Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1253-ΧΕΤΑΦΕ Β vs ΜΑΡΙΝΟ ΛΟΥΑΝΚΟ
26/1/2020 ΙΣΠ3 1253 2,25 ΧΕΤΑΦΕ Β 2,95 ΜΑΡΙΝΟ ΛΟΥΑΝΚΟ 2,9 - - -
7/9/2019 ΙΣΠ3 1173 2,55 ΜΑΡΙΝΟ ΛΟΥΑΝΚΟ 2,75 ΧΕΤΑΦΕ Β 2,65 2 2-3 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΕΤΑΦΕ Β = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΑΡΙΝΟ ΛΟΥΑΝΚΟ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1254-ΓΡΑΝΑΔΑ ΙΙ vs ΤΑΛΑΒΕΡΑ ΝΤΕ ΛΑ ΡΕΙΝΑ
26/1/2020 ΙΣΠ3 1254 2 ΓΡΑΝΑΔΑ ΙΙ 2,95 ΤΑΛΑΒΕΡΑ ΝΤΕ ΛΑ ΡΕΙΝΑ 3,4 - - -
8/9/2019 ΙΣΠ3 1301 1,87 ΤΑΛΑΒΕΡΑ ΝΤΕ ΛΑ ΡΕΙΝΑ 2,95 ΓΡΑΝΑΔΑ ΙΙ 3,9 1 3-2 X1
9/12/2018 ΙΣΠ3 1641 2,4 ΓΡΑΝΑΔΑ ΙΙ 2,65 ΤΑΛΑΒΕΡΑ ΝΤΕ ΛΑ ΡΕΙΝΑ 2,85 1 4-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΡΑΝΑΔΑ ΙΙ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΑΛΑΒΕΡΑ ΝΤΕ ΛΑ ΡΕΙΝΑ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1255-ΜΕΛΙΓΙΑ vs ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
26/1/2020 ΙΣΠ3 1255 2,2 ΜΕΛΙΓΙΑ 3,05 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2,85 - - -
8/9/2019 ΙΣΠ3 1176 2,6 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2,9 ΜΕΛΙΓΙΑ 2,5 1 5-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΕΛΙΓΙΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.825-ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ vs ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ
26/1/2020 ΤΟΥ1 825 2,15 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 3,15 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 2,85 - - -
25/8/2019 ΤΟΥ1 837 2,75 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 2,95 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 2,35 2 0-2 22
26/1/2011 TOK 141 2,4 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 3,25 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 2,3 X 2-2 1X
18/4/2010 ΤΟΥ1 261 1,85 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 3,25 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 3,3 1 2-1 X1
22/11/2009 ΤΟΥ1 352 2,15 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 3,2 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 2,65 X 1-1 2X
8/2/2009 ΤΟΥ1 352 1,85 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 3,25 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 3,3 1 2-1 11
31/8/2008 ΤΟΥ1 335 1,9 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 3,25 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 3 1 3-2 11
15/4/2007 ΤΟΥ1 543 1,8 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 3,1 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 3,45 X 1-1 XX
29/10/2006 ΤΟΥ1 546 1,8 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 3 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 3,5 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ = 25,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ = 25,00 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.826-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ vs ΛΕΓΚΑΝΕΣ
26/1/2020 ΙΣΠ1 826 1,4 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3,75 ΛΕΓΚΑΝΕΣ 7,75 - - -
25/8/2019 ΙΣΠ1 816 4,85 ΛΕΓΚΑΝΕΣ 3 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1,75 2 0-1 X2
9/3/2019 ΙΣΠ1 494 1,4 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3,75 ΛΕΓΚΑΝΕΣ 7,75 1 1-0 X1
3/11/2018 ΙΣΠ1 875 5,5 ΛΕΓΚΑΝΕΣ 3,3 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1,6 X 1-1 XX
28/2/2018 ΙΣΠ1 724 1,12 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 5,9 ΛΕΓΚΑΝΕΣ 17,5 1 4-0 11
30/9/2017 ΙΣΠ1 1601 5,9 ΛΕΓΚΑΝΕΣ 3,3 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1,55 X 0-0 XX
12/8/2017 ΔΦ 2945 3,4 ΛΕΓΚΑΝΕΣ 3,15 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1,85 2 0-1 X2
4/2/2017 ΙΣΠ1 1104 1,2 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 4,7 ΛΕΓΚΑΝΕΣ 12 1 2-0 11
27/8/2016 ΙΣΠ1 1271 7 ΛΕΓΚΑΝΕΣ 3,6 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1,4 X 0-0 XX
2/2/2002 ΙΣΠ2 315 1,3 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3,75 ΛΕΓΚΑΝΕΣ 9 2 0-2 X2
16/9/2001 ΙΣΠ2 423 3,5 ΛΕΓΚΑΝΕΣ 2,75 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2 2 0-3 22
27/5/2001 ΙΣΠ2 216 1,4 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3,75 ΛΕΓΚΑΝΕΣ 6 1 1-0 X1
21/12/2000 ΙΣΠ2 264 2,6 ΛΕΓΚΑΝΕΣ 2,8 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2,4 2 1-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ = 66,67 % Ποσοστό (X) Χι = 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΕΓΚΑΝΕΣ = 8,33 % σε 12 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.827-ΜΑΛΑΓΑ vs ΜΙΡΑΝΤΕΣ
26/1/2020 ΙΣΠ2 827 1,87 ΜΑΛΑΓΑ 2,95 ΜΙΡΑΝΤΕΣ 3,95 - - -
14/9/2019 ΙΣΠ2 568 2,75 ΜΙΡΑΝΤΕΣ 2,6 ΜΑΛΑΓΑ 2,6 X 1-1 XX
16/12/2015 ΙΣΠΚ 1230 1,47 ΜΑΛΑΓΑ 3,5 ΜΙΡΑΝΤΕΣ 5,4 2 0-1 X2
3/12/2015 ΙΣΠΚ 1553 2,4 ΜΙΡΑΝΤΕΣ 2,9 ΜΑΛΑΓΑ 2,55 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΑΛΑΓΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΙΡΑΝΤΕΣ = 66,67 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1257-ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΜΠΑΛΕΑΡΕΣ vs ΡΑΓΙΟ ΜΑΧΑΔΑΟΝΤΑ
26/1/2020 ΙΣΠ3 1257 1,7 ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΜΠΑΛΕΑΡΕΣ 3,2 ΡΑΓΙΟ ΜΑΧΑΔΑΟΝΤΑ 4,35 - - -
8/9/2019 ΙΣΠ3 1294 2,05 ΡΑΓΙΟ ΜΑΧΑΔΑΟΝΤΑ 2,75 ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΜΠΑΛΕΑΡΕΣ 3,55 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΜΠΑΛΕΑΡΕΣ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΑΓΙΟ ΜΑΧΑΔΑΟΝΤΑ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1258-ΕΒΡΟ vs ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ
26/1/2020 ΙΣΠ3 1258 1,87 ΕΒΡΟ 2,95 ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ 3,95 - - -
8/9/2019 ΙΣΠ3 1182 2 ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ 2,8 ΕΒΡΟ 3,75 2 0-1 X2
20/1/2019 ΙΣΠ3 1397 2,4 ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ 2,6 ΕΒΡΟ 2,9 2 0-1 X2
1/9/2018 ΙΣΠ3 1247 2 ΕΒΡΟ 2,9 ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ 3,4 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΒΡΟ = 66,67 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1259-ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ vs ΛΕΒΑΝΤΕ ΙΙ
26/1/2020 ΙΣΠ3 1259 1,9 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 2,95 ΛΕΒΑΝΤΕ ΙΙ 3,75 - - -
7/9/2019 ΙΣΠ3 1170 3,15 ΛΕΒΑΝΤΕ ΙΙ 2,75 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 2,25 1 1-0 11
24/2/2019 ΙΣΠ3 1285 2,8 ΛΕΒΑΝΤΕ ΙΙ 2,65 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 2,4 X 1-1 1X
7/10/2018 ΙΣΠ3 1546 1,4 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 3,55 ΛΕΒΑΝΤΕ ΙΙ 6,5 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΕΒΑΝΤΕ ΙΙ = 66,67 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1260-ΡΕΑΛ ΜΠΑΛΟΜΠΕΝΤΙΚΑ ΛΙΝΕΝΣΕ vs ΜΕΡΙΔΑ
26/1/2020 ΙΣΠ3 1260 1,83 ΡΕΑΛ ΜΠΑΛΟΜΠΕΝΤΙΚΑ ΛΙΝΕΝΣΕ 2,9 ΜΕΡΙΔΑ 4,3 - - -
8/9/2019 ΙΣΠ3 1188 2,75 ΜΕΡΙΔΑ 2,65 ΡΕΑΛ ΜΠΑΛΟΜΠΕΝΤΙΚΑ ΛΙΝΕΝΣΕ 2,55 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΕΑΛ ΜΠΑΛΟΜΠΕΝΤΙΚΑ ΛΙΝΕΝΣΕ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΕΡΙΔΑ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1261-ΡΕΑΡ ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ vs ΧΑΡΟ
26/1/2020 ΙΣΠ3 1261 2 ΡΕΑΡ ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ 3 ΧΑΡΟ 3,4 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΕΑΡ ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΡΟ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1262-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β vs ΠΕΝΑ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΑ
26/1/2020 ΙΣΠ3 1262 1,67 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β 3,5 ΠΕΝΑ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΑ 4,05 - - -
8/9/2019 ΙΣΠ3 1177 2,75 ΠΕΝΑ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΑ 2,95 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β 2,3 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΕΝΑ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΑ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1263-ΡΕΑΛ ΟΒΙΕΔΟ Β vs ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ Β’
26/1/2020 ΙΣΠ3 1263 2,15 ΡΕΑΛ ΟΒΙΕΔΟ Β 3,05 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ Β’ 2,95 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΕΑΛ ΟΒΙΕΔΟ Β = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ Β’ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1264-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ Β vs ΠΟΝΤΕΒΕΔΡΑ
26/1/2020 ΙΣΠ3 1264 2,4 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ Β 3,15 ΠΟΝΤΕΒΕΔΡΑ 2,5 - - -
8/9/2019 ΙΣΠ3 1299 1,63 ΠΟΝΤΕΒΕΔΡΑ 3,35 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ Β 4,6 1 2-1 21
10/4/2016 ΙΣΠ3 2563 1,78 ΠΟΝΤΕΒΕΔΡΑ 3,05 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ Β 3,8 X 1-1 2X
21/11/2015 ΙΣΠ3 1934 2,46 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ Β 2,96 ΠΟΝΤΕΒΕΔΡΑ 2,46 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ Β = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 66,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΟΝΤΕΒΕΔΡΑ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1265-ΙΜΠΙΖΑ ΕΙΒΙΣΑ vs ΝΤΕ ΛΟΣ ΡΕΓΙΕΣ
26/1/2020 ΙΣΠ3 1265 1,35 ΙΜΠΙΖΑ ΕΙΒΙΣΑ 4,15 ΝΤΕ ΛΟΣ ΡΕΓΙΕΣ 7 - - -
8/9/2019 ΙΣΠ3 1178 2,95 ΝΤΕ ΛΟΣ ΡΕΓΙΕΣ 2,9 ΙΜΠΙΖΑ ΕΙΒΙΣΑ 2,25 2 0-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΙΜΠΙΖΑ ΕΙΒΙΣΑ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΕ ΛΟΣ ΡΕΓΙΕΣ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1266-ΓΙΟΥΝΙΟΝΙΣΤΑΣ vs ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΑΛΑΒΕΣ B
26/1/2020 ΙΣΠ3 1266 2,35 ΓΙΟΥΝΙΟΝΙΣΤΑΣ 2,9 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΑΛΑΒΕΣ B 2,8 - - -
8/9/2019 ΙΣΠ3 1072 2,3 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΑΛΑΒΕΣ B 2,9 ΓΙΟΥΝΙΟΝΙΣΤΑΣ 2,85 1 2-1 21
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΙΟΥΝΙΟΝΙΣΤΑΣ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΑΛΑΒΕΣ B = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1267-ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΜΕΣΤΑΓΙΑ U23 vs ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ
26/1/2020 ΙΣΠ3 1267 2,6 ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΜΕΣΤΑΓΙΑ U23 2,9 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 2,5 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΜΕΣΤΑΓΙΑ U23 = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1281-ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ vs ΛΑ ΝΟΥΣΙΑ
26/1/2020 ΙΣΠ3 1281 1,7 ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ 3,15 ΛΑ ΝΟΥΣΙΑ 4,35 - - -
8/9/2019 ΙΣΠ3 1185 2,8 ΛΑ ΝΟΥΣΙΑ 2,8 ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ 2,45 X 1-1 XX
6/12/2017 ΙΣΠ4 2627 2,4 ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ 2,8 ΛΑ ΝΟΥΣΙΑ 2,7 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΑ ΝΟΥΣΙΑ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1391-ΕΡΖΟΥΡΟΥΜΣΠΟΡ vs ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ
26/1/2020 ΤΟΥ2 1391 1,19 ΕΡΖΟΥΡΟΥΜΣΠΟΡ 4,75 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 12,75 - - -
24/8/2019 ΤΟΥ2 1358 8,5 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 4,25 ΕΡΖΟΥΡΟΥΜΣΠΟΡ 1,28 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΡΖΟΥΡΟΥΜΣΠΟΡ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1392-ΧΑΤΑΙΣΠΟΡ vs ΓΕΝΙ ΜΕΝΕΜΕΝ ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΕ
26/1/2020 ΤΟΥ2 1392 1,5 ΧΑΤΑΙΣΠΟΡ 3,55 ΓΕΝΙ ΜΕΝΕΜΕΝ ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΕ 5,5 - - -
25/8/2019 ΤΟΥ2 1097 3,35 ΓΕΝΙ ΜΕΝΕΜΕΝ ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΕ 3,2 ΧΑΤΑΙΣΠΟΡ 1,95 2 0-4 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΑΤΑΙΣΠΟΡ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΕΝΙ ΜΕΝΕΜΕΝ ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΕ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.883-ΦΙΤΕΣΕ vs ΕΜΕΝ
26/1/2020 ΟΛΛ1 883 1,43 ΦΙΤΕΣΕ 4,25 ΕΜΕΝ 5,75 - - -
3/11/2019 ΟΛΛ1 776 3,6 ΕΜΕΝ 3,85 ΦΙΤΕΣΕ 1,75 1 2-1 11
24/2/2019 ΟΛΛ1 575 3,4 ΕΜΕΝ 3,4 ΦΙΤΕΣΕ 1,85 2 0-3 22
1/12/2018 ΟΛΛ1 1540 1,3 ΦΙΤΕΣΕ 4,75 ΕΜΕΝ 6,75 X 1-1 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΙΤΕΣΕ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΜΕΝ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.884-ΚΟΒΑ ΠΙΕΝΤΑΝΤΕ vs ΜΑΦΡΑ
26/1/2020 ΠΟΡ2 884 2,8 ΚΟΒΑ ΠΙΕΝΤΑΝΤΕ 3 ΜΑΦΡΑ 2,25 - - -
10/8/2019 ΠΟΡ2 1243 2,15 ΜΑΦΡΑ 2,8 ΚΟΒΑ ΠΙΕΝΤΑΝΤΕ 3,3 1 3-2 11
27/4/2019 ΠΟΡ2 1502 2,3 ΜΑΦΡΑ 2,35 ΚΟΒΑ ΠΙΕΝΤΑΝΤΕ 3,5 1 1-0 X1
29/12/2018 ΠΟΡ2 567 2,15 ΚΟΒΑ ΠΙΕΝΤΑΝΤΕ 2,8 ΜΑΦΡΑ 3,1 2 0-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΒΑ ΠΙΕΝΤΑΝΤΕ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΑΦΡΑ = 100,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.885-ΤΣΑΒΕΣ vs ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ
26/1/2020 ΠΟΡ2 885 2,3 ΤΣΑΒΕΣ 2,9 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ 2,8 - - -
10/8/2019 ΠΟΡ2 1133 2,1 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ 3,1 ΤΣΑΒΕΣ 3,05 1 3-0 X1
3/8/2019 ΠΡΛΚ 1446 2 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ 3 ΤΣΑΒΕΣ 3,3 X 2-2 2X
28/4/2019 ΠΟΡΤ 920 1,7 ΤΣΑΒΕΣ 3,35 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ 4,05 1 4-1 11
23/12/2018 ΠΟΡΤ 1257 1,9 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ 3 ΤΣΑΒΕΣ 3,65 1 2-0 11
23/1/2017 ΠΟΡΤ 1265 1,72 ΤΣΑΒΕΣ 3 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ 4,6 1 2-0 11
4/9/2016 ΠΟΡΤ 2863 2,3 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ 2,85 ΤΣΑΒΕΣ 2,9 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΣΑΒΕΣ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 16,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ = 33,33 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.886-ΙΝΤΕΡ vs ΚΑΛΙΑΡΙ
26/1/2020 ΙΤΑ1 886 1,2 ΙΝΤΕΡ 5,25 ΚΑΛΙΑΡΙ 11,25 - - -
14/1/2020 ΙΤΑΚ 750 1,33 ΙΝΤΕΡ 4,75 ΚΑΛΙΑΡΙ 6,85 1 4-1 11
1/9/2019 ΙΤΑ1 749 5,5 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,85 ΙΝΤΕΡ 1,5 2 1-2 22
1/3/2019 ΙΤΑ1 389 4,85 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,6 ΙΝΤΕΡ 1,6 1 2-1 11
29/9/2018 ΙΤΑ1 1791 1,3 ΙΝΤΕΡ 4,75 ΚΑΛΙΑΡΙ 7,5 1 2-0 11
17/4/2018 ΙΤΑ1 1322 1,11 ΙΝΤΕΡ 6,5 ΚΑΛΙΑΡΙ 15,5 1 4-0 11
25/11/2017 ΙΤΑ1 1654 4,5 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,7 ΙΝΤΕΡ 1,6 2 1-3 22
5/3/2017 ΙΤΑ1 1400 5 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,75 ΙΝΤΕΡ 1,5 2 1-5 22
16/10/2016 ΙΤΑ1 821 1,23 ΙΝΤΕΡ 4,4 ΚΑΛΙΑΡΙ 8,75 2 1-2 X2
15/12/2015 ΙΤΑΚ 1166 1,48 ΙΝΤΕΡ 3,7 ΚΑΛΙΑΡΙ 4,9 1 3-0 11
23/2/2015 ΙΤΑ1 390 2,9 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,35 ΙΝΤΕΡ 2,05 2 1-2 X2
28/9/2014 ΙΤΑ1 338 1,35 ΙΝΤΕΡ 4,35 ΚΑΛΙΑΡΙ 6,25 2 1-4 22
23/2/2014 ΙΤΑ1 292 1,3 ΙΝΤΕΡ 4,25 ΚΑΛΙΑΡΙ 7,75 X 1-1 2X
29/9/2013 ΙΤΑ1 332 3,45 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,3 ΙΝΤΕΡ 1,85 X 1-1 XX
14/4/2013 ΙΤΑ1 306 2,5 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,25 ΙΝΤΕΡ 2,3 1 2-0 X1
18/11/2012 ΙΤΑ1 293 1,4 ΙΝΤΕΡ 3,75 ΚΑΛΙΑΡΙ 5,75 X 2-2 XX
7/4/2012 ΙΤΑ1 183 3,25 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,25 ΙΝΤΕΡ 1,85 X 2-2 XX
19/11/2011 ΙΤΑ1 319 1,45 ΙΝΤΕΡ 3,4 ΚΑΛΙΑΡΙ 5,75 1 2-1 X1
19/2/2011 ΙΤΑ1 353 1,3 ΙΝΤΕΡ 4,2 ΚΑΛΙΑΡΙ 7 1 1-0 11
17/10/2010 ΙΤΑ1 387 3,4 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,15 ΙΝΤΕΡ 1,85 2 0-1 22
7/2/2010 ΙΤΑ1 364 1,25 ΙΝΤΕΡ 4,5 ΚΑΛΙΑΡΙ 7,5 1 3-0 11
20/9/2009 ΙΤΑ1 390 5,25 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,35 ΙΝΤΕΡ 1,5 2 1-2 12
24/5/2009 ΙΤΑ1 300 2,85 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,15 ΙΝΤΕΡ 2,05 1 2-1 X1
10/1/2009 ΙΤΑ1 201 1,15 ΙΝΤΕΡ 5,2 ΚΑΛΙΑΡΙ 11 X 1-1 XX
27/4/2008 ΙΤΑ1 443 1,25 ΙΝΤΕΡ 4,35 ΚΑΛΙΑΡΙ 7,5 1 2-1 11
16/12/2007 ΙΤΑ1 626 6 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,5 ΙΝΤΕΡ 1,4 2 0-2 X2
17/2/2007 ΙΤΑ1 155 1,1 ΙΝΤΕΡ 5,8 ΚΑΛΙΑΡΙ 15 1 1-0 11
1/10/2006 ΙΤΑ1 514 5,5 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,1 ΙΝΤΕΡ 1,55 X 1-1 XX
14/5/2006 ΙΤΑ1 464 2,7 ΚΑΛΙΑΡΙ 2,6 ΙΝΤΕΡ 2,5 X 2-2 XX
15/1/2006 ΙΤΑ1 423 1,1 ΙΝΤΕΡ 5,5 ΚΑΛΙΑΡΙ 18 1 3-2 11
18/5/2005 ΙΤΑΚ 311 1,35 ΙΝΤΕΡ 3,4 ΚΑΛΙΑΡΙ 6,25 1 3-1 11
12/5/2005 ΙΤΑΚ 325 2,8 ΚΑΛΙΑΡΙ 2,7 ΙΝΤΕΡ 2,1 X 1-1 XX
17/4/2005 ΙΤΑ1 511 1,3 ΙΝΤΕΡ 3,5 ΚΑΛΙΑΡΙ 7 1 2-0 11
14/11/2004 ΙΤΑ1 442 3,2 ΚΑΛΙΑΡΙ 2,8 ΙΝΤΕΡ 1,9 X 3-3 1X
14/5/2000 ΙΤΑ1 253 7,5 ΚΑΛΙΑΡΙ 4 ΙΝΤΕΡ 1,3 2 0-2 X2
17/2/2000 ΙΤΑΚ 146 1,25 ΙΝΤΕΡ 4 ΚΑΛΙΑΡΙ 10 2 1-2 22
9/2/2000 ΙΤΑΚ 141 2,9 ΚΑΛΙΑΡΙ 3 ΙΝΤΕΡ 2,1 2 1-3 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΙΝΤΕΡ = 58,33 % Ποσοστό (X) Χι = 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΑΛΙΑΡΙ = 16,67 % σε 36 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1220-ΠΕΡΣΕΠΟΛΙΣ vs ΤΡΑΚΤΟΡ ΣΑΖΙ ΤΑΜΠΡΙΖ
26/1/2020 ΙΝΠΛ 1220 1,77 ΠΕΡΣΕΠΟΛΙΣ 3,05 ΤΡΑΚΤΟΡ ΣΑΖΙ ΤΑΜΠΡΙΖ 4,25 - - -
30/8/2019 ΙΝΠΛ 1228 2,6 ΤΡΑΚΤΟΡ ΣΑΖΙ ΤΑΜΠΡΙΖ 2,5 ΠΕΡΣΕΠΟΛΙΣ 2,9 1 1-0 11
1/5/2019 ΙΝΠΛ 1194 2,65 ΤΡΑΚΤΟΡ ΣΑΖΙ ΤΑΜΠΡΙΖ 2,55 ΠΕΡΣΕΠΟΛΙΣ 2,6 X 1-1 2X
25/11/2018 ΙΝΠΛ 799 1,75 ΠΕΡΣΕΠΟΛΙΣ 2,8 ΤΡΑΚΤΟΡ ΣΑΖΙ ΤΑΜΠΡΙΖ 4,35 X 0-0 XX
29/12/2017 ΙΝΠΛ 1553 1,4 ΠΕΡΣΕΠΟΛΙΣ 3,5 ΤΡΑΚΤΟΡ ΣΑΖΙ ΤΑΜΠΡΙΖ 6,5 1 2-0 11
3/8/2017 ΙΝΠΛ 1446 3,85 ΤΡΑΚΤΟΡ ΣΑΖΙ ΤΑΜΠΡΙΖ 2,8 ΠΕΡΣΕΠΟΛΙΣ 1,87 2 1-2 X2
5/2/2017 ΙΝΠΛ 1072 1,87 ΠΕΡΣΕΠΟΛΙΣ 2,75 ΤΡΑΚΤΟΡ ΣΑΖΙ ΤΑΜΠΡΙΖ 4 1 3-0 11
10/9/2016 ΙΝΠΛ 973 2,6 ΤΡΑΚΤΟΡ ΣΑΖΙ ΤΑΜΠΡΙΖ 2,75 ΠΕΡΣΕΠΟΛΙΣ 2,45 X 0-0 XX
25/9/2015 ΙΝΠΛ 694 2,06 ΤΡΑΚΤΟΡ ΣΑΖΙ ΤΑΜΠΡΙΖ 2,91 ΠΕΡΣΕΠΟΛΙΣ 3,13 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΕΡΣΕΠΟΛΙΣ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 37,50 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΡΑΚΤΟΡ ΣΑΖΙ ΤΑΜΠΡΙΖ = 12,50 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.887-ΜΟΝΑΧΟ 1860 vs ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ
26/1/2020 ΓΕΡ3 887 2,25 ΜΟΝΑΧΟ 1860 3,05 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 2,75 - - -
27/7/2019 ΓΕΡ3 877 1,6 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3,3 ΜΟΝΑΧΟ 1860 4,35 1 2-1 X1
30/3/2019 ΓΕΡ3 1144 2 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3 ΜΟΝΑΧΟ 1860 3,15 X 1-1 XX
20/10/2018 ΓΕΡ3 1476 1,83 ΜΟΝΑΧΟ 1860 3,2 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3,45 1 2-0 X1
30/4/2017 ΓΕΡ2 1713 2,45 ΜΟΝΑΧΟ 1860 3 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 2,55 2 0-1 X2
27/11/2016 ΓΕΡ2 915 1,6 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3,5 ΜΟΝΑΧΟ 1860 4,5 1 2-1 11
24/4/2016 ΓΕΡ2 2476 2,1 ΜΟΝΑΧΟ 1860 3,15 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 2,95 1 1-0 X1
8/11/2015 ΓΕΡ2 2889 1,95 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3,05 ΜΟΝΑΧΟ 1860 3,45 X 0-0 XX
11/4/2015 ΓΕΡ2 243 1,65 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3,6 ΜΟΝΑΧΟ 1860 4 1 2-0 11
26/10/2014 ΓΕΡ2 342 2,3 ΜΟΝΑΧΟ 1860 3,25 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 2,55 2 1-2 X2
24/2/2013 ΓΕΡ2 274 1,75 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3,2 ΜΟΝΑΧΟ 1860 3,75 2 1-2 X2
23/9/2012 ΓΕΡ2 318 2,1 ΜΟΝΑΧΟ 1860 3,2 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 2,75 X 1-1 2X
9/12/2011 ΓΕΡ2 200 2,1 ΜΟΝΑΧΟ 1860 3,25 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 2,7 1 3-0 11
17/7/2011 ΓΕΡ2 256 2,05 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3,1 ΜΟΝΑΧΟ 1860 2,9 1 3-1 11
4/3/2007 ΓΕΡ2 552 1,4 ΜΟΝΑΧΟ 1860 3,6 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 6 1 2-0 X1
13/10/2006 ΓΕΡ2 112 3 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3,1 ΜΟΝΑΧΟ 1860 2 1 2-0 X1
5/3/2006 ΓΕΡ2 525 2,3 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3,1 ΜΟΝΑΧΟ 1860 2,5 X 3-3 XX
23/9/2005 ΓΕΡ2 616 1,6 ΜΟΝΑΧΟ 1860 3,3 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 4,5 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΟΝΑΧΟ 1860 = 35,29 % Ποσοστό (X) Χι = 23,53 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ = 41,18 % σε 17 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1221-ΝΑΦΤ ΜΑΣΖΕΝΤ vs ΣΑΝΑΤ ΝΑΦΤ ΑΜΠΑΝΤΑΝ
26/1/2020 ΙΝΠΛ 1221 2,55 ΝΑΦΤ ΜΑΣΖΕΝΤ 2,8 ΣΑΝΑΤ ΝΑΦΤ ΑΜΠΑΝΤΑΝ 2,65 - - -
29/8/2019 ΙΝΠΛ 942 1,7 ΣΑΝΑΤ ΝΑΦΤ ΑΜΠΑΝΤΑΝ 3,1 ΝΑΦΤ ΜΑΣΖΕΝΤ 4,65 X 1-1 1X
11/11/2018 ΙΝΠΛ 697 2,55 ΝΑΦΤ ΜΑΣΖΕΝΤ 2,65 ΣΑΝΑΤ ΝΑΦΤ ΑΜΠΑΝΤΑΝ 2,65 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΑΦΤ ΜΑΣΖΕΝΤ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΝΑΤ ΝΑΦΤ ΑΜΠΑΝΤΑΝ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1212-ΤΣΕΜΙ ΛΕΙΨΙΑΣ vs ΝΤΙΝΑΜΟ
26/1/2020 n/a 1212 2,65 ΤΣΕΜΙ ΛΕΙΨΙΑΣ 2,95 ΝΤΙΝΑΜΟ 2,4 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΣΕΜΙ ΛΕΙΨΙΑΣ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΙΝΑΜΟ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.888-ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ vs ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ
26/1/2020 ΣΚΩΠ 888 3,2 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2,95 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 2,2 - - -
30/11/2019 ΣΚΩΠ 504 1,62 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,45 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 4,85 1 2-1 X1
11/8/2019 ΣΚΩΠ 814 3,75 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,15 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 1,9 1 1-0 11
16/2/2019 ΣΚΩΠ 444 1,35 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 4 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 7,25 X 2-2 XX
15/12/2018 ΣΚΩΠ 1401 4,85 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,35 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 1,6 2 1-2 X2
6/10/2018 ΣΚΩΠ 900 1,4 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,75 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 6,75 1 4-1 11
18/8/2018 ΣΚΛΚ 1123 1,43 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,55 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 5,75 1 4-0 11
20/1/2018 ΣΚΩΚ 1267 1,33 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 4,15 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 6,5 1 4-1 11
21/2/2015 ΣΚΩΠ 231 1,25 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 4,75 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 7 1 3-0 11
10/1/2015 ΣΚΩΠ 162 5,25 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,65 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 1,45 2 0-2 22
30/9/2014 ΣΚΩΠ 133 1,45 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,8 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 5 X 2-2 1X
15/2/2014 ΣΚΩΠ 138 4,5 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,5 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 1,55 2 0-1 X2
14/12/2013 ΣΚΩΠ 190 1,55 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,5 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 4,5 1 2-0 11
30/9/2013 ΣΚΩΠ 423 3,45 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,25 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 1,8 X 1-1 XX
11/5/2013 ΣΚΩΠ 144 2,45 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,25 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 2,3 X 0-0 XX
9/2/2013 ΣΚΩΠ 201 1,9 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,2 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,2 X 0-0 XX
10/11/2012 ΣΚΩΠ 207 2,65 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,25 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 2,15 2 1-4 22
30/10/2012 ΣΚΛΚ 130 1,75 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,25 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,65 X 2-2 XX
1/9/2012 ΣΚΩΠ 221 1,9 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,25 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,1 X 0-0 XX
12/5/2012 ΣΚΩΠ 238 1,95 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,3 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2,95 X 0-0 XX
25/2/2012 ΣΚΩΠ 231 2,3 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,2 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 2,45 X 1-1 XX
10/12/2011 ΣΚΩΠ 279 2 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,2 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2,95 X 2-2 1X
30/7/2011 ΣΚΩΠ 242 2,45 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,1 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 2,35 1 1-0 X1
10/5/2011 ΣΚΩΠ 120 2,05 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,2 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2,8 2 0-1 X2
6/4/2011 ΣΚΩΠ 133 2,25 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,2 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 2,5 1 3-2 11
16/3/2011 ΣΚΩΚ 143 1,6 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,3 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 4,5 1 2-1 11
12/3/2011 ΣΚΩΚ 237 2,4 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,25 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 2,3 X 1-1 XX
15/1/2011 ΣΚΩΠ 181 1,7 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,35 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,75 1 2-0 X1
30/10/2010 ΣΚΩΠ 199 2,5 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,25 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 2,25 1 2-1 11
8/5/2010 ΣΚΩΠ 121 2,2 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,2 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 2,6 2 0-1 22
27/3/2010 ΣΚΩΠ 191 1,85 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,2 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,35 1 2-1 11
12/1/2010 ΣΚΩΠ 116 2,3 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,2 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 2,45 1 1-0 X1
19/9/2009 ΣΚΩΠ 302 1,7 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,2 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 4 1 1-0 X1
3/3/2009 ΣΚΩΠ 151 2,75 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,1 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 2,15 X 1-1 XX
11/11/2008 ΣΚΩΠ 113 1,7 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,15 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 4 1 2-0 X1
30/8/2008 ΣΚΩΠ 194 2,6 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,2 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 2,15 2 0-1 22
22/3/2008 ΣΚΩΠ 351 1,55 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,4 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 4,35 X 1-1 XX
29/12/2007 ΣΚΩΠ 245 2,5 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,2 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 2,2 2 0-1 X2
7/10/2007 ΣΚΩΠ 641 1,5 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,4 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 5 1 4-0 11
