Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.456-ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ vs ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ
14/3/2020 ΑΡΚΣ 456 2,2 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 2,8 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 3,2 - - -
10/3/2018 ΑΡΓ1 1564 2,35 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 2,7 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 2,85 2 0-2 X2
4/6/2017 ΑΡΓ1 1347 2,7 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 2,8 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 2,35 2 1-2 22
15/11/2014 ΑΡΓ1 224 1,95 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 3 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 3,25 X 1-1 XX
14/5/2011 ΑΡΓ1 266 2,1 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 3,1 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 2,8 1 2-0 11
28/10/2009 ΑΡΓ1 152 2,65 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 3,2 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 2,15 2 0-1 X2
26/10/2008 ΑΡΓ1 452 1,95 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 3,25 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 3 X 0-0 XX
22/9/2007 ΑΡΓ1 512 1,9 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 3,25 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 3 2 0-1 22
25/3/2007 ΑΡΓ1 411 1,85 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 3,25 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 3,15 2 0-1 22
14/5/2006 ΑΡΓ1 416 1,85 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 3,2 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 3,3 2 0-2 22
8/5/2005 ΑΡΓ1 626 1,55 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 3,1 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 4,3 2 0-2 22
29/11/2003 ΑΡΓ1 423 2,2 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 2,7 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 2,7 1 1-0 X1
1/9/2002 ΑΡΓ1 432 1,6 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 3,2 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 4,5 2 0-1 22
3/3/2002 ΑΡΓ1 563 1,65 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 3,4 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 4 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ = 15,38 % Ποσοστο (X) Χι : 23,08 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ = 61,54 % σε 13 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1171-ΝΤΕΦΕΝΣΟΡΕΣ ΝΤΕ ΜΠΕΛΓΚΡΑΝΟ vs ΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ
14/3/2020 ΑΡΓ2 1171 1,78 ΝΤΕΦΕΝΣΟΡΕΣ ΝΤΕ ΜΠΕΛΓΚΡΑΝΟ 2,95 ΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ 4,35 - - -
16/9/2018 ΑΡΓ2 1188 1,95 ΝΤΕΦΕΝΣΟΡΕΣ ΝΤΕ ΜΠΕΛΓΚΡΑΝΟ 2,65 ΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ 3,9 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΕΦΕΝΣΟΡΕΣ ΝΤΕ ΜΠΕΛΓΚΡΑΝΟ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.457-ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ vs ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ
14/3/2020 ΑΡΚΣ 457 2,55 ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ 2,87 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2,6 - - -
29/4/2018 ΑΡΓ1 1116 3,2 ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ 2,8 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2,08 X 0-0 XX
25/9/2016 ΑΡΓ1 1871 2,3 ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ 2,8 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2,75 X 1-1 XX
7/2/2016 ΑΡΓ1 2051 2,6 ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ 2,7 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2,55 X 2-2 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.458-ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ vs ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ
14/3/2020 ΚΟΛ1 458 2,15 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 2,8 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 3,2 - - -
22/7/2019 ΚΟΛ1 1147 1,9 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 2,8 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 3,75 1 1-0 11
13/10/2018 ΚΟΚ 770 1,95 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 2,8 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 3,55 X 1-1 XX
23/9/2018 ΚΟΛ1 1880 1,9 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 2,8 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 3,65 X 2-2 2X
23/10/2017 ΚΟΛ1 1000 1,32 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 3,85 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 7,25 1 2-0 X1
22/7/2016 ΚΟΛ1 2460 1,62 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 3,2 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 4,6 X 1-1 XX
27/7/2015 ΚΟΛ1 431 1,65 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 3,35 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 4 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 66,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ = 0,00 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.875-ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ ΚΑΝΤΟΛΑΟ vs ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ
14/3/2020 ΠΕΡ1 875 3,2 ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ ΚΑΝΤΟΛΑΟ 3,1 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ 2,02 - - -
11/5/2019 ΠΕΡ1 1234 2,5 ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ ΚΑΝΤΟΛΑΟ 3 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ 2,4 1 1-0 11
16/9/2018 ΠΕΡ1 1456 2,65 ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ ΚΑΝΤΟΛΑΟ 3,15 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ 2,2 1 2-0 11
3/12/2017 ΠΕΡ1 1039 3,85 ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ ΚΑΝΤΟΛΑΟ 3,25 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ 1,7 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ ΚΑΝΤΟΛΑΟ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.459-ΜΟΝΑΡΚΑΣ vs ΚΕΡΕΤΑΡΟ
14/3/2020 ΜΕΞ1 459 2,02 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3,2 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,1 - - -
1/9/2018 ΜΕΞ1 1413 2 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,1 2 1-4 22
28/2/2018 ΜΕΞΚ 602 1,91 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3,2 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,2 1 2-1 X1
27/1/2018 ΜΕΞ1 721 2,02 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,1 1 1-0 X1
24/7/2016 ΜΕΞ1 861 2,35 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 2,55 X 2-2 1X
28/2/2016 ΜΕΞ1 2217 2,1 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3,1 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 2,85 X 1-1 2X
2/5/2015 ΜΕΞ1 266 2,65 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3,1 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 2,2 2 1-2 X2
4/1/2014 ΜΕΞ1 103 1,65 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3,35 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 4 2 0-1 22
13/4/2013 ΜΕΞ1 137 1,55 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3,5 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 4,5 1 1-0 X1
19/9/2011 ΜΕΞ1 468 1,5 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3,5 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 5 1 4-2 11
8/8/2010 ΜΕΞ1 370 1,65 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3,25 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 4,1 1 6-0 11
27/9/2009 ΜΕΞ1 343 1,35 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3,85 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 6,5 1 5-0 11
22/10/2006 ΜΕΞ1 465 1,9 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,1 1 2-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΟΝΑΡΚΑΣ = 58,33 % Ποσοστο (X) Χι : 16,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΕΡΕΤΑΡΟ = 25,00 % σε 12 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.460-ΤΙΧΟΥΑΝΑ vs ΠΑΤΣΟΥΚΑ
14/3/2020 ΜΕΞ1 460 2,15 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3,15 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 2,85 - - -
20/2/2019 ΜΕΞΚ 716 3,15 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 2 1 2-1 X1
23/9/2018 ΜΕΞ1 1876 2 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3,05 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,15 1 1-0 X1
26/8/2017 ΜΕΞ1 889 2,1 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3,05 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 2,9 1 2-1 11
4/3/2017 ΜΕΞ1 765 2,18 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 2,95 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 2,85 2 2-3 12
9/1/2016 ΜΕΞ1 1001 2,05 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3,2 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 2,85 X 1-1 XX
28/2/2015 ΜΕΞ1 141 1,75 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3,1 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,85 1 3-2 21
31/7/2013 ΜΕΞ1 128 2,05 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3,25 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 2,8 1 1-0 X1
27/1/2013 ΜΕΞ1 243 1,6 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3,4 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 4,25 1 2-0 X1
16/10/2011 ΜΕΞ1 380 2,6 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3,2 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 2,2 1 3-2 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΙΧΟΥΑΝΑ = 77,78 % Ποσοστο (X) Χι : 11,11 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΑΤΣΟΥΚΑ = 11,11 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.461-ΣΙΔΝΕΙ vs ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ
14/3/2020 ΑΥΣΛ 461 2 ΣΙΔΝΕΙ 3,25 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 3,15 - - -
18/4/2019 ΑΥΣΛ 1087 1,73 ΣΙΔΝΕΙ 3,4 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 3,65 1 1-0 11
30/12/2017 ΑΥΣΛ 1634 1,21 ΣΙΔΝΕΙ 4,9 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 8,5 1 6-0 11
27/10/2017 ΑΥΣΛ 1510 1,3 ΣΙΔΝΕΙ 4,5 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 6 1 2-0 11
29/4/2017 ΑΥΣΛ 1484 1,33 ΣΙΔΝΕΙ 4,4 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 5,7 1 3-0 11
13/11/2016 ΑΥΣΛ 953 1,42 ΣΙΔΝΕΙ 4 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 5,1 1 4-1 11
10/4/2016 ΑΥΣΛ 2465 2,5 ΣΙΔΝΕΙ 3,2 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 2,3 1 4-0 11
13/2/2016 ΑΥΣΛ 2489 1,55 ΣΙΔΝΕΙ 3,6 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 4,4 2 1-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΙΔΝΕΙ = 85,71 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ = 14,29 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.462-ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ vs ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΙΔΝΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ
14/3/2020 ΑΥΣΛ 462 1,75 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ 3,45 ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΙΔΝΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3,65 - - -
18/9/2019 ΑΠΚ 446 2,05 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ 3,3 ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΙΔΝΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 2,9 1 3-0 11
22/1/2019 ΑΥΣΛ 1007 1,45 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ 3,95 ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΙΔΝΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 4,85 1 4-3 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΙΔΝΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.858-ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ vs ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ
14/3/2020 ΤΣΧ2 858 1,28 ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ 5 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 6,75 - - -
20/4/2019 ΤΣΧ2 - 1,38 ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ 3,9 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 5,75 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.859-ΤΡΙΝΕΚ vs ΧΡΟΥΝΤΙΜ
14/3/2020 ΤΣΧ2 859 2 ΤΡΙΝΕΚ 3,15 ΧΡΟΥΝΤΙΜ 3,25 - - -
20/10/2018 ΤΣΧ2 1255 1,55 ΤΡΙΝΕΚ 3,55 ΧΡΟΥΝΤΙΜ 4,35 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΡΙΝΕΚ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΡΟΥΝΤΙΜ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.856-ΣΟΚΟΛΟΦ vs ΣΛΑΒΟΙ ΒΙΣΕΧΡΑΝΤ
14/3/2020 ΤΣΧ2 856 1,95 ΣΟΚΟΛΟΦ 3,4 ΣΛΑΒΟΙ ΒΙΣΕΧΡΑΝΤ 3,05 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΟΚΟΛΟΦ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΛΑΒΟΙ ΒΙΣΕΧΡΑΝΤ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.857-ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ vs ΖΙΧΛΑΒΑ
14/3/2020 ΤΣΧ2 857 2,1 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,2 ΖΙΧΛΑΒΑ 2,95 - - -
9/3/2018 ΤΣΧ1 1510 1,9 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,1 ΖΙΧΛΑΒΑ 3,3 2 1-3 22
5/7/2017 ΔΦ 2456 2,05 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,5 ΖΙΧΛΑΒΑ 2,65 2 2-3 12
21/4/2017 ΤΣΧ1 670 1,3 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 4,1 ΖΙΧΛΑΒΑ 7,25 1 4-1 11
12/3/2016 ΤΣΧ1 2451 1,5 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,6 ΖΙΧΛΑΒΑ 4,8 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ = 25,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΖΙΧΛΑΒΑ = 75,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.848-ΝΤΟΥΝΑΒ ΡΟΥΣ vs ΑΡΝΤΑ ΚΟΥΡΝΤΖΧΑΛΙ
14/3/2020 ΒΟΥ1 848 3,2 ΝΤΟΥΝΑΒ ΡΟΥΣ 3,15 ΑΡΝΤΑ ΚΟΥΡΝΤΖΧΑΛΙ 2 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΟΥΝΑΒ ΡΟΥΣ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΡΝΤΑ ΚΟΥΡΝΤΖΧΑΛΙ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.463-ΒΑΡΖΙΜ vs ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ
14/3/2020 ΠΟΡ2 463 2,8 ΒΑΡΖΙΜ 2,95 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ 2,35 - - -
29/10/2017 ΠΟΡ2 1939 2,3 ΒΑΡΖΙΜ 2,9 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ 2,65 X 0-0 XX
8/12/2002 ΠΟΡΤ 524 1,7 ΒΑΡΖΙΜ 3,3 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ 3,75 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΑΡΖΙΜ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.464-ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ vs ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ
14/3/2020 ΡΩΣ1 464 3,05 ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 3,05 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 2,2 - - -
26/5/2019 ΡΩΣ1 560 3,4 ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 3,2 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 1,9 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.465-ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ vs ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ
14/3/2020 ΤΟΥ1 465 2,25 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 3,15 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 2,7 - - -
9/12/2018 ΤΟΥ2 1304 3,25 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 3,1 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 1,9 X 0-0 XX
2/5/2010 ΤΟΥ1 347 2,5 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 3,1 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 2,3 1 2-0 11
25/10/2008 ΤΟΥ1 231 1,95 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 3,2 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 3 X 2-2 2X
29/3/2008 ΤΟΥ1 152 2,35 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 2,9 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 2,5 1 3-2 X1
17/3/2007 ΤΟΥ1 155 2,5 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 3 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 2,3 1 3-2 11
27/11/2005 ΤΟΥ1 446 2,55 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 3 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 2,3 2 0-2 22
22/5/2005 ΤΟΥ1 463 2,1 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 2,8 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 2,7 X 1-1 XX
23/3/2003 ΤΟΥ1 446 2,65 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 2,75 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 2,3 2 1-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ = 37,50 % Ποσοστο (X) Χι : 37,50 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ = 25,00 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.466-ΑΟΥΕ vs ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ
14/3/2020 ΓΕΡ2 466 2,25 ΑΟΥΕ 3,15 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 2,9 - - -
26/9/2018 ΓΕΡ2 931 2,55 ΑΟΥΕ 3 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 2,45 2 0-2 22
22/9/2017 ΓΕΡ2 516 2,4 ΑΟΥΕ 2,85 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 2,75 1 1-0 11
12/8/2016 ΓΕΡ2 1901 2,08 ΑΟΥΕ 2,95 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 3,25 1 2-0 11
12/4/2015 ΓΕΡ2 410 2,15 ΑΟΥΕ 3,2 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 2,8 2 0-1 X2
27/7/2013 ΓΕΡ2 121 1,5 ΑΟΥΕ 3,5 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 5 1 1-0 X1
1/12/2012 ΓΕΡ2 135 1,65 ΑΟΥΕ 3,35 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 4 X 2-2 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΟΥΕ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 16,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ = 33,33 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.469-ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ vs ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ
14/3/2020 ΓΕΡ2 469 2,55 ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,4 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 2,35 - - -
26/8/2018 ΓΕΡ2 1917 2,85 ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,3 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 2,1 X 0-0 XX
26/8/2017 ΓΕΡ2 906 2,6 ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,2 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 2,3 2 1-2 22
29/4/2017 ΓΕΡ3 1512 2,7 ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,05 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 2,2 2 0-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ = 66,67 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.467-ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ vs ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 98
14/3/2020 ΓΕΡ2 467 2,45 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3,2 ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 98 2,55 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 98 = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.468-ΜΠΟΧΟΥΜ vs ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ
14/3/2020 ΓΕΡ2 468 2,4 ΜΠΟΧΟΥΜ 3,2 ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 2,62 - - -
8/3/2019 ΓΕΡ2 355 2 ΜΠΟΧΟΥΜ 3,2 ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 3,15 1 1-0 X1
17/9/2017 ΓΕΡ2 1518 1,85 ΜΠΟΧΟΥΜ 3,2 ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 3,6 2 1-2 X2
30/10/2016 ΓΕΡ2 819 2,1 ΜΠΟΧΟΥΜ 3 ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 3,1 1 2-1 11
6/12/2015 ΓΕΡ2 2024 1,91 ΜΠΟΧΟΥΜ 3,15 ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 3,45 X 1-1 2X
13/3/2015 ΓΕΡ2 105 1,95 ΜΠΟΧΟΥΜ 3,3 ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 3,15 1 4-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΟΧΟΥΜ = 60,00 % Ποσοστο (X) Χι : 20,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ = 20,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.473-ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ vs ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ
14/3/2020 ΑΓΓΤ 473 1,55 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 3,75 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ 5 - - -
29/3/2019 ΑΓΓΤ 393 1,85 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 3,15 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ 3,65 1 3-2 21
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.472-ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ vs ΛΕΣΤΕΡ
14/3/2020 ΑΓΓΠ 472 3,1 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,3 ΛΕΣΤΕΡ 2,05 - - -
3/3/2019 ΑΓΓΠ 553 2,35 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,1 ΛΕΣΤΕΡ 2,75 1 2-1 11
26/12/2017 ΑΓΓΠ 1466 2,4 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,3 ΛΕΣΤΕΡ 2,5 1 2-1 X1
19/11/2016 ΑΓΓΠ 1496 2,6 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3 ΛΕΣΤΕΡ 2,4 1 2-1 11
5/3/2016 ΑΓΓΠ 1372 2,65 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,1 ΛΕΣΤΕΡ 2,3 2 0-1 X2
2/11/2013 ΑΓΓΤ 145 2,1 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,25 ΛΕΣΤΕΡ 2,7 2 0-3 22
12/5/2013 ΑΓΔ 212 2,05 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,2 ΛΕΣΤΕΡ 2,85 1 3-1 X1
3/11/2012 ΑΓΓΤ 184 2,8 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,25 ΛΕΣΤΕΡ 2,05 1 2-1 11
14/2/2012 ΑΓΓΤ 106 2,55 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,15 ΛΕΣΤΕΡ 2,25 1 3-2 X1
4/12/2010 ΑΓΓΤ 244 2,35 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,25 ΛΕΣΤΕΡ 2,4 1 3-2 11
19/9/2009 ΑΓΓΤ 254 2,2 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,15 ΛΕΣΤΕΡ 2,6 X 3-3 2X
12/2/2008 ΑΓΓΤ 132 1,6 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,3 ΛΕΣΤΕΡ 4,2 1 1-0 11
15/10/2005 ΑΓΓΤ 143 1,85 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3 ΛΕΣΤΕΡ 3,5 2 1-2 22
15/3/2005 ΑΓΓΤ 221 2,1 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2,9 ΛΕΣΤΕΡ 2,6 X 2-2 1X
28/12/2002 ΑΓΓΤ 326 2,6 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2,9 ΛΕΣΤΕΡ 2,3 2 1-2 X2
12/2/2000 ΑΓΓΠ 155 4 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,4 ΛΕΣΤΕΡ 1,65 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ = 53,33 % Ποσοστο (X) Χι : 20,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΕΣΤΕΡ = 26,67 % σε 15 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.474-ΧΑΚΕΝ vs ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ
14/3/2020 ΣΟΚ 474 1,73 ΧΑΚΕΝ 3,35 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,75 - - -
25/9/2019 ΣΟΥ1 779 1,4 ΧΑΚΕΝ 4,25 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 5,5 2 1-2 X2
14/5/2018 ΣΟΥ1 890 1,55 ΧΑΚΕΝ 3,6 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 4,4 1 5-0 11
16/9/2017 ΣΟΥ1 1220 1,6 ΧΑΚΕΝ 3,5 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 4,15 1 3-0 11
3/4/2016 ΣΟΥ1 1208 1,95 ΧΑΚΕΝ 3,15 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,1 1 2-1 11
25/10/2015 ΣΟΥ1 2804 2,4 ΧΑΚΕΝ 3,25 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 2,35 1 5-2 X1
11/8/2014 ΣΟΥ1 346 2,2 ΧΑΚΕΝ 3,2 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 2,6 2 0-2 22
1/6/2013 ΣΟΥ1 115 2,35 ΧΑΚΕΝ 3,15 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 2,45 2 0-1 22
26/8/2012 ΣΟΥ1 331 2,15 ΧΑΚΕΝ 3,15 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 2,7 1 4-2 21
18/9/2011 ΣΟΥ1 423 2,45 ΧΑΚΕΝ 3,25 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 2,3 1 2-0 11
22/8/2010 ΣΟΥ1 376 2,65 ΧΑΚΕΝ 3,2 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 2,15 X 1-1 XX
29/5/2009 ΣΟΥ1 204 3,4 ΧΑΚΕΝ 3,3 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 1,8 X 1-1 XX
20/9/2006 ΣΟΥ1 322 3,6 ΧΑΚΕΝ 3,1 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 1,8 2 1-4 22
15/5/2005 ΣΟΥ1 453 1,75 ΧΑΚΕΝ 3 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,4 X 2-2 2X
26/8/2001 ΣΟΥ1 463 2,2 ΧΑΚΕΝ 3 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 2,75 2 2-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΑΚΕΝ = 42,86 % Ποσοστο (X) Χι : 21,43 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ = 35,71 % σε 14 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.849-ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ vs ΕΤΑΡ 1924 ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ
14/3/2020 ΒΟΥ1 849 1,29 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 4,5 ΕΤΑΡ 1924 ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ 7,75 - - -
30/9/2018 ΒΟΥ1 1216 2,2 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 2,75 ΕΤΑΡ 1924 ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ 3 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΤΑΡ 1924 ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.482-ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ vs ΧΑΠΟΕΛ ΚΦΑΡ ΣΑΜΠΑ
14/3/2020 ΙΣΡ 482 1,77 ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 3,1 ΧΑΠΟΕΛ ΚΦΑΡ ΣΑΜΠΑ 4,05 - - -
6/10/2019 ΙΣΡ 1681 2 ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 3 ΧΑΠΟΕΛ ΚΦΑΡ ΣΑΜΠΑ 3,35 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΠΟΕΛ ΚΦΑΡ ΣΑΜΠΑ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.487-ΠΡΙΜΠΡΑΜ vs ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ
14/3/2020 ΤΣΧ1 487 3,25 ΠΡΙΜΠΡΑΜ 3,1 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 2 - - -
2/12/2018 ΤΣΧ1 1401 3,1 ΠΡΙΜΠΡΑΜ 3,15 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 1,95 2 0-2 22
16/4/2016 ΤΣΧ1 1095 1,3 ΠΡΙΜΠΡΑΜ 4,2 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 7 2 1-2 X2
18/4/2004 ΤΣΧ1 544 3,75 ΠΡΙΜΠΡΑΜ 2,9 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 1,8 2 0-3 22
23/3/2003 ΤΣΧ1 555 2,3 ΠΡΙΜΠΡΑΜ 3 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 2,5 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΡΙΜΠΡΑΜ = 25,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ = 75,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.486-ΟΠΑΒΑ vs ΚΑΡΒΙΝΑ
14/3/2020 ΤΣΧ1 486 2,45 ΟΠΑΒΑ 2,85 ΚΑΡΒΙΝΑ 2,7 - - -
5/5/2019 ΤΣΧ1 601 2,5 ΟΠΑΒΑ 3 ΚΑΡΒΙΝΑ 2,4 1 1-0 X1
25/8/2018 ΤΣΧ1 1821 2,15 ΟΠΑΒΑ 3,1 ΚΑΡΒΙΝΑ 2,75 2 1-3 22
18/3/2016 ΤΣΧ2 747 3,35 ΟΠΑΒΑ 3,1 ΚΑΡΒΙΝΑ 1,9 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΠΑΒΑ = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΑΡΒΙΝΑ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.488-ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ vs ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ
14/3/2020 ΤΣΧ1 488 1,87 ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ 3,1 ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ 3,65 - - -
12/8/2018 ΤΣΧ1 1970 2,25 ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ 2,85 ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ 2,85 1 3-1 11
26/8/2017 ΤΣΧ1 1025 2,25 ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ 2,95 ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ 2,7 X 0-0 XX
11/5/2016 ΤΣΧ1 1829 1,63 ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ 3,5 ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ 3,95 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ = 66,67 % Ποσοστο (X) Χι : 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.484-ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ vs ΟΥΡΑΛ
14/3/2020 ΡΩΣ1 484 1,25 ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 4,6 ΟΥΡΑΛ 11,25 - - -
19/8/2018 ΡΩΣ1 1324 1,35 ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 ΟΥΡΑΛ 7,25 1 4-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΥΡΑΛ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.485-ΦΑΤΙΧ ΚΑΡΑΓΚΟΥΜΡΟΥΚ vs ΑΛΤΑΙ
14/3/2020 ΤΟΥ2 485 2,2 ΦΑΤΙΧ ΚΑΡΑΓΚΟΥΜΡΟΥΚ 3,05 ΑΛΤΑΙ 2,85 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΑΤΙΧ ΚΑΡΑΓΚΟΥΜΡΟΥΚ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΛΤΑΙ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.860-ΛΙΣΕΝ vs ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ
14/3/2020 ΤΣΧ2 860 1,65 ΛΙΣΕΝ 3,5 ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ 4,25 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΙΣΕΝ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.490-ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ vs ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ
14/3/2020 ΚΡΟ1 490 2,35 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 3 ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ 2,75 - - -
21/9/2019 ΚΡΟ1 - 2,95 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 3,1 ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ 2,15 1 2-0 11
9/2/2019 ΚΡΟ1 1202 2,1 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 2,85 ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ 3,1 1 2-0 11
21/10/2018 ΚΡΟ1 1636 1,95 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 2,85 ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ 3,5 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ = 66,67 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.489-ΟΣΕΡ vs ΛΑΝΣ
14/3/2020 ΓΑΛ2 489 2,75 ΟΣΕΡ 2,8 ΛΑΝΣ 2,45 - - -
6/10/2018 ΓΑΛ2 882 2,9 ΟΣΕΡ 2,8 ΛΑΝΣ 2,35 2 1-2 22
31/7/2017 ΓΑΛ2 1271 2,35 ΟΣΕΡ 2,8 ΛΑΝΣ 2,7 1 1-0 X1
18/11/2016 ΓΑΛ2 1391 2,8 ΟΣΕΡ 2,7 ΛΑΝΣ 2,35 X 1-1 2X
6/11/2015 ΓΑΛ2 2271 2,15 ΟΣΕΡ 2,85 ΛΑΝΣ 3,2 2 1-2 X2
27/1/2014 ΓΑΛ2 299 2,25 ΟΣΕΡ 2,95 ΛΑΝΣ 2,7 2 1-2 X2
20/10/2012 ΓΑΛ2 107 1,85 ΟΣΕΡ 3 ΛΑΝΣ 3,6 2 1-2 22
24/4/2011 ΓΑΛ1 260 1,9 ΟΣΕΡ 3,1 ΛΑΝΣ 3,3 X 1-1 1X
8/5/2010 ΓΑΛ1 194 1,4 ΟΣΕΡ 3,65 ΛΑΝΣ 6 X 0-0 XX
8/3/2008 ΓΑΛ1 444 2,1 ΟΣΕΡ 2,9 ΛΑΝΣ 2,95 X 0-0 XX
18/3/2007 ΓΑΛ1 712 2,45 ΟΣΕΡ 2,7 ΛΑΝΣ 2,75 1 1-0 11
14/1/2006 ΓΑΛ1 351 2,05 ΟΣΕΡ 2,75 ΛΑΝΣ 3,3 1 1-0 11
16/10/2004 ΓΑΛ1 255 1,7 ΟΣΕΡ 3 ΛΑΝΣ 3,6 1 3-0 11
13/12/2003 ΓΑΛ1 363 1,7 ΟΣΕΡ 3 ΛΑΝΣ 3,75 1 2-0 11
22/3/2003 ΓΑΛ1 411 1,85 ΟΣΕΡ 3 ΛΑΝΣ 3,5 X 0-0 XX
6/2/2002 ΓΑΛ1 243 2,3 ΟΣΕΡ 2,75 ΛΑΝΣ 2,75 1 1-0 X1
21/12/2000 ΓΑΛ1 242 2,1 ΟΣΕΡ 2,9 ΛΑΝΣ 3 1 3-2 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΣΕΡ = 43,75 % Ποσοστο (X) Χι : 31,25 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΑΝΣ = 25,00 % σε 16 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.491-ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ vs ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΛΟΥΜΠΙΝ
14/3/2020 ΠΟΛ1 491 2,12 ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ 3,05 ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΛΟΥΜΠΙΝ 3 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΛΟΥΜΠΙΝ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.492-ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ vs ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ
14/3/2020 ΤΟΥ1 492 1,51 ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ 3,9 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 4,75 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.493-ΚΟΛΩΝΙΑ vs ΜΑΙΝΤΖ
14/3/2020 ΓΕΡ1 493 1,75 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,75 ΜΑΙΝΤΖ 3,7 - - -
7/4/2018 ΓΕΡ1 1267 1,9 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,35 ΜΑΙΝΤΖ 3,4 X 1-1 1X
20/5/2017 ΓΕΡ1 1698 1,4 ΚΟΛΩΝΙΑ 4,25 ΜΑΙΝΤΖ 5,5 1 2-0 11
21/11/2015 ΓΕΡ1 1918 1,9 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,3 ΜΑΙΝΤΖ 3,3 X 0-0 XX
16/12/2014 ΓΕΡ1 109 2,1 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,25 ΜΑΙΝΤΖ 2,85 X 0-0 XX
13/12/2011 ΓΕΡ1 103 2,2 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,25 ΜΑΙΝΤΖ 2,55 X 1-1 XX
13/2/2011 ΓΕΡ1 298 2,1 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,2 ΜΑΙΝΤΖ 2,75 1 4-2 11
17/10/2009 ΓΕΡ1 141 2 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,3 ΜΑΙΝΤΖ 2,85 1 1-0 11
11/5/2008 ΓΕΡ2 412 1,8 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,3 ΜΑΙΝΤΖ 3,25 1 2-0 11
6/8/2005 ΓΕΡ1 212 1,9 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,1 ΜΑΙΝΤΖ 3,2 1 1-0 X1
24/3/2003 ΓΕΡ2 661 1,65 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,1 ΜΑΙΝΤΖ 4,3 2 1-4 22
16/4/2000 ΓΕΡ2 354 1,4 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,6 ΜΑΙΝΤΖ 6,25 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΛΩΝΙΑ = 54,55 % Ποσοστο (X) Χι : 36,36 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΑΙΝΤΖ = 9,09 % σε 11 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.494-ΛΕΙΨΙΑ vs ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ
14/3/2020 ΓΕΡ1 494 1,23 ΛΕΙΨΙΑ 5,25 ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ 9,5 - - -
27/4/2019 ΓΕΡ1 476 1,22 ΛΕΙΨΙΑ 5,5 ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ 9,25 1 2-1 11
27/8/2017 ΓΕΡ1 1127 1,3 ΛΕΙΨΙΑ 4,5 ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ 7 1 4-1 21
15/4/2017 ΓΕΡ1 1863 1,35 ΛΕΙΨΙΑ 4,1 ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ 6,75 1 4-0 11
24/9/2015 ΓΕΡ2 1318 1,91 ΛΕΙΨΙΑ 3,15 ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ 3,45 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΕΙΨΙΑ = 75,00 % Ποσοστο (X) Χι : 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ = 0,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.496-ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ vs ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
14/3/2020 ΓΕΡ1 496 1,8 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 3,55 ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3,65 - - -
14/4/2019 ΓΕΡ1 723 1,27 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 5,25 ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 7,5 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.495-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ vs ΣΑΛΚΕ
14/3/2020 ΓΕΡ1 495 1,35 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 4,65 ΣΑΛΚΕ 6,5 - - -
27/4/2019 ΓΕΡ1 477 1,4 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 4,5 ΣΑΛΚΕ 5,75 2 2-4 22
25/11/2017 ΓΕΡ1 1498 1,6 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,95 ΣΑΛΚΕ 4,25 X 4-4 1X
29/10/2016 ΓΕΡ1 716 1,45 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,95 ΣΑΛΚΕ 5,25 X 0-0 XX
8/11/2015 ΓΕΡ1 2950 1,25 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 5 ΣΑΛΚΕ 7,5 1 3-2 11
28/2/2015 ΓΕΡ1 180 1,45 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 4 ΣΑΛΚΕ 5,25 1 3-0 X1
25/3/2014 ΓΕΡ1 108 1,45 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 4,15 ΣΑΛΚΕ 5 X 0-0 XX
20/10/2012 ΓΕΡ1 122 1,65 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,4 ΣΑΛΚΕ 4,25 2 1-2 22
26/11/2011 ΓΕΡ1 242 1,65 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,4 ΣΑΛΚΕ 4,5 1 2-0 11
4/2/2011 ΓΕΡ1 215 1,55 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,5 ΣΑΛΚΕ 4,75 X 0-0 XX
26/9/2009 ΓΕΡ1 130 2,3 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,2 ΣΑΛΚΕ 2,5 2 0-1 22
13/9/2008 ΓΕΡ1 227 2,35 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,15 ΣΑΛΚΕ 2,45 X 3-3 2X
10/2/2008 ΓΕΡ1 632 2,45 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,1 ΣΑΛΚΕ 2,3 2 2-3 22
12/5/2007 ΓΕΡ1 223 2,9 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,25 ΣΑΛΚΕ 2,05 1 2-0 11
13/8/2005 ΓΕΡ1 165 2,35 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,1 ΣΑΛΚΕ 2,45 2 1-2 X2
5/12/2004 ΓΕΡ1 551 2,3 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2,9 ΣΑΛΚΕ 2,4 2 0-1 22
30/1/2004 ΓΕΡ1 654 1,9 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2,9 ΣΑΛΚΕ 3,2 2 0-1 X2
14/9/2002 ΓΕΡ1 143 1,9 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2,9 ΣΑΛΚΕ 3,4 X 1-1 XX
16/2/2002 ΓΕΡ1 134 1,85 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,1 ΣΑΛΚΕ 3,5 X 1-1 2X
23/9/2000 ΓΕΡ1 235 1,65 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,35 ΣΑΛΚΕ 4 2 0-4 22
13/5/2000 ΓΕΡ1 146 1,5 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,5 ΣΑΛΚΕ 5 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ = 20,00 % Ποσοστο (X) Χι : 40,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΛΚΕ = 40,00 % σε 20 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.497-ΕΑΡΜΠΑΣ Η.Β. ΜΠΡΟΤΟΝ vs ΠΕΝΙΜΠΟΝΤ
14/3/2020 ΟΥΛΠ 497 2,62 ΕΑΡΜΠΑΣ Η.Β. ΜΠΡΟΤΟΝ 3,5 ΠΕΝΙΜΠΟΝΤ 2,15 - - -
9/11/2019 ΟΥΛΠ 1430 2,2 ΕΑΡΜΠΑΣ Η.Β. ΜΠΡΟΤΟΝ 3,35 ΠΕΝΙΜΠΟΝΤ 2,65 2 1-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΑΡΜΠΑΣ Η.Β. ΜΠΡΟΤΟΝ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΕΝΙΜΠΟΝΤ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.503-ΚΠΡ vs ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ
14/3/2020 ΑΓΓΤ 503 1,88 ΚΠΡ 3,5 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 3,4 - - -
3/2/2018 ΑΓΓΤ 1411 1,9 ΚΠΡ 3,2 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 3,4 1 1-0 X1
7/3/2017 ΑΓΓΤ 1696 1,85 ΚΠΡ 3,3 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 3,45 1 2-1 11
5/10/2013 ΑΓΓΤ 180 1,3 ΚΠΡ 4,35 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 6,5 1 2-0 X1
7/8/2010 ΑΓΓΤ 226 1,6 ΚΠΡ 3,4 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 4,25 1 4-0 11
26/9/2009 ΑΓΓΤ 149 1,6 ΚΠΡ 3,3 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 4,35 1 5-2 11
9/8/2008 ΑΓΓΤ 166 1,5 ΚΠΡ 3,4 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 5 1 2-1 11
19/1/2008 ΑΓΓΤ 153 1,65 ΚΠΡ 3,3 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 3,85 1 2-0 11
23/12/2006 ΑΓΓΤ 252 1,9 ΚΠΡ 3 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 2,9 1 1-0 11
30/9/2003 ΑΓΓ1 132 1,5 ΚΠΡ 3,4 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 4,6 1 4-0 X1
11/1/2003 ΑΓΓ1 254 1,65 ΚΠΡ 3,4 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 4 1 1-0 11
17/2/2001 ΑΓΓΤ 153 2,1 ΚΠΡ 3,15 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 2,8 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΠΡ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ = 0,00 % σε 11 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.571-ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ vs ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔΑΔ ΚΑΤΟΛΙΚΑ
14/3/2020 ΧΙΛ1 571 3,45 ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ 3,3 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔΑΔ ΚΑΤΟΛΙΚΑ 1,87 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔΑΔ ΚΑΤΟΛΙΚΑ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.553-ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ vs ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ
14/3/2020 ΣΚΩΠ 553 1,8 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,2 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 4,15 - - -
26/10/2019 ΣΚΩΠ 732 1,73 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,15 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 4,75 1 1-0 X1
