΡΑ1 1167 2,4 ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 2,8 ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 2,65 2 1-2 22
5/6/2017 ΒΡΑ1 1354 1,37 ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 3,65 ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 6,75 2 0-2 22
2/6/2017 ΒΡΑΚ 1118 2 ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 2,95 ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 3,2 X 0-0 XX
4/5/2017 ΒΡΑΚ 1895 1,23 ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 4,3 ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 9,25 1 1-0 11
16/10/2016 ΒΡΑ1 911 1,35 ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 3,85 ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 6,5 X 0-0 XX
30/6/2016 ΒΡΑ1 2561 2,55 ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 2,85 ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 2,45 1 3-2 X1
21/9/2015 ΒΡΑ1 1103 2,55 ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 2,7 ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 2,6 2 0-2 22
21/6/2015 ΒΡΑ1 233 1,45 ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 3,65 ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 6 2 0-1 22
30/11/2014 ΒΡΑ1 348 2,05 ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 3,2 ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 2,85 X 1-1 1X
31/8/2014 ΒΡΑ1 312 1,2 ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 4,75 ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 9 1 4-2 21
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ = 41,67 % Ποσοστό (X) Χι = 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ = 33,33 % σε 12 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.864-ΜΠΑΙΑ ΣΑΛΒΑΔΟΡ vs ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ
27/5/2019 ΒΡΑ1 864 1,9 ΜΠΑΙΑ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 3,05 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 3,65 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΑΙΑ ΣΑΛΒΑΔΟΡ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.865-ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ vs ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ
27/5/2019 ΒΡΑ1 865 1,77 ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ 3,15 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 4 - - -
8/10/2006 ΒΡΑ1 324 1,5 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 3,5 ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ 5 1 2-0 11
1/6/2006 ΒΡΑ1 554 1,85 ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ 3,1 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 3,4 X 1-1 1X
29/8/2005 ΒΡΑ1 663 1,75 ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ 3,2 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 3,6 1 4-2 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.867-ΤΟΛΙΜΑ vs ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ
27/5/2019 ΚΟΛ1 867 2,2 ΤΟΛΙΜΑ 2,75 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 3 - - -
21/2/2019 ΚΟΛ1 755 2,25 ΤΟΛΙΜΑ 2,8 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2,9 2 1-2 22
27/1/2019 ΚΟΛΣ 659 2,7 ΤΟΛΙΜΑ 2,9 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2,4 2 0-1 X2
24/1/2019 ΚΟΛΣ 1126 1,52 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 3,45 ΤΟΛΙΜΑ 5,5 2 1-2 22
10/10/2018 ΚΟΛ1 685 1,45 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 3,55 ΤΟΛΙΜΑ 5,75 1 4-3 21
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΟΛΙΜΑ = 25,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ = 75,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.868-ΤΟΡΟΝΤΟ vs ΣΑΝ ΧΟΣΕ
27/5/2019 ΑΜΕ1 868 1,57 ΤΟΡΟΝΤΟ 3,9 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 4,25 - - -
19/8/2018 ΑΜΕ1 1263 2,15 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 3,4 ΤΟΡΟΝΤΟ 2,7 X 1-1 XX
10/9/2017 ΑΜΕ1 966 1,25 ΤΟΡΟΝΤΟ 4,4 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 8 1 4-0 11
17/7/2016 ΑΜΕ1 2047 1,9 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 3,15 ΤΟΡΟΝΤΟ 3,25 1 2-1 X1
31/5/2015 ΑΜΕ1 274 1,7 ΤΟΡΟΝΤΟ 3,25 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 3,85 1 3-1 11