27/1/2007 ΣΚΩΠ 331 2,6 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2,9 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 2,1 2 0-2 22
18/11/2006 ΣΚΩΠ 353 1,6 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,2 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 4,25 1 2-0 X1
19/8/2006 ΣΚΩΠ 212 2,5 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,1 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 2,3 X 1-1 2X
12/5/2001 ΣΚΩΠ 255 2 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,3 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 2,9 1 2-1 11
21/2/2001 ΣΚΩΠ 651 1,5 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,5 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 5 1 3-0 11
28/10/2000 ΣΚΩΠ 265 2,5 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,2 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 2,25 1 2-0 11
5/8/2000 ΣΚΩΠ 154 1,6 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,4 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 4,3 1 2-1 X1
8/2/2000 ΣΚΩΚ 124 1,55 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,5 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 4,5 1 2-0 X1
29/1/2000 ΣΚΩΚ 40 2,3 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,25 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 2,45 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ = 17,02 % Ποσοστό (X) Χι = 31,91 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ = 51,06 % σε 47 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1150-ΕΣΑΕ vs ΜΠΕΡΚΑΝΕ
26/1/2020 CAFC 1150 7 ΕΣΑΕ 3,75 ΜΠΕΡΚΑΝΕ 1,38 - - -
1/12/2019 CAFC 1515 1,08 ΜΠΕΡΚΑΝΕ 6,75 ΕΣΑΕ 17 1 3-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΣΑΕ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΕΡΚΑΝΕ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1151-ΖΑΝΑΚΟ vs ΝΤΑΡΙΝΓΚ ΜΟΤΕΡΝΑ ΠΕΜΠΕ
26/1/2020 CAFC 1151 1,65 ΖΑΝΑΚΟ 3,15 ΝΤΑΡΙΝΓΚ ΜΟΤΕΡΝΑ ΠΕΜΠΕ 4,85 - - -
1/12/2019 CAFC 1511 1,5 ΝΤΑΡΙΝΓΚ ΜΟΤΕΡΝΑ ΠΕΜΠΕ 3,6 ΖΑΝΑΚΟ 5,25 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΖΑΝΑΚΟ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΑΡΙΝΓΚ ΜΟΤΕΡΝΑ ΠΕΜΠΕ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.889-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ vs ΦΟΥΛΑΜ
26/1/2020 ΑΓΓΚ 889 1,08 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 8 ΦΟΥΛΑΜ 16,75 - - -
30/3/2019 ΑΓΓΠ 403 17 ΦΟΥΛΑΜ 8,5 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1,07 2 0-2 22
1/11/2018 ΑΓΛΚ 1087 1,12 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 6 ΦΟΥΛΑΜ 11 1 2-0 11
15/9/2018 ΑΓΓΠ 1127 1,05 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 9 ΦΟΥΛΑΜ 22 1 3-0 11
22/3/2014 ΑΓΓΠ 171 1,12 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 7,25 ΦΟΥΛΑΜ 10 1 5-0 11
21/12/2013 ΑΓΓΠ 153 7,5 ΦΟΥΛΑΜ 4,6 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1,28 2 2-4 22
19/1/2013 ΑΓΓΠ 137 1,15 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 5,5 ΦΟΥΛΑΜ 10 1 2-0 11
29/9/2012 ΑΓΓΠ 168 3,75 ΦΟΥΛΑΜ 3,35 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1,7 2 1-2 X2
4/2/2012 ΑΓΓΠ 318 1,22 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 4,8 ΦΟΥΛΑΜ 8 1 3-0 11
18/9/2011 ΑΓΓΠ 413 5,5 ΦΟΥΛΑΜ 3,85 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1,4 X 2-2 2X
27/2/2011 ΑΓΓΠ 390 1,45 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,5 ΦΟΥΛΑΜ 6 X 1-1 1X
21/11/2010 ΑΓΓΠ 378 2,8 ΦΟΥΛΑΜ 3,25 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2,1 2 1-4 22
21/3/2010 ΑΓΓΠ 375 2,75 ΦΟΥΛΑΜ 3,1 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2,15 2 1-2 22
25/10/2009 ΑΓΓΠ 402 1,35 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,65 ΦΟΥΛΑΜ 7 X 2-2 XX
23/9/2009 ΑΓΛΚ 226 1,35 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,9 ΦΟΥΛΑΜ 6,25 X 1-1 2X
12/4/2009 ΑΓΓΠ 291 1,65 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,3 ΦΟΥΛΑΜ 4 2 1-3 12
6/12/2008 ΑΓΓΠ 124 2,45 ΦΟΥΛΑΜ 3,2 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2,4 X 1-1 XX
26/4/2008 ΑΓΓΠ 326 1,75 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,35 ΦΟΥΛΑΜ 3,4 2 2-3 12
22/9/2007 ΑΓΓΠ 431 2,3 ΦΟΥΛΑΜ 3,1 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2,45 X 3-3 XX
9/4/2007 ΑΓΓΠ 435 2,1 ΦΟΥΛΑΜ 3,1 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2,9 2 1-3 22
18/11/2006 ΑΓΓΠ 231 2 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2,9 ΦΟΥΛΑΜ 3 1 3-1 11
29/4/2006 ΑΓΓΠ 164 1,9 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3 ΦΟΥΛΑΜ 3,3 2 1-2 X2
5/11/2005 ΑΓΓΠ 216 2,35 ΦΟΥΛΑΜ 3 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2,5 1 2-1 11
16/4/2005 ΑΓΓΠ 141 2,1 ΦΟΥΛΑΜ 2,9 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2,6 X 1-1 2X
14/8/2004 ΑΓΓΠ 223 1,9 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3 ΦΟΥΛΑΜ 2,9 X 1-1 1X
27/3/2004 ΑΓΓΠ 144 1,9 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,1 ΦΟΥΛΑΜ 3,1 X 0-0 XX
20/9/2003 ΑΓΓΠ 144 2,3 ΦΟΥΛΑΜ 2,9 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2,45 X 2-2 XX
29/1/2003 ΑΓΓΠ 244 1,75 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,2 ΦΟΥΛΑΜ 3,75 1 4-1 X1
28/12/2002 ΑΓΓΠ 323 2,2 ΦΟΥΛΑΜ 2,9 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2,75 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 35,71 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΟΥΛΑΜ = 14,29 % σε 28 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.890-ΟΥΕΡΝΤΙΝΓΚΕΝ vs ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ Β’
26/1/2020 ΓΕΡ3 890 2,25 ΟΥΕΡΝΤΙΝΓΚΕΝ 3,3 ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ Β’ 2,65 - - -
26/7/2019 ΓΕΡ3 689 2,15 ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ Β’ 3,15 ΟΥΕΡΝΤΙΝΓΚΕΝ 2,7 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΥΕΡΝΤΙΝΓΚΕΝ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ Β’ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.891-ΞΑΝΘΗ vs ΟΦΗ
26/1/2020 ΕΛΛ1 891 2,95 ΞΑΝΘΗ 2,75 ΟΦΗ 2,45 - - -
26/10/2019 ΕΛΛ1 748 1,5 ΟΦΗ 3,6 ΞΑΝΘΗ 6 1 2-0 X1
3/2/2019 ΕΛΛ1 1147 1,85 ΟΦΗ 3,05 ΞΑΝΘΗ 4,15 X 0-0 XX
26/9/2018 ΕΚΥ 895 1,67 ΞΑΝΘΗ 3,4 ΟΦΗ 4,65 X 0-0 XX
23/9/2018 ΕΛΛ1 1916 1,95 ΞΑΝΘΗ 2,95 ΟΦΗ 3,85 1 3-0 11
31/1/2017 ΕΚΥ 2004 3,5 ΟΦΗ 3 ΞΑΝΘΗ 1,95 1 2-1 11
24/1/2017 ΕΚΥ 2410 1,16 ΞΑΝΘΗ 5,75 ΟΦΗ 10,5 1 1-0 11
8/3/2015 ΕΛΛ1 362 4,35 ΟΦΗ 3,6 ΞΑΝΘΗ 1,45 2 0-1 X2
5/3/2015 ΕΚΥ 201 1,2 ΞΑΝΘΗ 4,35 ΟΦΗ 8 1 3-0 11
12/2/2015 ΕΚΥ 170 4,35 ΟΦΗ 3,15 ΞΑΝΘΗ 1,65 X 1-1 XX
8/11/2014 ΕΛΛ1 402 1,55 ΞΑΝΘΗ 3,35 ΟΦΗ 5,25 1 2-1 11
30/10/2014 ΕΚΥ 195 1,95 ΟΦΗ 3,25 ΞΑΝΘΗ 3,25 1 1-0 X1
6/4/2014 ΕΛΛ1 354 2,25 ΟΦΗ 3,3 ΞΑΝΘΗ 2,25 1 3-2 21
18/12/2013 ΕΛΛ1 117 1,65 ΞΑΝΘΗ 3,25 ΟΦΗ 4,55 1 2-1 X1
7/1/2013 ΕΛΛ1 231 1,85 ΞΑΝΘΗ 2,85 ΟΦΗ 4 1 3-0 11
26/8/2012 ΕΛΛ1 354 2,45 ΟΦΗ 2,9 ΞΑΝΘΗ 2,5 X 0-0 XX
28/1/2012 ΕΛΛ1 299 2,2 ΟΦΗ 2,9 ΞΑΝΘΗ 2,85 1 1-0 11
25/9/2011 ΕΛΛ1 454 1,85 ΞΑΝΘΗ 3 ΟΦΗ 3,6 1 3-1 11
21/2/2009 ΕΛΛ1 135 1,75 ΞΑΝΘΗ 3 ΟΦΗ 4 X 0-0 XX
2/11/2008 ΕΛΛ1 477 2,35 ΟΦΗ 3,1 ΞΑΝΘΗ 2,45 2 0-2 X2
23/3/2008 ΕΛΛ1 615 2,15 ΟΦΗ 2,85 ΞΑΝΘΗ 2,85 1 2-0 11
9/12/2007 ΕΛΛ1 532 1,7 ΞΑΝΘΗ 3 ΟΦΗ 4,2 1 1-0 X1
22/4/2007 ΕΛΛ1 643 2,15 ΞΑΝΘΗ 2,75 ΟΦΗ 2,85 1 4-1 11
3/12/2006 ΕΛΛ1 615 1,9 ΟΦΗ 2,8 ΞΑΝΘΗ 3,2 2 0-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΞΑΝΘΗ = 52,17 % Ποσοστό (X) Χι = 21,74 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΦΗ = 26,09 % σε 23 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.892-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ vs ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
26/1/2020 ΕΛΛ1 892 2,8 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3,15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2,3 - - -
27/10/2019 ΕΛΛ1 852 1,5 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3,5 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 6,25 1 4-0 11
3/3/2019 ΕΛΛ1 567 1,45 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3,75 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 6,5 1 3-0 11
28/10/2018 ΕΛΛ1 2007 2,75 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2,75 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2,6 X 2-2 XX
10/3/2018 ΕΛΛ1 1701 2,8 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2,75 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2,45 X 2-2 XX
4/11/2017 ΕΛΛ1 1038 2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2,8 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3,65 X 0-0 XX
2/4/2017 ΕΛΛ1 2223 1,6 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3,15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 5,3 1 2-1 11
15/1/2017 ΕΛΛ1 1919 2,15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2,8 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3,2 2 1-2 22
17/4/2016 ΕΛΛ1 1396 2,3 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2,75 2 0-1 X2
19/12/2015 ΕΛΛ1 1363 1,85 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3,1 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3,7 1 1-0 X1
3/5/2015 ΕΛΛ1 331 1,55 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3,6 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 4,75 1 3-1 11
21/12/2014 ΕΛΛ1 266 2,55 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3,3 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2,3 X 2-2 2X
9/3/2014 ΕΛΛ1 306 1,35 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 4 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 7 1 4-0 11
10/11/2013 ΕΛΛ1 295 3,25 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3,25 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1,95 1 2-1 11
11/3/2013 ΕΛΛ1 359 2,7 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2,35 1 1-0 X1
11/11/2012 ΕΛΛ1 276 1,9 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2,85 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3,6 1 1-0 11
3/3/2012 ΕΛΛ1 225 2,45 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2,9 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2,5 2 1-2 22
29/10/2011 ΕΛΛ1 180 1,9 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3,1 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3,3 1 2-1 X1
6/3/2011 ΕΛΛ1 309 2,05 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2,85 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3,25 2 1-2 X2
13/11/2010 ΕΛΛ1 125 1,8 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3,1 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3,65 2 0-1 22
7/2/2010 ΕΛΛ1 354 1,95 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3,25 1 1-0 X1
5/10/2009 ΕΛΛ1 552 1,65 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3,1 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 4,5 1 2-1 11
6/1/2008 ΕΛΛ1 522 2,25 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2,9 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2,65 2 0-2 X2
15/4/2007 ΕΛΛ1 656 2,15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2,85 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2,7 2 0-1 X2
26/11/2006 ΕΛΛ1 631 2 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2,8 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3,1 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 20,83 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ = 45,83 % σε 24 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.893-ΘΕΛΤΑ vs ΕΙΜΠΑΡ
26/1/2020 ΙΣΠ1 893 1,95 ΘΕΛΤΑ 3,15 ΕΙΜΠΑΡ 3,6 - - -
29/9/2019 ΙΣΠ1 646 2,1 ΕΙΜΠΑΡ 3,25 ΘΕΛΤΑ 3,05 1 2-0 X1
3/3/2019 ΙΣΠ1 550 1,67 ΕΙΜΠΑΡ 3,45 ΘΕΛΤΑ 4,5 1 1-0 X1
27/10/2018 ΙΣΠ1 1891 2,05 ΘΕΛΤΑ 3,2 ΕΙΜΠΑΡ 3,25 1 4-0 11
24/2/2018 ΙΣΠ1 1895 1,85 ΘΕΛΤΑ 3,3 ΕΙΜΠΑΡ 3,65 1 2-0 X1
28/11/2017 ΙΣΠΚ 1984 1,65 ΘΕΛΤΑ 3,5 ΕΙΜΠΑΡ 4,2 1 1-0 X1
25/10/2017 ΙΣΠΚ 1376 2,8 ΕΙΜΠΑΡ 3 ΘΕΛΤΑ 2,25 2 1-2 22
24/9/2017 ΙΣΠ1 903 2,05 ΕΙΜΠΑΡ 3,15 ΘΕΛΤΑ 3,2 2 0-4 22
9/4/2017 ΙΣΠ1 1319 2,05 ΘΕΛΤΑ 3,25 ΕΙΜΠΑΡ 2,95 2 0-2 22
19/11/2016 ΙΣΠ1 1573 1,95 ΕΙΜΠΑΡ 3,05 ΘΕΛΤΑ 3,45 1 1-0 11
20/2/2016 ΙΣΠ1 1501 1,6 ΘΕΛΤΑ 3,5 ΕΙΜΠΑΡ 4,5 1 3-2 11
26/9/2015 ΙΣΠ1 729 3,3 ΕΙΜΠΑΡ 3,15 ΘΕΛΤΑ 1,95 X 1-1 1X
19/4/2015 ΙΣΠ1 455 3,1 ΕΙΜΠΑΡ 3,1 ΘΕΛΤΑ 2,05 2 0-1 22
29/11/2014 ΙΣΠ1 286 1,45 ΘΕΛΤΑ 3,75 ΕΙΜΠΑΡ 5,75 2 0-1 22
21/2/2009 ΙΣΠ2 223 1,55 ΘΕΛΤΑ 3,2 ΕΙΜΠΑΡ 5 2 1-2 X2
21/9/2008 ΙΣΠ2 334 2,15 ΕΙΜΠΑΡ 3,1 ΘΕΛΤΑ 2,65 X 0-0 XX
10/2/2008 ΙΣΠ2 643 2,3 ΕΙΜΠΑΡ 3 ΘΕΛΤΑ 2,5 1 2-1 21
8/9/2007 ΙΣΠ2 262 1,55 ΘΕΛΤΑ 3,35 ΕΙΜΠΑΡ 4,5 2 0-1 X2
12/6/2005 ΙΣΠ2 426 1,9 ΘΕΛΤΑ 2,9 ΕΙΜΠΑΡ 3 2 1-2 22
15/1/2005 ΙΣΠ2 245 2,3 ΕΙΜΠΑΡ 2,4 ΘΕΛΤΑ 2,9 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΘΕΛΤΑ = 36,84 % Ποσοστό (X) Χι = 10,53 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΙΜΠΑΡ = 52,63 % σε 19 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.894-ΓΚΕΖΤΕΠΕ vs ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ
26/1/2020 ΤΟΥ1 894 2,37 ΓΚΕΖΤΕΠΕ 3,1 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 2,6 - - -
23/8/2019 ΤΟΥ1 483 1,55 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3,5 ΓΚΕΖΤΕΠΕ 5 1 3-0 11
16/3/2019 ΤΟΥ1 499 1,37 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 4,25 ΓΚΕΖΤΕΠΕ 6 1 1-0 X1
21/10/2018 ΤΟΥ1 1662 3,35 ΓΚΕΖΤΕΠΕ 3,3 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 1,9 1 2-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΚΕΖΤΕΠΕ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ = 66,67 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.455-ΧΟΝΚΑ vs ΧΕΛΣΙΝΓΚΦΟΡΣ
26/1/2020 ΦΙΝΚ 455 2 ΧΟΝΚΑ 3,2 ΧΕΛΣΙΝΓΚΦΟΡΣ 3,15 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΟΝΚΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΕΛΣΙΝΓΚΦΟΡΣ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.895-ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ vs ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ
26/1/2020 ΒΕΛ1 895 3,35 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,4 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,87 - - -
3/11/2019 ΒΕΛ1 793 1,3 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 4,75 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 6,5 1 2-1 11
16/12/2018 ΒΕΛ1 1505 3,65 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,5 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,75 1 2-1 X1
21/10/2018 ΒΕΛ1 1627 1,28 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 4,85 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 7 1 4-2 11
8/2/2015 ΒΕΛ1 312 6,25 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 4 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,35 2 0-2 22
20/9/2014 ΒΕΛ1 281 1,12 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 6,25 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 10 1 3-2 11
1/12/2013 ΒΕΛ1 305 1,15 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 6 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 8,5 1 2-1 11
2/8/2013 ΒΕΛ1 118 4,25 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,45 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,6 2 0-4 22
1/12/2012 ΒΕΛ1 235 1,2 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 5,25 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 7,75 1 2-1 21
12/8/2012 ΒΕΛ1 395 3,4 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,3 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,8 2 0-3 22
4/3/2012 ΒΕΛ1 321 1,25 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 4,5 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 7,5 1 4-0 X1
6/11/2011 ΒΕΛ1 422 3,75 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,35 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,7 1 1-0 X1
12/2/2011 ΒΕΛ1 252 1,15 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 5,5 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 10 1 1-0 X1
17/10/2010 ΒΕΛ1 467 4 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,2 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,7 1 1-0 X1
26/1/2010 ΒΕΛΚ 101 4 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,35 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,65 1 1-0 11
6/12/2009 ΒΕΛ1 321 4,35 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,6 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,55 2 1-3 22
8/8/2009 ΒΕΛ1 300 1,2 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 5 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 8 1 3-2 11
16/1/2009 ΒΕΛ1 105 1,3 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 4,2 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 7 2 1-2 X2
16/8/2008 ΒΕΛ1 572 2,35 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,2 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 2,35 2 0-3 22
30/3/2008 ΒΕΛ1 665 1,45 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 3,6 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 5 1 3-1 X1
28/10/2007 ΒΕΛ1 663 2,85 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,25 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 2 X 0-0 XX
13/4/2007 ΒΕΛ1 133 4,4 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,35 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,6 2 0-1 22
11/11/2006 ΒΕΛ1 411 1,15 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 5,5 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 9 1 2-0 11
21/1/2006 ΒΕΛ1 365 1,15 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 5,5 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 10 X 2-2 XX
14/8/2005 ΒΕΛ1 464 5,5 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,6 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,45 2 0-2 22
13/3/2005 ΒΕΛ1 452 4,3 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,3 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,5 2 1-3 22
2/10/2004 ΒΕΛ1 264 1,15 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 4,75 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 9 1 5-2 11
8/5/2004 ΒΕΛ1 266 3,6 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,3 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,7 2 0-2 22
14/12/2003 ΒΕΛ1 453 1,1 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 5,5 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 12 1 3-2 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ = 17,86 % Ποσοστό (X) Χι = 7,14 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ = 75,00 % σε 28 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.896-ΜΠΑΡΟΚΑ vs ΜΑΡΙΤΖΜΠΟΥΡΓΚ Γ.
26/1/2020 ΝΑΦ1 896 2,75 ΜΠΑΡΟΚΑ 3,15 ΜΑΡΙΤΖΜΠΟΥΡΓΚ Γ. 2,2 - - -
2/10/2019 ΝΑΦ1 743 2,45 ΜΑΡΙΤΖΜΠΟΥΡΓΚ Γ. 2,65 ΜΠΑΡΟΚΑ 2,9 1 1-0 X1
11/5/2019 ΝΑΦ1 1008 2,55 ΜΠΑΡΟΚΑ 2,75 ΜΑΡΙΤΖΜΠΟΥΡΓΚ Γ. 2,55 X 1-1 2X
22/12/2018 ΝΑΦ1 1179 2,25 ΜΑΡΙΤΖΜΠΟΥΡΓΚ Γ. 2,6 ΜΠΑΡΟΚΑ 3,15 2 0-1 22
15/4/2018 ΝΑΦ1 2881 2,65 ΜΠΑΡΟΚΑ 2,7 ΜΑΡΙΤΖΜΠΟΥΡΓΚ Γ. 2,45 2 0-2 22
8/12/2017 ΝΑΦ1 1529 2,1 ΜΑΡΙΤΖΜΠΟΥΡΓΚ Γ. 2,75 ΜΠΑΡΟΚΑ 3,2 1 3-0 11
14/4/2017 ΝΑΦ1 2649 2 ΜΑΡΙΤΖΜΠΟΥΡΓΚ Γ. 2,95 ΜΠΑΡΟΚΑ 3,25 1 3-1 11
4/12/2016 ΝΑΦ1 1711 2,12 ΜΠΑΡΟΚΑ 2,85 ΜΑΡΙΤΖΜΠΟΥΡΓΚ Γ. 3 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΑΡΟΚΑ = 14,29 % Ποσοστό (X) Χι = 14,29 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΑΡΙΤΖΜΠΟΥΡΓΚ Γ. = 71,43 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.897-ΒΙΛΕΜ vs ΤΣΒΟΛΕ
26/1/2020 ΟΛΛ1 897 1,61 ΒΙΛΕΜ 3,85 ΤΣΒΟΛΕ 4,3 - - -
2/8/2019 ΟΛΛ1 547 2,1 ΤΣΒΟΛΕ 3,3 ΒΙΛΕΜ 3 2 1-3 X2
14/4/2019 ΟΛΛ1 731 1,9 ΒΙΛΕΜ 3,5 ΤΣΒΟΛΕ 3,15 1 2-0 11
9/11/2018 ΟΛΛ1 786 1,85 ΤΣΒΟΛΕ 3,4 ΒΙΛΕΜ 3,4 2 2-3 22
29/4/2018 ΟΛΛ1 1034 1,45 ΤΣΒΟΛΕ 4 ΒΙΛΕΜ 5,25 2 0-1 X2
16/12/2017 ΟΛΛ1 715 2,5 ΒΙΛΕΜ 3,35 ΤΣΒΟΛΕ 2,3 2 2-3 12
12/3/2017 ΟΛΛ1 2055 2,15 ΒΙΛΕΜ 3 ΤΣΒΟΛΕ 3 1 2-0 11
10/12/2016 ΟΛΛ1 887 2,05 ΤΣΒΟΛΕ 3,15 ΒΙΛΕΜ 3,05 X 0-0 XX
19/3/2016 ΟΛΛ1 1053 1,85 ΤΣΒΟΛΕ 3,2 ΒΙΛΕΜ 3,6 1 4-1 11
3/10/2015 ΟΛΛ1 722 2,12 ΒΙΛΕΜ 3,25 ΤΣΒΟΛΕ 2,85 2 0-1 22
4/4/2015 ΟΛΛ1 285 1,95 ΤΣΒΟΛΕ 3,3 ΒΙΛΕΜ 2,95 1 1-0 X1
13/12/2014 ΟΛΛ1 233 2,05 ΒΙΛΕΜ 3,3 ΤΣΒΟΛΕ 2,75 2 0-1 X2
2/3/2013 ΟΛΛ1 250 1,55 ΤΣΒΟΛΕ 3,6 ΒΙΛΕΜ 4,35 1 2-0 X1
30/9/2012 ΟΛΛ1 318 2,15 ΒΙΛΕΜ 3,2 ΤΣΒΟΛΕ 2,65 2 0-1 X2
20/4/2012 ΟΛΛ2 215 2 ΒΙΛΕΜ 3,25 ΤΣΒΟΛΕ 2,9 1 3-1 11
4/11/2011 ΟΛΛ2 210 1,5 ΤΣΒΟΛΕ 3,5 ΒΙΛΕΜ 5 1 1-0 11
21/9/2010 ΟΛΛΚ 112 1,75 ΤΣΒΟΛΕ 3,25 ΒΙΛΕΜ 3,6 X 2-2 1X
9/5/2004 ΟΛΛ1 443 1,55 ΤΣΒΟΛΕ 3,5 ΒΙΛΕΜ 4,5 X 0-0 XX
20/9/2003 ΟΛΛ1 334 1,4 ΒΙΛΕΜ 3,4 ΤΣΒΟΛΕ 6,25 1 2-1 11
7/2/2003 ΟΛΛ1 116 2,6 ΤΣΒΟΛΕ 3 ΒΙΛΕΜ 2,25 2 0-3 22
28/9/2002 ΟΛΛ1 325 1,4 ΒΙΛΕΜ 3,6 ΤΣΒΟΛΕ 6 1 5-2 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΙΛΕΜ = 45,00 % Ποσοστό (X) Χι = 15,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΣΒΟΛΕ = 40,00 % σε 20 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.898-ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ vs ΑΓΙΑΞ
26/1/2020 ΟΛΛ1 898 6,5 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 4,3 ΑΓΙΑΞ 1,38 - - -
28/9/2019 ΟΛΛ1 607 1,1 ΑΓΙΑΞ 7,75 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 14 1 2-0 X1
20/4/2019 ΟΛΛ1 540 8,25 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 5,25 ΑΓΙΑΞ 1,22 2 0-1 X2
15/9/2018 ΟΛΛ1 1104 1,1 ΑΓΙΑΞ 6,75 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 13,5 1 3-0 11
1/4/2018 ΟΛΛ1 780 9 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 5,75 ΑΓΙΑΞ 1,18 2 1-2 12
20/8/2017 ΟΛΛ1 1717 1,17 ΑΓΙΑΞ 5,5 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 10,5 1 3-1 11
5/3/2017 ΟΛΛ1 1389 6,25 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 4,1 ΑΓΙΑΞ 1,37 X 1-1 XX
4/12/2016 ΟΛΛ1 1751 1,19 ΑΓΙΑΞ 5,3 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 9,5 1 2-0 11
14/2/2016 ΟΛΛ1 868 4,4 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,4 ΑΓΙΑΞ 1,65 2 1-2 X2
26/9/2015 ΟΛΛ1 779 1,3 ΑΓΙΑΞ 4,4 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 7 1 2-0 11
16/1/2015 ΟΛΛ1 108 1,17 ΑΓΙΑΞ 5,25 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 9,5 1 2-0 11
31/8/2014 ΟΛΛ1 340 3,55 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,55 ΑΓΙΑΞ 1,7 1 2-0 X1
6/2/2014 ΟΛΛ1 149 1,1 ΑΓΙΑΞ 6,5 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 11 1 2-1 X1
1/9/2013 ΟΛΛ1 312 4,75 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 4 ΑΓΙΑΞ 1,45 X 1-1 2X
12/5/2013 ΟΛΛ1 228 4 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,6 ΑΓΙΑΞ 1,6 2 0-2 22
20/12/2012 ΟΛΛΚ 145 4,85 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,55 ΑΓΙΑΞ 1,5 2 0-3 22
8/12/2012 ΟΛΛ1 250 1,18 ΑΓΙΑΞ 5,25 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 8,5 1 2-0 11
22/4/2012 ΟΛΛ1 413 1,1 ΑΓΙΑΞ 6,25 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 12 1 2-0 11
2/10/2011 ΟΛΛ1 403 3,7 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,6 ΑΓΙΑΞ 1,65 1 1-0 X1
10/4/2011 ΟΛΛ1 391 1,3 ΑΓΙΑΞ 4,35 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 6,5 1 2-0 X1
8/8/2010 ΟΛΛ1 331 4,25 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,65 ΑΓΙΑΞ 1,55 X 2-2 XX
28/3/2010 ΟΛΛ1 273 1,15 ΑΓΙΑΞ 5,75 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 9 1 3-0 11
2/8/2009 ΟΛΛ1 275 3,25 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,3 ΑΓΙΑΞ 1,85 2 0-2 22
25/1/2009 ΟΛΛ1 237 3,3 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,4 ΑΓΙΑΞ 1,8 1 1-0 11
18/10/2008 ΟΛΛ1 351 1,55 ΑΓΙΑΞ 3,65 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 4,25 1 1-0 11
16/4/2008 ΟΛΛ1 331 4 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,45 ΑΓΙΑΞ 1,6 2 1-2 X2
2/9/2007 ΟΛΛ1 555 1,18 ΑΓΙΑΞ 5,2 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 8 X 2-2 XX
28/1/2007 ΟΛΛ1 535 3,6 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,2 ΑΓΙΑΞ 1,65 2 2-3 12
14/10/2006 ΟΛΛ1 374 1,4 ΑΓΙΑΞ 3,75 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 6 1 3-2 X1
3/5/2006 ΟΛΔ 335 2,6 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,1 ΑΓΙΑΞ 2,2 1 2-1 11
26/4/2006 ΟΛΔ 324 1,4 ΑΓΙΑΞ 3,75 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 6 1 2-0 11
19/3/2006 ΟΛΛ1 543 3,2 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,1 ΑΓΙΑΞ 1,9 1 3-2 11
27/12/2005 ΟΛΛ1 314 1,35 ΑΓΙΑΞ 4 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 6,25 1 3-2 11
22/5/2005 ΟΛΛ1 356 1,25 ΑΓΙΑΞ 4 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 7 1 2-1 21
19/12/2004 ΟΛΛ1 424 4 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,3 ΑΓΙΑΞ 1,55 2 0-4 X2
4/4/2004 ΟΛΛ1 462 1,15 ΑΓΙΑΞ 5,5 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 10 1 2-1 X1
5/10/2003 ΟΛΛ1 446 5 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,5 ΑΓΙΑΞ 1,45 2 1-3 X2
5/3/2003 ΟΛΛΚ 422 1,15 ΑΓΙΑΞ 5 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 12 1 4-1 11
15/2/2003 ΟΛΛ1 346 1,2 ΑΓΙΑΞ 4,6 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 10 1 2-1 11
1/9/2002 ΟΛΛ1 435 4,6 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,6 ΑΓΙΑΞ 1,5 2 1-3 22
3/4/2002 ΟΛΛ1 415 1,15 ΑΓΙΑΞ 5 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 12 1 4-3 X1
7/2/2002 ΟΛΛΚ 421 1,15 ΑΓΙΑΞ 5 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 12 1 4-0 11
30/9/2001 ΟΛΛ1 434 3,75 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,2 ΑΓΙΑΞ 1,75 2 1-4 22
11/3/2001 ΟΛΛ1 513 3,75 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,4 ΑΓΙΑΞ 1,7 X 3-3 2X
9/9/2000 ΟΛΛ1 254 1,2 ΑΓΙΑΞ 4,5 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 10 1 3-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ = 11,36 % Ποσοστό (X) Χι = 11,36 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΓΙΑΞ = 77,27 % σε 44 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.899-ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ vs ΜΠΡΕΝΤΑ
26/1/2020 ΟΛΛ2 899 2,2 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3,2 ΜΠΡΕΝΤΑ 2,75 - - -
1/11/2019 ΟΛΛ2 591 1,95 ΜΠΡΕΝΤΑ 3,45 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3 X 1-1 XX
29/4/2016 ΟΛΛ2 871 2,45 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3,4 ΜΠΡΕΝΤΑ 2,2 1 4-1 11
11/12/2015 ΟΛΛ2 558 1,48 ΜΠΡΕΝΤΑ 3,8 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 4,6 2 0-1 X2
14/3/2015 ΟΛΛ1 297 1,95 ΜΠΡΕΝΤΑ 3,3 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3 1 1-0 X1
22/11/2014 ΟΛΛ1 259 1,9 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3,3 ΜΠΡΕΝΤΑ 3,1 1 2-0 11
2/4/2014 ΟΛΛ1 130 1,95 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3,25 ΜΠΡΕΝΤΑ 3 1 2-1 X1
26/10/2013 ΟΛΛ1 260 1,75 ΜΠΡΕΝΤΑ 3,45 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3,45 1 5-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ = 57,14 % Ποσοστό (X) Χι = 14,29 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΡΕΝΤΑ = 28,57 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1393-ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ vs ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ Α.Σ.