29/12/2018 ΣΚΩΠ 825 1,35 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,85 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 7,75 1 2-1 11
13/7/2018 ΣΚΛΚ 1141 1,6 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,35 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 4,4 X 0-0 XX
14/3/2015 ΣΚΩΠ 255 2,15 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,2 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2,65 1 1-0 X1
13/9/2014 ΣΚΩΠ 229 1,95 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,25 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3 1 2-1 X1
7/5/2014 ΣΚΩΠ 139 2,15 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,3 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2,6 1 1-0 11
2/1/2014 ΣΚΩΠ 163 2,1 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,25 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2,7 1 2-1 X1
18/5/2013 ΣΚΩΠ 148 2 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,3 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2,85 2 1-3 X2
3/4/2013 ΣΚΩΠ 137 1,9 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,2 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,2 X 1-1 2X
22/9/2012 ΣΚΩΠ 225 2,2 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,2 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2,6 1 3-1 11
2/5/2012 ΣΚΩΠ 186 1,9 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,3 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,1 2 0-2 22
2/1/2012 ΣΚΩΠ 299 1,85 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,25 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,25 1 2-1 X1
26/2/2011 ΣΚΩΠ 302 1,6 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,4 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 4,25 1 2-0 11
11/9/2010 ΣΚΩΠ 411 2,05 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,2 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2,85 1 2-1 11
20/2/2010 ΣΚΩΠ 282 1,9 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,1 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,3 X 1-1 1X
22/9/2009 ΣΚΛΚ 148 1,8 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,3 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,35 2 1-2 X2
29/8/2009 ΣΚΩΠ 183 1,95 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,25 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3 2 1-2 12
13/5/2009 ΣΚΩΠ 154 1,9 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,2 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,2 1 2-1 11
20/12/2008 ΣΚΩΠ 182 1,95 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,15 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,1 2 0-1 22
1/3/2008 ΣΚΩΠ 351 2,15 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,2 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2,6 1 1-0 11
22/9/2007 ΣΚΩΠ 344 1,61 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,4 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 4 X 0-0 XX
9/12/2006 ΣΚΩΠ 361 1,5 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,3 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 4,3 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ = 54,55 % Ποσοστο (X) Χι : 22,73 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ = 22,73 % σε 22 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.555-ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ vs ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ
14/3/2020 ΣΚΩΠ 555 2 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,15 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,4 - - -
24/8/2019 ΣΚΩΠ 609 1,55 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,65 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 5,25 X 2-2 1X
3/11/2018 ΣΚΩΠ 1530 1,55 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,75 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 4,6 2 0-1 X2
18/11/2017 ΣΚΩΠ 744 1,5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,75 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 5 2 1-2 X2
30/1/2016 ΣΚΛΚ 889 2,15 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 2,85 1 2-1 X1
21/12/2013 ΣΚΩΠ 200 2,55 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,25 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 2,2 X 0-0 XX
11/2/2013 ΣΚΩΠ 330 2,25 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,15 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 2,55 2 1-3 22
25/8/2012 ΣΚΩΠ 210 2,25 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,1 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 2,6 1 2-0 11
21/1/2012 ΣΚΩΠ 189 2,5 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,1 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 2,3 2 2-3 22
28/9/2011 ΣΚΩΠ 150 2,15 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 2,8 1 3-2 11
30/4/2011 ΣΚΩΠ 302 1,85 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,25 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,25 2 1-2 12
27/11/2010 ΣΚΩΠ 286 1,9 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,2 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,2 X 0-0 XX
27/2/2010 ΣΚΩΠ 289 1,8 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,2 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,5 X 1-1 1X
22/9/2009 ΣΚΛΚ 152 1,6 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,4 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 4,3 2 1-3 X2
19/9/2009 ΣΚΩΠ 305 1,7 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,3 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,85 1 3-0 11
2/3/2002 ΣΚΩΠ 255 1,75 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,4 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,5 1 3-0 11
23/9/2001 ΣΚΩΠ 515 1,4 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,75 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 6 1 4-0 11
16/12/2000 ΣΚΩΠ 361 1,35 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,75 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 6,75 1 2-0 11
15/4/2000 ΣΚΩΠ 336 1,75 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,3 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,6 X 3-3 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ = 38,89 % Ποσοστο (X) Χι : 27,78 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ = 33,33 % σε 18 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.554-ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ vs ΧΑΜΙΛΤΟΝ
14/3/2020 ΣΚΩΠ 554 2 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,2 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,35 - - -
3/8/2019 ΣΚΩΠ 711 1,5 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,85 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 5,5 1 3-0 11
17/3/2018 ΣΚΩΠ 900 1,8 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,3 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,65 X 2-2 1X
21/10/2017 ΣΚΩΠ 743 1,7 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,5 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,85 1 2-1 X1
16/5/2017 ΣΚΩΠ 1304 2 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,15 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,15 1 3-2 X1
26/11/2016 ΣΚΩΠ 835 1,85 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,2 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,35 X 1-1 1X
20/2/2016 ΣΚΩΠ 1375 1,65 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,4 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 4,25 1 2-1 11
8/8/2015 ΣΚΩΠ 195 1,85 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,25 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,3 1 2-0 11
16/5/2015 ΣΚΩΠ 242 1,65 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,35 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 4 1 2-1 21
20/12/2014 ΣΚΩΠ 202 2,8 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,4 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 2 2 0-1 22
28/4/2012 ΣΚΩΤ 215 1,65 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,45 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,85 1 5-1 11
22/10/2011 ΣΚΩΤ 310 2,35 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,3 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 2,35 1 1-0 11
25/8/2009 ΣΚΛΚ 105 3 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,5 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 1,85 1 2-1 11
10/1/2009 ΣΚΩΚ 181 2,8 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,35 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 2 2 0-1 22
13/3/2007 ΣΚΩΤ 165 2,35 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,25 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 2,3 1 4-1 11
23/9/2006 ΣΚΩΤ 325 2,3 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,1 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 2,5 2 0-1 22
11/2/2006 ΣΚΩΤ 335 2 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,1 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3 1 2-1 X1
30/8/2005 ΣΚΤΚ 315 2,2 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,3 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 2,5 2 0-1 22
20/8/2005 ΣΚΩΤ 333 2,1 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,1 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 2,8 X 0-0 XX
16/4/2005 ΣΚΩΤ 264 2,1 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,1 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 2,5 1 2-1 11
4/12/2004 ΣΚΩΤ 245 1,75 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,2 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,2 X 1-1 XX
24/9/2002 ΣΚΛΚ 314 1,55 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,5 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 4,25 1 3-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ = 61,90 % Ποσοστο (X) Χι : 19,05 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΜΙΛΤΟΝ = 19,05 % σε 21 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.548-ΑΠΟΕΛ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ
14/3/2020 ΚΥΠ1 548 1,8 ΑΠΟΕΛ 3,15 ΑΝΟΡΘΩΣΗ 3,9 - - -
5/2/2020 ΚΥΠ1 661 2 ΑΠΟΕΛ 2,9 ΑΝΟΡΘΩΣΗ 3,45 X 0-0 XX
12/1/2019 ΚΥΠ1 1121 1,5 ΑΠΟΕΛ 3,5 ΑΝΟΡΘΩΣΗ 5 1 4-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΠΟΕΛ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΝΟΡΘΩΣΗ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.549-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
14/3/2020 ΚΥΠ1 549 1,72 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 3,45 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 3,9 - - -
22/12/2019 ΚΥΠ1 783 1,8 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 3,45 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 3,55 X 1-1 1X
10/2/2018 ΚΥΠ1 1958 10,5 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 5,4 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 1,15 2 0-4 22
14/5/2017 ΚΥΠΔ 2539 4,3 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 3,8 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 1,53 2 0-4 22
23/1/2017 ΚΥΠ1 1250 2,15 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 3,1 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 2,75 1 2-0 11
23/8/2015 ΚΥΠ1 497 2,35 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 3,3 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 2,35 X 2-2 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ = 20,00 % Ποσοστο (X) Χι : 40,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ = 40,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.507-ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ vs ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ
14/3/2020 ΑΓΓΤ 507 1,93 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,25 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3,5 - - -
9/2/2019 ΑΓΓΤ 603 2,55 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ 2,85 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 2,6 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.511-ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ vs ΓΟΥΙΓΚΑΝ
14/3/2020 ΑΓΓΤ 511 2,12 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 3,1 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3,15 - - -
28/11/2016 ΑΓΓΤ 1036 1,75 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 3,05 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 4,25 2 1-2 22
16/9/2014 ΑΓΓΤ 115 2,65 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 3,2 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 2,25 X 0-0 XX
8/2/2014 ΑΓΓΤ 170 2,7 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 3,25 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 2,1 1 1-0 X1
17/2/2013 ΑΓΓΚ 291 3 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 3,25 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 2 2 1-4 22
19/4/2003 ΑΓΓ1 263 2,7 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 3,1 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 2,1 X 0-0 XX
2/3/2002 ΑΓΓ1 231 1,75 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 3,2 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3,75 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ = 16,67 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΟΥΙΓΚΑΝ = 33,33 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.510-ΧΑΛ vs ΤΣΑΡΛΤΟΝ
14/3/2020 ΑΓΓΤ 510 2,3 ΧΑΛ 3,25 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 2,7 - - -
16/1/2016 ΑΓΓΤ 1322 1,2 ΧΑΛ 4,7 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 11,5 1 6-0 11
16/2/2013 ΑΓΓΤ 159 1,7 ΧΑΛ 3,3 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3,8 1 1-0 11
2/10/2007 ΑΓΓΤ 156 2,45 ΧΑΛ 3,2 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 2,25 2 1-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΑΛ = 66,67 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΣΑΡΛΤΟΝ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.506-ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ vs ΣΟΥΟΝΣΙ
14/3/2020 ΑΓΓΤ 506 2,25 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3,15 ΣΟΥΟΝΣΙ 2,85 - - -
22/9/2018 ΑΓΓΤ 1734 1,52 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3,55 ΣΟΥΟΝΣΙ 5,25 X 0-0 XX
17/12/2016 ΑΓΓΠ 1474 1,9 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3 ΣΟΥΟΝΣΙ 3,65 1 3-0 11
12/2/2011 ΑΓΓΤ 157 2,35 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3,2 ΣΟΥΟΝΣΙ 2,45 2 3-4 12
23/1/2010 ΑΓΓΤ 145 2,05 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3,25 ΣΟΥΟΝΣΙ 2,8 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ = 25,00 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΟΥΟΝΣΙ = 25,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.508-ΡΕΝΤΙΝΓΚ vs ΣΤΟΟΥΚ
14/3/2020 ΑΓΓΤ 508 2,65 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3 ΣΤΟΟΥΚ 2,5 - - -
1/12/2018 ΑΓΓΤ 1421 3,85 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,2 ΣΤΟΟΥΚ 1,8 X 2-2 1X
18/8/2012 ΑΓΓΠ 161 2,2 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,1 ΣΤΟΟΥΚ 2,65 X 1-1 2X
17/4/2006 ΑΓΓΤ 673 1,4 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,5 ΣΤΟΟΥΚ 6,5 1 3-1 11
6/11/2004 ΑΓΓΤ 152 1,65 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,2 ΣΤΟΟΥΚ 3,6 1 1-0 11
13/3/2004 ΑΓΓΤ 162 1,9 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,1 ΣΤΟΟΥΚ 3,1 X 0-0 XX
28/9/2002 ΑΓΓΤ 213 2 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3 ΣΤΟΟΥΚ 3 X 1-1 XX
23/2/2002 ΑΓΓ1 232 1,8 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,1 ΣΤΟΟΥΚ 3,6 1 1-0 X1
6/5/2000 ΑΓΓ1 131 3,6 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,5 ΣΤΟΟΥΚ 1,7 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΕΝΤΙΝΓΚ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΤΟΟΥΚ = 0,00 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.504-ΛΟΥΤΟΝ vs ΠΡΕΣΤΟΝ ΝΟΡΘ ΕΝΤ
14/3/2020 ΑΓΓΤ 504 2,95 ΛΟΥΤΟΝ 3,25 ΠΡΕΣΤΟΝ ΝΟΡΘ ΕΝΤ 2,15 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΟΥΤΟΝ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΡΕΣΤΟΝ ΝΟΡΘ ΕΝΤ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.505-ΜΙΛΓΟΥΟΛ vs ΝΤΕΡΜΠΙ
14/3/2020 ΑΓΓΤ 505 2 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,15 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,4 - - -
18/8/2018 ΑΓΓΤ 1169 2,15 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,05 1 2-1 11
30/1/2018 ΑΓΓΤ 1132 2,6 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 2,95 ΝΤΕΡΜΠΙ 2,45 X 0-0 XX
25/4/2015 ΑΓΓΤ 201 4,15 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,5 ΝΤΕΡΜΠΙ 1,65 X 3-3 1X
14/9/2013 ΑΓΓΤ 188 2,6 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,2 ΝΤΕΡΜΠΙ 2,2 2 1-5 22
10/11/2012 ΑΓΓΤ 162 1,95 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,25 ΝΤΕΡΜΠΙ 3 1 2-1 11
11/2/2012 ΑΓΓΤ 253 2 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,25 ΝΤΕΡΜΠΙ 2,9 X 0-0 XX
23/10/2010 ΑΓΓΤ 269 2,1 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,2 ΝΤΕΡΜΠΙ 2,75 1 2-0 11
2/1/2010 ΑΓΓΚ 123 2,25 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,2 ΝΤΕΡΜΠΙ 2,5 X 1-1 XX
2/1/2006 ΑΓΓΤ 331 2,35 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3 ΝΤΕΡΜΠΙ 2,5 1 2-1 X1
22/9/2004 ΑΓΓΤ 354 1,8 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,1 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,1 1 3-1 11
22/11/2003 ΑΓΓΤ 163 1,55 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,3 ΝΤΕΡΜΠΙ 4,3 X 0-0 XX
26/10/2002 ΑΓΓΤ 213 2,3 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3 ΝΤΕΡΜΠΙ 2,5 1 3-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΙΛΓΟΥΟΛ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 41,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΕΡΜΠΙ = 8,33 % σε 12 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.509-ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. vs ΝΟΤΙΓΧΑΜ
14/3/2020 ΑΓΓΤ 509 2,25 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,1 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 2,95 - - -
9/4/2019 ΑΓΓΤ 584 2,1 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,1 1 3-0 X1
9/9/2017 ΑΓΓΤ 915 1,7 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,3 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 4,2 1 3-1 X1
24/9/2016 ΑΓΓΤ 1634 1,65 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,6 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 4 1 2-1 21
31/10/2015 ΑΓΓΤ 1188 1,95 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,1 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,4 1 1-0 X1
30/8/2014 ΑΓΓΤ 157 2,55 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,2 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 2,35 2 0-1 22
7/12/2013 ΑΓΓΤ 177 2,7 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,25 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 2,1 2 0-1 X2
2/3/2013 ΑΓΓΤ 239 2,3 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,25 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 2,45 2 0-1 22
12/9/2009 ΑΓΓΤ 160 2,1 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,2 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 2,7 X 1-1 XX
30/9/2008 ΑΓΓΤ 124 1,8 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,25 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,35 1 1-0 X1
26/12/2002 ΑΓΓΤ 162 3 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 2 1 2-0 11
6/4/2002 ΑΓΓΤ 214 1,75 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,1 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,75 2 0-2 22
13/9/2000 ΑΓΓΤ 166 1,9 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,25 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,1 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 8,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΟΤΙΓΧΑΜ = 41,67 % σε 12 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.514-ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ vs ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ
14/3/2020 ΑΓΓ1 514 3,2 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 2,95 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 2,08 - - -
1/1/2019 ΑΓΓ1 1001 2,85 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,1 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 2,2 2 0-1 22
22/1/2011 ΑΓΓΠ 141 2,3 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,2 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 2,5 2 1-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ = 100,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.522-ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ vs ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ
14/3/2020 ΑΓΓ1 522 2,6 ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ 3 ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ 2,4 - - -
2/10/2018 ΑΓΓ2 715 3,05 ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ 3,2 ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ 2,05 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.512-ΚΟΒΕΝΤΡΙ vs ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ
14/3/2020 ΑΓΓ1 512 1,55 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,4 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 5,35 - - -
28/4/2019 ΑΓΓ1 759 1,95 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,05 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,25 X 1-1 1X
29/8/2017 ΑΛΤ 1326 2,1 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,2 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 2,75 2 2-3 22
13/8/2016 ΑΓΓ1 2294 2,02 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,1 X 0-0 XX
3/10/2015 ΑΓΓ1 555 1,98 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,11 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,1 1 3-0 11
2/3/2014 ΑΓΓ1 311 1,75 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,3 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,6 X 0-0 XX
1/1/2013 ΑΓΓ1 126 1,6 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,35 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 4,35 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΒΕΝΤΡΙ = 16,67 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ = 33,33 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.513-ΜΠΕΡΤΟΝ vs ΓΟΥΙΚΟΜ
14/3/2020 ΑΓΓ1 513 2,05 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,1 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,15 - - -
26/12/2018 ΑΓΓ1 1337 1,8 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,2 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,55 1 3-1 11
6/4/2015 ΑΓΓ2 123 2 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,15 ΓΟΥΙΚΟΜ 3 1 1-0 X1
25/3/2014 ΑΓΓ2 148 1,7 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,45 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,65 1 1-0 X1
9/4/2013 ΑΓΓ2 111 1,85 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,25 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,3 1 2-0 X1
9/10/2010 ΑΓΓ2 243 2,3 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,2 ΓΟΥΙΚΟΜ 2,45 2 1-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΕΡΤΟΝ = 80,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΟΥΙΚΟΜ = 20,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.516-ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ vs ΙΠΣΟΥΙΤΣ
14/3/2020 ΑΓΓ1 516 3,1 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 3 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 2,1 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΙΠΣΟΥΙΤΣ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.515-ΜΠΟΛΤΟΝ vs ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ
14/3/2020 ΑΓΓ1 515 5 ΜΠΟΛΤΟΝ 3,95 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 1,48 - - -
30/4/2017 ΑΓΓ1 1699 1,38 ΜΠΟΛΤΟΝ 3,95 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 5,7 1 3-0 11
26/2/2013 ΑΓΓΤ 160 1,55 ΜΠΟΛΤΟΝ 3,65 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 4,25 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΟΛΤΟΝ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.519-ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ vs ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ
14/3/2020 ΑΓΓ1 519 1,53 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,65 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 5 - - -
4/5/2019 ΑΓΓ1 523 1,35 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 4 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 6,25 X 1-1 XX
11/2/2017 ΑΓΓ2 1673 1,48 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,5 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 5,2 1 2-0 11
5/12/2015 ΑΓΓΚ 1768 1,82 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,2 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3,45 1 1-0 11
5/9/2015 ΑΓΓ2 671 1,52 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,5 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 4,75 X 0-0 XX
13/12/2014 ΑΓΓ2 193 1,75 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,45 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3,45 2 2-3 X2
25/2/2014 ΑΓΓ2 113 1,85 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,3 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3,25 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ = 16,67 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.521-ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ vs ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ
14/3/2020 ΑΓΓ1 521 2,4 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 2,85 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 2,7 - - -
3/11/2018 ΑΓΓ1 1525 2,45 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 2,45 1 3-0 11
27/1/2018 ΑΓΓ1 789 2,35 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 2,9 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 2,6 1 2-1 21
22/4/2017 ΑΓΓ1 795 3,25 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,05 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 1,93 2 2-3 12
29/9/2015 ΑΓΓ1 556 1,75 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,25 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 3,69 1 5-1 11
3/4/2015 ΑΓΓ1 121 2,25 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,25 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 2,5 2 0-1 22
15/12/2012 ΑΓΓ2 181 1,75 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,35 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 3,5 X 2-2 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 16,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ = 33,33 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.517-ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ vs ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ
14/3/2020 ΑΓΓ1 517 1,46 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3,7 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 5,75 - - -
19/11/2019 ΑΓΓΚ 866 1,4 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 4,2 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 5,5 1 2-0 X1
17/11/2018 ΑΓΓ1 1299 1,75 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3,1 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,9 1 2-1 X1
1/5/2018 ΑΓΓ1 1270 2,25 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 2,75 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 2,9 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ = 66,67 % Ποσοστο (X) Χι : 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.518-ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ vs Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ
14/3/2020 ΑΓΓ1 518 1,67 ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3,4 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 4,15 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.520-ΡΟΔΕΡΑΜ vs ΣΑΟΥΘΕΝΤ
14/3/2020 ΑΓΓ1 520 1,19 ΡΟΔΕΡΑΜ 5,35 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 9,85 - - -
12/8/2017 ΑΓΓ1 1033 2,15 ΡΟΔΕΡΑΜ 3,15 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 2,75 1 5-0 11
13/10/2012 ΑΓΓ2 168 1,75 ΡΟΔΕΡΑΜ 3,3 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,6 2 0-3 X2
24/9/2011 ΑΓΓ2 332 1,8 ΡΟΔΕΡΑΜ 3,3 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,4 2 0-4 22
15/1/2011 ΑΓΓ2 172 1,65 ΡΟΔΕΡΑΜ 3,35 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 4 2 1-2 22
24/9/2005 ΑΓΓ1 211 2,1 ΡΟΔΕΡΑΜ 3 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 2,9 2 2-4 X2
8/4/2000 ΑΓΓ2 164 1,3 ΡΟΔΕΡΑΜ 3,85 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 8 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΟΔΕΡΑΜ = 16,67 % Ποσοστο (X) Χι : 16,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΟΥΘΕΝΤ = 66,67 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.530-ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ vs ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ
14/3/2020 ΑΓΓ2 530 2 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,1 ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,3 - - -
29/11/2014 ΑΓΓ1 198 2,2 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,25 ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 2,55 1 3-1 11
14/12/2013 ΑΓΓ1 168 2,3 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,25 ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 2,45 X 1-1 2X
29/11/2008 ΑΓΓΚ 148 2,1 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,25 ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 2,7 2 1-2 22
21/4/2007 ΑΓΓ1 226 2 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,15 ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 2,9 2 0-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ = 25,00 % Ποσοστο (X) Χι : 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ = 50,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.533-ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ vs ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ.
14/3/2020 ΑΓΓ2 533 2,8 ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ 2,9 ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. 2,35 - - -
1/1/2019 ΑΓΓ2 1064 2,55 ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ 2,8 ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. 2,5 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.532-ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ vs ΚΡΟΟΥΛΙ ΤΑΟΥΝ
14/3/2020 ΑΓΓ2 532 2 ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ 3,1 ΚΡΟΟΥΛΙ ΤΑΟΥΝ 3,25 - - -
18/8/2018 ΑΓΓ2 1180 1,9 ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ 3,05 ΚΡΟΟΥΛΙ ΤΑΟΥΝ 3,35 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΡΟΟΥΛΙ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.531-ΟΛΝΤΑΜ ΑΘΛΕΤΙΚ vs ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ
14/3/2020 ΑΓΓ2 531 3,2 ΟΛΝΤΑΜ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,2 ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 1,95 - - -
13/4/2019 ΑΓΓ2 497 2,45 ΟΛΝΤΑΜ ΑΘΛΕΤΙΚ 3 ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 2,45 X 2-2 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΛΝΤΑΜ ΑΘΛΕΤΙΚ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.529-ΜΟΡΚΑΜ vs ΠΛΙΜΟΥΘ
14/3/2020 ΑΓΓ2 529 3 ΜΟΡΚΑΜ 3,2 ΠΛΙΜΟΥΘ 2,08 - - -
26/11/2016 ΑΓΓ2 785 3,5 ΜΟΡΚΑΜ 3,3 ΠΛΙΜΟΥΘ 1,78 1 2-1 X1
25/3/2016 ΑΓΓ2 2246 2,75 ΜΟΡΚΑΜ 3 ΠΛΙΜΟΥΘ 2,2 2 0-2 22
13/9/2014 ΑΓΓ2 207 2,3 ΜΟΡΚΑΜ 3,15 ΠΛΙΜΟΥΘ 2,5 1 2-1 X1
31/8/2013 ΑΓΓ2 201 2,2 ΜΟΡΚΑΜ 3,25 ΠΛΙΜΟΥΘ 2,55 1 2-1 X1
22/9/2012 ΑΓΓ2 202 1,9 ΜΟΡΚΑΜ 3,25 ΠΛΙΜΟΥΘ 3,1 2 2-3 12
28/4/2012 ΑΓΓ2 195 2,1 ΜΟΡΚΑΜ 3,2 ΠΛΙΜΟΥΘ 2,75 X 2-2 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΟΡΚΑΜ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 16,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΛΙΜΟΥΘ = 33,33 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.527-ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ vs ΓΟΥΟΛΣΟΛ
14/3/2020 ΑΓΓ2 527 2,85 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 2,95 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 2,3 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΟΥΟΛΣΟΛ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.528-ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ vs ΚΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ
14/3/2020 ΑΓΓ2 528 3 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,25 ΚΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ 2,05 - - -
8/10/2019 ΑΛΤ 414 2,35 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,2 ΚΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ 2,55 X 1-1 XX
23/3/2019 ΑΓΓ2 460 1,83 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,2 ΚΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ 3,5 2 1-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.525-ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΓΙΟΥΝ. vs ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ ΤΑΟΥΝ
14/3/2020 ΑΓΓ2 525 2,95 ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΓΙΟΥΝ. 2,95 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ ΤΑΟΥΝ 2,2 - - -
25/8/2018 ΑΓΓ2 1001 1,83 ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΓΙΟΥΝ. 3,25 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ ΤΑΟΥΝ 3,4 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΓΙΟΥΝ. = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ ΤΑΟΥΝ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.526-ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ vs ΣΚΑΝΘΟΡΠ
14/3/2020 ΑΓΓ2 526 1,77 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3,25 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 3,9 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΚΑΝΘΟΡΠ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.524-ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ vs ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ
14/3/2020 ΑΓΓ2 524 2 ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,15 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3,25 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.534-ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΡΟΒΕΡΣ vs ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ ΤΑΟΥΝ
14/3/2020 ΑΓΓ2 534 2,15 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,05 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 2,95 - - -
1/1/2019 ΑΓΓ2 1032 1,95 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,05 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,25 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΡΟΒΕΡΣ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.544-ΦΙΛΝΤΕ vs ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ ΤΑΟΥΝ
14/3/2020 ΑΓΝΛ 544 1,88 ΦΙΛΝΤΕ 3,3 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ ΤΑΟΥΝ 3,35 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΙΛΝΤΕ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1215-ΧΑΜΠΤΟΝ & ΡΙΤΣΜΟΝΤ vs ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ
14/3/2020 ΑΓΝΝ 1215 2 ΧΑΜΠΤΟΝ & ΡΙΤΣΜΟΝΤ 3,35 ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3,05 - - -
3/11/2018 ΑΓΝΝ 1308 2,05 ΧΑΜΠΤΟΝ & ΡΙΤΣΜΟΝΤ 3,2 ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 2,9 2 2-4 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΑΜΠΤΟΝ & ΡΙΤΣΜΟΝΤ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1243-ΤΕΛΦΟΡΝΤ vs ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ
14/3/2020 ΑΓΝΒ 1243 2,45 ΤΕΛΦΟΡΝΤ 3,1 ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ 2,5 - - -
23/11/2002 ΑΓΝΛ 311 1,7 ΤΕΛΦΟΡΝΤ 3,3 ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ 3,75 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΕΛΦΟΡΝΤ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1214-ΓΚΛΟΣΤΕΡ vs ΜΠΛΑΙΘ ΣΠΑΡΤΑΝΣ
14/3/2020 ΑΓΝΒ 1214 1,73 ΓΚΛΟΣΤΕΡ 3,45 ΜΠΛΑΙΘ ΣΠΑΡΤΑΝΣ 3,85 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΚΛΟΣΤΕΡ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΛΑΙΘ ΣΠΑΡΤΑΝΣ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1189-ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ vs ΜΠΡΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ
14/3/2020 ΑΓΝΒ 1189 3,45 ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,25 ΜΠΡΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ 1,87 - - -
19/1/2019 ΑΓΝΒ 1173 3,25 ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,1 ΜΠΡΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ 1,9 2 0-1 X2
12/9/2017 ΑΓΝΒ 2541 3,7 ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,35 ΜΠΡΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ 1,7 X 1-1 XX
14/2/2017 ΑΓΝΒ 2049 2,55 ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,15 ΜΠΡΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ 2,25 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 66,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΡΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.539-ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ vs ΤΟΡΚΙ
14/3/2020 ΑΓΝΛ 539 1,75 ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ 3,45 ΤΟΡΚΙ 3,7 - - -
15/12/2018 ΑΚΕΡ 542 2,25 ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ 2,9 ΤΟΡΚΙ 2,8 X 1-1 XX
30/12/2017 ΑΓΝΛ 1661 1,72 ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ 3,1 ΤΟΡΚΙ 4 1 2-0 11
17/9/2016 ΑΓΝΛ 612 1,87 ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ 3,1 ΤΟΡΚΙ 3,4 1 2-0 11
20/2/2016 ΑΓΝΛ 1254 1,83 ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ 3,1 ΤΟΡΚΙ 3,6 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΟΡΚΙ = 25,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1199-ΜΠΡΕΙΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ vs ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ
14/3/2020 ΑΓΝΝ 1199 2,2 ΜΠΡΕΙΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ 3,2 ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ 2,75 - - -
28/8/2017 ΑΓΝΝ 2935 2,55 ΜΠΡΕΙΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ 3,25 ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ 2,2 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΡΕΙΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1211-ΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ vs ΜΕΙΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ.