7/6/2014 ΑΜΕ1 131 1,85 ΤΟΡΟΝΤΟ 3,15 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 3,45 1 1-0 11
9/5/2013 ΑΜΕ1 141 1,6 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 3,25 ΤΟΡΟΝΤΟ 4,5 1 2-1 21
24/3/2012 ΑΜΕ1 336 2,1 ΤΟΡΟΝΤΟ 3,1 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 2,8 2 0-3 22
28/8/2011 ΑΜΕ1 416 2,1 ΤΟΡΟΝΤΟ 3,1 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 2,8 X 1-1 1X
10/4/2011 ΑΜΕ1 378 1,8 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 3,25 ΤΟΡΟΝΤΟ 3,4 X 1-1 XX
25/9/2010 ΑΜΕ1 414 2,15 ΤΟΡΟΝΤΟ 3,2 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 2,65 2 2-3 22
30/5/2010 ΑΜΕ1 238 1,6 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 3,25 ΤΟΡΟΝΤΟ 4,5 2 1-3 22
10/10/2009 ΑΜΕ1 310 1,6 ΤΟΡΟΝΤΟ 3,4 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 4,3 X 1-1 XX
12/7/2009 ΑΜΕ1 226 2,2 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 3,25 ΤΟΡΟΝΤΟ 2,55 2 1-3 X2
26/10/2008 ΑΜΕ1 362 1,75 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 3,35 ΤΟΡΟΝΤΟ 3,5 1 2-0 X1
19/7/2008 ΑΜΕ1 241 1,65 ΤΟΡΟΝΤΟ 3,25 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 4 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΟΡΟΝΤΟ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΝ ΧΟΣΕ = 33,33 % σε 15 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.869-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ vs ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΕΝΤΕΓΙΝ
27/5/2019 ΚΟΛ1 869 2 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 2,8 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3,3 - - -
20/5/2019 ΚΟΛ1 1214 1,7 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 4,35 2 1-3 12
21/3/2019 ΚΟΛ1 663 1,57 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3,2 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 5 X 2-2 2X
25/2/2019 ΚΟΛ1 885 2,15 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3,15 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 2,75 X 1-1 XX
15/10/2018 ΚΟΛ1 1353 1,48 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3,2 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 6 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ = 25,00 % Ποσοστό (X) Χι = 75,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΕΝΤΕΓΙΝ = 0,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.870-ΝΤΕΡΜΠΙ vs ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ
27/5/2019 ΑΓΓΤ 870 3,15 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,15 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2,1 - - -
2/3/2019 ΑΓΓΤ 438 1,85 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,3 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,5 1 4-0 11
10/11/2018 ΑΓΓΤ 970 1,95 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,25 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,25 2 0-3 X2
28/4/2018 ΑΓΓΤ 891 1,9 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,2 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,4 X 1-1 2X
16/12/2017 ΑΓΓΤ 646 2,2 ΝΤΕΡΜΠΙ 2,9 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3 1 2-0 11
25/2/2017 ΑΓΓΤ 1879 2,25 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2,85 ΝΤΕΡΜΠΙ 2,95 1 1-0 11
20/8/2016 ΑΓΓΤ 2272 1,95 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,1 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,35 X 0-0 XX
12/4/2008 ΑΓΓΠ 216 5,5 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,45 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1,45 2 0-6 22
3/11/2007 ΑΓΓΠ 164 1,4 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,6 ΝΤΕΡΜΠΙ 5,75 1 2-0 X1
12/1/2002 ΑΓΓΠ 121 1,5 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,4 ΝΤΕΡΜΠΙ 5 1 2-1 11
22/12/2001 ΑΓΓΠ 131 2,6 ΝΤΕΡΜΠΙ 3 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2,3 1 3-1 X1
24/2/2001 ΑΓΓΠ 155 2,2 ΝΤΕΡΜΠΙ 3 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2,75 1 1-0 11
30/9/2000 ΑΓΓΠ 121 1,4 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,5 ΝΤΕΡΜΠΙ 6,5 1 4-1 11
25/3/2000 ΑΓΓΠ 165 1,5 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,4 ΝΤΕΡΜΠΙ 5,25 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΕΡΜΠΙ = 23,08 % Ποσοστό (X) Χι =