26/1/2020 ΤΟΥ2 1393 2,12 ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 3,2 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ Α.Σ. 2,9 - - -
25/8/2019 ΤΟΥ2 - 2 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ Α.Σ. 3,25 ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 3,05 1 3-2 X1
11/5/2019 ΤΟΥ2 1398 1,53 ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 3,9 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ Α.Σ. 4,15 2 0-3 22
16/12/2018 ΤΟΥ2 1525 1,73 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ Α.Σ. 3,3 ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 3,75 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ Α.Σ. = 100,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.900-ΛΥΩΝ vs ΤΟΥΛΟΥΖ
26/1/2020 ΓΑΛ1 900 1,22 ΛΥΩΝ 5,25 ΤΟΥΛΟΥΖ 9,75 - - -
18/12/2019 ΓΑΛΚ 718 1,4 ΛΥΩΝ 4,35 ΤΟΥΛΟΥΖ 5,25 1 4-1 11
2/11/2019 ΓΑΛ1 749 4,85 ΤΟΥΛΟΥΖ 3,6 ΛΥΩΝ 1,6 2 2-3 X2
3/3/2019 ΓΑΛ1 685 1,25 ΛΥΩΝ 5 ΤΟΥΛΟΥΖ 9 1 5-1 11
16/1/2019 ΓΑΛ1 630 5,15 ΤΟΥΛΟΥΖ 3,85 ΛΥΩΝ 1,53 X 2-2 1X
1/4/2018 ΓΑΛ1 826 1,3 ΛΥΩΝ 4,6 ΤΟΥΛΟΥΖ 7,75 1 2-0 11
20/12/2017 ΓΑΛ1 1062 4,1 ΤΟΥΛΟΥΖ 3,5 ΛΥΩΝ 1,7 2 1-2 22
12/3/2017 ΓΑΛ1 2105 1,3 ΛΥΩΝ 4,5 ΤΟΥΛΟΥΖ 7 1 4-0 11
29/10/2016 ΓΑΛ1 694 2,45 ΤΟΥΛΟΥΖ 3 ΛΥΩΝ 2,55 2 1-2 X2
23/4/2016 ΓΑΛ1 2300 3,65 ΤΟΥΛΟΥΖ 3,3 ΛΥΩΝ 1,8 2 2-3 X2
23/10/2015 ΓΑΛ1 2008 1,6 ΛΥΩΝ 3,45 ΤΟΥΛΟΥΖ 4,7 1 3-0 11
11/1/2015 ΓΑΛ1 210 1,4 ΛΥΩΝ 4 ΤΟΥΛΟΥΖ 6 1 3-0 11
16/8/2014 ΓΑΛ1 343 2,35 ΤΟΥΛΟΥΖ 3,15 ΛΥΩΝ 2,6 1 2-1 11
23/4/2014 ΓΑΛ1 113 2,55 ΤΟΥΛΟΥΖ 3,15 ΛΥΩΝ 2,35 X 0-0 XX
5/12/2013 ΓΑΛ1 180 1,75 ΛΥΩΝ 3,3 ΤΟΥΛΟΥΖ 3,9 X 1-1 1X
14/4/2013 ΓΑΛ1 323 1,7 ΛΥΩΝ 3,3 ΤΟΥΛΟΥΖ 4 1 3-1 X1
25/11/2012 ΓΑΛ1 300 2,35 ΤΟΥΛΟΥΖ 2,95 ΛΥΩΝ 2,6 1 3-0 X1
18/4/2012 ΓΑΛ1 140 2,4 ΤΟΥΛΟΥΖ 3 ΛΥΩΝ 2,5 1 3-0 11
4/12/2011 ΓΑΛ1 420 1,6 ΛΥΩΝ 3,25 ΤΟΥΛΟΥΖ 4,5 1 3-2 11
1/5/2011 ΓΑΛ1 415 3,2 ΤΟΥΛΟΥΖ 3,15 ΛΥΩΝ 1,9 1 2-0 11
12/12/2010 ΓΑΛ1 362 1,45 ΛΥΩΝ 3,5 ΤΟΥΛΟΥΖ 5,7 1 2-0 11
7/2/2010 ΓΑΛ1 380 2,85 ΤΟΥΛΟΥΖ 3 ΛΥΩΝ 2,15 X 0-0 XX
26/9/2009 ΓΑΛ1 267 1,35 ΛΥΩΝ 3,7 ΤΟΥΛΟΥΖ 7 1 2-1 21
30/5/2009 ΓΑΛ1 263 2,1 ΤΟΥΛΟΥΖ 3 ΛΥΩΝ 2,9 X 0-0 XX
10/8/2008 ΓΑΛ1 621 1,25 ΛΥΩΝ 4 ΤΟΥΛΟΥΖ 8,5 1 3-0 11
12/1/2008 ΓΑΛ1 346 1,28 ΛΥΩΝ 4,2 ΤΟΥΛΟΥΖ 7 1 3-2 X1
11/8/2007 ΓΑΛ1 436 3,75 ΤΟΥΛΟΥΖ 3,15 ΛΥΩΝ 1,77 1 1-0 X1
13/1/2007 ΓΑΛ1 341 5,5 ΤΟΥΛΟΥΖ 3,3 ΛΥΩΝ 1,4 1 2-0 X1
12/8/2006 ΓΑΛ1 341 1,2 ΛΥΩΝ 4,25 ΤΟΥΛΟΥΖ 12 X 1-1 XX
25/3/2006 ΓΑΛ1 363 1,35 ΛΥΩΝ 3,5 ΤΟΥΛΟΥΖ 8 X 1-1 2X
5/11/2005 ΓΑΛ1 341 3,75 ΤΟΥΛΟΥΖ 2,8 ΛΥΩΝ 1,85 2 0-1 22
13/2/2005 ΓΑΚ 555 2,9 ΤΟΥΛΟΥΖ 2,8 ΛΥΩΝ 2 2 1-2 X2
5/2/2005 ΓΑΛ1 314 1,35 ΛΥΩΝ 3,4 ΤΟΥΛΟΥΖ 6,25 1 4-0 11
21/9/2004 ΓΑΛ1 162 2,8 ΤΟΥΛΟΥΖ 2,7 ΛΥΩΝ 2,1 2 0-2 X2
31/1/2004 ΓΑΛ1 331 3,6 ΤΟΥΛΟΥΖ 2,9 ΛΥΩΝ 1,8 2 0-1 X2
23/8/2003 ΓΑΛ1 346 1,2 ΛΥΩΝ 4,6 ΤΟΥΛΟΥΖ 9 X 0-0 XX
17/2/2001 ΓΑΛ1 332 2,8 ΤΟΥΛΟΥΖ 2,85 ΛΥΩΝ 2,25 X 1-1 2X
13/12/2000 ΓΑΛ1 122 1,4 ΛΥΩΝ 3,5 ΤΟΥΛΟΥΖ 6,5 1 4-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΥΩΝ = 59,46 % Ποσοστό (X) Χι = 24,32 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΟΥΛΟΥΖ = 16,22 % σε 37 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1213-ΜΠΟΝΕΡ vs ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 2
26/1/2020 ΓΕΡΛ 1213 2,2 ΜΠΟΝΕΡ 3,35 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 2 2,7 - - -
10/8/2019 ΓΕΡΛ 1160 2,65 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 2 3,3 ΜΠΟΝΕΡ 2,2 2 1-3 X2
6/4/2019 ΓΕΡΛ 1197 2,45 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 2 3,1 ΜΠΟΝΕΡ 2,4 1 3-2 21
29/9/2018 ΓΕΡΛ 1236 2,25 ΜΠΟΝΕΡ 3,3 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 2 2,45 1 3-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΟΝΕΡ = 66,67 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 2 = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.901-ΒΑΝΤΟΥΖ vs ΒΙΛ 1900
26/1/2020 ΕΛΒ2 901 2 ΒΑΝΤΟΥΖ 3,45 ΒΙΛ 1900 2,95 - - -
3/11/2019 ΕΛΒ2 - 2,12 ΒΑΝΤΟΥΖ 3,3 ΒΙΛ 1900 2,8 1 4-2 X1
25/9/2019 ΕΛΒ2 789 2 ΒΙΛ 1900 3,25 ΒΑΝΤΟΥΖ 3,1 1 4-1 11
16/5/2019 ΕΛΒ2 916 2,75 ΒΙΛ 1900 2,95 ΒΑΝΤΟΥΖ 2,25 X 1-1 1X
2/4/2019 ΕΛΒ2 664 2 ΒΑΝΤΟΥΖ 3,1 ΒΙΛ 1900 3,05 X 1-1 XX
11/11/2018 ΕΛΒ2 1952 2 ΒΑΝΤΟΥΖ 3,2 ΒΙΛ 1900 3 2 0-2 22
26/9/2018 ΕΛΒ2 976 2,35 ΒΙΛ 1900 3,2 ΒΑΝΤΟΥΖ 2,45 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΑΝΤΟΥΖ = 16,67 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΙΛ 1900 = 33,33 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.902-ΒΕΡΟΝΑ vs ΛΕΤΣΕ
26/1/2020 ΙΤΑ1 902 1,57 ΒΕΡΟΝΑ 3,75 ΛΕΤΣΕ 4,85 - - -
1/9/2019 ΙΤΑ1 750 1,85 ΛΕΤΣΕ 3,35 ΒΕΡΟΝΑ 3,65 2 0-1 X2
26/2/2019 ΙΤΑ2 824 2,05 ΛΕΤΣΕ 2,95 ΒΕΡΟΝΑ 3,3 1 2-1 11
5/10/2018 ΙΤΑ2 834 1,8 ΒΕΡΟΝΑ 3,1 ΛΕΤΣΕ 4 2 0-2 22
10/2/2007 ΙΤΑ2 331 1,75 ΛΕΤΣΕ 2,8 ΒΕΡΟΝΑ 4,25 1 2-0 X1
16/9/2006 ΙΤΑ2 272 2,4 ΒΕΡΟΝΑ 2,7 ΛΕΤΣΕ 2,7 X 1-1 1X
3/5/2003 ΙΤΑ2 356 1,6 ΛΕΤΣΕ 2,75 ΒΕΡΟΝΑ 5 X 1-1 1X
1/12/2002 ΙΤΑ2 542 2,3 ΒΕΡΟΝΑ 2,5 ΛΕΤΣΕ 2,9 X 1-1 XX
10/2/2002 ΙΤΑ1 414 2,2 ΛΕΤΣΕ 2,9 ΒΕΡΟΝΑ 2,75 X 1-1 1X
30/9/2001 ΙΤΑ1 463 1,9 ΒΕΡΟΝΑ 2,9 ΛΕΤΣΕ 3,6 1 2-1 X1
12/5/2001 ΙΤΑ1 162 1,85 ΒΕΡΟΝΑ 2,9 ΛΕΤΣΕ 3,75 X 0-0 XX
7/1/2001 ΙΤΑ1 261 1,8 ΛΕΤΣΕ 2,85 ΒΕΡΟΝΑ 4 1 4-2 21
29/1/2000 ΙΤΑ1 2 1,55 ΛΕΤΣΕ 3,1 ΒΕΡΟΝΑ 5,5 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΕΡΟΝΑ = 16,67 % Ποσοστό (X) Χι = 41,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΕΤΣΕ = 41,67 % σε 12 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.903-ΠΑΡΜΑ vs ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ
26/1/2020 ΙΤΑ1 903 2,3 ΠΑΡΜΑ 3 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2,87 - - -
1/9/2019 ΙΤΑ1 751 1,9 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,25 ΠΑΡΜΑ 3,6 2 1-3 X2
19/1/2019 ΙΤΑ1 1238 1,95 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3 ΠΑΡΜΑ 3,75 2 1-2 22
19/8/2018 ΙΤΑ1 1359 2,45 ΠΑΡΜΑ 3,1 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2,65 X 2-2 1X
8/4/2015 ΙΤΑ1 145 3,25 ΠΑΡΜΑ 3,1 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 1,85 1 1-0 X1
29/9/2014 ΙΤΑ1 423 1,95 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,25 ΠΑΡΜΑ 3,25 1 4-2 X1
26/1/2014 ΙΤΑ1 265 1,85 ΠΑΡΜΑ 3,25 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,5 1 1-0 11
1/9/2013 ΙΤΑ1 388 1,9 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,25 ΠΑΡΜΑ 3,35 1 3-1 11
14/4/2013 ΙΤΑ1 308 1,85 ΠΑΡΜΑ 3,25 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,4 2 0-3 22
18/11/2012 ΙΤΑ1 296 1,95 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,05 ΠΑΡΜΑ 3,2 X 2-2 1X
7/4/2012 ΙΤΑ1 188 1,7 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,25 ΠΑΡΜΑ 3,85 1 3-1 11
20/11/2011 ΙΤΑ1 374 2,75 ΠΑΡΜΑ 3 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2,25 1 2-0 X1
23/4/2011 ΙΤΑ1 197 1,5 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,5 ΠΑΡΜΑ 5 2 0-2 22
5/12/2010 ΙΤΑ1 344 2,3 ΠΑΡΜΑ 3 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2,6 1 2-1 X1
17/1/2010 ΙΤΑ1 262 1,9 ΠΑΡΜΑ 3,2 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,2 X 0-0 XX
23/8/2009 ΙΤΑ1 533 1,65 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,3 ΠΑΡΜΑ 4 X 2-2 XX
27/2/2008 ΙΤΑ1 254 2,3 ΠΑΡΜΑ 2,9 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2,6 1 2-0 X1
30/9/2007 ΙΤΑ1 562 1,7 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,2 ΠΑΡΜΑ 3,8 1 2-1 X1
25/2/2007 ΙΤΑ1 552 1,5 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,2 ΠΑΡΜΑ 6,25 X 3-3 XX
15/10/2006 ΙΤΑ1 565 2,6 ΠΑΡΜΑ 2,8 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2,4 2 0-3 22
2/4/2006 ΙΤΑ1 563 1,8 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2,9 ΠΑΡΜΑ 3,75 1 2-0 11
27/11/2005 ΙΤΑ1 525 2,4 ΠΑΡΜΑ 2,8 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2,6 2 1-2 22
29/1/2005 ΙΤΑ1 333 2,3 ΠΑΡΜΑ 2,7 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2,5 1 1-0 11
19/9/2004 ΙΤΑ1 632 2 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2,8 ΠΑΡΜΑ 2,9 1 4-0 11
16/5/2004 ΙΤΑ1 441 1,35 ΠΑΡΜΑ 3,4 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 8,5 1 4-3 X1
17/1/2004 ΙΤΑ1 362 2,25 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2,7 ΠΑΡΜΑ 2,65 X 1-1 1X
2/2/2003 ΙΤΑ1 465 1,8 ΠΑΡΜΑ 3 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,75 1 3-2 11
15/9/2002 ΙΤΑ1 522 2,3 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2,7 ΠΑΡΜΑ 2,75 X 1-1 2X
7/4/2002 ΙΤΑ1 463 1,65 ΠΑΡΜΑ 3,1 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 4,25 1 2-0 11
9/1/2002 ΙΤΑΚ 412 1,7 ΠΑΡΜΑ 3 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 4,25 X 0-0 XX
11/12/2001 ΙΤΑΚ 635 2,25 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2,9 ΠΑΡΜΑ 2,75 X 1-1 2X
2/12/2001 ΙΤΑ1 464 2,35 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2,75 ΠΑΡΜΑ 2,75 1 3-2 X1
18/3/2001 ΙΤΑ1 464 2,65 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2,8 ΠΑΡΜΑ 2,4 2 1-3 22
8/2/2001 ΙΤΑΚ 112 1,6 ΠΑΡΜΑ 3,3 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 4,5 1 1-0 X1
1/2/2001 ΙΤΑΚ 643 2,2 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2,75 ΠΑΡΜΑ 3 1 2-1 X1
12/11/2000 ΙΤΑ1 463 1,55 ΠΑΡΜΑ 3,2 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 5 1 2-0 X1
30/4/2000 ΙΤΑ1 363 1,45 ΠΑΡΜΑ 3,6 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 5,5 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΑΡΜΑ = 41,67 % Ποσοστό (X) Χι = 27,78 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ = 30,56 % σε 36 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.904-ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ vs ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ
26/1/2020 ΙΤΑ1 904 2,15 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,15 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3 - - -
1/9/2019 ΙΤΑ1 752 2,2 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3,1 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3 1 4-1 11
16/3/2019 ΙΤΑ1 424 2,3 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 2,9 2 3-5 22
22/10/2018 ΙΤΑ1 612 1,95 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,45 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3,25 X 0-0 XX
6/5/2018 ΙΤΑ1 2032 2,1 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3,25 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3 1 1-0 X1
17/12/2017 ΙΤΑ1 798 1,75 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,5 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3,85 2 0-1 X2
15/4/2017 ΙΤΑ1 1913 2 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3,3 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,05 1 2-1 21
20/11/2016 ΙΤΑ1 1629 1,95 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,05 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3,4 1 3-2 X1
20/4/2016 ΙΤΑ1 1634 2 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3,1 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,25 X 0-0 XX
6/12/2015 ΙΤΑ1 2200 2,2 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,05 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 2,85 2 1-3 22
8/2/2015 ΙΤΑ1 291 1,65 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,35 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 4,35 X 1-1 XX
21/9/2014 ΙΤΑ1 338 2,5 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3,15 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 2,4 X 0-0 XX
26/3/2014 ΙΤΑ1 210 2,5 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 2,5 2 1-2 X2
3/11/2013 ΙΤΑ1 321 1,9 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,3 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3,3 2 3-4 12
2/6/2012 ΙΤΔ 240 2,2 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 2,8 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 2,9 X 1-1 2X
30/5/2012 ΙΤΔ 121 1,8 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3,8 1 2-1 X1
10/3/2012 ΙΤΑ2 247 2,25 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 2,75 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 2,9 X 0-0 XX
9/10/2011 ΙΤΑ2 288 1,6 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,4 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 4,25 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ = 23,53 % Ποσοστό (X) Χι = 41,18 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ = 35,29 % σε 17 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.905-ΒΕΝΕΤΣΙΑ vs ΤΡΑΠΑΝΙ
26/1/2020 ΙΤΑ2 905 1,95 ΒΕΝΕΤΣΙΑ 3 ΤΡΑΠΑΝΙ 3,45 - - -
31/8/2019 ΙΤΑ2 645 2,15 ΤΡΑΠΑΝΙ 2,8 ΒΕΝΕΤΣΙΑ 3,25 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΕΝΕΤΣΙΑ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΡΑΠΑΝΙ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.906-ΚΡΟΤΟΝΕ vs ΣΠΕΤΣΙΑ
26/1/2020 ΙΤΑ2 906 1,63 ΚΡΟΤΟΝΕ 3,3 ΣΠΕΤΣΙΑ 4,65 - - -
31/8/2019 ΙΤΑ2 609 1,9 ΣΠΕΤΣΙΑ 3,05 ΚΡΟΤΟΝΕ 3,65 2 1-2 22
4/5/2019 ΙΤΑ2 450 1,5 ΣΠΕΤΣΙΑ 3,5 ΚΡΟΤΟΝΕ 5,75 1 2-0 11
27/12/2018 ΙΤΑ2 1648 2,2 ΚΡΟΤΟΝΕ 2,65 ΣΠΕΤΣΙΑ 3,35 2 0-3 22
15/4/2016 ΙΤΑ2 853 2,02 ΚΡΟΤΟΝΕ 2,85 ΣΠΕΤΣΙΑ 3,3 X 0-0 XX
27/11/2015 ΙΤΑ2 560 2 ΣΠΕΤΣΙΑ 2,9 ΚΡΟΤΟΝΕ 3,25 2 0-1 22
2/4/2015 ΙΤΑ2 149 2,5 ΚΡΟΤΟΝΕ 2,85 ΣΠΕΤΣΙΑ 2,5 1 2-0 11
7/11/2014 ΙΤΑ2 125 1,9 ΣΠΕΤΣΙΑ 2,95 ΚΡΟΤΟΝΕ 3,5 1 2-1 11
15/2/2014 ΙΤΑ2 151 2,2 ΣΠΕΤΣΙΑ 2,9 ΚΡΟΤΟΝΕ 2,85 1 3-1 11
14/9/2013 ΙΤΑ2 161 2,25 ΚΡΟΤΟΝΕ 2,9 ΣΠΕΤΣΙΑ 2,75 1 1-0 11
28/3/2013 ΙΤΑ2 161 2 ΚΡΟΤΟΝΕ 2,9 ΣΠΕΤΣΙΑ 3,25 2 0-2 X2
3/11/2012 ΙΤΑ2 146 1,8 ΣΠΕΤΣΙΑ 3 ΚΡΟΤΟΝΕ 3,75 1 2-1 X1
28/4/2007 ΙΤΑ2 344 1,9 ΚΡΟΤΟΝΕ 2,8 ΣΠΕΤΣΙΑ 3,5 2 0-2 22
8/12/2006 ΙΤΑ2 135 1,9 ΣΠΕΤΣΙΑ 2,7 ΚΡΟΤΟΝΕ 3,3 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΡΟΤΟΝΕ = 30,77 % Ποσοστό (X) Χι = 7,69 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΠΕΤΣΙΑ = 61,54 % σε 13 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1353-ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ vs ΟΛΜΠΙΑ
26/1/2020 ΙΤΑ3 1353 1,68 ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ 3,25 ΟΛΜΠΙΑ 4,5 - - -
15/9/2019 ΙΤΑ3 1428 2,85 ΟΛΜΠΙΑ 2,85 ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ 2,3 2 0-3 22
13/2/2019 ΙΤΑ3 868 1,95 ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ 2,85 ΟΛΜΠΙΑ 3,5 X 0-0 XX
17/10/2018 ΙΤΑ3 897 1,95 ΟΛΜΠΙΑ 2,8 ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ 3,55 X 0-0 XX
24/3/2018 ΙΤΑ3 1577 2,8 ΟΛΜΠΙΑ 2,9 ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ 2,25 2 1-3 22
9/11/2017 ΙΤΑ3 1484 2 ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ 2,9 ΟΛΜΠΙΑ 3,25 1 4-0 11
11/3/2017 ΙΤΑ3 2787 1,28 ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ 4,15 ΟΛΜΠΙΑ 7,75 1 2-1 11
23/10/2016 ΙΤΑ3 2669 3,3 ΟΛΜΠΙΑ 2,95 ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ 1,98 2 1-4 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ = 71,43 % Ποσοστό (X) Χι = 28,57 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΛΜΠΙΑ = 0,00 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1354-ΦΕΡΜΑΝΑ vs ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 1919
26/1/2020 ΙΤΑ3 1354 3,35 ΦΕΡΜΑΝΑ 2,95 ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 1919 2,02 - - -
15/9/2019 ΙΤΑ3 1430 1,65 ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 1919 3,25 ΦΕΡΜΑΝΑ 4,75 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΕΡΜΑΝΑ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 1919 = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1355-ΝΟΒΑΡΑ vs ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ
26/1/2020 ΙΤΑ3 1355 2,25 ΝΟΒΑΡΑ 2,9 ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ 2,95 - - -
15/9/2019 ΙΤΑ3 1435 2,45 ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ 2,9 ΝΟΒΑΡΑ 2,65 X 0-0 XX
30/12/2018 ΙΤΑ3 895 2,15 ΝΟΒΑΡΑ 2,6 ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ 3,4 1 1-0 11
28/11/2018 ΙΤΑ3 719 2,5 ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ 2,65 ΝΟΒΑΡΑ 2,7 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΟΒΑΡΑ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 66,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1356-ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ vs ΜΟΝΤΖΑ
26/1/2020 ΙΤΑ3 1356 5,15 ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ 3,4 ΜΟΝΤΖΑ 1,55 - - -
14/9/2019 ΙΤΑ3 1422 1,57 ΜΟΝΤΖΑ 3,3 ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ 5,25 1 1-0 X1
6/2/2019 ΙΤ3Κ 459 1,8 ΜΟΝΤΖΑ 3 ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ 3,85 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΟΝΤΖΑ = 100,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1357-ΡΟΜΠΟΥΡ ΣΙΕΝΑ vs ΛΕΚΚΟ
26/1/2020 ΙΤΑ3 1357 1,75 ΡΟΜΠΟΥΡ ΣΙΕΝΑ 3,1 ΛΕΚΚΟ 4,2 - - -
15/9/2019 ΙΤΑ3 1427 2,85 ΛΕΚΚΟ 2,8 ΡΟΜΠΟΥΡ ΣΙΕΝΑ 2,4 2 0-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΟΜΠΟΥΡ ΣΙΕΝΑ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΕΚΚΟ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1358-ΜΟΝΟΠΟΛΙ vs ΤΕΡΝΑΝΑ
26/1/2020 ΙΤΑ3 1358 3,15 ΜΟΝΟΠΟΛΙ 2,9 ΤΕΡΝΑΝΑ 2,12 - - -
15/9/2019 ΙΤΑ3 1433 1,73 ΤΕΡΝΑΝΑ 3,15 ΜΟΝΟΠΟΛΙ 4,3 2 0-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΟΝΟΠΟΛΙ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΕΡΝΑΝΑ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1359-ΟΥΝΙΟΝ ΑΡΖΙΝΙΑΝΟΤΣΙΑΜΠΟ vs ΣΑΝΜΠΕΝΤΕΤΕΣΕ
26/1/2020 ΙΤΑ3 1359 2,7 ΟΥΝΙΟΝ ΑΡΖΙΝΙΑΝΟΤΣΙΑΜΠΟ 2,8 ΣΑΝΜΠΕΝΤΕΤΕΣΕ 2,5 - - -
15/9/2019 ΙΤΑ3 1431 1,7 ΣΑΝΜΠΕΝΤΕΤΕΣΕ 3,05 ΟΥΝΙΟΝ ΑΡΖΙΝΙΑΝΟΤΣΙΑΜΠΟ 4,65 1 2-1 21
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΥΝΙΟΝ ΑΡΖΙΝΙΑΝΟΤΣΙΑΜΠΟ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΝΜΠΕΝΤΕΤΕΣΕ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1360-ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ vs ΤΣΕΖΕΝΑ
26/1/2020 ΙΤΑ3 1360 2,12 ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ 2,95 ΤΣΕΖΕΝΑ 3,1 - - -
15/9/2019 ΙΤΑ3 1442 2,55 ΤΣΕΖΕΝΑ 2,95 ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ 2,55 1 3-2 11
20/2/2010 ΙΤΑ2 230 2,3 ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ 2,75 ΤΣΕΖΕΝΑ 2,8 X 0-0 XX
19/9/2009 ΙΤΑ2 247 2,1 ΤΣΕΖΕΝΑ 2,8 ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ 3,1 1 4-1 11
24/11/2007 ΙΤΑ2 323 1,75 ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ 2,95 ΤΣΕΖΕΝΑ 4 1 2-1 11
10/3/2007 ΙΤΑ2 212 2,2 ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ 2,55 ΤΣΕΖΕΝΑ 3,2 1 3-1 X1
1/11/2006 ΙΤΑ2 213 1,6 ΤΣΕΖΕΝΑ 2,9 ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ 5 2 0-1 X2
13/3/2006 ΙΤΑ2 716 2,8 ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ 2,6 ΤΣΕΖΕΝΑ 2,4 2 0-1 22
21/10/2005 ΙΤΑ2 551 1,9 ΤΣΕΖΕΝΑ 2,8 ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ 3,6 X 0-0 XX
23/1/2005 ΙΤΑ2 462 1,8 ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ 2,7 ΤΣΕΖΕΝΑ 3,6 2 0-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 22,22 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΣΕΖΕΝΑ = 44,44 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1361-ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 vs ΜΠΑΡΙ 1908
26/1/2020 ΙΤΑ3 1361 2,4 ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 2,87 ΜΠΑΡΙ 1908 2,75 - - -
16/9/2019 ΙΤΑ3 1449 2 ΜΠΑΡΙ 1908 3 ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 3,4 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΑΡΙ 1908 = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1362-ΑΡΕΤΣΟ vs ΠΕΡΓΚΟΛΕΤΕΣΕ 1932
26/1/2020 ΙΤΑ3 1362 1,88 ΑΡΕΤΣΟ 3,05 ΠΕΡΓΚΟΛΕΤΕΣΕ 1932 3,7 - - -
15/9/2019 ΙΤΑ3 1446 3,4 ΠΕΡΓΚΟΛΕΤΕΣΕ 1932 2,95 ΑΡΕΤΣΟ 2 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΡΕΤΣΟ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΕΡΓΚΟΛΕΤΕΣΕ 1932 = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1363-ΒΙΤΕΡΜΠΕΖΕ vs ΚΑΤΑΝΙΑ
26/1/2020 ΙΤΑ3 1363 2,85 ΒΙΤΕΡΜΠΕΖΕ 2,87 ΚΑΤΑΝΙΑ 2,3 - - -
15/9/2019 ΙΤΑ3 1423 1,8 ΚΑΤΑΝΙΑ 3,15 ΒΙΤΕΡΜΠΕΖΕ 3,9 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΙΤΕΡΜΠΕΖΕ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΑΤΑΝΙΑ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1364-ΒΙΡΤΟΥΣ ΦΡΑΝΚΑΒΙΛΑ ΚΑΛΤΣΙΟ vs ΠΑΓΚΑΝΕΖΕ ΚΑΛΤΣΙΟ
26/1/2020 ΙΤΑ3 1364 1,93 ΒΙΡΤΟΥΣ ΦΡΑΝΚΑΒΙΛΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 3 ΠΑΓΚΑΝΕΖΕ ΚΑΛΤΣΙΟ 3,6 - - -
15/9/2019 ΙΤΑ3 1429 2,95 ΠΑΓΚΑΝΕΖΕ ΚΑΛΤΣΙΟ 2,85 ΒΙΡΤΟΥΣ ΦΡΑΝΚΑΒΙΛΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 2,25 X 2-2 XX
20/4/2019 ΙΤΑ3 1478 3,85 ΠΑΓΚΑΝΕΖΕ ΚΑΛΤΣΙΟ 3,1 ΒΙΡΤΟΥΣ ΦΡΑΝΚΑΒΙΛΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 1,77 1 2-1 X1
16/12/2018 ΙΤΑ3 939 1,63 ΒΙΡΤΟΥΣ ΦΡΑΝΚΑΒΙΛΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 3,25 ΠΑΓΚΑΝΕΖΕ ΚΑΛΤΣΙΟ 4,5 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΙΡΤΟΥΣ ΦΡΑΝΚΑΒΙΛΑ ΚΑΛΤΣΙΟ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΑΓΚΑΝΕΖΕ ΚΑΛΤΣΙΟ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1365-ΒΙΣ ΠΕΖΑΡΟ 1898 vs ΡΑΒΕΝΝΑ
26/1/2020 ΙΤΑ3 1365 2,25 ΒΙΣ ΠΕΖΑΡΟ 1898 2,9 ΡΑΒΕΝΝΑ 2,95 - - -
15/9/2019 ΙΤΑ3 1445 2,15 ΡΑΒΕΝΝΑ 2,8 ΒΙΣ ΠΕΖΑΡΟ 1898 3,25 1 2-1 X1
31/3/2019 ΙΤΑ3 1431 2,25 ΒΙΣ ΠΕΖΑΡΟ 1898 2,5 ΡΑΒΕΝΝΑ 3,3 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΙΣ ΠΕΖΑΡΟ 1898 = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΑΒΕΝΝΑ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.907-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
26/1/2020 ΚΥΠ1 907 1,15 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 5,75 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 13 - - -
19/10/2019 ΚΥΠ1 836 5,5 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 4,3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 1,4 1 1-0 X1
27/11/2017 ΚΥΠ1 1824 1,09 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 6,5 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 13 1 3-0 X1
12/2/2017 ΚΥΠ1 1872 4,25 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 3,65 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 1,55 X 2-2 1X
6/11/2016 ΚΥΠ1 1827 1,2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 4,9 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 9 1 3-2 21
11/1/2016 ΚΥΠ1 956 7,5 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 1,3 1 2-0 11
26/9/2015 ΚΥΠ1 1105 1,4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 3,8 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 5,6 1 5-2 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 16,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ = 33,33 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1228-ΚΛΑΜΠ ΡΕΝΕΣΑΝΣ ΖΕΜΑΜΡΑ vs ΦΑΡ ΡΑΜΠΑΤ
26/1/2020 ΜΑΡΟ 1228 2,45 ΚΛΑΜΠ ΡΕΝΕΣΑΝΣ ΖΕΜΑΜΡΑ 2,8 ΦΑΡ ΡΑΜΠΑΤ 2,7 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΛΑΜΠ ΡΕΝΕΣΑΝΣ ΖΕΜΑΜΡΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΑΡ ΡΑΜΠΑΤ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.908-ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ vs ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ
26/1/2020 ΓΕΡ1 908 2,3 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 3,5 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 2,55 - - -
24/8/2019 ΓΕΡ1 558 1,9 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 3,5 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 3,35 1 3-2 21
11/5/2019 ΓΕΡ1 470 1,4 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 5 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 5 2 0-1 22
19/12/2018 ΓΕΡ1 746 3,1 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 3,65 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 1,95 X 1-1 2X
13/1/2018 ΓΕΡ1 738 2,3 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 3,2 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 2,7 X 1-1 2X
25/10/2017 ΓΕΡΚ 1355 2,55 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 3,25 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 2,3 1 1-0 11
19/8/2017 ΓΕΡ1 1504 1,65 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 3,7 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 3,8 1 1-0 X1
13/5/2017 ΓΕΡ1 971 2,35 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 3,65 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 2,3 2 3-5 22
21/12/2016 ΓΕΡ1 1882 1,45 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 4 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 5,25 X 1-1 1X
13/2/2016 ΓΕΡ1 574 1,85 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 3,45 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 3,3 X 1-1 XX
13/9/2015 ΓΕΡ1 578 1,8 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 3,5 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 3,45 2 1-3 22
4/2/2015 ΓΕΡ1 139 1,6 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 3,65 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 4,25 2 1-2 X2
30/8/2014 ΓΕΡ1 162 2,9 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 3,45 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 2 X 1-1 2X
19/4/2014 ΓΕΡ1 239 2,55 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 3,4 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 2,25 1 3-1 X1
30/11/2013 ΓΕΡ1 158 1,7 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 3,75 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 3,6 X 4-4 XX
4/5/2013 ΓΕΡ1 156 1,9 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 3,35 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 3,15 X 2-2 1X
2/12/2012 ΓΕΡ1 283 2,3 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 3,3 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 2,4 2 1-4 22
11/2/2012 ΓΕΡ1 237 1,7 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 3,45 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 3,65 X 1-1 2X
27/8/2011 ΓΕΡ1 293 2,15 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 3,45 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 2,5 2 1-2 X2
15/1/2011 ΓΕΡ1 135 1,85 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 3,3 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 3,3 1 2-1 11
21/8/2010 ΓΕΡ1 244 2,5 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 3,3 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 2,25 1 4-1 11
14/3/2010 ΓΕΡ1 382 2,55 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 3,2 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 2,25 2 0-1 X2
9/2/2010 ΓΕΡΚ 103 1,6 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 3,35 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 4,4 1 2-1 11
17/10/2009 ΓΕΡ1 140 1,65 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 3,35 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 4 1 2-0 11
7/3/2009 ΓΕΡ1 136 2,4 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 3,25 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 2,35 X 0-0 XX
27/9/2008 ΓΕΡ1 325 1,4 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 3,55 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 6 1 5-4 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ = 48,00 % Ποσοστό (X) Χι = 36,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ = 16,00 % σε 25 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1198-ΑΝΤΑΜΑΒΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ vs ΚΒΑΡΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ
26/1/2020 ΝΙΓ1 1198 2,25 ΑΝΤΑΜΑΒΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2,7 ΚΒΑΡΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3,2 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΝΤΑΜΑΒΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΒΑΡΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1389-ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ vs ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ
26/1/2020 ΑΓΓΚ 1389 9 ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ 4,85 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 1,26 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.909-ΑΛ ΜΟΚΑΒΛΟΥΝ ΑΛ ΑΡΑΜΠ vs ΤΑΝΤΑ
26/1/2020 ΑΙΓΠ 909 1,72 ΑΛ ΜΟΚΑΒΛΟΥΝ ΑΛ ΑΡΑΜΠ 2,95 ΤΑΝΤΑ 4,75 - - -
5/3/2018 ΑΙΓΠ 2301 1,87 ΑΛ ΜΟΚΑΒΛΟΥΝ ΑΛ ΑΡΑΜΠ 2,9 ΤΑΝΤΑ 3,7 X 1-1 1X
28/11/2017 ΑΙΓΠ 1909 3,35 ΤΑΝΤΑ 2,75 ΑΛ ΜΟΚΑΒΛΟΥΝ ΑΛ ΑΡΑΜΠ 2,05 2 0-1 X2
24/5/2017 ΑΙΓΠ 2061 2,25 ΤΑΝΤΑ 2,85 ΑΛ ΜΟΚΑΒΛΟΥΝ ΑΛ ΑΡΑΜΠ 2,85 2 1-3 22
5/12/2016 ΑΙΓΠ 2534 1,88 ΑΛ ΜΟΚΑΒΛΟΥΝ ΑΛ ΑΡΑΜΠ 2,8 ΤΑΝΤΑ 3,8 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΛ ΜΟΚΑΒΛΟΥΝ ΑΛ ΑΡΑΜΠ = 75,00 % Ποσοστό (X) Χι = 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΑΝΤΑ = 0,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.910-ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ-ΓΚΙΛΟΥΑΖ vs ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ.