14/3/2020 ΑΓΝΝ 1211 2,35 ΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ 3,1 ΜΕΙΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ. 2,65 - - -
29/8/2015 ΑΓΝΝ 695 2,2 ΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ 3,35 ΜΕΙΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ. 2,5 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΕΙΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ. = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.538-ΜΠΑΡΟΟΥ vs ΡΕΞΑΜ
14/3/2020 ΑΓΝΛ 538 1,55 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,6 ΡΕΞΑΜ 4,75 - - -
27/11/2018 ΑΓΝΛ 596 3,05 ΜΠΑΡΟΟΥ 2,9 ΡΕΞΑΜ 2,1 X 0-0 XX
26/12/2017 ΑΓΝΛ 1502 2,2 ΜΠΑΡΟΟΥ 2,85 ΡΕΞΑΜ 2,85 X 1-1 XX
21/3/2017 ΑΓΝΛ 1093 1,85 ΜΠΑΡΟΟΥ 3 ΡΕΞΑΜ 3,6 X 1-1 XX
30/4/2016 ΑΓΝΛ 1145 2,45 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,2 ΡΕΞΑΜ 2,3 1 2-0 11
26/2/2013 ΑΓΝΛ 137 4,65 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,7 ΡΕΞΑΜ 1,5 2 0-1 X2
10/9/2011 ΑΓΝΛ 298 3,25 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,25 ΡΕΞΑΜ 1,85 1 3-1 21
5/2/2011 ΑΓΝΛ 294 3,4 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,3 ΡΕΞΑΜ 1,8 2 0-1 X2
16/3/2010 ΑΓΝΛ 123 2,4 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,2 ΡΕΞΑΜ 2,35 1 2-1 X1
26/12/2008 ΑΓΝΛ 156 2,8 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,25 ΡΕΞΑΜ 2,05 X 1-1 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΑΡΟΟΥ = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 44,44 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΕΞΑΜ = 22,22 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1209-ΝΤΑΛΓΟΥΙΤΣ ΑΜΛΕΤ vs ΧΕΜΕΛ ΧΕΜΠΣΤΕΝΤ
14/3/2020 ΑΓΝΝ 1209 2,25 ΝΤΑΛΓΟΥΙΤΣ ΑΜΛΕΤ 3,1 ΧΕΜΕΛ ΧΕΜΠΣΤΕΝΤ 2,75 - - -
16/2/2019 ΑΓΝΝ 1125 1,7 ΝΤΑΛΓΟΥΙΤΣ ΑΜΛΕΤ 3,35 ΧΕΜΕΛ ΧΕΜΠΣΤΕΝΤ 3,75 X 3-3 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΑΛΓΟΥΙΤΣ ΑΜΛΕΤ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΕΜΕΛ ΧΕΜΠΣΤΕΝΤ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1208-ΝΤΟΡΚΙΝΓΚ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ vs ΧΑΒΑΝΤ & ΓΟΥΟΤΕΡΛΟΥΒΙΛ
14/3/2020 ΑΓΝΝ 1208 2,95 ΝΤΟΡΚΙΝΓΚ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3,3 ΧΑΒΑΝΤ & ΓΟΥΟΤΕΡΛΟΥΒΙΛ 2,05 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΟΡΚΙΝΓΚ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΒΑΝΤ & ΓΟΥΟΤΕΡΛΟΥΒΙΛ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1202-ΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ vs ΜΠΟΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝ.
14/3/2020 ΑΓΝΒ 1202 2,05 ΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,15 ΜΠΟΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. 3,1 - - -
16/2/2019 ΑΓΝΒ 1121 2,55 ΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,1 ΜΠΟΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. 2,3 1 4-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΟΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1198-ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒ. vs ΚΕΡΣΟΝ
14/3/2020 ΑΓΝΒ 1198 2,4 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒ. 3,1 ΚΕΡΣΟΝ 2,5 - - -
2/3/2019 ΑΓΝΒ 1190 1,73 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒ. 3,4 ΚΕΡΣΟΝ 3,6 X 2-2 XX
26/12/2017 ΑΓΝΒ 1491 1,58 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒ. 3,5 ΚΕΡΣΟΝ 4,3 1 3-1 X1
10/8/2016 ΑΓΝΒ 1789 1,72 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒ. 3,2 ΚΕΡΣΟΝ 3,8 X 4-4 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒ. = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 66,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΕΡΣΟΝ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.542-ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ vs ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ
14/3/2020 ΑΓΝΛ 542 1,95 ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,3 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 3,15 - - -
6/4/2019 ΑΓΝΛ 495 2,25 ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,1 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 2,6 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.540-ΜΠΡΟΜΛΕΙ vs ΤΣΟΡΛΙ
14/3/2020 ΑΓΝΛ 540 1,45 ΜΠΡΟΜΛΕΙ 3,9 ΤΣΟΡΛΙ 5,5 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΡΟΜΛΕΙ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΣΟΡΛΙ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1205-ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ vs ΦΑΡΣΛΕΙ
14/3/2020 ΑΓΝΒ 1205 2,15 ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ 3,15 ΦΑΡΣΛΕΙ 2,85 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΑΡΣΛΕΙ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1204-ΚΟΝΚΟΡΝΤ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ vs ΤΟΝΜΠΡΙΤΖ ΑΝΤΖΕΛΣ
14/3/2020 ΑΓΝΝ 1204 2,3 ΚΟΝΚΟΡΝΤ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,15 ΤΟΝΜΠΡΙΤΖ ΑΝΤΖΕΛΣ 2,65 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΝΚΟΡΝΤ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΟΝΜΠΡΙΤΖ ΑΝΤΖΕΛΣ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1218-ΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ vs ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ
14/3/2020 ΑΓΝΝ 1218 3,55 ΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,4 ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ 1,8 - - -
19/4/2019 ΑΓΝΝ 1193 3,95 ΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,3 ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ 1,67 X 0-0 XX
11/9/2017 ΑΓΝΝ 2889 2,35 ΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,1 ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ 2,5 2 1-2 X2
1/1/2017 ΑΓΝΝ 808 2 ΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,2 ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ 2,95 X 2-2 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 66,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1206-ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ vs ΤΣΕΛΜΣΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ
14/3/2020 ΑΓΝΝ 1206 2 ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ 3,3 ΤΣΕΛΜΣΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3 - - -
7/8/2018 ΑΓΝΝ 972 2,55 ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ 3,2 ΤΣΕΛΜΣΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 2,25 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΣΕΛΜΣΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1203-ΤΣΙΠΕΝΧΑΜ ΤΑΟΥΝ vs ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ
14/3/2020 ΑΓΝΝ 1203 3 ΤΣΙΠΕΝΧΑΜ ΤΑΟΥΝ 3,25 ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ 2,05 - - -
17/11/2018 ΑΓΝΝ 1293 2,2 ΤΣΙΠΕΝΧΑΜ ΤΑΟΥΝ 3,15 ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ 2,6 1 3-1 11
14/10/2017 ΑΓΝΝ 2490 2,45 ΤΣΙΠΕΝΧΑΜ ΤΑΟΥΝ 3,25 ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ 2,3 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΣΙΠΕΝΧΑΜ ΤΑΟΥΝ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1219-ΚΙΝΓΚΣ ΛΙΝ vs ΓΚΙΣΕΛΙ
14/3/2020 ΑΓΝΒ 1219 1,77 ΚΙΝΓΚΣ ΛΙΝ 3,4 ΓΚΙΣΕΛΙ 3,65 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΙΝΓΚΣ ΛΙΝ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΙΣΕΛΙ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1222-ΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ vs ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ
14/3/2020 ΑΓΝΒ 1222 2,45 ΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ 3,1 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 2,5 - - -
6/1/2018 ΑΓΝΒ 2082 3,75 ΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ 3,3 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 1,72 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.536-ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ vs ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ
14/3/2020 ΑΓΝΛ 536 2,12 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 3,05 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3 - - -
7/10/2017 ΑΓΝΛ 755 3,65 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 3,4 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 1,72 1 1-0 X1
20/8/2016 ΑΓΝΛ 2127 3,15 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 3,2 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 1,92 2 1-3 22
2/4/2005 ΑΓΝΛ 316 1,65 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 3,2 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3,6 2 2-4 22
15/11/2003 ΑΓΝΛ 162 1,9 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 3 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3 X 0-0 XX
19/4/2003 ΑΓΝΛ 325 2,4 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 3,3 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 2,2 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ = 20,00 % Ποσοστο (X) Χι : 40,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ = 40,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.535-ΓΕΟΒΙΛ ΤΑΟΥΝ vs ΜΠΑΡΝΕΤ
14/3/2020 ΑΓΝΛ 535 2,08 ΓΕΟΒΙΛ ΤΑΟΥΝ 3,1 ΜΠΑΡΝΕΤ 3,05 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΕΟΒΙΛ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΑΡΝΕΤ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.537-ΜΕΙΝΤΕΝΧΕΝΤ ΓΙΟΥΝ. vs ΣΤΟΚΠΟΡΤ
14/3/2020 ΑΓΝΛ 537 2,4 ΜΕΙΝΤΕΝΧΕΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,2 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 2,5 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΕΙΝΤΕΝΧΕΝΤ ΓΙΟΥΝ. = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΤΟΚΠΟΡΤ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1253-ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ vs ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ
14/3/2020 ΑΓΝΒ 1253 2,15 ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ 3,1 ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ 2,9 - - -
23/11/2019 ΑΚΕΡ 1121 1,95 ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ 3,3 ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ 3,15 2 0-1 22
10/11/2019 ΑΓΓΚ 761 1,65 ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ 3,55 ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ 4,05 2 0-1 X2
9/3/2019 ΑΓΝΒ 1302 2,55 ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ 3,15 ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ 2,3 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ = 100,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1249-ΓΟΥΕΙΜΑΟΥΘ vs ΣΛΑΟΥ ΤΑΟΥΝ
14/3/2020 ΑΓΝΝ 1249 2,15 ΓΟΥΕΙΜΑΟΥΘ 3,15 ΣΛΑΟΥ ΤΑΟΥΝ 2,85 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΟΥΕΙΜΑΟΥΘ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΛΑΟΥ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.543-ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. vs ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ
14/3/2020 ΑΓΝΛ 543 2,45 ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. 3 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 2,55 - - -
2/3/2019 ΑΓΝΛ 487 1,95 ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. 3 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3,25 X 2-2 1X
14/4/2018 ΑΓΝΛ 636 1,4 ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. 3,75 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 5,75 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1235-ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ vs ΓΚΕΙΤΣΧΕΝΤ
14/3/2020 ΑΓΝΒ 1235 3,1 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,1 ΓΚΕΙΤΣΧΕΝΤ 2,05 - - -
9/8/2016 ΑΓΝΛ 1574 3 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,1 ΓΚΕΙΤΣΧΕΝΤ 2,02 2 0-3 22
18/8/2015 ΑΓΝΛ 149 3,35 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,35 ΓΚΕΙΤΣΧΕΝΤ 1,8 2 1-2 X2
31/1/2015 ΑΓΝΛ 208 3,75 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,35 ΓΚΕΙΤΣΧΕΝΤ 1,7 2 0-1 22
24/8/2013 ΑΓΝΛ 205 2 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,25 ΓΚΕΙΤΣΧΕΝΤ 2,9 1 2-1 11
4/9/2012 ΑΓΝΛ 124 2,6 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,25 ΓΚΕΙΤΣΧΕΝΤ 2,15 1 2-1 X1
23/8/2011 ΑΓΝΛ 130 2,3 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,3 ΓΚΕΙΤΣΧΕΝΤ 2,4 2 1-3 X2
3/1/2011 ΑΓΝΛ 232 2,25 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,2 ΓΚΕΙΤΣΧΕΝΤ 2,5 1 5-1 21
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ = 42,86 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΕΙΤΣΧΕΝΤ = 57,14 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1247-ΓΟΥΕΛΙΝΓΚ ΓΙΟΥΝ. vs ΜΠΙΛΕΡΙΚΙ
14/3/2020 ΑΓΝΝ 1247 2,2 ΓΟΥΕΛΙΝΓΚ ΓΙΟΥΝ. 3,2 ΜΠΙΛΕΡΙΚΙ 2,75 - - -
14/8/2018 ΑΓΝΝ 609 2,05 ΓΟΥΕΛΙΝΓΚ ΓΙΟΥΝ. 3,2 ΜΠΙΛΕΡΙΚΙ 2,85 2 0-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΟΥΕΛΙΝΓΚ ΓΙΟΥΝ. = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΙΛΕΡΙΚΙ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.541-ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ vs ΙΣΤΛΙΧ
14/3/2020 ΑΓΝΛ 541 1,73 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,4 ΙΣΤΛΙΧ 3,9 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΙΣΤΛΙΧ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1236-ΣΠΕΝΙΜΟΡ ΤΑΟΥΝ vs ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ
14/3/2020 ΑΓΝΒ 1236 1,6 ΣΠΕΝΙΜΟΡ ΤΑΟΥΝ 3,6 ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ 4,5 - - -
30/3/2019 ΑΓΝΒ 1512 1,77 ΣΠΕΝΙΜΟΡ ΤΑΟΥΝ 3,15 ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ 3,75 2 0-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΠΕΝΙΜΟΡ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.523-ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ ΤΑΟΥΝ vs ΚΑΡΛΑΙΛ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ
14/3/2020 ΑΓΓ2 523 2,08 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ ΤΑΟΥΝ 3,05 ΚΑΡΛΑΙΛ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3,1 - - -
22/4/2019 ΑΓΓ2 644 3,1 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ ΤΑΟΥΝ 2,95 ΚΑΡΛΑΙΛ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2,05 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ ΤΑΟΥΝ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΑΡΛΑΙΛ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.499-ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ vs ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ
14/3/2020 ΑΓΓΠ 499 2,3 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,05 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 2,87 - - -
1/10/2018 ΑΓΓΠ 2195 2,15 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,2 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3 1 2-1 11
7/4/2018 ΑΓΓΠ 1316 2,3 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,15 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 2,75 X 2-2 XX
31/1/2017 ΑΓΓΠ 2045 1,9 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,15 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3,45 2 0-2 X2
26/12/2015 ΑΓΓΠ 2128 2 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,1 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3,25 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ = 25,00 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ = 25,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.500-ΜΠΡΑΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ vs ΑΡΣΕΝΑΛ
14/3/2020 ΑΓΓΠ 500 3 ΜΠΡΑΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,3 ΑΡΣΕΝΑΛ 2,12 - - -
26/12/2018 ΑΓΓΠ 1630 4,75 ΜΠΡΑΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,65 ΑΡΣΕΝΑΛ 1,6 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΡΑΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΡΣΕΝΑΛ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.498-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ vs ΜΠΕΡΝΛΙ
14/3/2020 ΑΓΓΠ 498 1,1 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 6,75 ΜΠΕΡΝΛΙ 17,75 - - -
26/1/2019 ΑΓΓΚ 503 1,05 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 8,5 ΜΠΕΡΝΛΙ 25 1 5-0 11
20/10/2018 ΑΓΓΠ 548 1,05 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 9 ΜΠΕΡΝΛΙ 22 1 5-0 11
6/1/2018 ΑΓΓΚ 2057 1,08 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 7,5 ΜΠΕΡΝΛΙ 14 1 4-1 21
21/10/2017 ΑΓΓΠ 719 1,05 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 8,75 ΜΠΕΡΝΛΙ 20 1 3-0 11
2/1/2017 ΑΓΓΠ 886 1,08 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 7 ΜΠΕΡΝΛΙ 15,5 1 2-1 X1
28/12/2014 ΑΓΓΠ 222 1,1 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 6,5 ΜΠΕΡΝΛΙ 15 X 2-2 1X
7/11/2009 ΑΓΓΠ 251 1,25 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 4,35 ΜΠΕΡΝΛΙ 8 X 3-3 2X
29/12/2001 ΑΓΓΤ 312 1,75 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3 ΜΠΕΡΝΛΙ 4 1 5-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ = 75,00 % Ποσοστο (X) Χι : 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΕΡΝΛΙ = 0,00 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.501-ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ vs ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ.
14/3/2020 ΑΓΓΠ 501 3,25 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 2,95 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 2,15 - - -
4/11/2006 ΑΓΓΠ 374 1,6 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 3,1 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 4,5 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.502-ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ vs ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ
14/3/2020 ΑΓΓΠ 502 2,65 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 3,35 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 2,3 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.552-ΠΟΡΤΟ Β vs ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΒΙΣΕΟΥ
14/3/2020 ΠΟΡ2 552 1,9 ΠΟΡΤΟ Β 3,15 ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΒΙΣΕΟΥ 3,5 - - -
1/9/2018 ΠΟΡ2 1577 2,3 ΠΟΡΤΟ Β 3,1 ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΒΙΣΕΟΥ 2,55 1 2-1 21
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΟΡΤΟ Β = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΒΙΣΕΟΥ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.551-ΕΣΤΟΡΙΛ vs ΤΣΑΒΕΣ
14/3/2020 ΠΟΡ2 551 2,08 ΕΣΤΟΡΙΛ 2,95 ΤΣΑΒΕΣ 3,2 - - -
23/9/2017 ΠΟΡΤ 707 2,15 ΕΣΤΟΡΙΛ 3 ΤΣΑΒΕΣ 3 2 0-2 22
8/5/2017 ΠΟΡΤ 2384 1,9 ΕΣΤΟΡΙΛ 2,9 ΤΣΑΒΕΣ 3,8 1 2-1 21
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΣΤΟΡΙΛ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΣΑΒΕΣ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.558-ΝΤΑΝΤΙ vs ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ ΑΘΛ.
14/3/2020 ΣΚΩΤ 558 2 ΝΤΑΝΤΙ 3,05 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ ΑΘΛ. 3,35 - - -
14/12/2019 ΣΚΩΤ 554 2,37 ΝΤΑΝΤΙ 2,95 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ ΑΘΛ. 2,7 1 4-3 11
22/7/2018 ΣΚΛΚ 961 1,85 ΝΤΑΝΤΙ 3,3 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ ΑΘΛ. 3,25 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΑΝΤΙ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ ΑΘΛ. = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.556-ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ vs ΙΝΒΕΡΝΕΣ
14/3/2020 ΣΚΩΤ 556 2,9 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 2,2 - - -
9/11/2019 ΣΚΩΤ 676 3,4 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,2 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 1,93 1 3-0 11
29/8/2012 ΣΚΛΚ 165 4,5 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,5 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 1,55 2 0-2 22
27/8/2008 ΣΚΛΚ 160 5 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 4 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 1,4 X 2-2 XX
15/3/2003 ΣΚΩΤ 323 4,5 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,5 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 1,55 2 1-3 12
23/11/2002 ΣΚΩΤ 325 3,6 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,4 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 1,7 2 1-2 22
9/3/2002 ΣΚΩΤ 253 2 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,2 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 2,9 1 1-0 X1
8/1/2002 ΣΚΩΚ 322 2,2 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,1 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 2,6 2 0-2 22
27/10/2001 ΣΚΩΤ 313 2,5 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,1 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 2,35 1 3-2 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ = 37,50 % Ποσοστο (X) Χι : 12,50 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΙΝΒΕΡΝΕΣ = 50,00 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.559-ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ vs ΑΛΟΑ ΑΘΛΕΤΙΚ
14/3/2020 ΣΚΩΤ 559 1,53 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,75 ΑΛΟΑ ΑΘΛΕΤΙΚ 4,75 - - -
26/11/2019 ΣΚΩΤ 694 1,47 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,85 ΑΛΟΑ ΑΘΛΕΤΙΚ 5,15 X 1-1 XX
20/4/2019 ΣΚΩΤ 514 1,48 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,6 ΑΛΟΑ ΑΘΛΕΤΙΚ 5,15 1 2-1 21
15/12/2018 ΣΚΩΤ 1388 1,73 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,2 ΑΛΟΑ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,9 X 2-2 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 66,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΛΟΑ ΑΘΛΕΤΙΚ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.557-ΜΟΡΤΟΝ vs ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ
14/3/2020 ΣΚΩΤ 557 3,8 ΜΟΡΤΟΝ 3,3 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 1,78 - - -
10/12/2019 ΣΚΩΤ 672 5,15 ΜΟΡΤΟΝ 3,85 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 1,48 2 1-2 22
4/5/2019 ΣΚΩΤ 481 3,1 ΜΟΡΤΟΝ 3,15 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 1,95 1 1-0 11
8/12/2018 ΣΚΩΤ 1146 3,35 ΜΟΡΤΟΝ 3,05 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 1,9 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΟΡΤΟΝ = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.561-ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ vs ΦΟΛΚΕΡΚ
14/3/2020 ΣΚΩ1 561 5,85 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,95 ΦΟΛΚΕΡΚ 1,42 - - -
16/11/2019 ΣΚΩ1 596 5,75 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 4 ΦΟΛΚΕΡΚ 1,42 X 1-1 1X
21/4/2018 ΣΚΩΤ 1876 4,8 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,6 ΦΟΛΚΕΡΚ 1,5 2 2-5 X2
23/12/2017 ΣΚΩΤ 1328 2,8 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 2,95 ΦΟΛΚΕΡΚ 2,2 X 0-0 XX
6/5/2017 ΣΚΩΤ 2135 3,85 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,45 ΦΟΛΚΕΡΚ 1,65 2 0-1 X2
17/12/2016 ΣΚΩΤ 1489 4,1 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,25 ΦΟΛΚΕΡΚ 1,67 1 2-1 11
12/3/2016 ΣΚΩΤ 2477 5,2 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,65 ΦΟΛΚΕΡΚ 1,47 X 1-1 XX
24/10/2015 ΣΚΩΤ 2377 3,35 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,25 ΦΟΛΚΕΡΚ 1,83 2 0-5 22
28/3/2015 ΣΚΩΤ 186 3,85 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,5 ΦΟΛΚΕΡΚ 1,65 1 1-0 X1
20/12/2014 ΣΚΩΤ 233 3,15 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,4 ΦΟΛΚΕΡΚ 1,85 2 0-3 22
15/2/2014 ΣΚΩΤ 208 2,85 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,3 ΦΟΛΚΕΡΚ 2 1 2-1 21
10/8/2013 ΣΚΩΤ 207 3 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,4 ΦΟΛΚΕΡΚ 1,9 X 1-1 XX
23/2/2013 ΣΚΩΤ 208 2,9 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,25 ΦΟΛΚΕΡΚ 2 2 0-2 22
20/10/2012 ΣΚΩΤ 170 3,6 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,3 ΦΟΛΚΕΡΚ 1,75 2 0-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ = 23,08 % Ποσοστο (X) Χι : 30,77 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΟΛΚΕΡΚ = 46,15 % σε 13 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.560-ΙΣΤ ΦΑΙΦ vs ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ
14/3/2020 ΣΚΩ1 560 2,15 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 3,3 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 2,8 - - -
2/11/2019 ΣΚΩ1 703 1,95 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 3,4 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,05 2 0-1 22
13/4/2019 ΣΚΩ1 516 2,3 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 2,95 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 2,65 2 0-2 X2
1/12/2018 ΣΚΩ1 1799 1,67 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 3,3 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 4,05 2 0-2 22
9/4/2016 ΣΚΩ2 2268 1,28 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 4,5 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 6,75 1 3-0 11
19/12/2015 ΣΚΩ2 1509 1,53 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 3,75 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 4,3 X 1-1 XX
28/3/2015 ΣΚΩ2 198 1,5 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 3,85 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 4,5 1 3-0 11
6/12/2014 ΣΚΩ2 202 1,6 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 3,6 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 4 1 3-0 11
1/12/2007 ΣΚΩ2 346 1,55 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 3,75 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 4 1 2-0 11
31/3/2007 ΣΚΩ2 363 1,45 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 3,7 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 5 1 2-0 X1
1/1/2003 ΣΚΩ2 256 1,55 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 3,6 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 4,25 1 2-0 X1
19/1/2002 ΣΚΩ2 244 2,75 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 3,2 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 2 1 2-0 11
18/9/2001 ΣΚΩ2 233 2,75 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 3,2 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 2,1 2 1-2 22
10/3/2001 ΣΚΩ2 261 1,55 ΙΣΤ ΦΑΙΦ 3,6 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 4,4 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΙΣΤ ΦΑΙΦ = 61,54 % Ποσοστο (X) Χι : 7,69 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ = 30,77 % σε 13 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.565-ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ vs ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ
14/3/2020 ΣΚΩ2 565 3,1 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,4 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 1,95 - - -
7/12/2019 ΣΚΩ2 530 3,3 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,4 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 1,87 1 2-0 11
6/4/2019 ΣΚΩ2 515 3,55 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,2 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 1,8 2 0-4 22
27/10/2018 ΣΚΩ2 1789 4,85 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,75 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 1,48 2 0-3 22
13/3/2018 ΣΚΩ1 596 2,1 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,15 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 2,8 X 1-1 1X
21/10/2017 ΣΚΩ1 725 2,25 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,1 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 2,55 2 0-1 X2
4/4/2017 ΣΚΩ1 762 2,55 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 2,85 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 2,45 X 1-1 1X
1/10/2016 ΣΚΩ1 650 2 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,05 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,1 1 2-0 11
31/1/2015 ΣΚΩ2 223 1,9 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,55 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 2,9 1 2-1 11
30/8/2014 ΣΚΩ2 237 1,65 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,65 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,65 1 1-0 X1
3/5/2014 ΣΚΩ2 209 1,7 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,55 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,55 1 1-0 11
28/12/2013 ΣΚΩ2 214 1,5 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 4 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 4,2 1 2-1 11
14/5/2011 ΣΚΔ 233 1,9 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,2 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,2 1 2-0 X1
18/1/2011 ΣΚΩ2 136 1,5 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,65 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 4,7 2 1-2 12
21/8/2010 ΣΚΩ2 306 2,25 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,4 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 2,4 1 2-1 11
17/4/2010 ΣΚΩ2 196 2,25 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,45 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 2,4 1 1-0 X1
17/10/2009 ΣΚΩ2 222 1,7 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,65 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,4 2 0-1 X2
29/11/2008 ΣΚΩΚ 188 2,85 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,6 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 1,9 2 1-2 22
19/4/2003 ΣΚΩ2 356 1,35 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,75 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 6,5 1 2-1 11
14/1/2003 ΣΚΩΚ 512 1,65 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,6 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,75 2 0-2 22
14/12/2002 ΣΚΩ2 335 1,6 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,6 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 4 2 0-2 22
5/3/2002 ΣΚΩ2 222 1,75 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,4 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,5 1 2-0 X1
8/9/2001 ΣΚΩ2 321 2,2 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,2 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 2,6 1 2-1 21
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ = 54,55 % Ποσοστο (X) Χι : 9,09 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ = 36,36 % σε 22 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.562-ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ vs ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ
14/3/2020 ΣΚΩ1 562 3,25 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 3,25 ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ 1,95 - - -
2/11/2019 ΣΚΩ1 704 3,25 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 3,45 ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ 1,87 1 2-0 11
18/11/2017 ΣΚΩΚ 736 2,6 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 3,15 ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ 2,25 1 3-0 X1
1/12/2009 ΣΚΩΚ 145 2,3 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 3,5 ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ 2,3 2 1-4 X2
27/12/2008 ΣΚΩ1 176 2,45 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 3,4 ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ 2,2 1 2-1 X1
8/3/2008 ΣΚΩ1 343 2,1 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 3,5 ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ 2,5 1 1-0 11
6/10/2007 ΣΚΩ1 361 2,5 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 3,35 ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ 2,15 2 0-1 22
17/2/2007 ΣΚΩ1 361 2,5 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 3,3 ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ 2,2 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ = 57,14 % Ποσοστο (X) Χι : 14,29 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ = 28,57 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.563-ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ vs ΚΛΑΙΝΤ
14/3/2020 ΣΚΩ1 563 2,65 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 3,35 ΚΛΑΙΝΤ 2,2 - - -
2/11/2019 ΣΚΩ1 705 3,5 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 3,55 ΚΛΑΙΝΤ 1,77 1 3-0 11
24/7/2018 ΣΚΛΚ 1176 2,15 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 3,2 ΚΛΑΙΝΤ 2,7 2 1-3 22
10/12/2013 ΣΚΩΚ 117 1,35 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 4 ΚΛΑΙΝΤ 6,25 1 4-1 X1
18/2/2012 ΣΚΩ2 308 1,5 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 3,6 ΚΛΑΙΝΤ 4,8 1 1-0 X1
1/10/2011 ΣΚΩ2 326 1,75 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 3,4 ΚΛΑΙΝΤ 3,45 X 0-0 XX
7/5/2011 ΣΚΩ2 318 1,4 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 4,35 ΚΛΑΙΝΤ 4,75 1 3-0 11
1/3/2011 ΣΚΩ2 154 1,4 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 4,1 ΚΛΑΙΝΤ 5 1 3-1 11
11/2/2006 ΣΚΩΤ 341 2,6 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 3,1 ΚΛΑΙΝΤ 2,2 2 0-5 22
20/8/2005 ΣΚΩΤ 335 2,2 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 3,1 ΚΛΑΙΝΤ 2,6 2 1-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ = 55,56 % Ποσοστο (X) Χι : 11,11 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΛΑΙΝΤ = 33,33 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.564-ΦΟΡΦΑΡ vs ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ
14/3/2020 ΣΚΩ1 564 3,75 ΦΟΡΦΑΡ 3,35 ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ 1,75 - - -
26/10/2019 ΣΚΩ1 745 2,3 ΦΟΡΦΑΡ 3,2 ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ 2,6 2 1-4 12
9/2/2019 ΣΚΩ1 622 2,35 ΦΟΡΦΑΡ 3,15 ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ 2,45 1 2-0 11
4/8/2018 ΣΚΩ1 1620 2,45 ΦΟΡΦΑΡ 3,25 ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ 2,35 2 1-3 12
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΟΡΦΑΡ = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ = 66,67 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.567-ΕΛΓΚΙΝ vs ΜΠΡΕΧΙΝ
14/3/2020 ΣΚΩ2 567 1,48 ΕΛΓΚΙΝ 4,05 ΜΠΡΕΧΙΝ 4,85 - - -
21/12/2019 ΣΚΩ2 585 1,45 ΕΛΓΚΙΝ 4,25 ΜΠΡΕΧΙΝ 4,85 1 3-1 11
23/7/2016 ΣΚΛΚ 718 2,9 ΕΛΓΚΙΝ 3,35 ΜΠΡΕΧΙΝ 1,98 1 4-2 11
25/7/2009 ΣΚΤΚ 219 4,75 ΕΛΓΚΙΝ 4 ΜΠΡΕΧΙΝ 1,45 1 3-1 11
14/8/2007 ΣΚΤΚ 246 4,75 ΕΛΓΚΙΝ 3,75 ΜΠΡΕΧΙΝ 1,45 2 1-4 22
2/9/2003 ΣΚΛΚ 316 3,75 ΕΛΓΚΙΝ 3,6 ΜΠΡΕΧΙΝ 1,6 2 0-4 22
6/8/2002 ΣΚΤΚ 515 3 ΕΛΓΚΙΝ 3,3 ΜΠΡΕΧΙΝ 1,9 2 1-4 X2
23/3/2002 ΣΚΩ2 313 3,75 ΕΛΓΚΙΝ 3,4 ΜΠΡΕΧΙΝ 1,7 1 3-1 11
27/11/2001 ΣΚΩ2 241 3,3 ΕΛΓΚΙΝ 3,3 ΜΠΡΕΧΙΝ 1,85 2 0-1 22
21/4/2001 ΣΚΩ2 324 4 ΕΛΓΚΙΝ 3,6 ΜΠΡΕΧΙΝ 1,6 2 0-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΛΓΚΙΝ = 44,44 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΡΕΧΙΝ = 55,56 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.566-ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ vs ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ
14/3/2020 ΣΚΩ2 566 1,55 ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ 3,65 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 4,65 - - -
29/10/2019 ΣΚΩ2 478 1,65 ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ 3,5 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 4,15 1 4-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.568-ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ vs ΚΟΟΥΒ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ
14/3/2020 ΣΚΩ2 568 4,5 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 3,9 ΚΟΟΥΒ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 1,55 - - -
2/11/2019 ΣΚΩ2 708 5 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 4,05 ΚΟΟΥΒ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 1,45 2 1-3 22
21/7/2018 ΣΚΛΚ 907 1,77 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 3,6 ΚΟΟΥΒ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,25 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΟΟΥΒ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.569-ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ vs ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ
14/3/2020 ΣΚΩ2 569 1,95 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,35 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,1 - - -
16/11/2019 ΣΚΩ2 602 2,05 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,15 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,05 1 2-0 11
12/1/2019 ΣΚΩ2 1109 2,35 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,15 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,45 1 2-1 X1
22/9/2018 ΣΚΩ2 1755 2,05 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,2 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,8 2 1-2 22
17/2/2018 ΣΚΩ2 1038 2,08 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,15 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,85 1 3-0 X1
23/9/2017 ΣΚΩ2 693 1,98 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,45 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,8 1 3-2 11
18/3/2017 ΣΚΩ2 828 2,55 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,3 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,2 1 1-0 X1
17/12/2016 ΣΚΩ2 1488 1,98 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,5 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,8 1 3-1 11
23/4/2016 ΣΚΩ2 2263 2,4 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,3 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,3 1 2-1 11
19/12/2015 ΣΚΩ2 1513 1,98 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,3 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,95 1 1-0 X1
7/5/2014 ΣΚΔ 143 2,25 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,35 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,45 1 3-1 11
25/1/2014 ΣΚΩ2 205 2,35 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,45 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,3 X 1-1 2X
14/9/2013 ΣΚΩ2 244 1,85 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,45 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,1 2 0-2 22
19/2/2013 ΣΚΩ2 134 2,3 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,3 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,4 1 2-1 X1
11/8/2012 ΣΚΩ2 294 1,85 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,45 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,1 1 5-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ = 78,57 % Ποσοστο (X) Χι : 7,14 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ = 14,29 % σε 14 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.570-ΜΙΑΛΜΠΙ vs ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ
14/3/2020 ΣΟΚ 570 1,95 ΜΙΑΛΜΠΙ 3,15 ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ 3,15 - - -
12/7/2014 ΣΟΥ1 109 1,95 ΜΙΑΛΜΠΙ 3,25 ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ 3 X 1-1 1X
24/9/2008 ΣΟΥ2 170 1,7 ΜΙΑΛΜΠΙ 3,4 ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ 3,5 1 4-1 11
2/7/2006 ΣΟΥ2 315 1,9 ΜΙΑΛΜΠΙ 3,1 ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ 3,2 2 0-3 22
8/5/2005 ΣΟΥ2 515 1,8 ΜΙΑΛΜΠΙ 3,1 ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ 3,1 2 2-3 12
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΙΑΛΜΠΙ = 25,00 % Ποσοστο (X) Χι : 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ = 50,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.870-ΚΟΛΕΡΕΙΝ vs ΝΤΑΝΓΚΑΝΟΝ
14/3/2020 ΒΙΡΛ 870 1,2 ΚΟΛΕΡΕΙΝ 5,25 ΝΤΑΝΓΚΑΝΟΝ 9,5 - - -
7/9/2019 ΒΙΡΛ 559 1,6 ΚΟΛΕΡΕΙΝ 3,85 ΝΤΑΝΓΚΑΝΟΝ 4,15 1 5-0 X1
26/1/2019 ΒΙΡΛ 483 1,42 ΚΟΛΕΡΕΙΝ 3,95 ΝΤΑΝΓΚΑΝΟΝ 5,25 2 1-2 X2
22/12/2018 ΒΙΡΛ 1013 1,63 ΚΟΛΕΡΕΙΝ 3,45 ΝΤΑΝΓΚΑΝΟΝ 4,15 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΛΕΡΕΙΝ = 66,67 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΑΝΓΚΑΝΟΝ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.871-ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ vs ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ
14/3/2020 ΒΙΡΛ 871 1,87 ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 3,5 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 3,2 - - -
28/9/2019 ΒΙΡΛ 1821 1,6 ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 3,75 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 4,25 1 5-2 11
5/1/2019 ΒΙΡΚ 542 1,27 ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 4,65 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 7 1 4-1 X1
13/10/2018 ΒΙΡΛ 1208 1,35 ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 4,35 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 5,75 1 3-0 11
10/2/2018 ΒΙΡΛ 2030 1,27 ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 4,4 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 7,25 1 4-2 11
2/12/2017 ΒΙΡΛ 773 1,11 ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 5,8 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 13 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ = 0,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.872-ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ vs ΚΑΡΙΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ
14/3/2020 ΒΙΡΛ 872 2,08 ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ 3,45 ΚΑΡΙΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 2,75 - - -
10/12/2019 ΒΙΡΛ 670 1,75 ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ 3,7 ΚΑΡΙΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,5 1 1-0 11
8/9/2017 ΒΙΡΛ 716 1,28 ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ 4,7 ΚΑΡΙΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 6,25 1 2-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΑΡΙΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.874-ΓΟΥΟΡΕΝΠΟΙΝΤ ΤΑΟΥΝ vs ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ
14/3/2020 ΒΙΡΛ 874 3,1 ΓΟΥΟΡΕΝΠΟΙΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,55 ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ 1,88 - - -
1/2/2020 ΒΙΡΚ 1424 3,25 ΓΟΥΟΡΕΝΠΟΙΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,45 ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ 1,87 2 1-2 X2
30/11/2019 ΒΙΡΛ 1333 4,25 ΓΟΥΟΡΕΝΠΟΙΝΤ ΤΑΟΥΝ 4,05 ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ 1,53 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΟΥΟΡΕΝΠΟΙΝΤ ΤΑΟΥΝ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.873-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤ vs ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ
14/3/2020 ΒΙΡΛ 873 8,25 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤ 5,15 ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ 1,23 - - -
19/10/2019 ΒΙΡΛ 1633 6,25 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤ 4,6 ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ 1,33 2 0-3 22
22/12/2018 ΒΙΡΛ 1113 3,4 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤ 3,5 ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ 1,75 1 6-4 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1190-ΑΛΒΕΤΣΕΡΤΣ vs ΡΟΥΣΧΑΛ ΟΛΙΜΠΙΚ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1190 4,6 ΑΛΒΕΤΣΕΡΤΣ 3,85 ΡΟΥΣΧΑΛ ΟΛΙΜΠΙΚ 1,53 - - -
26/1/2019 ΑΝΠΛ 1172 1,87 ΑΛΒΕΤΣΕΡΤΣ 3,4 ΡΟΥΣΧΑΛ ΟΛΙΜΠΙΚ 3,1 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΛΒΕΤΣΕΡΤΣ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΟΥΣΧΑΛ ΟΛΙΜΠΙΚ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1191-ΑΣΤΟΝ vs ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ
14/3/2020 ΑΒΠΛ 1191 1,57 ΑΣΤΟΝ 4,05 ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ 4,05 - - -
5/5/2018 ΑΒΠΛ 2492 1,95 ΑΣΤΟΝ 3,3 ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ 3 1 2-0 X1
19/8/2017 ΑΒΠΛ 2722 2,2 ΑΣΤΟΝ 3,4 ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ 2,5 1 2-1 11
11/10/2016 ΑΒΠΛ 1821 1,42 ΑΣΤΟΝ 4 ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ 4,9 1 4-3 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΣΤΟΝ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1192-ΜΠΑΜΠΕΡ ΜΠΡΙΤΖ vs ΓΚΕΙΝΣΜΠΡΟ ΤΡΙΝΙΤΙ
14/3/2020 ΑΒΠΛ 1192 2,4 ΜΠΑΜΠΕΡ ΜΠΡΙΤΖ 3,65 ΓΚΕΙΝΣΜΠΡΟ ΤΡΙΝΙΤΙ 2,25 - - -
20/11/2018 ΑΒΠΛ 937 2,5 ΜΠΑΜΠΕΡ ΜΠΡΙΤΖ 3,1 ΓΚΕΙΝΣΜΠΡΟ ΤΡΙΝΙΤΙ 2,35 2 1-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΑΜΠΕΡ ΜΠΡΙΤΖ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΕΙΝΣΜΠΡΟ ΤΡΙΝΙΤΙ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1193-ΜΠΑΡΓΟΥΕΛ vs ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1193 1,42 ΜΠΑΡΓΟΥΕΛ 4,3 ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ 5,15 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΑΡΓΟΥΕΛ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1195-ΜΠΙΚΟΝΣΦΙΛΝΤ ΣΙΚΟΜΠ vs ΧΕΝΤΟΝ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1195 2,45 ΜΠΙΚΟΝΣΦΙΛΝΤ ΣΙΚΟΜΠ 3,25 ΧΕΝΤΟΝ 2,4 - - -
26/1/2019 ΑΝΠΛ 1175 1,6 ΜΠΙΚΟΝΣΦΙΛΝΤ ΣΙΚΟΜΠ 3,75 ΧΕΝΤΟΝ 3,9 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΙΚΟΝΣΦΙΛΝΤ ΣΙΚΟΜΠ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΕΝΤΟΝ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1194-ΜΠΑΣΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝ. vs ΣΚΑΡΜΠΟΡΟ ΑΘΛΕΤΙΚ
14/3/2020 ΑΒΠΛ 1194 1,63 ΜΠΑΣΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,85 ΣΚΑΡΜΠΟΡΟ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,95 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΑΣΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝ. = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΚΑΡΜΠΟΡΟ ΑΘΛΕΤΙΚ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1196-ΜΠΙΓΚΛΣΓΟΥΕΙΝΤ ΤΑΟΥΝ vs ΚΙΝΓΚΣ ΛΑΝΓΚΛΙ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1196 2,75 ΜΠΙΓΚΛΣΓΟΥΕΙΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,6 ΚΙΝΓΚΣ ΛΑΝΓΚΛΙ 2,05 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΙΓΚΛΣΓΟΥΕΙΝΤ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΙΝΓΚΣ ΛΑΝΓΚΛΙ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1197-ΜΠΟΟΥΕΡΣ ΠΙΤΣΕΑ vs ΧΟΡΣΧΑΜ
14/3/2020 ΑΓΙΣ 1197 2,35 ΜΠΟΟΥΕΡΣ ΠΙΤΣΕΑ 3,45 ΧΟΡΣΧΑΜ 2,4 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΟΟΥΕΡΣ ΠΙΤΣΕΑ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΟΡΣΧΑΜ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1200-ΜΠΡΑΙΤΛΙΝΓΚΣΙ ΡΙΤΖΕΝΤ vs ΚΑΡΣΧΑΛΤΟΝ
14/3/2020 ΑΓΙΣ 1200 4,25 ΜΠΡΑΙΤΛΙΝΓΚΣΙ ΡΙΤΖΕΝΤ 3,75 ΚΑΡΣΧΑΛΤΟΝ 1,6 - - -
3/11/2018 ΑΓΙΣ 1348 2,55 ΜΠΡΑΙΤΛΙΝΓΚΣΙ ΡΙΤΖΕΝΤ 3,6 ΚΑΡΣΧΑΛΤΟΝ 2,1 2 0-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΡΑΙΤΛΙΝΓΚΣΙ ΡΙΤΖΕΝΤ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΑΡΣΧΑΛΤΟΝ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1201-ΤΣΕΣΝΟΥΝ vs ΚΡΕΫ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ
14/3/2020 ΑΓΙΣ 1201 4,15 ΤΣΕΣΝΟΥΝ 3,85 ΚΡΕΫ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 1,57 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΣΕΣΝΟΥΝ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΡΕΫ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1207-ΝΤΟΡΤΣΕΣΤΕΡ TΑΟΥΝ vs ΓΚΟΣΠΟΡΤ ΜΠΟΡΟ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1207 3,65 ΝΤΟΡΤΣΕΣΤΕΡ TΑΟΥΝ 3,45 ΓΚΟΣΠΟΡΤ ΜΠΟΡΟ 1,75 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΟΡΤΣΕΣΤΕΡ TΑΟΥΝ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΟΣΠΟΡΤ ΜΠΟΡΟ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1210-ΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝ. vs ΜΠΙΣΟΠΣ ΣΤΟΤΦΟΡΝΤ
14/3/2020 ΑΓΙΣ 1210 1,5 ΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝ. 4,25 ΜΠΙΣΟΠΣ ΣΤΟΤΦΟΡΝΤ 4,5 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝ. = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΙΣΟΠΣ ΣΤΟΤΦΟΡΝΤ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1213-ΦΑΡΝΜΠΟΡΟ vs ΤΣΕΣΧΑΜ ΓΙΟΥΝ.
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1213 3 ΦΑΡΝΜΠΟΡΟ 3,5 ΤΣΕΣΧΑΜ ΓΙΟΥΝ. 1,95 - - -
21/4/2018 ΑΝΠΛ 2691 3,15 ΦΑΡΝΜΠΟΡΟ 4,3 ΤΣΕΣΧΑΜ ΓΙΟΥΝ. 1,67 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΑΡΝΜΠΟΡΟ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΣΕΣΧΑΜ ΓΙΟΥΝ. = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1212-ΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ vs ΓΟΥΟΡΘΙΝΓΚ
14/3/2020 ΑΓΙΣ 1212 2,35 ΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,55 ΓΟΥΟΡΘΙΝΓΚ 2,35 - - -
13/11/2018 ΑΓΙΣ 573 2,15 ΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,3 ΓΟΥΟΡΘΙΝΓΚ 2,65 2 1-4 22
21/4/2018 ΑΓΙΣ 2652 2,08 ΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,7 ΓΟΥΟΡΘΙΝΓΚ 2,5 2 0-1 22
5/11/2016 ΑΓΙΣ 2710 1,92 ΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,4 ΓΟΥΟΡΘΙΝΓΚ 3 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΟΥΟΡΘΙΝΓΚ = 66,67 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1216-ΧΑΡΙΝΓΚΙ ΜΠΟΡΟ vs ΜΕΡΣΤΧΑΜ
14/3/2020 ΑΓΙΣ 1216 1,57 ΧΑΡΙΝΓΚΙ ΜΠΟΡΟ 3,85 ΜΕΡΣΤΧΑΜ 4,25 - - -
29/12/2018 ΑΓΙΣ - 1,65 ΧΑΡΙΝΓΚΙ ΜΠΟΡΟ 3,6 ΜΕΡΣΤΧΑΜ 3,85 X 2-2 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΑΡΙΝΓΚΙ ΜΠΟΡΟ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΕΡΣΤΧΑΜ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1217-ΧΕΙΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ vs ΓΟΥΛΤΟΝ ΚΑΣΟΥΑΛΣ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1217 1,32 ΧΕΙΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ 4,75 ΓΟΥΛΤΟΝ ΚΑΣΟΥΑΛΣ 6,25 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΕΙΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΟΥΛΤΟΝ ΚΑΣΟΥΑΛΣ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1220-ΚΙΝΓΚΣΤΟΝΙΑΝ vs ΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ
14/3/2020 ΑΓΙΣ 1220 2,4 ΚΙΝΓΚΣΤΟΝΙΑΝ 3,45 ΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ 2,4 - - -
6/10/2018 ΑΓΙΣ 1613 2,15 ΚΙΝΓΚΣΤΟΝΙΑΝ 3,45 ΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ 2,5 1 4-1 11
24/2/2018 ΑΓΙΣ 2541 3 ΚΙΝΓΚΣΤΟΝΙΑΝ 3,6 ΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ 1,85 X 1-1 1X
4/2/2017 ΑΓΙΣ 827 1,87 ΚΙΝΓΚΣΤΟΝΙΑΝ 3,5 ΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ 3 X 2-2 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΙΝΓΚΣΤΟΝΙΑΝ = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 66,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1225-ΜΑΤΛΟΚ ΤΑΟΥΝ vs ΝΑΝΤΓΟΥΙΤΣ
14/3/2020 ΑΒΠΛ 1225 3,15 ΜΑΤΛΟΚ ΤΑΟΥΝ 3,55 ΝΑΝΤΓΟΥΙΤΣ 1,9 - - -
26/1/2019 ΑΒΠΛ 1199 2,25 ΜΑΤΛΟΚ ΤΑΟΥΝ 3,3 ΝΑΝΤΓΟΥΙΤΣ 2,5 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΑΤΛΟΚ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΑΝΤΓΟΥΙΤΣ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1224-ΛΟΒΕΣΤΟΦΤ vs ΧΙΤΣΙΝ ΤΑΟΥΝ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1224 2,25 ΛΟΒΕΣΤΟΦΤ 3,55 ΧΙΤΣΙΝ ΤΑΟΥΝ 2,45 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΟΒΕΣΤΟΦΤ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΙΤΣΙΝ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1223-ΛΙΣΤΟΝ vs ΡΟΙΣΤΟΝ ΤΑΟΥΝ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1223 6,5 ΛΙΣΤΟΝ 4,75 ΡΟΙΣΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 1,3 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΙΣΤΟΝ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΟΙΣΤΟΝ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1221-ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ vs ΓΟΥΙΤΟΝ ΑΛΜΠΙΟΝ
14/3/2020 ΑΒΠΛ 1221 1,75 ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ 3,65 ΓΟΥΙΤΟΝ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,55 - - -
26/1/2019 ΑΒΠΛ 1198 2,95 ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ 3,1 ΓΟΥΙΤΟΝ ΑΛΜΠΙΟΝ 2,05 1 1-0 X1
26/9/2017 ΑΒΠΛ 1042 2,02 ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ 3,65 ΓΟΥΙΤΟΝ ΑΛΜΠΙΟΝ 2,6 1 4-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΟΥΙΤΟΝ ΑΛΜΠΙΟΝ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1226-ΜΙΚΛΕΟΒΕΡ ΣΠΟΡΤΣ vs ΧΑΙΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ
14/3/2020 ΑΒΠΛ 1226 2,15 ΜΙΚΛΕΟΒΕΡ ΣΠΟΡΤΣ 3,65 ΧΑΙΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2,55 - - -
16/2/2019 ΑΒΠΛ 1318 2,15 ΜΙΚΛΕΟΒΕΡ ΣΠΟΡΤΣ 3,35 ΧΑΙΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2,55 2 0-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΙΚΛΕΟΒΕΡ ΣΠΟΡΤΣ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΙΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1227-ΝΙΝΤΧΑΜ ΜΑΡΚΕΤ vs ΡΑΣΝΤΕΝ & ΝΤΑΙΜΟΝΤΣ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1227 2,4 ΝΙΝΤΧΑΜ ΜΑΡΚΕΤ 3,45 ΡΑΣΝΤΕΝ & ΝΤΑΙΜΟΝΤΣ 2,35 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΙΝΤΧΑΜ ΜΑΡΚΕΤ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΑΣΝΤΕΝ & ΝΤΑΙΜΟΝΤΣ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1228-ΝΑΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ vs ΧΕΝΤΝΕΣΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1228 1,8 ΝΑΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,65 ΧΕΝΤΝΕΣΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,35 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΑΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΕΝΤΝΕΣΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1229-ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ ΣΠΟΡΤΣ vs ΚΟΑΛΒΙΛ ΤΑΟΥΝ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1229 1,87 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ ΣΠΟΡΤΣ 3,65 ΚΟΑΛΒΙΛ ΤΑΟΥΝ 3,1 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ ΣΠΟΡΤΣ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΟΑΛΒΙΛ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1233-ΡΕΝΤΙΧ ΓΙΟΥΝ. vs ΜΠΡΟΜΣΓΚΡΟΟΥΒ ΡΟΒΕΡΣ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1233 10,5 ΡΕΝΤΙΧ ΓΙΟΥΝ. 5,75 ΜΠΡΟΜΣΓΚΡΟΟΥΒ ΡΟΒΕΡΣ 1,15 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΕΝΤΙΧ ΓΙΟΥΝ. = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΡΟΜΣΓΚΡΟΟΥΒ ΡΟΒΕΡΣ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1231-ΠΟΤΕΡΣ ΜΠΑΡ ΤΑΟΥΝ vs ΛΕΔΕΡΧΕΝΤ
14/3/2020 ΑΓΙΣ 1231 2,25 ΠΟΤΕΡΣ ΜΠΑΡ ΤΑΟΥΝ 3,6 ΛΕΔΕΡΧΕΝΤ 2,45 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΟΤΕΡΣ ΜΠΑΡ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΕΔΕΡΧΕΝΤ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1230-ΠΟΥΛ ΤΑΟΥΝ vs ΧΑΡΤΛΕΙ ΒΙΝΤΝΕΙ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1230 1,75 ΠΟΥΛ ΤΑΟΥΝ 3,6 ΧΑΡΤΛΕΙ ΒΙΝΤΝΕΙ 3,55 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΟΥΛ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΡΤΛΕΙ ΒΙΝΤΝΕΙ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1232-ΡΑΝΤΚΛΙΦ ΜΠΟΡΟΥΓΚ vs ΓΟΥΙΤΜΠΙ
14/3/2020 ΑΒΠΛ 1232 3,3 ΡΑΝΤΚΛΙΦ ΜΠΟΡΟΥΓΚ 3,65 ΓΟΥΙΤΜΠΙ 1,8 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΑΝΤΚΛΙΦ ΜΠΟΡΟΥΓΚ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΟΥΙΤΜΠΙ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1234-ΣΑΟΥΘ ΣΙΛΝΤΣ vs ΓΙΟΥΝ. ΟΦ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ
14/3/2020 ΑΒΠΛ 1234 1,87 ΣΑΟΥΘ ΣΙΛΝΤΣ 3,6 ΓΙΟΥΝ. ΟΦ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ 3,1 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΑΟΥΘ ΣΙΛΝΤΣ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΙΟΥΝ. ΟΦ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1237-ΣΕΝ ΙΒΣ ΤΑΟΥΝ vs ΜΠΑΝΜΠΟΥΡΙ ΓΙΟΥΝ.
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1237 5,5 ΣΕΝ ΙΒΣ ΤΑΟΥΝ 4,15 ΜΠΑΝΜΠΟΥΡΙ ΓΙΟΥΝ. 1,4 - - -
24/11/2018 ΑΝΠΛ 1279 2,4 ΣΕΝ ΙΒΣ ΤΑΟΥΝ 3,25 ΜΠΑΝΜΠΟΥΡΙ ΓΙΟΥΝ. 2,3 X 2-2 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΕΝ ΙΒΣ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΑΝΜΠΟΥΡΙ ΓΙΟΥΝ. = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1238-ΣΤΑΦΟΡΝΤ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ vs ΑΘΕΡΤΟΝ ΚΟΛΙΡΙΣ
14/3/2020 ΑΒΠΛ 1238 2,4 ΣΤΑΦΟΡΝΤ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,4 ΑΘΕΡΤΟΝ ΚΟΛΙΡΙΣ 2,4 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΤΑΦΟΡΝΤ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΘΕΡΤΟΝ ΚΟΛΙΡΙΣ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1239-ΣΤΑΛΙΜΠΡΙΤΖ ΣΕΛΤΙΚ vs ΜΟΡΠΕΘ ΤΑΟΥΝ
14/3/2020 ΑΒΠΛ 1239 2,45 ΣΤΑΛΙΜΠΡΙΤΖ ΣΕΛΤΙΚ 3,4 ΜΟΡΠΕΘ ΤΑΟΥΝ 2,35 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΤΑΛΙΜΠΡΙΤΖ ΣΕΛΤΙΚ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΟΡΠΕΘ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1240-ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΙΝ vs ΧΑΡΟΟΥ ΜΠΟΡΟ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1240 1,6 ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΙΝ 3,65 ΧΑΡΟΟΥ ΜΠΟΡΟ 4,15 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΙΝ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΡΟΟΥ ΜΠΟΡΟ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1248-ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΕ vs ΓΙΑΤΕ ΤΑΟΥΝ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1248 1,75 ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΕ 3,65 ΓΙΑΤΕ ΤΑΟΥΝ 3,55 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΕ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΙΑΤΕ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1245-ΤΡΟΥΡΟ ΣΙΤΙ vs ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ ΣΙΤΥ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1245 1,83 ΤΡΟΥΡΟ ΣΙΤΙ 3,45 ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ ΣΙΤΥ 3,4 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΡΟΥΡΟ ΣΙΤΙ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ ΣΙΤΥ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1241-ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ vs ΣΤΟΥΡΜΠΡΙΤΖ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1241 1,63 ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ 3,75 ΣΤΟΥΡΜΠΡΙΤΖ 4,05 - - -
23/2/2019 ΑΝΠΛ 1232 3,85 ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ 3,35 ΣΤΟΥΡΜΠΡΙΤΖ 1,7 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΤΟΥΡΜΠΡΙΤΖ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1246-ΓΟΥΑΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤΑΟΥΝ vs ΜΠΑΞΤΟΝ
14/3/2020 ΑΒΠΛ 1246 1,77 ΓΟΥΑΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,55 ΜΠΑΞΤΟΝ 3,55 - - -
6/1/2018 ΑΒΠΛ 2018 1,93 ΓΟΥΑΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,5 ΜΠΑΞΤΟΝ 2,85 1 1-0 X1
11/10/2016 ΑΒΠΛ 1829 2,3 ΓΟΥΑΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,3 ΜΠΑΞΤΟΝ 2,4 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΟΥΑΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤΑΟΥΝ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΑΞΤΟΝ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1242-ΤΑΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ vs ΜΕΡΘΙΡ ΤΑΟΥΝ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1242 1,6 ΤΑΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3,6 ΜΕΡΘΙΡ ΤΑΟΥΝ 4,5 - - -
22/4/2019 ΑΝΠΛ 1678 1,28 ΤΑΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 4,75 ΜΕΡΘΙΡ ΤΑΟΥΝ 6,5 1 3-2 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΑΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΕΡΘΙΡ ΤΑΟΥΝ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1244-ΤΙΒΕΡΤΟΝ vs ΜΠΛΑΚΦΙΛΝΤ & ΛΑΝΓΚΛΙ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1244 1,45 ΤΙΒΕΡΤΟΝ 3,95 ΜΠΛΑΚΦΙΛΝΤ & ΛΑΝΓΚΛΙ 5,25 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΙΒΕΡΤΟΝ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΛΑΚΦΙΛΝΤ & ΛΑΝΓΚΛΙ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1251-ΓΟΥΙΜΠΟΡΝ ΤΑΟΥΝ vs ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ
14/3/2020 ΑΝΠΛ 1251 2,25 ΓΟΥΙΜΠΟΡΝ ΤΑΟΥΝ 3,4 ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ 2,5 - - -
29/1/2019 ΑΝΠΛ 1262 2,55 ΓΟΥΙΜΠΟΡΝ ΤΑΟΥΝ 3,65 ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ 2,1 1 3-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΟΥΙΜΠΟΡΝ ΤΑΟΥΝ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.1252-ΓΟΥΙΝΓΚΕΙΤ vs ΜΑΡΓΚΕΙΤ
14/3/2020 ΑΓΙΣ 1252 2,35 ΓΟΥΙΝΓΚΕΙΤ 3,55 ΜΑΡΓΚΕΙΤ 2,35 - - -
20/4/2019 ΑΓΙΣ 1420 1,95 ΓΟΥΙΝΓΚΕΙΤ 3,4 ΜΑΡΓΚΕΙΤ 2,85 2 0-1 X2
26/8/2017 ΑΓΙΣ 2637 2,3 ΓΟΥΙΝΓΚΕΙΤ 3,5 ΜΑΡΓΚΕΙΤ 2,3 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΟΥΙΝΓΚΕΙΤ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΑΡΓΚΕΙΤ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.572-ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ vs ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ ΚΙΡΙΑΤ
14/3/2020 ΙΣΡ 572 1,9 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ 3,05 ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ ΚΙΡΙΑΤ 3,55 - - -
3/12/2019 ΙΣΡ 639 2,05 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ 3,05 ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ ΚΙΡΙΑΤ 3,2 1 1-0 11
29/12/2018 ΙΣΡ 871 1,95 ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ 2,95 ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ ΚΙΡΙΑΤ 3,3 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ ΚΙΡΙΑΤ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.850-ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ vs ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ
14/3/2020 ΒΟΥ1 850 3,15 ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 3,1 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 2,05 - - -
5/3/2020 ΒΟΚ 805 3,45 ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 3,05 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 1,95 X 0-0 XX
14/4/2019 ΒΟΥ1 1530 5,75 ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 3,25 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 1,5 2 0-2 22
10/3/2019 ΒΟΥ1 1070 2,55 ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 2,75 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 2,55 2 0-2 22
6/9/2017 ΒΟΥ1 1920 2,9 ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 2,85 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 2,2 X 0-0 XX
13/8/2016 ΒΟΥ1 2485 2,6 ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 2,9 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 2,4 1 1-0 X1
18/10/2015 ΒΟΥ1 1515 2,65 ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 2,75 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 2,45 X 1-1 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ = 16,67 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ = 33,33 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.573-ΜΑΡΙΤΙΜΟ vs ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ
14/3/2020 ΠΟΡΤ 573 2,12 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,9 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,4 - - -
1/12/2018 ΠΟΡΤ 1755 2,1 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,95 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,2 2 0-1 X2
11/3/2018 ΠΟΡΤ 1832 2,15 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,7 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,35 1 4-2 11
5/3/2017 ΠΟΡΤ 1466 2 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,85 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,5 1 1-0 11
13/9/2015 ΠΟΡΤ 971 1,86 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,03 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,81 1 5-2 21
6/4/2015 ΠΟΡΤ 485 1,75 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,25 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,65 X 1-1 XX
16/2/2014 ΠΟΡΤ 315 1,75 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,25 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,65 1 1-0 X1
12/11/2012 ΠΟΡΤ 344 1,65 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 4,6 X 1-1 2X
23/10/2011 ΠΟΡΤ 425 1,55 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,3 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 4,85 1 1-0 11
21/11/2010 ΠΟΡΚ 388 1,8 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,1 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,6 2 1-2 22
14/8/2010 ΠΟΡΤ 310 1,6 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,25 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 4,5 2 0-1 X2
2/5/2010 ΠΟΡΤ 403 1,8 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,3 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,4 1 2-0 11
1/3/2009 ΠΟΡΤ 427 1,5 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,5 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 5 1 5-1 11
7/10/2007 ΠΟΡΤ 663 1,7 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,15 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 4 X 0-0 XX
4/12/2006 ΠΟΡΤ 746 1,55 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,1 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 4,3 1 1-0 X1