26/1/2020 ΒΕΛ2 910 1,45 ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ-ΓΚΙΛΟΥΑΖ 3,8 ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ. 5,75 - - -
23/11/2019 ΒΕΛ2 1237 4 ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ. 3,35 ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ-ΓΚΙΛΟΥΑΖ 1,72 X 0-0 XX
26/10/2019 ΒΕΛ2 1400 1,23 ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ-ΓΚΙΛΟΥΑΖ 4,75 ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ. 9,25 1 2-1 21
6/9/2019 ΒΕΛ2 478 4,25 ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ. 3,45 ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ-ΓΚΙΛΟΥΑΖ 1,65 X 2-2 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ-ΓΚΙΛΟΥΑΖ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 66,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ. = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.911-ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ vs ΒΑΣΙΛΕΙΑ
26/1/2020 ΕΛΒ1 911 1,77 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,65 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,45 - - -
1/12/2019 ΕΛΒ1 622 2,2 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,4 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 2,6 1 3-0 11
22/9/2019 ΕΛΒ1 1530 1,85 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,55 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,25 X 1-1 2X
12/5/2019 ΕΛΒ1 706 1,85 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,55 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,25 1 3-1 21
17/3/2019 ΕΛΒ1 595 2,2 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,35 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 2,65 X 2-2 2X
2/12/2018 ΕΛΒ1 1857 2,65 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,45 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 2,15 2 1-3 12
23/9/2018 ΕΛΒ1 1941 1,6 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,85 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4,05 1 7-1 11
10/5/2018 ΕΛΒ1 2261 1,9 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,4 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3 1 5-1 11
2/4/2018 ΕΛΒ1 895 1,7 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,5 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,6 X 2-2 XX
27/2/2018 ΕΛΒΚ 532 1,95 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,25 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3 1 2-0 X1
5/11/2017 ΕΛΒ1 1218 1,7 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,5 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,6 X 1-1 XX
22/7/2017 ΕΛΒ1 1766 2,55 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,15 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2,25 1 2-0 X1
21/5/2017 ΕΛΒ1 1896 1,85 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,4 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,15 1 2-1 X1
9/4/2017 ΕΛΒ1 1318 1,5 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,75 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 4,6 X 1-1 2X
3/12/2016 ΕΛΒ1 1625 2,6 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,15 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2,25 1 3-1 11
10/8/2016 ΕΛΒ1 1785 1,53 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,8 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 4,25 1 3-0 X1
22/5/2016 ΕΛΒ1 1250 1,65 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,8 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,6 2 2-3 22
3/4/2016 ΕΛΒ1 1227 1,68 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,5 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,65 1 2-0 X1
25/10/2015 ΕΛΒ1 2725 1,6 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,7 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,9 1 1-0 11
23/9/2015 ΕΛΒ1 1330 2,7 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,25 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2,1 1 4-3 11
17/5/2015 ΕΛΒ1 387 1,6 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,6 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 4 X 0-0 XX
22/2/2015 ΕΛΒ1 335 2,75 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,3 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2,05 1 4-2 11
18/10/2014 ΕΛΒ1 291 2,45 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,25 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2,3 2 0-1 22
31/8/2014 ΕΛΒ1 350 1,5 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,9 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 4,35 1 3-1 11
11/5/2014 ΕΛΒ1 248 3,4 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,15 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1,85 1 3-1 11
8/2/2014 ΕΛΒ1 237 1,5 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,75 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 4,6 1 3-2 21
1/12/2013 ΕΛΒ1 285 3 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,25 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1,95 X 2-2 2X
1/9/2013 ΕΛΒ1 330 1,7 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,35 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,75 1 2-1 X1
29/5/2013 ΕΛΒ1 137 4,5 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,5 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1,55 2 0-1 X2
10/3/2013 ΕΛΒ1 324 1,6 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,5 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 4,15 1 3-0 11
3/11/2012 ΕΛΒ1 240 1,7 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,4 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,65 1 2-0 11
23/9/2012 ΕΛΒ1 350 2,25 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,3 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2,45 X 1-1 XX
23/5/2012 ΕΛΒ1 127 1,55 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,5 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 4,5 2 1-2 X2
16/2/2012 ΕΛΒ1 171 2,4 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,2 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2,35 X 2-2 1X
19/11/2011 ΕΛΒ1 310 1,6 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,6 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 4 1 1-0 11
16/7/2011 ΕΛΒ1 231 2,4 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,35 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2,3 X 1-1 XX
10/4/2011 ΕΛΒ1 409 2,3 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,2 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2,45 X 3-3 1X
4/12/2010 ΕΛΒ1 282 1,7 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,25 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,85 1 3-1 21
12/9/2010 ΕΛΒ1 516 2,3 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,25 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2,4 X 2-2 1X
16/5/2010 ΕΛΒ1 313 2,15 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,3 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2,6 2 0-2 22
7/2/2010 ΕΛΒ1 374 1,9 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,1 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,25 1 4-0 X1
29/11/2009 ΕΛΒ1 247 1,85 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,25 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,25 1 2-0 11
30/8/2009 ΕΛΒ1 286 2,15 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,25 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 2,6 2 1-2 12
29/5/2009 ΕΛΒ1 208 1,65 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,35 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 4 2 0-3 X2
16/4/2009 ΕΛΒΚ 115 2,2 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,25 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2,55 X 0-0 XX
7/2/2009 ΕΛΒ1 309 2,35 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,25 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2,35 1 3-2 X1
27/9/2008 ΕΛΒ1 409 1,45 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,6 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 5 2 1-2 22
18/7/2008 ΕΛΒ1 111 2,4 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,05 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2,4 2 1-2 12
10/5/2008 ΕΛΒ1 312 1,8 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,2 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,35 1 2-0 11
3/2/2008 ΕΛΒ1 532 2,55 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,15 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2,2 1 2-0 X1
28/10/2007 ΕΛΒ1 726 1,5 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,6 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 4,6 1 4-0 11
5/8/2007 ΕΛΒ1 421 2,65 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,25 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2,1 1 5-1 11
24/5/2007 ΕΛΒ1 316 1,25 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4,35 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 7,5 1 2-0 11
11/2/2007 ΕΛΒ1 625 2,2 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,1 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2,6 2 0-3 22
9/11/2006 ΕΛΒ1 422 1,55 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,3 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 4,5 X 2-2 XX
19/7/2006 ΕΛΒ1 435 2,6 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,1 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2,2 X 1-1 XX
10/5/2006 ΕΛΒ1 322 3 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 2,7 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2,2 1 4-2 11
2/4/2006 ΕΛΒ1 616 1,6 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,3 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 4,5 1 2-0 X1
11/12/2005 ΕΛΒ1 514 3 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,1 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2 2 1-6 22
22/9/2005 ΕΛΒ1 533 1,55 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,4 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 4,75 X 1-1 1X
17/4/2005 ΕΛΒ1 525 1,4 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,5 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 5 X 1-1 2X
10/4/2005 ΕΛΒ1 522 2,5 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 2,9 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2,2 2 2-5 22
7/11/2004 ΕΛΒ1 524 1,5 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,3 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 4,3 1 2-1 X1
15/8/2004 ΕΛΒ1 546 2,5 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 2,9 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2,2 X 1-1 1X
22/5/2004 ΕΛΒ1 223 1,7 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,2 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,75 1 2-1 11
15/2/2004 ΕΛΒ1 541 3 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,1 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1,9 2 0-1 X2
28/9/2003 ΕΛΒ1 541 1,3 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,75 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 7,5 1 2-0 11
22/7/2003 ΕΛΒ1 424 3,1 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1,9 2 2-3 X2
4/7/2003 ΔΦ 112 2,9 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2 2 0-1 X2
27/4/2003 ΕΛΒ1 564 3,1 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,1 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1,9 1 2-0 X1
19/4/2003 ΕΛΒ1 213 1,3 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,75 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 8 1 3-0 11
26/3/2003 ΕΛΒΚ 412 2,9 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,1 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2 X 3-3 XX
28/9/2002 ΕΛΒ1 323 1,5 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,4 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 5 1 2-1 21
17/7/2002 ΕΛΒ1 224 2,6 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 2,9 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2,3 X 1-1 XX
24/4/2002 ΕΛΒ1 213 2,7 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 2,9 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2,2 2 0-3 22
11/4/2002 ΕΛΒΚ 511 1,5 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,4 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 5 X 1-1 1X
9/3/2002 ΕΛΒ1 332 1,5 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,3 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 5,5 1 2-0 11
3/11/2001 ΕΛΒ1 316 2,35 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,1 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2,5 X 2-2 1X
11/8/2001 ΕΛΒ1 323 1,9 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,2 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3,2 1 3-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ = 25,64 % Ποσοστό (X) Χι = 28,21 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΑΣΙΛΕΙΑ = 46,15 % σε 78 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.912-ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ vs ΛΟΥΓΚΑΝΟ
26/1/2020 ΕΛΒ1 912 1,65 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,6 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 4 - - -
27/10/2019 ΕΛΒ1 851 2,2 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,25 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 2,7 2 1-3 22
25/8/2019 ΕΛΒ1 773 2,65 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,15 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 2,3 1 3-2 21
16/5/2019 ΕΛΒ1 915 1,85 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,35 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,45 1 1-0 11
16/3/2019 ΕΛΒ1 514 2,15 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,2 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 2,85 2 0-2 22
21/10/2018 ΕΛΒ1 1642 1,85 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,35 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,45 1 3-1 11
23/9/2018 ΕΛΒ1 1932 2,75 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,2 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 2,2 X 2-2 1X
29/4/2018 ΕΛΒ1 1066 1,8 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,2 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,5 1 2-1 11
25/2/2018 ΕΛΒ1 2158 2,55 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 2,9 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 2,4 1 3-0 11
18/11/2017 ΕΛΒ1 778 2,15 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,1 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 2,75 2 0-2 X2
16/8/2017 ΕΛΒ1 1317 1,9 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,25 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,15 2 0-1 X2
16/5/2017 ΕΛΒ1 1288 1,5 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,85 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 4,4 1 3-2 11
26/2/2017 ΕΛΒ1 2034 1,6 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,45 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 4,2 2 0-1 X2
6/11/2016 ΕΛΒ1 1785 1,85 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,25 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,3 2 2-3 X2
11/9/2016 ΕΛΒ1 1231 1,85 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,35 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,2 2 0-2 22
25/5/2016 ΕΛΒ1 1685 1,37 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 4,25 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 5,3 1 3-0 11
28/2/2016 ΕΛΒ1 2331 1,75 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,35 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,6 X 3-3 1X
18/10/2015 ΕΛΒ1 1386 2,14 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,23 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 2,68 1 3-1 11
19/7/2015 ΕΛΒ1 297 1,7 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,45 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,65 1 2-0 X1
16/3/2003 ΕΛΒ1 555 1,8 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,25 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,4 1 1-0 X1
13/4/2002 ΕΛΒ1 325 1,65 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,25 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 4 1 1-0 11
23/3/2002 ΕΛΒ1 321 2 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,1 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3 X 0-0 XX
4/11/2001 ΕΛΒ1 415 2,1 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,2 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 2,75 X 1-1 1X
12/8/2001 ΕΛΒ1 444 1,9 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,2 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,2 2 0-1 22
19/5/2001 ΕΛΒ1 341 2,25 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,1 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 2,6 1 4-1 X1
3/3/2001 ΕΛΒ1 325 1,8 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,25 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,5 1 3-2 X1
24/9/2000 ΕΛΒ1 346 2 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,1 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3 X 1-1 1X
15/7/2000 ΕΛΒ1 115 2,7 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,25 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 2,1 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ = 29,63 % Ποσοστό (X) Χι = 18,52 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΟΥΓΚΑΝΟ = 51,85 % σε 27 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.913-ΤΟΥΝ vs ΣΙΟΝ
26/1/2020 ΕΛΒ1 913 2,35 ΤΟΥΝ 3,15 ΣΙΟΝ 2,6 - - -
30/11/2019 ΕΛΒ1 547 2,05 ΣΙΟΝ 3,35 ΤΟΥΝ 2,9 1 2-1 21
1/9/2019 ΕΛΒ1 692 2,35 ΤΟΥΝ 3,25 ΣΙΟΝ 2,5 2 0-1 22
25/5/2019 ΕΛΒ1 516 2,5 ΣΙΟΝ 3,55 ΤΟΥΝ 2,25 2 0-1 X2
4/4/2019 ΕΛΒ1 922 2,05 ΤΟΥΝ 3,25 ΣΙΟΝ 3 2 1-2 22
25/11/2018 ΕΛΒ1 1651 2,4 ΣΙΟΝ 3,25 ΤΟΥΝ 2,5 1 2-1 11
22/9/2018 ΕΛΒ1 1830 2,15 ΤΟΥΝ 3,35 ΣΙΟΝ 2,7 1 4-1 X1
19/5/2018 ΕΛΒ1 1249 1,95 ΤΟΥΝ 3,5 ΣΙΟΝ 2,8 2 1-4 22
11/3/2018 ΕΛΒ1 1821 2,15 ΣΙΟΝ 3,15 ΤΟΥΝ 2,7 1 7-2 11
9/12/2017 ΕΛΒ1 1747 2,2 ΣΙΟΝ 3,3 ΤΟΥΝ 2,55 2 2-3 22
23/7/2017 ΕΛΒ1 1866 2,15 ΤΟΥΝ 3,1 ΣΙΟΝ 2,75 2 0-1 22
30/4/2017 ΕΛΒ1 1718 1,95 ΤΟΥΝ 3,3 ΣΙΟΝ 2,95 1 2-1 X1
1/4/2017 ΕΛΒ1 2091 1,65 ΣΙΟΝ 3,4 ΤΟΥΝ 4 1 2-1 X1
5/11/2016 ΕΛΒ1 1694 3 ΤΟΥΝ 3,25 ΣΙΟΝ 1,95 2 2-3 22
11/9/2016 ΕΛΒ1 1193 1,65 ΣΙΟΝ 3,45 ΤΟΥΝ 3,9 1 1-0 11
16/5/2016 ΕΛΒ1 2867 2,95 ΤΟΥΝ 3,25 ΣΙΟΝ 1,98 X 1-1 XX
10/4/2016 ΕΛΒ1 2503 1,63 ΣΙΟΝ 3,35 ΤΟΥΝ 4,15 1 2-1 21
29/11/2015 ΕΛΒ1 1072 2,05 ΣΙΟΝ 3 ΤΟΥΝ 3 2 1-2 X2
30/8/2015 ΕΛΒ1 1182 2,6 ΤΟΥΝ 3,05 ΣΙΟΝ 2,3 2 0-2 22
25/4/2015 ΕΛΒ1 334 1,95 ΤΟΥΝ 3,2 ΣΙΟΝ 3,05 1 2-1 11
22/3/2015 ΕΛΒ1 350 2,05 ΣΙΟΝ 3,15 ΤΟΥΝ 2,9 1 3-0 11
19/10/2014 ΕΛΒ1 338 2,25 ΣΙΟΝ 3,15 ΤΟΥΝ 2,55 X 0-0 XX
30/8/2014 ΕΛΒ1 252 1,9 ΤΟΥΝ 3,25 ΣΙΟΝ 3,15 1 2-1 11
11/5/2014 ΕΛΒ1 215 3,1 ΣΙΟΝ 3,3 ΤΟΥΝ 1,9 1 3-1 11
22/2/2014 ΕΛΒ1 244 1,65 ΤΟΥΝ 3,55 ΣΙΟΝ 3,75 1 3-1 11
19/10/2013 ΕΛΒ1 269 1,8 ΤΟΥΝ 3,35 ΣΙΟΝ 3,35 1 1-0 X1
25/8/2013 ΕΛΒ1 309 2,3 ΣΙΟΝ 3,25 ΤΟΥΝ 2,45 X 0-0 XX
24/2/2013 ΕΛΒ1 277 2,5 ΤΟΥΝ 3,15 ΣΙΟΝ 2,3 1 4-0 11
20/10/2012 ΕΛΒ1 212 2,45 ΤΟΥΝ 3,15 ΣΙΟΝ 2,35 X 1-1 1X
22/9/2012 ΕΛΒ1 274 1,45 ΣΙΟΝ 3,5 ΤΟΥΝ 5,5 1 2-1 X1
29/4/2012 ΕΛΒ1 325 2,3 ΤΟΥΝ 3,2 ΣΙΟΝ 2,45 X 1-1 2X
10/3/2012 ΕΛΒ1 320 1,8 ΣΙΟΝ 3,2 ΤΟΥΝ 3,5 1 1-0 11
29/10/2011 ΕΛΒ1 183 1,65 ΣΙΟΝ 3,35 ΤΟΥΝ 4 1 2-0 X1
11/9/2011 ΕΛΒ1 413 2,1 ΤΟΥΝ 3,25 ΣΙΟΝ 2,7 2 0-3 22
7/5/2011 ΕΛΒ1 324 2,35 ΤΟΥΝ 3,25 ΣΙΟΝ 2,35 1 3-1 21
20/3/2011 ΕΛΒ1 408 1,7 ΣΙΟΝ 3,25 ΤΟΥΝ 3,85 1 1-0 11
6/11/2010 ΕΛΒ1 310 2,35 ΤΟΥΝ 3 ΣΙΟΝ 2,55 1 1-0 X1
15/8/2010 ΕΛΒ1 377 1,7 ΣΙΟΝ 3,4 ΤΟΥΝ 3,65 X 1-1 2X
6/5/2008 ΕΛΒ1 142 1,45 ΣΙΟΝ 3,65 ΤΟΥΝ 5 1 5-0 11
10/2/2008 ΕΛΒ1 623 2,3 ΤΟΥΝ 3 ΣΙΟΝ 2,5 X 2-2 1X
27/9/2007 ΕΛΒ1 512 1,55 ΣΙΟΝ 3,6 ΤΟΥΝ 4,2 1 2-1 11
7/8/2007 ΕΛΒ1 112 2,5 ΤΟΥΝ 3,25 ΣΙΟΝ 2,2 2 0-1 X2
22/4/2007 ΕΛΒ1 613 1,65 ΣΙΟΝ 3,35 ΤΟΥΝ 3,8 1 2-1 11
26/11/2006 ΕΛΒ1 626 1,5 ΣΙΟΝ 3,4 ΤΟΥΝ 5 1 3-0 11
10/9/2006 ΕΛΒ1 565 2,4 ΤΟΥΝ 3,1 ΣΙΟΝ 2,4 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΟΥΝ = 27,27 % Ποσοστό (X) Χι = 15,91 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΙΟΝ = 56,82 % σε 44 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.914-ΚΙΑΣΟ vs ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ
26/1/2020 ΕΛΒ2 914 3,7 ΚΙΑΣΟ 3,35 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 1,78 - - -
7/12/2019 ΕΛΒ2 1470 3,65 ΚΙΑΣΟ 3,45 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 1,75 2 0-1 X2
28/9/2019 ΕΛΒ2 1771 1,45 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 4,05 ΚΙΑΣΟ 5 1 3-2 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΙΑΣΟ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ = 100,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.915-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
26/1/2020 ΕΛΛ2 915 3,1 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3,05 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2,1 - - -
4/11/2019 ΕΛΛ2 874 1,42 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3,9 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 6 X 2-2 2X
3/5/2015 ΕΛΛ1 336 1,22 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 4 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 7,5 X 0-0 XX
21/12/2014 ΕΛΛ1 282 2,25 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3,3 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2,6 1 1-0 11
30/3/2014 ΕΛΛ1 335 1,95 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3,15 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3,15 1 1-0 X1
14/12/2013 ΕΛΛ1 210 1,7 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3,2 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 4,35 1 2-0 11
25/3/2012 ΕΛΛ1 417 1,95 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3,1 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3,15 X 1-1 XX
26/11/2011 ΕΛΛ1 311 1,8 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3,1 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3,65 1 2-1 11
27/10/2010 ΕΚΥ 132 2,35 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2,55 1 1-0 11
11/4/2010 ΕΛΛ1 316 1,7 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3,2 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3,9 1 3-1 11
12/12/2009 ΕΛΛ1 231 2,25 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2,9 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2,75 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ = 40,00 % Ποσοστό (X) Χι = 30,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ = 30,00 % σε 10 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.916-ΧΕΤΑΦΕ vs ΜΠΕΤΙΣ
26/1/2020 ΙΣΠ1 916 1,88 ΧΕΤΑΦΕ 3,15 ΜΠΕΤΙΣ 3,8 - - -
15/9/2019 ΙΣΠ1 866 1,95 ΜΠΕΤΙΣ 3,1 ΧΕΤΑΦΕ 3,65 X 1-1 2X
3/3/2019 ΙΣΠ1 680 2,15 ΜΠΕΤΙΣ 2,9 ΧΕΤΑΦΕ 3,35 2 1-2 22
28/10/2018 ΙΣΠ1 1949 2,3 ΧΕΤΑΦΕ 3 ΜΠΕΤΙΣ 2,95 1 2-0 X1
2/4/2018 ΙΣΠ1 923 2,2 ΧΕΤΑΦΕ 3,1 ΜΠΕΤΙΣ 2,95 2 0-1 X2
3/11/2017 ΙΣΠ1 877 1,85 ΜΠΕΤΙΣ 3,25 ΧΕΤΑΦΕ 3,7 X 2-2 2X
15/5/2016 ΙΣΠ1 2743 3,25 ΜΠΕΤΙΣ 3,5 ΧΕΤΑΦΕ 1,85 1 2-1 X1
9/1/2016 ΙΣΠ1 939 1,8 ΧΕΤΑΦΕ 3,15 ΜΠΕΤΙΣ 3,85 1 1-0 X1
8/3/2014 ΙΣΠ1 231 1,85 ΜΠΕΤΙΣ 3,4 ΧΕΤΑΦΕ 3,4 1 2-0 11
6/10/2013 ΙΣΠ1 377 2,3 ΧΕΤΑΦΕ 3,25 ΜΠΕΤΙΣ 2,55 1 3-1 11
1/4/2013 ΙΣΠ1 393 1,8 ΜΠΕΤΙΣ 3,35 ΧΕΤΑΦΕ 3,6 X 0-0 XX
5/11/2012 ΙΣΠ1 368 1,85 ΧΕΤΑΦΕ 3,2 ΜΠΕΤΙΣ 3,4 2 2-4 X2
25/2/2012 ΙΣΠ1 308 1,9 ΜΠΕΤΙΣ 3,3 ΧΕΤΑΦΕ 3,1 X 1-1 XX
26/9/2011 ΙΣΠ1 537 2,3 ΧΕΤΑΦΕ 3,2 ΜΠΕΤΙΣ 2,45 1 1-0 11
6/1/2011 ΙΣΠΚ 132 1,65 ΧΕΤΑΦΕ 3,35 ΜΠΕΤΙΣ 4 2 1-3 X2
22/12/2010 ΙΣΠΚ 139 2,2 ΜΠΕΤΙΣ 3,2 ΧΕΤΑΦΕ 2,65 2 1-2 22
1/2/2009 ΙΣΠ1 283 2 ΜΠΕΤΙΣ 3,15 ΧΕΤΑΦΕ 3 X 2-2 1X
14/9/2008 ΙΣΠ1 417 1,9 ΧΕΤΑΦΕ 3,2 ΜΠΕΤΙΣ 3,1 X 0-0 XX
18/5/2008 ΙΣΠ1 466 1,85 ΧΕΤΑΦΕ 3,3 ΜΠΕΤΙΣ 3,1 X 1-1 1X
13/1/2008 ΙΣΠ1 466 2,2 ΜΠΕΤΙΣ 3,2 ΧΕΤΑΦΕ 2,5 1 3-2 11
6/5/2007 ΙΣΠ1 542 1,95 ΜΠΕΤΙΣ 3,15 ΧΕΤΑΦΕ 3,15 2 0-2 22
10/12/2006 ΙΣΠ1 651 1,7 ΧΕΤΑΦΕ 3 ΜΠΕΤΙΣ 3,6 X 1-1 XX
5/3/2006 ΙΣΠ1 566 2,15 ΧΕΤΑΦΕ 2,9 ΜΠΕΤΙΣ 2,9 1 1-0 11
16/10/2005 ΙΣΠ1 534 1,8 ΜΠΕΤΙΣ 3,1 ΧΕΤΑΦΕ 3,6 1 1-0 11
6/3/2005 ΙΣΠ1 551 1,45 ΜΠΕΤΙΣ 3,2 ΧΕΤΑΦΕ 5 X 2-2 XX
24/10/2004 ΙΣΠ1 532 2,1 ΧΕΤΑΦΕ 2,7 ΜΠΕΤΙΣ 2,8 2 0-2 X2
27/5/2001 ΙΣΠ2 411 1,4 ΜΠΕΤΙΣ 3,5 ΧΕΤΑΦΕ 6,75 1 1-0 X1
20/12/2000 ΙΣΠ2 223 3 ΧΕΤΑΦΕ 2,9 ΜΠΕΤΙΣ 2,1 2 0-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΕΤΑΦΕ = 29,63 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΕΤΙΣ = 37,04 % σε 27 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.917-ΑΛΜΕΡΙΑ vs ΕΛΤΣΕ
26/1/2020 ΙΣΠ2 917 1,68 ΑΛΜΕΡΙΑ 3,2 ΕΛΤΣΕ 4,5 - - -
16/11/2019 ΙΣΠ2 616 2,65 ΕΛΤΣΕ 2,65 ΑΛΜΕΡΙΑ 2,65 X 1-1 XX
12/5/2019 ΙΣΠ2 548 1,95 ΑΛΜΕΡΙΑ 2,85 ΕΛΤΣΕ 3,75 1 5-3 11
22/12/2018 ΙΣΠ2 1183 2,1 ΕΛΤΣΕ 2,9 ΑΛΜΕΡΙΑ 3,25 X 2-2 1X
10/8/2018 ΔΦ 1420 1,6 ΕΛΤΣΕ 3,35 ΑΛΜΕΡΙΑ 4,35 1 1-0 X1
28/4/2017 ΙΣΠ2 1443 1,8 ΕΛΤΣΕ 3,05 ΑΛΜΕΡΙΑ 3,75 2 2-3 22
18/11/2016 ΙΣΠ2 1394 1,85 ΑΛΜΕΡΙΑ 2,95 ΕΛΤΣΕ 3,65 1 2-1 X1
19/3/2016 ΙΣΠ2 1303 1,9 ΕΛΤΣΕ 2,9 ΑΛΜΕΡΙΑ 3,5 X 0-0 XX
18/10/2015 ΙΣΠ2 1217 2,11 ΑΛΜΕΡΙΑ 2,94 ΕΛΤΣΕ 2,99 2 2-3 X2
9/9/2015 ΙΣΠΚ 665 2,19 ΑΛΜΕΡΙΑ 2,84 ΕΛΤΣΕ 2,93 X 2-2 1X
7/3/2015 ΙΣΠ1 290 1,95 ΕΛΤΣΕ 3,25 ΑΛΜΕΡΙΑ 3,25 1 1-0 11
4/10/2014 ΙΣΠ1 283 2 ΑΛΜΕΡΙΑ 3,15 ΕΛΤΣΕ 3,15 X 2-2 XX
2/2/2014 ΙΣΠ1 261 1,9 ΕΛΤΣΕ 3,3 ΑΛΜΕΡΙΑ 3,3 1 1-0 X1
31/8/2013 ΙΣΠ1 136 1,95 ΑΛΜΕΡΙΑ 3,3 ΕΛΤΣΕ 3,15 X 2-2 1X
19/5/2013 ΙΣΠ2 201 1,55 ΑΛΜΕΡΙΑ 3,5 ΕΛΤΣΕ 4,5 1 2-1 11
16/12/2012 ΙΣΠ2 248 2,05 ΕΛΤΣΕ 3 ΑΛΜΕΡΙΑ 3 1 1-0 X1
4/3/2012 ΙΣΠ2 279 1,9 ΑΛΜΕΡΙΑ 3,1 ΕΛΤΣΕ 3,3 2 0-2 22
12/10/2011 ΙΣΠΚ 156 1,85 ΑΛΜΕΡΙΑ 3,1 ΕΛΤΣΕ 3,45 1 1-0 X1
23/9/2011 ΙΣΠ2 273 2 ΕΛΤΣΕ 3,1 ΑΛΜΕΡΙΑ 3 2 1-3 22
27/5/2007 ΙΣΠ2 335 2,15 ΕΛΤΣΕ 3 ΑΛΜΕΡΙΑ 2,75 2 1-2 22
20/12/2006 ΙΣΠ2 312 1,4 ΑΛΜΕΡΙΑ 2,8 ΕΛΤΣΕ 8 1 2-0 11
23/4/2006 ΙΣΠ2 562 1,6 ΑΛΜΕΡΙΑ 2,8 ΕΛΤΣΕ 5,5 1 2-0 11
19/11/2005 ΙΣΠ2 411 1,9 ΕΛΤΣΕ 2,8 ΑΛΜΕΡΙΑ 3,6 X 0-0 XX
20/3/2005 ΙΣΠ2 553 2,7 ΑΛΜΕΡΙΑ 2,4 ΕΛΤΣΕ 2,4 X 2-2 2X
17/10/2004 ΙΣΠ2 563 1,8 ΕΛΤΣΕ 2,7 ΑΛΜΕΡΙΑ 3,6 X 0-0 XX
2/5/2004 ΙΣΠ2 614 2,1 ΑΛΜΕΡΙΑ 2,35 ΕΛΤΣΕ 3,3 1 3-1 11
29/11/2003 ΙΣΠ2 335 2,1 ΕΛΤΣΕ 2,5 ΑΛΜΕΡΙΑ 3 X 3-3 2X
24/5/2003 ΙΣΠ2 261 1,8 ΕΛΤΣΕ 2,65 ΑΛΜΕΡΙΑ 4 2 0-2 22
21/12/2002 ΙΣΠ2 341 2,2 ΑΛΜΕΡΙΑ 2,65 ΕΛΤΣΕ 2,9 2 0-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΛΜΕΡΙΑ = 39,29 % Ποσοστό (X) Χι = 35,71 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΛΤΣΕ = 25,00 % σε 28 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.918-ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ vs ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ
26/1/2020 ΙΣΠ2 918 2,3 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 2,65 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 3,1 - - -
7/9/2019 ΙΣΠ2 565 1,6 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 3,25 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 5 2 0-1 X2
20/1/2019 ΙΣΠ2 1335 1,52 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 3,4 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 5,75 1 2-0 11
17/8/2018 ΙΣΠ2 1099 2,7 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 2,75 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 2,5 X 1-1 XX
13/3/2005 ΙΣΠ1 535 2,8 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 2,7 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 2,1 2 0-1 22
31/10/2004 ΙΣΠ1 556 1,35 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 3,4 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 6,25 X 0-0 XX
8/2/2004 ΙΣΠ1 525 3,5 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 2,75 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 1,9 2 0-2 X2
21/9/2003 ΙΣΠ1 553 1,2 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 4,25 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 10 1 3-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ = 14,29 % Ποσοστό (X) Χι = 28,57 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ = 57,14 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1256-ΑΝΔΟΡΑ (ΙΣΠ) vs ΤΑΡΑΓΟΝΑ
26/1/2020 ΙΣΠ3 1256 1,87 ΑΝΔΟΡΑ (ΙΣΠ) 2,9 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 4,05 - - -
8/9/2019 ΙΣΠ3 1300 1,65 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 3,25 ΑΝΔΟΡΑ (ΙΣΠ) 4,6 2 0-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΝΔΟΡΑ (ΙΣΠ) = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΑΡΑΓΟΝΑ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.919-ΟΜΟΝΟΙΑ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ
26/1/2020 ΚΥΠ1 919 2,45 ΟΜΟΝΟΙΑ 3,1 ΑΝΟΡΘΩΣΗ 2,45 - - -
20/10/2019 ΚΥΠ1 922 1,75 ΑΝΟΡΘΩΣΗ 3,25 ΟΜΟΝΟΙΑ 4 X 0-0 XX
17/2/2019 ΚΥΠ1 592 2,2 ΑΝΟΡΘΩΣΗ 3 ΟΜΟΝΟΙΑ 2,75 X 0-0 XX
25/11/2018 ΚΥΠ1 1641 2,1 ΟΜΟΝΟΙΑ 3 ΑΝΟΡΘΩΣΗ 2,9 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΜΟΝΟΙΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΝΟΡΘΩΣΗ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1223-ΑΜΠΙΑ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ vs ΟΥΑΡΙ ΓΟΥΛΒΣ
26/1/2020 ΝΙΓ1 1223 1,33 ΑΜΠΙΑ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 3,85 ΟΥΑΡΙ ΓΟΥΛΒΣ 8,5 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΜΠΙΑ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΥΑΡΙ ΓΟΥΛΒΣ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1224-ΑΚΒΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ vs ΧΑΡΤΛΑΝΤ ΟΒΕΡΙ
26/1/2020 ΝΙΓ1 1224 1,48 ΑΚΒΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3,3 ΧΑΡΤΛΑΝΤ ΟΒΕΡΙ 6,5 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΚΒΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΡΤΛΑΝΤ ΟΒΕΡΙ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1225-ΛΟΜΠΙ ΣΤΑΡΣ vs ΝΑΣΑΡΑΒΑ ΓΙΟΥΝ.
26/1/2020 ΝΙΓ1 1225 1,2 ΛΟΜΠΙ ΣΤΑΡΣ 4,65 ΝΑΣΑΡΑΒΑ ΓΙΟΥΝ. 12,5 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΟΜΠΙ ΣΤΑΡΣ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΑΣΑΡΑΒΑ ΓΙΟΥΝ. = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1226-MFM vs ΠΛΑΤΕΟΥ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ
26/1/2020 ΝΙΓ1 1226 1,65 MFM 3 ΠΛΑΤΕΟΥ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 5,15 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : MFM = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΛΑΤΕΟΥ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1227-ΡΙΒΕΡΣ ΓΙΟΥΝ. vs ΓΟΥΙΚΙ ΤΟΥΡΙΣΤ
26/1/2020 ΝΙΓ1 1227 1,22 ΡΙΒΕΡΣ ΓΙΟΥΝ. 4,6 ΓΟΥΙΚΙ ΤΟΥΡΙΣΤ 11 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΙΒΕΡΣ ΓΙΟΥΝ. = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΟΥΙΚΙ ΤΟΥΡΙΣΤ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.923-ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΒΙΣΕΟΥ vs ΠΕΝΑΦΙΕΛ
26/1/2020 ΠΟΡ2 923 1,85 ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΒΙΣΕΟΥ 3,05 ΠΕΝΑΦΙΕΛ 3,8 - - -
11/8/2019 ΠΟΡ2 1338 2,05 ΠΕΝΑΦΙΕΛ 3 ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΒΙΣΕΟΥ 3,25 2 0-2 22
28/7/2019 ΠΡΛΚ 1076 2,05 ΠΕΝΑΦΙΕΛ 2,95 ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΒΙΣΕΟΥ 3,1 1 1-0 X1
11/5/2019 ΠΟΡ2 496 1,5 ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΒΙΣΕΟΥ 3,85 ΠΕΝΑΦΙΕΛ 4,5 1 2-1 X1
9/1/2019 ΠΟΡ2 702 1,85 ΠΕΝΑΦΙΕΛ 3,05 ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΒΙΣΕΟΥ 3,55 1 2-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΒΙΣΕΟΥ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΕΝΑΦΙΕΛ = 50,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.924-ΚΑΣΑ ΠΙΑ vs ΦΑΡΕΝΣΕ
26/1/2020 ΠΟΡ2 924 5 ΚΑΣΑ ΠΙΑ 3,5 ΦΑΡΕΝΣΕ 1,55 - - -
10/8/2019 ΠΟΡ2 1244 1,67 ΦΑΡΕΝΣΕ 3,25 ΚΑΣΑ ΠΙΑ 4,5 1 3-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΑΣΑ ΠΙΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΑΡΕΝΣΕ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.925-ΛΕΙΣΟΕΣ vs ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ ΚΟΙΜΠΡΑ
26/1/2020 ΠΟΡ2 925 2,05 ΛΕΙΣΟΕΣ 2,95 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ ΚΟΙΜΠΡΑ 3,3 - - -
11/8/2019 ΠΟΡ2 1335 2,4 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ ΚΟΙΜΠΡΑ 2,85 ΛΕΙΣΟΕΣ 2,75 1 3-2 X1
27/4/2019 ΠΟΡ2 1501 1,87 ΛΕΙΣΟΕΣ 2,95 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ ΚΟΙΜΠΡΑ 3,65 X 1-1 1X
30/12/2018 ΠΟΡ2 886 2,2 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ ΚΟΙΜΠΡΑ 2,7 ΛΕΙΣΟΕΣ 3 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΕΙΣΟΕΣ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ ΚΟΙΜΠΡΑ = 66,67 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.926-ΟΛΙΒΕΙΡΕΝΣΕ vs ΒΑΡΖΙΜ
26/1/2020 ΠΟΡ2 926 2,55 ΟΛΙΒΕΙΡΕΝΣΕ 2,95 ΒΑΡΖΙΜ 2,45 - - -
10/8/2019 ΠΟΡ2 1216 1,9 ΒΑΡΖΙΜ 3 ΟΛΙΒΕΙΡΕΝΣΕ 3,65 X 0-0 XX
17/3/2019 ΠΟΡ2 1477 2,4 ΒΑΡΖΙΜ 2,7 ΟΛΙΒΕΙΡΕΝΣΕ 2,75 X 1-1 XX
12/11/2018 ΠΟΡ2 2020 2,45 ΟΛΙΒΕΙΡΕΝΣΕ 2,8 ΒΑΡΖΙΜ 2,65 1 3-0 11
10/3/2018 ΠΟΡ2 1679 2,6 ΟΛΙΒΕΙΡΕΝΣΕ 2,8 ΒΑΡΖΙΜ 2,4 X 0-0 XX
30/9/2017 ΠΟΡ2 1527 1,81 ΒΑΡΖΙΜ 3,1 ΟΛΙΒΕΙΡΕΝΣΕ 3,65 2 0-1 X2
5/3/2016 ΠΟΡ2 1340 3,6 ΟΛΙΒΕΙΡΕΝΣΕ 3 ΒΑΡΖΙΜ 1,85 1 1-0 11
3/10/2015 ΠΟΡ2 1025 1,52 ΒΑΡΖΙΜ 3,41 ΟΛΙΒΕΙΡΕΝΣΕ 4,98 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΛΙΒΕΙΡΕΝΣΕ = 57,14 % Ποσοστό (X) Χι = 42,86 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΑΡΖΙΜ = 0,00 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.927-ΠΟΡΤΟ Β vs ΚΟΒΙΛΙΑ
26/1/2020 ΠΟΡ2 927 2,35 ΠΟΡΤΟ Β 3,05 ΚΟΒΙΛΙΑ 2,65 - - -
11/8/2019 ΠΟΡ2 1339 1,73 ΚΟΒΙΛΙΑ 3,2 ΠΟΡΤΟ Β 4,15 1 2-0 X1
19/4/2019 ΠΟΡ2 1157 1,9 ΚΟΒΙΛΙΑ 3 ΠΟΡΤΟ Β 3,35 1 2-1 21
22/12/2018 ΠΟΡ2 656 1,53 ΠΟΡΤΟ Β 3,5 ΚΟΒΙΛΙΑ 4,65 1 3-0 11
18/3/2018 ΠΟΡ2 1026 2,2 ΠΟΡΤΟ Β 2,8 ΚΟΒΙΛΙΑ 2,95 1 3-0 11
29/10/2017 ΠΟΡ2 1882 1,98 ΚΟΒΙΛΙΑ 3,1 ΠΟΡΤΟ Β 3,1 1 2-1 11
26/2/2017 ΠΟΡ2 2031 1,88 ΚΟΒΙΛΙΑ 2,95 ΠΟΡΤΟ Β 3,6 X 1-1 XX
21/9/2016 ΠΟΡ2 1248 1,85 ΠΟΡΤΟ Β 3,1 ΚΟΒΙΛΙΑ 3,45 1 1-0 11
10/4/2016 ΠΟΡ2 2544 1,98 ΠΟΡΤΟ Β 3,05 ΚΟΒΙΛΙΑ 3,2 1 2-1 11
29/11/2015 ΠΟΡ2 1035 2,65 ΚΟΒΙΛΙΑ 3 ΠΟΡΤΟ Β 2,25 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΟΡΤΟ Β = 44,44 % Ποσοστό (X) Χι = 22,22 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΟΒΙΛΙΑ = 33,33 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.920-ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ vs ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ
26/1/2020 ΠΟΡΤ 920 2,45 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 3 ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ 2,75 - - -
9/8/2019 ΠΟΡΤ 770 1,55 ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ 3,5 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 5 X 0-0 XX
16/3/2019 ΠΟΡΤ 495 2,2 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 3 ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ 2,9 X 2-2 2X
3/11/2018 ΠΟΡΤ 1585 1,7 ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ 3,25 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 4,25 X 1-1 XX
5/5/2018 ΠΟΡΤ 1856 1,95 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 3,15 ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ 3,3 1 3-2 21
4/1/2018 ΠΟΡΤ 1953 1,7 ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ 3,25 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 4,2 X 0-0 XX
20/11/2015 ΠΟΡΚ 1762 2,35 ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ 2,9 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 2,6 1 3-2 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ = 16,67 % Ποσοστό (X) Χι = 66,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ = 16,67 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.921-ΤΟΝΤΕΛΑ vs ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ
26/1/2020 ΠΟΡΤ 921 1,93 ΤΟΝΤΕΛΑ 3,05 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,85 - - -
12/8/2019 ΠΟΡΤ 778 1,9 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 2,9 ΤΟΝΤΕΛΑ 3,85 X 0-0 XX
10/3/2019 ΠΟΡΤ 657 1,95 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3 ΤΟΝΤΕΛΑ 3,5 X 0-0 XX
18/11/2018 ΠΡΛΚ 721 1,57 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,4 ΤΟΝΤΕΛΑ 5 2 1-2 22
28/10/2018 ΠΟΡΤ 1997 2,35 ΤΟΝΤΕΛΑ 2,85 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 2,9 2 1-2 22
13/5/2018 ΠΟΡΤ 801 1,4 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 4 ΤΟΝΤΕΛΑ 6 1 1-0 11
9/1/2018 ΠΟΡΤ 519 2,15 ΤΟΝΤΕΛΑ 2,9 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,1 X 1-1 XX
7/5/2017 ΠΟΡΤ 2298 1,85 ΤΟΝΤΕΛΑ 3,1 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,7 1 2-1 11
23/12/2016 ΠΟΡΤ 2039 1,88 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 2,85 ΤΟΝΤΕΛΑ 4 1 3-0 11
24/4/2016 ΠΟΡΤ 2585 1,98 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,1 ΤΟΝΤΕΛΑ 3,3 2 0-1 X2
20/12/2015 ΠΟΡΤ 1694 2,65 ΤΟΝΤΕΛΑ 2,9 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 2,45 2 1-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΟΝΤΕΛΑ = 30,00 % Ποσοστό (X) Χι = 30,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ = 40,00 % σε 10 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.922-ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ vs ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ
26/1/2020 ΠΟΡΤ 922 1,62 ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ 3,6 ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ 4,75 - - -
10/8/2019 ΠΟΡΤ 771 1,8 ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ 3,05 ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ 4,05 2 0-2 22
10/7/2019 ΔΦ - 2,25 ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ 3,2 ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ 2,55 1 2-1 X1
22/4/2018 ΠΟΡ2 2010 1,4 ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ 3,6 ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ 6,25 1 2-0 11
9/12/2017 ΠΟΡ2 1579 2,08 ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ 2,9 ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ 3,1 1 5-2 21
28/1/2017 ΠΟΡ2 1687 2,12 ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ 2,75 ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ 3,15 2 0-1 X2
20/8/2016 ΠΟΡ2 2250 2,35 ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ 2,75 ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ 2,8 1 2-1 11
6/4/2016 ΠΟΡ2 1844 3,3 ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ 2,8 ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ 2,02 1 1-0 X1
25/11/2015 ΠΟΡ2 2760 1,77 ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ 2,85 ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ 4,25 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ = 50,00 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.928-ΧΑΡΤΣ vs ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ
26/1/2020 ΣΚΩΠ 928 7,75 ΧΑΡΤΣ 4,55 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 1,32 - - -
1/12/2019 ΣΚΩΠ 877 1,16 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 5,85 ΧΑΡΤΣ 12,75 1 5-0 11
3/11/2019 ΣΚΛΚ 825 1,22 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 5 ΧΑΡΤΣ 9,25 1 3-0 11
20/10/2019 ΣΚΩΠ 877 8 ΧΑΡΤΣ 4,65 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 1,3 X 1-1 XX
20/4/2019 ΣΚΩΠ 485 4,75 ΧΑΡΤΣ 3,65 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 1,55 2 1-3 22
3/4/2019 ΣΚΩΠ 813 1,37 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 4,05 ΧΑΡΤΣ 6,5 1 3-0 11
2/12/2018 ΣΚΩΠ 1810 4,15 ΧΑΡΤΣ 3,5 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 1,65 2 1-2 22
7/10/2018 ΣΚΩΠ 1872 1,5 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,85 ΧΑΡΤΣ 4,85 1 3-1 11
22/4/2018 ΣΚΩΠ 1974 1,35 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 4,2 ΧΑΡΤΣ 6,5 1 2-1 X1
24/2/2018 ΣΚΩΠ 2008 1,4 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,9 ΧΑΡΤΣ 6,25 1 2-0 11
28/10/2017 ΣΚΩΠ 1613 2,95 ΧΑΡΤΣ 3,25 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 2,05 2 1-3 X2
19/8/2017 ΣΚΩΠ 1579 1,5 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,6 ΧΑΡΤΣ 5,25 X 0-0 XX
13/5/2017 ΣΚΩΠ 934 1,65 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,5 ΧΑΡΤΣ 4,15 1 2-1 11
1/2/2017 ΣΚΩΠ 2110 2,9 ΧΑΡΤΣ 3,2 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 2,1 1 4-1 X1
10/12/2016 ΣΚΩΠ 833 1,8 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,35 ΧΑΡΤΣ 3,6 1 2-0 11
30/11/2016 ΣΚΩΠ 1289 2,65 ΧΑΡΤΣ 3,1 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 2,3 1 2-0 11
2/5/2015 ΣΚΩΤ 113 2,15 ΧΑΡΤΣ 3,4 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 2,55 X 2-2 2X
5/4/2015 ΣΚΩΤ 351 2,6 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,2 ΧΑΡΤΣ 2,2 1 2-1 11
22/11/2014 ΣΚΩΤ 146 2,2 ΧΑΡΤΣ 3,35 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 2,5 1 2-0 X1
10/8/2014 ΣΚΩΤ 287 1,55 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,65 ΧΑΡΤΣ 4,25 2 1-2 X2
21/4/2012 ΣΚΩΠ 309 2,8 ΧΑΡΤΣ 3,25 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 2,05 2 0-3 22
3/3/2012 ΣΚΩΠ 208 1,45 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,5 ΧΑΡΤΣ 5,5 2 1-2 12
23/10/2011 ΣΚΩΠ 386 4 ΧΑΡΤΣ 3,35 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 1,65 2 0-2 22
23/7/2011 ΣΚΩΠ 227 1,25 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 4,5 ΧΑΡΤΣ 7,5 X 1-1 2X
7/5/2011 ΣΚΩΠ 239 1,25 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 4,5 ΧΑΡΤΣ 7,5 1 4-0 11
2/2/2011 ΣΚΩΠ 184 1,45 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,45 ΧΑΡΤΣ 5,75 1 1-0 11
22/1/2011 ΣΚΩΠ 118 3,35 ΧΑΡΤΣ 3,2 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 1,85 1 1-0 X1
2/10/2010 ΣΚΩΠ 131 4,75 ΧΑΡΤΣ 3,6 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 1,5 2 1-2 12
18/4/2010 ΣΚΩΠ 257 1,2 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 4,85 ΧΑΡΤΣ 9 1 2-0 X1
27/3/2010 ΣΚΩΠ 128 5,75 ΧΑΡΤΣ 3,4 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 1,45 2 1-4 22
23/1/2010 ΣΚΩΠ 181 1,3 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 4 ΧΑΡΤΣ 7,5 X 1-1 XX
23/8/2009 ΣΚΩΠ 476 4,6 ΧΑΡΤΣ 3,4 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 1,55 2 1-2 12
3/5/2009 ΣΚΩΠ 290 1,35 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,9 ΧΑΡΤΣ 6,5 1 2-0 11
21/3/2009 ΣΚΩΠ 291 1,35 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,75 ΧΑΡΤΣ 7 X 2-2 1X
29/11/2008 ΣΚΩΠ 127 4,35 ΧΑΡΤΣ 3,3 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 1,6 1 2-1 11
16/8/2008 ΣΚΩΠ 525 1,35 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,85 ΧΑΡΤΣ 6 1 2-0 11
27/2/2008 ΣΚΩΠ 312 4,95 ΧΑΡΤΣ 3,45 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 1,5 2 0-4 22
30/1/2008 ΣΚΛΚ 355 1,4 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,5 ΧΑΡΤΣ 6 1 2-0 X1
15/12/2007 ΣΚΩΠ 323 1,35 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 4 ΧΑΡΤΣ 5,75 1 2-1 11
15/9/2007 ΣΚΩΠ 145 4,3 ΧΑΡΤΣ 3,4 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 1,57 1 4-2 11
21/4/2007 ΣΚΩΠ 353 1,5 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,4 ΧΑΡΤΣ 5,25 1 2-1 21
27/1/2007 ΣΚΩΠ 326 1,5 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,3 ΧΑΡΤΣ 4,3 X 0-0 XX
19/11/2006 ΣΚΩΠ 565 2,3 ΧΑΡΤΣ 3 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 2,4 2 0-1 X2
19/8/2006 ΣΚΩΠ 335 1,7 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,3 ΧΑΡΤΣ 3,75 1 2-0 X1
7/5/2006 ΣΚΩΠ 546 1,65 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,3 ΧΑΡΤΣ 4 1 2-0 11
19/3/2006 ΣΚΩΠ 541 2,6 ΧΑΡΤΣ 3,1 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 2,2 X 1-1 1X
17/12/2005 ΣΚΩΠ 344 1,75 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,2 ΧΑΡΤΣ 3,6 1 1-0 11
24/9/2005 ΣΚΩΠ 112 2,4 ΧΑΡΤΣ 3,1 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 2,4 1 1-0 11
7/5/2005 ΣΚΩΠ 223 1,15 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 4,75 ΧΑΡΤΣ 9 1 2-1 11
2/3/2005 ΣΚΩΠ 365 5 ΧΑΡΤΣ 3,5 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 1,4 2 1-2 X2
28/11/2004 ΣΚΩΠ 534 1,15 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 4,75 ΧΑΡΤΣ 9 1 3-2 X1
12/9/2004 ΣΚΩΠ 456 4,5 ΧΑΡΤΣ 3,5 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 1,45 X 0-0 XX
12/5/2004 ΣΚΩΠ 312 1,3 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 4 ΧΑΡΤΣ 7,5 2 0-1 X2
13/3/2004 ΣΚΩΠ 255 5 ΧΑΡΤΣ 3,5 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 1,5 X 1-1 XX
20/12/2003 ΣΚΩΠ 241 1,2 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 4,5 ΧΑΡΤΣ 8 1 2-1 X1
21/9/2003 ΣΚΩΠ 542 7,5 ΧΑΡΤΣ 3,75 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 1,3 2 0-4 22
18/5/2003 ΣΚΩΠ 453 9 ΧΑΡΤΣ 4,6 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 1,2 2 0-2 X2
15/2/2003 ΣΚΩΠ 264 1,2 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 4,6 ΧΑΡΤΣ 10 1 1-0 11
4/2/2003 ΣΚΛΚ 152 7,5 ΧΑΡΤΣ 4 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 1,3 2 0-1 22
1/12/2002 ΣΚΩΠ 556 7,5 ΧΑΡΤΣ 4 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 1,3 2 0-4 X2
11/9/2002 ΣΚΩΠ 443 1,2 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 5 ΧΑΡΤΣ 8 1 2-0 11
7/4/2002 ΣΚΩΠ 534 1,2 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 4,5 ΧΑΡΤΣ 10 1 2-0 11
9/2/2002 ΣΚΩΠ 324 5 ΧΑΡΤΣ 3,5 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 1,5 2 0-2 X2
9/12/2001 ΣΚΩΠ 514 1,2 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 5 ΧΑΡΤΣ 9 1 3-1 11
8/9/2001 ΣΚΩΠ 345 4,25 ΧΑΡΤΣ 3,5 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 1,6 X 2-2 XX
5/5/2001 ΣΚΩΠ 242 3,2 ΧΑΡΤΣ 3,4 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 1,85 2 1-4 22
3/3/2001 ΣΚΩΠ 255 1,2 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 5 ΧΑΡΤΣ 8,75 1 2-0 11
3/12/2000 ΣΚΩΠ 513 5 ΧΑΡΤΣ 3,5 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 1,5 2 0-1 22
13/5/2000 ΣΚΩΠ 162 1,25 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 4,25 ΧΑΡΤΣ 8,75 1 1-0 11
12/4/2000 ΣΚΩΠ 153 4,5 ΧΑΡΤΣ 3,5 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 1,55 2 1-2 X2
12/3/2000 ΣΚΩΚ 441 1,25 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 4,25 ΧΑΡΤΣ 8,5 1 4-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΑΡΤΣ = 14,29 % Ποσοστό (X) Χι = 15,71 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ = 70,00 % σε 70 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1185-ΣΑΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ vs ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔΑΔ ΚΑΤΟΛΙΚΑ
26/1/2020 ΧΙΛ1 1185 4,05 ΣΑΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3,25 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔΑΔ ΚΑΤΟΛΙΚΑ 1,73 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΑΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔΑΔ ΚΑΤΟΛΙΚΑ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.929-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ vs ΑΡΗΣ
26/1/2020 ΕΛΛ1 929 3,6 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3,25 ΑΡΗΣ 1,9 - - -
27/10/2019 ΕΛΛ1 861 1,3 ΑΡΗΣ 4,5 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 8,5 1 2-0 11
21/4/2019 ΕΛΛ1 607 3,45 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3,25 ΑΡΗΣ 1,95 2 1-2 22
15/12/2018 ΕΛΛ1 1435 1,45 ΑΡΗΣ 3,65 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 6,75 2 1-2 X2
6/2/2014 ΕΛΛ1 145 1,45 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3,75 ΑΡΗΣ 5,75 X 0-0 XX
29/9/2013 ΕΛΛ1 329 1,85 ΑΡΗΣ 3,25 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3,5 X 0-0 XX
18/4/2012 ΕΛΛ1 135 1,85 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3,2 ΑΡΗΣ 3,3 1 5-1 11
18/12/2011 ΕΛΛ1 385 1,6 ΑΡΗΣ 3,2 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 4,65 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ = 28,57 % Ποσοστό (X) Χι = 42,86 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΡΗΣ = 28,57 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.930-ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ vs ΤΒΕΝΤΕ
26/1/2020 ΟΛΛ1 930 1,25 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 5,35 ΤΒΕΝΤΕ 8,25 - - -
3/8/2019 ΟΛΛ1 772 6 ΤΒΕΝΤΕ 4,55 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 1,38 X 1-1 1X
27/1/2018 ΟΛΛ1 917 5,9 ΤΒΕΝΤΕ 4,5 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 1,35 2 0-2 22
5/11/2017 ΟΛΛ1 1228 1,1 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 7,25 ΤΒΕΝΤΕ 11,5 1 4-3 X1
6/4/2017 ΟΛΛ1 974 5,5 ΤΒΕΝΤΕ 4,25 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 1,4 X 2-2 XX
5/11/2016 ΟΛΛ1 1714 1,18 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 5,5 ΤΒΕΝΤΕ 9,5 X 1-1 XX
24/1/2016 ΟΛΛ1 2254 1,12 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 6,25 ΤΒΕΝΤΕ 11 1 4-2 11
24/10/2015 ΟΛΛ1 2484 4,1 ΤΒΕΝΤΕ 3,85 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 1,58 2 1-3 X2
4/4/2015 ΟΛΛ1 307 3,5 ΤΒΕΝΤΕ 3,5 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 1,75 2 0-5 22
14/12/2014 ΟΛΛ1 261 1,45 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 4,3 ΤΒΕΝΤΕ 4,3 1 2-0 11
8/2/2014 ΟΛΛ1 231 2,2 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 3,35 ΤΒΕΝΤΕ 2,5 1 3-2 11
14/9/2013 ΟΛΛ1 291 2,2 ΤΒΕΝΤΕ 3,35 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 2,5 X 2-2 1X
12/5/2013 ΟΛΛ1 232 2,55 ΤΒΕΝΤΕ 3,25 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 2,2 1 3-1 11
9/12/2012 ΟΛΛ1 281 1,55 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 3,6 ΤΒΕΝΤΕ 4,35 1 3-0 11
4/3/2012 ΟΛΛ1 313 1,75 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 3,3 ΤΒΕΝΤΕ 3,6 2 2-6 22
22/12/2011 ΟΛΛΚ 185 2,1 ΤΒΕΝΤΕ 3,1 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 2,8 X 0-0 XX
29/10/2011 ΟΛΛ1 225 2,25 ΤΒΕΝΤΕ 3,1 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 2,6 X 2-2 XX
2/4/2011 ΟΛΛ1 345 2,15 ΤΒΕΝΤΕ 3,2 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 2,75 1 2-0 X1
26/1/2011 ΟΛΛΚ 154 2,25 ΤΒΕΝΤΕ 3,2 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 2,55 X 1-1 XX
30/10/2010 ΟΛΛ1 257 1,65 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 3,3 ΤΒΕΝΤΕ 4 2 0-1 X2
20/3/2010 ΟΛΛ1 330 1,8 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 3,4 ΤΒΕΝΤΕ 3,3 X 1-1 XX
9/8/2009 ΟΛΛ1 339 2,3 ΤΒΕΝΤΕ 3,3 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 2,4 X 1-1 XX
8/3/2009 ΟΛΛ1 244 2,25 ΤΒΕΝΤΕ 3,25 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 2,5 X 1-1 XX
27/12/2008 ΟΛΛ1 182 1,9 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 3,4 ΤΒΕΝΤΕ 3 X 0-0 XX
13/4/2008 ΟΛΛ1 562 1,45 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 3,55 ΤΒΕΝΤΕ 5,15 X 1-1 2X
1/9/2007 ΟΛΛ1 456 3,05 ΤΒΕΝΤΕ 3,45 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 1,85 X 0-0 XX
14/4/2007 ΟΛΛ1 433 1,5 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 3,65 ΤΒΕΝΤΕ 4,5 1 2-0 11
27/8/2006 ΟΛΛ1 455 4,5 ΤΒΕΝΤΕ 3,3 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 1,6 1 1-0 X1
29/12/2005 ΟΛΛ1 531 1,15 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 5,5 ΤΒΕΝΤΕ 10 X 1-1 2X
20/12/2005 ΟΛΛΚ 152 1,2 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 5 ΤΒΕΝΤΕ 8,5 1 3-0 11
29/10/2005 ΟΛΛ1 425 4,5 ΤΒΕΝΤΕ 3,3 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 1,6 2 0-1 X2
29/4/2005 ΟΛΛ1 431 2,9 ΤΒΕΝΤΕ 3 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 1,9 X 2-2 XX
27/11/2004 ΟΛΛ1 332 1,15 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 4,75 ΤΒΕΝΤΕ 9 1 2-0 11
14/2/2004 ΟΛΛ1 326 1,15 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 5 ΤΒΕΝΤΕ 11 1 1-0 X1
30/8/2003 ΟΛΛ1 334 5 ΤΒΕΝΤΕ 3,4 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 1,5 2 0-2 22
19/4/2003 ΟΛΛ1 423 1,2 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 4,5 ΤΒΕΝΤΕ 10 1 2-0 11
2/11/2002 ΟΛΛ1 363 4 ΤΒΕΝΤΕ 3,1 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 1,7 X 0-0 XX
20/4/2002 ΟΛΛ1 332 4,5 ΤΒΕΝΤΕ 3,4 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 1,55 X 1-1 1X
9/12/2001 ΟΛΛ1 421 1,25 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 4,5 ΤΒΕΝΤΕ 8 1 1-0 X1
12/8/2001 ΟΛΣΚ 421 1,5 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 3,5 ΤΒΕΝΤΕ 5 1 3-2 11
24/5/2001 ΟΛΛΚ 145 1,5 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 3,5 ΤΒΕΝΤΕ 5 X 0-0 XX
31/3/2001 ΟΛΛ1 344 1,2 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 5 ΤΒΕΝΤΕ 8,75 1 2-1 X1
4/11/2000 ΟΛΛ1 313 3,6 ΤΒΕΝΤΕ 3,25 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 1,75 2 0-2 22
21/4/2000 ΟΛΛ1 122 2,1 ΤΒΕΝΤΕ 3,4 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 2,6 2 1-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ = 46,51 % Ποσοστό (X) Χι = 41,86 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΒΕΝΤΕ = 11,63 % σε 43 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1152-ΕΝΙΜΠΑ vs ΧΑΣΑΝΙΑ ΑΓΚΑΝΤΙΡ
26/1/2020 CAFC 1152 1,38 ΕΝΙΜΠΑ 3,55 ΧΑΣΑΝΙΑ ΑΓΚΑΝΤΙΡ 7,75 - - -
1/12/2019 CAFC 1517 1,45 ΧΑΣΑΝΙΑ ΑΓΚΑΝΤΙΡ 3,65 ΕΝΙΜΠΑ 6 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΝΙΜΠΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΣΑΝΙΑ ΑΓΚΑΝΤΙΡ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1153-ΧΟΡΟΓΙΑ vs ΜΠΙΝΤΒΕΣΤ ΒΙΤΣ
26/1/2020 CAFC 1153 1,65 ΧΟΡΟΓΙΑ 3,15 ΜΠΙΝΤΒΕΣΤ ΒΙΤΣ 4,85 - - -
1/12/2019 CAFC 1513 1,6 ΜΠΙΝΤΒΕΣΤ ΒΙΤΣ 3,3 ΧΟΡΟΓΙΑ 5 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΟΡΟΓΙΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΙΝΤΒΕΣΤ ΒΙΤΣ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1154-ΠΙΡΑΜΙΝΤΣ vs ΕΝΟΥΓΚΟΥ ΡΕΙΤΖΕΡΣ
26/1/2020 CAFC 1154 1,35 ΠΙΡΑΜΙΝΤΣ 4,25 ΕΝΟΥΓΚΟΥ ΡΕΙΤΖΕΡΣ 6,5 - - -
1/12/2019 CAFC 1512 2,25 ΕΝΟΥΓΚΟΥ ΡΕΙΤΖΕΡΣ 2,9 ΠΙΡΑΜΙΝΤΣ 2,95 2 1-3 12
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΙΡΑΜΙΝΤΣ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΝΟΥΓΚΟΥ ΡΕΙΤΖΕΡΣ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.931-ΝΑΝΤ vs ΜΠΟΡΝΤΟ
26/1/2020 ΓΑΛ1 931 1,85 ΝΑΝΤ 3 ΜΠΟΡΝΤΟ 4,25 - - -
3/11/2019 ΓΑΛ1 804 2,3 ΜΠΟΡΝΤΟ 2,75 ΝΑΝΤ 3,2 1 2-0 11
24/2/2019 ΓΑΛ1 583 2,1 ΝΑΝΤ 3 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,35 1 1-0 X1
7/10/2018 ΓΑΛ1 1851 2,15 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,1 ΝΑΝΤ 3,1 1 3-0 11
20/1/2018 ΓΑΛ1 1445 2,05 ΝΑΝΤ 2,85 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,6 2 0-1 22
15/10/2017 ΓΑΛ1 1562 1,55 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,4 ΝΑΝΤ 5,2 X 1-1 2X
16/4/2017 ΓΑΛ1 1993 2,4 ΝΑΝΤ 2,9 ΜΠΟΡΝΤΟ 2,7 2 0-1 X2
28/8/2016 ΓΑΛ1 1331 1,95 ΜΠΟΡΝΤΟ 3 ΝΑΝΤ 3,5 1 1-0 11
10/2/2016 ΓΑΚ 2327 2,55 ΜΠΟΡΝΤΟ 2,85 ΝΑΝΤ 2,6 X 2-2 XX
23/1/2016 ΓΑΛ1 2207 2,35 ΝΑΝΤ 2,8 ΜΠΟΡΝΤΟ 2,85 X 2-2 1X
30/8/2015 ΓΑΛ1 738 1,88 ΜΠΟΡΝΤΟ 2,9 ΝΑΝΤ 3,9 1 2-0 11
9/5/2015 ΓΑΛ1 218 1,5 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,6 ΝΑΝΤ 5,25 1 2-1 X1
13/12/2014 ΓΑΛ1 215 2,25 ΝΑΝΤ 2,85 ΜΠΟΡΝΤΟ 2,95 1 2-1 X1
29/3/2014 ΓΑΛ1 277 2,45 ΝΑΝΤ 3 ΜΠΟΡΝΤΟ 2,55 X 0-0 XX
10/11/2013 ΓΑΛ1 293 2,05 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,1 ΝΑΝΤ 3,1 2 0-3 22
17/1/2009 ΓΑΛ1 228 3,15 ΝΑΝΤ 3 ΜΠΟΡΝΤΟ 2 2 1-2 22
24/8/2008 ΓΑΛ1 725 1,4 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,5 ΝΑΝΤ 6 1 2-0 11
9/5/2007 ΓΑΛ1 232 1,3 ΜΠΟΡΝΤΟ 4 ΝΑΝΤ 8 2 0-1 X2
16/12/2006 ΓΑΛ1 432 2,3 ΝΑΝΤ 2,6 ΜΠΟΡΝΤΟ 2,6 X 0-0 XX
6/5/2006 ΓΑΛ1 423 2,3 ΝΑΝΤ 2,7 ΜΠΟΡΝΤΟ 2,8 2 0-1 X2
20/12/2005 ΓΑΛΚ 154 1,65 ΜΠΟΡΝΤΟ 2,8 ΝΑΝΤ 5 1 3-1 11
17/12/2005 ΓΑΛ1 442 1,55 ΜΠΟΡΝΤΟ 3 ΝΑΝΤ 5,75 X 0-0 XX
16/4/2005 ΓΑΛ1 351 1,8 ΜΠΟΡΝΤΟ 2,7 ΝΑΝΤ 3,6 2 0-2 22
20/11/2004 ΓΑΛ1 354 2 ΝΑΝΤ 2,8 ΜΠΟΡΝΤΟ 2,9 2 0-1 22
6/2/2004 ΓΑΛ1 665 2 ΜΠΟΡΝΤΟ 2,75 ΝΑΝΤ 3,2 1 2-0 11
30/8/2003 ΓΑΛ1 346 2 ΝΑΝΤ 2,9 ΜΠΟΡΝΤΟ 3 X 0-0 XX
22/3/2003 ΓΑΛ1 366 1,85 ΜΠΟΡΝΤΟ 3 ΝΑΝΤ 3,5 X 0-0 XX
3/11/2002 ΓΑΛ1 652 2,2 ΝΑΝΤ 2,8 ΜΠΟΡΝΤΟ 2,8 X 0-0 XX
4/5/2002 ΓΑΛ1 232 1,9 ΝΑΝΤ 2,9 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,4 1 2-1 11
27/7/2001 ΓΑΛ1 231 2,1 ΜΠΟΡΝΤΟ 2,85 ΝΑΝΤ 3,1 1 2-0 11
10/2/2001 ΓΑΚ 323 1,9 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,1 ΝΑΝΤ 3,3 2 0-1 X2
21/12/2000 ΓΑΛ1 231 1,75 ΜΠΟΡΝΤΟ 3 ΝΑΝΤ 4 2 0-2 22
6/9/2000 ΓΑΛ1 331 1,9 ΝΑΝΤ 3,1 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,25 2 0-5 22
26/2/2000 ΓΑΛ1 242 1,55 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,3 ΝΑΝΤ 5 1 3-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΑΝΤ = 24,24 % Ποσοστό (X) Χι = 27,27 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΟΡΝΤΟ = 48,48 % σε 33 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1268-ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ Β vs ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ
26/1/2020 ΙΣΠ3 1268 1,95 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ Β 3,25 ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ 3,15 - - -
8/9/2019 ΙΣΠ3 1187 1,77 ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ 3,25 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ Β 3,95 1 5-2 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ Β = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1269-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β vs ΛΑΝΓΚΡΕΟ
26/1/2020 ΙΣΠ3 1269 1,32 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β 4,3 ΛΑΝΓΚΡΕΟ 7,25 - - -
7/9/2019 ΙΣΠ3 1291 2,8 ΛΑΝΓΚΡΕΟ 2,9 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β 2,3 2 1-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΑΝΓΚΡΕΟ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1270-ΜΠΑΝΤΑΧΟΘ vs ΚΑΝΤΙΖ
26/1/2020 ΙΣΠ3 1270 1,77 ΜΠΑΝΤΑΧΟΘ 2,95 ΚΑΝΤΙΖ 4,5 - - -
8/9/2019 ΙΣΠ3 1063 3,15 ΚΑΝΤΙΖ 2,75 ΜΠΑΝΤΑΧΟΘ 2,25 2 0-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΑΝΤΑΧΟΘ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΑΝΤΙΖ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1271-ΓΚΟΥΙΘΕΛΟ vs ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β
26/1/2020 ΙΣΠ3 1271 2,6 ΓΚΟΥΙΘΕΛΟ 2,95 ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β 2,5 - - -
7/9/2019 ΙΣΠ3 1288 1,7 ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β 3,15 ΓΚΟΥΙΘΕΛΟ 4,55 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΚΟΥΙΘΕΛΟ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1272-ΙΖΑΡΑ vs ΜΠΑΡΑΚΑΛΝΤΟ
26/1/2020 ΙΣΠ3 1272 2,1 ΙΖΑΡΑ 3,05 ΜΠΑΡΑΚΑΛΝΤΟ 3,1 - - -
8/9/2019 ΙΣΠ3 1295 1,7 ΜΠΑΡΑΚΑΛΝΤΟ 3 ΙΖΑΡΑ 4,85 2 1-2 22
17/2/2019 ΙΣΠ3 1347 1,55 ΜΠΑΡΑΚΑΛΝΤΟ 3,15 ΙΖΑΡΑ 5,25 1 1-0 X1
30/9/2018 ΙΣΠ3 1673 2,15 ΙΖΑΡΑ 2,7 ΜΠΑΡΑΚΑΛΝΤΟ 3,1 2 0-1 X2
25/3/2018 ΙΣΠ3 2592 1,42 ΜΠΑΡΑΚΑΛΝΤΟ 3,5 ΙΖΑΡΑ 6,25 1 5-0 11
1/11/2017 ΙΣΠ3 645 2,95 ΙΖΑΡΑ 2,85 ΜΠΑΡΑΚΑΛΝΤΟ 2,18 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΙΖΑΡΑ = 40,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΑΡΑΚΑΛΝΤΟ = 60,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1273-ΜΑΡΜΠΕΛΑ vs ΜΟΥΡΘΙΑ
26/1/2020 ΙΣΠ3 1273 1,85 ΜΑΡΜΠΕΛΑ 3 ΜΟΥΡΘΙΑ 3,95 - - -
7/9/2019 ΙΣΠ3 1174 2,35 ΜΟΥΡΘΙΑ 2,7 ΜΑΡΜΠΕΛΑ 2,95 X 2-2 2X
12/5/2019 ΙΣΠ3 1287 2,55 ΜΑΡΜΠΕΛΑ 2,85 ΜΟΥΡΘΙΑ 2,45 1 2-0 11
22/12/2018 ΙΣΠ3 1408 1,65 ΜΟΥΡΘΙΑ 3,1 ΜΑΡΜΠΕΛΑ 4,6 1 1-0 X1
4/3/2018 ΙΣΠ3 2680 2,18 ΜΑΡΜΠΕΛΑ 2,7 ΜΟΥΡΘΙΑ 3,1 X 1-1 XX
15/10/2017 ΙΣΠ3 2598 1,52 ΜΟΥΡΘΙΑ 3,25 ΜΑΡΜΠΕΛΑ 5,4 1 3-0 11
2/4/2017 ΙΣΠ3 2754 2,45 ΜΑΡΜΠΕΛΑ 2,8 ΜΟΥΡΘΙΑ 2,6 X 1-1 1X
6/11/2016 ΙΣΠ3 2767 2,2 ΜΟΥΡΘΙΑ 2,85 ΜΑΡΜΠΕΛΑ 2,9 1 1-0 X1
10/1/2016 ΙΣΠ3 923 1,48 ΜΟΥΡΘΙΑ 3,45 ΜΑΡΜΠΕΛΑ 5,4 X 0-0 XX
22/8/2015 ΙΣΠ3 693 2,9 ΜΑΡΜΠΕΛΑ 3 ΜΟΥΡΘΙΑ 2,12 1 3-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΑΡΜΠΕΛΑ = 22,22 % Ποσοστό (X) Χι = 44,44 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΟΥΡΘΙΑ = 33,33 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1274-ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ vs ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β
26/1/2020 ΙΣΠ3 1274 3,95 ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ 3,2 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β 1,77 - - -
7/9/2019 ΙΣΠ3 1172 1,52 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β 3,65 ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ 5,15 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1275-ΡΑΘΙΝΓΚ ΝΤΕ ΦΕΡΟΛ vs ΚΟΡΟΥΞΟ
26/1/2020 ΙΣΠ3 1275 2,05 ΡΑΘΙΝΓΚ ΝΤΕ ΦΕΡΟΛ 3,25 ΚΟΡΟΥΞΟ 3 - - -
8/9/2019 ΙΣΠ3 1298 2,2 ΚΟΡΟΥΞΟ 2,9 ΡΑΘΙΝΓΚ ΝΤΕ ΦΕΡΟΛ 3 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΑΘΙΝΓΚ ΝΤΕ ΦΕΡΟΛ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΟΡΟΥΞΟ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1276-ΡΕΑΛ ΜΟΥΡΘΙΑ vs ΚΟΡΔΟΒΑ
26/1/2020 ΙΣΠ3 1276 2,3 ΡΕΑΛ ΜΟΥΡΘΙΑ 2,85 ΚΟΡΔΟΒΑ 2,9 - - -
7/9/2019 ΙΣΠ3 1169 1,87 ΚΟΡΔΟΒΑ 2,95 ΡΕΑΛ ΜΟΥΡΘΙΑ 3,9 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΕΑΛ ΜΟΥΡΘΙΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΟΡΔΟΒΑ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1277-ΡΕΑΛ ΟΥΝΙΟΝ vs ΣΑΛΜΑΝΤΙΝΟ
26/1/2020 ΙΣΠ3 1277 2,1 ΡΕΑΛ ΟΥΝΙΟΝ 3,05 ΣΑΛΜΑΝΤΙΝΟ 3,05 - - -
8/9/2019 ΙΣΠ3 1186 1,87 ΣΑΛΜΑΝΤΙΝΟ 3 ΡΕΑΛ ΟΥΝΙΟΝ 3,85 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΕΑΛ ΟΥΝΙΟΝ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΛΜΑΝΤΙΝΟ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1278-ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ vs ΚΑΛΑΧΟΡΑ
26/1/2020 ΙΣΠ3 1278 1,73 ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ 3,2 ΚΑΛΑΧΟΡΑ 4,15 - - -
8/9/2019 ΙΣΠ3 1296 3,5 ΚΑΛΑΧΟΡΑ 2,95 ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ 2 X 1-1 XX
10/2/2019 ΙΣΠ3 1351 1,57 ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ 3,1 ΚΑΛΑΧΟΡΑ 5,25 X 1-1 XX
23/9/2018 ΙΣΠ3 1129 3,65 ΚΑΛΑΧΟΡΑ 2,85 ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ 1,9 1 2-0 11
31/8/2016 ΙΣΠΚ 1840 3,85 ΚΑΛΑΧΟΡΑ 3,05 ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ 1,78 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 75,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΑΛΑΧΟΡΑ = 25,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.932-ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ vs ΕΝ. Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
26/1/2020 ΚΥΠ1 932 1,45 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 3,8 ΕΝ. Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 5,5 - - -
20/10/2019 ΚΥΠ1 914 2,8 ΕΝ. Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 3,05 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2,25 2 0-1 22
16/12/2018 ΚΥΠ1 1581 1,7 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 3,5 ΕΝ. Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 3,7 X 0-0 XX
2/9/2018 ΚΥΠ1 1754 2,85 ΕΝ. Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 3 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2,15 2 3-5 22
13/2/2016 ΚΥΠ1 582 2,15 ΕΝ. Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 3,1 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2,75 X 2-2 2X
8/11/2015 ΚΥΠ1 571 2,02 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 3,05 ΕΝ. Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 3,05 1 3-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ = 60,00 % Ποσοστό (X) Χι = 40,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΝ. Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ = 0,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.933-ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ vs ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ
26/1/2020 ΤΟΥ1 933 3,4 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,1 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 1,95 - - -
25/8/2019 ΤΟΥ1 838 1,33 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 4,5 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 6,5 X 1-1 XX
29/4/2019 ΤΟΥ1 1157 4,85 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,55 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 1,55 X 0-0 XX
23/11/2018 ΤΟΥ1 542 1,7 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 3,3 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 4,15 X 1-1 XX
11/3/2018 ΤΟΥ1 1837 1,15 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 5,75 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 11 1 2-1 21
8/2/2018 TOK 1836 1,3 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 4,5 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 7 1 4-1 X1
1/2/2018 TOK 1243 3 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,2 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 2,05 X 2-2 1X
14/10/2017 ΤΟΥ1 1468 5 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,75 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 1,5 2 0-2 X2
3/6/2017 ΤΟΥ1 1219 1,17 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 5,75 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 9,5 1 2-1 11
14/1/2017 ΤΟΥ1 1992 2,65 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 2,9 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 2,45 2 0-1 X2
6/2/2016 ΤΟΥ1 2026 1,6 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 3,5 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 4,5 X 0-0 XX
29/8/2015 ΤΟΥ1 1071 3,35 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,25 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 1,9 2 1-4 22
8/5/2015 ΤΟΥ1 120 1,15 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 5,5 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 10 1 1-0 X1
12/2/2015 TOK 169 1,45 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 3,85 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 5 1 4-1 11
13/12/2014 ΤΟΥ1 225 3,1 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,3 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 1,9 2 0-5 22
29/3/2014 ΤΟΥ1 254 5,25 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,65 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 1,45 X 0-0 XX
1/11/2013 ΤΟΥ1 112 1,15 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 5,5 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 10 1 2-1 X1
20/5/2011 ΤΟΥ1 206 1,3 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 4,3 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 6,5 1 2-0 11
19/12/2010 ΤΟΥ1 273 3,3 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,1 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 1,9 2 0-1 X2
1/3/2009 ΤΟΥ1 413 3,9 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,25 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 1,7 2 0-1 22
28/9/2008 ΤΟΥ1 551 1,2 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 4,5 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 8,75 1 4-1 X1
17/2/2008 ΤΟΥ1 655 3,5 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,25 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 1,75 2 0-1 X2
16/9/2007 ΤΟΥ1 731 1,2 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 4,8 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 8 1 6-0 11
16/3/2007 ΤΟΥ1 114 2,9 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 2 X 2-2 XX
30/9/2006 ΤΟΥ1 354 1,25 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 4,25 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 8,5 X 3-3 XX
22/1/2006 ΤΟΥ1 614 4,75 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,2 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 1,6 2 0-1 X2
7/8/2005 ΤΟΥ1 613 1,25 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 4,25 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 8,5 1 2-1 11
28/1/2005 ΤΟΥ1 414 4 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,1 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 1,6 2 0-2 22
8/8/2004 ΤΟΥ1 623 1,25 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 3,75 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 7,5 1 3-1 11
21/2/2004 ΤΟΥ1 346 1,3 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 3,75 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 8 1 2-1 11
13/9/2003 ΤΟΥ1 326 4,5 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,25 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 1,55 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ = 3,33 % Ποσοστό (X) Χι = 26,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ = 70,00 % σε 30 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1394-ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ vs ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ
26/1/2020 ΤΟΥ2 1394 1,35 ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 4,05 ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ 7 - - -
23/8/2019 ΤΟΥ2 - 2,55 ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ 2,95 ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 2,5 X 0-0 XX
28/4/2019 ΤΟΥ2 1498 1,8 ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 3,15 ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ 3,6 1 4-1 11
1/12/2018 ΤΟΥ2 1865 2,1 ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ 2,9 ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 3,1 2 2-3 22
18/2/2018 ΤΟΥ2 1410 2,45 ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 3 ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ 2,45 2 1-3 22
16/9/2017 ΤΟΥ2 1592 2,1 ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ 3,2 ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 2,75 1 3-1 11
4/5/2017 ΤΟΥ2 2404 1,38 ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ 4,15 ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 5,4 1 2-1 X1
10/12/2016 ΤΟΥ2 2536 2,3 ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 2,95 ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ 2,65 2 1-2 X2
7/2/2016 ΤΟΥ2 1885 2,95 ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ 3,1 ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 2,05 1 1-0 11
30/8/2015 ΤΟΥ2 876 1,65 ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 3,4 ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ 4 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 11,11 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ = 55,56 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1279-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΝΛΟΥΚΕΝΟ vs ΝΤΟΝ ΜΠΕΝΙΤΟ
26/1/2020 ΙΣΠ3 1279 1,9 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΝΛΟΥΚΕΝΟ 2,95 ΝΤΟΝ ΜΠΕΝΙΤΟ 3,85 - - -
7/9/2019 ΙΣΠ3 1175 2,3 ΝΤΟΝ ΜΠΕΝΙΤΟ 2,8 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΝΛΟΥΚΕΝΟ 2,95 X 1-1 1X
10/3/2019 ΙΣΠ3 1521 2,05 ΝΤΟΝ ΜΠΕΝΙΤΟ 2,7 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΝΛΟΥΚΕΝΟ 3,5 X 2-2 XX
21/10/2018 ΙΣΠ3 1373 1,9 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΝΛΟΥΚΕΝΟ 2,8 ΝΤΟΝ ΜΠΕΝΙΤΟ 3,75 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΝΛΟΥΚΕΝΟ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 66,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΟΝ ΜΠΕΝΙΤΟ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1280-ΓΙΕΚΛΑΝΟ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ vs ΑΛΓΚΕΣΙΡΑΣ
26/1/2020 ΙΣΠ3 1280 1,83 ΓΙΕΚΛΑΝΟ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ 3,1 ΑΛΓΚΕΣΙΡΑΣ 3,85 - - -
8/9/2019 ΙΣΠ3 1302 1,85 ΑΛΓΚΕΣΙΡΑΣ 2,9 ΓΙΕΚΛΑΝΟ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ 4,05 1 3-2 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΙΕΚΛΑΝΟ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΛΓΚΕΣΙΡΑΣ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1366-ΦΑΝΟ vs ΓΚΟΥΜΠΙΟ
26/1/2020 ΙΤΑ3 1366 2,2 ΦΑΝΟ 2,87 ΓΚΟΥΜΠΙΟ 3 - - -
14/9/2019 ΙΤΑ3 1420 1,7 ΓΚΟΥΜΠΙΟ 3,2 ΦΑΝΟ 4,25 X 1-1 1X
4/8/2019 ΙΤ3Κ - 1,01 ΓΚΟΥΜΠΙΟ 8,75 ΦΑΝΟ 35 1 6-0 11
2/2/2019 ΙΤΑ3 1188 2,65 ΦΑΝΟ 2,5 ΓΚΟΥΜΠΙΟ 2,7 X 1-1 XX
7/10/2018 ΙΤΑ3 1489 2,2 ΓΚΟΥΜΠΙΟ 2,75 ΦΑΝΟ 3 X 0-0 XX
26/8/2018 n/a 1325 2,2 ΦΑΝΟ 2,9 ΓΚΟΥΜΠΙΟ 2,85 1 1-0 X1
4/4/2018 ΙΤΑ3 1087 2,25 ΦΑΝΟ 2,7 ΓΚΟΥΜΠΙΟ 3 2 0-1 22
15/10/2017 ΙΤΑ3 2268 2,02 ΓΚΟΥΜΠΙΟ 2,9 ΦΑΝΟ 3,2 1 3-2 11
5/4/2017 ΙΤΑ3 902 1,9 ΓΚΟΥΜΠΙΟ 3 ΦΑΝΟ 3,45 1 1-0 X1
19/11/2016 ΙΤΑ3 2583 2,45 ΦΑΝΟ 2,75 ΓΚΟΥΜΠΙΟ 2,6 2 0-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΑΝΟ = 11,11 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΟΥΜΠΙΟ = 55,56 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1367-AS ΑΒΕΛΙΝΟ vs ΠΙΚΕΡΝΟ
26/1/2020 ΙΤΑ3 1367 2,05 AS ΑΒΕΛΙΝΟ 3 ΠΙΚΕΡΝΟ 3,25 - - -
15/9/2019 ΙΤΑ3 1438 2,3 ΠΙΚΕΡΝΟ 2,9 AS ΑΒΕΛΙΝΟ 2,9 2 2-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : AS ΑΒΕΛΙΝΟ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΙΚΕΡΝΟ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1368-ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ vs ΡΕΝΑΤΕ
26/1/2020 ΙΤΑ3 1368 2,3 ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ 2,9 ΡΕΝΑΤΕ 2,87 - - -
15/9/2019 ΙΤΑ3 1437 2,35 ΡΕΝΑΤΕ 2,75 ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ 2,9 1 2-1 21
18/8/2019 ΙΤ3Κ 1126 2,7 ΡΕΝΑΤΕ 2,75 ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ 2,55 1 4-2 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΕΝΑΤΕ = 100,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1369-ΡΙΕΤΙ vs ΚΑΣΕΡΤΑΝΑ 1908
26/1/2020 ΙΤΑ3 1369 3,45 ΡΙΕΤΙ 3,15 ΚΑΣΕΡΤΑΝΑ 1908 1,9 - - -
14/9/2019 ΙΤΑ3 1421 1,9 ΚΑΣΕΡΤΑΝΑ 1908 3,1 ΡΙΕΤΙ 3,55 1 6-1 11
20/1/2019 ΙΤΑ3 1340 1,8 ΚΑΣΕΡΤΑΝΑ 1908 3 ΡΙΕΤΙ 3,85 1 2-1 X1
22/9/2018 ΙΤΑ3 1307 3,9 ΡΙΕΤΙ 3 ΚΑΣΕΡΤΑΝΑ 1908 1,78 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΙΕΤΙ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΑΣΕΡΤΑΝΑ 1908 = 66,67 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1370-ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ vs ΓΚΟΖΑΝΟ
26/1/2020 ΙΤΑ3 1370 2,45 ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ 2,85 ΓΚΟΖΑΝΟ 2,7 - - -
15/9/2019 ΙΤΑ3 1443 2,4 ΓΚΟΖΑΝΟ 2,9 ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ 2,75 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΟΖΑΝΟ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1371-ΜΟΝΤΕΝΑ vs ΙΜΟΛΕΖΕ
26/1/2020 ΙΤΑ3 1371 1,85 ΜΟΝΤΕΝΑ 3,05 ΙΜΟΛΕΖΕ 3,9 - - -
15/9/2019 ΙΤΑ3 1426 2,4 ΙΜΟΛΕΖΕ 2,85 ΜΟΝΤΕΝΑ 2,75 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΟΝΤΕΝΑ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΙΜΟΛΕΖΕ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1372-ΠΙΑΝΕΣΕ vs ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ
26/1/2020 ΙΤΑ3 1372 2,85 ΠΙΑΝΕΣΕ 2,85 ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ 2,35 - - -
15/9/2019 ΙΤΑ3 1434 1,77 ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ 3,05 ΠΙΑΝΕΣΕ 4,25 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΙΑΝΕΣΕ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1373-ΠΟΤΕΝΤΖΑ vs ΜΠΙΣΚΕΓΛΙΕ
26/1/2020 ΙΤΑ3 1373 1,5 ΠΟΤΕΝΤΖΑ 3,35 ΜΠΙΣΚΕΓΛΙΕ 6,15 - - -
15/9/2019 ΙΤΑ3 1439 3,65 ΜΠΙΣΚΕΓΛΙΕ 2,85 ΠΟΤΕΝΤΖΑ 2 2 0-3 22
24/3/2019 ΙΤΑ3 691 1,5 ΠΟΤΕΝΤΖΑ 3,25 ΜΠΙΣΚΕΓΛΙΕ 5,75 1 1-0 11
24/11/2018 ΙΤΑ3 1240 2,85 ΜΠΙΣΚΕΓΛΙΕ 2,8 ΠΟΤΕΝΤΖΑ 2,3 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΟΤΕΝΤΖΑ = 66,67 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΙΣΚΕΓΛΙΕ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1374-ΡΙΜΙΝΙ 1912 vs ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ
26/1/2020 ΙΤΑ3 1374 5 ΡΙΜΙΝΙ 1912 3,3 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ 1,6 - - -
15/9/2019 ΙΤΑ3 1448 1,63 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ 3,25 ΡΙΜΙΝΙ 1912 5 1 2-0 X1
22/1/2019 ΙΤΑ3 1021 2,9 ΡΙΜΙΝΙ 1912 2,65 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ 2,35 X 0-0 XX
26/9/2018 ΙΤΑ3 592 1,6 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ 3,2 ΡΙΜΙΝΙ 1912 4,65 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΙΜΙΝΙ 1912 = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 66,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1375-ΚΑΒΕΖΕ vs ΤΕΡΑΜΟ
26/1/2020 ΙΤΑ3 1375 2,1 ΚΑΒΕΖΕ 2,9 ΤΕΡΑΜΟ 3,2 - - -
15/9/2019 ΙΤΑ3 1432 1,83 ΤΕΡΑΜΟ 3,1 ΚΑΒΕΖΕ 3,85 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΑΒΕΖΕ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΕΡΑΜΟ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1376-ΒΕΚΟΜΠ ΒΕΡΟΝΑ vs ΦΕΡΑΛΠΙ ΣΑΛΟ
26/1/2020 ΙΤΑ3 1376 2,4 ΒΕΚΟΜΠ ΒΕΡΟΝΑ 2,95 ΦΕΡΑΛΠΙ ΣΑΛΟ 2,65 - - -
15/9/2019 ΙΤΑ3 1436 1,63 ΦΕΡΑΛΠΙ ΣΑΛΟ 3,4 ΒΕΚΟΜΠ ΒΕΡΟΝΑ 4,6 1 2-1 11
10/3/2019 ΙΤΑ3 1380 3,5 ΒΕΚΟΜΠ ΒΕΡΟΝΑ 2,7 ΦΕΡΑΛΠΙ ΣΑΛΟ 2 1 2-1 11
11/11/2018 ΙΤΑ3 - 1,67 ΦΕΡΑΛΠΙ ΣΑΛΟ 3,15 ΒΕΚΟΜΠ ΒΕΡΟΝΑ 4,25 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΕΚΟΜΠ ΒΕΡΟΝΑ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΕΡΑΛΠΙ ΣΑΛΟ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.934-ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ vs ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
26/1/2020 ΑΓΓΚ 934 6,35 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 5,15 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1,32 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.935-ΚΟΡΤΡΑΙΚ vs ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ
26/1/2020 ΒΕΛ1 935 6 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 4,2 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,38 - - -
2/11/2019 ΒΕΛ1 752 1,22 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 5,5 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 8 1 3-0 11
15/12/2018 ΒΕΛ1 1442 3,6 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 3,35 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,8 X 0-0 XX
10/8/2018 ΒΕΛ1 1011 1,2 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 5,5 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 8,75 1 3-0 11
3/3/2018 ΒΕΛ1 1023 1,2 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 5 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 8 1 2-1 X1
20/8/2017 ΒΕΛ1 1755 4,15 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 3,5 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,6 2 1-2 22
18/12/2016 ΒΕΛ1 1638 1,22 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 4,7 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 8,25 1 5-1 11
20/8/2016 ΒΕΛ1 2260 4 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 3,35 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,65 1 2-1 11
26/12/2015 ΒΕΛ1 2081 3,9 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 3,35 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,68 2 1-4 X2
14/8/2015 ΒΕΛ1 115 1,3 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 4,25 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 6,75 1 2-1 X1
24/5/2015 ΒΕΔ 329 1,15 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 5,75 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 9 1 1-0 11
11/4/2015 ΒΕΛ1 350 3,5 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 3,4 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,75 1 2-0 11
8/2/2015 ΒΕΛ1 284 3 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 3,3 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,95 1 2-0 11
3/12/2014 ΒΕΛΚ 154 3,45 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 3,45 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,75 2 0-3 X2
21/9/2014 ΒΕΛ1 372 1,3 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 4 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 7,5 1 5-0 11
14/2/2014 ΒΕΛ1 122 1,45 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 3,65 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 5,25 1 3-1 11
4/12/2013 ΒΕΛΚ 167 2,6 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 3,3 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 2,15 X 0-0 XX
20/10/2013 ΒΕΛ1 358 2,9 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 3,25 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 2 1 4-1 X1
26/12/2012 ΒΕΛ1 343 1,4 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 3,75 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 5,75 X 0-0 XX
14/9/2012 ΒΕΛ1 125 3 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 3,25 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,95 X 1-1 1X
13/5/2012 ΒΕΛ1 296 1,45 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 3,5 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 5,5 1 3-2 11
8/4/2012 ΒΕΛ1 318 3,4 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 3,3 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,8 1 3-1 11
19/2/2012 ΒΕΛ1 396 1,35 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 3,85 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 6,5 1 2-1 11
23/10/2011 ΒΕΛ1 430 3,4 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 3,3 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,8 1 2-1 X1
12/3/2011 ΒΕΛ1 349 1,3 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 4,35 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 6,5 1 4-1 11
31/7/2010 ΒΕΛ1 149 3,2 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 3,3 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,85 1 1-0 X1
23/4/2010 ΒΕΛ1 212 3,65 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 3,25 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,75 1 2-0 11
31/3/2010 ΒΕΛ1 135 1,3 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 4,1 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 7 1 3-0 X1
30/12/2009 ΒΕΛ1 100 3,45 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 3,25 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,8 2 1-4 22
23/8/2009 ΒΕΛ1 506 1,3 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 4,4 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 6,25 X 2-2 2X
20/3/2009 ΒΕΛ1 211 3,3 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 3,25 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,85 2 2-3 22
1/11/2008 ΒΕΛ1 436 1,25 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 4,3 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 8 1 4-1 11
14/3/2007 ΒΕΛΚ 316 4,25 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 3,3 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,6 X 1-1 1X
28/2/2007 ΒΕΛΚ 245 1,2 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 4,5 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 10 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΡΤΡΑΙΚ = 24,24 % Ποσοστό (X) Χι = 18,18 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ = 57,58 % σε 33 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.936-ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ vs ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ
26/1/2020 ΓΕΡ1 936 1,3 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 5,15 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 6,75 - - -
24/8/2019 ΓΕΡ1 557 4,25 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 4 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 1,6 2 1-3 22
17/2/2019 ΓΕΡ1 626 1,4 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 4,5 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 5,75 1 2-0 11
26/9/2018 ΓΕΡ1 934 3,6 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 3,6 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 1,8 2 1-2 X2
30/3/2013 ΓΕΡ1 180 3,4 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 3,4 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 1,8 2 1-4 X2
4/11/2012 ΓΕΡ1 307 1,35 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 3,85 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 6,5 1 3-2 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ = 0,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1282-ΟΥΕΛΒΑ vs ΒΙΛΛΑΡΟΜΠΛΕΝΤΟ