17/12/2005 ΠΟΡΤ 362 2,2 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,8 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 2,9 1 1-0 X1
24/4/2005 ΠΟΡΤ 544 1,75 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 2,9 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,5 1 3-1 11
22/9/2002 ΠΟΡΤ 564 1,65 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,3 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 4 2 0-5 22
13/8/2001 ΠΟΡΤ 563 1,7 ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3,2 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 4 1 3-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΑΡΙΤΙΜΟ = 61,11 % Ποσοστο (X) Χι : 16,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ = 22,22 % σε 18 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.574-ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ vs ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ
14/3/2020 ΠΟΡΤ 574 2,4 ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ 3 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 2,75 - - -
9/4/2017 ΠΟΡ2 1283 1,48 ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ 3,4 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 5,5 2 1-2 X2
17/2/2016 ΠΟΡ2 2634 2,02 ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ 2,9 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 3,2 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.776-ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β vs ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ ΚΟΙΜΠΡΑ
14/3/2020 ΠΟΡ2 776 2,35 ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β 3,05 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ ΚΟΙΜΠΡΑ 2,65 - - -
9/2/2019 ΠΟΡ2 666 1,8 ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β 3,25 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ ΚΟΙΜΠΡΑ 3,5 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ ΚΟΙΜΠΡΑ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.581-ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ vs ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ
14/3/2020 ΤΣΧ1 581 5,75 ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ 4 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 1,42 - - -
10/8/2018 ΤΣΧ1 1769 4,5 ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ 3,65 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 1,53 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.579-ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ vs ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ
14/3/2020 ΡΩΣ1 579 2,25 ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 2,9 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 3,1 - - -
22/9/2018 ΡΩΣ1 1681 2,75 ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 2,7 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 2,55 X 2-2 1X
18/11/2017 ΡΩΣ1 756 2,85 ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 2,6 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 2,4 X 0-0 XX
6/8/2016 ΡΩΣ1 942 2,95 ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 2,95 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 2,12 1 1-0 11
13/8/2014 ΡΩΣ1 164 2,85 ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 3,2 ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ 2,05 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ = 25,00 % Ποσοστο (X) Χι : 75,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ = 0,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.580-ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ vs ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ
14/3/2020 ΤΟΥ2 580 1,53 ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 3,6 ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ 5 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.876-ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ (ΠΕΡ) vs ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ
14/3/2020 ΠΕΡ1 876 2,25 ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ (ΠΕΡ) 3,05 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ 2,75 - - -
2/6/2019 ΠΕΡ1 566 2,6 ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ (ΠΕΡ) 3,1 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ 2,25 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ (ΠΕΡ) = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.586-ΙΣΤΡΑ 1961 vs ΡΙΕΚΑ
14/3/2020 ΚΡΟ1 586 4,6 ΙΣΤΡΑ 1961 3,4 ΡΙΕΚΑ 1,61 - - -
22/9/2019 ΚΡΟ1 1548 4,05 ΙΣΤΡΑ 1961 3,3 ΡΙΕΚΑ 1,73 2 0-3 22
4/5/2019 ΚΡΟ1 1458 4,5 ΙΣΤΡΑ 1961 3,35 ΡΙΕΚΑ 1,6 2 0-7 22
11/11/2018 ΚΡΟ1 1934 7 ΙΣΤΡΑ 1961 4,15 ΡΙΕΚΑ 1,3 2 1-2 22
17/4/2018 ΚΡΟ1 1251 6 ΙΣΤΡΑ 1961 3,6 ΡΙΕΚΑ 1,4 2 0-1 X2
14/10/2017 ΚΡΟ1 1334 11 ΙΣΤΡΑ 1961 4,15 ΡΙΕΚΑ 1,22 1 1-0 11
22/4/2017 ΚΡΟ1 2561 8,5 ΙΣΤΡΑ 1961 4 ΡΙΕΚΑ 1,27 X 1-1 2X
30/9/2016 ΚΡΟ1 2551 6 ΙΣΤΡΑ 1961 3,5 ΡΙΕΚΑ 1,45 2 0-2 22
13/9/2015 ΚΡΟ1 1220 6,43 ΙΣΤΡΑ 1961 3,88 ΡΙΕΚΑ 1,36 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΙΣΤΡΑ 1961 = 12,50 % Ποσοστο (X) Χι : 12,50 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΙΕΚΑ = 75,00 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.583-ΜΟΝΠΕΛΙΕ vs ΜΑΡΣΕΙΓ
14/3/2020 ΓΑΛ1 583 2,6 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2,95 ΜΑΡΣΕΙΓ 2,6 - - -
4/11/2018 ΓΑΛ1 760 2,8 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2,95 ΜΑΡΣΕΙΓ 2,4 1 3-0 X1
3/12/2017 ΓΑΛ1 1037 3,3 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 3,05 ΜΑΡΣΕΙΓ 2,05 X 1-1 XX
4/11/2016 ΓΑΛ1 1555 2,5 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2,8 ΜΑΡΣΕΙΓ 2,65 1 3-1 11
2/2/2016 ΓΑΛ1 1357 2,35 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2,95 ΜΑΡΣΕΙΓ 2,75 2 0-1 X2
9/1/2015 ΓΑΛ1 108 3,65 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 3,3 ΜΑΡΣΕΙΓ 1,8 1 2-1 11
11/4/2014 ΓΑΛ1 122 2,15 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 3,15 ΜΑΡΣΕΙΓ 2,85 2 2-3 22
26/8/2012 ΓΑΛ1 325 2,2 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2,9 ΜΑΡΣΕΙΓ 2,85 2 0-1 X2
19/11/2011 ΓΑΛ1 347 2,65 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2,85 ΜΑΡΣΕΙΓ 2,45 1 1-0 X1
17/4/2011 ΓΑΛ1 428 3,1 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 3,1 ΜΑΡΣΕΙΓ 1,95 2 1-2 X2
30/1/2010 ΓΑΛ1 334 3 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 3 ΜΑΡΣΕΙΓ 2,1 1 2-0 X1
20/9/2006 ΓΑΛΚ 414 5,75 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 3 ΜΑΡΣΕΙΓ 1,55 2 1-2 22
4/2/2004 ΓΑΛ1 622 2,5 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2,75 ΜΑΡΣΕΙΓ 2,4 2 0-1 X2
5/7/2003 ΔΦ 132 3,25 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 3 ΜΑΡΣΕΙΓ 1,85 2 2-5 22
22/3/2003 ΓΑΛ1 333 2,85 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2,75 ΜΑΡΣΕΙΓ 2,2 2 1-2 22
28/7/2001 ΓΑΛ1 322 2,75 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2,85 ΜΑΡΣΕΙΓ 2,3 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΟΝΠΕΛΙΕ = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 13,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΑΡΣΕΙΓ = 53,33 % σε 15 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.588-ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ vs ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ
14/3/2020 ΠΟΛ1 588 1,8 ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ 3,2 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 3,8 - - -
2/11/2018 ΠΟΛ1 1010 2,1 ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ 3 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 2,95 1 2-0 11
25/2/2018 ΠΟΛ1 2140 2,45 ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ 2,75 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 2,65 X 0-0 XX
4/3/2017 ΠΟΛ1 1222 2,95 ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ 3,1 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 2,05 2 1-2 X2
3/10/2015 ΠΟΛ1 894 2,45 ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ 3,05 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 2,45 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ = 25,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.584-ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ vs ΝΤΑΛΑΣ
14/3/2020 ΑΜΕ1 584 1,8 ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ 3,55 ΝΤΑΛΑΣ 3,65 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΑΛΑΣ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.585-MS AΣΧΝΤΟΝΤ vs ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΑΝΑΝΑ
14/3/2020 ΙΣΡ 585 1,87 MS AΣΧΝΤΟΝΤ 3,05 ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΑΝΑΝΑ 3,75 - - -
5/1/2020 ΙΣΡ 763 2,65 MS AΣΧΝΤΟΝΤ 2,87 ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΑΝΑΝΑ 2,45 1 3-0 11
6/1/2019 ΙΣΡ 938 2,6 MS AΣΧΝΤΟΝΤ 2,65 ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΑΝΑΝΑ 2,55 X 1-1 XX
29/7/2018 n/a - 2,3 MS AΣΧΝΤΟΝΤ 2,85 ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΑΝΑΝΑ 2,75 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : MS AΣΧΝΤΟΝΤ = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 66,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΑΝΑΝΑ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.587-ΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ vs ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ
14/3/2020 ΟΥΛΠ 587 2,55 ΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ 3,3 ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ 2,3 - - -
26/8/2019 ΟΥΛΠ 1620 1,9 ΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ 3,45 ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ 3,15 X 2-2 1X
16/3/2019 ΟΥΛΠ 1306 2 ΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ 3,2 ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ 3 2 0-2 22
19/8/2018 ΟΥΛΠ 1458 3 ΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ 3,3 ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ 1,95 1 3-2 11
13/1/2018 ΟΥΛΠ 879 2,6 ΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ 3,2 ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ 2,2 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ = 25,00 % Ποσοστο (X) Χι : 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ = 50,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.589-ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ
14/3/2020 ΚΥΠ1 589 1,85 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3,2 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 3,65 - - -
19/2/2020 ΚΥΠΚ 716 1,8 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3,25 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 3,75 X 1-1 XX
25/1/2020 ΚΥΠ1 531 1,71 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3,35 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 4,05 1 3-1 X1
2/3/2019 ΚΥΠ1 1267 1,73 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3,25 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 3,85 1 1-0 X1
3/11/2018 ΚΥΠ1 1604 1,73 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3,05 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 4,15 2 0-1 X2
13/5/2018 ΚΥΠ 590 2,15 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3,35 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 2,6 1 3-2 X1
16/9/2017 ΚΥΠ1 1452 1,72 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3,1 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 4 1 1-0 11
13/5/2017 ΚΥΠ 998 1,3 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 4,25 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 6,75 X 1-1 1X
5/11/2016 ΚΥΠ1 1697 1,78 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3,1 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 3,75 1 2-1 21
16/1/2016 ΚΥΠ1 1426 1,38 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3,75 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 6,5 2 0-2 22
8/4/2015 ΚΥΠΚ 143 1,9 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 3,4 X 2-2 1X
25/10/2014 ΚΥΠ1 257 3,4 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3,15 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 1,85 X 1-1 XX
11/11/2012 ΚΥΠ1 303 2,15 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 2,8 2 1-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ = 41,67 % Ποσοστο (X) Χι : 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ = 25,00 % σε 12 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.590-ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ vs ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
14/3/2020 ΤΟΥ1 590 3,15 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 2,08 - - -
16/9/2018 ΤΟΥ1 1271 2,85 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,2 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 2,15 2 0-1 X2
23/12/2017 ΤΟΥ1 1339 2,95 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,15 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 2,1 X 1-1 XX
24/10/2016 ΤΟΥ1 1702 4 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,2 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,75 2 0-1 22
20/4/2016 TOK 1877 3,1 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 2,02 2 0-3 22
9/4/2016 ΤΟΥ1 2634 4,5 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,2 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,67 1 2-1 X1
28/2/2015 ΤΟΥ1 269 4,25 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,65 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,55 X 1-1 1X
17/8/2013 ΤΟΥ1 286 4,5 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,5 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,55 1 3-2 21
18/10/2010 ΤΟΥ1 486 6 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,7 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,4 2 1-4 22
19/12/2008 ΤΟΥ1 101 4,35 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,3 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,6 2 1-2 22
16/3/2008 ΤΟΥ1 555 4,5 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,4 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,55 2 1-4 X2
22/9/2006 ΤΟΥ1 124 4,75 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,2 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,6 2 0-1 22
1/10/2005 ΤΟΥ1 314 5 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3,3 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,55 2 2-4 12
27/5/2005 ΤΟΥ1 145 3,5 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 2,9 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,75 1 4-2 11
3/10/2003 ΤΟΥ1 522 4,3 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1,6 2 2-4 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ = 21,43 % Ποσοστο (X) Χι : 14,29 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ = 64,29 % σε 14 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.550-ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ vs KΕΦΝ ΝΤΡΟΥΙΝΤΣ
14/3/2020 ΟΥΛΠ 550 2,08 ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 3,3 KΕΦΝ ΝΤΡΟΥΙΝΤΣ 2,87 - - -
23/11/2019 ΟΥΛΠ 1300 2 ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 3,25 KΕΦΝ ΝΤΡΟΥΙΝΤΣ 3,15 1 2-1 X1
10/2/2019 ΟΥΛΠ 1209 1,57 ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 3,6 KΕΦΝ ΝΤΡΟΥΙΝΤΣ 4,25 1 3-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : KΕΦΝ ΝΤΡΟΥΙΝΤΣ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.593-ΧΑΛΙΦΑΞ vs ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ.
14/3/2020 ΑΓΝΛ 593 1,61 ΧΑΛΙΦΑΞ 3,4 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 4,6 - - -
26/3/2019 ΑΓΝΛ 833 2,85 ΧΑΛΙΦΑΞ 2,8 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 2,25 X 0-0 XX
17/2/2018 ΑΓΝΛ 933 2,75 ΧΑΛΙΦΑΞ 2,85 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 2,3 2 1-2 12
10/4/2008 ΑΓΝΛ 325 2,05 ΧΑΛΙΦΑΞ 3,45 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 2,55 1 1-0 X1
23/10/2004 ΑΓΝΛ 245 1,9 ΧΑΛΙΦΑΞ 3 ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. 2,9 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΑΛΙΦΑΞ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. = 25,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.300-ΑΡΗΣ vs ΟΦΗ
14/3/2020 ΕΛΛ1 300 1,63 ΑΡΗΣ 3,5 ΟΦΗ 4,75 - - -
24/8/2019 ΕΛΛ1 716 1,35 ΑΡΗΣ 4,3 ΟΦΗ 7,25 X 1-1 2X
31/3/2019 ΕΛΛ1 566 1,4 ΑΡΗΣ 3,85 ΟΦΗ 7,25 1 3-1 21
17/12/2017 ΕΛΛ2 776 1,7 ΑΡΗΣ 3,2 ΟΦΗ 3,95 X 0-0 XX
28/1/2017 ΕΛΛ2 1809 1,5 ΑΡΗΣ 3,3 ΟΦΗ 5,5 1 1-0 11
1/3/2014 ΕΛΛ1 244 2,05 ΑΡΗΣ 3,1 ΟΦΗ 3,1 X 0-0 XX
2/9/2012 ΕΛΛ1 357 1,95 ΑΡΗΣ 3 ΟΦΗ 3,25 X 0-0 XX
17/3/2012 ΕΛΛ1 319 1,55 ΑΡΗΣ 3,15 ΟΦΗ 5,2 1 1-0 X1
5/4/2009 ΕΛΛ1 415 1,5 ΑΡΗΣ 3,5 ΟΦΗ 5 1 4-1 X1
20/4/2008 ΕΛΛ1 663 1,35 ΑΡΗΣ 3,85 ΟΦΗ 6 1 2-0 X1
25/2/2007 ΕΛΛ1 634 1,7 ΑΡΗΣ 2,85 ΟΦΗ 4,3 1 3-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΡΗΣ = 60,00 % Ποσοστο (X) Χι : 40,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΦΗ = 0,00 % σε 10 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.594-ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ vs ΤΣΕΛΣΙ
14/3/2020 ΑΓΓΠ 594 4,85 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,95 ΤΣΕΛΣΙ 1,53 - - -
2/4/2016 ΑΓΓΠ 840 4,5 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,5 ΤΣΕΛΣΙ 1,6 2 0-4 22
7/2/2015 ΑΓΓΠ 159 6,75 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 4,35 ΤΣΕΛΣΙ 1,33 2 1-2 22
15/3/2014 ΑΓΓΠ 249 5,85 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 4,05 ΤΣΕΛΣΙ 1,4 1 1-0 X1
11/5/2013 ΑΓΓΠ 130 4,1 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,4 ΤΣΕΛΣΙ 1,65 2 1-2 12
31/3/2012 ΑΓΓΠ 260 3,6 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,3 ΤΣΕΛΣΙ 1,75 2 2-4 22
16/10/2010 ΑΓΓΠ 341 4,25 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,4 ΤΣΕΛΣΙ 1,6 X 0-0 XX
10/4/2010 ΑΓΓΚ 209 5,5 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,6 ΤΣΕΛΣΙ 1,45 2 0-3 X2
17/10/2009 ΑΓΓΠ 127 4 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,3 ΤΣΕΛΣΙ 1,65 1 2-1 X1
21/2/2009 ΑΓΓΠ 125 3 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,15 ΤΣΕΛΣΙ 2 2 0-1 22
2/9/2007 ΑΓΓΠ 624 4,75 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,3 ΤΣΕΛΣΙ 1,55 1 2-0 X1
2/1/2007 ΑΓΓΠ 526 4,6 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,4 ΤΣΕΛΣΙ 1,45 X 0-0 XX
1/2/2006 ΑΓΓΠ 223 6 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,4 ΤΣΕΛΣΙ 1,45 X 1-1 2X
11/9/2004 ΑΓΓΠ 111 3,1 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,1 ΤΣΕΛΣΙ 1,8 X 0-0 XX
12/4/2004 ΑΓΓΠ 123 3,5 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,1 ΤΣΕΛΣΙ 1,8 1 3-2 X1
17/12/2003 ΑΓΛΚ 313 3,6 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,2 ΤΣΕΛΣΙ 1,65 1 2-1 11
19/4/2003 ΑΓΓΠ 214 3,1 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,1 ΤΣΕΛΣΙ 1,9 1 2-1 11
9/2/2002 ΑΓΓΠ 135 2,4 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3 ΤΣΕΛΣΙ 2,4 X 1-1 1X
27/8/2000 ΑΓΓΠ 256 2,75 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,2 ΤΣΕΛΣΙ 2,1 X 1-1 XX
20/5/2000 ΑΓΓΚ 122 3 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,1 ΤΣΕΛΣΙ 2 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ = 31,58 % Ποσοστο (X) Χι : 31,58 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΣΕΛΣΙ = 36,84 % σε 19 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.595-ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ vs ΜΠΑΓΕΡΝ
14/3/2020 ΓΕΡ1 595 10,75 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 5,5 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,2 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΑΓΕΡΝ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.598-ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ vs ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΙΦΑ
14/3/2020 ΙΣΡ 598 1,32 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 4,15 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΙΦΑ 7,75 - - -
9/11/2019 ΙΣΡ 1395 1,36 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 4,05 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΙΦΑ 6,85 1 3-0 11
3/2/2019 ΙΣΡ 1449 1,35 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 3,95 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΙΦΑ 6,25 X 1-1 1X
18/3/2018 ΙΣΔ 2427 1,38 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 3,6 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΙΦΑ 6,75 2 1-2 12
24/2/2018 ΙΣΡ 2054 1,53 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 3,4 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΙΦΑ 4,9 1 4-0 11
12/3/2017 ΙΣΡ 2444 1,19 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 4,8 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΙΦΑ 9,5 1 1-0 11
20/2/2016 ΙΣΡ 1356 1,22 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 4,5 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΙΦΑ 9,25 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ = 66,67 % Ποσοστο (X) Χι : 16,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΙΦΑ = 16,67 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.599-ΜΠΕΝΦΙΚΑ vs ΤΟΝΤΕΛΑ
14/3/2020 ΠΟΡΤ 599 1,13 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 6,15 ΤΟΝΤΕΛΑ 16 - - -
30/3/2019 ΠΟΡΤ 537 1,07 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 7 ΤΟΝΤΕΛΑ 19 1 1-0 X1
28/4/2018 ΠΟΡΤ 953 1,02 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 9 ΤΟΝΤΕΛΑ 23 2 2-3 22
22/1/2017 ΠΟΡΤ 1161 1,07 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 7,5 ΤΟΝΤΕΛΑ 15 1 4-0 X1
14/3/2016 ΠΟΡΤ 2835 1,02 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 8 ΤΟΝΤΕΛΑ 22 1 4-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΕΝΦΙΚΑ = 75,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΟΝΤΕΛΑ = 25,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.600-ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ vs ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ
14/3/2020 ΑΡΚΣ 600 2,37 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 2,75 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2,9 - - -
30/3/2019 ΑΡΓ1 538 2,3 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 2,9 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2,9 1 2-1 21
1/10/2017 ΑΡΓ1 1800 1,67 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3,15 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 4,3 1 1-0 X1
1/4/2017 ΑΡΓ1 2328 1,65 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3,05 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 4,5 X 1-1 1X
9/11/2015 ΑΡΓ1 642 1,47 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3,4 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 5,7 1 1-0 X1
24/8/2014 ΑΡΓ1 299 2,3 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 2,9 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2,7 2 0-4 X2
25/9/2011 ΑΡΓ1 461 2,5 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2,35 2 0-1 22
12/2/2011 ΑΡΓ1 115 2,5 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3,2 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2,25 X 2-2 1X
20/9/2009 ΑΡΓ1 370 2,35 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3,25 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2,35 X 2-2 XX
8/2/2009 ΑΡΓ1 409 2,1 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3,25 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2,7 X 0-0 XX
3/12/2007 ΑΡΓ1 715 2,05 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3,25 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2,7 X 1-1 XX
29/4/2007 ΑΡΓ1 524 1,95 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3,25 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2,9 1 1-0 X1
13/11/2005 ΑΡΓ1 456 2,25 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 2,8 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2,8 1 1-0 11
3/10/2004 ΑΡΓ1 351 1,9 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 2,8 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 3,2 2 0-2 22
31/10/2003 ΑΡΓ1 363 1,9 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 3 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 3 2 0-1 X2
23/3/2003 ΑΡΓ1 645 2,2 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 2,75 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2,85 2 1-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ = 33,33 % σε 15 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.603-ΤΣΒΟΛΕ vs ΧΕΡΑΚΛΕΣ ΑΛΜΕΡΟ
14/3/2020 ΟΛΛ1 603 2,2 ΤΣΒΟΛΕ 3,5 ΧΕΡΑΚΛΕΣ ΑΛΜΕΡΟ 2,7 - - -
27/10/2018 ΟΛΛ1 1920 2,05 ΤΣΒΟΛΕ 3,45 ΧΕΡΑΚΛΕΣ ΑΛΜΕΡΟ 2,85 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΣΒΟΛΕ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΕΡΑΚΛΕΣ ΑΛΜΕΡΟ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.610-ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ vs ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ
14/3/2020 ΚΟΛ1 610 1,87 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 2,95 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 3,95 - - -
17/8/2019 ΚΟΛ1 1318 1,75 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 2,95 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 4,55 1 3-0 X1
18/3/2018 ΚΟΛ1 2404 1,6 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 3 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 5,1 1 1-0 X1
26/5/2017 ΚΟΛ1 880 1,78 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 2,95 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 4 1 3-1 X1
11/8/2016 ΚΟΚ 1773 1,45 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 3,4 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 5,8 X 2-2 2X
19/2/2016 ΚΟΛ1 2734 1,83 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 2,8 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 4 1 2-1 11
11/5/2015 ΚΟΛ1 474 1,85 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 3,05 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 3,5 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ = 66,67 % Ποσοστο (X) Χι : 16,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ = 16,67 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.606-ΝΑΝΤ vs ΝΙΜ
14/3/2020 ΓΑΛ1 606 1,88 ΝΑΝΤ 3,1 ΝΙΜ 3,9 - - -
10/2/2019 ΓΑΛ1 724 1,65 ΝΑΝΤ 3,5 ΝΙΜ 4,55 2 2-4 12
11/1/2013 ΓΑΛ2 105 1,6 ΝΑΝΤ 3,25 ΝΙΜ 4,5 2 1-2 22
5/11/2010 ΓΑΛ2 210 1,75 ΝΑΝΤ 3 ΝΙΜ 4 1 2-1 X1
26/9/2009 ΓΑΛ2 245 1,45 ΝΑΝΤ 3,35 ΝΙΜ 6 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΑΝΤ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΙΜ = 50,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.607-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ vs ΝΤΙΖΟΝ
14/3/2020 ΓΑΛ1 607 1,77 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 3,25 ΝΤΙΖΟΝ 4,25 - - -
29/9/2018 ΓΑΛ1 1597 1,8 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 3,25 ΝΤΙΖΟΝ 4,05 1 3-0 11
20/1/2018 ΓΑΛ1 1482 2 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 3,25 ΝΤΙΖΟΝ 3,1 1 3-2 X1
7/1/2018 ΓΑΚ 2212 1,85 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 3,2 ΝΤΙΖΟΝ 3,6 X 1-1 XX
16/4/2010 ΓΑΛ2 111 1,95 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 2,8 ΝΤΙΖΟΝ 3,5 1 3-1 11
17/1/2009 ΓΑΛ2 107 1,55 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 3,2 ΝΤΙΖΟΝ 5,2 X 0-0 XX
28/7/2006 ΓΑΛ2 126 1,65 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 2,7 ΝΤΙΖΟΝ 5,5 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΙΖΟΝ = 0,00 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.604-ΑΜΙΑΝ vs ΑΝΖΕ
14/3/2020 ΓΑΛ1 604 2,5 ΑΜΙΑΝ 2,9 ΑΝΖΕ 2,75 - - -
30/10/2019 ΓΑΛΚ 954 2,7 ΑΜΙΑΝ 2,65 ΑΝΖΕ 2,6 1 3-2 21
8/1/2019 ΓΑΛ1 639 2,95 ΑΜΙΑΝ 2,85 ΑΝΖΕ 2,4 X 0-0 XX
12/8/2017 ΓΑΛ1 907 2,85 ΑΜΙΑΝ 2,85 ΑΝΖΕ 2,35 2 0-2 22
13/3/2012 ΓΑΛ2 101 2,2 ΑΜΙΑΝ 2,8 ΑΝΖΕ 2,9 1 2-0 11
17/4/2009 ΓΑΛ2 128 2,1 ΑΜΙΑΝ 2,85 ΑΝΖΕ 3,05 X 1-1 XX
7/3/2008 ΓΑΛ2 116 1,85 ΑΜΙΑΝ 2,85 ΑΝΖΕ 3,6 1 2-0 X1
25/9/2004 ΓΑΛ2 344 1,75 ΑΜΙΑΝ 2,8 ΑΝΖΕ 3,6 2 0-2 22
9/8/2003 ΓΑΛ2 451 1,7 ΑΜΙΑΝ 2,9 ΑΝΖΕ 4 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΜΙΑΝ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΝΖΕ = 25,00 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.605-ΜΠΡΕΣΤ vs ΛΙΛ
14/3/2020 ΓΑΛ1 605 4,05 ΜΠΡΕΣΤ 3,3 ΛΙΛ 1,78 - - -
31/3/2013 ΓΑΛ1 314 3,9 ΜΠΡΕΣΤ 3,35 ΛΙΛ 1,7 2 1-2 X2
7/4/2012 ΓΑΛ1 273 3,85 ΜΠΡΕΣΤ 3,25 ΛΙΛ 1,7 1 3-1 11
19/3/2011 ΓΑΛ1 349 3,5 ΜΠΡΕΣΤ 3,2 ΛΙΛ 1,8 2 1-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΡΕΣΤ = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΙΛ = 66,67 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.608-ΤΟΥΛΟΥΖ vs ΜΕΤΣ
14/3/2020 ΓΑΛ1 608 2,65 ΤΟΥΛΟΥΖ 3 ΜΕΤΣ 2,5 - - -
18/11/2017 ΓΑΛ1 791 1,65 ΤΟΥΛΟΥΖ 3,3 ΜΕΤΣ 4,75 X 0-0 XX
19/11/2016 ΓΑΛ1 1591 1,4 ΤΟΥΛΟΥΖ 3,75 ΜΕΤΣ 6,5 2 1-2 22
8/11/2014 ΓΑΛ1 249 1,6 ΤΟΥΛΟΥΖ 3,5 ΜΕΤΣ 4,5 1 3-0 11
4/11/2007 ΓΑΛ1 644 1,55 ΤΟΥΛΟΥΖ 3,2 ΜΕΤΣ 5 X 0-0 XX
14/4/2006 ΓΑΛ1 143 1,8 ΤΟΥΛΟΥΖ 2,8 ΜΕΤΣ 4 1 2-0 11
6/11/2004 ΓΑΛ1 345 1,8 ΤΟΥΛΟΥΖ 2,9 ΜΕΤΣ 3,3 X 1-1 1X
20/9/2003 ΓΑΛ1 356 2 ΤΟΥΛΟΥΖ 2,9 ΜΕΤΣ 2,9 1 1-0 X1
17/8/2002 ΓΑΛ2 324 2,4 ΤΟΥΛΟΥΖ 2,7 ΜΕΤΣ 2,6 1 3-0 11
12/5/2001 ΓΑΛ1 345 1,75 ΤΟΥΛΟΥΖ 3,2 ΜΕΤΣ 3,75 1 2-1 21
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΟΥΛΟΥΖ = 55,56 % Ποσοστο (X) Χι : 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΕΤΣ = 11,11 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.611-ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ vs ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ
14/3/2020 ΠΟΛ1 611 2,7 ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 3,15 ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 2,25 - - -
24/4/2019 ΠΟΛ1 906 3 ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 3,05 ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 2,05 1 1-0 X1
23/2/2019 ΠΟΛ1 1438 3 ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 3 ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 2,1 1 2-0 11
1/10/2017 ΠΟΛ1 1756 2,35 ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 2,85 ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 2,65 1 3-0 11
9/4/2017 ΠΟΛ1 1352 2,3 ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 2,95 ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 2,65 2 1-2 X2
2/5/2016 ΠΟΛΚ 1461 4,1 ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 3,1 ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 1,72 2 0-1 X2
19/3/2016 ΠΟΛ1 1066 3,2 ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 3,05 ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 1,98 2 0-2 22
10/7/2015 ΠΛΣΚ 114 2,2 ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 3,05 ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 2,85 1 3-1 11
22/3/2015 ΠΟΛ1 388 2,25 ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 3,1 ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 2,6 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ = 62,50 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ = 37,50 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.609-ΙΝΤΕΡ ΜΑΙΑΜΙ vs ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΓΚΑΛΑΞΙ
14/3/2020 ΑΜΕ1 609 1,95 ΙΝΤΕΡ ΜΑΙΑΜΙ 3,55 ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΓΚΑΛΑΞΙ 3,15 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΙΝΤΕΡ ΜΑΙΑΜΙ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΓΚΑΛΑΞΙ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.612-ΟΥΝΤ - ΧΕΒΕΡΛΕ ΛΕΟΥΒΕΝ vs ΜΠΕΕΡΣΧΟΤ ΒΙΛΡΙΤΖΚ
14/3/2020 ΒΕΛ2 612 2 ΟΥΝΤ - ΧΕΒΕΡΛΕ ΛΕΟΥΒΕΝ 3,25 ΜΠΕΕΡΣΧΟΤ ΒΙΛΡΙΤΖΚ 3,05 - - -
15/11/2019 ΒΕΛ2 539 1,75 ΟΥΝΤ - ΧΕΒΕΡΛΕ ΛΕΟΥΒΕΝ 3,35 ΜΠΕΕΡΣΧΟΤ ΒΙΛΡΙΤΖΚ 3,85 2 0-3 X2
16/8/2019 ΒΕΛ2 1213 2,35 ΟΥΝΤ - ΧΕΒΕΡΛΕ ΛΕΟΥΒΕΝ 3,05 ΜΠΕΕΡΣΧΟΤ ΒΙΛΡΙΤΖΚ 2,7 1 3-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΥΝΤ - ΧΕΒΕΡΛΕ ΛΕΟΥΒΕΝ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΕΕΡΣΧΟΤ ΒΙΛΡΙΤΖΚ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.885-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΦΟΙΝΙΞ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ vs ΠΡΟΓΚΡΕΣΟ