26/1/2020 ΙΣΠ3 1282 1,77 ΟΥΕΛΒΑ 3,05 ΒΙΛΛΑΡΟΜΠΛΕΝΤΟ 4,15 - - -
7/9/2019 ΙΣΠ3 1292 3,4 ΒΙΛΛΑΡΟΜΠΛΕΝΤΟ 2,95 ΟΥΕΛΒΑ 2 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΥΕΛΒΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΙΛΛΑΡΟΜΠΛΕΝΤΟ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1283-ΚΟΡΝΕΛΑ vs ΡΕΑΛ ΕΣΠΑΝΙΟΛ Β
26/1/2020 ΙΣΠ3 1283 2,25 ΚΟΡΝΕΛΑ 3 ΡΕΑΛ ΕΣΠΑΝΙΟΛ Β 2,85 - - -
8/9/2019 ΙΣΠ3 1180 1,85 ΡΕΑΛ ΕΣΠΑΝΙΟΛ Β 3 ΚΟΡΝΕΛΑ 3,9 X 2-2 XX
5/5/2019 ΙΣΠ3 1784 2,05 ΚΟΡΝΕΛΑ 2,85 ΡΕΑΛ ΕΣΠΑΝΙΟΛ Β 3,15 2 0-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΡΝΕΛΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΕΑΛ ΕΣΠΑΝΙΟΛ Β = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.937-ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ vs ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ
26/1/2020 ΙΣΡ 937 2 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ 3,05 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ 3,35 - - -
19/10/2019 ΙΣΡ 1268 3,05 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ 3,05 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ 2,1 1 1-0 X1
6/8/2019 ΣΡΛΚ - 5,75 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ 3,75 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ 1,47 X 1-1 XX
4/5/2019 ΙΣΡ 1755 4,05 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ 3,4 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ 1,63 2 1-2 X2
23/4/2019 ΙΣΡ 781 1,65 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ 3,3 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ 4,05 1 3-2 11
2/4/2019 ΙΚΥ 678 1,6 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ 3,3 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ 4,75 1 1-0 11
9/3/2019 ΙΣΡ 1323 3,9 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ 3,25 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ 1,7 X 2-2 1X
9/12/2018 ΙΣΡ 1687 1,65 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ 3,35 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ 4,05 1 1-0 11
4/8/2018 ΣΡΛΚ 1392 1,4 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ 3,8 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ 5,75 1 3-2 X1
5/1/2018 ΙΚΥ 2344 4,9 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ 3,7 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ 1,48 X 1-1 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ = 55,56 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ = 11,11 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.938-ΡΟΜΑ vs ΛΑΤΣΙΟ
26/1/2020 ΙΤΑ1 938 2,6 ΡΟΜΑ 3,45 ΛΑΤΣΙΟ 2,3 - - -
1/9/2019 ΙΤΑ1 719 1,95 ΛΑΤΣΙΟ 3,45 ΡΟΜΑ 3,25 X 1-1 2X
2/3/2019 ΙΤΑ1 525 2,3 ΛΑΤΣΙΟ 3,25 ΡΟΜΑ 2,7 1 3-0 11
29/9/2018 ΙΤΑ1 1467 2,35 ΡΟΜΑ 3,35 ΛΑΤΣΙΟ 2,6 1 3-1 11
15/4/2018 ΙΤΑ1 875 2,6 ΛΑΤΣΙΟ 3,15 ΡΟΜΑ 2,85 X 0-0 XX
18/11/2017 ΙΤΑ1 762 2,15 ΡΟΜΑ 3,5 ΛΑΤΣΙΟ 3,3 1 2-1 X1
30/4/2017 ΙΤΑ1 1696 1,8 ΡΟΜΑ 3,45 ΛΑΤΣΙΟ 3,5 2 1-3 X2
4/4/2017 ΙΤΑΚ 761 1,65 ΡΟΜΑ 3,45 ΛΑΤΣΙΟ 4,25 1 3-2 X1
1/3/2017 ΙΤΑΚ 2314 3,1 ΛΑΤΣΙΟ 3,1 ΡΟΜΑ 2,05 1 2-0 11
4/12/2016 ΙΤΑ1 1727 2,5 ΛΑΤΣΙΟ 3,15 ΡΟΜΑ 2,4 2 0-2 X2
3/4/2016 ΙΤΑ1 1198 3,25 ΛΑΤΣΙΟ 3,1 ΡΟΜΑ 2 2 1-4 22
8/11/2015 ΙΤΑ1 2935 1,87 ΡΟΜΑ 3,35 ΛΑΤΣΙΟ 3,7 1 2-0 11
25/5/2015 ΙΤΑ1 441 2,4 ΛΑΤΣΙΟ 2,25 ΡΟΜΑ 3,45 2 1-2 X2
11/1/2015 ΙΤΑ1 217 1,85 ΡΟΜΑ 3,25 ΛΑΤΣΙΟ 3,5 X 2-2 2X
9/2/2014 ΙΤΑ1 286 3,65 ΛΑΤΣΙΟ 3,35 ΡΟΜΑ 1,85 X 0-0 XX
22/9/2013 ΙΤΑ1 338 1,95 ΡΟΜΑ 3,25 ΛΑΤΣΙΟ 3,25 1 2-0 X1
26/5/2013 ΙΤΑΚ 192 2,15 ΡΟΜΑ 3,2 ΛΑΤΣΙΟ 2,8 2 0-1 X2
8/4/2013 ΙΤΑ1 384 1,85 ΡΟΜΑ 3,35 ΛΑΤΣΙΟ 3,35 X 1-1 2X
11/11/2012 ΙΤΑ1 282 2,45 ΛΑΤΣΙΟ 3,3 ΡΟΜΑ 2,4 1 3-2 11
4/3/2012 ΙΤΑ1 300 2,15 ΡΟΜΑ 3 ΛΑΤΣΙΟ 2,85 2 1-2 X2
16/10/2011 ΙΤΑ1 448 2,45 ΛΑΤΣΙΟ 3 ΡΟΜΑ 2,6 1 2-1 21
13/3/2011 ΙΤΑ1 390 2,15 ΡΟΜΑ 2,9 ΛΑΤΣΙΟ 2,95 1 2-0 X1
19/1/2011 ΙΤΑΚ 157 1,9 ΡΟΜΑ 3,2 ΛΑΤΣΙΟ 3,3 1 2-1 X1
7/11/2010 ΙΤΑ1 382 2,2 ΛΑΤΣΙΟ 3,1 ΡΟΜΑ 2,7 2 0-2 X2
18/4/2010 ΙΤΑ1 318 3,25 ΛΑΤΣΙΟ 3,2 ΡΟΜΑ 1,9 2 1-2 12
6/12/2009 ΙΤΑ1 322 1,7 ΡΟΜΑ 3,2 ΛΑΤΣΙΟ 4 1 1-0 X1
11/4/2009 ΙΤΑ1 145 2,65 ΛΑΤΣΙΟ 3 ΡΟΜΑ 2,3 1 4-2 11
16/11/2008 ΙΤΑ1 432 2,1 ΡΟΜΑ 2,9 ΛΑΤΣΙΟ 3,05 1 1-0 X1
19/3/2008 ΙΤΑ1 414 3,25 ΛΑΤΣΙΟ 2,9 ΡΟΜΑ 1,95 1 3-2 X1
31/10/2007 ΙΤΑ1 312 1,6 ΡΟΜΑ 3,2 ΛΑΤΣΙΟ 4,5 1 3-2 11
29/4/2007 ΙΤΑ1 611 2,1 ΡΟΜΑ 2,95 ΛΑΤΣΙΟ 3,2 X 0-0 XX
10/12/2006 ΙΤΑ1 716 2,5 ΛΑΤΣΙΟ 2,7 ΡΟΜΑ 2,3 1 3-0 11
26/2/2006 ΙΤΑ1 626 2,5 ΛΑΤΣΙΟ 2,7 ΡΟΜΑ 2,6 2 0-2 22
23/10/2005 ΙΤΑ1 655 2,3 ΡΟΜΑ 2,7 ΛΑΤΣΙΟ 2,8 X 1-1 1X
15/5/2005 ΙΤΑ1 412 2,4 ΡΟΜΑ 1,9 ΛΑΤΣΙΟ 3,75 X 0-0 XX
6/1/2005 ΙΤΑ1 563 2,9 ΛΑΤΣΙΟ 2,6 ΡΟΜΑ 2,1 1 3-1 11
21/4/2004 ΙΤΑ1 211 2,75 ΛΑΤΣΙΟ 2,7 ΡΟΜΑ 2,3 X 1-1 1X
9/11/2003 ΙΤΑ1 646 2,05 ΡΟΜΑ 2,6 ΛΑΤΣΙΟ 3,1 1 2-0 X1
16/4/2003 ΙΤΑΚ 435 2,35 ΡΟΜΑ 2,75 ΛΑΤΣΙΟ 2,6 1 1-0 X1
8/3/2003 ΙΤΑ1 444 2,3 ΡΟΜΑ 2,6 ΛΑΤΣΙΟ 2,9 X 1-1 2X
5/2/2003 ΙΤΑΚ 251 2,3 ΛΑΤΣΙΟ 2,8 ΡΟΜΑ 2,7 2 1-2 22
27/10/2002 ΙΤΑ1 646 2,3 ΛΑΤΣΙΟ 2,7 ΡΟΜΑ 2,75 X 2-2 XX
10/3/2002 ΙΤΑ1 555 2,6 ΛΑΤΣΙΟ 2,75 ΡΟΜΑ 2,4 2 1-5 22
27/10/2001 ΙΤΑ1 443 2,25 ΡΟΜΑ 2,75 ΛΑΤΣΙΟ 2,9 1 2-0 X1
29/4/2001 ΙΤΑ1 643 2,3 ΡΟΜΑ 2,75 ΛΑΤΣΙΟ 2,85 X 2-2 XX
17/12/2000 ΙΤΑ1 635 2,2 ΛΑΤΣΙΟ 2,7 ΡΟΜΑ 3 2 0-1 X2
25/3/2000 ΙΤΑ1 325 2,4 ΛΑΤΣΙΟ 2,85 ΡΟΜΑ 2,6 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΟΜΑ = 47,83 % Ποσοστό (X) Χι = 26,09 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΑΤΣΙΟ = 26,09 % σε 46 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.939-ΑΛΚΟΡΚΟΝ vs ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ
26/1/2020 ΙΣΠ2 939 2,2 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 2,75 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 3,3 - - -
14/9/2019 ΙΣΠ2 681 2,3 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 2,7 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3,1 X 1-1 1X
4/8/2016 ΔΦ 2504 1,67 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3,15 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 4,3 X 0-0 XX
13/2/2016 ΙΣΠ2 751 2,75 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 2,75 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 2,35 X 0-0 XX
13/9/2015 ΙΣΠ2 1225 1,9 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 2,88 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 3,63 1 1-0 X1
9/9/2015 ΙΣΠΚ 654 2,06 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 2,86 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 3,17 2 0-1 22
7/6/2015 ΙΣΠ2 318 1,3 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 4 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 7,5 X 1-1 XX
18/1/2015 ΙΣΠ2 298 1,9 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3,2 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 3,2 X 1-1 XX
16/2/2014 ΙΣΠ2 311 2 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 3,2 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 2,95 2 0-2 22
15/9/2013 ΙΣΠ2 390 1,6 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3,45 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 4,25 2 0-1 22
27/1/2013 ΙΣΠ2 274 1,65 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3,35 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 4 1 1-0 X1
25/8/2012 ΙΣΠ2 247 2,15 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 3 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 2,85 1 2-0 X1
6/2/2011 ΙΣΠ2 398 2,2 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 3 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 2,75 2 1-2 22
15/9/2010 ΙΣΠΚ 138 1,95 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 3,2 X 1-1 XX
5/9/2010 ΙΣΠ2 309 2,1 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 2,9 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΛΚΟΡΚΟΝ = 35,71 % Ποσοστό (X) Χι = 42,86 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ = 21,43 % σε 14 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.940-ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ vs ΕΞΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑ
26/1/2020 ΙΣΠ2 940 1,57 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 3,35 ΕΞΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑ 5,15 - - -
19/10/2019 ΙΣΠ2 847 2,9 ΕΞΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑ 2,7 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 2,4 2 0-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΞΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.941-ΒΙΛΑΦΡΑΓΚΟΥΕΝΣΕ vs ΦΕΙΡΕΝΣΕ
26/1/2020 ΠΟΡ2 941 2,65 ΒΙΛΑΦΡΑΓΚΟΥΕΝΣΕ 3 ΦΕΙΡΕΝΣΕ 2,37 - - -
11/8/2019 ΠΟΡ2 1336 1,43 ΦΕΙΡΕΝΣΕ 3,75 ΒΙΛΑΦΡΑΓΚΟΥΕΝΣΕ 6 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΙΛΑΦΡΑΓΚΟΥΕΝΣΕ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΕΙΡΕΝΣΕ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.942-ΑΕΚ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
26/1/2020 ΕΛΛ1 942 3,15 ΑΕΚ 3,25 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2,05 - - -
27/10/2019 ΕΛΛ1 885 1,42 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3,95 ΑΕΚ 6,5 1 2-0 11
11/3/2015 ΕΚΥ 125 3,45 ΑΕΚ 3,25 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1,95 2 0-1 X2
11/2/2015 ΕΚΥ 200 1,27 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 5 ΑΕΚ 8 X 1-1 2X
10/3/2013 ΕΛΛ1 341 1,12 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 6 ΑΕΚ 11,5 1 3-0 11
11/11/2012 ΕΛΛ1 313 6,75 ΑΕΚ 4 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1,35 2 0-4 22
10/2/2012 ΕΛΛ1 203 1,25 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4,5 ΑΕΚ 7,5 1 2-0 11
15/10/2011 ΕΛΛ1 354 3,2 ΑΕΚ 3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 X 1-1 XX
20/3/2011 ΕΛΛ1 439 1,5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3,25 ΑΕΚ 5,5 1 6-0 11
27/11/2010 ΕΛΛ1 318 3 ΑΕΚ 3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2,15 1 1-0 X1
19/5/2010 ΕΛΛΔ 111 2 ΑΕΚ 3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3,1 1 2-1 X1
2/5/2010 ΕΛΛΔ 384 1,65 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3,2 ΑΕΚ 4,5 1 2-1 11
6/1/2010 ΕΛΛ1 242 1,55 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3,2 ΑΕΚ 5,5 2 1-2 22
23/9/2009 ΕΛΛ1 190 2,7 ΑΕΚ 2,8 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2,4 2 1-2 22
2/5/2009 ΕΚΥ 218 3,2 ΑΕΚ 2,95 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2,05 X 3-3 1X
1/2/2009 ΕΛΛ1 295 2,5 ΑΕΚ 3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2,4 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΕΚ = 20,00 % Ποσοστό (X) Χι = 20,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ = 60,00 % σε 15 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.943-ΣΟΣΙΕΔΑΔ vs ΜΑΓΙΟΡΚΑ
26/1/2020 ΙΣΠ1 943 1,43 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 4,15 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 6 - - -
25/8/2019 ΙΣΠ1 785 2,85 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 3,1 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 2,3 2 0-1 X2
3/2/2013 ΙΣΠ1 309 1,55 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,35 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 5 1 3-0 X1
1/9/2012 ΙΣΠ1 300 1,95 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 3,2 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,05 1 1-0 X1
26/2/2012 ΙΣΠ1 392 2 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,1 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 3 1 1-0 X1
10/1/2012 ΙΣΠΚ 100 1,95 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 3,15 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,1 1 6-1 11
4/1/2012 ΙΣΠΚ 128 2 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,1 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 3 1 2-0 11
25/9/2011 ΙΣΠ1 437 2,15 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 3,2 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 2,75 1 2-1 X1
21/2/2011 ΙΣΠ1 433 1,95 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,2 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 3,1 1 1-0 X1
26/9/2010 ΙΣΠ1 478 1,9 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 3,2 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,2 1 2-0 11
11/3/2007 ΙΣΠ1 631 2,25 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,2 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 2,6 1 3-1 11
22/10/2006 ΙΣΠ1 636 1,7 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 3 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 4 X 0-0 XX
5/2/2006 ΙΣΠ1 556 1,75 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,1 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 3,75 1 2-1 X1
17/9/2005 ΙΣΠ1 354 2 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 2,9 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,2 1 5-2 21
6/3/2005 ΙΣΠ1 546 2 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 2,8 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 2,9 1 3-2 X1
24/10/2004 ΙΣΠ1 531 1,7 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 3,6 1 2-1 11
4/4/2004 ΙΣΠ1 613 2,2 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 2,8 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 2,8 X 1-1 2X
22/11/2003 ΙΣΠ1 362 1,65 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,1 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 3,75 2 0-1 22
11/5/2003 ΙΣΠ1 623 2,2 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 3 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 2,6 2 1-3 22
15/12/2002 ΙΣΠ1 524 1,8 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 3,75 1 2-1 X1
24/3/2002 ΙΣΠ1 532 1,8 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 2,9 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 4 2 0-2 X2
11/11/2001 ΙΣΠ1 344 1,9 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,1 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 3,3 2 1-2 X2
1/4/2001 ΙΣΠ1 524 1,45 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 3,4 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 6 X 1-1 1X
5/11/2000 ΙΣΠ1 346 2,4 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,1 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 2,4 2 0-1 X2
6/2/2000 ΙΣΠ1 342 1,6 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 3,25 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 4,6 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΟΣΙΕΔΑΔ = 45,83 % Ποσοστό (X) Χι = 12,50 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΑΓΙΟΡΚΑ = 41,67 % σε 24 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1284-ΣΕΒΙΛΛΗ Β vs ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ
26/1/2020 ΙΣΠ3 1284 3,15 ΣΕΒΙΛΛΗ Β 2,75 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 2,2 - - -
8/9/2019 ΙΣΠ3 1303 1,67 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 3,15 ΣΕΒΙΛΛΗ Β 4,6 2 0-1 22
10/3/2019 ΙΣΠ3 1538 1,25 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 4 ΣΕΒΙΛΛΗ Β 9,75 X 0-0 XX
21/10/2018 ΙΣΠ3 1342 2,7 ΣΕΒΙΛΛΗ Β 2,65 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 2,5 2 0-1 X2
12/9/2015 ΙΣΠ3 1364 1,81 ΣΕΒΙΛΛΗ Β 3,05 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 3,72 X 1-1 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΕΒΙΛΛΗ Β = 25,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ = 25,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.944-ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ vs ΜΠΕΝΦΙΚΑ
26/1/2020 ΠΟΡΤ 944 7,35 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 4,35 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1,35 - - -
10/8/2019 ΠΟΡΤ 773 1,08 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 7 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 17 1 5-0 11
5/12/2018 ΠΡΛΚ 867 1,13 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 5,75 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 13,5 1 2-0 11
24/2/2018 ΠΟΡΤ 2073 9 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 4,5 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1,25 2 1-3 12
23/9/2017 ΠΟΡΤ 766 1,08 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 7 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 15,5 1 2-0 11
18/3/2017 ΠΟΡΤ 889 10 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 5 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1,2 X 0-0 XX
28/10/2016 ΠΟΡΤ 541 1,1 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 6,5 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 14 1 3-0 11
20/2/2016 ΠΟΡΤ 1444 9 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 4,5 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1,25 2 1-3 22
26/9/2015 ΠΟΡΤ 1174 1,12 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 5,75 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 15 1 3-0 11
26/1/2015 ΠΟΡΤ 284 6,5 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 3,85 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1,35 1 1-0 X1
17/8/2014 ΠΟΡΤ 419 1,22 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 4,75 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 8,25 1 2-0 11
16/2/2014 ΠΟΡΤ 318 8 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 4,35 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1,25 2 0-2 X2
14/9/2013 ΠΟΡΤ 270 1,18 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 5,5 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 8 1 3-1 11
15/4/2013 ΠΟΡΚ 378 1,25 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 4,55 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 7,5 X 1-1 XX
24/2/2013 ΠΟΡΤ 317 1,15 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 5,5 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 10 1 3-0 11
30/1/2013 ΠΟΡΚ 147 5,25 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 3,65 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1,45 2 0-2 X2
28/9/2012 ΠΟΡΤ 125 5,75 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 3,75 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1,4 2 1-2 X2
11/3/2012 ΠΟΡΤ 420 6,2 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 4 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1,35 2 1-2 12
1/10/2011 ΠΟΡΤ 367 1,1 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 5,65 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 15 1 4-1 11
21/3/2011 ΠΟΡΤ 468 4,5 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 3,3 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1,6 2 1-5 22
29/10/2010 ΠΟΡΤ 123 1,15 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 5,25 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 10,5 1 2-0 11
7/3/2010 ΠΟΡΤ 419 1,15 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 5,25 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 10,3 1 3-1 11
5/10/2009 ΠΟΡΤ 564 6 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 4 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1,35 2 1-3 22
15/2/2009 ΠΟΡΤ 415 1,15 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 5,25 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 11 1 3-2 X1
22/9/2008 ΠΟΡΤ 386 4,35 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 3,2 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1,6 2 3-4 22
30/3/2008 ΠΟΡΤ 745 1,2 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 4,75 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 8 1 4-1 X1
10/2/2008 ΠΟΡΚ 714 1,22 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 4,5 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 8 1 4-1 X1
3/11/2007 ΠΟΡΤ 461 4,35 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 3,5 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1,55 2 1-2 X2
26/2/2007 ΠΟΡΤ 721 1,2 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 4 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 9 1 3-1 11
22/9/2006 ΠΟΡΤ 152 3,4 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 2,9 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1,9 X 1-1 2X
7/5/2006 ΠΟΡΤ 721 3,75 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 2,9 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1,8 1 3-1 21
8/1/2006 ΠΟΡΤ 422 1,2 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 4,25 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 12 1 2-0 11
10/4/2004 ΠΟΡΤ 525 1,2 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 4,6 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 10 1 2-1 X1
7/12/2003 ΠΟΡΤ 626 5,5 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 3,3 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1,45 2 0-3 22
5/4/2003 ΠΟΡΤ 441 3,5 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 3,2 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1,75 2 1-3 22
10/11/2002 ΠΟΡΤ 651 1,35 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 3,6 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 7 1 7-0 11
14/4/2002 ΠΟΡΤ 641 1,25 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 4,25 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 8 1 4-0 11
8/12/2001 ΠΟΡΤ 361 3,5 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 3,1 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1,85 1 2-1 11
18/3/2001 ΠΟΡΤ 562 1,25 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 4,5 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 8 2 2-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ = 10,53 % Ποσοστό (X) Χι = 7,89 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΕΝΦΙΚΑ = 81,58 % σε 38 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1229-ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ vs ΝΤΙΦΑ ΧΑΣΑΝΙ ΖΝΤΙΝΤΙ
26/1/2020 ΜΑΡΟ 1229 2,2 ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ 2,6 ΝΤΙΦΑ ΧΑΣΑΝΙ ΖΝΤΙΝΤΙ 3,45 - - -
2/4/2019 ΜΑΡΟ 1090 2,35 ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ 2,7 ΝΤΙΦΑ ΧΑΣΑΝΙ ΖΝΤΙΝΤΙ 2,8 X 0-0 XX
10/11/2018 ΜΑΡΟ 904 1,75 ΝΤΙΦΑ ΧΑΣΑΝΙ ΖΝΤΙΝΤΙ 2,85 ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ 4,35 2 1-2 22
28/2/2018 ΜΑΡΟ 708 2,3 ΝΤΙΦΑ ΧΑΣΑΝΙ ΖΝΤΙΝΤΙ 2,6 ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ 3 1 3-0 11
29/11/2017 ΜΑΡΟ 2330 2,55 ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ 2,6 ΝΤΙΦΑ ΧΑΣΑΝΙ ΖΝΤΙΝΤΙ 2,65 1 1-0 11
26/2/2017 ΜΑΡΟ 2563 2,85 ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ 2,65 ΝΤΙΦΑ ΧΑΣΑΝΙ ΖΝΤΙΝΤΙ 2,35 1 1-0 X1
6/12/2016 ΜΑΡΟ 1912 1,72 ΝΤΙΦΑ ΧΑΣΑΝΙ ΖΝΤΙΝΤΙ 2,85 ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ 4,4 1 1-0 X1
13/11/2015 ΜΑΡΟ 1460 1,95 ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ 2,8 ΝΤΙΦΑ ΧΑΣΑΝΙ ΖΝΤΙΝΤΙ 3,5 X 0-0 XX
9/9/2015 ΜΑΡΚ 508 2,34 ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ 2,51 ΝΤΙΦΑ ΧΑΣΑΝΙ ΖΝΤΙΝΤΙ 3,09 X 0-0 XX
1/9/2015 ΜΑΡΚ 502 2,16 ΝΤΙΦΑ ΧΑΣΑΝΙ ΖΝΤΙΝΤΙ 2,66 ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ 3,21 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 44,44 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΙΦΑ ΧΑΣΑΝΙ ΖΝΤΙΝΤΙ = 22,22 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.945-ΠΟΥΜΑΣ vs ΜΟΝΤΕΡΕΙ
26/1/2020 ΜΕΞ1 945 2,95 ΠΟΥΜΑΣ 3,15 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 2,1 - - -
30/8/2019 ΜΕΞ1 975 1,42 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 3,95 ΠΟΥΜΑΣ 5,75 1 2-0 11
3/2/2019 ΜΕΞ1 1420 3,2 ΠΟΥΜΑΣ 3,15 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 1,9 X 1-1 2X
19/8/2018 ΜΕΞ1 1260 1,45 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 3,75 ΠΟΥΜΑΣ 5 1 1-0 11
8/4/2018 ΜΕΞ1 2402 1,38 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 4 ΠΟΥΜΑΣ 5,7 1 2-1 11
22/10/2017 ΜΕΞ1 956 3,15 ΠΟΥΜΑΣ 3,15 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 1,95 2 0-1 X2
14/9/2017 ΜΕΞΚ 2308 1,33 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 4,25 ΠΟΥΜΑΣ 5,9 1 3-1 11
10/8/2017 ΜΕΞΚ 852 3,1 ΠΟΥΜΑΣ 3,15 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 1,98 X 1-1 2X
12/2/2017 ΜΕΞ1 1813 1,5 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 3,8 ΠΟΥΜΑΣ 4,4 1 2-0 X1
21/8/2016 ΜΕΞ1 2629 2,45 ΠΟΥΜΑΣ 3,1 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 2,4 1 5-3 11
10/1/2016 ΜΕΞ1 1003 1,75 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 3,4 ΠΟΥΜΑΣ 3,45 1 1-0 X1
26/7/2015 ΜΕΞ1 396 2,2 ΠΟΥΜΑΣ 3 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 2,75 1 3-0 11
10/5/2015 ΜΕΞ1 337 1,65 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 3,4 ΠΟΥΜΑΣ 4 X 2-2 XX
23/11/2014 ΜΕΞ1 346 1,9 ΠΟΥΜΑΣ 3,1 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 3,3 1 4-2 11
23/3/2014 ΜΕΞ1 349 1,9 ΠΟΥΜΑΣ 3,2 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 3,2 2 1-2 22
29/9/2013 ΜΕΞ1 309 1,65 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 3,4 ΠΟΥΜΑΣ 4 2 0-1 X2
31/3/2013 ΜΕΞ1 284 2,1 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 3 ΠΟΥΜΑΣ 2,9 1 3-0 X1
7/10/2012 ΜΕΞ1 379 2,15 ΠΟΥΜΑΣ 3,2 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 2,65 1 3-2 11
22/1/2012 ΜΕΞ1 244 1,95 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 3,2 ΠΟΥΜΑΣ 3 X 1-1 2X
4/8/2011 ΜΕΞ1 155 1,95 ΠΟΥΜΑΣ 3,1 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 3,1 1 2-1 X1
8/5/2011 ΜΕΞΔ 428 1,7 ΠΟΥΜΑΣ 3,3 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 3,85 1 2-0 11
6/5/2011 ΜΕΞΔ 127 2,15 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 3 ΠΟΥΜΑΣ 2,8 1 3-1 11
30/1/2011 ΜΕΞ1 390 2 ΠΟΥΜΑΣ 3,2 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 3 1 3-2 11
29/11/2010 ΜΕΞΔ 418 1,75 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 3,25 ΠΟΥΜΑΣ 3,65 1 2-0 X1
26/11/2010 ΜΕΞΔ 152 2,3 ΠΟΥΜΑΣ 3,2 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 2,45 X 0-0 XX
15/8/2010 ΜΕΞ1 357 1,65 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 3,3 ΠΟΥΜΑΣ 4 1 5-2 X1
25/10/2009 ΜΕΞ1 444 2,2 ΠΟΥΜΑΣ 3,25 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 2,55 1 2-1 X1
16/11/2008 ΜΕΞ1 355 2,3 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 3,25 ΠΟΥΜΑΣ 2,4 1 1-0 11
10/2/2008 ΜΕΞ1 662 2 ΠΟΥΜΑΣ 3,2 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 2,8 1 2-1 X1
3/1/2008 ΠΛΜ 631 2,1 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 3,2 ΠΟΥΜΑΣ 2,65 2 0-1 X2
26/8/2007 ΜΕΞ1 543 1,95 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 3,2 ΠΟΥΜΑΣ 2,75 1 1-0 X1
4/3/2007 ΜΕΞ1 525 2,1 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 3,1 ΠΟΥΜΑΣ 2,75 2 0-1 X2
14/9/2006 ΜΕΞ1 346 2 ΠΟΥΜΑΣ 3,1 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 3 1 3-0 11
26/2/2006 ΜΕΞ1 625 2,1 ΠΟΥΜΑΣ 3,1 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 2,8 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΟΥΜΑΣ = 39,39 % Ποσοστό (X) Χι = 18,18 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΟΝΤΕΡΕΙ = 42,42 % σε 33 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.946-ΜΠΕΙΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ vs ΣΕΚΤΖΙΑ ΝΕΣ ΖΙΟΝΑ
26/1/2020 ΙΣΡ 946 1,2 ΜΠΕΙΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 4,75 ΣΕΚΤΖΙΑ ΝΕΣ ΖΙΟΝΑ 11,5 - - -
19/10/2019 ΙΣΡ 1269 6,75 ΣΕΚΤΖΙΑ ΝΕΣ ΖΙΟΝΑ 4 ΜΠΕΙΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 1,37 2 0-4 22
28/7/2019 ΣΡΛΚ - 1,32 ΜΠΕΙΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 4,05 ΣΕΚΤΖΙΑ ΝΕΣ ΖΙΟΝΑ 7 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΕΙΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΕΚΤΖΙΑ ΝΕΣ ΖΙΟΝΑ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1197-ΑΛ ΑΧΛΙ vs ΣΑΧΕΛ
26/1/2020 CAF 1197 1,47 ΑΛ ΑΧΛΙ 3,55 ΣΑΧΕΛ 6 - - -
29/11/2019 CAF 1087 3,05 ΣΑΧΕΛ 2,65 ΑΛ ΑΧΛΙ 2,4 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΛ ΑΧΛΙ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΧΕΛ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1192-ΕΛ ΜΑΣΡΙ vs ΝΟΥΑΝΤΙΜΠΟΥ
26/1/2020 CAFC 1192 1,15 ΕΛ ΜΑΣΡΙ 6 ΝΟΥΑΝΤΙΜΠΟΥ 11 - - -
1/12/2019 CAFC 1516 3,65 ΝΟΥΑΝΤΙΜΠΟΥ 3,05 ΕΛ ΜΑΣΡΙ 1,9 2 2-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΛ ΜΑΣΡΙ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΟΥΑΝΤΙΜΠΟΥ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1193-ΝΤΖΟΛΙΜΠΑ vs ΑΛ ΝΑΣΡ ΒΕΓΓΑΖΗ
26/1/2020 CAFC 1193 1,38 ΝΤΖΟΛΙΜΠΑ 3,75 ΑΛ ΝΑΣΡ ΒΕΓΓΑΖΗ 7,5 - - -
1/12/2019 CAFC 1510 1,25 ΑΛ ΝΑΣΡ ΒΕΓΓΑΖΗ 4,15 ΝΤΖΟΛΙΜΠΑ 11 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΖΟΛΙΜΠΑ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΛ ΝΑΣΡ ΒΕΓΓΑΖΗ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1196-ΠΑΡΑΝΤΟΥ vs ΣΑΝ ΠΕΔΡΟ
26/1/2020 CAFC 1196 1,43 ΠΑΡΑΝΤΟΥ 3,65 ΣΑΝ ΠΕΔΡΟ 6,25 - - -
1/12/2019 CAFC 1514 1,67 ΣΑΝ ΠΕΔΡΟ 3,3 ΠΑΡΑΝΤΟΥ 4,35 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΑΡΑΝΤΟΥ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΝ ΠΕΔΡΟ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.947-ΑΝΤΒΕΡΠ vs ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ
26/1/2020 ΒΕΛ1 947 1,4 ΑΝΤΒΕΡΠ 4,15 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 5,5 - - -
1/9/2019 ΒΕΛ1 743 2,55 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,5 ΑΝΤΒΕΡΠ 2,2 1 2-0 11
19/1/2019 ΒΕΛ1 1268 2,5 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,05 ΑΝΤΒΕΡΠ 2,5 2 1-2 22
16/9/2018 ΒΕΛ1 1262 1,83 ΑΝΤΒΕΡΠ 3,3 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,6 1 5-1 11
17/12/2017 ΒΕΛ1 851 1,8 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,25 ΑΝΤΒΕΡΠ 3,45 2 1-2 22
15/10/2017 ΒΕΛ1 1629 2,6 ΑΝΤΒΕΡΠ 3,1 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 2,25 1 3-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΝΤΒΕΡΠ = 80,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ = 20,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.948-ΧΙΡΟΝΑ vs ΟΒΙΕΔΟ
26/1/2020 ΙΣΠ2 948 1,65 ΧΙΡΟΝΑ 3,25 ΟΒΙΕΔΟ 4,75 - - -
20/10/2019 ΙΣΠ2 929 2,4 ΟΒΙΕΔΟ 2,75 ΧΙΡΟΝΑ 2,85 1 4-2 11
25/3/2017 ΙΣΠ2 1449 2,7 ΟΒΙΕΔΟ 2,75 ΧΙΡΟΝΑ 2,4 1 2-0 X1
15/10/2016 ΙΣΠ2 718 1,7 ΧΙΡΟΝΑ 3 ΟΒΙΕΔΟ 4,3 X 0-0 XX
21/2/2016 ΙΣΠ2 1644 1,82 ΧΙΡΟΝΑ 3,05 ΟΒΙΕΔΟ 3,7 X 1-1 XX
19/9/2015 ΙΣΠ2 867 2,18 ΟΒΙΕΔΟ 2,9 ΧΙΡΟΝΑ 2,85 2 1-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΙΡΟΝΑ = 20,00 % Ποσοστό (X) Χι = 40,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΒΙΕΔΟ = 40,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.949-ΝΑΠΟΛΙ vs ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ
26/1/2020 ΙΤΑ1 949 3,3 ΝΑΠΟΛΙ 3,7 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1,87 - - -
31/8/2019 ΙΤΑ1 636 1,85 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,25 ΝΑΠΟΛΙ 3,85 1 4-3 11
3/3/2019 ΙΤΑ1 703 2,4 ΝΑΠΟΛΙ 2,9 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2,85 2 1-2 22
29/9/2018 ΙΤΑ1 1575 1,75 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,35 ΝΑΠΟΛΙ 4,15 1 3-1 X1
22/4/2018 ΙΤΑ1 2074 2,15 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3 ΝΑΠΟΛΙ 3,2 2 0-1 X2
1/12/2017 ΙΤΑ1 648 2 ΝΑΠΟΛΙ 3 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,5 2 0-1 22
5/4/2017 ΙΤΑΚ 917 1,9 ΝΑΠΟΛΙ 3,35 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,25 1 3-2 21
2/4/2017 ΙΤΑ1 2316 2,4 ΝΑΠΟΛΙ 2,95 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2,65 X 1-1 2X
28/2/2017 ΙΤΑΚ 2238 1,53 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,3 ΝΑΠΟΛΙ 5,7 1 3-1 21
29/10/2016 ΙΤΑ1 746 1,6 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,3 ΝΑΠΟΛΙ 4,9 1 2-1 X1
13/2/2016 ΙΤΑ1 794 2,05 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2,85 ΝΑΠΟΛΙ 3,45 1 1-0 X1
26/9/2015 ΙΤΑ1 859 2,15 ΝΑΠΟΛΙ 3,15 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2,85 1 2-1 11
23/5/2015 ΙΤΑ1 210 2,6 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,2 ΝΑΠΟΛΙ 2,3 1 3-1 11
11/1/2015 ΙΤΑ1 234 2,8 ΝΑΠΟΛΙ 3,05 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2,35 2 1-3 22
22/12/2014 ΙΤΣΚ 307 1,75 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,2 ΝΑΠΟΛΙ 4 X 1-1 1X
30/3/2014 ΙΤΑ1 367 2,7 ΝΑΠΟΛΙ 2,95 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2,35 1 2-0 11
10/11/2013 ΙΤΑ1 355 1,63 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,45 ΝΑΠΟΛΙ 4,75 1 3-0 11
1/3/2013 ΙΤΑ1 126 2,65 ΝΑΠΟΛΙ 3,15 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2,4 X 1-1 XX
20/10/2012 ΙΤΑ1 197 1,6 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,55 ΝΑΠΟΛΙ 4,35 1 2-0 X1
11/8/2012 ΙΤΣΚ 250 1,9 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,1 ΝΑΠΟΛΙ 3,3 X 2-2 2X
20/5/2012 ΙΤΑΚ 324 1,9 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,3 ΝΑΠΟΛΙ 3,5 2 0-2 X2
1/4/2012 ΙΤΑ1 447 1,7 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,35 ΝΑΠΟΛΙ 4,25 1 3-0 X1
29/11/2011 ΙΤΑ1 122 2,35 ΝΑΠΟΛΙ 3,1 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2,75 X 3-3 1X
22/5/2011 ΙΤΑ1 363 1,8 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,25 ΝΑΠΟΛΙ 3,4 X 2-2 2X
9/1/2011 ΙΤΑ1 249 2,05 ΝΑΠΟΛΙ 3 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,2 1 3-0 11
25/3/2010 ΙΤΑ1 204 2,25 ΝΑΠΟΛΙ 3,05 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2,65 1 3-1 21
13/1/2010 ΙΤΑΚ 145 1,95 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,05 ΝΑΠΟΛΙ 3,2 1 3-0 11
31/10/2009 ΙΤΑ1 235 1,45 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,4 ΝΑΠΟΛΙ 6 2 2-3 12
28/2/2009 ΙΤΑ1 343 1,55 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,25 ΝΑΠΟΛΙ 5 1 1-0 11
4/2/2009 ΙΤΑΚ 160 1,55 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,25 ΝΑΠΟΛΙ 5 X 0-0 XX
18/10/2008 ΙΤΑ1 350 2,25 ΝΑΠΟΛΙ 2,9 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2,75 1 2-1 X1
16/3/2008 ΙΤΑ1 726 1,4 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,5 ΝΑΠΟΛΙ 6 1 1-0 X1
27/10/2007 ΙΤΑ1 461 3,1 ΝΑΠΟΛΙ 2,95 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2 1 3-1 X1
10/4/2007 ΙΤΑ2 111 1,5 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2,9 ΝΑΠΟΛΙ 6,5 1 2-0 11
6/11/2006 ΙΤΑ2 765 5 ΝΑΠΟΛΙ 2,9 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1,6 X 1-1 XX
11/2/2001 ΙΤΑ1 513 1,25 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 4,25 ΝΑΠΟΛΙ 8,75 1 3-0 11
30/9/2000 ΙΤΑ1 233 3,4 ΝΑΠΟΛΙ 3 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1,9 2 1-2 12
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΑΠΟΛΙ = 27,78 % Ποσοστό (X) Χι = 22,22 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ = 50,00 % σε 36 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1344-ΝΤΕΦΕΝΣΟΡΕΣ ΟΥΝΙΔΟΣ vs ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΑΡΜΕΝΙΟ
26/1/2020 ΑΡΓ3 1344 2,1 ΝΤΕΦΕΝΣΟΡΕΣ ΟΥΝΙΔΟΣ 2,9 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΑΡΜΕΝΙΟ 3,25 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΕΦΕΝΣΟΡΕΣ ΟΥΝΙΔΟΣ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΑΡΜΕΝΙΟ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1345-ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ vs ΜΟΥΤΟΥΑΛ ΛΕΑΝΔΡΟ ΝΙΣΕΦΟΡΟ ΑΛΕΜ
26/1/2020 ΑΡΓ4 1345 2 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 3 ΜΟΥΤΟΥΑΛ ΛΕΑΝΔΡΟ ΝΙΣΕΦΟΡΟ ΑΛΕΜ 3,35 - - -
26/1/2019 ΑΡΓ4 - 1,8 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 3,15 ΜΟΥΤΟΥΑΛ ΛΕΑΝΔΡΟ ΝΙΣΕΦΟΡΟ ΑΛΕΜ 3,6 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΟΥΤΟΥΑΛ ΛΕΑΝΔΡΟ ΝΙΣΕΦΟΡΟ ΑΛΕΜ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1346-ΡΕΑΛ ΠΙΛΑΡ vs ΕΞΚΙΟΥΡΣΙΟΝΙΣΤΑΣ
26/1/2020 ΑΡΓ4 1346 1,55 ΡΕΑΛ ΠΙΛΑΡ 3,55 ΕΞΚΙΟΥΡΣΙΟΝΙΣΤΑΣ 4,85 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΕΑΛ ΠΙΛΑΡ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΞΚΙΟΥΡΣΙΟΝΙΣΤΑΣ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.950-ΛΙΛ vs ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ
26/1/2020 ΓΑΛ1 950 5,75 ΛΙΛ 4,5 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 1,4 - - -
22/11/2019 ΓΑΛ1 432 1,25 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 5,35 ΛΙΛ 8 1 2-0 11
14/4/2019 ΓΑΛ1 804 4,35 ΛΙΛ 3,6 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 1,65 1 5-1 X1
2/11/2018 ΓΑΛ1 751 1,15 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 6,75 ΛΙΛ 10,5 1 2-1 X1
3/2/2018 ΓΑΛ1 1449 15 ΛΙΛ 7 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 1,1 2 0-3 22
9/12/2017 ΓΑΛ1 1724 1,05 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 9 ΛΙΛ 18 1 3-1 11
7/2/2017 ΓΑΛ1 1363 1,15 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 5,5 ΛΙΛ 12,5 1 2-1 X1
14/12/2016 ΓΑΛΚ 1233 1,2 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 4,9 ΛΙΛ 10 1 3-1 11
28/10/2016 ΓΑΛ1 546 6 ΛΙΛ 3,6 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 1,45 2 0-1 X2
23/4/2016 ΓΑΛΚ 2354 1,35 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 4,1 ΛΙΛ 6,75 1 2-1 11
13/2/2016 ΓΑΛ1 730 1,32 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 4 ΛΙΛ 8 X 0-0 XX
7/8/2015 ΓΑΛ1 174 5,4 ΛΙΛ 3,3 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 1,55 2 0-1 X2
25/4/2015 ΓΑΛ1 258 1,3 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 4,5 ΛΙΛ 7 1 6-1 11
3/2/2015 ΓΑΛΚ 119 4,25 ΛΙΛ 3,25 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 1,7 2 0-1 22
3/12/2014 ΓΑΛ1 165 4,5 ΛΙΛ 3,5 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 1,6 X 1-1 XX
10/5/2014 ΓΑΛ1 184 2,45 ΛΙΛ 3 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2,45 2 1-3 22
22/12/2013 ΓΑΛ1 302 1,3 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 4,35 ΛΙΛ 7,5 X 2-2 XX
27/1/2013 ΓΑΛ1 292 1,4 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 3,85 ΛΙΛ 6,25 1 1-0 X1
2/9/2012 ΓΑΛ1 404 2,5 ΛΙΛ 3,1 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2,4 2 1-2 22
29/4/2012 ΓΑΛ1 361 2 ΛΙΛ 3,2 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 3,05 1 2-1 X1
18/12/2011 ΓΑΛ1 405 2,1 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 3 ΛΙΛ 3,15 X 0-0 XX
21/5/2011 ΓΑΛ1 271 2,05 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 3,1 ΛΙΛ 2,9 X 2-2 XX
14/5/2011 ΓΑΚ 271 2,45 ΛΙΛ 3 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2,5 1 1-0 X1
15/8/2010 ΓΑΛ1 408 1,85 ΛΙΛ 3,1 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 3,5 X 0-0 XX
16/1/2010 ΓΑΛ1 233 1,7 ΛΙΛ 3,2 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 4 1 3-1 11
30/8/2009 ΓΑΛ1 293 1,75 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 3 ΛΙΛ 4 1 3-0 11
12/4/2009 ΓΑΛ1 307 1,9 ΛΙΛ 3 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 3,4 X 0-0 XX
9/11/2008 ΓΑΛ1 423 2,15 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2,85 ΛΙΛ 2,95 1 1-0 11
26/1/2008 ΓΑΛ1 343 2,2 ΛΙΛ 2,9 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2,75 X 0-0 XX
26/8/2007 ΓΑΛ1 646 1,8 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2,85 ΛΙΛ 3,85 X 1-1 2X
24/1/2007 ΓΑΛ1 633 1,7 ΛΙΛ 2,9 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 3,75 1 1-0 X1
19/8/2006 ΓΑΛ1 435 2,1 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2,7 ΛΙΛ 3,2 1 1-0 X1
11/4/2006 ΓΑΚ 215 2 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2,75 ΛΙΛ 3,4 1 2-1 X1
12/2/2006 ΓΑΛ1 642 2 ΛΙΛ 2,75 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 3,4 X 0-0 XX
21/9/2005 ΓΑΛ1 451 1,7 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2,8 ΛΙΛ 4,75 1 2-1 X1
7/5/2005 ΓΑΛ1 314 1,9 ΛΙΛ 2,8 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 3,2 1 1-0 X1
4/12/2004 ΓΑΛ1 246 1,8 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2,9 ΛΙΛ 3,3 X 1-1 XX
10/1/2004 ΓΑΛ1 251 1,4 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 3,3 ΛΙΛ 6,25 1 1-0 11
9/8/2003 ΓΑΛ1 362 2,4 ΛΙΛ 2,7 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2,5 1 1-0 11
29/1/2003 ΓΑΛ1 223 1,65 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 3,2 ΛΙΛ 4,3 1 1-0 X1
11/9/2002 ΓΑΛ1 336 2,6 ΛΙΛ 2,7 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2,4 1 2-1 11
4/5/2002 ΓΑΛ1 224 3 ΛΙΛ 2,8 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2,1 1 1-0 X1
28/7/2001 ΓΑΛ1 255 1,65 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 3,1 ΛΙΛ 4,5 X 0-0 XX
12/5/2001 ΓΑΛ1 344 2,1 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 3,1 ΛΙΛ 2,85 X 2-2 2X
13/12/2000 ΓΑΛ1 121 2,25 ΛΙΛ 2,9 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2,7 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΙΛ = 22,73 % Ποσοστό (X) Χι = 29,55 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ = 47,73 % σε 44 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.951-ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ vs ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
26/1/2020 ΙΣΠ1 951 6,5 ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 4,35 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1,38 - - -
24/8/2019 ΙΣΠ1 685 1,17 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 7 ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 9 X 1-1 XX
10/3/2019 ΙΣΠ1 664 4,85 ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 4,25 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1,5 2 1-4 X2
3/11/2018 ΙΣΠ1 905 1,13 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 7 ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 11,5 1 2-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ = 66,67 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.952-ΑΣΚΟΛΙ vs ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ
26/1/2020 ΙΤΑ2 952 2,9 ΑΣΚΟΛΙ 2,95 ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ 2,25 - - -
1/9/2019 ΙΤΑ2 789 1,55 ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ 3,25 ΑΣΚΟΛΙ 5,75 1 2-1 21
5/8/2019 ΔΦ 1454 2,6 ΑΣΚΟΛΙ 2,9 ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ 2,5 2 0-1 22
18/2/2018 ΙΤΑ2 1374 1,3 ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ 4 ΑΣΚΟΛΙ 7,5 1 2-0 11
19/9/2017 ΙΤΑ2 1754 3,85 ΑΣΚΟΛΙ 3,1 ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ 1,75 2 0-1 X2
8/4/2017 ΙΤΑ2 1112 3,25 ΑΣΚΟΛΙ 2,9 ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ 2 X 1-1 XX
13/11/2016 ΙΤΑ2 997 1,6 ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ 3,2 ΑΣΚΟΛΙ 4,7 1 3-1 11
30/4/2011 ΙΤΑ2 250 1,65 ΑΣΚΟΛΙ 3,35 ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ 4 1 3-1 11
27/11/2010 ΙΤΑ2 238 2,05 ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ 2,85 ΑΣΚΟΛΙ 3,2 X 1-1 XX
23/5/2010 ΙΤΑ2 238 7 ΑΣΚΟΛΙ 4,5 ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ 1,2 2 1-2 22
5/1/2010 ΙΤΑ2 222 1,75 ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ 3 ΑΣΚΟΛΙ 4 2 1-5 22
17/4/2009 ΙΤΑ2 145 1,7 ΑΣΚΟΛΙ 3 ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ 4,35 1 2-1 X1
22/11/2008 ΙΤΑ2 280 1,95 ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ 2,75 ΑΣΚΟΛΙ 3,6 1 2-0 11
12/4/2008 ΙΤΑ2 355 2 ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ 2,35 ΑΣΚΟΛΙ 4,25 X 3-3 2X
10/11/2007 ΙΤΑ2 321 1,75 ΑΣΚΟΛΙ 3 ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ 3,8 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΣΚΟΛΙ = 28,57 % Ποσοστό (X) Χι = 21,43 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ = 50,00 % σε 14 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.953-ΑΒΕΣ vs ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ
26/1/2020 ΠΟΡΤ 953 2,45 ΑΒΕΣ 2,9 ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ 2,8 - - -
11/8/2019 ΠΟΡΤ 774 1,8 ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ 3,05 ΑΒΕΣ 4,05 1 2-1 X1
1/3/2019 ΠΟΡΤ 399 1,95 ΑΒΕΣ 2,85 ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ 3,75 1 2-0 X1
7/10/2018 ΠΟΡΤ 1868 1,95 ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ 3 ΑΒΕΣ 3,5 1 1-0 X1
6/2/2018 ΠΟΡΤ 2386 2,25 ΑΒΕΣ 2,8 ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ 3 1 3-0 11
27/8/2017 ΠΟΡΤ 1155 2,35 ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ 2,75 ΑΒΕΣ 2,9 1 1-0 X1
4/11/2006 ΠΟΡΤ 445 1,45 ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ 3,1 ΑΒΕΣ 6,5 1 2-1 21
18/5/2001 ΠΟΡΤ 234 1,1 ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ 6,25 ΑΒΕΣ 12,5 1 3-0 11
7/1/2001 ΠΟΡΤ 266 3,75 ΑΒΕΣ 3,15 ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ 1,75 2 1-2 X2
20/12/2000 ΠΟΡΚ 226 1,15 ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ 5 ΑΒΕΣ 12 1 3-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΒΕΣ = 22,22 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ = 77,78 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1347-ΦΕΝΙΞ (ΑΡΓ) vs ΑΛΜΙΡΑΝΤΕ ΜΠΡΑΟΥΜ
26/1/2020 ΑΡΓ3 1347 3,35 ΦΕΝΙΞ (ΑΡΓ) 2,75 ΑΛΜΙΡΑΝΤΕ ΜΠΡΑΟΥΜ 2,15 - - -
16/2/2019 ΑΡΓ3 1370 2,3 ΑΛΜΙΡΑΝΤΕ ΜΠΡΑΟΥΜ 2,65 ΦΕΝΙΞ (ΑΡΓ) 2,95 2 0-1 22
10/9/2018 ΑΡΓ3 639 2,4 ΦΕΝΙΞ (ΑΡΓ) 2,65 ΑΛΜΙΡΑΝΤΕ ΜΠΡΑΟΥΜ 2,8 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΕΝΙΞ (ΑΡΓ) = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΛΜΙΡΑΝΤΕ ΜΠΡΑΟΥΜ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.954-ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ vs ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ
26/1/2020 ΚΟΛ1 954 1,83 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 3 ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ 4,05 - - -
14/10/2019 ΚΟΛ1 1568 2 ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ 2,85 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 3,55 1 1-0 11
21/4/2019 ΚΟΛ1 1340 1,9 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 2,9 ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ 3,55 1 1-0 X1
27/7/2015 ΚΟΛ1 440 2,3 ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ 2,9 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 2,7 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ = 33,33 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ = 66,67 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.955-ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ vs ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ
26/1/2020 ΑΡΓ1 955 1,65 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 3,2 ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ 4,75 - - -
1/9/2018 ΑΡΓ1 1610 1,83 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 2,85 ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ 4,35 1 1-0 11
12/5/2018 ΑΡΓ1 865 2,45 ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ 2,8 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 2,65 X 0-0 XX
29/10/2016 ΑΡΓ1 555 2,25 ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ 2,7 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 2,95 1 2-0 X1
18/4/2016 ΑΡΓ1 1472 1,67 ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ 3,25 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 4,1 2 0-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ = 50,00 % Ποσοστό (X) Χι = 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ = 25,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.956-ΝΤΕΦΕΝΣΑ Ι ΧΟΥΣΤΙΣΙΑ vs ΤΑΓΙΕΡΕΣ
26/1/2020 ΑΡΓ1 956 2,25 ΝΤΕΦΕΝΣΑ Ι ΧΟΥΣΤΙΣΙΑ 2,7 ΤΑΓΙΕΡΕΣ 3,15 - - -
20/10/2018 ΑΡΓ1 1399 1,8 ΝΤΕΦΕΝΣΑ Ι ΧΟΥΣΤΙΣΙΑ 2,9 ΤΑΓΙΕΡΕΣ 4,35 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΕΦΕΝΣΑ Ι ΧΟΥΣΤΙΣΙΑ = 100,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΑΓΙΕΡΕΣ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1235-ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ ΛΙΜΕΝΟ vs ΑΓΚΟΥΙΛΑ
26/1/2020 ΕΛΣ1 1235 2,25 ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ ΛΙΜΕΝΟ 2,9 ΑΓΚΟΥΙΛΑ 2,9 - - -
2/9/2019 ΕΛΣ1 1151 1,73 ΑΓΚΟΥΙΛΑ 3,25 ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ ΛΙΜΕΝΟ 4,05 2 2-3 22
8/4/2019 ΕΛΣ1 - 2,6 ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ ΛΙΜΕΝΟ 2,85 ΑΓΚΟΥΙΛΑ 2,45 2 0-1 X2
10/2/2019 ΕΛΣ1 1370 1,7 ΑΓΚΟΥΙΛΑ 3 ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ ΛΙΜΕΝΟ 4,35 1 1-0 X1
15/10/2018 ΕΛΣ1 689 2,6 ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ ΛΙΜΕΝΟ 3,2 ΑΓΚΟΥΙΛΑ 2,2 2 0-4 22
30/3/2018 ΕΛΣ1 2486 1,93 ΑΓΚΟΥΙΛΑ 2,95 ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ ΛΙΜΕΝΟ 3,4 1 1-0 11
4/2/2018 ΕΛΣ1 2599 2,3 ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ ΛΙΜΕΝΟ 3 ΑΓΚΟΥΙΛΑ 2,6 1 2-0 11
19/3/2017 ΕΛΣ1 2427 1,5 ΑΓΚΟΥΙΛΑ 3,4 ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ ΛΙΜΕΝΟ 5,1 2 1-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ ΛΙΜΕΝΟ = 42,86 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΓΚΟΥΙΛΑ = 57,14 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1400-ΡΕΑΛ ΝΤΕ ΜΙΝΑΣ vs ΟΝΔΟΥΡΑ
26/1/2020 ΟΝΔΡ 1400 1,48 ΡΕΑΛ ΝΤΕ ΜΙΝΑΣ 3,55 ΟΝΔΟΥΡΑ 5,75 - - -
10/2/2019 ΟΝΔΡ 1334 2,35 ΡΕΑΛ ΝΤΕ ΜΙΝΑΣ 3,15 ΟΝΔΟΥΡΑ 2,45 1 3-0 X1
28/10/2018 n/a 1364 2,55 ΡΕΑΛ ΝΤΕ ΜΙΝΑΣ 3,05 ΟΝΔΟΥΡΑ 2,35 2 0-2 X2
1/9/2018 n/a 913 1,5 ΟΝΔΟΥΡΑ 3,65 ΡΕΑΛ ΝΤΕ ΜΙΝΑΣ 4,75 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΕΑΛ ΝΤΕ ΜΙΝΑΣ = 66,67 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΝΔΟΥΡΑ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1381-ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ vs ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ
26/1/2020 ΠΑΡ1 1381 2,02 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 3,2 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 3,05 - - -
26/10/2019 ΠΑΡ1 1596 2,15 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 2,95 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 3,05 X 2-2 1X
4/8/2019 ΠΑΡ1 1137 2,8 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 3,15 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 2,2 X 0-0 XX
29/4/2019 ΠΑΡ1 1796 2,15 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 3,15 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 2,7 2 0-1 X2
27/2/2019 ΠΑΡ1 1067 2,95 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 3,1 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 2,05 1 3-1 11
6/10/2018 ΠΑΡ1 1329 2,2 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 3 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 2,75 1 1-0 11
9/6/2018 ΠΑΡ1 2366 2,3 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 3,15 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 2,5 2 0-1 22
9/4/2018 ΠΑΡ1 2604 2 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 3,2 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 2,95 1 3-1 11
11/11/2017 ΠΑΡ1 1774 2,15 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 3,1 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 2,75 2 0-2 22
2/9/2017 ΠΑΡ1 1480 2,2 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 3,05 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 2,75 1 1-0 X1
23/6/2017 ΠΑΡ1 1004 1,85 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 3,2 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 3,35 X 1-1 1X
10/4/2017 ΠΑΡ1 2657 2,05 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 3,1 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 2,95 2 0-3 22
2/10/2016 ΠΑΡ1 2649 2,12 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 3,2 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 2,7 X 0-0 XX
17/7/2016 ΠΑΡ1 2024 2,3 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 3,05 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 2,55 X 1-1 XX
5/5/2016 ΠΑΡ1 2161 2,55 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 3,15 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 2,25 X 2-2 1X
4/3/2016 ΠΑΡ1 1743 2,2 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 3,2 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 2,6 X 3-3 XX
1/11/2015 ΠΑΡ1 2078 1,75 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 3,35 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 3,5 1 2-1 11
8/8/2015 ΠΑΡ1 132 1,9 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 3,2 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 3,2 2 1-2 22
11/5/2015 ΠΑΡ1 472 2,1 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 3,05 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 2,85 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ = 44,44 % Ποσοστό (X) Χι = 44,44 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ = 11,11 % σε 18 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1186-ΧΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ vs ΟΥΝ. ΤΣΙΛΕ
26/1/2020 ΧΙΛ1 1186 2,95 ΧΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ 3,1 ΟΥΝ. ΤΣΙΛΕ 2,12 - - -
3/3/2019 ΧΙΛ1 1416 1,83 ΟΥΝ. ΤΣΙΛΕ 3,15 ΧΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ 3,55 1 3-0 11
23/7/2018 ΧΙΛ1 800 1,7 ΟΥΝ. ΤΣΙΛΕ 3,3 ΧΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ 3,85 X 2-2 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΥΝ. ΤΣΙΛΕ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1237-ΦΑΣ vs ΟΥΑΝΣ ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ
26/1/2020 ΕΛΣ1 1237 1,3 ΦΑΣ 4,75 ΟΥΑΝΣ ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ 6,5 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΑΣ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΥΑΝΣ ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.--ΙΝΤΙΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣΑΝ ΒΙΝΣΕΝΤ vs ΕΛ ΒΕΝΣΕΝΤΟΡ
26/1/2020 ΕΛΣ1 - 2,35 ΙΝΤΙΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣΑΝ ΒΙΝΣΕΝΤ 2,95 ΕΛ ΒΕΝΣΕΝΤΟΡ 2,7 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΙΝΤΙΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣΑΝ ΒΙΝΣΕΝΤ = 0,00 % Ποσοστό (X) Χι = 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΛ ΒΕΝΣΕΝΤΟΡ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.