14/3/2020 ΟΥΡ1 885 2,4 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΦΟΙΝΙΞ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 3,05 ΠΡΟΓΚΡΕΣΟ 2,55 - - -
16/11/2019 ΟΥΡ1 1268 2,5 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΦΟΙΝΙΞ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 3,1 ΠΡΟΓΚΡΕΣΟ 2,45 2 1-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΦΟΙΝΙΞ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΡΟΓΚΡΕΣΟ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.613-ΟΥΤΡΕΧΤΗ vs ΦΙΤΕΣΕ
14/3/2020 ΟΛΛ1 613 1,73 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,65 ΦΙΤΕΣΕ 3,9 - - -
24/5/2019 ΟΛΛ1 424 2,3 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,25 ΦΙΤΕΣΕ 2,55 X 1-1 XX
14/4/2019 ΟΛΛ1 765 1,95 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,4 ΦΙΤΕΣΕ 3,1 X 0-0 XX
19/5/2018 ΟΛΔ 1266 1,6 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,75 ΦΙΤΕΣΕ 4,15 2 1-2 22
11/3/2018 ΟΛΛ1 1802 2,05 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,15 ΦΙΤΕΣΕ 3,05 1 5-1 11
7/5/2017 ΟΛΛ1 2259 1,8 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,35 ΦΙΤΕΣΕ 3,6 1 1-0 X1
13/9/2015 ΟΛΛ1 873 2,52 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,21 ΦΙΤΕΣΕ 2,37 1 2-1 X1
2/11/2014 ΟΛΛ1 320 3 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,4 ΦΙΤΕΣΕ 1,9 1 3-1 X1
3/5/2014 ΟΛΛ1 236 3,1 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,45 ΦΙΤΕΣΕ 1,85 1 2-1 11
29/9/2012 ΟΛΛ1 260 2,15 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,3 ΦΙΤΕΣΕ 2,6 2 1-2 X2
2/5/2012 ΟΛΛ1 170 2,15 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,4 ΦΙΤΕΣΕ 2,55 X 2-2 XX
24/4/2011 ΟΛΛ1 248 1,5 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,5 ΦΙΤΕΣΕ 5 1 4-2 X1
2/5/2010 ΟΛΛ1 335 1,45 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,5 ΦΙΤΕΣΕ 5,5 X 2-2 1X
23/11/2008 ΟΛΛ1 373 1,85 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,45 ΦΙΤΕΣΕ 3,1 1 4-0 11
30/9/2007 ΟΛΛ1 552 1,75 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,45 ΦΙΤΕΣΕ 3,3 2 2-4 22
18/3/2007 ΟΛΛ1 611 1,7 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,3 ΦΙΤΕΣΕ 3,65 1 2-0 11
18/9/2005 ΟΛΛ1 366 2,1 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,1 ΦΙΤΕΣΕ 2,8 1 1-0 11
8/5/2005 ΟΛΛ1 426 2,1 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 2,9 ΦΙΤΕΣΕ 2,6 2 1-2 X2
28/9/2003 ΟΛΛ1 443 1,65 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,2 ΦΙΤΕΣΕ 3,75 2 1-3 X2
29/9/2002 ΟΛΛ1 451 2 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3 ΦΙΤΕΣΕ 3 1 1-0 11
2/12/2001 ΟΛΛ1 443 2,1 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,2 ΦΙΤΕΣΕ 2,75 1 3-1 X1
11/3/2001 ΟΛΛ1 353 2,2 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,15 ΦΙΤΕΣΕ 2,65 X 0-0 XX
19/3/2000 ΟΛΛ1 425 2,5 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3 ΦΙΤΕΣΕ 2,4 1 2-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΥΤΡΕΧΤΗ = 54,55 % Ποσοστο (X) Χι : 22,73 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΙΤΕΣΕ = 22,73 % σε 22 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.614-ΤΟΡΟΝΤΟ vs ΝΑΣΒΙΛ
14/3/2020 ΑΜΕ1 614 1,45 ΤΟΡΟΝΤΟ 4,05 ΝΑΣΒΙΛ 5,75 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΟΡΟΝΤΟ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΑΣΒΙΛ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.877-ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚΑΓΙΟ vs UΤC ΚΑΧΑΜΑΡΚΑ
14/3/2020 ΠΕΡ1 877 1,65 ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚΑΓΙΟ 3,5 UΤC ΚΑΧΑΜΑΡΚΑ 4,15 - - -
7/9/2019 ΠΕΡ1 608 1,53 ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚΑΓΙΟ 3,65 UΤC ΚΑΧΑΜΑΡΚΑ 5 1 2-1 11
22/9/2018 ΠΕΡ1 1097 1,63 ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚΑΓΙΟ 3,3 UΤC ΚΑΧΑΜΑΡΚΑ 4,35 X 1-1 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚΑΓΙΟ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : UΤC ΚΑΧΑΜΑΡΚΑ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.886-ΜΠΟΣΤΟΝ ΡΙΒΕΡ vs ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ
14/3/2020 ΟΥΡ1 886 2,35 ΜΠΟΣΤΟΝ ΡΙΒΕΡ 3 ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 2,7 - - -
16/11/2019 ΟΥΡ1 1269 2,4 ΜΠΟΣΤΟΝ ΡΙΒΕΡ 3,05 ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 2,6 2 1-3 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΟΣΤΟΝ ΡΙΒΕΡ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.887-ΝΤΙΦΕΝΣΟΡ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ vs ΤΟΡΚΕ
14/3/2020 ΟΥΡ1 887 1,8 ΝΤΙΦΕΝΣΟΡ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ 3,3 ΤΟΡΚΕ 3,7 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΙΦΕΝΣΟΡ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΟΡΚΕ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.618-ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ vs ΟΥΝ. ΤΣΙΛΕ
14/3/2020 ΧΙΛ1 618 2,6 ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ 3,2 ΟΥΝ. ΤΣΙΛΕ 2,35 - - -
27/7/2019 ΧΙΛ1 1165 2,6 ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ 3,1 ΟΥΝ. ΤΣΙΛΕ 2,25 X 1-1 2X
13/10/2018 ΧΙΛΚ 1332 2,3 ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ 3 ΟΥΝ. ΤΣΙΛΕ 2,6 1 2-0 11
6/10/2018 ΧΙΛ1 997 2,3 ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ 3,05 ΟΥΝ. ΤΣΙΛΕ 2,6 2 1-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΥΝ. ΤΣΙΛΕ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.617-ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ vs ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ
14/3/2020 ΠΟΡΤ 617 2,2 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 3,25 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 2,9 - - -
23/12/2018 ΠΟΡΤ 1281 3,3 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 3,35 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 1,9 1 1-0 11
19/8/2017 ΠΟΡΤ 1627 5,25 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 3,65 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 1,5 2 0-5 22
26/7/2017 ΔΦ 2494 4,9 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 3,7 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 1,48 1 3-0 11
1/10/2016 ΠΟΡΤ 699 5,5 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 3,5 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 1,5 X 3-3 2X
29/2/2016 ΠΟΡΤ 2502 5 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 3,75 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 1,5 X 0-0 XX
29/12/2014 ΠΡΛΚ 266 2,55 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 3,15 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 2,25 2 0-2 22
1/11/2014 ΠΟΡΤ 258 4,15 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 3,3 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 1,65 1 3-0 11
24/11/2013 ΠΟΡΤ 349 4 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 3,4 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 1,65 2 0-1 X2
19/8/2012 ΠΟΡΤ 371 2,95 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 3,2 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 2 X 0-0 XX
2/10/2011 ΠΟΡΤ 451 3,65 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 3,4 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 1,7 2 0-1 22
3/4/2011 ΠΟΡΤ 451 2,8 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 3,1 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 2,1 X 1-1 2X
27/10/2009 ΠΟΡΤ 135 3,35 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 3,15 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 1,85 X 1-1 XX
18/4/2009 ΠΟΡΤ 229 4,25 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 3,2 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 1,65 2 1-2 X2
9/3/2008 ΠΟΡΤ 711 2,45 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 3,1 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 2,3 1 2-0 11
1/4/2006 ΠΟΡΤ 454 3,6 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 2,9 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 1,85 2 0-1 X2
20/12/2004 ΠΟΡΤ 613 2,9 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 2,8 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 2 2 2-4 22
8/11/2002 ΠΟΡΤ 123 2,35 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 2,9 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 2,5 2 1-3 22
22/2/2002 ΠΟΡΤ 124 2,9 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 2,9 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 2,1 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ = 22,22 % Ποσοστο (X) Χι : 27,78 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ = 50,00 % σε 18 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.619-ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ vs ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ
14/3/2020 ΑΡΚΣ 619 1,46 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 3,7 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ 5,75 - - -
10/12/2017 ΑΡΓΚ 1776 1,55 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 3,45 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ 4,5 1 2-1 X1
16/10/2017 ΑΡΓ1 1653 1,4 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 3,8 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ 5,6 X 2-2 XX
16/11/2009 ΑΡΓ1 329 1,7 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 3,25 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ 3,85 1 3-1 21
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ = 66,67 % Ποσοστο (X) Χι : 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.620-ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ ΚΡΟΥ vs ΡΕΑΛ ΣΟΛΤ ΛΕΙΚ
14/3/2020 ΑΜΕ1 620 1,65 ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ ΚΡΟΥ 3,6 ΡΕΑΛ ΣΟΛΤ ΛΕΙΚ 4,35 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ ΚΡΟΥ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΕΑΛ ΣΟΛΤ ΛΕΙΚ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.621-ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ vs ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ
14/3/2020 ΚΟΛ1 621 3,75 ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ 2,9 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 1,93 - - -
23/9/2019 ΚΟΛ1 1335 2,15 ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ 2,95 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 3,1 2 1-4 22
5/7/2017 ΚΟΚ 2410 2,65 ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ 3,15 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 2,2 X 3-3 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.622-ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ vs ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ
14/3/2020 ΑΜΕ1 622 1,95 ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ 3,45 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,25 - - -
19/7/2019 ΑΜΕ1 534 2,35 ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ 3,2 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 2,55 2 1-4 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.878-ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΝΤ ΣΕΖΑΡ ΒΑΛΙΕΧΟ vs ΜΕΛΓΚΑΡ
15/3/2020 ΠΕΡ1 878 2,02 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΝΤ ΣΕΖΑΡ ΒΑΛΙΕΧΟ 3,05 ΜΕΛΓΚΑΡ 3,2 - - -
18/11/2019 ΠΕΡ1 711 2,3 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΝΤ ΣΕΖΑΡ ΒΑΛΙΕΧΟ 3,1 ΜΕΛΓΚΑΡ 2,65 2 0-3 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΝΤ ΣΕΖΑΡ ΒΑΛΙΕΧΟ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΕΛΓΚΑΡ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.627-ΕΒΕΡΤΟΝ ΝΤΕ ΒΙΝΑ vs ΛΑ ΣΕΡΕΝΑ
15/3/2020 ΧΙΛ1 627 1,82 ΕΒΕΡΤΟΝ ΝΤΕ ΒΙΝΑ 3,15 ΛΑ ΣΕΡΕΝΑ 3,8 - - -
21/3/2016 ΧΙΛ2 1100 1,68 ΕΒΕΡΤΟΝ ΝΤΕ ΒΙΝΑ 3,4 ΛΑ ΣΕΡΕΝΑ 3,75 2 0-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΒΕΡΤΟΝ ΝΤΕ ΒΙΝΑ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΑ ΣΕΡΕΝΑ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.626-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ vs ΠΟΥΕΜΠΛΑ
15/3/2020 ΜΕΞ1 626 1,8 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ 3,15 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 3,85 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΟΥΕΜΠΛΑ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.624-ΑΤΛΑΝΤΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ vs ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ
15/3/2020 ΑΜΕ1 624 1,95 ΑΤΛΑΝΤΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3,55 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ 3,15 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΤΛΑΝΤΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.625-ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ vs ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ
15/3/2020 ΑΜΕ1 625 2,35 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 3,4 ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 2,55 - - -
23/6/2019 ΑΜΕ1 469 1,95 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 3,3 ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 3,2 X 2-2 2X
2/7/2018 ΑΜΕ1 1748 1,62 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 3,5 ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 4,1 2 0-1 22
24/9/2017 ΑΜΕ1 789 1,45 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 3,8 ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 5 1 2-1 X1
25/9/2016 ΑΜΕ1 1739 1,95 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 3 ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 3,3 X 3-3 2X
10/7/2016 ΑΜΕ1 1075 1,85 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 3,15 ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 3,4 X 2-2 1X
10/9/2015 ΑΜΕ1 934 1,57 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 3,35 ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 4,7 1 2-0 X1
26/10/2014 ΑΜΕ1 315 1,3 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 4,15 ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 7 1 1-0 X1
6/4/2014 ΑΜΕ1 281 1,8 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 3,2 ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 3,5 2 1-2 X2
28/10/2013 ΑΜΕ1 390 2,3 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 3,15 ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 2,5 1 3-0 11
24/9/2012 ΑΜΕ1 404 1,8 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 3,25 ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 3,45 X 2-2 2X
17/6/2012 ΑΜΕ1 263 2 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 3,1 ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 3 1 1-0 X1
23/10/2011 ΑΜΕ1 368 2,4 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ 3,1 ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 2,4 2 1-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ = 41,67 % Ποσοστο (X) Χι : 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ = 25,00 % σε 12 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.623-ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ vs ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ
15/3/2020 ΑΡΚΣ 623 4,55 ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ 3,1 ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 1,7 - - -
18/9/2016 ΑΡΓ1 874 2,85 ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ 2,75 ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2,25 X 1-1 XX
20/10/2014 ΑΡΓ1 414 2,4 ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ 3 ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2,5 2 2-3 X2
21/10/2013 ΑΡΓ1 395 2,2 ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ 3 ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2,75 X 2-2 XX
24/6/2013 ΑΡΓ1 160 1,95 ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ 3,1 ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 3,15 X 1-1 XX
28/11/2011 ΑΡΓ1 433 2,75 ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ 3 ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2,2 2 1-2 22
9/8/2010 ΑΡΓ1 387 2,85 ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ 3,3 ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2 X 1-1 XX
22/2/2010 ΑΡΓ1 413 2,3 ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ 3,05 ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2,55 X 1-1 1X
29/9/2008 ΑΡΓ1 569 4 ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ 3,2 ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 1,65 1 4-1 X1
26/3/2007 ΑΡΓ1 426 3,85 ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ 3,3 ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 1,65 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ = 11,11 % Ποσοστο (X) Χι : 55,56 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ = 33,33 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.628-ΑΛΙΑΝΤΖΑ ΠΕΤΡΟΛΕΡΑ vs ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ
15/3/2020 ΚΟΛ1 628 1,88 ΑΛΙΑΝΤΖΑ ΠΕΤΡΟΛΕΡΑ 3,05 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3,65 - - -
28/4/2019 ΚΟΛ1 1713 2,6 ΑΛΙΑΝΤΖΑ ΠΕΤΡΟΛΕΡΑ 2,85 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 2,45 X 1-1 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΛΙΑΝΤΖΑ ΠΕΤΡΟΛΕΡΑ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.630-ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. vs ΣΑΝ ΧΟΣΕ
15/3/2020 ΑΜΕ1 630 1,72 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. 3,75 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 3,8 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΑΝ ΧΟΣΕ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.629-ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ vs ΣΙΚΑΓΟ ΦΑΙΑΡ
15/3/2020 ΑΜΕ1 629 2,2 ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ 3,45 ΣΙΚΑΓΟ ΦΑΙΑΡ 2,75 - - -
6/10/2019 ΑΜΕ1 871 2,45 ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ 3,55 ΣΙΚΑΓΟ ΦΑΙΑΡ 2,3 2 2-5 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΙΚΑΓΟ ΦΑΙΑΡ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.631-ΝΤΙΝΑΜΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ vs ΣΙΑΤΛ
15/3/2020 ΑΜΕ1 631 2,3 ΝΤΙΝΑΜΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ 3,4 ΣΙΑΤΛ 2,62 - - -
28/7/2019 ΑΜΕ1 964 1,87 ΝΤΙΝΑΜΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ 3,45 ΣΙΑΤΛ 3,3 2 0-1 X2
22/10/2018 ΑΜΕ1 1703 2,35 ΝΤΙΝΑΜΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ 3,45 ΣΙΑΤΛ 2,4 2 2-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΤΙΝΑΜΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΙΑΤΛ = 100,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.633-ΤΙΓΚΡΕΣ vs ΧΟΥΑΡΕΖ
15/3/2020 ΜΕΞ1 633 1,51 ΤΙΓΚΡΕΣ 3,6 ΧΟΥΑΡΕΖ 5,35 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΙΓΚΡΕΣ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΟΥΑΡΕΖ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.632-ΛΕΟΝ vs ΠΟΥΜΑΣ
15/3/2020 ΜΕΞ1 632 1,73 ΛΕΟΝ 3,55 ΠΟΥΜΑΣ 3,7 - - -
4/10/2018 ΜΕΞΚ 599 1,73 ΛΕΟΝ 3,45 ΠΟΥΜΑΣ 3,55 X 1-1 2X
2/9/2018 ΜΕΞ1 1637 1,63 ΛΕΟΝ 3,55 ΠΟΥΜΑΣ 4 2 1-2 X2
4/3/2018 ΜΕΞ1 1053 1,92 ΛΕΟΝ 3,45 ΠΟΥΜΑΣ 2,95 1 3-0 11
22/1/2017 ΜΕΞ1 1077 1,78 ΛΕΟΝ 3,45 ΠΟΥΜΑΣ 3,35 2 0-1 X2
18/10/2015 ΜΕΞ1 1183 1,92 ΛΕΟΝ 3,3 ΠΟΥΜΑΣ 3,05 2 1-3 22
15/8/2014 ΜΕΞ1 202 1,6 ΛΕΟΝ 3,35 ΠΟΥΜΑΣ 4,35 1 2-1 21
9/2/2014 ΜΕΞ1 265 1,4 ΛΕΟΝ 3,65 ΠΟΥΜΑΣ 6 2 1-2 X2
4/10/2012 ΜΕΞ1 168 1,7 ΛΕΟΝ 3,35 ΠΟΥΜΑΣ 3,75 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΕΟΝ = 37,50 % Ποσοστο (X) Χι : 12,50 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΟΥΜΑΣ = 50,00 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.879-ΣΠΟΡΤ ΜΠΟΙΣ ΑΣ. vs ΣΠ. ΚΡΙΣΤΑΛ
15/3/2020 ΠΕΡ1 879 3,35 ΣΠΟΡΤ ΜΠΟΙΣ ΑΣ. 3,5 ΣΠ. ΚΡΙΣΤΑΛ 1,83 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΠΟΡΤ ΜΠΟΙΣ ΑΣ. = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΠ. ΚΡΙΣΤΑΛ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.634-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΕΝΤΕΓΙΝ vs ΤΟΛΙΜΑ
15/3/2020 ΚΟΛ1 634 1,71 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3,15 ΤΟΛΙΜΑ 4,35 - - -
25/11/2019 ΚΟΛ1 1498 1,53 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3,65 ΤΟΛΙΜΑ 4,85 X 1-1 1X
30/9/2019 ΚΟΛ1 1711 1,63 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3,45 ΤΟΛΙΜΑ 4,35 1 1-0 11
30/8/2019 ΚΟΚ 971 1,85 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3,1 ΤΟΛΙΜΑ 3,75 2 0-1 X2
17/5/2019 ΚΟΛ1 938 2,05 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΕΝΤΕΓΙΝ 2,7 ΤΟΛΙΜΑ 3,5 2 1-2 X2
26/7/2018 ΚΟΛ1 639 1,47 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3,2 ΤΟΛΙΜΑ 6,25 2 1-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΕΝΤΕΓΙΝ = 20,00 % Ποσοστο (X) Χι : 20,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΟΛΙΜΑ = 60,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.635-ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ vs ΜΟΝΤΕΡΕΙ
15/3/2020 ΜΕΞ1 635 2,4 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,05 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 2,6 - - -
3/3/2019 ΜΕΞ1 543 2,65 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 2,9 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 2,35 2 0-2 22
28/1/2018 ΜΕΞ1 945 2,85 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 2,95 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 2,18 2 1-2 22
24/7/2016 ΜΕΞ1 878 2,1 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 2,95 1 1-0 X1
30/9/2015 ΜΕΞ1 781 2,42 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,07 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 2,44 1 2-1 X1
2/3/2015 ΜΕΞ1 372 2,15 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 2,9 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 2,9 1 3-0 11
28/4/2014 ΜΕΞ1 374 2 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,15 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 3 2 0-1 X2
27/8/2012 ΜΕΞ1 391 2,4 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,1 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 2,4 2 1-2 12
21/8/2011 ΜΕΞ1 275 2,2 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,2 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 2,6 1 2-1 X1
1/5/2011 ΜΕΞ1 371 1,9 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,2 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 3,2 2 2-3 X2
4/10/2009 ΜΕΞ1 463 2,2 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,25 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 2,55 1 1-0 X1
10/8/2008 ΜΕΞ1 453 2 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,2 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 2,85 X 1-1 1X
18/5/2008 ΜΕΞΔ 333 1,5 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,35 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 5 X 4-4 XX
1/11/2007 ΜΕΞ1 363 1,4 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,5 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 6 1 1-0 11
22/2/2007 ΜΕΞ1 332 1,65 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,25 ΜΟΝΤΕΡΕΙ 4 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ = 42,86 % Ποσοστο (X) Χι : 21,43 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΟΝΤΕΡΕΙ = 35,71 % σε 14 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.636-ΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ ΦΟΙΝΙΞ vs ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ
15/3/2020 ΑΥΣΛ 636 1,95 ΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ ΦΟΙΝΙΞ 3,35 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ 3,15 - - -
15/2/2019 ΑΥΣΛ 1024 2,5 ΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ ΦΟΙΝΙΞ 3,35 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ 2,25 X 1-1 XX
10/1/2018 ΑΥΣΛ 551 3,25 ΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ ΦΟΙΝΙΞ 3,45 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ 1,82 1 2-1 21
3/12/2017 ΑΥΣΛ 896 2,85 ΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ ΦΟΙΝΙΞ 3,35 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ 2 2 2-3 12
17/1/2017 ΑΥΣΛ 650 3,4 ΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ ΦΟΙΝΙΞ 3,45 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ 1,77 1 3-0 11
2/4/2016 ΑΥΣΛ 789 3,5 ΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ ΦΟΙΝΙΞ 3,4 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ 1,75 2 1-4 22
5/12/2015 ΑΥΣΛ 1667 3,1 ΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ ΦΟΙΝΙΞ 3,35 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ 1,88 1 2-0 11
5/4/2015 ΑΥΣΛ 342 2,25 ΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ ΦΟΙΝΙΞ 3,35 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ 2,45 2 0-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ ΦΟΙΝΙΞ = 42,86 % Ποσοστο (X) Χι : 14,29 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ = 42,86 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.637-ΑΝΤΕΛΑΙΝΤ ΓΙΟΥΝ. vs ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ
15/3/2020 ΑΥΣΛ 637 2,12 ΑΝΤΕΛΑΙΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,5 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ 2,65 - - -
8/12/2019 ΑΥΣΛ 585 1,75 ΑΝΤΕΛΑΙΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,75 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ 3,45 1 2-1 11
17/9/2019 ΑΠΚ 391 1,95 ΑΝΤΕΛΑΙΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,55 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ 3 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΝΤΕΛΑΙΝΤ ΓΙΟΥΝ. = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.639-ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ vs ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ
15/3/2020 ΤΟΥ1 639 2,4 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 3,1 ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ 2,55 - - -
25/8/2018 ΤΟΥ1 1864 2,05 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 3,05 ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ 3,15 X 0-0 XX
24/12/2017 ΤΟΥ1 1377 1,65 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 3,35 ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ 4,4 2 0-1 22
20/11/2005 ΤΟΥ1 455 1,45 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 3,4 ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ 6 1 2-0 11
16/4/2005 ΤΟΥ1 132 1,7 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 3 ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ 3,6 X 1-1 2X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ = 25,00 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ = 25,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.851-ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ vs ΜΠΟΤΕΦ ΒΡΑΤΣΑ
15/3/2020 ΒΟΥ1 851 1,48 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 3,7 ΜΠΟΤΕΦ ΒΡΑΤΣΑ 5,5 - - -
15/3/2019 ΒΟΥ1 1212 1,48 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 3,65 ΜΠΟΤΕΦ ΒΡΑΤΣΑ 4,85 X 1-1 XX
10/2/2018 ΔΦ 2434 1,55 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 3,8 ΜΠΟΤΕΦ ΒΡΑΤΣΑ 4 2 0-3 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΟΤΕΦ ΒΡΑΤΣΑ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.643-ΣΟΤΣΙ vs ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ
15/3/2020 ΡΩΣ1 643 3,35 ΣΟΤΣΙ 3,2 ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ 2 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΟΤΣΙ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.644-ΧΑΤΑΙΣΠΟΡ vs ΟΥΜΡΑΝΙΓΙΕΣΠΟΡ
15/3/2020 ΤΟΥ2 644 1,88 ΧΑΤΑΙΣΠΟΡ 3,15 ΟΥΜΡΑΝΙΓΙΕΣΠΟΡ 3,55 - - -
4/11/2018 ΤΟΥ2 506 2,65 ΧΑΤΑΙΣΠΟΡ 2,65 ΟΥΜΡΑΝΙΓΙΕΣΠΟΡ 2,55 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΑΤΑΙΣΠΟΡ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΥΜΡΑΝΙΓΙΕΣΠΟΡ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.645-ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ vs ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ
15/3/2020 ΟΛΛ1 645 3,65 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 3,65 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 1,78 - - -
17/12/2017 ΟΛΛ1 768 6,5 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 4,25 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 1,35 2 0-7 22
5/3/2017 ΟΛΛ1 1327 7 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 4,5 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 1,3 1 1-0 11
18/10/2009 ΟΛΛ1 316 4 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 3,6 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 1,6 1 2-1 21
29/10/2008 ΟΛΛ1 194 3,25 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 3,25 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 1,85 1 2-1 X1
23/3/2008 ΟΛΛ1 612 3,6 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 3,35 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 1,7 1 3-2 X1
10/9/2006 ΟΛΛ1 535 3,6 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 3,2 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 1,75 2 1-4 22
21/8/2005 ΟΛΛ1 456 5 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 3,5 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 1,5 2 1-3 X2
24/3/2002 ΟΛΛ1 445 5 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 3,5 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 1,5 2 0-5 22
15/10/2000 ΟΛΛ1 421 4,3 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 3,4 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 1,6 2 1-4 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ = 44,44 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ = 55,56 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.646-ΚΟΒΙΛΙΑ vs ΜΑΦΡΑ
15/3/2020 ΠΟΡ2 646 2,45 ΚΟΒΙΛΙΑ 2,95 ΜΑΦΡΑ 2,62 - - -
19/5/2019 ΠΟΡ2 598 2,2 ΚΟΒΙΛΙΑ 2,8 ΜΑΦΡΑ 2,9 X 1-1 2X
17/2/2016 ΠΟΡ2 2637 1,72 ΚΟΒΙΛΙΑ 2,85 ΜΑΦΡΑ 4,6 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΒΙΛΙΑ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΑΦΡΑ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.648-ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ vs ΣΕΛΤΙΚ
15/3/2020 ΣΚΩΠ 648 2,87 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,15 ΣΕΛΤΙΚ 2,25 - - -
8/12/2019 n/a 806 2,65 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,05 ΣΕΛΤΙΚ 2,35 2 0-1 X2
1/9/2019 ΣΚΩΠ 670 2,2 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,05 ΣΕΛΤΙΚ 3,05 2 0-2 22
12/5/2019 ΣΚΩΠ 553 2,4 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,05 ΣΕΛΤΙΚ 2,6 1 2-0 11
29/12/2018 ΣΚΩΠ 608 2,9 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 2,95 ΣΕΛΤΙΚ 2,25 1 1-0 11
11/3/2018 ΣΚΩΠ 1778 3 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,2 ΣΕΛΤΙΚ 2,05 2 2-3 X2
23/9/2017 ΣΚΩΠ 593 5,2 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 4 ΣΕΛΤΙΚ 1,45 2 0-2 X2
29/4/2017 ΣΚΩΠ 1490 4,4 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,6 ΣΕΛΤΙΚ 1,6 2 1-5 22
31/12/2016 ΣΚΩΠ 715 4,5 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,65 ΣΕΛΤΙΚ 1,57 2 1-2 X2
23/10/2016 ΣΚΛΚ 1613 4,7 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,65 ΣΕΛΤΙΚ 1,5 2 0-1 X2
17/4/2016 ΣΚΩΚ 1280 4 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,35 ΣΕΛΤΙΚ 1,65 X 1-1 1X
25/3/2012 ΣΚΩΠ 392 3,35 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,2 ΣΕΛΤΙΚ 1,85 1 3-2 11
18/9/2011 ΣΚΩΠ 394 2,25 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,1 ΣΕΛΤΙΚ 2,6 1 4-2 21
24/4/2011 ΣΚΩΠ 247 2,25 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,2 ΣΕΛΤΙΚ 2,55 X 0-0 XX
6/2/2011 ΣΚΩΚ 363 2,2 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,1 ΣΕΛΤΙΚ 2,7 X 2-2 1X
2/1/2011 ΣΚΩΠ 160 1,85 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,25 ΣΕΛΤΙΚ 3,4 2 0-2 X2
28/2/2010 ΣΚΩΠ 364 2,1 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,25 ΣΕΛΤΙΚ 2,7 1 1-0 X1
4/10/2009 ΣΚΩΠ 473 2,3 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3 ΣΕΛΤΙΚ 2,6 1 2-1 11
9/5/2009 ΣΚΩΠ 228 2,1 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,2 ΣΕΛΤΙΚ 2,75 1 1-0 11
15/3/2009 ΣΚΛΚ 391 2,3 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,1 ΣΕΛΤΙΚ 2,55 X 0-0 XX
27/12/2008 ΣΚΩΠ 161 2,25 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,2 ΣΕΛΤΙΚ 2,55 2 0-1 X2
29/3/2008 ΣΚΩΠ 145 2 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,2 ΣΕΛΤΙΚ 2,85 1 1-0 11
20/10/2007 ΣΚΩΠ 145 2,25 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,1 ΣΕΛΤΙΚ 2,55 1 3-0 11
5/5/2007 ΣΚΩΠ 151 2,15 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,15 ΣΕΛΤΙΚ 2,8 1 2-0 11
17/12/2006 ΣΚΩΠ 516 2,5 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 2,9 ΣΕΛΤΙΚ 2,2 X 1-1 2X
12/2/2006 ΣΚΩΠ 456 2,4 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,1 ΣΕΛΤΙΚ 2,4 2 0-1 22
20/8/2005 ΣΚΩΠ 153 2 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,1 ΣΕΛΤΙΚ 3 1 3-1 11
24/4/2005 ΣΚΩΠ 423 2 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 2,9 ΣΕΛΤΙΚ 2,8 2 1-2 22
20/11/2004 ΣΚΩΠ 113 2,2 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 2,9 ΣΕΛΤΙΚ 2,5 1 2-0 11
10/11/2004 ΣΚΛΚ 264 2,2 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 2,9 ΣΕΛΤΙΚ 2,5 X 1-1 XX
28/3/2004 ΣΚΩΠ 514 2,4 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3 ΣΕΛΤΙΚ 2,4 2 1-2 22
4/10/2003 ΣΚΩΠ 112 2,2 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 2,8 ΣΕΛΤΙΚ 2,6 2 0-1 X2
27/4/2003 ΣΚΩΠ 465 2,2 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,1 ΣΕΛΤΙΚ 2,5 2 1-2 22
7/12/2002 ΣΚΩΠ 135 2,3 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3 ΣΕΛΤΙΚ 2,5 1 3-2 11
10/3/2002 ΣΚΩΠ 411 2,5 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3 ΣΕΛΤΙΚ 2,3 X 1-1 2X
5/2/2002 ΣΚΛΚ 152 2,9 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,2 ΣΕΛΤΙΚ 2 X 1-1 1X
30/9/2001 ΣΚΩΠ 435 2,35 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,1 ΣΕΛΤΙΚ 2,5 2 0-2 22
29/4/2001 ΣΚΩΠ 446 2,35 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,15 ΣΕΛΤΙΚ 2,45 2 0-3 X2
26/11/2000 ΣΚΩΠ 346 2,2 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,1 ΣΕΛΤΙΚ 2,65 1 5-1 11
26/3/2000 ΣΚΩΠ 434 1,8 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3,2 ΣΕΛΤΙΚ 3,5 1 4-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ = 38,46 % Ποσοστο (X) Χι : 20,51 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΕΛΤΙΚ = 41,03 % σε 39 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.650-ΒΕΧΕΝ vs ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ
15/3/2020 ΓΕΡ2 650 4,5 ΒΕΧΕΝ 3,75 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 1,61 - - -
29/7/2011 ΓΕΡΚ 209 6,2 ΒΕΧΕΝ 4 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 1,35 2 1-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΕΧΕΝ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.649-ΑΝΝΟΒΕΡΟ vs ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ
15/3/2020 ΓΕΡ2 649 1,62 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3,6 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 4,65 - - -
11/9/2016 ΓΕΡ2 1183 1,6 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3,65 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 4,2 2 0-2 22
31/10/2012 ΓΕΡΚ 163 1,3 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 4,35 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 6,5 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΝΝΟΒΕΡΟ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.651-ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ vs ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ
15/3/2020 ΓΕΡ2 651 2,2 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 3,2 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 2,9 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.652-ΧΑΜΑΡΜΠΙ vs ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ
15/3/2020 ΣΟΚ 652 1,55 ΧΑΜΑΡΜΠΙ 3,65 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 4,25 - - -
15/9/2019 ΣΟΥ1 768 1,75 ΧΑΜΑΡΜΠΙ 3,5 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 3,65 1 6-2 11
1/10/2018 ΣΟΥ1 2184 1,4 ΧΑΜΑΡΜΠΙ 4,05 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 6 1 3-0 11
20/9/2017 ΣΟΥ1 1861 2,05 ΧΑΜΑΡΜΠΙ 3,1 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 2,95 1 2-1 X1
21/8/2016 ΣΟΥ1 2477 2,3 ΧΑΜΑΡΜΠΙ 3,1 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 2,55 1 2-0 11
7/6/2015 ΣΟΥ1 285 3,15 ΧΑΜΑΡΜΠΙ 3,3 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 1,95 2 0-1 X2
23/4/2009 ΣΟΥ1 191 2,9 ΧΑΜΑΡΜΠΙ 3,2 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 2 2 0-1 X2
4/5/2008 ΣΟΥ1 615 2,4 ΧΑΜΑΡΜΠΙ 3 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 2,4 X 0-0 XX
27/6/2007 ΣΟΥ1 216 2,05 ΧΑΜΑΡΜΠΙ 3,25 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 2,7 1 3-1 11
21/9/2006 ΣΟΥ1 455 2,4 ΧΑΜΑΡΜΠΙ 2,9 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 2,5 X 3-3 1X
17/10/2005 ΣΟΥ1 656 2,5 ΧΑΜΑΡΜΠΙ 3 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 2,35 1 3-2 X1
21/10/2004 ΣΟΚ 422 2,2 ΧΑΜΑΡΜΠΙ 2,9 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 2,5 2 0-2 22
22/8/2004 ΣΟΥ1 536 2 ΧΑΜΑΡΜΠΙ 2,75 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 3 2 1-2 X2
19/5/2003 ΣΟΥ1 615 1,7 ΧΑΜΑΡΜΠΙ 3,1 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 3,75 X 1-1 2X
28/10/2002 ΣΟΥ1 654 2 ΧΑΜΑΡΜΠΙ 3 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 3 2 0-1 X2
1/5/2001 ΣΟΥ1 313 2,7 ΧΑΜΑΡΜΠΙ 3,1 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 2,2 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΑΜΑΡΜΠΙ = 40,00 % Ποσοστο (X) Χι : 26,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ = 33,33 % σε 15 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.653-ΚΑΡΝΤΙΦ vs ΛΙΝΤΣ
15/3/2020 ΑΓΓΤ 653 4,3 ΚΑΡΝΤΙΦ 3,4 ΛΙΝΤΣ 1,72 - - -
26/9/2017 ΑΓΓΤ 1078 1,95 ΚΑΡΝΤΙΦ 3,15 ΛΙΝΤΣ 3,3 1 3-1 11
17/9/2016 ΑΓΓΤ 584 2,05 ΚΑΡΝΤΙΦ 3 ΛΙΝΤΣ 3,2 2 0-2 X2
8/3/2016 ΑΓΓΤ 1950 1,65 ΚΑΡΝΤΙΦ 3,25 ΛΙΝΤΣ 4,5 2 0-2 22
1/11/2014 ΑΓΓΤ 172 1,7 ΚΑΡΝΤΙΦ 3,4 ΛΙΝΤΣ 4 1 3-1 X1
15/9/2012 ΑΓΓΤ 183 1,9 ΚΑΡΝΤΙΦ 3,2 ΛΙΝΤΣ 3,2 1 2-1 X1
21/4/2012 ΑΓΓΤ 239 1,55 ΚΑΡΝΤΙΦ 3,5 ΛΙΝΤΣ 4,5 X 1-1 1X
4/1/2011 ΑΓΓΤ 104 2 ΚΑΡΝΤΙΦ 3,2 ΛΙΝΤΣ 3 1 2-1 11
17/2/2007 ΑΓΓΤ 234 1,65 ΚΑΡΝΤΙΦ 3,2 ΛΙΝΤΣ 4,5 1 1-0 11
9/8/2005 ΑΓΓΤ 122 2,5 ΚΑΡΝΤΙΦ 3 ΛΙΝΤΣ 2,35 1 2-1 21
2/10/2004 ΑΓΓΤ 133 2,2 ΚΑΡΝΤΙΦ 2,9 ΛΙΝΤΣ 2,5 X 0-0 XX
6/1/2002 ΑΓΓΚ 412 6 ΚΑΡΝΤΙΦ 3,6 ΛΙΝΤΣ 1,4 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΑΡΝΤΙΦ = 63,64 % Ποσοστο (X) Χι : 18,18 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΙΝΤΣ = 18,18 % σε 11 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.751-ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ vs ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ
15/3/2020 ΤΟΥ1 751 2,12 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 3,25 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 2,85 - - -
20/1/2019 ΤΟΥ1 1330 3,1 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 2,9 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 2,15 2 2-4 22
18/2/2018 ΤΟΥ1 1302 2,5 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 3 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 2,5 2 0-1 22
21/5/2017 ΤΟΥ1 1947 2,55 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 3,25 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 2,3 X 0-0 XX
10/4/2016 ΤΟΥ1 2532 2,95 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 3,05 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 2,15 X 1-1 XX
15/2/2015 ΤΟΥ1 327 1,95 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 3,25 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 3 1 3-2 X1
13/5/2013 ΤΟΥ1 301 2,7 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 3,25 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 2,1 1 4-3 11
17/9/2011 ΤΟΥ1 353 1,35 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 4 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 6,2 2 0-1 X2
15/5/2011 ΤΟΥ1 366 1,15 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 5,75 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 9 1 3-1 11
20/2/2010 ΤΟΥ1 315 1,45 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 3,55 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 5,5 X 0-0 XX
10/2/2010 TOK 148 1,45 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 3,5 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 5,5 1 1-0 11
5/4/2009 ΤΟΥ1 373 1,35 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 3,85 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 6,5 X 0-0 XX
15/12/2007 ΤΟΥ1 365 1,5 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 3,4 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 4,8 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ = 41,67 % Ποσοστο (X) Χι : 33,33 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ = 25,00 % σε 12 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.852-ΜΠΕΡΟΕ vs ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒΑΡΝΑ
15/3/2020 ΒΟΥ1 852 1,95 ΜΠΕΡΟΕ 3,1 ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒΑΡΝΑ 3,35 - - -
21/4/2019 ΒΟΥ1 1236 2,3 ΜΠΕΡΟΕ 2,8 ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒΑΡΝΑ 2,8 1 2-0 11
4/12/2018 ΒΟΥ1 657 1,53 ΜΠΕΡΟΕ 3,25 ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒΑΡΝΑ 5,25 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΕΡΟΕ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒΑΡΝΑ = 50,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.759-ΣΕΣΚΕ ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ vs ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ
15/3/2020 ΤΣΧ1 759 2,5 ΣΕΣΚΕ ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ 3,1 ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ 2,45 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΕΣΚΕ ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.754-ΑΓΙΑΞ vs ΤΒΕΝΤΕ
15/3/2020 ΟΛΛ1 754 1,07 ΑΓΙΑΞ 7,85 ΤΒΕΝΤΕ 22 - - -
11/2/2018 ΟΛΛ1 2123 1,05 ΑΓΙΑΞ 8,5 ΤΒΕΝΤΕ 16 1 2-1 11
12/3/2017 ΟΛΛ1 2103 1,2 ΑΓΙΑΞ 5,25 ΤΒΕΝΤΕ 9 1 3-0 X1
1/5/2016 ΟΛΛ1 1291 1,12 ΑΓΙΑΞ 6,25 ΤΒΕΝΤΕ 12,5 1 4-0 11
15/2/2015 ΟΛΛ1 315 1,75 ΑΓΙΑΞ 3,45 ΤΒΕΝΤΕ 3,45 1 4-2 11
30/3/2014 ΟΛΛ1 319 1,7 ΑΓΙΑΞ 3,45 ΤΒΕΝΤΕ 3,65 1 3-0 11
29/9/2012 ΟΛΛ1 279 1,7 ΑΓΙΑΞ 3,45 ΤΒΕΝΤΕ 3,65 1 1-0 X1
24/9/2011 ΟΛΛ1 416 1,6 ΑΓΙΑΞ 3,6 ΤΒΕΝΤΕ 4 X 1-1 1X
30/7/2011 ΟΛΣΚ 283 1,7 ΑΓΙΑΞ 3,4 ΤΒΕΝΤΕ 4,1 2 1-2 22
15/5/2011 ΟΛΛ1 312 1,85 ΑΓΙΑΞ 3,4 ΤΒΕΝΤΕ 3,3 1 3-1 11
31/7/2010 ΟΛΣΚ 152 1,7 ΑΓΙΑΞ 3,35 ΤΒΕΝΤΕ 3,75 2 0-1 22
7/2/2010 ΟΛΛ1 377 1,7 ΑΓΙΑΞ 3,4 ΤΒΕΝΤΕ 3,75 1 3-0 11
10/5/2009 ΟΛΛ1 323 1,8 ΑΓΙΑΞ 3,3 ΤΒΕΝΤΕ 3,4 1 1-0 X1
18/5/2008 ΟΛΔ 415 1,4 ΑΓΙΑΞ 3,75 ΤΒΕΝΤΕ 5,35 X 0-0 XX
27/12/2007 ΟΛΛ1 665 1,45 ΑΓΙΑΞ 3,75 ΤΒΕΝΤΕ 4,8 X 2-2 1X
19/11/2006 ΟΛΛ1 542 1,4 ΑΓΙΑΞ 3,6 ΤΒΕΝΤΕ 6 X 1-1 2X
19/11/2005 ΟΛΛ1 441 1,4 ΑΓΙΑΞ 3,75 ΤΒΕΝΤΕ 6 1 2-0 X1
6/2/2005 ΟΛΛ1 422 1,2 ΑΓΙΑΞ 4,3 ΤΒΕΝΤΕ 8 2 1-2 X2
22/2/2004 ΟΛΛ1 514 1,15 ΑΓΙΑΞ 5 ΤΒΕΝΤΕ 11 1 1-0 11
1/12/2002 ΟΛΛ1 464 1,3 ΑΓΙΑΞ 3,75 ΤΒΕΝΤΕ 8,5 1 2-1 X1
28/11/2001 ΟΛΛ1 352 1,3 ΑΓΙΑΞ 4,25 ΤΒΕΝΤΕ 7 1 3-2 21
17/12/2000 ΟΛΛ1 623 1,25 ΑΓΙΑΞ 4,25 ΤΒΕΝΤΕ 8,5 1 5-1 11
19/3/2000 ΟΛΛ1 431 1,45 ΑΓΙΑΞ 3,6 ΤΒΕΝΤΕ 5,5 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΓΙΑΞ = 63,64 % Ποσοστο (X) Χι : 18,18 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΒΕΝΤΕ = 18,18 % σε 22 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.756-ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ vs ΟΥΦΑ
15/3/2020 ΡΩΣ1 756 1,55 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 3,45 ΟΥΦΑ 5,75 - - -
30/10/2019 ΡΩΣΚ 540 1,73 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 3,1 ΟΥΦΑ 4,35 1 1-0 X1
31/3/2019 ΡΩΣ1 578 1,35 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 3,85 ΟΥΦΑ 7,5 X 2-2 1X
9/10/2017 ΔΦ 2209 1,67 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 3,35 ΟΥΦΑ 4 1 1-0 11
1/10/2017 ΡΩΣ1 1657 1,22 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 4,3 ΟΥΦΑ 10 X 0-0 XX
22/2/2017 ΔΦ 2424 1,58 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 3,35 ΟΥΦΑ 4,5 1 1-0 11
14/10/2016 ΡΩΣ1 529 1,3 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 3,9 ΟΥΦΑ 7,75 1 1-0 11
11/7/2016 ΔΦ 1225 1,23 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 4,7 ΟΥΦΑ 8 1 1-0 11
31/10/2015 ΡΩΣ1 986 1,2 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 4,75 ΟΥΦΑ 9,25 1 2-0 11
29/11/2014 ΡΩΣ1 154 1,2 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 5 ΟΥΦΑ 8,25 1 5-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ = 77,78 % Ποσοστο (X) Χι : 22,22 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΥΦΑ = 0,00 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.757-ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ Α.Σ. vs ΚΕΣΙΟΡΕΝΓΚΟΥ
15/3/2020 ΤΟΥ2 757 3,2 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ Α.Σ. 3,1 ΚΕΣΙΟΡΕΝΓΚΟΥ 2 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ Α.Σ. = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΕΣΙΟΡΕΝΓΚΟΥ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.758-ΓΕΝΙ ΜΕΝΕΜΕΝ ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΕ vs ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ
15/3/2020 ΤΟΥ2 758 2,55 ΓΕΝΙ ΜΕΝΕΜΕΝ ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΕ 3 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ 2,5 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΕΝΙ ΜΕΝΕΜΕΝ ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΕ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.861-FK ΒΑΡΝΣΝΤΟΡΦ vs ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ
15/3/2020 ΤΣΧ2 861 2,6 FK ΒΑΡΝΣΝΤΟΡΦ 3,3 ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ 2,25 - - -
11/1/2020 ΤΣΧΧ 1004 2,45 FK ΒΑΡΝΣΝΤΟΡΦ 3,4 ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ 2,35 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : FK ΒΑΡΝΣΝΤΟΡΦ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.765-ΧΑΙΝΤΟΥΚ vs ΙΝΤΕΡ ΖΑΠΡΕΖΙΤΣ
15/3/2020 ΚΡΟ1 765 1,16 ΧΑΙΝΤΟΥΚ 5,5 ΙΝΤΕΡ ΖΑΠΡΕΖΙΤΣ 11,5 - - -
22/9/2019 ΚΡΟ1 1547 1,18 ΧΑΙΝΤΟΥΚ 5,5 ΙΝΤΕΡ ΖΑΠΡΕΖΙΤΣ 10,5 1 3-1 11
4/5/2019 ΚΡΟ1 1457 1,15 ΧΑΙΝΤΟΥΚ 5,25 ΙΝΤΕΡ ΖΑΠΡΕΖΙΤΣ 10 1 3-2 11
10/11/2018 ΚΡΟ1 1115 1,28 ΧΑΙΝΤΟΥΚ 4,3 ΙΝΤΕΡ ΖΑΠΡΕΖΙΤΣ 7,5 1 3-0 11
17/12/2017 ΚΡΟ1 792 1,28 ΧΑΙΝΤΟΥΚ 4,4 ΙΝΤΕΡ ΖΑΠΡΕΖΙΤΣ 6,75 1 5-0 X1
20/5/2017 ΚΡΟ1 1771 1,14 ΧΑΙΝΤΟΥΚ 5,4 ΙΝΤΕΡ ΖΑΠΡΕΖΙΤΣ 11 1 6-0 11
27/11/2016 ΚΡΟ1 2434 1,23 ΧΑΙΝΤΟΥΚ 4,5 ΙΝΤΕΡ ΖΑΠΡΕΖΙΤΣ 8,25 1 2-0 11
8/5/2016 ΚΡΟ1 1135 1,35 ΧΑΙΝΤΟΥΚ 3,95 ΙΝΤΕΡ ΖΑΠΡΕΖΙΤΣ 6 2 0-2 22
21/11/2015 ΚΡΟ1 2103 1,28 ΧΑΙΝΤΟΥΚ 4,25 ΙΝΤΕΡ ΖΑΠΡΕΖΙΤΣ 7,25 1 4-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΑΙΝΤΟΥΚ = 87,50 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΙΝΤΕΡ ΖΑΠΡΕΖΙΤΣ = 12,50 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.767-ΠΑΦΟΣ vs ΕΝ. Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
15/3/2020 ΚΥΠ1 767 1,65 ΠΑΦΟΣ 3,35 ΕΝ. Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 4,5 - - -
10/11/2019 ΚΥΠ1 804 2,1 ΠΑΦΟΣ 3,2 ΕΝ. Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 2,9 X 1-1 1X
12/5/2019 ΚΥΠ1 1170 3,95 ΠΑΦΟΣ 3,75 ΕΝ. Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 1,6 2 0-2 X2
20/2/2019 ΚΥΠΚ 739 1,75 ΠΑΦΟΣ 3,05 ΕΝ. Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 4 X 2-2 XX
25/11/2018 ΚΥΠ1 1636 1,73 ΠΑΦΟΣ 3,2 ΕΝ. Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 3,95 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΑΦΟΣ = 25,00 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΝ. Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ = 25,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.766-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
15/3/2020 ΚΥΠ1 766 2,25 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3,15 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2,7 - - -
22/12/2019 ΚΥΠ1 773 1,77 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3,4 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 3,65 2 0-3 X2
18/3/2018 ΚΥΠΔ 2778 3,4 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3,3 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 1,82 2 0-2 X2
14/2/2018 ΚΥΠΚ 597 3,8 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3,3 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 1,7 X 3-3 2X
29/10/2017 ΚΥΠ1 1969 3,1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2,95 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2,05 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 50,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ = 50,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.760-ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ vs ΓΟΥΛΒΣ
15/3/2020 ΑΓΓΠ 760 2,8 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 3,2 ΓΟΥΛΒΣ 2,25 - - -
1/9/2018 ΑΓΓΠ 1547 2,35 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 3,25 ΓΟΥΛΒΣ 2,65 2 0-1 X2
9/1/2016 ΑΓΓΚ 680 1,7 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 3,15 ΓΟΥΛΒΣ 4 1 1-0 X1
1/1/2011 ΑΓΓΠ 105 1,85 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 3,25 ΓΟΥΛΒΣ 3,3 1 2-0 X1
23/3/2010 ΑΓΓΠ 145 1,65 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 3,3 ΓΟΥΛΒΣ 4,1 2 1-3 22
2/10/2004 ΑΓΓΤ 131 1,7 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 3,1 ΓΟΥΛΒΣ 3,5 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ = 60,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΟΥΛΒΣ = 40,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.763-ΜΠΟΡΝΤΟ vs ΡΕΝ
15/3/2020 ΓΑΛ1 763 2,75 ΜΠΟΡΝΤΟ 3 ΡΕΝ 2,4 - - -
17/3/2019 ΓΑΛ1 608 2,3 ΜΠΟΡΝΤΟ 3 ΡΕΝ 2,9 X 1-1 XX
17/3/2018 ΓΑΛ1 906 1,85 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,15 ΡΕΝ 3,85 2 0-2 X2
4/2/2017 ΓΑΛ1 968 1,7 ΜΠΟΡΝΤΟ 3 ΡΕΝ 4,7 X 1-1 XX
31/1/2016 ΓΑΛ1 1057 2,3 ΜΠΟΡΝΤΟ 3 ΡΕΝ 2,75 1 4-0 11
28/9/2014 ΓΑΛ1 327 1,65 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,45 ΡΕΝ 4,25 1 2-1 X1
5/4/2014 ΓΑΛ1 265 1,95 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,05 ΡΕΝ 3,45 X 2-2 1X
19/8/2012 ΓΑΛ1 338 1,9 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,1 ΡΕΝ 3,3 1 1-0 X1
2/5/2012 ΓΑΛ1 146 2,2 ΜΠΟΡΝΤΟ 3 ΡΕΝ 2,75 1 2-0 X1
12/12/2010 ΓΑΛ1 378 1,9 ΜΠΟΡΝΤΟ 3 ΡΕΝ 3,5 X 0-0 XX
27/9/2009 ΓΑΛ1 358 1,6 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,2 ΡΕΝ 4,6 1 1-0 11
22/11/2008 ΓΑΛ1 323 1,8 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,1 ΡΕΝ 3,65 X 1-1 2X
11/11/2007 ΓΑΛ1 665 2,05 ΜΠΟΡΝΤΟ 2,9 ΡΕΝ 3 1 3-0 11
9/12/2006 ΓΑΛ1 462 1,55 ΜΠΟΡΝΤΟ 3 ΡΕΝ 4,5 2 1-2 22
11/2/2006 ΓΑΛ1 366 1,5 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,1 ΡΕΝ 6,25 1 2-0 11
18/9/2004 ΓΑΛ1 251 1,65 ΜΠΟΡΝΤΟ 2,9 ΡΕΝ 4 X 0-0 XX
22/11/2003 ΓΑΛ1 424 1,65 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,1 ΡΕΝ 3,75 1 2-1 X1
9/11/2002 ΓΑΛ1 354 1,6 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,2 ΡΕΝ 4,5 1 2-0 11
5/1/2002 ΓΑΛ1 263 1,5 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,2 ΡΕΝ 5,5 1 2-1 X1
19/11/2000 ΓΑΛ1 436 1,4 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,5 ΡΕΝ 6,5 1 3-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΟΡΝΤΟ = 57,89 % Ποσοστο (X) Χι : 31,58 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΕΝ = 10,53 % σε 19 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.768-ΚΡΑΚΟΒΙΑ vs ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ
15/3/2020 ΠΟΛ1 768 1,95 ΚΡΑΚΟΒΙΑ 3,15 ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ 3,4 - - -
25/9/2019 ΠΟΛΚ 727 2,25 ΚΡΑΚΟΒΙΑ 3,1 ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ 2,75 1 4-2 11
23/4/2019 ΠΟΛ1 812 1,8 ΚΡΑΚΟΒΙΑ 3,15 ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ 3,55 2 0-1 22
24/2/2019 ΠΟΛ1 1441 2,2 ΚΡΑΚΟΒΙΑ 2,85 ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ 2,95 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΡΑΚΟΒΙΑ = 66,67 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.762-ΟΥΡΑΚΑΝ vs ΤΑΓΙΕΡΕΣ
15/3/2020 ΑΡΚΣ 762 2,7 ΟΥΡΑΚΑΝ 2,8 ΤΑΓΙΕΡΕΣ 2,45 - - -
17/12/2016 ΑΡΓ1 1668 2,7 ΟΥΡΑΚΑΝ 2,7 ΤΑΓΙΕΡΕΣ 2,45 1 1-0 X1
13/4/2003 ΑΡΓ1 651 2,5 ΟΥΡΑΚΑΝ 2,7 ΤΑΓΙΕΡΕΣ 2,5 2 2-4 22
10/3/2002 ΑΡΓ1 363 1,9 ΟΥΡΑΚΑΝ 3,1 ΤΑΓΙΕΡΕΣ 3,3 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΥΡΑΚΑΝ = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΑΓΙΕΡΕΣ = 66,67 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.761-ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ vs ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ
15/3/2020 ΑΡΚΣ 761 3,1 ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ 2,9 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 2,15 - - -
27/1/2019 ΑΡΓ1 585 3,85 ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ 3,15 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 1,8 2 1-3 X2
11/4/2016 ΑΡΓ1 2656 2,75 ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ 3 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 2,18 1 2-1 21
31/5/2015 ΑΡΓ1 406 2,65 ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ 2,8 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 2,4 2 1-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ = 66,67 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.769-ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ vs ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ
15/3/2020 ΓΕΡ1 769 2,8 ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3,5 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 2,15 - - -
17/2/2019 ΓΕΡ1 602 2,05 ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3,5 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 2,95 X 1-1 1X
26/1/2018 ΓΕΡ1 704 2,35 ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 2,95 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 2,85 1 2-0 11
1/4/2017 ΓΕΡ1 2116 2,4 ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 2,6 X 0-0 XX
17/10/2015 ΓΕΡ1 1047 2,25 ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3,2 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 2,65 2 1-5 X2
17/4/2015 ΓΕΡ1 200 3,5 ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3,5 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 1,8 X 0-0 XX
29/10/2014 ΓΕΡΚ 167 2,75 ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3,55 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 2,05 2 1-2 22
26/3/2014 ΓΕΡ1 190 2,6 ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3,3 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 2,25 1 1-0 11
1/3/2013 ΓΕΡ1 122 1,9 ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3,45 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3,15 2 0-1 22
30/1/2011 ΓΕΡ1 383 1,9 ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3,3 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3,1 2 0-1 X2
21/11/2009 ΓΕΡ1 218 2 ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3,1 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3 2 1-2 X2
18/4/2009 ΓΕΡ1 150 1,9 ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3,3 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3,1 1 4-1 11
5/11/2006 ΓΕΡ1 636 1,8 ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3,1 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3,4 1 1-0 X1
13/5/2006 ΓΕΡ1 232 1,9 ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3,1 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3,2 2 0-2 X2
28/2/2004 ΓΕΡ1 132 2,1 ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 2,9 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 2,8 1 3-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ = 35,71 % Ποσοστο (X) Χι : 21,43 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ = 42,86 % σε 14 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.780-ΚΟΚΟΥΙΜΠΟ ΓΙΟΥΝΙΝΤΟ vs ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΙΚΙΚΕ
15/3/2020 ΧΙΛ1 780 1,8 ΚΟΚΟΥΙΜΠΟ ΓΙΟΥΝΙΝΤΟ 3,35 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΙΚΙΚΕ 3,65 - - -
19/5/2019 ΧΙΛ1 - 1,5 ΚΟΚΟΥΙΜΠΟ ΓΙΟΥΝΙΝΤΟ 3,45 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΙΚΙΚΕ 5,15 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΟΚΟΥΙΜΠΟ ΓΙΟΥΝΙΝΤΟ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΙΚΙΚΕ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.778-ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ vs ΧΑΡΤΣ
15/3/2020 ΣΚΩΠ 778 2,08 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,15 ΧΑΡΤΣ 3,2 - - -
26/10/2019 ΣΚΩΠ 733 2,5 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3 ΧΑΡΤΣ 2,7 X 0-0 XX
14/12/2018 ΣΚΩΠ 862 3 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 2,85 ΧΑΡΤΣ 2,25 1 5-0 X1
1/7/2017 ΔΦ 2511 3,85 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,6 ΧΑΡΤΣ 1,63 2 0-1 22
7/2/2015 ΣΚΩΤ 218 5,75 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 4,25 ΧΑΡΤΣ 1,35 2 2-3 22
27/12/2014 ΣΚΩΤ 187 6,75 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 4,25 ΧΑΡΤΣ 1,3 2 0-1 22
5/3/2006 ΣΚΩΠ 544 6,25 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 4 ΧΑΡΤΣ 1,35 2 2-3 22
21/9/2005 ΣΚΛΚ 452 8 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 4,5 ΧΑΡΤΣ 1,25 1 1-0 X1
11/9/2005 ΣΚΩΠ 462 5 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,5 ΧΑΡΤΣ 1,5 2 1-4 22
25/1/2005 ΣΚΩΠ 143 3,1 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,1 ΧΑΡΤΣ 1,8 2 1-2 X2
24/2/2004 ΣΚΩΠ 133 2,5 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,1 ΧΑΡΤΣ 2,2 2 2-3 X2
8/3/2003 ΣΚΩΠ 265 2,5 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,1 ΧΑΡΤΣ 2,25 X 1-1 2X
6/10/2002 ΣΚΩΠ 526 2,5 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,2 ΧΑΡΤΣ 2,2 X 1-1 1X
19/1/2002 ΣΚΩΠ 216 1,7 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,4 ΧΑΡΤΣ 3,6 1 2-0 X1
28/7/2001 ΣΚΩΠ 246 2,5 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,1 ΧΑΡΤΣ 2,35 1 2-1 11
6/9/2000 ΣΚΛΚ 426 3,1 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,25 ΧΑΡΤΣ 1,9 2 0-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ = 26,67 % Ποσοστο (X) Χι : 20,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΧΑΡΤΣ = 53,33 % σε 15 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.773-ΑΒΕΣ vs ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ
15/3/2020 ΠΟΡΤ 773 2,5 ΑΒΕΣ 3,05 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 2,6 - - -
27/4/2019 ΠΟΡΤ 710 1,65 ΑΒΕΣ 3,3 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 4,5 1 3-0 X1
11/9/2017 ΠΟΡΤ 1197 2,15 ΑΒΕΣ 2,8 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 3,2 1 2-1 X1
29/10/2006 ΠΟΡΤ 644 2,3 ΑΒΕΣ 2,7 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 2,7 2 0-1 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΒΕΣ = 66,67 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ = 33,33 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.774-ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ vs ΜΠΡΑΓΚΑ
15/3/2020 ΠΟΡΤ 774 4,35 ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ 3,4 ΜΠΡΑΓΚΑ 1,71 - - -
19/8/2018 ΠΟΡΤ 1292 4,5 ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ 3,35 ΜΠΡΑΓΚΑ 1,65 X 3-3 2X
24/8/2002 ΠΟΡΤ 426 2,2 ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ 2,9 ΜΠΡΑΓΚΑ 2,7 X 0-0 XX
17/2/2002 ΠΟΡΤ 532 2 ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ 3,1 ΜΠΡΑΓΚΑ 3 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ = 33,33 % Ποσοστο (X) Χι : 66,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΡΑΓΚΑ = 0,00 % σε 3 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.777-ΟΛΙΒΕΙΡΕΝΣΕ vs ΒΙΛΑΦΡΑΓΚΟΥΕΝΣΕ
15/3/2020 ΠΟΡ2 777 1,68 ΟΛΙΒΕΙΡΕΝΣΕ 3,45 ΒΙΛΑΦΡΑΓΚΟΥΕΝΣΕ 4,05 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΛΙΒΕΙΡΕΝΣΕ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΙΛΑΦΡΑΓΚΟΥΕΝΣΕ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.775-ΚΑΣΑ ΠΙΑ vs ΛΕΙΣΟΕΣ
15/3/2020 ΠΟΡ2 775 4,05 ΚΑΣΑ ΠΙΑ 3,1 ΛΕΙΣΟΕΣ 1,77 - - -
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΚΑΣΑ ΠΙΑ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΕΙΣΟΕΣ = 0,00 % σε 0 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.779-ΜΑΛΜΕ vs ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
15/3/2020 ΣΟΚ 779 1,6 ΜΑΛΜΕ 3,25 ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 4,65 - - -
28/10/2019 ΣΟΥ1 911 1,7 ΜΑΛΜΕ 3,3 ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 4,25 1 2-0 X1
9/4/2018 ΣΟΥ1 1513 1,8 ΜΑΛΜΕ 3,05 ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 3,7 X 1-1 XX
23/10/2017 ΣΟΥ1 1014 1,9 ΜΑΛΜΕ 3,2 ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 3,2 X 0-0 XX
7/8/2016 ΣΟΥ1 1076 1,5 ΜΑΛΜΕ 3,6 ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 4,8 1 2-0 11
9/4/2015 ΣΟΥ1 191 1,55 ΜΑΛΜΕ 3,5 ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 4,5 X 0-0 XX
26/5/2014 ΣΟΥ1 214 1,65 ΜΑΛΜΕ 3,4 ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 4 X 2-2 2X
11/8/2013 ΣΟΥ1 312 1,85 ΜΑΛΜΕ 3,2 ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 3,35 1 1-0 11
2/7/2012 ΣΟΥ1 159 1,6 ΜΑΛΜΕ 3,35 ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 4,25 1 4-0 11
25/9/2011 ΣΟΥ1 471 1,95 ΜΑΛΜΕ 3,25 ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 3 X 1-1 XX
24/7/2010 ΣΟΥ1 225 1,5 ΜΑΛΜΕ 3,5 ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 4,85 1 1-0 11
30/7/2009 ΣΟΥ1 156 2,25 ΜΑΛΜΕ 3,1 ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 2,6 X 0-0 XX
22/10/2008 ΣΟΥ1 148 2,1 ΜΑΛΜΕ 3,25 ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 2,7 1 1-0 X1
28/4/2007 ΣΟΥ1 426 2,05 ΜΑΛΜΕ 3,15 ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 2,8 1 4-0 11
15/7/2006 ΣΟΥ1 122 1,7 ΜΑΛΜΕ 3,1 ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 4 1 3-1 11
6/5/2004 ΣΟΥ1 312 1,5 ΜΑΛΜΕ 3,5 ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 5 X 0-0 XX
28/9/2003 ΣΟΥ1 611 1,45 ΜΑΛΜΕ 3,5 ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 5 1 3-0 11
28/10/2002 ΣΟΥ1 661 1,7 ΜΑΛΜΕ 3,1 ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 4 1 5-0 11
10/5/2001 ΣΟΚ 124 2,1 ΜΑΛΜΕ 3,1 ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 2,85 2 0-2 22
9/4/2001 ΣΟΥ1 623 2,7 ΜΑΛΜΕ 3,1 ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 2,2 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΑΛΜΕ = 57,89 % Ποσοστο (X) Χι : 36,84 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ = 5,26 % σε 19 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.782-ΦΕΝΛΟ vs ΑΛΚΜΑΑΡ
15/3/2020 ΟΛΛ1 782 5,5 ΦΕΝΛΟ 3,95 ΑΛΚΜΑΑΡ 1,48 - - -
25/11/2018 ΟΛΛ1 780 3,65 ΦΕΝΛΟ 3,75 ΑΛΚΜΑΑΡ 1,7 X 2-2 2X
3/12/2017 ΟΛΛ1 908 4,2 ΦΕΝΛΟ 3,7 ΑΛΚΜΑΑΡ 1,6 2 0-2 X2
25/1/2013 ΟΛΛ1 110 3,75 ΦΕΝΛΟ 3,35 ΑΛΚΜΑΑΡ 1,7 2 1-4 22
2/10/2011 ΟΛΛ1 390 6,2 ΦΕΝΛΟ 4 ΑΛΚΜΑΑΡ 1,35 2 1-3 22
16/10/2010 ΟΛΛ1 357 3,85 ΦΕΝΛΟ 3,4 ΑΛΚΜΑΑΡ 1,65 2 0-1 X2
20/2/2010 ΟΛΛ1 324 3,45 ΦΕΝΛΟ 3,1 ΑΛΚΜΑΑΡ 1,85 X 3-3 2X
6/4/2008 ΟΛΛ1 546 2,8 ΦΕΝΛΟ 3,2 ΑΛΚΜΑΑΡ 2 2 2-3 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΦΕΝΛΟ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 28,57 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΛΚΜΑΑΡ = 71,43 % σε 7 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.853-ΒΙΤΟΣΑ vs ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ
15/3/2020 ΒΟΥ1 853 10,75 ΒΙΤΟΣΑ 5,85 ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ 1,16 - - -
3/12/2017 ΒΟΥ1 976 14,5 ΒΙΤΟΣΑ 5,4 ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ 1,12 2 0-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΙΤΟΣΑ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.786-ΡΟΣΤΟΦ vs ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ
15/3/2020 ΡΩΣ1 786 2,3 ΡΟΣΤΟΦ 3 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 2,95 - - -
15/5/2019 ΡΩΣΚ 823 2,95 ΡΟΣΤΟΦ 2,85 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 2,25 2 0-2 22
24/4/2019 ΡΩΣ1 873 3,05 ΡΟΣΤΟΦ 2,65 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 2,35 2 1-2 X2
25/1/2019 ΔΦ 1261 3,2 ΡΟΣΤΟΦ 2,95 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 2 X 1-1 XX
24/9/2017 ΡΩΣ1 850 2,2 ΡΟΣΤΟΦ 2,55 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 3,25 2 0-1 X2
24/9/2016 ΡΩΣ1 1711 2,4 ΡΟΣΤΟΦ 2,8 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 2,65 1 1-0 11
6/5/2016 ΡΩΣ1 570 2 ΡΟΣΤΟΦ 2,7 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 3,6 1 2-1 11
8/3/2015 ΡΩΣ1 365 3,3 ΡΟΣΤΟΦ 3,1 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 1,9 2 0-1 X2
13/8/2006 ΡΩΣ1 462 3,1 ΡΟΣΤΟΦ 2,8 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 2,1 2 1-2 12
18/9/2005 ΡΩΣ1 435 4,5 ΡΟΣΤΟΦ 2,9 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 1,7 X 1-1 1X
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΡΟΣΤΟΦ = 22,22 % Ποσοστο (X) Χι : 22,22 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ = 55,56 % σε 9 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.785-ΟΜΟΝΟΙΑ vs ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ
15/3/2020 ΚΥΠ1 785 2,08 ΟΜΟΝΟΙΑ 3,2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 3 - - -
21/9/2019 ΚΥΠ1 593 2,7 ΟΜΟΝΟΙΑ 3,05 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 2,3 1 1-0 X1
14/4/2019 ΚΥΠ1 769 4,5 ΟΜΟΝΟΙΑ 3,65 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 1,53 2 0-2 22
16/1/2019 ΚΥΠΚ 602 2,7 ΟΜΟΝΟΙΑ 3,05 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 2,2 X 1-1 XX
7/10/2018 ΚΥΠ1 1887 3,15 ΟΜΟΝΟΙΑ 3,15 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 1,95 2 0-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΜΟΝΟΙΑ = 25,00 % Ποσοστο (X) Χι : 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ = 50,00 % σε 4 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.790-ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ vs ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ
15/3/2020 ΤΣΧ1 790 2,02 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,3 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 3 - - -
9/3/2019 ΤΣΧ1 499 2,05 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 2,9 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 3,15 1 4-0 11
15/10/2017 ΤΣΧ1 1606 2,25 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 2,9 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 2,75 2 0-1 22
23/4/2017 ΤΣΧ1 998 2,25 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 2,9 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 2,8 1 2-0 11
24/4/2016 ΤΣΧ1 2667 1,81 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,15 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 3,6 2 0-3 22
9/5/2015 ΤΣΧ1 294 1,95 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,2 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 3,05 2 0-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ = 40,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ = 60,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.784-ΜΟΝΑΚΟ vs ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ
15/3/2020 ΓΑΛ1 784 1,63 ΜΟΝΑΚΟ 3,7 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 4,35 - - -
28/1/2020 ΓΑΛΚ 672 1,57 ΜΟΝΑΚΟ 3,9 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 4,65 2 0-1 22
5/5/2019 ΓΑΛ1 614 2,05 ΜΟΝΑΚΟ 3,4 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3,05 2 2-3 12
12/5/2018 ΓΑΛ1 679 1,55 ΜΟΝΑΚΟ 3,85 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 4,7 1 1-0 X1
17/5/2017 ΓΑΛ1 1449 1,12 ΜΟΝΑΚΟ 6,25 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 12,5 1 2-0 11
13/12/2015 ΓΑΛ1 881 1,9 ΜΟΝΑΚΟ 3,05 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3,6 1 1-0 X1
3/4/2015 ΓΑΛ1 164 1,8 ΜΟΝΑΚΟ 3,05 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 4 X 1-1 XX
5/10/2013 ΓΑΛ1 241 1,45 ΜΟΝΑΚΟ 3,75 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 5,75 1 2-1 11
12/12/2010 ΓΑΛ1 363 2,2 ΜΟΝΑΚΟ 2,9 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2,85 2 0-2 22
26/9/2009 ΓΑΛ1 241 1,6 ΜΟΝΑΚΟ 3,25 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 4,5 2 1-2 22
1/3/2009 ΓΑΛ1 391 2,1 ΜΟΝΑΚΟ 3 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2,9 X 2-2 XX
4/8/2007 ΓΑΛ1 314 1,87 ΜΟΝΑΚΟ 3 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3,5 X 1-1 1X
12/8/2006 ΓΑΛ1 342 1,75 ΜΟΝΑΚΟ 2,8 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 4,25 2 1-2 22
19/11/2005 ΓΑΛ1 345 1,9 ΜΟΝΑΚΟ 2,8 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3,6 1 1-0 X1
28/5/2005 ΓΑΛ1 256 1,5 ΜΟΝΑΚΟ 3,6 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 4 X 1-1 XX
14/4/2001 ΓΑΛ1 554 1,65 ΜΟΝΑΚΟ 3,25 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 4,25 1 5-3 21
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΟΝΑΚΟ = 40,00 % Ποσοστο (X) Χι : 26,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ = 33,33 % σε 15 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.788-ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ vs ΕΡΖΟΥΡΟΥΜΣΠΟΡ
15/3/2020 ΤΟΥ2 788 2,05 ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ 3,1 ΕΡΖΟΥΡΟΥΜΣΠΟΡ 3,1 - - -
3/11/2018 ΤΟΥ1 1439 1,85 ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ 3,2 ΕΡΖΟΥΡΟΥΜΣΠΟΡ 3,6 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 100,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΕΡΖΟΥΡΟΥΜΣΠΟΡ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.789-ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ vs ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ
15/3/2020 ΤΟΥ2 789 2,55 ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ 3,05 ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ 2,4 - - -
18/8/2018 ΤΟΥ2 969 1,9 ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ 3,15 ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ 3,2 2 0-1 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ = 0,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ = 100,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.787-ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ vs ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ
15/3/2020 ΤΟΥ1 787 1,8 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 3,4 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3,6 - - -
5/5/2019 ΤΟΥ1 645 1,8 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 3,6 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3,35 1 2-0 11
29/4/2018 ΤΟΥ1 1115 2,1 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 3,35 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 2,8 1 2-0 11
27/2/2017 ΤΟΥ1 2090 2,5 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 3,15 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 2,4 2 0-1 X2
8/5/2016 ΤΟΥ1 1137 3,75 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 3,7 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 1,68 2 0-1 X2
24/5/2015 ΤΟΥ1 382 1,7 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 3,45 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3,65 1 2-0 11
22/2/2014 ΤΟΥ1 233 1,75 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 3,3 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3,6 1 1-0 11
27/1/2013 ΤΟΥ1 286 1,7 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 3,35 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 4 1 2-1 11
6/5/2012 ΤΟΥΔ 453 1,35 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 4 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 6,2 X 2-2 1X
26/2/2012 ΤΟΥ1 393 1,8 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 3,2 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3,5 1 3-2 11
28/11/2010 ΤΟΥ1 395 2,1 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 3,25 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 2,7 2 1-2 22
12/9/2009 ΤΟΥ1 254 1,65 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 3,3 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 4 1 3-0 11
21/12/2008 ΤΟΥ1 281 1,75 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 3,2 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3,75 1 4-2 11
29/9/2007 ΤΟΥ1 443 1,85 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 3,25 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3,2 1 2-1 X1
17/9/2006 ΤΟΥ1 723 1,9 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 3 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3,3 1 1-0 11
30/7/2006 ΤΟΣΚ 342 1,9 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 3 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3,3 2 0-1 X2
10/12/2005 ΤΟΥ1 331 1,7 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 3,1 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 4 1 3-2 21
5/3/2005 ΤΟΥ1 352 1,8 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 2,9 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3,3 1 1-0 X1
4/4/2004 ΤΟΥ1 626 2,7 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 2,9 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 2,2 2 1-2 12
8/12/2002 ΤΟΥ1 553 2 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 2,8 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3,2 2 0-1 X2
9/3/2002 ΤΟΥ1 324 1,9 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 2,9 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3,5 1 1-0 X1
1/11/2000 ΤΟΣΚ 324 2 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 3,25 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 2,9 2 1-2 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ = 61,90 % Ποσοστο (X) Χι : 4,76 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ = 33,33 % σε 21 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.792-ΒΑΡΑΖΝΤΙΝ vs ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ
15/3/2020 ΚΡΟ1 792 10,25 ΒΑΡΑΖΝΤΙΝ 4,85 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 1,2 - - -
21/9/2019 ΚΡΟ1 - 11 ΒΑΡΑΖΝΤΙΝ 5 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 1,2 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΒΑΡΑΖΝΤΙΝ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.791-ΤΟΤΕΝΑΜ vs ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ
15/3/2020 ΑΓΓΠ 791 3,1 ΤΟΤΕΝΑΜ 3,15 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2,12 - - -
25/7/2019 ΔΠΣ 629 2,65 ΤΟΤΕΝΑΜ 3,3 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2,3 2 1-2 22
13/1/2019 ΑΓΓΠ 956 2,05 ΤΟΤΕΝΑΜ 3,3 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3,15 2 0-1 22
31/1/2018 ΑΓΓΠ 1214 2,35 ΤΟΤΕΝΑΜ 3,25 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3,15 1 2-0 11
14/5/2017 ΑΓΓΠ 1161 1,65 ΤΟΤΕΝΑΜ 3,75 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 5,5 1 2-1 11
10/4/2016 ΑΓΓΠ 2551 1,8 ΤΟΤΕΝΑΜ 3,25 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3,7 1 3-0 X1
28/12/2014 ΑΓΓΠ 205 2,85 ΤΟΤΕΝΑΜ 3,4 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2,05 X 0-0 XX
1/12/2013 ΑΓΓΠ 261 2,55 ΤΟΤΕΝΑΜ 3,3 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2,4 X 2-2 XX
20/1/2013 ΑΓΓΠ 270 2,7 ΤΟΤΕΝΑΜ 3,25 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2,2 X 1-1 2X
4/3/2012 ΑΓΓΠ 319 2,9 ΤΟΤΕΝΑΜ 3,1 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2,15 2 1-3 22
16/1/2011 ΑΓΓΠ 266 2,6 ΤΟΤΕΝΑΜ 3,2 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2,3 X 0-0 XX
12/9/2009 ΑΓΓΠ 234 2,7 ΤΟΤΕΝΑΜ 3,2 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2,15 2 1-3 22
13/12/2008 ΑΓΓΠ 304 4 ΤΟΤΕΝΑΜ 3,35 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 1,7 X 0-0 XX
2/2/2008 ΑΓΓΠ 156 3,85 ΤΟΤΕΝΑΜ 3,2 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 1,7 X 1-1 1X
4/2/2007 ΑΓΓΠ 566 4,25 ΤΟΤΕΝΑΜ 3,2 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 1,75 2 0-4 22
17/4/2006 ΑΓΓΠ 634 3,3 ΤΟΤΕΝΑΜ 3 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 1,9 2 1-2 22
25/9/2004 ΑΓΓΠ 132 2,7 ΤΟΤΕΝΑΜ 3 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2 2 0-1 22
21/12/2003 ΑΓΓΠ 533 3,75 ΤΟΤΕΝΑΜ 3,3 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 1,6 2 1-2 22
27/4/2003 ΑΓΓΠ 616 4 ΤΟΤΕΝΑΜ 3,4 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 1,6 2 0-2 X2
29/9/2001 ΑΓΓΠ 154 3 ΤΟΤΕΝΑΜ 3,2 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2 2 3-5 12
19/5/2001 ΑΓΓΠ 264 2,6 ΤΟΤΕΝΑΜ 3,1 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2,25 1 3-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΤΟΤΕΝΑΜ = 20,00 % Ποσοστο (X) Χι : 30,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ = 50,00 % σε 20 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.793-ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ vs ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929
15/3/2020 ΠΟΛ1 793 1,8 ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ 3,2 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 3,8 - - -
27/10/2018 ΠΟΛ1 1885 1,8 ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ 3,15 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 3,65 1 2-1 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.801-ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ vs ΟΣΤΑΝΔΗ
15/3/2020 ΒΕΛ1 801 1,8 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,2 ΟΣΤΑΝΔΗ 3,75 - - -
23/2/2019 ΒΕΛ1 539 2,05 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,15 ΟΣΤΑΝΔΗ 3,1 X 2-2 XX
9/8/2014 ΒΕΛ1 243 2,05 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,2 ΟΣΤΑΝΔΗ 2,85 2 0-1 22
17/8/2013 ΒΕΛ1 267 1,8 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,35 ΟΣΤΑΝΔΗ 3,35 1 2-0 11
12/12/2012 ΒΕΛΚ 138 1,7 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,35 ΟΣΤΑΝΔΗ 3,75 1 2-1 11
17/4/2005 ΒΕΛ1 452 1,75 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,1 ΟΣΤΑΝΔΗ 3,3 1 2-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ = 60,00 % Ποσοστο (X) Χι : 20,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΣΤΑΝΔΗ = 20,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.794-ΑΝΤΒΕΡΠ vs ΜΟΥΣΚΡΟΝ
15/3/2020 ΒΕΛ1 794 1,29 ΑΝΤΒΕΡΠ 4,5 ΜΟΥΣΚΡΟΝ 7,85 - - -
26/12/2018 ΒΕΛ1 1308 1,5 ΑΝΤΒΕΡΠ 3,75 ΜΟΥΣΚΡΟΝ 5,15 1 2-1 11
9/12/2017 ΒΕΛ1 1757 1,55 ΑΝΤΒΕΡΠ 3,4 ΜΟΥΣΚΡΟΝ 4,75 1 1-0 X1
24/3/2004 ΒΕΛ1 226 3,1 ΑΝΤΒΕΡΠ 3,1 ΜΟΥΣΚΡΟΝ 1,9 1 3-1 11
24/8/2002 ΒΕΛ1 353 2,5 ΑΝΤΒΕΡΠ 2,9 ΜΟΥΣΚΡΟΝ 2,35 1 3-1 11
3/11/2001 ΒΕΛ1 336 2,35 ΑΝΤΒΕΡΠ 3,1 ΜΟΥΣΚΡΟΝ 2,5 1 2-1 X1
14/10/2000 ΒΕΛ1 215 4 ΑΝΤΒΕΡΠ 3,35 ΜΟΥΣΚΡΟΝ 1,65 1 1-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΝΤΒΕΡΠ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΟΥΣΚΡΟΝ = 0,00 % σε 6 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.796-ΕΟΥΠΕΝ vs ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ
15/3/2020 ΒΕΛ1 796 6,25 ΕΟΥΠΕΝ 4,15 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,37 - - -
10/3/2019 ΒΕΛ1 640 4,85 ΕΟΥΠΕΝ 4,25 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,45 2 0-4 22
3/12/2017 ΒΕΛ1 1003 4,8 ΕΟΥΠΕΝ 3,9 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,45 X 2-2 1X
21/12/2016 ΒΕΛ1 1884 5,75 ΕΟΥΠΕΝ 4,2 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,35 2 1-4 22
29/11/2016 ΒΕΛΚ 1132 5,2 ΕΟΥΠΕΝ 3,9 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,42 1 3-2 11
21/1/2011 ΒΕΛ1 106 3,85 ΕΟΥΠΕΝ 3,5 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,65 2 1-4 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΕΟΥΠΕΝ = 20,00 % Ποσοστο (X) Χι : 20,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ = 60,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.797-ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ vs ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ
15/3/2020 ΒΕΛ1 797 3,5 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,45 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 1,8 - - -
1/11/2018 ΒΕΛ1 1073 3 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,5 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 1,95 1 3-1 X1
23/1/2018 ΒΕΛ1 533 2,65 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 2,95 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 2,3 1 2-1 11
14/8/2016 ΒΕΛ1 2610 2,45 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,15 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 2,35 1 1-0 11
27/11/2015 ΒΕΛ1 586 2,2 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,2 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 2,6 2 2-3 22
14/2/2015 ΒΕΛ1 238 2,55 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,25 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 2,2 X 1-1 2X
4/4/2014 ΒΕΛ1 122 3 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,4 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 1,9 1 2-0 X1
6/10/2013 ΒΕΛ1 365 2,85 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,3 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 2 1 1-0 X1
12/4/2013 ΒΕΛ1 122 2,3 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,25 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 2,45 2 3-4 12
18/11/2012 ΒΕΛ1 290 2,3 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,2 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 2,45 X 0-0 XX
19/2/2012 ΒΕΛ1 395 2,5 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,2 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 2,25 1 4-2 11
26/10/2011 ΒΕΛΚ 174 2,8 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,25 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 2,05 2 1-2 22
21/11/2010 ΒΕΛ1 390 3 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,25 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 1,95 1 2-0 X1
14/3/2010 ΒΕΛ1 419 2,45 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,25 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 2,3 X 1-1 1X
2/5/2009 ΒΕΛ1 223 4,5 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,45 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 1,55 X 0-0 XX
5/8/2007 ΒΕΛ1 516 2,95 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,2 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 1,95 2 1-4 X2
10/2/2007 ΒΕΛ1 422 3,4 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,2 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 1,8 1 3-1 X1
12/4/2006 ΒΕΛΚ 352 2,6 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,1 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 2,2 2 0-1 X2
14/8/2005 ΒΕΛ1 556 3,6 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3,2 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 1,75 2 1-2 12
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ = 44,44 % Ποσοστο (X) Χι : 22,22 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ = 33,33 % σε 18 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.795-ΓΚΕΝΚ vs ΜΑΛΙΝ
15/3/2020 ΒΕΛ1 795 1,71 ΓΚΕΝΚ 3,55 ΜΑΛΙΝ 3,75 - - -
20/7/2019 ΒΕΣΚ 765 1,35 ΓΚΕΝΚ 4,5 ΜΑΛΙΝ 6 1 3-0 11
26/8/2017 ΒΕΛ1 1047 1,48 ΓΚΕΝΚ 3,7 ΜΑΛΙΝ 4,9 1 1-0 11
2/10/2016 ΒΕΛ1 867 1,35 ΓΚΕΝΚ 4 ΜΑΛΙΝ 6,25 1 2-1 X1
18/9/2015 ΒΕΛ1 666 1,68 ΓΚΕΝΚ 3,35 ΜΑΛΙΝ 3,95 1 3-1 11
24/4/2015 ΒΕΛ1 136 2,1 ΓΚΕΝΚ 3,25 ΜΑΛΙΝ 2,7 1 1-0 X1
23/11/2014 ΒΕΛ1 339 1,8 ΓΚΕΝΚ 3,35 ΜΑΛΙΝ 3,35 1 3-0 11
28/9/2013 ΒΕΛ1 278 1,4 ΓΚΕΝΚ 3,9 ΜΑΛΙΝ 5,5 1 1-0 X1
29/9/2012 ΒΕΛ1 264 1,5 ΓΚΕΝΚ 3,75 ΜΑΛΙΝ 4,5 1 2-1 X1
27/8/2011 ΒΕΛ1 363 1,65 ΓΚΕΝΚ 3,2 ΜΑΛΙΝ 4,25 X 0-0 XX
19/2/2011 ΒΕΛ1 345 1,4 ΓΚΕΝΚ 3,85 ΜΑΛΙΝ 5,5 1 1-0 X1
18/10/2009 ΒΕΛ1 332 1,7 ΓΚΕΝΚ 3,3 ΜΑΛΙΝ 3,75 2 1-2 X2
4/10/2008 ΒΕΛ1 343 1,45 ΓΚΕΝΚ 3,45 ΜΑΛΙΝ 5,5 1 2-1 11
6/10/2007 ΒΕΛ1 453 1,3 ΓΚΕΝΚ 4 ΜΑΛΙΝ 7 1 2-1 11
23/11/2002 ΒΕΛ1 421 1,1 ΓΚΕΝΚ 6 ΜΑΛΙΝ 12,5 1 9-0 11
20/12/2000 ΒΕΛ1 136 1,45 ΓΚΕΝΚ 3,5 ΜΑΛΙΝ 5,5 1 3-1 11
11/5/2000 ΒΕΛ1 121 1,65 ΓΚΕΝΚ 3,4 ΜΑΛΙΝ 4 1 3-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΓΚΕΝΚ = 87,50 % Ποσοστο (X) Χι : 6,25 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΑΛΙΝ = 6,25 % σε 16 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.798-ΜΠΕΒΕΡΕΝ vs ΓΑΝΔΗ
15/3/2020 ΒΕΛ1 798 5,15 ΜΠΕΒΕΡΕΝ 3,9 ΓΑΝΔΗ 1,48 - - -
16/2/2019 ΒΕΛ1 556 5,5 ΜΠΕΒΕΡΕΝ 3,85 ΓΑΝΔΗ 1,45 1 2-1 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΕΒΕΡΕΝ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΓΑΝΔΗ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.800-ΣΕΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ vs ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ
15/3/2020 ΒΕΛ1 800 5,75 ΣΕΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 4,05 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,42 - - -
25/11/2018 ΒΕΛ1 1676 2,4 ΣΕΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 3,2 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 2,5 1 4-2 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΕΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ = 0,00 % σε 1 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.799-ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ vs ΚΟΡΤΡΑΙΚ
15/3/2020 ΒΕΛ1 799 1,55 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,65 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 4,75 - - -
25/8/2018 ΒΕΛ1 1860 1,8 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,3 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 3,7 2 0-2 22
29/7/2017 ΒΕΛ1 1058 1,55 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,5 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 4,5 1 1-0 11
4/3/2017 ΒΕΛ1 1196 1,37 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,85 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 7 X 1-1 XX
13/2/2016 ΒΕΛ1 742 1,75 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,15 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 3,85 X 1-1 1X
17/5/2015 ΒΕΔ 437 1,85 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,25 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 3,3 1 5-2 11
4/10/2014 ΒΕΛ1 245 1,9 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,3 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 3,1 2 0-2 22
5/4/2014 ΒΕΛ1 261 2,15 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,2 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 2,65 X 1-1 2X
17/8/2013 ΒΕΛ1 266 2,3 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,25 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 2,45 2 1-2 22
1/12/2012 ΒΕΛ1 240 2,6 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,2 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 2,2 1 2-0 11
29/10/2010 ΒΕΛ1 113 2,45 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,2 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 2,3 X 0-0 XX
3/10/2009 ΒΕΛ1 444 1,75 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,3 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 3,6 X 3-3 2X
27/9/2008 ΒΕΛ1 442 1,5 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3,5 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 4,75 2 1-2 X2
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ = 25,00 % Ποσοστο (X) Χι : 41,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΚΟΡΤΡΑΙΚ = 33,33 % σε 12 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.802-ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ vs ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ
15/3/2020 ΓΕΡ1 802 2,7 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,3 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,3 - - -
23/12/2018 ΓΕΡ1 1249 2,5 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,15 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,55 2 2-3 22
25/11/2017 ΓΕΡ1 1500 1,95 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,15 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,5 1 2-1 21
27/8/2016 ΓΕΡ1 1061 2,6 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,1 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,35 2 0-2 22
29/11/2015 ΓΕΡ1 1170 3 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,25 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,05 X 0-0 XX
7/3/2015 ΓΕΡ1 181 3,25 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,5 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 1,85 1 1-0 X1
20/10/2013 ΓΕΡ1 355 2,15 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,35 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,7 2 1-2 22
14/9/2012 ΓΕΡ1 126 2,3 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,2 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,55 X 0-0 XX
26/11/2011 ΓΕΡ1 241 2,45 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,2 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,3 1 2-0 X1
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ = 37,50 % Ποσοστο (X) Χι : 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ = 37,50 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.804-ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ vs ΣΕΚΤΖΙΑ ΝΕΣ ΖΙΟΝΑ
15/3/2020 ΙΣΡ 804 1,85 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ 3,05 ΣΕΚΤΖΙΑ ΝΕΣ ΖΙΟΝΑ 3,8 - - -
1/2/2020 ΙΣΡ 569 1,95 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ 2,9 ΣΕΚΤΖΙΑ ΝΕΣ ΖΙΟΝΑ 3,6 1 1-0 X1
21/12/2018 ΙΚΥ 1362 2 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ 3,3 ΣΕΚΤΖΙΑ ΝΕΣ ΖΙΟΝΑ 2,9 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ = 100,00 % Ποσοστο (X) Χι : 0,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΣΕΚΤΖΙΑ ΝΕΣ ΖΙΟΝΑ = 0,00 % σε 2 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.302-ΠΑΟΚ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
15/3/2020 ΕΛΛ1 302 2,25 ΠΑΟΚ 3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3 - - -
4/3/2020 ΕΚΥ 711 1,82 ΠΑΟΚ 3,25 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4 1 3-2 X1
23/2/2020 ΕΛΛ1 867 1,95 ΠΑΟΚ 3,2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3,5 2 0-1 X2
23/2/2020 ΕΛΛ1 - 1,93 ΠΑΟΚ 3,2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3,6 2 0-1 X2
10/2/2019 ΕΛΛ1 763 2,3 ΠΑΟΚ 3,25 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3,25 1 3-1 11
5/3/2017 ΕΛΛ1 1494 2,05 ΠΑΟΚ 2,9 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3,35 1 2-0 X1
2/3/2016 ΕΚΥ 693 2,8 ΠΑΟΚ 2,75 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2,45 2 1-2 X2
4/10/2015 ΕΛΛ1 942 2,6 ΠΑΟΚ 3,1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2,35 2 0-2 22
8/2/2015 ΕΛΛ1 316 2,6 ΠΑΟΚ 3,35 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2,35 X 0-0 XX
16/4/2014 ΕΚΥ 116 2,2 ΠΑΟΚ 3,35 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2,65 1 1-0 X1
9/3/2014 ΕΛΛ1 343 2,75 ΠΑΟΚ 2,95 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2,45 1 2-1 X1
25/11/2012 ΕΛΛ1 313 3,25 ΠΑΟΚ 2,85 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2,1 X 1-1 2X
5/2/2012 ΕΛΛ1 395 3,6 ΠΑΟΚ 3,1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1,9 2 0-2 22
13/3/2011 ΕΛΛ1 418 2,6 ΠΑΟΚ 2,85 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2,45 1 2-1 X1
2/2/2011 ΕΚΥ 160 3,15 ΠΑΟΚ 3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 1 1-0 X1
9/5/2010 ΕΛΛΔ 311 2,3 ΠΑΟΚ 2,95 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2,7 1 1-0 11
20/9/2009 ΕΛΛ1 441 2,45 ΠΑΟΚ 2,85 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2,6 2 1-2 X2
8/3/2009 ΕΛΛ1 310 1,85 ΠΑΟΚ 3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3,75 X 0-0 XX
4/2/2009 ΕΚΥ 153 2,35 ΠΑΟΚ 2,7 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2,8 1 1-0 11
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΠΑΟΚ = 50,00 % Ποσοστο (X) Χι : 16,67 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ = 33,33 % σε 18 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.301-ΑΕΚ vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
15/3/2020 ΕΛΛ1 301 1,78 ΑΕΚ 3,15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 4,3 - - -
9/2/2020 ΕΛΛ1 954 1,7 ΑΕΚ 3,1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 5 1 1-0 11
3/3/2013 ΕΛΛ1 324 2,55 ΑΕΚ 3 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2,55 2 0-2 X2
7/5/2012 ΕΛΛΔ 479 2,6 ΑΕΚ 2,9 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2,35 1 2-0 11
11/3/2012 ΕΛΛ1 417 2,75 ΑΕΚ 3 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2,2 1 2-0 X1
25/5/2011 ΕΛΛΔ 116 4,25 ΑΕΚ 3,3 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1,6 2 0-2 X2
2/2/2011 ΕΚΥ 163 2,55 ΑΕΚ 3,1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2,35 2 2-3 22
24/10/2010 ΕΛΛ1 462 2,65 ΑΕΚ 3,05 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2,45 1 1-0 11
27/9/2009 ΕΛΛ1 349 2,65 ΑΕΚ 2,8 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2,4 2 0-1 X2
31/5/2009 ΕΛΛΔ 333 2,65 ΑΕΚ 2,75 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2,5 2 0-2 22
31/8/2008 ΕΛΛ1 336 2,8 ΑΕΚ 2,9 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2,2 1 2-1 11
14/5/2008 ΕΛΛΔ 211 2,4 ΑΕΚ 3,05 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2,4 X 1-1 2X
2/3/2008 ΕΛΛ1 711 2,5 ΑΕΚ 2,85 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2,45 X 1-1 XX
18/2/2007 ΕΛΛ1 663 2,35 ΑΕΚ 2,85 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2,6 2 1-4 22
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΑΕΚ = 38,46 % Ποσοστο (X) Χι : 15,38 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ = 46,15 % σε 13 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.809-ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ vs ΜΟΡΕΙΡΕΝΣΕ
15/3/2020 ΠΟΡΤ 809 2,3 ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ 2,95 ΜΟΡΕΙΡΕΝΣΕ 3 - - -
28/4/2019 ΠΟΡΤ 1127 2,2 ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ 2,95 ΜΟΡΕΙΡΕΝΣΕ 3 1 3-1 11
25/11/2017 ΠΟΡΤ 1626 2,05 ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ 2,8 ΜΟΡΕΙΡΕΝΣΕ 3,5 1 1-0 11
2/10/2016 ΠΟΡΤ 866 2,3 ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ 2,85 ΜΟΡΕΙΡΕΝΣΕ 2,9 1 2-0 11
2/1/2016 ΠΟΡΤ 2601 2,4 ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ 2,7 ΜΟΡΕΙΡΕΝΣΕ 2,95 2 0-3 22
3/5/2015 ΠΟΡΤ 398 2,25 ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ 3,1 ΜΟΡΕΙΡΕΝΣΕ 2,6 1 3-1 11
23/4/2005 ΠΟΡΤ 326 1,35 ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ 3,4 ΜΟΡΕΙΡΕΝΣΕ 6,25 X 1-1 1X
5/12/2003 ΠΟΡΤ 421 1,5 ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ 3,2 ΜΟΡΕΙΡΕΝΣΕ 5 1 1-0 X1
9/11/2002 ΠΟΡΤ 452 1,3 ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ 3,75 ΜΟΡΕΙΡΕΝΣΕ 8 X 0-0 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ = 62,50 % Ποσοστο (X) Χι : 25,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΜΟΡΕΙΡΕΝΣΕ = 12,50 % σε 8 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.807-ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ vs ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΙΜΠΕΡΣ
15/3/2020 ΑΜΕ1 807 1,83 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,65 ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΙΜΠΕΡΣ 3,45 - - -
2/9/2018 ΑΜΕ1 1634 1,53 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,9 ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΙΜΠΕΡΣ 4,5 X 1-1 XX
28/4/2016 ΑΜΕ1 643 1,72 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,3 ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΙΜΠΕΡΣ 3,7 X 1-1 XX
17/8/2014 ΑΜΕ1 359 1,9 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,15 ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΙΜΠΕΡΣ 3,25 X 1-1 1X
24/3/2012 ΑΜΕ1 368 2,65 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3 ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΙΜΠΕΡΣ 2,25 1 1-0 11
3/4/2011 ΑΜΕ1 375 1,5 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,5 ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΙΜΠΕΡΣ 5 X 1-1 XX
Ποσοστό Νίκης Γηπεδούχου : ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ = 20,00 % Ποσοστο (X) Χι : 80,00 % Ποσοστό Νίκης Φιλοξενούμενης : ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΙΜΠΕΡΣ = 0,00 % σε 5 παιχνίδια.
Ημερομ. Διοργ. Κωδικός Απόδ. 1 Γηπεδούχος Απόδ. Χ Φιλοξενούμενη Απόδ. 2 Σημείο Σκόρ Η/Τ
ΚΩΔ.810-ΤΟΛΟΥΚΑ vs ΑΤΛΑΣ ΝΤΕ ΓΟΥΑΝΤΑΛΑΧΑΡΑ
15/3/2020 ΜΕΞ1 810 1,68 ΤΟΛΟΥΚΑ 3,4 ΑΤΛΑΣ ΝΤΕ ΓΟΥΑΝΤΑΛΑΧΑΡΑ 4,15 - - -
29/1/2020 ΜΕΞΚ 681 1,95 ΤΟΛΟΥΚΑ 3,15 ΑΤΛΑΣ ΝΤΕ ΓΟΥΑΝΤΑΛΑΧΑΡΑ 3,3 1 3-2 X1
17/3/2019 ΜΕΞ1 752 1,73 ΤΟΛΟΥΚΑ